Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-10] Ходете по Духа! (Галатяни 5:16-26, 6:6-18)

Ходете по Духа!
(Галатяни 5:16-26, 6:6-18) 
"Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. Но ако се водите от Духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и там подобни; за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Дух живеем, по Дух и да ходим. Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.
А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи. Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне. Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотегнува да вършим добро; защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка! Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския живот, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст. Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот А далече от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпънат и аз за света Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание. И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил. Отсега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на [Господа] Исуса. Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин."
 
 
Какво трябва да правим, за да ходим по Духа?
Трябва да живеем според чудесното евангелие и да го проповядваме.
 
Апостол Павел пише за Светия Дух в своето послание до Галатяни. В Галатяни 5:13-14 той каза: "Защото вие, братя, на свободата бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая Да обичаш ближния си както себе си."
Това означава, че като получим спасението и освобождението от греховете чрез вярата в благословеното евангелие, ние не трябва да използваме тази свобода както възможност отново да се отдадем на похотта на плътта, но с любовта да служим един на друг и да вървим подир славното евангелие. Тъй като Бог ни е избавил от всичките грехове, всички ние непременно трябва да станем проповедниците на евангелието. Павел също каза: "Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите" (Галатяни 5:15).
 
 

Ходете по Духа, за да се изпълните със Светия Дух

 
В Галатяни 5:16 Павел каза: "Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти." А в стиховете 22-26 той каза: "А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Дух живеем, по Дух и да ходим. Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг." Светият Дух ни призовава и помага да ходим по Духа, но ние живеем по желанията на плътта.
Ние сме хора, родени в плът, които не могат да принасят плодовете на Духа. Нашата природа не се изменя даже ако се опитваме да живеем по Духа. Ето защо само тези, които вярват в чудесното евангелие, са способни да ходят по Духа и да принасят Неговите плодове.
Библията ни казва, че трябва да живеем по Духа. Това означава, че ние сме задължени да проповядваме евангелието, за да могат други също да получат опрощението на греховете. Ако живеем за това забележително евангелие, принасяме плодовете на Духа: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Плодовете на Духа ни помагат да се спасим от нашите грехове и да намерим вечен живот.
 
 

Похотта на плътта и желанията на Духа

 
Павел каза: "Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате" (Галатяни 5:17). Тъй като ние, които получихме опрощението, имаме плътската похот и Духа, то нашите телесни желания и Светият Дух винаги се противят един на друг. В резултат на това никой от тях не може изцяло да напълни сърцата ни.
Духът поражда желание да проповядваме евангелието и да служим на Господа, и това желание произлиза от искрено сърце. Той ни прави отдадени участници на много духовни мисии, помага да избавяме хората от греховете, проповядвайки им чудесното Божие евангелие.
От друга страна, нашите желания пораждат похотта на плътта, която ни пречи да ходим по Духа. Така възниква вътрешен конфликт между Духа и похотта на плътта. Ако човека очароват плътските наслаждения, той прави всичко да угоди на плътта. Плътта поражда желанията, които противоречат и се противят на Духа, пречейки ни да изпълняваме нашия духовен дълг.
Какво означава да ходим по Духа? И какво е приятно за Бога? Господ казва, че да живеем по Духа означава да проповядваме и да се държим както учи чудесното евангелие. Той помага на тези, които са получили Светия Дух, да ходят по Духа, за да могат да живеят духовния живот. Господ ни заповяда да ходим по Духа, за да можем да принасяме плодовете на Духа. Това е станало за нас предписанието и указанието да избавим всички хора от греховете, проповядвайки им чудесното евангелие. Да ходим по Светия Дух означава да живеем както Бог иска.
За да ходим по Духа, преди всичко трябва да Го намерим. Ако искаме Светият Дух да пребъдва в нас, трябва първо да вярваме в благословеното евангелие, което Господ ни е подарил. Ако с цяло сърце не вярваме в евангелието, то няма да получим нито Светия Дух, нито спасението от греховете, а това означава, че няма да можем да пребъдваме в Духа.
Духът ни дава желание да проповядваме евангелието, да служим на Бога и да славим Господа. Това желание произлиза от искрено сърце на християнин, който е посветил себе си на Бога и проповядва чудесното евангелие на целия свят. То също произлиза от сърце, което е готово да прави всичко, което е необходимо за проповядване на евангелието. Тези, които са повярвали в благословеното евангелие, са получили опрощението на греховете и Светия Дух, могат да ходят по Духа и да се посветят на проповядване на евангелието. Това е тяхното духовно наследство, изпратено отгоре.
Тези, които са се напълнили със Светия Дух, във всичко Го слушат и вървят след Духа, даже ако похотта на плътта все още живее в тях, тъй като Светият Дух пребъдва с тях. Павел призовава: "Ходете по Духа!" Той има пред вид, че трябва да проповядваме чудесното евангелие на водата и Духа, дадено ни от Исус, за да помогнем на други да получат опрощението на греховете.
Понякога пребъдвайки в Духа ние се поддаваме на похотта на плътта. Похотта на плътта и волята на Духа се противят една на друга в нашия живот. Обаче трябва да знаем и ясно да разбираме, че тези, които са се напълнили със Светия Дух, трябва да живеят по Духа. Само по този начин ние ще можем да се изпълним с Божието благословение. Ако тези, които пребъдват в Духа, отказват се да принасят плодовете на Духа, то те в края на краищата ще загинат, като оставят след себе си делата на плътта. Техните плодове са жалки и тленни. Ето защо трябва да пребъдваме в Духа.
Вече много пъти сме чули призива: "Ходете по Духа", но някой от нас може да помисли: "Как мога да ходя по Духа, ако не чувствам Неговото присъствие в себе си?" Някои от нас мислят, че могат да признават пребъдването в Духа, само ако Самият Господ дойде и ни каже за това. Но това мнение е погрешно. Духът ни дава желание да проповядваме благодатното евангелие на водата и Духа.
Понякога сме сигурни, че Светият Дух пребъдва в нас, но не можем да Го почувстваме, защото се поддаваме на похотта на плътта. Някои хора даже мислят, че Светият Дух почива върху тях. Те са се напълнили със Светия Дух, но все още попадат под похотта на плътта.
Тези хора услужват само на собствената плът и се държат както сами искат. Но в края на краищата те също страдат, защото нужда на плътта винаги израства. Даже тези хора, които са получили Светия Дух, често услужват на плътта, защото мислят, че да се държат така е съвсем естествено. И ако поне един път се покорите на своята плът, ще станете роби на нея.
Господ ни казва да ходим по Духа. Това означава, че ние сме задължени да служим на евангелието и напълно да се посветим на удивителното евангелие на водата и Духа. Да живеем по Духа означава да се радваме на евангелието и да постъпваме според евангелието. Именно така трябва да живеем, постоянно размишлявайки за значението на ходенето по Духа. А вие? Ходете ли по Духа?
 
 

Може ли този, който не е се напълнил със Светия Дух, да ходи по Духа?

 
Този, който не е бил новороден, не знае, какво означава да ходи по Духа. И така, мнозина опитват се да получат Светия Дух, обаче правят това по своему. Те мислят, че желанието да получат Светия Дух е същото, като получаването на Духа.
Например когато в някои църкви хората се събират за молитвени събрания, свещеник гръмко се моли, а всички хора започват да извикват името на Господа. Някои от тях говорят различни езици, като че ли са изпълнени със Светия Дух. Но други хора, и даже те сами не разбират, какво казват. През това време някои падат на земята и тялото им започва да се тресе в екстаз. Понятно е, че те са обладани от зли духове, въпреки че мислят, че са получили Светия Дух. След това настава шум и бъркотия, защото всички хора викат: "Господи, Господи!" Те викат към Господа, избухват в сълзи и изпляскват с ръце. Този феномен обикновено е наричан "получаване на Светия Дух".
Свещеникът говори различни езици, като халосва амвона, а хората викат: "Господи, Господи!" Те обичат такава атмосфера, а някои даже казват, че във време на този транс имаха видения и видяха дървото за познаване доброто и злото в Едемската градина, а също лицето на Исус. Те се заблуждават, считайки всички тези явления за признаците на получаването на Светия Дух и на пребъдването в Него. Техните неуправлявани действия са резултат на неправилно разбиране на Божието Слово и на Светия Дух.
"Ходете по Духа". Ето какво казва Господ на новородените. Това означава, че трябва да правим какво е приятно за Господа. Павел съпоставяше похотта на плътта с плодовете на Светия Дух. Ето какво той казва: "А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание" (Галатяни 5:22-23). 
"Да ходим по Духа" означава да проповядваме евангелието и да избавяме други от греховете. Ако правим така, ще можем да принасяме плодовете на Духа. Плодовете на Духа са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Ние ще можем да принасяме тези плодове, ако живеем за удивителното евангелие. Ако някой служи на евангелието и го проповядва, жертвайки се за това дело, той ще може да живее духовния живот, изпълнен със Светия Дух.
Като плод на Духа, "благост" означава добрите дела. Той също означава благочестие. Да сеем благочестието в името на забележителното евангелие и да правим нещо в полза на други означава да извършваме добро. Най-високо проявление на добро в Божиите очи е проповядването на евангелието в полза на човечество.
"Благост" означава чувство на състрадание към хора. Този, който извършва милосърдие, с търпение и благост ще служи на евангелието и ще пребъдва в мир. Този, който живее по Духа, с радост ще види, как се извършват Господните дела. Той със задоволство изпълнява Божията воля, обича други и е честен във всичко. Този, който е получил Светия Дух, усърдно ще извършва Божиите дела, докато напълно ги изпълни, въпреки че никой не го принуждава да прави това. Този човек е благочестив и не губи самообладание. Той принася плодовете на Духа. Човекът, в който живее Светият Дух, трябва да ходи по Духа. Той ще може да принася плодовете на Духа, ако извършва това.
Вие също ще можете да принасяте плодовете на Духа, ако ходите по Духа. Но в противен случай ще изпълнявате похотта на плътта. В Галатяни 5:19-21 Библията ни казва: "А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и там подобни; за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство."
 
 
Делата на плътта са очевидни
 
Делата на плътта са очевидни. Първото следствие на услужване на плътта е "прелюбодействие", което означава участие в неподобаващи отношения с противоположен пол. Втори плод на плътта е "блудство". Трети е "нечистота". Четвърти е "разпътство", което значи желание да задоволяваме похотта на плътта. Пети плод е "идолопоклонство", тоест служение на идоли, а не на Бога. Шести е "чародейство". Седми плод на плътта е "враждебност". Ако човек не е изпълнен със Светия Дух и принася плодовете на плътта, той не може да не проявява ненавист към други, тъй като има греховна природа. Осми плод на плътта е "вражди", тоест свадливост в отношения с приятелите и членовете на семейството. Другите плодове на плътта са "ревнувания, гняв, разпри". Всички тези черти са характерни за хората, които попадат под похотта на плътта.
Десети е "разногласия". Когато човек ходи само по плътта, той счита за невъзможно изпълнение на предписанията на църква. Обикновено такива хора по собствена воля изоставят църквата. Единадесети е "ерес". Този, който принася плодовете на плътта, прави само това, което удовлетворява телесни желания. Обаче такъв живот съвсем се различава от Божията воля, затова обикновено тези хора изоставят забележителното евангелие. Ерес означава отклонение от библейската истина. Всеки, който твърдо вярва в Божието слово и ходи по Духа, никога не отказва да изпълнява Божията воля. "Зависти, пиянства, пирувания и там подобни" са плодовете на плътта. Тези, които услужват само на плътта, са източници на тези плодове на плътта. Ето защо Господ казва: "Ходете по Духа!" Ето защо ние, новородените, трябва да принасяме плодовете на Духа.
Тези, които не са новородени, имат в сърцето си само телесните желания. Ето защо те падат в "блудство, нечистота, разпуснатост, идолопоклонство". Лжепроповедници, които не са новородени, практикуват "чародейство" върху своите последователи, за да ги убедят да даряват много пари. Те полагат най-важни задължения и отдават високи постове в църква на тези, които дават повече пари. Тези, които слушат похотта на плътта, проявяват своята "ненавист" към други. Те делят църквата на многочислени вероизповедания, се хвалят със собствени вероизповедания и осъждат други за ерес. "Свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, ереси, зависти" – всичко това съществува в сърцата на тези, които не са новородени. Същото може да се случи и с нас, праведници, ако слушаме само нашата плът.
 
 
Духът позволява на новородените християни да принасят плодовете на Светия Дух
 
Новородените трябва да проповядват благословеното евангелие. Тъй като много трудно е със свои сили да вървим след Господа, трябва да служим на евангелието, като се присъединим към Божията църква. Тези, които ходят по Духа, винаги посвещават своя живот на проповядване на евангелието на водата и Духа. С други думи, да принасяме плодовете на плътта означава да живеем само за себе си, но да ходим по Духа е да работим за спасението на душите на други хора. Много новородени християни посвещават своя живот на проповядване на евангелието. Те живеят в полза на други.
Твърде много хора по целия свят даже не чуха за чудесното евангелие. Ние обичаме всички хора независимо от това дали те живеят в Африка или в Азия. Ние обичаме всеки европеец и американец също както и жител на далечни острови. Всички хора трябва да проявяват своята любов към ближните, разказвайки им за евангелието на водата и Духа.
Ние сме задължени да ходим по Духа. Никой закон не забранява това. "А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон" (Галатяни 5:22-23). Забранява ли някакъв закон да правим това? Не. Ето Законът на Духа, който трябва да изпълняваме. Апостол Павел ни наставлява да ходим по Духа и да принасяме Неговите плодове. Господ отдаде Своя живот за нас, грешници, а ние трябва да подражаваме на Него и да проповядваме евангелието на хората, които ни обкръжават. Като спасяваме други от грехове, принасяме плодовете на Духа. 
В Галатяни 5:24-26 Павел каза: "А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Дух живеем, по Дух и да ходим. Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг." Ако искаме да живеем по Духа, трябва да избавим заблудени души. Трябва да принасяме плодовете на Светия Дух и да ходим по Него. Светият Дух, който Бог ни даде, призовава нас да живеем с Исус Христос в сърцето си. Светият Дух е Царят на любовта. Бог ни използва като водачи на Неговата любов.
Павел каза: "А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й" (Галатяни 5:24). Той също казва, че новородените са умрели заедно с Христос. Тези, които наистина са новородени, вече са умрели заедно с Исус. Даже като не осъзнаваме това, наистина сме умрели с Исус Христос, когато Той беше разпънат и заплати за нашите грехове. С други думи, разпятието на Исус означава, че ние сме умрели заедно с Него на Кръста. Неговата смърт е станала нашата смърт, а Неговото възкресение е гаранция на нашето възкресение. Ние сме умрели в Исус Христос и ще възкръснем с Него благодарение на нашата вяра; затова трябва да имаме твърда вяра, която ни призовава да ходим по Духа. 
Бог ни даде силата да ходим по Духа. По този начин ние, които сме получили опрощението на греховете, трябва винаги да живеем с Него. Като се напълнихме със Светия Дух, трябва да бъдем благодарни на Господа за това, че нашите грехове са опростени, и да се посвещаваме на проповядване на евангелието за спасението на заблудени души. Даже ако някой е получил опрощението на греховете и е бил новороден, той ще бъде отделен от Господната църква и няма да може да служи на Бога, ако отдаде своя живот на телесно задоволство. Трябва да живеем според евангелието на водата и Духа до второто пришествие на нашия Господ Исус Христос.
 
 
Да не ставаме щеславни, но да живеем в пълнота на Светия Дух
 
Апостол Павел каза: "Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг." Какво означава да ставаме щеславни? Това значи да се покоряваме на похотта на плътта. Твърде много хора на земята живеят за собствено самомнение. Те натрупват богатство, борят се за власт, обичат светска красота и живеят за собствено задоволство. Те са изоставили истината и за това чака ги наказание – смърт. Ето защо хората, които попадат под похотта на плътта, наричаме самомнителни. Даже ако хора имат богатство, чувстват ли истинския мир и радост в сърцето? Делата на плътта са тленни. Светските неща са напразни за душите на всичките хора. Те слугуват само за телесно задоволство.
Библията казва: "Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия" (Притчи 11:24). Тези, които не са новородени, опитват се да натрупат колкото е възможно по-много пари. Светските неща са основни за тях, затова в сърцата им няма места за грижа за ближните. Ето защо те се грижат и търсят само собствено благополучие. Обаче в Библията е написано, че ако някой има повече от колкото му е необходимо, то това го води към бедност. Хората събират съкровища на земята и затова приготвят смърт за себе си. И всичко това са последствия на самомнението.
 
 
Тези, които изпълняват волята на Светия Дух
 
Павел искаше да ходи по Духа. И правеше това. Той ни учи да живеем вярно и според Божието Слово. В Галатяни 6:6-10 той каза: "А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи. Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне. Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотегнува да вършим добро; защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем."
Павел съветва на всичките, на които са известни Божиите думи, да правят добро на своите учители. Казвайки "да вършим добро" Павел има пред вид, че трябва да принасяме радост на Господа като ходим по Духа, като спасяваме заблудени души и като проповядваме евангелието. Новородените трябва да се присъединят към тези, които проповядват и ходят по Духа, имайки това религиозно съзнание, любовта и убеждението.
"Нека прави участник във всичките си блага този, който го учи". "Всичките блага" означава спасението на хора от греховете чрез Божията църква. Павел заповядва на всички ние да изпълняваме Божията воля със същите убеждения, с молитвата и предаността. Трябва заедно да изпълняваме Божиите дела. 
Павел каза: "Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне". Тук думата "подиграване" означава "да осмиваме, да подиграваме". Затова "Недейте се лъга; Бог не е за подиграване" означава, че не можем да осмиваме и да подиграваме Бога. Например, не можем повърхностно да разглеждаме Божиите думи и да ги тълкуваме по своему или да ги отхвърляме. Павел казва: "Понеже каквото посее човек, това ще и пожъне." Това означава, че този, който посее плътта, ще пожъне морален упадък, а този, който посее Светия Дух, ще пожъне вечен живот. 
Какво ще пожънем, ако живеем според благословеното евангелие на водата и Духа? Ще получим вечен живот и опрощението на всичките грехове. Ние ще пожънем плодовете на Духа, помагайки на душите на хора да получат опрощението на греховете и вечен живот чрез Божието благословение. 
Какво чака тези, които живеят за задоволство на плътта си? Те пожънат морален упадък, и нищо не остава след смъртта им. Човек се ражда и умира с празни ръце.
Като спасявате други от греховете, ще пожънете плодовете на Духа и ще намерите вечен живот. Но ако услужвате на плътта, ще пожънете морален упадък, а след това ще бъдете наградени с осъждане и ще го предадете на други. Ето защо Павел, който имаше съвършени знания за живота на вярата, съветваше ни да не принасяме плодовете на плътта.
"Да не ни дотегнува да вършим добро; защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем." Павел беше слуга на Господа и ходеше по Духа. Като четат в Библията за това, как Павел живееше по Духа, някои хора могат да помислят, че Светият Дух го наставляваше, давайки такива заповеди: "Павле, иди на ляво и се срещнеш с някого" или "трябва да отбягваш този човек". Но това беше съвсем не така.
Павел ходеше по Духа, проповядвайки евангелието на спасението и помагайки на хора да избавят своите души. Той служеше на Господа, събирайки около себе си тези, които също ходиха по Духа. Сред християни винаги бяха такива, които не пребъдваха в Него и постъпваха според похотта на плътта. Те не приветстваха Павел, а се противиха и даже го клеветиха. Павел казваше, че не искаше да има нищо общо с тези, които се противиха и клеветиха Христовите ученици.
Ако искате да ходите по Духа, трябва да живеете според евангелието. Обрязани преследваха Павел. В Галатяни 5:11 е написано: "И аз братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? защото тогава съблазънта на кръста би се махнала." Обрязаните са тези, които отстояваха обреда на обрязване, казвайки: "Даже ако някой е бил новороден чрез вярата в Исус Христос, той все пак трябва да бъде обрязан. Ако крайната му плът не е обрязана, той не може да бъде Божие дете". Тогава защо те го преследваха? Защото Павел вярваше, че изкуплението и благословението на вечен живот произлизат от единствената вяра в кръщението и кръвта на Исус Христос, проляна на Кръста. Ето какво проповядваше Павел. 
Вярата, която прави хора праведни, дохожда чрез знанието на истината и чрез проповядването. Павел считаше истината на водата и Духа за много важна. Той вярваше, че тези, които знаят истината, могат да ходят по Духа, и затова обрязването не е необходимо за тях. Ето какво той проповядваше. Но тези, които вече бяха обрязани, вярваха, че обрязването е основна съставна част на вярата на човека в спасението. Обаче няма друга истина освен евангелието, дадено от Бога, затова ние не трябва нищо да добавяме или да изваждаме от него. 
Когато Павел ходеше по Духа, евреите го гониха и преследваха. "Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския живот, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст. Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот А далече от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпънат и аз за света Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание" (Галатяни 6:12-15). Павел каза на тези, които бяха обрязани: "Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския живот, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст".
Павел укоряваше тези, които постъпваха според похотта на плътта. Тези хора в действителност изпълняваха похотта на плътта, и такива хора имаше твърде много. Обаче Павел спря отношения с тях. Той каза: "А далече от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос". Исус Христос бе кръстен от Йоан Кръстител, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света, и умря на Кръста, за да избави Павел и тези, които повика нашият Господ Бог. Павел каза: "на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпънат и аз за света Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание." Павел умря за света и бе новороден в Исус Христос.
Ние наистина сме умрели заедно с Христос Исус, но понякога забравяме за тази истина. Трябва да вярваме в нея, защото иначе похотта на плътта ще ни плени и ще препятства да ходим по Духа. Нашата плът е толкова слаба, че и нашите семейства не могат да ни помогнат да вървим подир Бога. Само Господ може да ни помогне. Сега ние сме разпънати за света, а как може мъртъв човек да помогне на други в светските неща? Хората, които са умрели за този свят, не могат да имат в собственост съкровищата на този свят. 
Исус е възкръснал. Неговото възкресение ни е позволило да се новородим за нов духовен живот, където имаме нова работа, ново семейство, нова надежда. Ние сме хората, които са новородени. Като небесни войници, ние сме задължени да проповядваме Божието слово. Павел се признава, че той бе новороден, помагайки на други да получат спасението не чрез физически средства, но по духовния начин. Павел казва, че той умря и бе новороден благодарение на Исус. Нека се уподобяваме на Павел във вярата и праведността му.
В Галатяни 6:17-18 Павел казва: "Отсега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господа Исуса. Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин." Павел носеше на тялото си белезите на Господа Исуса. Той напълно отдаде себе си на Господа, за да пребъдва в Духа, и не грижеше се за своето здраве, не можеше даже да пише, защото постепенно губеше зрение. Затова много послания на Павел бяха записани от неговите съдружници както Тертий, когато Павел проповядваше Божието слово. Въпреки физическа слабост той беше щастлив, че можеше да пребъдва в Духа, и твърдеше: "Затова ние не се обезсърдчаваме: но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява" (2 Коринтяни 4:16).
Павел ни съветва да получим присъствието на Светия Дух. Той също учи, че "да ходим по Духа означава да живеем според евангелието". Трябва да помним, какво значи да ходим по Духа, да забравяме за земните и тленни неща, да служим на Бога и да живеем за евангелието. Затова нека живеем остатък на нашите дни във вярата и пълнота на Светия Дух.
Чрез вярата в евангелието на водата и Духа Светият Дух наистина ще се посели в сърцата ни. Господ радостно ще ни послуша, ако се молим както учи Неговото евангелие. Да принасяме плодовете на Духа означава да пребъдваме в Духа и да получим опрощението на греховете. Вие също можете да принасяте плодовете на Духа, а именно: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярата, кротост, въздържание, като пребъдвате в Духа и като живеете според евангелието. За да проповядваме евангелието на водата и Духа, трябва да се изпълним с търпеливост, кротост, уважение към други и да носим добро за всички заблудени души.
Плодовете на Духа принасят само тези, които избавят заблудени души, правейки добро и проповядвайки евангелието. Благодарение на това хората получават Светия Дух. Ето какво е необходимо да правим, за да принасяме плодовете на Духа и да пребъдваме в Него.