Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 1-2] Божията праведност, която се яви в евангелието (Римляни 1:16-17)

(Римляни 1:16-17)
"Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее."
 
 
Трябва да получим Божията праведност
 
Апостол Павел не се срамуваше от Христовото евангелие. Той постоянно свидетелстваше за него. Обаче една от причини, поради която мнозина продължават да страдат, въпреки че вярват в Исус, са техните грехове. Друга причина е, че те нищо не знаят за Божията праведност. Ние можем да получим спасението чрез вярата в Божията праведност, като се откажем от нашата собствена праведност. 
Защо Апостол Павел не се срамуваше от евангелието? Преди всичко защото именно в евангелието се явява Божията праведност. 
Евангелие, на гръцки "euaggelіon" означава "добра вест". Когато във Витлеем се роди Исус Христос, ангел от Бога се яви пред овчари, които пазеха нощна стража около стадото си, и им рече: "Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение!" (Лука 2:14). Ето добра вест, "на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение". Господното евангелие е спасило всички ние от греховете и е измило всичките грехове на света. Исус е унищожил всичките ни грехове. Той Сам е измил всичките грехове на тези, които се въртяха като червеи в торище и съгрешаваха в калта.
Първо, Апостол Павел каза, че Божията праведност се е явила в евангелието. Божията праведност се е явила в евангелието, което е измило всичките ни грехове. Тя ни е дала възможност да станем свети и праведни. Тя също ни помогна да намерим вечния живот и да станем безгрешни.
Каква е човешка праведност? Ние, хора, обичаме да се хвалим пред Господа, когато имаме с какво да се хвалим. Струпване на собствена гордост през добри дела е човешка праведност. Обаче праведните дела на Исус, които са ни спасили от всичките грехове, са позволили на Божията праведност да се яви в евангелието. Такава е Божията праведност. 
Днес повечето християни проповядват евангелие, не знаейки за евангелието на Божията праведност. Те казват: "Да вярвате в Исус, и вие ще се спасите и ще станете богати". Обаче това не е учение за евангелието на Божията праведност. Днес евангелието изглежда да е по-популярно от всичко друго, но повечето християни не знаят и не разбират. По подобен начин Библията е бестселър, обаче хора досега не знаят, за какво тя казва. Най-скъпоценно и най-важно на този свят е евангелието дадено от Бога.
"Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра". Господното евангелие прилича на оазис в пустиня. Исус дойде към тези грешници, които бяха извършили множество грехове, и изми греховете им. Обаче хора са се отказали от дара на Божията праведност, която е измила всичките им грехове, опитвайки се да утвърдят собствената си праведност. Хората, които полагат собствени усилия (служение, посвещение, усърдие, дарение, молитви на покаяние, пост, спазване на Господния ден, прилагане на Божието слово на практика и прочие), са тези, които се отказват от Божий дар, от Божията праведност. Можем да достигнем Божията праведност само когато се откажем от собствена си праведност.
 
 
Те съшиха смокинови листа та си направиха препаски
 
В Битие 3:21 е написано: "И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече". 
Адам, първият човек, съгреши пред Бога, като се подда на измама на сатана. Какво направиха Адам и Ева веднага след като съгрешиха? Те съшиха смокинови листа и се препасаха. Дрехи, съшити от смокинови листа, правят ярък контраст на кожени дрехи. Съществува разлика между "праведност на човека" и "Божията праведност". В Битие 3:7 е написано: "Съшиха смокинови листа та си направиха препаски". Сплитали ли сте някога листа на репичка? Ние, корейци, отделяме листа от репичка и ги сплитаме заедно с оризови сламки, за да съхнат. През зимата ние ги използваме за готвене на фасулено рагу. То е много вкусно!
Адам и Ева сплетоха си дрехи от смокинови листа след като съгрешиха. Тези постъпки – добри дела, самоизпитание и саможертва – съставляват човешка праведност. Това е собствена праведност, а не Божията праведност. Този факт, че Адам и Ева направиха си дрехи от смокинови листа, свидетелства за греха на гордостта, опитване да скрият своя грях зад добри дела пред Бога. Ако сплитаме дрехи от собствена праведност – набожност, саможертви, самоизпитание, служене и молитви на покаяние – и закриваме с тях грехове в нашето съзнание, вършим идолопоклонничеството, което увеличава нашата гордост пред Бога.
Можем ли да скрием от Бога грехове в сърцата ни, правейки си дрехи от смокинови листа? Никога. Вече след един ден листа ще започнат да опадат, а след три дни те съвсем ще отпаднат. Дрехи, направени от зеленчуци, не траят дълго. Хората, които правят си дрехи от смокинови листа, а именно опитват се да бъдат праведни, като служат на Господа през добри дела, не могат да влязат в Божието царство. Ние не можем да получим опрощението на греховете чрез праведност на собствените ни дела.
Когато Адам и Ева опитваха да скрият собствените си грехове, като съшиха си дрехи от смокинови листа, Бог повика Адам: "Адаме, где си?". Като си скриваше между градинските дървета, той каза: "Уплаших се, защото съм гол; и се скрих". Човек, който има грях в сърцето си, опитва се да се скрие между дървета. Дърво много често олицетворява човека в Библията. Човек, който има грях в сърцето си, опитва се да се скрие между други хора. Той иска да седне в средата, където има много хора, а не в задната или предната част на църквата. Защо? Защото той иска да се скрие между хора. 
Обаче той не може да се скрие от Господа. Всеки трябва да получи опрощението на греховете, като се откаже от собствената си праведност чрез вярата в праведността на Господа. Тези, които имат неясна вяра и не вярват в истината, също искат да влязат в небесното царство, като се скрият между хората, прилични на те сами. Обаче те ще отидат в пъкъла заедно с тях, които се опитват да скрият грехове зад своите добри дела. Грешници пред Бога трябва да се открият като грешници и да се откажат от себе си заради Господа.
Бог каза на Адам, който съши си дрехи от смокинови листа: "Защо ти си взел този плод? Кой ти принуди да ядеш?" "Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох". "Ево, защо си направила това?" "Змията ме подмами, та ядох". Тогава Господ Бог каза на змията: "Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си". Ето защо змии плъзгат се по корема си. И още рече Бог на Адам и Ева: "Вие също сте съгрешили. И вие, които сте били измамени, и подстрекателят към греха сте еднакви грешници". Днес псевдопророци също проповядват своите лъжливи евангелия, като казват: "Да приемете огън!" Хората измамени от тях ще получат същото наказание, както и псевдопророците, а именно ще отидат в пъкъла. 
 
 
Господ направи кожени дрехи на Адама и на жена му
 
Господ помисли: "Аз няма да оставя Адам и Ева, които са съгрешили, защото сатана ги е изкушил. От незапомнени времена замислих да създам човека по Своя образ и да направя хора Мои деца, затова Аз ще ги спася, като изпълня Моя замисъл". Такъв беше Божият план. Затова Бог възложи греховете на хора върху животно, уби животното, одра кожата му, направи от нея кожени дрехи и облече Адам и Ева. Той направи това символът на спасението. В действителност дрехи, направени от растения, а именно от смокинови листа, не могат да стигнат даже един ден, и трябваха да ги поправят безброй пъти. Бог облече Адам и Ева с дрехи на вечния живот, като каза: "Затова Адаме и Ево, направих за вас нови дрехи от кожа на животно, облечете се с тях. Това е кожа на животното, което умря за вас". Господ облече Адам и Ева в кожени дрехи благословени с Божията праведност, за да даде нов живот на Адам и Ева. Господ Бог направи кожени дрехи от животно за да могат Адам и жената му да се облекат, по същия начин, както Бог облече вярващите в спасението на Неговата праведност. 
Обаче спасението на човечество без Божието спасение беше подобно на дрехи от смокинови листа. Бог ни облече с кожени дрехи символизиращи Божията праведност. Господ е облякъл опрощението на греховете с Божията праведност, като ни даде Своята плът и кръв. Той е измил всичките ни грехове със Своето кръщение и разпятие, за да понесе пълно наказание за нас. Бог ни дава възможност да получим опрощението на греховете, когато ние вярваме в Божията праведност, благодарение на евангелието на кръщението и кръвта на Исус. Това е евангелието, което спасява грешници от греховете.
Мнозина опитват се да установят собствената си праведност, опровергавайки Божията праведност в света. Те трябва да се откажат от собствената си праведност. В Римляни 10:1-4 е написано: "Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израиля. Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание. Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва".
Израилтяни настояваха на своя легализъм, за да установят собствена праведност, като игнорираха Божията праведност. Бог даде закона на хора, за да познаят грях. Хора имат знанието на греха благодарение на Десетте заповеди и имат опрощението на греха чрез вярата в праведността на Неговото спасение, което ни спасява от нашите грехове посредством системата от жертвоприношения, осъществена в скинията. И така, жертвоприношение в скинията означава, че Исус наистина е представителят на Бога в Новия Завет. Обаче израилтяните не знаеха Божията праведност.
 
 
Защо Исус бе кръстен?
 
Защо Исус бе кръстен? Йоан Кръстител кръсти Исус, за да измие всичките грехове на света. Исус каза на Йоан Кръстител току преди Своето кръщение: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право" (Матей 3:15). Ето причината на кръщението на Исус. Той прие кръщението за да има възможност да измие всичките грехове на човечество. Исус изми всичките грехове на света, като се кръсти. "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29). Той изми всичките грехове и бе разпънат, за да изкупи нашите прегрешения. Обаче израилтяни не повярваха, че Исус бе станал съвършеният Спасител на всички грешници.
Израилтяни не се покориха на Божията праведност, обаче Исус е извършването на закона и източникът на праведността за всеки вярващ. Целта на закона означава, че Исус е измил всичките грехове на света. Христос бе осъден според Закона, за да могат всичките вярващи да намерят святостта. Той е спрял осъждането на закона. Исус е изкупил прегрешенията на всички хора. Исус е приел кръщението, за да измие всичките грехове на човечество. Той взе всичките грехове на света, като даде Своята плът на Йоан Кръстител за кръщението и за да възложи върху нея всичките човешки прегрешения. Затова Той е избавил всички хора от греховете. Той завърши присъдата и осъждането на закона, като взе върху Себе Си всичките грехове чрез кръщението и разпятието на Кръста. Той напълно ни е избавил от осъждането и проклятието на закона.
Това стана завършък на закона и началото на праведността на Божието спасение. Исус взе върху Себе Си всичките грехове в пълно съгласие със закона, като се кръсти от Йоан Кръстител, и отиде на Кръста. Как е възможно за човек да има грях в сърцето си, даже ако наистина вярва в праведността на спасението чрез Исус? "Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра". Кръщението и кръвта на Исус са станали Божията праведност. Да вярваме в Божията праведност означава да вярваме в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста.
Божията праведност е била законно извършена чрез кръщението на Исус. Искам да вярвате в това, защото само тогава ще можете да получите спасението от всичките ви грехове. Праведността е била дадена на грешници, за да могат да станат безгрешни благодарение на кръщението на Исус. Освен това, праведността на Божието осъждане беше разпятието на Исус. "Христос е краят на закона". Божият съд ще падне върху тези, които още не са били осъдени, докато съществува Законът. Божият Закон открива грях и доказва, че заплатата на греха е смърт, осъждане и пъкъл. Затова кръщение на Исус и кръвта на Кръста са завършили осъждането на Закона. Исус е измил всичките грехове и завършил Закона, за да изпълни всяка праведност.
 
 
Неразумни взеха светилниците, но не взеха масло със себе си
 
Да четем Матей 25:1-13. Тук има притчата за десет девици, които чакаха своя младоженец – пришествието на нашия Господ. Да видим, какво е Божията праведност според писанието.
"Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът иде! излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни. А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, в който Човешкият Син ще дойде" (Матей 25:1-13). 
Небесното царство е подобно на тези десет девици, които като взеха със себе си светилниците, излязоха да посрещнат младоженеца. Кой ще влезе в небесното царство? Коя от тези десет девици ще влезе в небесното царство? Защо някои девици не можаха да влязат в небесното царство, въпреки че вярваха в Исус? Господ ни казва за това чрез гореспоменатите думи от Писанието. Пет от десетте девици бяха неразумни, а други пет бяха разумни. Неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Светилниците тук означават църквата. Този факт, че те взеха светилниците, обаче не взеха масло със себе си показва тези, които отиват на църквата, като нямат Светия Дух (масло в Библията означава Светият Дух).
Какво направиха неразумните? Те взеха своите светилници, но не взеха масло. Човек, който не е новороден, даже ако вярва в Исус, може предано да отива на църквата. Всички казват: "Моята църква наистина е ортодоксална". Всеки християнин на света казва така. Те много се гордеят с основателите и известните хора в своите вероизповедания. Тези неразумни взеха своите светилници, обаче не взеха масло със себе си, докато мъдрите взеха и масло в съдовете си заедно със светилниците.
Какъв е човек? Човек е съд пред Бога. Той е прах. Човек е създаден от прах. Затова човечеството е съд, който може да съдържа Бога. Разумните вземат със себе си светилниците и масло в съдовете си.
 
 
Неразумните девици, които вземат само светилниците без масло, изгарят своите емоции
 
Библията ни казва, че между хората, които вярват в Исус, има неразумни девици. Те вземат своите светилници, но не вземат масло със себе си. Това означава, че те още не са новородени. Дълго ли гори фитил без масло? Ние трябва да знаем, че светилник без масло изгаря много бързо, който и да е добър фитил. Вярващите, които не са новородени, първо чувстват горещи изблици на любов към Господа. Това може да трае 4-5 години. По-късно страстната любов към Господа изгасва. Те трябва да разбират, че още нямат опрощението на греховете. 
Тези, които не са новородени, или не са взели масло (Светия Дух) със себе си, казват както следва: "Преди много години имах твърда вяра. Първо бях добър, но сега не съм такъв. Скоро и вие ще станете като мене". Такива псевдопророци и фалшиви праведници водят религиозен живот, като не се новородят. Те трябва да имат вярата в спасението, а вярата им не се базира на масло (Светия Дух). Вярата им се базира само на емоции. Те трябва да намерят спасението чрез вярата във водата и кръвта на Исус Христос и да получат дара на Господното масло. Фитил означава човешкото сърце.
В гореспоменатия фрагмент девици чакат своя младоженец. Тук ние трябва добре да разберем културен фон на израилтяните. Израилтяните имат брачни церемонии нощем, и те започват, когато дохожда младоженец. Затова невестата трябваше да чака своя младоженец. 
"И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха". Тогава се чу вик: "Ето, младоженецът иде!" Тогава девиците станаха и с безпокойство започнаха да привеждат себе си в порядък. Когато десетте девици очакваха своя младоженец, младоженецът дойде като се чу вик: "Ето, младоженецът иде!" "Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват". Неразумните винаги бяха глупави. Те трябваха да приготвят масло предварително, още преди да дойде младоженецът. Който и да би бил слаб фитил, светилник с масло не би изгаснал.
Неразумните девици, които взеха светилниците, като не взеха масло със себе си, запалиха само фитил. Това означава, че горяха само сърцата им. "Аз трябва да се новородя, да водя живот на новороден човек и да бъда изпълнен със Светия Дух". Те честно запалват сърцата си. Във времето на нашето детство газови лампи осветяваха нашите къщи. Ако запалим в лампа хартиена лента, тя ще изгори в един миг. Пламък ще бъде много висок и ярък, обаче той много бързо ще изгасне.
Неразумните девици, които попадат в пъкъла, са тези, които изгарят сърцата си (емоции) без масло и чийто пламък на вяра изгасва, когато те трябва понастоящем да срещнат Господа. Те нямат Светия Дух. Те мислят, че вярват вярно, даже ако нямат Светия Дух. "♬Дойди при мене, Горящ Дух, Дойди♬" Те пребъдват в огромна суматоха. След това жени започват да танцуват (те наричат това "танцът на Светия Дух"), като тресат гърди и казват: "Дойди, моля, дойди". Те са глупави и луди. Ние вероятно също сме глупави, ако все още имаме грях пред Господа. Ние сме прилични на неразумните девици, ако продължаваме да живеем с грях в сърцето си, даже като вярваме в Исус. Никога не се уподобявайте на неразумните девици.
 
 
Как може Господ да се жени за невестата, която има грях?
 
Господ е Свят Бог. Младоженецът е Бог и Божият Син, който няма грях. Бог е нашият младоженец. Затова как вие можете да се срещнете с Бога, като имате грях в сърцето? Това би било много глупаво и неразумно от ваша страна.
Исус, нашият младоженец, дойде на този свят и освети невестите. Той направи Своите невести праведни, като изми всичките им грехове със Своето кръщение. Той избра тези невести за Себе Си. Когато дойде време, петте от тях казаха: "Моля, дойди!" Обаче другите пет продължаваха да стоят в тъмнината. Как те могат да вземат участие в брачна церемония, ако лицата им са тъмни? Младоженецът дойде и каза: "Как сте?" Лицата на другите пет оставаха в тъмнината поради греховете им. Те бяха в дълбоко отчаяние, понеже грехове препълваха техните сърца. 
Как може Господ да се жени за невестата, която ридае под бреме на собствените си грехове? "Благодаря на Тебе, Господи, че Ти ме е осветил по този начин". Такъв човек ще бъде щастлив със своя духовен младоженец, даже ако е слаб, защото младоженецът го обича и е измил всичките му немощи и грехове. Младоженецът обикновено дарява своята невеста с козметика, дрехи и най-добри парфюми. След това невестата изискано се облича и приготвя се за среща със своя младоженец.
Нашият Господ е бил изпратен на този свят като младоженец, за да ни води да се срещнем с Него като с младоженец. Той ни е дал Своята плът на река Йордан за опрощението на нашите грехове. "И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина" (Йоан 1:14). Самият Господ е измил всичките ни грехове, за да имаме цялата пълнота на благодатта, истината и опрощението на греховете чрез вярата в Господа. Младоженецът очисти всичките си невести от греховете на река Йордан. Господ избави своите невести от греховете, като прие наказание на Кръста вместо тях.
 
 
Можем ли да купим Светия Дух с пари или изпитания?
 
Неразумните девици просиха мъдрите да делят с тях масло, тъй като техните светилници бяха угаснали, когато младоженецът беше вече съвсем близко. Можем ли да делим Светия Дух? Можем ли да купим Светия Дух с пари? Можем ли да купим опрощението на греховете със своите дела, страдания или пари? Разумните им казаха да купят Светия Дух от проповедниците от движението на религиозното възкресение. Неразумните мислеха, че вече бяха Го купили от тях. Те мислеха, че щяха да могат да купят масло с пари. Те ревностно водиха религиозен живот, като мислеха, че големи жертви и служение, отиване на ортодоксална църква и постоянни молитви щяха да могат да им дадат нещо.
Обаче никой не може да купи опрощението на греховете дадено от Господа с нещо от този свят. Неразумните опитват се да изгарят своите емоции, докато станат пред Господа. Една от петте девици почна да води религиозен живот, като каза: "Аз ще Те следвам. Аз също ще отида в планина за молитва и разкаяние. Да Му служим, да заминем зад граница да проповядваме евангелието".
Накрай младоженецът се яви с големи фанфари. Когато младоженецът дойде, неразумните отидоха да купуват масло, а тези невести, които предварително бяха получили опрощението на греховете и приготвили масло (Светия Дух), дойдоха на брачен банкет. Младоженецът се срещна с невестите след като те приготвиха всичко. След това Той заключи вратата. Исус неслучайно избра петте невести. Число пет в Библията означава "благодатта". Петте девици олицетворяват тези, които са получили опрощението на греховете по благодатта, вярват в Неговата милост и в праведните Му дела. Те признават това, което младоженецът е извършил за тях, и вярват в Божията праведност, която ги е направила праведни. Обаче другите невести дойдоха и казаха: "Господи, Господи, отвори ни". Обаче Той им отговори: "Истина ви казвам: Не ви познавам".
 
 
Ние ще можем да получим дара на Светия Дух само тогава, когато нашите грехове ще бъдат измити
 
Тези, които не са приготвили масло, не могат да се срещнат с Господа. Господ ще вземе в небесното царство само тези, които вярват в Божията праведност и чакат Божието Царство, а също тези, които вече са получили опрощението на греховете в сърцата си. Господ ни е дал думите на обещанието. "Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви." Тогава какво се случва след нашето опрощение на греховете. Библията казва: "Ще приемете тоя дар, Светия Дух" (Деяния 2:38). Ако приемате евангелието на Божията праведност, греховете на вашите сърца изчезват и Светият Дух поселва се в тях. Ние не можем да чувстваме Светия Дух физически. Обаче Светият Дух съществува. Ние можем да кажем, че нямаме грях, защото ние имаме Светия Дух и Божието слово в сърцата ни. Той наистина съществува. Този, който приема Божията праведност, става праведник, въпреки че е слаб. Обаче този, който няма Божията праведност, остава грешник.
 
 
Защото така се явява Божията праведност
 
Господ е дошъл чрез водата и кръвта. Той ни е избавил от нашите грехове чрез Своето кръщение. Той изми всичките ни грехове, когато прие кръщението и понесе наказанието за всичките ни грехове, проля кръвта Си на Кръста. Какво казваха апостолите Йоан, Петър и Павел за това? Те всички заедно говориха за плътта и кръвта на Исус. Те говориха за кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Матей 3:13-17 ясно описва кръщението на Исус. Исус прие кръщението, за да направи грешници безгрешни и да измие всичките прегрешения на света в река Йордан.
Нека погледнем 1 Петрово 3:21. Петър свидетелстваше, че кръщението на Исус беше образ на нашето спасение. "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа; Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили" (1 Петрово 3:21-22).
Тук е написано: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, чрез възкресението на Исуса Христа". Кръщението на Исус, което е измило всичките ни грехове чрез Неговата плът, е станало доказателството на нашето спасение. Този факт, че Господ е пролял кръвта Си на Кръста, доказва, че ние сме понесли наказание за нашите грехове. Разбирате ли, за какво ви казвам? Библията твърди, че именно Исус е Този, който е дошъл чрез водата, кръвта и Светия Дух (1 Иоаново 5:6-9). Исус бе изпратен на този свят в човешка плът, за да измие всичките ни грехове по същия начин, както първосвещеникът Аарон полагаше ръце върху жертвено животно, за да му предаде грехове на своя народ.
Водата е образът на това, което ни е спасило – кръщението. Написано е, че кръщението не е измиването на плътската нечистота. Това не означава, че ние не съгрешаваме след като сме получили опрощението на греховете. Ние получаваме опрощението на греховете чрез вяра в кръщението на Исус. Тогава не съгрешаваме ли с плътта? Не, съгрешаваме. Мнозина неправилно разбират опрощението на греховете и казват: "Ако нямате грях в сърцето, вие повече няма да съгрешавате". Това е неправилно разбиране. В Библията ясно е написано: "Наистина няма праведен човек на земята, Който да струва добро и да не греши" (Еклесиаст 7:20). Нашата плът все още е слаба. Тя е слаба до смъртта. Тя съгрешава до смъртта. "Не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест". Нашето съзнание става добро съзнание към Бога благодарение на нашата вяра в кръщението и кръвта на Исус. Нашето съзнание може да признае Бога за нашия Господ и Спасител чрез вярата в това, че Господ е измил всичките ни грехове със Своето кръщение.
 
 
Кръщението и кръвта на Исус са духовна храна за нашите сърца
 
Кръщението и кръвта на Исус са храна за сърцата ни. Кръщението на Исус е храна за сърцата и образът на това, което е измило всичките ни грехове. Да, апостол Петър казва, че кръщението е образът на нашето спасение.
Нека прочетем 1 Петрово 1:22-23. "Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце, тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от не тленно чрез Божието слово, което живее и трае до века." Амин.
Ние сме се новородили и сме получили опрощението на греховете чрез вярата в кръщението на Исус и в Неговата кръв. Ние сме новородени чрез вяра в записаното Господно слово. Ние сме новородени "чрез Божието слово, което живее и трае до века". Алелуя! Новорождението осъществява се благодарение на словото, което вечно живее между нас. Божието Слово е законът, мярката за всичко. То е еталонът на нашето спасение. Мярката на Божието спасение остава неизменима.
Йоан Кръстител каза в Йоан 1:29: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" Божият Агнец, който прие кръщението в река Йордан, е истинският хляб на живота, който ни е избавил посредством Неговата плът и кръв.
Ние сме осветени и избавени чрез вярата в Божието слово. В Библията е написано: "И тъй, вярването е от слушане, а слушането е от Христовото слово" и "Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее" (Римляни 10:17, 1:17). Ние можем да станем праведни чрез вяра в евангелието.
Били ли сте осветени? ─ Амин. ─ Нямате ли никакви грехове? Това е евангелието, добра вест, на гръцки "euaggelіon". Какво съставя Божията праведност? Това, че Господ е измил всичките ни грехове, като ни даде Своята плът и кръв. Божията праведност ни е позволила да бъдем осветени. Божията праведност се състои в това, че Исус Христос, който беше безгрешен, изми всичките грехове на света и бе разпънат за всички грешници. Именно водата, тоест кръщението на Исус, е измила всичките ни грехове. Божията праведност е била дадена благодарение на това, че Исус бе измил всичките грехове на света чрез Своето кръщение и разпятие на Кръста. Божията праведност се състои от Неговото кръщение и смъртта, а Кръстът е образ на нашето наказание. Такава е Божията праведност, която се е явила в евангелието.