Search

Проповеди

Тема 3: Евангелието на водата и Духа

[3-9] Нека с вяра вършим волята на Отца (Матей 7:21-23)

Нека с вяра вършим волята на Отца
(Матей 7:21-23)
“Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.”
 
 
МОЖЕ БИ АЗ СЪМ ТОЗИ ...
 
Всеки, който казва „Господи, Господи“, влиза ли в небесното царство?
Не. Само тези, които вършат Божията воля 

Исус Христос казва: “Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.” Тези думи събудиха страх в сърцата на много християни, карайки ги да работят усилено, за да вършат Божията воля.
Повечето християни смятат, че единственото, което трябва да направят, за да влязат в небесното царство, е да повярват в Исус, но Матей 7:21 ни казва, че не всеки, който Му каже: „Господи, Господи,“ ще влезе в небесното царство.
Мнозина, които четат този стих, се чудят: “Може би аз съм този.” Те се опитват да се убедят: “Не, Исус трябва да е имал предвид невярващите.” Но мисълта остава в съзнанието им и продължава да ги заяжда.
И така, те се държат за последната част от стиха, която гласи: “но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата”. Те се задържат на думите “върши волята на Отца Ми” и смятат, че могат да го правят, като плащат десятъка вярно, молят се на разсъмване, проповядват, вършат добри дела и не грешат... и т.н. Те се стараят толкова много. Съжалявам, когато ги виждам.
Много хора правят грешки, защото не разбират този стих. Ето защо бих искал да обясня ясно този стих, така че всички ние да знаем Божията воля и да живеем по нея.
Първо, ние трябва да знаем, че Божията воля е Неговият Син да отнеме греховете на всички хора и по този начин да ни освободи от греха.
В Ефесяни 1:5 написано е: “Бог ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля.”
С други думи, Неговото намерение е да знаем истинското евангелие, че Исус Христос изми всичките ни грехове, и по този начин да ни позволи да се новородим. Той иска да се новородим от водата и Духа, като предаваме всичките си грехове на Неговия Син Исус. Това е Божията воля.
 
 
САМО ЗА ТОВА, ЧЕ КАЗАХТЕ: „ГОСПОДИ! ГОСПОДИ!“
 
Какво трябва да знаем, когато вярваме в Исус?
Волята на Отца

“Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата” (Матей 7:21).
Трябва да разберем волята на Отца по два начина. Първо, трябва да знаем, че чрез Неговата воля получаваме прошка за греховете си и се раждаме отново от водата и Духа. Второ, ние трябва да работим въз основа на тази вяра.
Неговата воля е да заличи греховете на всички хора на земята. Сатана донесе падението на нашия прародител Адам чрез греха. Но волята на нашия Отец е да заличи всички грехове на човека. Трябва да разберем, че не е волята на нашия Отец да даваме десятъка вярно и да отправяме молитви на разсъмване, а да ни спаси всички от греха. Неговата воля е да спаси всички нас от удавяне в море от грях.
Библията казва, че не всеки, който казва “Господи, Господи”, ще влезе в небесното царство. Това означава, че ние не трябва просто да вярваме в Исус, но да знаем какво иска Отец за нас. Неговата воля е да ни спаси от греха и присъдата на ада, като знаем, че наследството на Адам и Ева означава, че не можем да не живеем в греха.
 
 

БОЖИЯТА ВОЛЯ

 
Каква е волята на Бога?
Да ни направи Негови деца, като ни освободи от греха

Матей 3:15 казва: “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.” По този начин Исус дойде на този свят, за да спаси всички от греха. Божията воля се изпълни, когато Исус беше кръстен от Йоан Кръстител.
Той искаше да ни спаси и да направи Негови деца. За да направи това, Неговият Син трябваше да отнеме всичките ни грехове. Това беше Неговата воля да направи всички хора Негови деца. И така Той изпрати Своя собствен Син да отнеме греховете на всички хора, попаднали в лапите на Сатана. Неговата воля беше да принесе в жертва живота на Неговия собствен Син за всички хора, за да могат да станат Негови деца.
Когато Исус беше кръстен и умря на Кръста, Божията воля се изпълни. Неговата воля е и ние да повярваме, че всичките ни грехове бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен, и че Той взе присъдата за всички наши прегрешения чрез Своята смърт на Кръста.
“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син” (Йоан 3:16). Бог спаси Своя народ от греха. За да направи това, първото нещо, което Исус направи в своето обществено служение, беше да бъде кръстен от Йоан Кръстител.
“А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави“(Матей 3:15). Това беше Божията воля за Исус да дойде на този свят, да отнеме всички грехове на света чрез Своето кръщение, да умре на Кръста и да бъде възкресен.
Трябва да знаем това ясно. Много хора четат Матей 7:21 и мислят, че Неговата воля е да служим на Господа, дори до смъртта, като даваме всички наши светски притежания за изграждане на църкви.
Скъпи християни, ние, които вярваме в Исус, трябва първо да познаем Божията воля и след това да я изпълняваме. Грешно е да се посвещавате на църквата, без да знаете волята Му.
Хората се питат какво друго може да има, освен да живеят с вяра в своите ортодоксални църкви. Но аз самият изучавах калвинизма в презвитерианската църква и бях отгледан при осиновителка, която беше толкова религиозна, колкото всеки опитен пастор. Учих в т. нар. ортодоксална църква.
Апостол Павел каза, че също можеше да се похвали, че беше от племето на Вениамин и изучаваше закона при Гамалиил, който по онова време беше велик равин. Преди Павел да се новороди, той беше на път да арестува онези, които вярваха в Исус. Но той намери вяра в Исус по пътя към Дамаск и стана праведен чрез благодатта на новорождението от водата и Духа.
 
 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ БОЖИЯТА ВОЛЯ, ПРЕДИ ДА МОЖЕМ ДА Я ВЪРШИМ

 
Какво е необходимо преди да повярваме в Исус?
Първо трябва да знаем Неговата воля.

Нашето освещение е Божията воля. “Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство” (1 Солунци 4:3). Знаем, че Божията воля е да бъдем напълно осветени чрез водата и Духа и да живеем с вяра през целия си живот.
Ако има някой, който вярва в Исус, но все още има грях в сърцето си, той не живее в съответствие с Божията воля. Следването Неговата воля изисква да бъдем осветени чрез спасението, намирано в Исус. Да знаете това е да вършите Божията воля.
Когато ви питам: “Все още ли имате грях в сърцето си, въпреки че вярвате в Исус?” и отговорът ви е да, тогава ясно още не знаете Божията воля. Божията воля е да бъдем осветени и спасени от всичките си грехове чрез вяра във водата и Духа.
Някога имаше човек, който имаше послушни синове. Един ден той повика най-големия, който беше и най-послушният, и каза: “Синко, иди в селото отвъд полето...”
Преди да свърши да говори, синът каза: “Да, баща” и го нямаше. Той не изчака да разбере какво трябва да прави. Той просто отиде.
Баща му извика след него: “Сине, всичко е много хубаво и добре, че си толкова послушен, но трябва да знаеш какво искам да направиш.”
Но синът каза: “Добре е, бате. Ще ви се подчиня. Кой може да се подчинява по-добре от мен?”
Но разбира се се върна с празни ръце. Нямаше как да изпълни волята на баща си без да знае какво той иска. Той просто сляпо се подчиняваше.
Бихме могли да бъдем като него, ако не познаваме Исус Христос. Мнозина се посвещават, следват теологическите учения, дават десятъка вярно, молят се цяла нощ и постят, всички без да знаят Божията воля.
Когато умират с грях в сърцата си, те са прогонвани от небесната порта. Те бяха толкова нетърпеливи да изпълняват Божията воля, но не знаеха какво иска Бог.
 
Какво означава да вършим беззаконие?
Да вярваме в Исус като грешници, докато не знаем евангелието на водата и Духа

“В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие“ (Матей 7:22-23)
Има неща, които Бог иска от нас, и има вяра, която Той изисква от нас. Той иска да повярваме, че Исус отне всичките ни грехове. Мнозина пророкуват, изгонват демони и вършат чудеса в Неговото име, без да знаят истината на водата и Духа.
Да правиш чудеса означава да изградиш много църкви, да продадеш цялото си имущество, за да дадеш на църквата, да отдадеш собствения си живот за Господа, между тях.
Да пророкуваш в Неговото име означава да бъдеш лидер. Такива хора са като фарисеите, които се хвалят, че живеят според Закона, като се противопоставят на Исус. Това се отнася и за мнимите ортодоксални християни.
Изгонването на демони означава да упражнявате сила. Всички те са толкова ентусиазирани във вярата си, но накрая Господ ще им каже, че Той не ги познава. Той ще ги попита как могат да Го познават, когато Той не ги познава.
Господ казва: “Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.“ В този ден тълпи хора ще извикат към Него: “Господи, вярвам. Вярвам, че Ти си моят Спасител.” Те ще кажат, че Го обичат, но имат грях в сърцата си. Господ ги нарича вършащи беззаконие (грешници, които не са избавени) и ще им каже да се махнат от Него.
В този ден тези, които са умрели, без да се новородят, ще извикат пред Исус. “Пророкувах, изграждах църкви и изпратих 50 мисионери на Твоето име.”
Но Исус ще обяви на тези грешници: “Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.”
“Какво имаш предвид? Не знаеш ли, че пророкувах в Твоето име? Служих в църквата дълги години... Учих другите да вярват в Теб. Как можеш да не ме познаваш?”
Той ще отговори: “Никога не съм те познавал. Ти, който твърдиш, че ме познаваш, но имаш грях в сърцето си, махни се от Мен!”
Беззаконие пред Бога е да вярваме в Него с греха в сърцето си или да не вярваме според Неговия закон за спасение. Беззаконие е да не познаваме волята Му. Беззаконие е да се опитваме да вършим Неговата воля, без да я знаем, или да не знаем благодатта на новорождението от водата и Духа. Беззаконие е също да Го следваме, без да се подчиняваме на волята Му. Беззаконието е грях.
 
 

БОЖИЯТА ВОЛЯ В БИБЛИЯТА

 
Кои са деца на Бога?
Праведните, които нямат грях

Неговата воля е да вярваме в евангелието на новорождението от водата и Духа. Истинското евангелие благоприятства за нашето новорождение. Неговата воля е и ние да живеем за евангелието като Негови деца. Трябва да знаем Божията воля, но толкова много не знаят евангелието на новорождението от водата и Духа.
Когато питам хората защо вярват в Исус, мнозина казват, че вярват в Исус, за да бъдат спасени от греховете им.
Питам: “Тогава имате ли грях в сърцето си?”
Те казват: “Разбира се, че имаме.”
“Тогава, спасени ли сте или не?”
“Разбира се, че сме спасени.”
“Може ли грешник, който има грях в сърцето си, да влезе в небесното царство?”
“Не, не може.”
“Тогава отивате ли в Небесното царство или в ада?
Казват, че отиват в небесното царство, но могат ли? Те ще отидат в ада.
Някои смятат, че тъй като вярват в Исус, те могат да влязат в небесното царство, дори ако имат грях в сърцата си, и че Божията воля за тях е да влязат там. Но Бог не приема грешниците в небесното царство.
Каква е Божията воля? В Библията е писано, че Божията воля е да вярваме в Неговия Син, да вярваме в благодатта на изкуплението чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста.
Тези, които вярват в благодатта на новорождението от водата и Духа, стават Негови деца. Нашата слава е да станем Негови деца. Децата му са праведни.
Когато Бог ни нарича праведни, счита ли грешника-християнина за праведен? Бог никога не може да лъже. Така че пред Него вие сте или грешник, или праведен човек. Никога не можете да “се считате за безгрешни”. Той призовава да бъдат осветени само онези, които вярват в евангелието на водата и Духа.
 
Как можем да станем деца на Бога?
Приемайки евангелието на водата и кръвта

Тъй като Бог предаде всички грехове на света на Своя Син, дори Неговият собствен Син трябваше да бъде съден на Кръста. Бог никога не би могъл да каже лъжа. Той казва: “Заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23). Когато Синът Му умря, тъмнината падна на земята за три часа.
“Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?” (Матей 27:46)
Исус отне всички грехове на света чрез Своето кръщение, за да спаси всички хора от техните грехове. Той отне греховете на човечеството, знаейки, че Той трябва да бъде разпънат и изоставен от Бога, Неговия Отец. Така Бог съди Своя собствен Син за греховете, които Той отне на Йордан, и отвърна лицето Си от Сина Си за три часа.
“А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12).
Вие ли сте деца на Бога? Ние сме новородени, защото сме приели евангелието на новорождението от водата и Духа. Тези, които са новородени от водата и Духа, са праведни. Сега всички станахме праведни.
“Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” (Римляни 8:31). Когато праведен се нарича праведник пред Бога и хората, тези, които не са изкупени, са склонни да го съдят. Така апостол Павел казва: “Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?” (Римляни 8:33). Бог заличи всичките ни грехове чрез Исус и ни нарече осветени, праведни и Негови деца. Той ни даде правото да станем славни Божии деца.
Тези, които са новородени от водата и Духа, са Негови деца. Те живеят с Него вечно. Те вече не са просто същества на този свят, а деца на Бога, които принадлежат на Небе.
Сега, когато те са праведни Божии деца, няма никой, който да повдигне обвинение срещу тях, да ги съди или да ги отдели от Бога.
Трябва да знаем евангелието на водата и Духа, за да повярваме в Исус. Трябва да знаем Библията. От съществено значение е да знаем и вярваме в Божията воля, за да можем да я изпълняваме според Неговата воля.
 
 

БОЖИЯТА ВОЛЯ Е ГРЕШНИЦИТЕ ДА СЕ НОВОРОДЯТ ОТ ВОДАТА И ДУХА

 
Защо Бог изпрати Своя Син по подобие на грешен човек?
За да бъдат предадени всички грехове на Него

Божията воля е да се изкупим и да се новородим от водата и Духа. “Понеже това е Божията воля - вашето освещение” (1 Солунци 4:3).
Божията воля беше да изпрати Сина Си, така че всички грехове да бъдат предадени на Него и ние да бъдем спасени. Това е законът на Духа, който ни позволява да се новородим от водата и Духа. Това ни освободи от всички грехове.
Ние сме изкупени. Сега всички можете ли да разпознаете Божията воля? Неговата воля е да изкупи всички нас. Той не иска да правим компромиси със света, а по-скоро да вярваме само в Неговите думи и да Му се покланяме сами.
Божията воля е и за тези, които са новородени, да свидетелстват за евангелието и да живеят в църквата, посвещавайки се на работата по връщането на други души към Бога.
Грешим не защото искаме, а защото сме слаби. Но Исус отне тези грехове. Бог предаде всички грехове на света на Исус чрез Йоан Кръстител. Той изпрати Своя собствен Син за тази цел и го кръсти от Йоан. Спасени сме, вярвайки в това. Това е Божията воля.
 
 
БОЖИЯТА ВОЛЯ Е ДА ВЯРВАМЕ В ИСУС, КОГОТО ТОЙ ИЗПРАТИ
 
Защо Исус дойде по подобие на грешния човек?
Да отнеме всички грехове на човечеството

Библията казва, че вършенето на Божията воля е да вярваме в Този, когото Той е изпратил. “Затова те Му рекоха: Какво да сторим, за да вършим Божиите дела? Исус в отговор им рече: Това е Божието дело, да повярвате в Този, Когото Той е изпратил. Тогава Му рекоха: Че Ти какво знамение правиш, за да видим и да Те повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: "Хляб от небето им даде да ядат“ (Йоан 6:28-31).
Хората казали на Исус, че Бог даде знак на Мойсей, когато той беше на път за Ханаан, като даде на израилтяните маната от небето и в резултат на това те повярваха в Бога (Йоан 6:32-39). Хората попитали Исус: “Какво да сторим, за да вършим Божиите дела?”
Исус отговори, че те трябва да вярват в Него, за да вършат Божието дело. Ако искаме да вършим Божието дело, трябва да вярваме в делата на Исус Христос. Божията воля за нас е не само да вярваме и проповядваме евангелието, но и да живеем според него.
Бог ни заповядва: “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал” (Матей 28:19-20).
Исус ясно ни казва да кръщаваме в името на Отца и на Сина и на Светия Дух. Всичко, което направи за своя Отец и Духа, се съдържа в Неговото кръщение. Когато разберем това, можем да повярваме в Бога и да видим всичко, което Исус направи на този свят и как Духът свидетелства за това.
Исус беше изпратен от Бога да свидетелства за евангелието на водата и Духа. Следователно само когато вярваме в Божието слово и Неговия служител, можем да бъдем спасени.
 
 

ДА ВЪРШИМ БОЖИИТЕ ДЕЛА

 
Каква е целта на нашия живот?
Да изпълняваме Божията воля, като разпространяваме евангелието по целия свят

Ако искаме да вършим Божието дело, първо трябва да повярваме в евангелието на кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста. Божието дело е да вярваме в Този, когото Бог изпрати. За да повярваме в Исус, първо трябва да повярваме, че Той ни спаси с водата и кръвта.
Божията воля се осъществява в нас, когато вярваме в Исус и проповядваме евангелието. По този начин ние вършим Божието дело. Той ни каза, че само онези, които вярват в благодатта на новорождението от водата и Духа, могат да влязат в небесното царство.
Нека всички заемем местата си в небесното царство, като признаем следните основни истини. Признайте истинската воля на Бога, като знаете и вярвате, че всичките ни грехове са били предадени на Исус чрез Неговото кръщение. Живейте за разширяването на Неговото царство. И накрая, проповядвайте евангелието до деня, в който умрете.
Братя християни! Тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, са тези, които вършат Божието дело. Божието дело е да вярваме в Този, когото Бог е изпратил. Да изпълняваме волята Му е да вярваме, че всички грехове са били предадени на Този, когото Бог изпрати, и че Исус Христос е наш Спасител.
Работата по избавянето на човека от греха беше извършена, когато Исус беше кръстен на Йордан и умря за всички нас на Кръста. Втората част на Божието дело е да вярваме в Този, когото Бог изпрати, да вярваме в Спасителя, който отне всички грехове на света, и да проповядваме евангелието по целия свят.
Сега ние, които сме новородени, трябва да живеем и да проповядваме евангелието до края на света.
 
Къде отиват онези хора, които вярват в Исус, без да знаят Божията воля?
Те отиват в ада.

“В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие“ (Матей 7:22-23)
Този откъс ни казва ясно кои са грешниците пред Бога и кои са вършащите беззаконие.
Има толкова много, които не са новородени сред онези, които казват “Господи, Господи”. Те са в болка, защото все още имат грях в сърцата си. Затова те викат към Бог: “Господи, Господи”, по наполовина недоволен начин, не приличащ на истински молитви за поклонение.
Те вярват, че съвестта им ще бъде изчистена, ако извикат в молитва, но това е невъзможно, защото грехът остава в сърцата им. Те се молят в планините, викат от мъка, сякаш Бог е далеч. Когато нямаме пълна вяра, по-често викаме “Господи, Господи”.
В някои църкви, в които събранието не е новородено, те се молят с толкова ентусиазъм, че амвонът се разпада.
Но в Библията можем да видим, че не всички онези, които викат “Господи, Господи”, влизат в небесното царство. Само тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, имат вярата, която ги води да вършат Божието дело.
Библията ни казва, че е беззаконие да извикваме Неговото име с грях в сърцето си. Били ли сте някога на планински молитвени срещи? Някои стари дякони плачат и викат, извикват Неговото име, защото нито са срещнали Исус в истината, нито са приели Духа в сърцата си, нито са се новородили от водата и Духа. Викат Неговото име толкова спешно, защото живеят в постоянен страх, че ще отидат в ада.
Да предположим, че някой, който е посветил живота си да служи на църквата като мисионер или пастор, в крайна сметка е бил изхвърлен от Господа. Да бъдем изоставени от родител или съпруг би било достатъчно, за да разбие сърцето ни, но след като бяхме изоставени от Бога, Царя на царете, Съдията на нашите души, къде бихме отишли?
Надявам се това никога да не се случи с някой от вас. Моля, слушайте и вярвайте в евангелието на водата и Духа. Божията воля е да се новородим и да живеем в евангелието на водата и Духа.
Ние, християни, трябва да вярваме истински в евангелието на водата и Духа и да черпим сили от истината на Библията. Само тогава можем да бъдем спасени от Божията присъда.