Search

Проповеди

Тема 3: Евангелието на водата и Духа

[3-4] Исусовото кръщение е преобразят на спасението за грешниците (1 Петрово 3:20-22)

Исусовото кръщение е преобразят на спасението за грешниците
(1 Петрово 3:20-22)
„Малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода. Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа; Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили.”
 
 
Как можем да станем праведни?
По Божията благодат

Бог вече ни е познавал още преди да сме се родили на тази земя. Той е знаел, че ние ще се родим грешници, и е спасил всички нас, вярващите, чрез Своето кръщение, което е отнело всичките грехове на света. Той е спасил всички вярващи и ги е направил Свой народ.
Всичко това е резултат от Божията благодат. Както се казва в Псалми 8:4: “Що е човек та да го помниш?” Изкупените, които са спасени от всичките грехове, са тези, които получават Неговата специална любов. Те са Негови деца.
Какви бяхме ние, които вярвахме само в Неговата кръв и в Духа, преди да станем Божии деца, преди да станем праведни, да бъдем спасени и да получим правото да Го наричаме Отец? Бяхме грешници, просто грешници, родени да живеят в този свят около 70 години, или 80 години, ако сме здрави.
Преди да сме били измити от нашите грехове и преди да сме приели вярата в евангелието на Исусовото кръщение и Неговата кръв, ние бяхме неправедни хора, които със сигурност щеше да загинат.
Апостол Павел казва, че благодарение на Неговата милост той беше такъв, какъвто беше. По същия начин, абсолютно благодарение на Неговата благодат ние сме такива, каквито сме сега. Благодарим на Него за Неговата благодат. Творецът слезе в този свят и ни спаси, като ни направи Свои деца, Свои хора. Благодарим на Него за благодатта на спасението на водата и Духа.
Каква е причината, поради която Той ни позволява да бъдем Негови деца, праведни? Дали защото сме красиви на глед? Дали защото сме толкова достойни? Или защото сме толкова добри? Нека помислим за това и благодарим за това, за което трябва да благодарим.
Причината е, че Бог ни е създал, за да ни направи Свои хора и да ни позволи да живеем с Него в Небесното царство. Бог ни е направил Свои хора, за да ни позволи да живеем вечно с Него. Това е единствената причина, поради която Бог ни е благословил с вечен живот. Той ни е направил Свои хора не защото ние сме с по-хубава външност, по-достойни, или водим по-добродетелен живот от всички други Негови творения. Единствената причина е, че Той ни обича.
“Която в образа на кръщението и сега ви спасява” (1 Петрово 3:21). “Малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода” (1 Петрово 3:20).
Само малцина, един от град и двама от семейство, се избавиха. Тогава по-добри ли сме от другите? Съвсем не. Ние не сме толкова специални, но при все това сме спасени чрез нашата вяра във водата и Духа.
 Това е чудо на чудесата, че сме спасени, и това е безусловен дар и благословение от Бога, че можем да Го наречем наш Отец, наш Господ. Никога не можем да отречем това. Как бихме могли да Го наречем наш Отец или наш Господ, ако още бяхме грешници?
Когато мислим за това, че сме спасени, знаем, че Бог ни е възлюбил безусловно. Не можем ли да Му благодарим? Щяхме да се родим и да умрем, след като сме водили отчаян живот, отивайки в ада, ако не беше Неговата любов и благословения. Благодарим на Бога отново и отново за Неговите благословения и любовта, които ни направиха достойни в очите Му да бъдем Негови деца.
 
 

Скъпоценното спасение, което ни е дадено чрез кръщението на Исус

 
Защо загинаха хората по времето на Ной?
Защото не вярваха във водата (Исусовото кръщение).

“Която в образа на кръщението и сега ви спасява.” В 1 Петрово е писано, че само осем души се спасиха чрез вода. Колко хора трябва да са живели по времето на Ной? Нямаме начин да разберем колко, но нека предположим, че имаше около един милион. Само 8 души от семейството на Ной от един милион се спасиха.
Днес съотношението ще бъде същото. Казват, че в момента на земята има повече от 6 милиарда души. Колко хора са били умити от греховете си сред онези, които вярват в Исус днес? Ако погледнем само един град, щеше да има много малко от тях.
В моя град, който се състои от около 250 000 души, колко от тях са изкупени от греховете си? Може би 200? Тогава какво ще бъде съотношението? Това би означавало, че по-малко от един на хиляда са получили благословението на изкуплението.
Смята се, че в Корея има около 12 милиона християни, включително католици. Колко от тях са новородени от водата и Духа? Трябва да имаме предвид, че само 8 от цялото население на Земята се спасиха по времето на Ной. Ние трябва да знаем и да вярваме, че Исус е измил греховете на всички, които вярват в Неговото кръщение, чрез което Той е отнел всичките грехове.
Няма много хора, които вярват, че Исус е изкупил всички нас със Своето кръщение и Своята кръв на Кръста. Да разгледаме известната картина “Възкресението на Исус.” Колко възкръснали хора са показани там? Можете да ги видите да слизат от крепостта на Ерусалим към фигурата на Исус, който е разтворил широко ръцете Си за тях. Познайте колко от тях са теолози или пастори.
Днес в света има много теолози, но ние откриваме толкова малко хора, които знаят и вярват в Исусовото кръщение като основна истина на изкуплението. Някои теолози казват, че причината, поради която Исус е бил кръстен, е, че Той е смирен, а някои казват, че Той е бил кръстен, за да стане по-сходен с нас, с хората.
Но в Библията е написано, че всички апостоли, включително Петър и Йоан, свидетелстваха за Исусовото кръщение като прехвърляне на греховете ни върху Него и ние също вярваме в това.
Апостолите свидетелстват в Писанията, че нашите грехове са били предадени на Исус чрез Неговото кръщение. Това е толкова удивително свидетелство за Божията благодат, че можем да бъдем освободени чрез вяра в него.
 
 
В кръщението на изкупление няма никакво “може би”
 
Кой приема безграничната любов на Бога?
Човекът, който вярва в Исусовото кръщение и Неговата кръв

Хората са склонни да вярват, че просто вярването в Исус ще ни спаси. Всички вероизповедания са убедени в спасението в своите вярвания и много хора смятат, че Исусовото кръщение е просто догма на християнската общност. Но това не е вярно. Сред хилядите книги, които прочетох, не успях да намеря нито една книга за спасението, която да определя връзката между изкуплението в кръщението и кръвта на Исус и Божието спасение.
Само 8 бяха спасени по времето на Ной. Не знам колко са спасени днес, но вероятно не много. Тези, които са спасени, са тези, които вярват в кръщението и кръвта на Исус. Докато посещавам много църкви, отново и отново признавам, че има толкова малко хора, които проповядват евангелието на Исусовото кръщение, което е евангелието на истината.
Ако не вярваме в изкуплението на кръщението и кръвта на Исус, ние все още сме грешници и не сме спасени, без значение колко редовно посещаваме църква. Можем с вяра да посещаваме църква през целия си живот, но ако все още имаме грях в сърцата си, ние все още сме грешници.
Ако сме отивали на църква в продължение на 50 години, но все още имаме грях в сърцата си, вярата ни от 50 години не е нищо друго освен лъжа. Много по-добре е да имаме само един ден истинска вяра. Сред онези, които вярват в Исус, само онези, които вярват правилно в значението на Исусовото кръщение и Неговата кръв, ще влязат в Небесното царство.
Истинската вяра е да вярваме в това, че Божият Син е слязъл в този свят и е бил кръстен, за да отнеме всичките грехове на света. Именно тази вяра ни води към Небесното царство. Ние също трябва да вярваме, че Исус е пролял кръвта Си на Кръста за вас и за мен. Ние също трябва да знаем това, за да Му благодарим и да Го прославим.
Какви сме ние? Ние сме деца на мъже и жени, които бяха спасени с кръщението и кръвта на Исус. Как можем да не Му благодарим? Исус бе кръстен в Йордан, когато беше на 30 години, за да ни спаси. По този начин Той отне всичките ни грехове и понесе присъда за нас на Кръста.
Когато мислим за това, можем единствено смирено да Му благодарим. Трябва да знаем, че всичко, което Исус направи в този свят, беше за нашето спасение. Първо, Той слезе в този свят. Той бе кръстен, разпнат на Кръста, възкръсна от мъртвите на третия ден и сега седи отдясно на Бога.
Изкуплението на Бога е за всеки един от нас без изключение. Спасението на Исус е за теб и за мен. Ние славим Бога за Неговата любов и Неговите благословения.
Знаем една евангелска песен, в която се казва следното. “♫ Има една прекрасна история. Измежду толкова много хора по света аз съм този, който има Неговата любов и спасение. О, колко невероятна е Неговата любов! Неговата любов към мен, Неговата любов към мен. Има една прекрасна история. Измежду многото хора по света ние сме тези, които са спасени, които са станали Негов народ. Ние носим любовта Му. О, Божията любов, Божията благодат. О, колко изумителна е Неговата любов! Неговата любов към мен. ♫”
Исус слезе, за да спаси вас и мен, и изкуплението на Неговото кръщение също е за нас. Евангелието не е просто някаква приказка; това е истината, която ни издига от живота ни в рутинната работа към прекрасното Божие царство. Трябва да имате предвид, че вярата е връзката между Бога и вас.
Той слезе в този свят, за да ни спаси. Той бе кръстен и получи присъдата на Кръста, за да измие греховете ни.
Какво благословение е това, че вярващите могат да наричат Бога свой Отец! Как можем да вярваме в Исус като наш Спасител и да се спасим от греха с нашата вяра? Това е възможно поради Неговата безгранична любов към нас. Ние сме спасени благодарение на Този, Който пръв ни е възлюбил.
 
 

Исус е изличил всичките ни грехове веднъж завинаги

 
“Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведните за неправедните, за да ни приведе при Бога” (1 Петрово 3:18). Исус Христос бе кръстен за нашето изкупление и умря веднъж на Кръста, за да спаси вас и мен, неправедните.
 
Веднъж завинаги ли се спасяваме или постепенно?
Веднъж завинаги

Той умря веднъж на тази земя, за да ни спаси от Божия съд. За да можем да влезем в Небесното Царство и да живеем вечно пред Бога, Той слиза в този свят в плът и напълно изличава едновременно всичките ни грехове със Своето кръщение, Своята смърт на Кръста и Своето възкресение.
Вярвате ли, че Исус Христос ни спаси напълно със Своето кръщение и кръв? Ако не вярвате в евангелието на Неговото кръщение и кръв, не можете да се спасите. Тъй като сме толкова слаби, не можем да се новородим, ако не вярваме, че Исус напълно е измил всичките ни грехове веднъж завинаги с кръщението Си и кръвта Си.
Той бе кръстен, за да отнеме всичките ни грехове, и бе осъден на кръста за нас. Исус изми греховете на грешниците веднъж завинаги с изкуплението на кръщението и кръвта.
Би било невъзможно за нас като човешки същества да бъдем изкупени, ако трябваше да се покайваме всеки път, когато съгрешахме, да бъдем добри и доброжелателни през цялото време и също да принасяме много неща на църквата.
Затова вярата в Исусовото кръщение и кръвта на Кръста е задължителна за нашето спасение. Трябва да вярваме във водата и кръвта. Простото правене на добри дела няма нищо общо с опрощаването на нашите грехове.
Не би имало никаква полза за спасението ви да купувате скъпи костюми за бедните или да сервирате вкусна храна на пастори. Исус спасява само онези, които вярват в Неговото кръщение и кръв. Ако вярваме, че Бог ни е спасил чрез Исус с Неговото кръщение и Неговата кръв веднъж и завинаги, ние ще се спасим.
Някои може да мислят, че въпреки че Бог е казал така в Библията, те трябва да го обмислят допълнително. Това зависи от тях, но ние трябва да вярваме в Неговото слово, както е написано.
В Евреи 10:1 писано е, че Той е спасил всички нас наведнъж. Вярно е, че Бог е спасявал всички, които са повярвали в кръщението и кръвта на Исус веднъж завинаги. Ние също трябва да вярваме така. “♫Той умря веднъж, спаси ни изведнъж. О, братя, повярвайте и бъдете изкупени. Свалете своето бреме под Исусовото кръщение.♫” Исус ни спаси от всяка нечистота и грехове веднъж завинаги, като се кръсти веднъж и проля кръвта Си веднъж.
“Праведните за неправедните” (1 Петрово 3:18). Исус е безгрешният Бог, и Той никога не греши. Той слезе при нас в плът, за да спаси хората от греховете им. Той се кръсти и отне всичките ни грехове. Той ни спаси от греха и неправедността.
Всичките грехове на хората от рождението им до смъртта бяха предадени на Исус, когато Той бе кръстен, и всички бяха спасени от съда, когато Той проля кръв и умря на Кръста. Той бе кръстен за грешници и умря наместо тях.
Това е изкуплението на Неговото кръщение. Исус спаси всички нас, грешници, веднъж завинаги. Колко слаб е всеки от нас! Исус изкупи всичките ни грехове от рождението ни до смъртта ни и ни принесе Себе Си за присъдата на Кръста. Ние, които вярваме в Исус, трябва да вярваме, че Той ни спаси веднъж завинаги със Своето кръщение и кръв.
Ние сме слаби, но Исус не е. Ние не сме верни, но Исус е. Бог ни спаси веднъж завинаги. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). Бог ни даде Своя Единороден Син. Той кръсти Своя Син, за да пренесе върху Него всичките грехове на света, за да получи присъдата за всички човешки същества.
Колко невероятно е това спасение! Колко невероятна е тази любов! Благодарим на Бога за Неговата любов и спасение. Бог спасява онези, които вярват във водата и кръвта на Исус: в кръщението и кръвопролитието на Исус и в факта, че Исус е Божият Син.
Тези, които вярват в Исус, могат да бъдат спасени чрез вярата в истината за кръщението и кръвта на Исус и да имат вечен живот като праведните. Всички ние трябва да вярваме в това.
Кой ни е спасил? Дали Бог ни е спасил, или едно от Неговите творения ни е спасило? Исус, Който е Бог, ни е спасил. Бяхме спасени, защото повярвахме в Божието изкупление и това е спасението на изкуплението.
 
 
Исус е Господ на спасението
 
Какво означава “Христос”?
Свещеникът, Царят и Пророкът

Исус Христос е Бог. Исус означава Спасител, а Христос означава “този, който е помазан.” Когато Самуил помаза Саул в Стария Завет, царе са били помазвани, свещениците са били помазвани, и пророк трябваше да бъде помазан, за да изпълнява мисията си.
Исус дойде на този свят и бе помазан за три служения: на свещеника, на царя и на пророка. Като небесният свещеник, Той бе кръстен, за да отнеме греховете на всички човешки същества.
Спазвайки волята на Своя Отец, Той представи Себе Си като жертва за грях пред Отца. “Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” Исус спасява онези от нас, които вярват в Него, като отнема всичките ни грехове чрез Своето кръщение и разпятие.
“Защото живота на тялото е в кръвта” (Левит 17:11). Исус проля кръвта Си на Кръста след кръщението Си; принасяйки по този начин живота си пред Бога като заплата за нашите грехове, така че ние, вярващите, да се спасим.
Той бе възкресен на третия ден след като умря на Кръста, и проповядва евангелието на душите, затворени в затвора. Онези, които все още не са изкупени, са като духовни затворници в затвора на греха и за тях Исус проповядва евангелието на истината, евангелието на водата и кръвта. Бог ни е дал евангелието на водата и Духа, за да ни спаси. Всеки, който вярва в него, може да се роди отново.
 
 

Кръщението и кръвта на Исус спасяват грешните

 
Как можем да имаме добра съвест пред Бога?
Като имаме вяра в кръщението и кръвта на Исус

Исус Христос е нашият Спасител, и 1 Петрово 3:21 свидетелства: “Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест).” Водата на Исусовото кръщение е задължително условие за спасението на грешниците.
Исус изми греховете на всички грешници, като взе тези грехове върху Себе Си чрез Своето кръщение. Вярвате ли в Исусовото кръщение? Вярвате ли, че сърцата ни са се очистили от всичките грехове чрез Неговото кръщение? Сърцата ни са се очистили от всичките грехове, но плътта ни все още греши.
„Да се новородиш” не означава, че човек няма да съгреши отново. Ние, новородените, също вършим грехове, но сърцата ни остават чисти от греха поради нашата вяра в Неговото кръщение. Така пасажът по-горе гласи: “Не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест” (1 Петрово 3:21).
Тъй като Исус изми греховете ми, и след като Бог прие присъдата за мен, как мога да не вярвам в Него? Знаейки, че Исус, Който е Бог, ме спаси чрез Своето кръщение и кръв, как мога да не вярвам в Него? Ние бяхме спасени пред Бога и сега съвестта ни е чиста. Вече не можем да кажем пред Бога, че Исус не е измил напълно греховете ни, точно както не можем да кажем, че Бог не ни обича.
Нашата съвест става много по-чувствителна към греха, след като се родим отново, и ни казва, когато правим грешка. Ако съвестта ни е обезпокоявана дори малко, не можем да бъдем напълно свободни от греха, ако не си припомним силата на Исусовото кръщение. Това е единственият начин да имаме добра съвест.
Когато нашата съвест ни безпокои, това означава, че нещо не е наред. Водата на Исусовото кръщение очиства цялата мръсотия на греха. Исус отне всичките ни грехове със Своето кръщение и ни очисти, дори и съвестта ни. Когато наистина вярваме в това, съвестта ни може истински да бъде очистена. Как може да бъде очистена съвестта ни? Чрез вяра в кръщението и кръвта на Исус. Всеки човек има зло и мръсна съвест от рождението си, но ако вярваме, че всичките ни грехове са били предадени на Исус, можем да изличим това петно.
Това е вярата на новородените. Това не е автохипноза, нещо, което съзнателно признавате. Чиста ли е съвестта ви? Дали е чиста, защото сте водили добър живот, или е чиста, защото всичките ви грехове са били предадени на Исус и вие вярвате в Него? Само чрез тази вяра можете да получите чиста съвест.
Има думи с живот и думи без живот. Как може да бъде очистена съвестта на всички хора? Единственият начин да бъдем праведни и да имаме чиста съвест е да вярваме в пълното изкупление на Исус.
Когато вярата в Неговото кръщение ни освещава, това не означава, че мръсотията на плътта е била отстранена, но че съвестта ни е чиста към Бога. Защото Той дойде, бе кръстен, умря на Кръста и възкръсна от мъртвите и сега седи отдясно на Бога.
Когато дойде времето, Той отново ще дойде на този свят. “Ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват” (Евреи 9:28). Ние вярваме, че Той ще дойде да ни вземе, които с нетърпение Го очакваме и сме безгрешни, като вярваме в Неговото кръщение и кръв.
 
 
Един клиничен експеримент на вярата
 
Можем ли да се спасим без Исусовото кръщение?
Никога

Проведохме непланиран клиничен експеримент в нашата Теджънска църква.
Преп. Парк от Теджънската църква казал на една двойка, че в света няма грях, без да споменава за значението на Исусовото кръщение. Съпругът често спал по време на проповеди, когато посещавал други църкви, защото всички пастори проповядвали евангелието, като пропускали изкуплението чрез Исусовото кръщение, като по този начин го принуждавали да се покайва всеки ден.
Но тук, в нашата Теджънска църква, той слушал проповедта с широко отворени очи, защото било му казано, че всичките му грехове са възложени на Исус. С това на жена му й станало по-лесно да го убеди да ходи на църква с нея.
Един ден той седял в църквата и чул Римляни 8:1: “Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух.” Тогава той веднага си помислил: “О, ако някой вярва в Исус, той е без грях. Понеже вярвам в Исус, аз също съм без грях.”
Затова той се обадил по телефона един по един на своя шурей и на много от приятелите си и казал: “Имаш ли грях в сърцето си? Тогава твоята вяра не е вярна.” Съпругът не знаел за Исусовото кръщение, но настоявал, че сега е без грях.
След това двойката започнала да има проблеми. Жената била по-религиозна, но все още имала грях в сърцето си, докато съпругът й казвал, че е без грях. Съпругът отишъл в църквата само няколко пъти, но вече бил без грях.
Жената била сигурна, че и двамата все още имат грях в сърцата си. Те започнали да спорят за това. Съпругът настоявал, че е без грях, защото “няма осъждане на тия, които са в Христа Исуса.” И жената твърдяла, че все още има грях в сърцето си.
Тогава един ден жената била толкова възбудена, че решила да отиде и да попита преп. Парк какво имал предвид, когато казал, че всичките грехове са възложени на Исус.
И така, един ден, след вечерното богослужение, тя изпратила съпруга си вкъщи и останала, за да попита преп. Парк. Тя казала: “Знам, че се опитвате да ни кажете нещо, но съм сигурна, че е скрита една важна част. Моля Ви, кажете ми какво е то.” Тогава преп. Парк й казал за новорождението от водата и Духа.
Тя веднага осъзнала защо е писано в Римляни 8:1: “Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса.” Веднага повярвала и била спасена. Най-после тя осъзнала, че всичките ни грехове са били предадени на Исус чрез Неговото кръщение, така че тези, които са в Христос, няма да бъдат осъдени.
Тя започнала да разбира записаното Слово. Накрая разбрала, че ключът към изкуплението е Исусовото кръщение и че можем да станем праведни чрез изкуплението на Неговото кръщение.
Всъщност съпругът й не се прибрал вкъщи, но я чакал навън. Той слушал свидетелството й, че всичките й грехове са очистени, и попитал ликуващо: “Вече изкупена ли си?”
Но след като изслушал какво казал пасторът на жената, той се объркал. Никога преди не беше чувал за евангелието на Исусовото кръщение. Бил сигурен, че вече няма грях в сърцето си дори без Исусовото кръщение. Така че вкъщи те отново спорили.
Този път позициите били обърнати. Жената притиснала съпруга си дали има грях в сърцето си или не. Тя го попитала как може да бъде без грях, когато не вярва в Исусовото кръщение. Тя го подтикнала да погледне внимателно съвестта си. А след това разбрал, като изследвал съвестта си, че все още има грях в сърцето си.
И така, той отишъл при преп. Парк и признал, че има грях в сърцето си. Той попитал: “Когато са поставяли ръцете си на главата на изкупителната жертва, това преди да го убият ли било, или след като го убият?” Той никога не бил чувал за евангелието на водата и Духа, така че бил ужасно объркан.
Това беше смисълът на този духовен експеримент. Исус трябваше да бъде кръстен, за да Му се предадат всичките грехове на света. Само тогава можеше да умре на Кръста, защото заплатата на греха е смърт.
“Дали са поставяли ръцете си върху главата на приноса, преди или след като е бил заколен?” Той попитал това, защото бил объркан от полагането на ръце и Исусовото кръщение. Така преп. Парк му обяснил подробно изкуплението на Исусовото кръщение.
В този ден съпругът за пръв път чул евангелието на водата и Духа и бил изкупен. Той чул евангелието само веднъж и бил изкупен.
Това беше експериментът за изпускането на Исусовото кръщение. Можем да кажем, че нямаме грях, но със сигурност все още имаме грях в съвестта си без Исусовото кръщение. Хората обикновено казват, че Исус е очистил целия грях, като е умрял на Кръста, но само тези, които вярват в кръщението и кръвта на Исус, могат да кажат, че те всъщност нямат грях пред Бога.
Преп. Парк доказал с тази двойка, че не можем да бъдем напълно изкупени от греховете си без изкуплението чрез вяра в Исусовото кръщение.
 
 

Преобразът на спасението – Исусовото кръщение

 
Какво е преобразът на спасението?
Исусовото кръщение

“Която в образа на кръщението и сега ви спасява.” Исус слезе в нашия свят, за да измие всичките ни грехове и да направи съвестта ни бяла като сняг. Ние сме очистени от всичките грехове, защото Исус ги е взел върху Себе Си чрез Своето кръщение. Той ни е спасил със Своето кръщение и кръв. Затова всички творения трябва да коленичат пред Него.
Вярата в Исус ни спасява. Ние ставаме Божии деца и отиваме в Небето, като вярваме в Исус. Ние ставаме праведни, като вярваме в Исус. Ние сме царско свещеничество. Можем да наречем Бога наш Отец. Ние живеем в този свят, но сме царе.
Наистина ли вярвате, че Бог е спасил онези от нас, които вярват в изкуплението на водата и Духа? Нашето изкупление никога не може да бъде пълно без Исусовото кръщение. Вярата, която Бог и Исус признават за истинска, е вярата в евангелието на Неговото кръщение, Неговия Кръст и Духа, което ни спаси напълно. Това е единствената вярна вяра.
Нашите грехове са били отстранени, когато Исус ги е отнел с кръщението Си, и всичките ни грехове са били изплатени, когато Той пролива кръвта Си на Кръста. Христос Исус ни е спасил чрез водата и Духа. Да! Ние вярваме!