Search

Проповеди

Тема 3: Евангелието на водата и Духа

[3-5] Значението на първоначалното евангелие на новорождението (Йоан 3:1-6)

Значението на първоначалното евангелие на новорождението
(Йоан 3:1-6)
„Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух."
 
 

КАКВО ЗНАЧИ ДА СЕ НОВОРОДИШ СПОРЕД БИБЛИЯТА?

 
В този свят има много, които искат да се новородят, просто вярвайки в Исус. Въпреки това, искам първо да ви кажа, че да се новородим не зависи от нас, с други думи, това е нещо, което не може да се получи в резултат само на нашите дела.
 
Новорождението свързано ли е с физическа емоция и промяна?
Не. Новорождението е свързано с духовна промяна. Грешникът трябва да се новороди като безгрешен човек.

Повечето християни имат това погрешно схващане. Те вярват, че със сигурност ще се новородят. Те вярват в това поради следните причини. Някои се опитват да получат спасение, като изграждат много нови църкви, някои се посвещават на проповядването на Христос като мисионери сред народите, които все още не са достигнати от Неговото Слово в отдалечени места, и все пак, други отказват да се оженят и изразходват цялата си енергия за извършване на това, което смятат, че е Божията работа.
Това не е всичко. Има и хора, които даряват голяма сума пари на църквата си, или пометат пода на църквата си всеки ден. Изобщо, те посвещават своето време и имущество на църквата. И те вярват, че всички тези усилия ще им спечелят короната на живота. Те се надяват, че Бог ще разпознае техните усилия и ще им позволи да се новородят.
Въпросът е, че има много отдадени хора, които искат да се новородят. Те могат да бъдат намерени навсякъде. Те работят усилено, надявайки се, че някой ден Бог ще ги благослови и ще им позволи да се новородят. Те се намират в много различни видове религиозни институции, семинарии и санаториуми. Много е жалко, че не знаят истината за новорождението.
Всички мислят по отношение на делата си: „Ако направя това перфектно, ще се новородя.“ Затова те влагат всичките си усилия в тези дела, вярвайки, че изграждат основата, необходима за да се новородят, и мислейки: „И аз също ще се новородя един ден, като преподобен Уесли!” Четейки Йоан 3:8, те тълкуват стиха да означава, че никой не може да каже откъде идва благодатта да се новороди или къде отива.
Следователно те могат да работят усилено само с надеждата, че Исус ще им позволи да се новородят някой ден. Има много хора, които си мислят: „Ако продължа да се опитвам така, Исус ще ми позволи да се новородя някой ден. Ще се новородя, без дори да го осъзнавам. Някой сутрин просто ще се събудя новороден и ще знам, че съм предопределен за Небе.„ Колко са безплодни такива надежди и вяра!
Никога не можем да се новородим по този начин! Никога не можем да се новородим, като се въздържаме от алкохола и цигарите или посещаваме старателно църквата. Както каза Исус, ние трябва да се „новородим от водата и Духа”, за да влезем в Божието царство. И водата и Духът са единствените Божии условия за да се новородим.
Ако човек се не новороди от водата и Духа, всичките му усилия да бъде праведен пред Исус са напразни. Човек никога не може да се новороди с жертви, дарения или преданост. Човек може да си помисли, че тъй като само Бог знае кои са новородените, той не може да знае дали се ражда отново или не.
Може да е удобно да мислите по този начин, но новорождението ви не може да бъде скрито под масата. Човек определено би го знаел сам, а други също биха го усетили.
Вероятно не бихме го усетили физически, но определено бихме го усетили много добре духовно. Наистина новородените са тези вярващи, които са преродени чрез Божието слово, думите на водата, кръвта и Духа. Обаче тези, които не са новородени, няма да го разберат точно както Никодим не можеше.
Затова трябва да слушаме думите на истината, изкуплението чрез кръщението и кръвта на Исус. Докато слушаме и научаваме Божието слово, можем да намерим истината в него. Затова е много важно да отворим ума си и да слушаме внимателно.
„Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа” (Йоан 3:8).
Когато човек, който не е новороден, прочете този откъс, той си мисли: „Ах! Исус каза, че не мога да знам кога се новораждам! Никой не знае!” И мисълта успокоява. Но това не е вярно. Може да не знаем откъде идва вятърът или къде отива, но Бог знае всичко.
Дори сред новородените има някои, които не го осъзнават в началото. Това е разбираемо. Но в сърцето на такъв човек има евангелието: думите на изкуплението чрез кръщението и кръвта на Исус.
Това е свидетелството на новорождението. Онези, които чуят евангелието, ще го осъзнаят, казвайки: „О, тогава аз съм без грях. Тогава бях спасен и новороден.” Когато вярват и пазят в сърцето си евангелието на водата и Духа, те стават праведни, Божии чеда.
Някой може да бъде попитан: „Новороден ли си?” И той ще отговори: “Не още.” “Тогава си ли спасен?” “Да, аз вярвам, че съм спасен.” Но той прави противоречиво твърдение, нали? Той прави това, защото смята, че когато човек се новороди, той също трябва да бъде променен в плътта си.
Такива хора смятат, че се новораждат като нещо като радикална промяна в начина на живот. Но истината е, че те не разбират евангелието на новорождението от водата и Духа.
Има толкова много, които не разбират значението на новорождението. Жалко е. според тази заблуда действат не само миряни, но и повечето църковни водачи. Сърцата на тези от нас, които са новородени, скърбят за тези хора.
Когато се чувстваме така, колко повече болка причинява на Исус, нашия Бог на небето? Нека всички да се новородим, като вярваме в евангелието на новорождението от кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста.
Да се новородиш и да бъдеш спасен означава едно и също нещо. Въпреки това има много, които не знаят тази истина. Да се новородиш означава, че грехът в сърцето е отмит чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Това означава да станеш праведен чрез вяра в кръщението на Исус и Неговата жертва на Кръста.
Преди да се новородят, хората са грешници, но след това, те буквално са напълно без грях, отново се раждат като нов човек. Те са станали Божии деца, вярвайки в евангелието на спасението.
Да се новородиш означава да носиш дрехите на кръщението на Исус, да умреш на Кръста с Исус и да бъдеш възкресен с Него. Това означава, че човек е станал праведен чрез думите на кръщението и Кръста на Исус.
Когато човек се ражда от утробата на майка си, той е грешник. Но когато той е чул истинското евангелие за новорождението от водата и Духа, тогава той се ражда и става праведен.
Външно такъв човек не изглежда по-различен, но се ражда отново отвътре, по дух. Това означава да се новородиш. Но има толкова малко, които знаят тази истина; дори не един от десет хиляди. Можете ли да се съгласите с мен, че има толкова малко, които разбират истинското значение на новорождението?
Тези, които вярват в евангелието на водата и Духа и се новораждат, могат да различат истинските новородени от обикновените християни.
 
 
ИМЕННО ИСУС УПРАВЛЯВА ВЯТЪРА
 
Кой може да знае кой е спасен?
Само новородените

„Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.” Исус говореше за онези, които не са се новородили. Новородените знаят за новорождението, но Никодим не знаеше. Бог знае кой е новороден, и новородените го знаят.
Онези обаче, които не са новородени, не знаят как човек може да се новороди, точно както не знаят откъде идва вятърът и къде отива.
Можете ли да разберете това? Кой движи вятъра? Бог прави това. Кой е създал вятъра? Бог на небето го е създал. Кой контролира климата на земята, насочва вятъра и водата? И кой влага дъх на живот във всички живи същества? С други думи, кой създаде целия живот на този свят и го накара да процъфтява? Това беше не друг, а Исус Христос. И Исус е Бог.
Когато не знаем думите на евангелието на водата, кръвта и Духа, не можем да се новородим и също не можем да учим другите духовно. Исус ни каза, че ако човек не се роди от водата и Духа, не може да се новороди.
Трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа, в могъщото евангелие, което ни кара да се новородим. Духът влиза и обитава в умовете на всички, които вярват в евангелието на водата и Духа.
Исус Христос беше кръстен, за да отнеме всички грехове на човечеството и Той проля кръвта Си на Кръста, за да заплати за тези грехове. Той е втълпил спасението на новорождението в сърцата на цялото човечество. Когато вярваме в това евангелие, Духът влиза в нашата душа. Това е спасението на новорождението. Когато вярваме в измиването на всички грехове чрез кръщението на Исус и Неговата кръв, ние наистина се раждаме отново.
В Битие 1:2 е писано: „А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.” Писано е, че Божият Дух се носеше над лицето на водите. Божият Дух се носеше над повърхността на земята.
Това означава, че Духът не може да влезе в сърцата на грешниците. Сърцето на този, който не е новороден, е в хаос, то е изпълнено с тъмнината на греха. Следователно Божият Дух не е в състояние да живее в сърцето на такъв човек.
Бог изпрати светлината на евангелието Си, за да озари сърцата на грешниците. Бог каза: „Да бъде светлина” (Битие 1:3) и стана светлина. Тогава и само тогава Божият Дух можеше да обитава в сърцата на всички хора.
Следователно в сърцата на новородените, тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, обитава Божият Дух. Това е значението на тяхното „новорождение.” Те се новораждат в сърцата си, защото са слушали думите за спасението на водата и Духа и са повярвали!
Как някой може да се новороди? Исус обясни това на фарисея Никодим, казвайки: „Ако се не новороди някой отгоре, не може да види Божието царство.” Никодим каза: “Как можем да се новородим от водата и Духа? Можем ли да влезем в утробата на майка ни и след това да се родим отново?” Очевидно е, че той го разбере буквално и не можеше да разбере как човек може да се новороди.
Исус му каза: “Ти си учител, и дори не знаеш какво означава това?” Исус му каза, че ако човек не се новороди от водата и Духа, той не може да влезе в небесното царство, нито дори да го види. Исус каза на Никодим истината на новорождението.
Вярно е, че има много хора, които вярват в Исус, без да се новораждат. Повечето християни като Никодим всъщност не са новородени.
По това време Никодим беше духовен водач на Израел, подобно на лидерите на църквата днес. В съвременен план той беше сравним с конгресмен. По религиозни стандарти той беше учител, равин на евреите, религиозен водач на евреите. Той също беше квалифициран учен.
В Израел в онези дни нямаше институция, сравнима с днешните училища, така че всички хора отиваха в храма или синагогите да учат при „учените мъже“. Те бяха учителите на хората. Точно както днес имаше и много фалшиви учители и тогава. И учеха хора, без сами да се новородят.
В днешно време има толкова много религиозни водачи, църковни служители, учители, проповедници, старейшини и дякони, които не са се новородили. Подобно на Никодим, те не знаят истината на новорождението. Мнозина дори мислят, че трябва да влезем в утробата на майка ни за втори път за да се новородим. Те знаят, че трябва да се новородят, но не знаят как.
И поради тяхното невежество, като сляп човек докосва се до слон, опитвайки се напразно да разпознае само с ръцете си, учението им се основава на собствените им чувства и преживявания. Те проповядват светски ценности в църквата. Поради това препятстват на много верни хора да се новородят.
Новорождението няма нищо общо с нашите добри дела. Ние се раждаме чрез вяра в думите на водата, кръвта и Духа, които Бог ни е дал. Това е Божието евангелие, което ни променя от грешни в праведни.
Исус изрече тези думи: „Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?” (Йоан 3:12) Наистина хората не повярваха, когато Исус им каза истината, че изкуплението на всички наши грехове е завършено чрез Неговото кръщение. В какво не повярваха? Те не повярваха, че тяхното изкупление е възможно чрез кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста. Ето което Той има предвид, когато казва, че хората няма да повярват, ако ще им говори за "небесните неща."
За да ни очисти от всички наши грехове, Исус беше кръстен от Йоан Кръстител и умря на Кръста, а след това беше възкресен от мъртвите, за да проправи пътя на грешниците да се новородят.
Следователно Исус го обясни на Никодим, като цитира Стария Завет. „И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него да не погине, но да има вечен живот” (Йоан 3:13-15). Както Мойсей издигна змията в пустинята, така и Човешкият Син трябва да бъде издигнат, за да позволи на всеки, който вярва в Него, да има вечен живот.
Какво имаше предвид Исус, когато каза: „Както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син” (Йоан 3:14). Той цитира този откъс от Стария Завет, за да илюстрира как Кръщението и кръвта Му ще донесат изкупление на всички грехове на човечеството.
За да умре Исус на Кръста, за да бъде издигнат, Той първо трябваше да премахне греха на света, като беше кръстен от Йоан Кръстител. Понеже Исус беше без грях, Той не можеше да бъде разпънат на Кръста. За да бъде разпънат на Кръста, Той трябваше да бъде кръстен от Йоан Кръстител и по този начин да поеме върху Себе Си всички грехове на света.
Само като поеме нашите грехове и заплати за тях със Своята кръв, Той можеше да спаси всички грешници от проклятие. Исус ни даде спасението на новорождението от водата и Духа.
Следователно онези, които вярват в Исус като техен Спасител, носят дрехите на Неговото кръщение, умират с Него и се новораждат с Него. По-късно Никодим разбра това.
 
 
КАКТО ЗМИЯТА БЕ ИЗДИГНАТА
 
Защо Исус беше разпънат?
Защото Той отне целия грях чрез Своето кръщение.
 
Знаете ли историята как Мойсей издигна бронзовата змия в пустинята? Историята е написана в Числа глава 21. В нея се казва, че душите на израилтяните се обезсърчиха след Изхода от Египет и те започнаха да говорят против Бога и против Мойсей.
В резултат Господ изпратил между людете горителни змии, които влизали в шатрите им и ги хапали и убивали. След като били ухапани, телата им започнали да набъбват и много от тях умряли.
Когато хората започнали да умират, Мойсей, техният водач, се помолил на Бога. „Господи, моля Те, спаси ни.” Бог му казал да направи горителна змия от месинг и да я тури на върлина. Казал му, че който го погледне, ще живее. Мойсей направил, както той бе казал, и прогласил Божиите думи на хората.
Всеки, който вярвал в думите му и вдигнал поглед към бронзовата змия, оздравял. По същия начин ние трябва да се излекуваме от отровните ухапвания на дявола. Хората на Израел слушали Мойсей и вдигнали поглед към бронзовата змия на върлината и по този начин те оздравяли.
Откровението на змията на върлината беше, че проклятието за греховете на цялото човечество е било турено върху Исус Христос чрез кръщението и смъртта на Кръста. Той го е поел върху Себе Си, за да заплати наказанието за греховете на всички грешници в света. Така Той прекрати всяко наказание за нашите грехове.
Исус Христос дойде в този свят, за да спаси всички хора, които бяха предопределени да умрат от „отровата на змията”, от изкушенията на Сатана. За да заплати за всичките ни грехове, Той трябваше да бъде кръстен и да умре на Кръста, преди да бъде възкресен, за да спаси тези, които вярват в Него.
Точно както израелтяните в Стария Завет били пощадени, когато погледнали змията на върлината, днес всички, които вярват в Исус и имат вяра, че Той заплати за нашите грехове чрез кръщението и кръвта Си, могат да бъдат спасени и новородени.
Исус заплати изцяло за всички грехове на света чрез кръщението Си от Йоан Кръстител на Йордан, смъртта Си на Кръста и възкресението Си от мъртвите. Сега всички, които вярват в Него, могат да бъдат благословени със спасение чрез Неговата милост.
„И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето” (Йоан 3:13). Като компенсация за нашите грехове Исус беше кръстен и проля кръвта Си на Кръста и отвори вратата на Небето за нас. „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене”, казва Исус в Йоан 14:6.
Понеже Исус беше кръстен и разпънат на Кръста, за да отвори небесните порти за нас, всички, които вярват в спасението чрез Него, се спасяват. Исус вече е заплатил за нашите грехове, така че който вярва в истината на водата, кръвта и Духа, може да влезе в небесното царство.
Исус ни спаси с евангелието на водата и Духа. Новорождението идва от вярата в кръщението и кръвта на Исус и във факта, че Той е Бог.
„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син” (Йоан 3:14). Какво означава този стих? Защо Исус трябваше да бъде разпънат? Той извърши ли грехове като нас? Той ли беше толкова слаб, колкото и ние? Той ли беше толкова несвършен, колкото и ние? Не, не беше.
Тогава, защо Той трябваше да бъде разпънат? За да ни спаси и да компенсира всичките ни грехове. Той беше кръстен и разпънат, за да спаси всички нас от всичките ни грехове.
Това е истината за спасението, на новорождението от водата и Духа. Исус даде нов живот на всички, които повярваха в Неговото кръщение и Неговата смърт на Кръста, които бяха компенсацията за нашите грехове.
 
 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ВОДАТА И ДУХА

 
Какво се разбира под водата и Духа?
Водата означава кръщението на Исус, а Духът – че Той е Бог.

Библията ни казва, че когато вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, ние се новородим. Можем да станем Божии деца, да се новородим, чрез записаните Божии думи, евангелието на водата, кръвта и Духа, което е компенсация за нашите грехове.
Според Библията "водата" означава кръщението на Исус (1 Петрово 3:21), а „Духът “ означава, че Исус е Бог. И това е истината на новорождението, че Исус дойде на този свят в плътта на човек, за да заплати за нашите грехове чрез Своето кръщение и кръв.
Той отне всичките ни грехове чрез Своето кръщение и изплати заплатата за греха, като умря на Кръста. Като се кръсти и проля кръвта Си на Кръста, Той спаси всички, които вярват в Него.
Трябва да осъзнаем, че кръщението и кръвта на Исус представляват нашето спасение, тъй като те ни спасиха от нашите грехове. Само тези, които са се новородили от водата и Духа, могат да видят и да влязат в небесното царство. Исус ни спаси с водата на Своето кръщение, Своята кръв и Духа. Вярвате ли в това?
Исус е небесният Първосвещеник, който слезе на този свят, за да заплати за греховете на света. Той беше кръстен, проля кръвта Си на Кръста и възкръсна, като по този начин стана Спасител за всички, които вярват в Него.
Исус каза в Йоан 10:7: „Аз съм вратата на овцете.” Исус стои на небесната врата. Кой отваря вратата за нас? Това е Исус Христос.
Той отвръща лицето Си от онези, които вярват в Него, без да знаят истината на Неговото спасение. Той не позволява да се новородят на тези, които не вярват в Неговото кръщение, кръвта и Духа. Той отвръща лицето си от всеки, който не вярва в писаното Му слово, който отказва да приеме Неговата святост и който не Го признава за Бог.
Записаната истина е, че Той дойде на този свят по плът, беше кръстен и умря на Кръста, за да компенсира всички грехове на света, че Той умря на Кръста, за да приеме наказанието от наше име, че беше възкресен на третия ден след разпятието. Всеки, който откаже да повярва в тази истина, е изгонен от Него и ще загине. Както е писано: „Заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23).
На онези обаче, които вярват в благодатта на изкуплението чрез Неговото кръщение и кръв, на онези, които са станали свети в сърцата си, е позволено да влязат в небесното царство. Това е истинското евангелие за новорождението, евангелието, което дойде при нас чрез водата, кръвта и Духа. Да се новородим от водата и Духа е небесното евангелие. Само тези, които вярват в кръщението и кръвта на Исус, могат да се новородят. Тези, които вярват в евангелието на водата, кръвта и Духа, са без грях; те са тези, които наистина са новородени.
Днес, точно както Никодим не знаеше истината, повечето хора вярват в Исус, без да знаят истинското евангелие. Какъв почтен член на обществото беше Никодим! Той обаче чу истинското евангелие от Исус и по-късно, когато Исус беше разпънат, той дойде да погребе Неговото тяло. По това време Никодим напълно беше повярвал.
В наши дни има твърде много от нас, които не знаят истината за водата и Духа на Исус. Освен това има толкова много хора, които не приемат истината, когато имат шанс да чуят истинското евангелие. Жалко е.
Исус даде възможност на всички нас да се новородим. Какво ни накара да се новородим? Водата, кръвта и Духът. Исус ни отне греховете, когато се кръсти. Той умря на Кръста и след това беше възкресен от мъртвите.
И Той дава благодатта да се новородят на всички, които вярват в Него. Исус е Спасителят, който позволява на всички, които вярват в Него, да се новородят. Молете се винаги да бъдете с Исус, Този, Който е създал Небето и земята и всички неща между тях.
Йоан 3:16 казва: „За да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Ние спечелихме вечен живот, вярвайки в Исус. Ние сме се новородили, като вярваме във водата и Духа. Истината е, че ако вярваме в евангелието на спасението, кръщението и кръвта на Исус и че Исус е Спасителят и Бог, можем да бъдем спасени.
Но ако не вярваме в тази истина, ние ще бъдем хвърлени в ада за цяла вечност. Ето защо Исус каза на Никодим: „Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?”
Какво направи Бог за нас? Спасението чрез Исус ни позволи да се новородим. Исус ни спаси от света, от дявола и от греховете на света. За да спаси грешните на този свят от съда за греха, Той отне всичките ни грехове чрез Своето кръщение, беше разпънат на Кръста и след това беше възкресен от мъртвите.
Наш избор е дали вярваме в това спасение или не. Спасението на новорождението идва от вярата в спасението чрез кръщението и кръвта на Исус.
Казва се, че има две благодати, които Бог ни е дал. Едната е общата благодат, която включва всички неща от природата, включително слънцето и въздуха. Това е известно като общата благодат, защото се дава на всички хора независимо дали са грешници или праведни.
Тогава, каква е таза специална благодат? Специалната благодат е новорождението от водата и Духа, което спасява всички грешници от смърт за техните грехове.
 
 
СПЕЦИАЛНАТА БЛАГОДАТ
 
Каква е специалната благодат?
Да се новородим чрез кръщението на Исус, Неговото разпятие и Неговото възкресение.

Написано е в Йоан 3:16: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Това описва специалната Божия благодат: Исус слезе на този свят в плът на човек и изми всичките ни грехове, като беше кръстен и разпънат за нас. Това е специалната Божия благодат, истината, че сме спасени от всички грехове.
Факт е, че Исус ни е спасил и ни е променил от грешници в праведни. Можете да имате специалната Божия благодат, просто като повярвате в тази истина. Всички ли вярвате?
Цялата ви вяра би била напразна, ако отказахте таза специална Божия благодат, независимо колко вярно сте живели през целия си живот.
Аз проповядвам през цялото време и никога не съм забравял да проповядвам, че вярата в кръщението на Исус и Неговия кръст са единственият начин да се новородим. Всяка книга от Библията разкрива, че благодатта да се новородим чрез Исус е „специалната Божия благодат”, за която говорим. Няма нищо, което да илюстрира Божията благодат по-добре от спасението на грешниците чрез кръщението на Исус и Неговото разпятие.
Кръщението на Исус и Неговото разпятие са специалната Божия благодат. Лъжепроповедници в този свят няма какво да кажат по този въпрос. Тези лъжепроповедници се появяват в дрехите на ангелите на светлината, въоръжени с морала на християнството и човечеството. Да, вярно е. Чудесата, които извършват, изцеленията на болните са зло, ако нямат нищо общо със специалната Божия благодат.
Именно тази специална Божия благодат даде на нас, грешници, евангелието на изкуплението. Със Своята специална благодат Бог ни позволи да се новородим. Той ни направи нови чрез Своето кръщение, кръв, смърт и възкресение. Той ни направи Своите деца, освободени от греха.
Вярвате ли в това? – Да. – Бяхте ли истински благословени? – Да. – Кръщението на Исус и Неговата кръв, смърт и възкресение са специалната благодат, която Бог ни даде чрез водата и Духа. Това е евангелието на специалната благодат. Хвалете Господа, Който ни е спасил чрез Неговата специална благодат.
Жалко е, че толкова много верни християни днес не знаят специалната Божия благодат, евангелието на кръщението и кръвта, новораждението от водата и Духа. Те се опитват сляпо да намерят пътища в собствената си теология и религиозен морал. Колко са невежи!
Християнството е с нас толкова дълго. Изминаха почти петстотин години от Реформацията. Но все пак в Корея и в останалия свят има толкова много хора, които не знаят за истината на новорождението и за специалната Божия благодат.
Надявам се обаче и вярвам, че Той ще им каже истината сега, защото сме в ерата, която е близо до края на този свят.
Грешниците трябва да се новородят и да приемат истината за водата и Духа, за да станат праведни и да влязат в небесното царство. Много християни се опитват усилено да се новородят.
Ако обаче се опитват, без да знаят истинското значение на новорождението, вярата им е напразна. Те казват, че трябва да се новородят, за да влязат в небесното царство, но нямат представа за истината на новорождението.
Те просто предполагат, че тъй като вярват толкова вярно и чувстват огъня в сърцата си, те могат да се новородят. Но опитът да се новородят въз основа на лични чувства или пламенни религиозни дела може да доведе само до неправилна вяра.
 
 

БОЖИЕТО СЛОВО, КОЕТО НИ ВОДИ ДО ИСТИНСКОТО НОВОРОЖДЕНИЕ

 
Каква е разликата между вярата и религията?
Вярата е да вярваме в това, което Исус направи, за да ни спаси, докато религията е да разчитаме на собствените си мисли и дела.

Написано е ясно в 1 Йоаново 5:4-8, че можем да се новородим само като вярваме във водата, кръвта и Духа. За да се новородим, трябва да имаме предвид, че можем да се новородим само чрез писаното Божие слово, словото на истината. Трябва да знаем, че виденията, говоренето на езици или сензационните преживявания никога не могат да ни накарат да се новородим.
Исус каза в Йоан глава 3, че човек не може да влезе в небесното царство, ако не се новороди от водата и Духа. За да се новороди, човек обикновено трябва да повярва два пъти в Исус. Първо, човек е склонен да вярва в Исус по религиозен начин, като признава греховете си чрез Божия закон. Първият път, когато човек вярва в Исус, е чрез Божия закон и осъзнаването на това какъв ужасен грешник е той в действителност.
Не трябва да вярваме в Исус в съответствие с една от многото религии на този свят. Християнството не е просто друга религия. Това е единственият начин да придобием вечен живот чрез вяра.
Всеки, който вярва в Исус като религия, ще се окаже с празни ръце. Той ще остане със сърце, пълно с грях, хаос и празнота. Това не е ли вярно? Не бихте искали да се окажете лицемер като фарисеите в Библията.
Всеки иска да стане новороден християнин. Въпреки това, когато човек вярва в християнството като религия, той се оказва лицемер с сърце, пълно с грях. Трябва да узнаем истината на новорождението.
Всеки, който вярва в християнството като религия, без да се новороди, със сигурност ще завърши с объркване и празнота в сърцето си. Ако човек вярва в Исус без да се новороди, неговата вяра е неправилна. Следователно той се оказва фалшив, опитвайки се да изглежда свят пред всички, но се проваля напълно.
Докато вярвате в християнството като религия, винаги ще бъдете грешник, лицемер и ще преживеете дните си, оплаквайки греховете си. Ако искате да се освободите от греховете си, трябва да повярвате в записаната истина, в евангелието на водата, кръвта и Духа.
 
 

РАЗКРИВАНЕ НА ТАЙНАТА НА ИЗКУПЛЕНИЕТО ЧРЕЗ КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС

 
Какво ни позволява да се новородим?
Кръщението на Исус, Неговата смърт на Кръста и Неговото възкресение

Библията ни казва, че всеки може да се новороди чрез Божието слово, което никога не се променя. Сега, нека да разгледаме думите на апостол Петър в 1 Петрово 3:21: „Която в образа на кръщението и сега ви спасява.”
В Библията е записано, че кръщението на Исус е образът, който ни спасява. Всички, които вярват в Исус, трябва да знаят не за нашето собствено кръщение, а за кръщението на Исус. Кръщението на Исус дава на нас, грешници, нов живот. Повярвайте, и вие ще се новородите и ще спечелите благодатта на спасението.
Разбирайки, че спасението дохожда чрез вяра в кръщението на Исус, ние можем да бъдем спасени, да станем праведни и да спечелим вечен живот. С други думи, когато вярваме в истината на спасението чрез Божиите думи, нашите грехове ще бъдат изчистени завинаги.
Да се новородиш означава да се родиш втори път. Повечето от нас обикновено започват с вярата в Исус като религия и тогава ние се раждаме чрез вяра, когато осъзнаем истината. Името Исус означава „Защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им” (Матей 1:21).
Когато вярваме в Исус и знаем точно какво е направил за цялото човечество, ние се освобождаваме от греховете си и се раждаме като чисто нови хора. Отначало ние вярваме в Исус като религия, след това, когато чуем и вярваме в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв, ние се раждаме отново.
Каква е истината, която ни кара да се новородим? Първо, това е кръщението на Исус, след това кръвта, която Той проля на Кръста, и накрая Неговото възкресение от мъртвите. Да се новородим означава да вярваме в Исус като в нашия Бог, в нашия Спасител. Нека видим как хората от Стария Завет се новораждаха.
 
 

КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ГРЕХА В СТАРИЯ ЗАВЕТ: ПОЛАГАНЕТО НА РЪЦЕ И ПРИНАСЯНЕТО НА КРЪВ

 
Какво е евангелието на новорождението в Стария Завет? Първо, нека прочетем глава Левит 1 и какво говори за новорождението.
В Левит 1:1-5: “И Господ повика Моисея, и като му говореше от шатъра за срещане каза: Говори на израилтяните, казвайки им: Когато някой от вас принесе принос Господу, от добитъка нека принесе, от чердата или от стадата. Ако приносът му за всеизгаряне е от чердата, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа. Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши изкупление на него. После да заколи телето пред Господа; и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с кръвта наоколо върху олтара, който е пред входа на шатъра за срещане."
Бог ни казва в Левит как израелтяните биха могли да се обединят с Бога чрез жертвената система. Това е истината, която всички трябва да знаем и разбираме. Затова нека прегледаме тези думи.
Бог повика Мойсей и му говореше от скинията за срещане. Говореше за изкупление на греховете на израилтяните. Когато народът на Израел извършваше грехове на неподчинение на Божия закон, те бяха в състояние да изкупят греховете си, като принасяха принос на Бога от добитъка без недостатъци.
Тези жертвени животни трябваше да бъдат определени от Бога и те трябваше да бъдат без недостатъци. Също така, те трябваше да бъдат принесени според ритуала, определен от Бога. Формата на жертвата беше следната.
Ако някой съгреши във времето на Стария Завет, той трябваше да принесе жертва пред Бога за опрощаване на греха. Първо, жертвата трябваше да бъде без недостатъци, а след това грешникът трябваше да положи ръце върху нея, за да предаде греховете си на главата й.
След като тя беше убита, кръвта й трябваше да се сложи върху роговете на олтара, а останалата част да се излее върху земята. Това беше ритуалът на светата скиния, който Бог бе дал на Своя народ като благодат за изкупление.
Законът и Божиите заповеди се състоят от 613 точки, предписващи какво „трябва да правят“ или „не трябва да правят.” Бог даде закона и Своите заповеди на израелския народ. Въпреки че народът знаеше, че законът и Божиите заповеди са правилни, те не можеха да живеят според тях, защото всички бяха се родили с дванадесет вида грехове, наследени от Адам.
Следователно, те загубиха способността да правят правилно пред Бога. Израилтяните загубиха способността да станат праведни. По-скоро те не можеха да не продължат да извършват грехове, дори докато се опитваха много да останат свободни от греха. Съдбата на цялото човечество е да се роди и умре като грешници.
Но Бог в своята безкрайна милост даде на Своя народ жертвената система, чрез която те можеха да изкупят греховете си. Той даде ритуала на светата скиния, за да може народът на Израел и всички хора по света да бъдат изкупени за греховете си. Той разкри чрез жертвената система своята праведна любов към цялото човечество. Той показа на света пътя към спасението.
Бог даде на хората жертвената система и нареди Левиевия дом да извършва жертвите. Сред 12-те племена на Израел само Левиевият дом бе определен за извършване на жертвите за народа на Израел.
Мойсей и Аарон бяха от Левиевия дом. И в Библията са записани законите и разпоредбите, уреждащи жертвоприношението на светата скиния, евангелието на изкуплението чрез полагане на ръце.
Следователно, когато наистина разберем жертвения ритуал на левитите, можем сами да се новородим. Ето защо трябва да изучаваме словото Божие относно жертвата на светата скиния. Това е най-важната част от Стария Завет. Накрая, когато стигаме до Новия Завет, имаме благодатите да се новородим чрез водата и Духа.
 
 
ИЗКУПЛЕНИЕ НА ГРЕХА В СТАРИЯ ЗАВЕТ
 
Какви са Божиите качества?
Справедливост и любов

Бог повика Мойсей от Левиевия дом в светата скиния за срещане и ръкоположи брат му Аарон за първосвещеник. Аарон трябваше да предава греховете на хората на жертвите за грях.
Това каза Бог на Мойсей, както е записано в Левит 1:2: „Говори на израилтяните, казвайки им: Когато някой от вас принесе принос Господу, от добитъка нека принесе, от чердата или от стадата.” Бог определя тук жертвоприношения. Ако някой от хората искаше изкупление на греховете си, той трябваше да принесе бик или овца от добитъка си.
Бог също им каза: „Ако приносът му за всеизгаряне е от чердата, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа” (Левит 1:3).
Жертвата е приета от Бога на мястото на живота на човека, който е трябвало да умре за греховете си. Израилтяните можеха да предадат греховете си, като полагаха ръце върху главите на животните. Жертвени животни трябваше да бъдат принасяни от човека по собствена воля. Сега, нека да видим какво казва 4 стих.
„Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши умилостивение за него.„ По този начин приносът ще бъде приет от Бога. Когато грешникът сложи ръце на главата на всеизгарянето, греховете му бяха предадени на главата на животното. Следователно грешникът трябваше да положи ръцете си върху главата на приноса пред Бога, така че тогава Той да го приеме и да даде изкупление на греховете му.
След това човекът, който принасяше жертвата, убиваше животното и туряше кръвта върху роговете на олтара и изливаше останалата кръв на земята пред олтара. За да заплати за греховете си и да се освободи от тях, човек трябваше да принесе жертвата според законите, определени от Бога.
Написано е в Левит 1:5: „После да заколи телето пред Господа; и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с кръвта наоколо върху олтара, който е пред входа на шатъра за срещане.” Вътре в скинията, при вратата, беше олтарът за всеизгаряне с рогове на четирите ъгъла.
След като положи ръце на главата на всеизгарянето, за да предаде греховете си, грешникът трябваше да убие жертвеното животно и свещеникът поръсваше роговете с кръвта му. Роговете на олтара означават съда за грехове. По този начин, поръсването на тези рогове с кръвта означаваше, че животното е проляло кръв, за да заплати за греховете от името на грешника. Когато Бог поглеждаше кръвта върху роговете на олтара, Той изкупуваше греховете на грешника.
Защо приносът за грях трябваше да пролее кръвта си? Защото „заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23) и защото животът на плътта е в кръвта. Затова в Евреи е написано: „Без проливането на кръв няма прощение” (Евреи 9:22). Така проливането на кръв от жертвата за грях изпълни Божия закон, който казва, че заплатата на греха е смърт.
По всичка справедливост, принесената кръв е трябвало да дойде от грешника, но приносът за грях проливаше кръвта си на негово място за изкупление. Тогава свещеникът туреше кръвта върху роговете на олтара, за да покаже, че заплатата на греха е изплатена.
Ако четем Откровения 20:11-15 в Новия Завет можем да видим, че роговете означават Книгата на Съда. Следователно да се тури кръвта върху роговете означава да се тури кръв върху Книгата на Съда. Трябва да свидетелстваме, че съдът за греховете е бил изпълнен чрез полагане на ръце и кръв на жертвата за грях.
 
 
ГРЕХОВЕТЕ СА ЗАПИСАНИ НА ДВЕ МЕСТА
 
Всички грехове на човечеството пред Бога са записани на две места. Едната е плочата на сърцата им, а другата е Книгата на Съда, отворена пред Бога.
Написано е в Иеремия 17:1: „Юдовият грях е записан с желязна писалка, С диамантов връх; Начертан е на плочата на сърцето им, И върху роговете на жертвениците ви.”
В Левит 17:11 е писано: „Защото живота на тялото е в кръвта.„ Кръвта е животът на плътта и нашите грехове могат да бъдат изплатени само с тази кръв. Затова върху роговете на олтара беше турена кръв. Според закона почти всички неща се очистват с кръв и без проливане на кръв няма опрощение (Евреи 9:22).
„И да одере животното за всеизгаряне и да го насече на късове. А синовете на свещеника Аарона да турят огън на олтара и да наредят дърва на огъня. И свещениците, Аароновите синове, да сложат тия късове, главата и тлъстината, на дървата, които са върху огъня на олтара; а вътрешностите му и нозете му да измие с вода, и свещеникът да изгори всичките на олтара, като всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна Господу” (Левит 1:6-9).
Тогава свещениците насичаха всеизгарянето на късове и ги слагаха на огъня на олтара. Този ритуал имаше за цел да покаже, че когато хората съгрешават пред Бога, те трябва да умрат по този начин и да пролеят кръвта си и да бъдат хвърлени в огъня на ада. Обаче съдът беше извършен чрез приноса за грях, така че хората да изкупят греховете си.
Принасянето на всеизгарянията беше ритуалът на осъждането според праведния Божий закон. Бог включи и двата Му закона, законът на праведността и законът на любовта, в ритуала на умилостивението за цялото човечество.
Тъй като Бог е праведен, Той трябваше да ги съди и осъди на смърт. Но тъй като Той също обичаше Своите хора, Той им позволи да предадат греховете си на жертвата за грях. В Новия Завет, тъй като нашият Господ ни обичаше така, Той беше кръстен и разпънат, за да стане жертвата за грях за нас, грешници. Кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста заличиха всички грехове на света.
 
 
ИЗКУПЛЕНИЕ НА ГРЯХ НА ЕДИН ДЕН В СТАРИЯ ЗАВЕТ
 
Кого символизира принос за грях без недостатък на Стария Завет?
Исус Христос

Нека да четем от Левит 4:27: „Ако пък някой от простолюдието съгреши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал да се не струва, та стане виновен, ако му се посочи греха, който е сторил, то за греха, който е сторил да принесе коза без недостатък; и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да заколи приноса за грях на мястото на всеизгарянето. Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да я тури върху роговете на олтара за всеизгаряне, и тогава да излее всичката му кръв в подножието на олтара. И да извади всичката му тлъстина така, както се изважда тлъстината от примирителната жертва; и свещеникът да я изгори на олтара за благоухание Господу; така да направи свещеникът умилостивение и ще му се прости” (Левит 4:27-31).
Потомците на Адам, хората на Израел и всички хора по света са родени в този свят пълни с грях. Следователно сърцата ни са изпълнени с грях. В сърцето на човек има всякакви грехове: зли мисли, прелюбодейства, блудства, убийства, кражби, алчност и глупост.
Когато грешник искаше да изкупи вината на грехове за един ден, той трябваше да донесе животно без недостатък на святата скиния. След това той трябваше да положи ръце на главата на животното, за да предаде греховете си, да убие жертвата и да даде кръвта й на свещеника, за да бъде принесена пред Бога. Тогава свещеникът извършваше останалата част на жертвоприношение, за да може грешникът да бъде простен за греховете му.
Без Божия закон и заповеди хората не биха знаели дали са съгрешили или не. Когато гледаме на себе си чрез Божия закон и заповеди, ние разпознаваме греховете си. Нашите грехове не се оценяват по нашите стандарти, а по Божия закон и заповеди.
Обикновените хора на Израел съгрешаваха не защото искаха, а защото се родиха с всякакъв грях в сърцето си. Греховете, които човек извършва поради слабостите си, се наричат прегрешения. Грехът включва всички прегрешения и беззакония на човечеството.
Всички хора са непълноценни същества. Тъй като народът на Израел също беше непълноценен, те бяха грешници и извършиха грехове. Всички наши прегрешения и беззакония могат да бъдат категоризирани по следния начин. Когато имаме зли мисли в съзнанието си, те се наричат грехове, а когато ние ги извършваме, се наричат прегрешения. Греховете на света включват и двата вида.
В Стария Завет греховете бяха предавани на главата на жертвата за грях чрез полагане на ръце. След това грешникът беше без грях и затова нямаше нужда да умира за греховете си. По този начин жертвената система е сянката на справедливия съд и любовта на Бога.
Понеже Бог ни е създал от земята, в началото бяхме просто прах. Туренето на кръв върху роговете на олтара и изливането на останалата кръв в основата на олтара означаваше, че израилтяните са компенсирали греховете си и са изтрили всички грехове от плочите на сърцето си.
Свещеникът изгаряше тлъстината на олтара за благоухание Господу. Тлъстината в Библията означава Светия Дух. Следователно, за да изкупим греховете си, трябва да го направим по начина, който Бог е определил. Ние също трябва да приемем в сърцата си изкуплението на нашите грехове по начина, по който Бог счете за правилен.
Бог каза на народа на Израел, че приносите за грях трябва да бъдат агне, козел или теле. Приносите за грях в Стария Завет бяха избраните. Телето е чисто животно. Причината, поради която жертвите за грях трябва да бъдат без недостатъци, е, че те откриват Исус Христос, който е заченат от Светия Дух, за да стане жертва за грях за цялото човечество.
Хората от Стария Завет предаваха греховете си, като полагаха ръце на главата на приноса за грях без недостатък. Свещениците принасяха жертвата, за да компенсират греховете си. Така народът на Израел изкупваше греховете си.
 
 

РИТУАЛЪТ НА ДЕНЯ НА УМИЛОСТИВЕНИЕ

 
Защо народът на Израел трябваше да принесе жертвата в деня на умилостивение?
Защото те продължаваха да грешат до смърт. Ежедневните жертви за грях не биха могли да ги осветят пред Бога.

Но тъй като те трябваше да принасят жертва всеки път, когато извършат грях, беше невъзможно да осигурят всички жертви, необходими за изкупване на греховете им. И така, постепенно те станаха небрежни. Изглеждаше като безкрайна задача всеки ден да изкупват греховете си и те започнаха да мислят, че могат да премахнат този ритуал напълно.
Колкото и да се стараем, никога не можем да принесем достатъчно жертви за всичките си грехове. Следователно истинското обезщетение за нашите грехове трябва да бъде дадено чрез вяра на сърцето ни в закона на спасението, който Бог подготви за нас.
Поради нашата слабост, колкото и да се опитваме да живеем по Божия закон, ние само ставаме по-осведомени колко сме непълноценни и слаби. Ето защо Бог е дал на народа на Израел начин да изкупи годишните грехове наведнъж (Левит 16:17-22).
В Левит е написано: „Това да ви бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа, нито туземец нито пришелец, който се е заселил между вас; защото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа. Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си; това е вечен закон” (Левит 16:29-31).
Така хората на Израел имаха спокойствие веднъж годишно, когато първосвещеникът принасяше жертвата на умилостивение на десетия ден от седмия месец за всички грехове, които хората бяха извършили през годината. След измиването на греховете им, умовете им бяха в спокойствие в този ден.
На десетия ден от седмия месец първосвещеникът Аарон, като представител на цял Израел, трябваше да принесе жертвата на умилостивение. По това време другите свещеници не можеха да влязат в светата скиния. На първо място, Аарон трябваше да принесе жертвата на изкупление за себе си и за дома си, преди да може да я принесе за останалите израилтяни, защото той и домът му също бяха съгрешили.
Той принасяше жертвата за хората така. „Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане; и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях; а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане” (Левит 16:7-10).
След като извърши ритуала на изкупление за дома си и за себе си, Аарон „хвърли жребий за двата козела.„ Един жребий беше за Господа, а другият – за изкупителната жертва, „Азазел.”
Първо един от двата козела беше принасян на Господа. Първосвещеникът полагаше ръце на козела от името на хората, за да предаде греховете, които бяха извършили през годината.
Той отнасяше кръвта на умилостивилището в Пресветото място и поръсваше с нея седем пъти. Народът на Израел беше простен за всичките си грехове през последната година. Вместо израелския народ да умре за греховете си, първосвещеникът Аарон предаваше греховете на главата на жертвата за грях и я оставяше да приеме присъда за тях. Тогава той жертваше другия жив козел пред Бога. Това беше жертвата, която беше извършена за хората.
 
 
ЗА ХОРАТА
 
Пред всички хора Аарон полагаше ръце на втория козел и изповядваше пред Бога. „Господи, хората на Израел са извършили убийства, прелюбодеяния, кражби, алчност, измама… и са се покланяли пред идолите. Те не са спазили съботата, изговаряли са напразно Твоето име и нарушили всички точки на Твоите Закони и заповеди.” Тогава той отнемаше ръцете си. С това всички грехове на хората за цялата година бяха предавани на приноса за грях.
Нека да четем Левит 16:21: „И като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек.” След това изкупителната жертва се скиташе по пустинята и умираше с греховете на израелския народ на главата си. Изкупителната жертва, „Азазел“ на иврит, означава „да изхвърля.„ Това означава, че приносът за грях е бил изхвърлен пред Господа вместо всичките израилтяни.
Ето защо греховете на Израел са били прехвърляни на изкупителната жертва чрез полагането на ръце на Аарон. По този начин на израилтяните бяха простени греховете им. Когато видяха, че първосвещеникът полагаше ръце на козела и видяха, че той е изпращан в пустинята, всички израилтяни, които повярваха в ритуала на умилостивение, бяха сигурни в изкуплението на греховете си. Всички ритуали на Стария Завет бяха сянката на „евангелието на новорождението“ на Новия Завет.
В Стария Завет полагането на ръце и кръвта на жертвата бяха евангелието на спасението от греха. То остана по принцип същото в Новия Завет.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕТО НА ИЗКУПЛЕНИЕТО В НОВИЯ ЗАВЕТ
 
Как в Новия Завет са били изкупени всички грехове на хората?
Написано е в Матей 1:21-25: „Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил"(което значи, Бог с нас). И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си; но не я познаваше докато тя роди първородния си син; и нарече го Исус.”
Нашият Господ Исус слезе на този свят с името Емануил, за да спаси цялото човечество от греха. Следователно Той беше наречен Исус. Исус дойде да отнеме всички грехове на света. Той дойде в плът на едно човешко същество, за да стане Спасител на човечеството. Той изпълни нашето спасение и ни освободи завинаги от греха.
 
 

ЕВАНГЕЛИЕТО НА НОВОРОЖДЕНИЕТО

 
И как Исус ни освободи от всичките ни грехове? Той го направи чрез Своето кръщение. Нека да разгледаме Матей 3:13-17.
„Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение” (Матей 3:13-17).
В Новия Завет, когато Исус навърши 30 години, Той дойде при Йоан Кръстител на Йордан. Кръсти се от него и отне греховете на всички грешници. Правейки това, Той изпълни Божията праведност.
 
 

ЗАЩО ИСУС СЕ КРЪСТИ НА ЙОРДАН?

 
Какво се разкрива в евангелието?
Божията праведност

Нека сега да разгледаме сцената, когато небесният първосвещеник срещна последния първосвещеник на човечеството. Тук можем да видим Божията праведност чрез кръщението, което осигури изкупление на всички грехове на света.
Йоан Кръстител, който кръсти Исус, е най-големият между родените от жени. Исус беше свидетелствал в Матей 11:11: „Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя.„ Точно както греховете на хората бяха изкупвани, когато първосвещеникът Аарон полагаше ръце на главата на жертвата за грях в Деня на умилостивение, в Новия Завет всички грехове на света бяха изкупени, когато Исус беше кръстен от Йоан Кръстител.
Евангелието на новорождението е евангелието на пълното изкупление на всички наши грехове, минали, настоящи и бъдещи. Следователно евангелието на изкуплението чрез кръщението на Исус беше евангелието, което Бог определи за изпълнение на Неговата праведност, което спаси всички хора по света. Исус беше кръстен по най-правилния начин, за да изкупи греховете на света.
Какво означава да изпълни „всяка праведност“? Това означава, че Бог отми всички грехове на света по най-правилния начин. Исус беше кръстен, за да отмие всички грехове на човечеството. „Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра” (Римляни 1:17).
Божията праведност беше показана в Неговото решение да изпрати Своя собствен Син Исус на този свят, за да измие всички грехове на света чрез кръщението Му от Йоан Кръстител и Неговата смърт на Кръста.
В Новия Завет Божията праведност е изразена чрез кръщението на Исус и Неговата кръв. Станахме праведни, защото Исус отне всички грехове на човечеството преди почти две хилядолетия на Йордан. Когато приемаме Божието спасение в сърцата си, Божията праведност е наистина изпълнена.
"А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение” (Матей 3:15-17).
Този откъс разкрива, че самият Бог е свидетелствал за факта, че кръщението на Неговия Син изпълнява цялата праведност на спасението. Той ни казваше: „Исус, който беше кръстен от Йоан Кръстител, сега наистина е Моят Син.” Бог свидетелства, че Синът Му е кръстен за изкуплението на цялото човечество. Той направи това, така че святото дело на Неговия Син Исус да не е напразно.
Исус е Божий Син, а също и Спасител на грешните по света. „В Когото е Моето благоволение”, каза Бог. Истината е, че Исус се подчини на волята на Отца и отне всички грехове на човечеството чрез Своето кръщение.
Думата „кръщение“ означава „да се измиеш, да предадеш, да бъдеш погребан.” Тъй като всичките ни грехове бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен, всичко, което трябва да направим, за да се спасим от всички грехове на света, е да вярваме в евангелието.
Изпълнението на всички пророчества за спасението в Стария Завет е осъществено чрез кръщението на Исус в Новия Завет. Следователно пророчествата в Стария Завет най-накрая са намерили съответствия в Новия Завет. Точно както народът на Израел компенсираше греховете си веднъж годишно в Стария Завет, греховете на хората бяха предадени на Исус и изкупени завинаги в Новия Завет.
Левит 16:29 е първообраз на Матей 3:15. Исус беше кръстен, за да поеме всички грехове на света. Благодарение на Неговото кръщение, всички, които вярват в Неговото вечно опрощение на греха, са спасени; всичките им грехове бяха изтрити от плочите на сърцата им.
Ако не разпознаете и не вярвате в сърцето си в истината за кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста, никога няма да бъдете очистени от греховете си, без значение колко благочестен живот живеете. Само чрез кръщението на Исус Божието слово е изпълнено и греховете ни са изтрити. Истинското спасение се постига чрез изкуплението на всички наши грехове, с други думи чрез кръщението на Исус.
Имайки това предвид, какво ще правите? Ще приемете ли това спасение в сърцето си? Или няма да го приемете? Това не е думата на човека, а думата на самия Бог. Исус умря на Кръста, защото Той бе отнел всичките ви грехове чрез Своето кръщение. Не се съгласявате ли, че разпъването на Исус е резултат на Неговото кръщение?
Написано е в Римляни 8:3-4: „Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим, не по плът, но по Дух.”
Тъй като ние като слаби същества не можем да спазваме Божия закон и заповеди поради слабостта на плътта, Исус отне всички грехове на плътта, като ги взе върху Себе Си. Това е истината за кръщението на Исус. Кръщението на Исус предопредели смъртта Му на Кръста. Това е мъдростта на оригиналното Божие евангелие.
Ако сте вярвали само в смъртта на Исус на Кръста, обърнете се сега и приемете в сърцето си евангелието на спасението чрез кръщението на Исус. Тогава и само тогава наистина можете да станете дете на Бога.
 
 
ПЪРВОНАЧАЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ
 
Какво е първоначалното евангелие?
Евангелието на водата и Духа

Първоначалното евангелие е евангелието на изкупление на греховете. Това е евангелието на кръщението на Исус, Неговата смърт и възкресение, което ни откри Бог. Исус Христос изми греха на всички наведнъж, като се кръсти на Йордан и чрез това даде спасение на всички, които вярват в тази истина. Благодарение на нашата вяра, всичките ни грехове на бъдещето също са били измити.
Сега всеки, който вярва в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, е спасен от всички грехове на света завинаги. Вярвате ли? Ако отговорът ви е „Да, аз вярвам”, тогава наистина ще станете праведни.
Нека обобщим накратко събитията, които се случиха след кръщението на Исус. В Йоан 1:29 е писано: „Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
Йоан Кръстител свидетелства, че Исус е Божият Агнец, който носи греха на света. Йоан Кръстител предаде на Исус всички грехове на света, когато Го кръсти на Йордан. Освен това, тъй като самият Йоан Кръстител кръсти Исус, той можеше да свидетелства: „Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” Исус се кръсти и отне греховете на света и това е евангелието на новорождението.
 

„Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” (Йоан 1:29). Исус отне всички грехове на света чрез Своето кръщение.
Греховете, които сте извършили от раждането до десетия си рожден ден, се включват в греховете на света. Вярвате ли, че тези грехове бяха предадени на Исус? – Да. – Какво ще кажете за прегрешенията ви от 11 до 20 години? Вярвате ли, че и тези грехове са били предадени на Исус? – Да. –
Греховете, които ще извършите в бъдеще, включени ли са в греховете на света? – Да, те също са включени. – Тогава, предадоха ли се на Исус? – Да. – Наистина ли вярвате, че всичките ви грехове са предадени на Исус? – Да. – Вярвате ли, че всички грехове на света са били предадени на Исус чрез Неговото кръщение? – Да. –
Наистина ли искате да бъдете спасени от греховете на света? Ако искате, повярвайте в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Ако вярвате, вие сте били спасени. Вярвате ли в това? Това е истинското спасение на новорождението. Кръщението на Исус и Неговата кръв е първоначалното евангелие за новорождението. Това е благодатта от Бога за всички грешници по света.
Да вярваш в спасението на новорождението чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, да се възхищаваш от Неговата любов означава да имаш истинска вяра и да се новородиш в действителност. Признаците на новорождението са водата и кръвта на Исус. Трябва само да приемете думите на истината, написани в Библията.
 
 
РЕЛИГИЯ И ВЯРА
 
Какво свидетелство има в сърцата на новородените?
Това, че Исус заличи всичките ни грехове с кръщението и кръвта Си

Значението на религия е вярване в Исус според собствените си мисли, отхвърляне на чистото Божие слово. Обаче изкуплението на греховете е отделно от собствени мисли. Вярата е да вярваме във всичките слова на Стария и Новия Завет, като се отречем от собствените си мисли. Да приемем всичко, както е писано в Библията, и да приемем спасението чрез водата и кръвта: кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста. Човек може да бъде спасен, като приеме в сърцето си мъдростта на първоначалното евангелие.
Без кръщението на Исус няма предаване на нашите грехове и без проливането на кръвта няма прощаване на греховете. Всички наши грехове бяха били предадени на Исус, преди Той да ги занесе на Кръста и проля кръв за нас. Когато вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, в новорождението чрез евангелието, ние ставаме свободни от всички грехове на света.
Истинската вяра е да вярваме, че Исус Христос напълно ни очисти от всичките ни грехове, когато беше кръстен; да вярваме, че Той взе присъдата за всичките ни грехове на Кръста. Трябва да вярваме в праведното спасение на Бога. Бог обичаше всички нас толкова много, че Той ни спаси чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Когато вярваме в това евангелие, ние се спасяваме от всичките си грехове, освобождаваме се от присъдата и ставаме праведни пред Бога.
„Господи, вярвам. Не заслужавам спасението, но вярвам в евангелието на кръщението на Исус, разпятието и възкресението Му.„ Трябва само да благодарим на Господа за благодатта на евангелието на новорождението. Да вярваме в първоначалното евангелие на новорождението е истинската вяра.
Истината на новорождението е това: „И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово” (Римляни 10:17). ”И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:32). Трябва да знаем точно истината и трябва да вярваме във водата, кръвта и Духа, който свидетелства за това (1 Йоаново 5:5-8).
„Истината ще ви направи свободни.” Това са думите на Исус за водата и кръвта. Свободни ли сте? Ние ли сме религиозни или верни? Исус иска само онези, които имат вяра в евангелието на новорождението от водата и Духа.
Ако вярвате в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв, вие сте без грях в сърцето си. Ако обаче вярвате в Исус само като част от една религия, вие все още живеете в греха, защото нямате пълна вяра в спасението на Исус. Религиозните хора се опитват да получат изкупление на греховете си всеки път, когато се молят в покаяние.
Така такива хора никога не могат да бъдат спасени напълно от греховете си. Дори и да се каят през целия си живот, това никога не би могло да замени пълното опрощаване на греховете чрез кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста. Нека се спасим, като вярваме в евангелието на Исус, което отми всички грехове на света, дори и бъдещите.
Ще ви кажа, че като се разкайваме всеки ден, никога не можем да заместим евангелието на новорождението. Всички християни сега трябва да вярват в опрощаването на греховете чрез евангелието на новорождението.
Никога не можем да се покаем напълно за греховете си. Фалшивото покаяние не може да доведе човек до Бога, а само утешава душата му. Фалшивото покаяние е едностранно признание, което никога не взема предвид волята на Бога. Това не е нещо, което Бог очаква от нас.
Какво е истинското покаяние? То е да се върнем към Бога. Да се върнем към словото за спасението на Исус и да повярваме в словото така, както е било написано. Евангелието, което ни спасява, е евангелието на кръщението на Исус, Неговото разпятие и възкресение. Когато вярваме напълно в това евангелие, ние се спасяваме и печелим вечен живот.
Това е мъдростта на евангелието на новорождението; вярване в кръщението на Исус и Неговата кръв и в евангелието на Божието царство ни позволява да се новородим.
Когато Исус ни каза, че трябва да се новородим от водата и Духа, Той имаше предвид, че трябва да се новородим, като вярваме в Неговото кръщение и кръв на Кръста. Тогава ние сме в състояние да влезем и да живеем в Божието царство. Трябва да повярваме в Неговото слово. Двете неща, които свидетелстват за опрощаването на нашите грехове, кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, са думите, които ни позволяват да се новородим.
Вярвате ли сега в евангелието на новорождението и в прощаването на греховете? Вярата в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста ни спасява от всички грехове на света. Можем да се новородим с тази вяра. Тъй като Библията ни казва, че Исус е измил греховете на всички грешници в света, защо не трябваше да вярваме и да се новородим?
Тези, които вярват в двете неща, които свидетелстват за това, че се новородим, кръщението на Исус и Неговото разпятие, са истински новородени. И който вярва в Божия Син, има свидетелството в себе си (1 Йоаново 5:3-10). Когато вярвате в Исус, не трябва да оставяте евангелието на водата, кръвта и Духа.
Точно както военачалникът Нааман се измиеше в Йордан седем пъти, за да бъде излекуван напълно от проказа (4 Царе глава 5), ние трябва да вярваме, че Исус изми всички грехове на света веднъж завинаги в Йордан и в резултат ни даде вечното спасение.
Тъй като Исус ни обича, ние можем да бъдем спасени от всички грехове на света и да имаме вечен живот, вярвайки в евангелието на прощаването на греха. Нека да вярваме всички в евангелието на новорождението и да получим Божието спасение.