Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 1-4] Праведните живеят чрез вяра (Римляни 1:17-18)

(Римляни 1:17-18)
"Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее". Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятсвуват на истината чрез неправда."
 
 
Трябва да живеем чрез вяра
 
Както е написано: "Праведният чрез вяра ще живее". Живеем ли ние чрез вяра или не? Праведници трябва да живеят чрез вяра. Именно вярата дава на праведните силата на живота. Ние можем да живеем и да правим всичко, ако вярваме в Бога. Само праведните живеят чрез вяра. Думата "само" означава, че никой освен праведници не може да живее чрез вяра. Тогава какво за грешници? Грешници не могат да живеят чрез вяра. Вие ли живеете чрез вяра? Ние сме задължени да живеем чрез вяра.
Трябва време, за да познаем истинската вяра. Трябва да осъзнаем, че живеем, докато вярваме в Бога, и умираме, когато не вярваме. Трябва да осъзнаем, че съдбата на вярващите е да живеят чрез вяра.
Птици имат крила, но ако не ги използват, ще бъдат хванати и убити от животните, които бродят по земята. Също така и праведните са предназначени да живеят чрез вяра. Бог е предопределил праведните да живеят чрез вяра. Ако те не могат да живеят чрез вяра, духът им ще умре.
Животът на християнин и истинският път се започва от вяра. Как могат праведници да се приспособяват към условията на обществото след като се новородят от водата и Духа? Трябва да знаем, че единственият верен път за нас е да живеем чрез вяра.
Разбирате ли това? Такъв е животът на праведните. Без вяра ние ще умрем и няма да имаме сила да се справим с трудности. Ако човек не живее чрез вяра и не използва вярата да се справи с трудности, то в края на краищата такъв човек ще умре. Ако човек вярва в Бога и признава: "Господи, вярвам в Тебе", тогава той може да живее, даже ако е неопитен и много слаб. Той може да живее, защото вярва в Бога. Бог му помага и прави всичко според вярата му в Него.
 
 
Когато видим нашата ограниченост, тогава познаваме вярата
 
Искам да помислите, дали досега сте живели чрез вяра или не? След като човек се новороди, той не започва веднага да живее чрез вяра. Първо той живее според ситуация, тъй като още не знае как да живее чрез вяра. Защо? Човек може да живее на тази земя, като печели пари със собствени си ръце и крака, затова не се нуждае от тази вяра в Бога. Обаче ние започваме да разбираме нашата ограниченост, когато мислим дали можем да живеем само чрез нашити физически усилия. Чувстваме, че не можем. Тогава как трябва да живеем? Трябва да използваме вярата си. Никога няма да можем да живеем праведно, ако не използваме вярата и не вярваме в Бога.
Трябва да живеем чрез вяра даже в малки неща, като казваме: "Господи! Вярвам в Тебе. Моля, помогни ми!". Когато вярваме в Бога даже в малки неща, като казваме: "Господи! Вярвам в Тебе. Вярвам, че Ти ще ми помогнеш! Вярвам в Тебе", доказваме, че можем да живеем чрез вяра даже в малки неща. 
Можем да чувстваме, че закрепваме, и очакваме, че ще вършим неща, само когато вярваме. Обаче ако не вярваме в Бога, то не разбираме, че Бог е позволил това да се изпълни, затова губим, защото нямаме вяра. Ние не можем да разрешим проблема, въпреки че можем лесно да го разрешим чрез вяра. Да живеем чрез вяра е добре във всяко отношение, затова трябва да се учим да живеем чрез вяра.
Хора в Стария Завет живееха чрез вяра, и хора на Новия Завет също трябва да се спасят чрез вяра. Как можем да имаме увереност в нашето спасение? Не сме ли станали праведни чрез вяра в това, което направи Исус Христос? Да, ние сме станали праведни. Бог ни помага, когато живеем чрез вяра в Него. Първо, просто вярвайте в Бога и молете Го за това, от което се нуждаете, и тогава Господ ще ви помогне. Бог ни дава множество неща освен това, че Той ни е дал спасението. Вярата присъства във всички части на нашия живот. Ето животът. Животът на праведника е вярата. Вярата е животът. Това е прилично на кръвта на плътта. Когато новороденият човек няма вяра, то духът му умира също както умира плътта, ако няма кръв. Трябва да вярваме в Бога и да признаваме: "Господи, вярвам в Тебе, вярвам, че Ти ще ми помогнеш да разреша този проблем".
Това е вярата, която преди всичко търси Божието Царство, а не това, което искаме в този живот. Трябва да вярваме, че Бог непременно ще послуша нашите молитви. Трябва да живеем чрез вяра. Праведници не могат да не живеят чрез вяра. Всичко плътско, което имаме на тази земя, един ден ще се изчерпи. И тогава ще се срещнем със страх или някаква безизходна ситуация. По това време най-необходима за нас ще бъде вярата в Бога, вярата в това, че Бог ни е избавил, че Той ни помага и е добър.
Освен това, ние също се нуждаем от увереността, че Бог ни дава това, за което се молим и което искаме, ако то е добре пред Него. Когато нашата плът се изчерпва, нашата вяра ни води към живота в Неговата благодат. Вярата в Бога става мотивационна сила за нас да изпълним това, на което се надяваме пред Бога.
 
 
Трябва да използваме вярата си за малки неща
 
Как трябва да живеем? Трябва да се молим така: "Господи, вярвам в Тебе. Липсва ми това-онова, затова помогни ми, Господи". Не говоря за нашата природна слабост. Нека живеем чрез вяра, като казваме: "В моя всекидневен живот имам нужда от това и онова. Моля, помогни ми, Господи. Вярвам, че Ти ще направиш това за мене". Човекът, който живее чрез вяра, трябва да търси Господа, още от малки неща. Например "Господи, нямам паста за зъби. Моля, дай ми я. Вярвам в Тебе". И тогава ние започваме да чувстваме, че Бог отговаря, когато ние вярваме в Него и Го търсим.
Как живеят грешници? Грешници живеят чрез своите собствени усилия, докато праведници живеят чрез вяра. Ние живеем чрез вяра, защото знаем, че праведният живее чрез вяра. Ние живеем, като не се надяваме на това, което имаме, но живеем чрез вяра. Разбирате ли вие това? "Праведният чрез вяра ще живее". Праведници се нуждаят от вяра повече от всичко друго, обаче ние започваме да използваме вярата само тогава, когато нашите собствени сили са изчерпани.
Ние започваме да използваме вярата, когато нашите собствени сили и ресурси вече са изразходвани и изчерпани. Обаче трябва да знаем, че животът на вяра е истината и че това е Божията заповед основана върху Неговото обещание, от което се нуждаем в живота си. Да живеете чрез вяра. Да вярвате в Бога и да търсите. После ние ще можем да получим това от което се нуждаем. Трябва да се учим да живеем чрез вяра от малки неща, а после ще можем постепенно да имаме по-твърда вяра.
Давид уби Голиат с пет гладки камъка чрез вяра. Той уби Голиат чрез вяра в това, че Бог беше с него, като мислеше: "Господи, вярвам в Тебе. Твоята воля е да го убия." И викна към Голиат: "Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите" (1 Царе 17:45). С вяра Авраам, като бе призован, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае, къде отиваше.
Праведният чрез вяра ще живее. Има много подобни изрази като "да живеем чрез вяра" в четирите Евангелия. Обаче колко хора знаят, че животът на вяра означава животът на праведника, животът на всички християни? Аз не казвам, че трябва да се откажем от всичките ни физически сили и достойнства, на които се осланяме. Аз просто ви съветвам да се откажете от вашата зависимост от земните неща и да живеете чрез вяра. Тогава в какво да вярвате? В Бога. Бог помага, когато ние напълно се доверяваме на Него и искаме да имаме това от което се нуждаем. Необходимо е да вярваме, че Той ще послуша вашите молитви, и да вървим след своя духовен наставник в църквата. Да съедините се с църквата и да служите на Господа. Вярвате ли? Трябва да живеете чрез вяра, защото всеки от нас е праведен.
Трябва да се откажем от зависимостта на нашите сърца от земните неща. Трябва да вярваме в Бога, да търсим и да Го намерим чрез вяра, колкото и може да е тривиална наша молба. Трябва да живеем чрез вяра и да я преживяваме. И тогава ние ще можем да царуваме заедно с Господа и няма да бъдем осмени от хора на света. Бог казва, че Той "приготвя пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми" (Псалми 23:5). Да имаме голямо възнаграждение означава да бъдем благословени пред Бога. Това не означава да живеем според ситуация, но чрез вяра.
Вие ли сте живели някога чрез вяра? Безчислено множество хора никога не са живели чрез вяра, но има хора, които преживят Божиите дела, като се молят. Трябва да преживяваме това не само един път, но постоянно. Отново и отново. Праведните трябва да живеят така. Ние не трябва да се осланяме на светски неща, но сме задължени да вярваме в Бога. Ето животът на праведния. Трябва да живеем така. Само чрез вяра ние можем да живеем и да получим всичките благословения от Господа.
 
 
Ние най-вече се нуждаем от вяра пред Бога
 
Да имаме вяра изглежда да е много трудно, обаче в действителност това е просто. Нищо не е необходимо освен вярата в Господа. Ни трябва само да вярваме в Бога. Хора мислят, че това е много трудно, но в действителност то не е толкова трудно. Аз наричам баща си "Баща" и вярвам, че той е моят баща, защото той е моят биологически баща. Това, дали той е моят баща, не зависи от моята вяра. Вярата в Бога се започва именно от този момент. Вярвам в Бога. Защо? Защото Бог винаги е близо до праведници, обича ги и става за тях Отец и Спасител. Второ, ако вярваме в Него, просим от Него това, от което имаме нужда, както дете моли баща си за това, от което се нуждае. Накрая, Бог Отец чува и дава всичко, за което Го молим. Вярата в Бога се базира на и се започва от обикновено доверие.
Трябва да живеем чрез вяра, защото Бог е Алфа и Омега, началото и краят. Целият ни живот е свързан с вяра. Ние сме били избавени благодарение на вярата, и чрез нашата вяра Господ грижи се за нас. Именно нашата вяра ни позволява да кажем: "Господи, вярвам в Тебе. Пази и грижи се за мене". Какво трябва да правим, ако сме слаби и уплашени от заплахи на сатана? Трябва да вярваме в Бога, като казваме: "Господи, вярвам в Тебе". Нашите собствени мисли могат да бъдат погрешни, и в резултат ние можем да бъдем хванати и победени от сатана. В такива случаи Господ ни пази, ако се молим и вярваме в Него, като казваме: "Господи, пази мене. Вярвам, че Ти наистина ще ме пазиш." Бог по определен начин грижи се за нас, даже ако нашите молитви са неподобаващи, защото Той добре ни знае. Най-важна е вяра в Него. Това е много просто. Само използвайте вярата, дадена ви от Бога, и тогава Той ще ви води "чрез вяра към вяра". Безполезно е да не вярваме, въпреки че Бог съществува. Ние започваме да живеем чрез вяра, ако с цялото си сърце вярваме в Него. 
 
 
Чрез вяра към вяра
 
В Римляни 1:17 е написано: "Защото в него (евангелието) се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра." Когато използваме вярата отново и отново, ние ставаме хора на вяра. Искам да разбирате това. Бог не съществува за нас, ако ние не вярваме в Него, въпреки че в действителност Той съществува. Вие ще можете да живеете чрез вяра, когато постоянно вярвате, че Бог е жив и че Той е избавил всички хора.
Когато вие ставате хора на вяра, всичките Божии блага стават ваши чрез вяра. Библията казва в Римляни 1:17, че началото и краят на вяра е вяра. "Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра". Ние можем да получим спасението и да станем хора на вяра, ако вярваме, че Бог ни е избавил. Ние не можем да бъдем деца на вяра, ако не вярваме. Ако ние с искрено сърце търсим това, от което в действителност се нуждаем в живота, когато вярваме в Бога, Той ни помага.
Това, което апостол Павел казва в Римляни 1:17, е много важно, въпреки че този стих е кратък. Сега вие ли знаете, как живеят праведници? "Праведният чрез вяра ще живее". Вярата преди всичко е необходима за праведници, а не за грешници.
Преди всичко грешници трябва да признаят, че Исус е техният Спасител. Обаче ние новородените християни можем да имаме вяра в нашия живот. Имаме ли нужда от само едно или два неща в живота си? Не. Ние трябва да направим множество важни и незначителни неща. Праведници ще живеят чрез вяра във всички неща. Разбирате ли това? Трябва да живеем чрез вяра. Ние сме спасени чрез вяра и само чрез вяра получаваме защита от опасността. Когато се молим с вяра, Господ ще ни послуша. Трябва да живеем чрез вяра и да се молим, даже ако сме слаби. Във всички неща, от брак до проповядване на евангелието, ние се нуждаем от вярата. Когато проповядваме евангелието, вярата ни заставя да се молим така: "Господи, вярвам, че Ти си избавил тази душа". Ние правим всичко чрез вяра.
Ние не можем да проповядваме евангелието без вяра. Ние можем да проповядваме евангелието само чрез вяра. Хора намират спасението, когато им проповядваме евангелието чрез вяра. Вие ли сте живели някога чрез вяра? Хора живеят без вяра, като не знаят, че трябва да живеят чрез вяра, затова съвсем падат, когато срещат трудности. Те имат нужда от нещо само тогава, когато собствени им сили са изчерпани, затова в края на краищата винаги нещо им липсва. Те нямат увереност във вярата си и живеят неохотно, като казват: "Живея неохотно, защото не мога да умря".
А праведните живеят чрез вяра, непринудено и положително; вярват, търсят и получават отговори. Напразни мисли и безверие дохождат, когато нямаме вяра. Тогава ние не можем да ходим с църквата. Как можем да следваме Господа без вяра? В плътта ли има нещо, в което можем да вярваме? Не. Как можем да вярваме? Ние можем да имаме вяра, само ако вярваме в Бога. Ние можем да следваме църквата, ако живеем чрез вяра, и можем да живеем чрез вяра само благодарение на вяра. Разбирате ли това? Вярвате ли в Бога? Тогава търсете това, от което имате нужда. Вярвайте в Бога, и тогава всичко ще бъде добре. Единственият проблем е, че не разбираме, че трябва да живеем чрез вяра.
Благодаря на Бога, който ни е позволил да живеем остатъка на живота си чрез вяра.