Search

Проповеди

Тема 9: Посланието на апостол Павел до римляните

[ГЛАВА 4-2] Тези, които са получили небесното благословение чрез вяра (Римляни 4:1-8)

(Римляни 4:1-8)
"И тъй, какво ще кажем, че нашият отец Авраам, е намерил по плът? Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието: "Авраам повярва в Бога, и това му се вмени за правда". А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг; а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда независимо от дела:- "Блажени ония, чиито беззакония са простени Чиито грехове са покрити; Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях". 
 
 
Блажени са тези, чиито грехове са простени
 
Благодаря на Господа, че днес Той е спасил много души. Библията разказва за блажени хора в Римляни глава 4, затова бих искал да говоря за тези, които са били благословени.
"Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда независимо от дела:- "Блажени ония, чиито беззакония са простени Чиито грехове са покрити; Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях" (Римляни 4:6-8). Библията казва за тези хора, които са благословени пред Бога. Наистина благословени са тези, чиито грехове са покрити пред Бога и комуто Господ няма да вмени грях.
Преди да се задълбочим в Свещеното писание, нека изпитаме нашето настоящо състояние. Библията казва за блажени хора, които са получили опрощението на греховете. Тогава нека мислим за това дали ние също сме достойни за благословението или не.
В света няма човек, който не е съгрешил. Човечеството извършва грехове като гъста мъгла, както е написано в Исая 44:22. Никой не може да отбегне Божието наказание, ако няма милостта на Исус Христос.
Ние сме освободени от нашите грехове и от Божието наказание благодарение на кръщението на Исус и на Неговата кръв на Кръста, чрез които Господ ни е подарил опрощението на прегрешения. Освен това, сега ние можем да живеем благодарение на жертвата на Исус Христос. Има ли някой на този свят, който в продължение на целия си живот никога не е извършил никакъв грях? Независимо от това дали човек е получил опрощението на греховете или не, той съгрешава през целия си живот. Тъй като ние постоянно съгрешаваме, даже като не осъзнаваме това, трябва да понесем наказание за тези грехове.
Аз вярвам, че човекът, който има даже най-малко грехове, ще отиде в пъкъла. Защо? Защото в Библията е написано, че заплатата на греха е смърт (Римляни 6:23). Трябва да заплатим за греха, колкото и да е малък, защото грехове ще бъдат простени само след изкуплението. Грях поражда само съд.
Ние живеем между различни грехове, големи и малки, като прегрешения, извършени нарочно или поради незнание и нашето несъвършенство. Ние не можем да не признаем нашите прегрешения пред Бога, даже ако имаме благовиден претекст да Му дадем. Съгласявате ли се с това понятие? Това би било съвсем неправилно да откажем да признаем собствените си грехове, даже ако всичките ни грехове са били простени. Всеки човек трябва да признае това, което е необходимо да признае.
 
 
Само праведни могат да славят Господа
 
Праведници, чиито грехове и беззакония са покрити, са безгрешни. Те благодарят на Господа за това. Ние не можем да не славим Бога всеки час, всяка минута, когато и да стоим пред Него, за това, че Господ е измил всичките ни грехове, въпреки че те са по-многочислени от облаци на небето. Ние благодарим на Господа, Който е измил всичките грехове в река Йордан, като се кръсти от Йоан Кръстител и като понесе наказанието на Кръста вместо нас.
Ако Господ не бе взел върху Себе Си всичките ни прегрешения със Своето кръщение, Той би ли бил разпнат и би ли умрял на Кръста, за да понесе наказанието за грях, и бихме ли могли смело да наричаме Бога наш Отец? Как бихме могли да славим Господа? Как бихме могли да прославяме Божието име и да Му благодарим за дара на спасението? Всичко това е възможно само благодарение на Божията благодат.
Като свети, ние можем да славим Господа и да Му благодарим днес, защото всичките ни грехове са били измити. Ние можем да славим Господа за изкупителната жертва на Христос и за това, че Господ е измил всичките ни прегрешения, включително и много малки.
Ние сме получили опрощението на греховете, обаче, като живеем на земята, не можем да станем съвършени по делата. Всички ние сме много слаби, обаче ние, праведни, славим Господа, който е заплатил за всичките грехове на грешници по Своята милост. Вие ли все още пребъдвате в тъмнината? Каквато и да е тъмнината, Господната истина ще ни позволи да Го славим и да благодарим, ако признаваме даже най-малък грях пред Бога, ако признаваме, че сме съгрешили пред Него, и ако вярваме в Господа, Който е унищожил всичките ни грехове. Ние ставаме свети, които трябва само да славят Исус Христос за Неговата благодат и опрощението на нашите прегрешения. Освен това, ние ставаме почитатели на Бога след като получаваме благодатта на опрощението на греховете в сърцата ни.
 
 
Ако ние сме станали праведни не по дела, това е Божият дар
 
"И тъй, какво ще кажем, че нашият отец Авраам, е намерил по плът? Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието: "Авраам повярва в Бога, и това му се вмени за правда". А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг; а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда" (Римляни 4:1-5).
Човешкият грях е изкупен само след заплатата му. Вие ли сте сигурни, че вашата съвест е очистена? Колкото и да са малки прегрешенията, нашата съвест може да бъде очистена само след изкуплението на греховете. Ние, грешници, нямахме друг избор освен смърт, обаче Самият Господ е умрял за нашите грехове. Затова грешници са станали праведни, защото са били избавени.
В Римляни глава 4 апостол Павел каза, че грешници са били избавени от Исус Христос, Който взе върху Себе Си всичките грехове на света в река Йордан и бе разпнат, за да понесе наказание за тези грехове. Чрез примера на Авраам, прародителя на вяра, който твърдо вярваше в Божието слово, Библията ни учи, че Авраам стана праведен, защото вярваше в Бога. Той беше избавен не чрез собствени усилия, но чрез вяра в Божието слово. Затова Бог вмени му това за праведност. Авраам получи спасението чрез вяра в Божието слово и стана баща на всичките вярващи. Той стана праведен благодарение на вярата в Божието обещание.
Какви са спасението от грях и Божията милост, подарени на нас, грешници? Нека помислим заедно, за да разберем това. "А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг" (Римляни 4:4). Този стих ни казва за Божието спасение, което ни е спасило от всичките ни грехове. Той ни казва за опрощението на греховете. "А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг." Ако човек получава заплата за своя работа, той ли ще счита заплата си за милост или за дълг? Апостол Павел обяснява спасението, като използва примера на Авраам. Естествено е за човека, който работи, да получи заплата за работата. Обаче ако ние сме станали праведни като свети, даже ако не водихме безукорен живот, това се е случило само по Божия дар, а не чрез нашите собствени усилия.
"А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг" (Римляни 4:4). Спасението чрез опрощението на греховете се е случило благодарение на кръщението и жертвеното кръвопролитие на Исус. Спасението стана възможно по милостта и по дара на опрощението на прегрешения. Човечество не може да се отърве от грях, затова хора са принудени да признаят, че са съгрешили. Хора не могат самостоятелно да се отърват от собствените си грехове, в които доктрини и да вярват, колкото и да се молят за опрощението на греховете.
Единствен начин за грешника да измие своите грехове е да вярва в спасението, което потвърждава, че Господ взе върху Себе Си всичките грехове на света, като бе кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан, и бе разпнат, за да понесе изкупителното наказание за греховете. Грешници не могат да принасят жертви за греховете. Те трябва само да вярват в спасението чрез опрощението на прегрешенията. Те могат да осланят се само на Божията милост.
Като се кръсти в река Йордан, Исус взе върху Себе Си всичките грехове по най-подходящ начин, а именно като принесе Себе Си в жертва на Кръста, и грешници са били избавени от греховете. Това спасение включва малки прегрешения, които ние извършваме под влиянието на сатана поради нашата слабост, а също твърде големи грехове. И така, грешници са получили спасението чрез вярата в кръщението и кръвта на Исус Христос. Ние, които бяхме грешници, сега сме станали праведни благодарение на безплатен Божий дар на спасението.
 
 
Опрощението на греха е дадено само по милост като дар
 
Апостол Павел ни казва за това, как грешник получава спасението от всичките грехове. "А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг." Той обяснява благодатта на спасението, като я сравнява с дела на този свят. Ако грешник казва, че е получил опрощението на греховете като вършеше делата на Бога, то това спасение се случи не по Божия дар, но по делата. Опрощението на греховете е дадено само по милост, като дар. В Божията милост няма никое от наши дела. Спасението от грях, което ние сме получили от Бога, беше ли дар за нас или не? Да. Ние нямахме друг избор, освен да загинем, защото ние бяхме съгрешили. Обаче Исус Христос, нашият Спасител, взе върху Себе Си всичките ни грехове, като бе кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан.
Ние сме били избавени от всичките ни грехове чрез вяра в това, че Исус Христос заплати със Своя живот и умря за нас. Той ни освети, като вземе всичките ни грехове чрез Своето кръщение, и ни избави от всички грехове, като понесе греховете на Кръста. Всичко това се случи благодарение на благодатта на Христовото спасение. Нашето спасение е станало възможно благодарение на Божията милост. Това е Неговият дар за всички нас. Това е безплатно. Грешници са били избавени чрез Божията любов. Исус е измил всичките грехове чрез Своето кръщение и е избавил грешници от всичките грехове на света и от Божието наказание чрез Своята смърт на Кръста.
"А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда" (Римляни 4:5). По-рано говорихме за човека, който върши дела. Фраза "който не върши дела" се отнася за тези, които не правят никои добри дела с цел да станат праведни. Апостол Павел продължава в този стих, като казва: "а вярва в Исус Христос, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда." 
Той използва нечестивия като пример за да обясни Божията праведност. Какво значи да бъдем нечестиви? "Нечестив" човек не изпитва страхопочитание пред Бога и само води безполезен живот до последно издихание, и това е пълна противоположност на благочестивите. Тази дума означава човека, който до смъртта си съгрешава пред Бога. Вярно е, че човек се ражда препълнен с грях. Освен това, по природа си хората са предопределени за Божието наказание за греховете. 
Обаче написано е: "А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда." Тук израз "а на този, който не върши дела" означава "въпреки че не е благочестив." Ние ли сме благочестиви пред Бога? Не.
Господ казва на нас, нечестиви: "Вие сте безгрешни и праведни." Господ е отнел заплатата за нашите грехове и е заплатил за тях. Вярвате ли, че Исус вече напълно е заплатил за греховете? За вярващ неговата вяра вменява му се за праведност. "Ти си прав. Ти наистина вярваш в това. Ти си Мой праведен народ. Ти нямаш грехове, защото Аз съм ги измил, когато бях кръстен от Йоан Кръстител и бях понесъл наказанието за всичките ти прегрешения на Кръста!"
Бог е унищожил всичките нечисти прегрешения на този свят чрез кръщението на Исус, въпреки че цялото човечество е нечестиво. Бог изпрати Своя единороден Син и унищожи всичките грехове на света чрез Неговото кръщение. Той бе разпнат вместо всички нечестиви. Бог напълно е изпълнил закона, който казва, че заплатата на греха е смърт, и едновременно е Божият закон на любовта. Той е избавил всички грешници от греховете им.
Бог казва: "Да, вие сте безгрешни. Моят Син ви е избавил. Вие сте били спасени", на тези, които вярват, че Исус е унищожил всичките грехове на света в река Йордан чрез Своите праведни дела от името на всички грешници. И така, те са станали праведни, даже ако са нечестиви. Когато Бог види вярата на хора в Господното спасение, Той казва, че те, въпреки че нечестиви, са Неговите безгрешни хора. Блажен е човек, комуто Господ няма да вмени грях.
Бог пита дали сме благочестиви. "А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда." Ние ли вършим добри дела? Ние не можем да вършим добри дела, но само сме способни да съгрешаваме. Обаче Самият Бог ни е избавил чрез дара на спасението. Ние вярваме в Господното спасение, а именно в кръщението и кръвта на Исус!
 
 
Трябва да живеем чрез вяра в Господното спасение
 
Ние славим Господа и благодарим за дара на любовта и милосърдието на спасението от греховете, като знаем, как охотно Той е заплатил за нас, порочни хора. Ние не можем достатъчно да благодарим на Господа за това, че Той е заплатил за нашите прегрешения със Своето кръщение и Кръста, ако признаваме, че сме нечестиви пред Бога. Обаче ние също не можем да благодарим на Бога за Неговата милост, ако мислим, че сме благочестиви пред Него.
За човека, който вярва в Исус Христос, Който оправдава нечестивите, вярата му вменява му се за праведност. Тези, които вярват в изкуплението и наказанието на Исус, които ги правят праведни, получават дарове от Бога. Никой не е праведен и благочестив пред Бога, защото всичките правят множество грешки, опитвайки се да живеят праведно.
Този факт, че човек не може да не съгрешава, доказва порочността му. И така, аз живея чрез вяра в Божието спасение, въпреки че съм нечестив. Да живеем чрез вяра не означава да живеем както желаем. Има конкретен начин на живота на вяра за този, който е станал праведен чрез вяра.
Всеки ден новородените светии се нуждаят от евангелието на спасението на Исус. Защо? Защото техните дела на земята са порочни и те не могат да не съгрешават през целия си живот. Всеки човек трябва да чуе добрата вест, че Исус е унищожил всичките грехове на света чрез Своето кръщение. Праведници трябва всеки ден да чуят и да спомнят си евангелието. Тогава техният дух ще може да живее и постоянно да бъде укрепен като извор. "А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда." За кого е това послание? Това послание е за всички хора на света, включително и за мене и вас.
Библията подробно казва за това, как Авраам стана праведен. Човекът, който върши дела, не цени Божието спасение и вместо това ще го отхвърли. Такъв човек няма да благодари на Бога за евангелието. Стих 4 говори за човека, който върши дела, тоест опитва се да върши добри дела, за да влезе в небесното царство. Такива хора никога няма да благодарят на Исус за Неговата жертва. Защо? Защото те се трудят и вършат множество добри дела, отправят молитвите на покаяние за ежедневните си грехове, и затова мислят, че делата им по някакъв начин са им помогнали да получат опрощението на греховете. Те не благодарят на Бога за Неговата съвършена благодат, която ни се е явила в евангелието. По този начин човек не може наистина да получи дара на Божието спасение.
В Библията е написано: "А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда" (Римляни 4:5). Това означава, че Господ напълно е избавил тези, които бяха нечестиви и чиито грехове не можаха да бъдат простени чрез собствените им дела. Това също ни показва, че Божията благодат се явява на праведници, които са се спасили, като получиха опрощението на прегрешения.
 
 
Но човекът, който върши дела, не счита Неговата милост за милост
 
Послание до римляни 4:5 се отнася за тези, които признават на Бога и вярват в Неговото слово, както в него вярваше Авраам. Ние вярваме в Господа, който е избавил нас, порочни. Между християни съществуват два вида хора: тези, които все още правят добри дела, за да получат опрощението на греховете, и тези, които са напълно освободени от греховете. Както е написано в стихове 4 и 5: "този, който върши дела" и "не счита наградата си като благодеяние", опровергава благодатта на опрощението на греховете, защото дохожда при Бога със своите дела, въпреки че вярва в Исус.
Хора не могат да не остават грешници, защото те предлагат своите дела на Бога. Доктрината на Оправдание е християнска доктрина, която твърди, че вярващ може и трябва постоянно, стъпка по стъпка, да израства в святост до смъртта си, и така води вярващите да опровергават дара на опрощението на прегрешенията и да се борят срещу Бога. Библията не учи, че човек става праведен постепенно. Тези, които опитват се да се осветят чрез добри дела и молитвите за опрощението на греховете, а също чрез очищението на своята мръсна същност, са хора, които работят. Те са хора, които заслужават пъкъла като слуги на сатана. Не можем да ги считаме за праведни, защото те опровергават Господната милост.
Никой от нас не е благочестив. Обаче понастоящем мнозина вярват и вървят по погрешно направление. Те вярват, че техните настоящи грехове са им простени само тогава, когато те всеки ден се молят в покаяние, като знаят, че Исус е измил всичките им минали прегрешения. Те правят това, понеже мислят, че въпреки това не са много благочестиви. Те се големеят със своята доброта и чистота пред Исус. В края на краищата те няма да получат опрощението на греховете, което е Божият дар.
 
 
Кой е блажен?
 
Светиите, спасени от всичките грехове, са станали праведни чрез вяра в Исус. Ето отговор на въпроса, кой човек може да стане праведен: Човекът, който добре знае несъвършенство си и не е способен да се моли в покаяние за своите прегрешения, може да стане праведен чрез вяра. Само тези, които не са способни да вършат добри дела, да отправят молитвите, да показват своето благочестие, и са нищите по дух, ще получат от Исус дара на опрощението на греховете. Именно те ще станат праведни. Тези хора не са извършили добри дела пред Бога.
Единствено, което те са направили, беше искрено да признаят своите грехове, като казват: "Аз съм съгрешил. Аз съм грешник, който няма друг избор освен да отиде в пъкъла след смъртта си." И тогава Исус Христос ще им даде дара на пълното спасение, което Той е извършил. Вяра в това, че Господ прие кръщението от Йоан Кръстител в река Йордан, за да измие всичките ни прегрешения, и бе разпнат, наистина позволява на грешници да получат спасението от всичките грехове в сърцата си. Те са се облекли в благословението да станат Божии чада. Ето Божият дар на грешници, за да бъдат избавени от всичките грехове пред Бога. Благодаря на Господа Исуса Христа за това, че Той ме е освободил от гибелта.
В стих 6 апостол Павел описва човека, блажен от Бога "независимо от дела". Той изяснява следните три неща относно "дела." Първо "този, който върши дела", след това "този, който не върши дела" и накрая "независимо от дела." В Библията е написано: "Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда независимо от дела: - "Блажени ония, чиито беззакония са простени Чиито грехове са покрити; Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях" (Римляни 4:6-8). "Господ няма да вмени грях" не означава, че Бог ще счита човека за безгрешен, въпреки че той има грях, но Той в действителност имаше пред вид, че този човек наистина няма грях.
Бог ни казва за благословението на човечеството. Хората, които са получили опрощението на всичките си грехове, са наистина щастливи, нали? Никой не може да бъде по-щастлив от нас. Никой не може да бъде по-щастлив от този, който е получил опрощението на прегрешения. Това означава, че всеки човек, който има даже най-малък грях, ще бъде осъден от Бога и никога няма да може да бъде щастлив. Обаче праведни са щастливи, защото те имат опрощението на прегрешенията. Бог казва: "Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях" (Римляни 4:8)
"Чиито грехове са покрити" означава, че Господ е измил всичките грехове на човечество. Давид също каза: "Блажени ония, чиито беззакония са простени." Блажени са тези, чиито грехове са простени, въпреки че те ежедневно съгрешават. Праведните, които са получили опрощението на прегрешенията, са били избавени от своите първоначални грехове благодарение на Исус Христос. Праведните наистина са щастливи.
 
 
Блажени, чиито грехове са покрити 
 
На второ място, кой може да бъде щастлив? "Блажени, чиито грехове са покрити." Ние винаги съгрешаваме, обаче това, че нашите грехове са покрити, означава, че Исус е унищожил всичките ни грехове чрез Своето кръщение и разпятие на Кръста. Тогава Бог Отец ли ще ни съди? Наистина ли всичките грехове на грешници са покрити? Ние няма да бъдем съдени, тъй като Исус е измил всичките ни грехове, е пролял Своята кръв на Кръста и е умрял за нас, а ние сме умрели заедно с Него.
Блажени са тези, чиито грехове са покрити. Смърт, която е заплатата на греха, няма да падне върху нас, защото Исус е измил всичките ни грехове чрез Своето кръщение. Алелуя! Ние сме щастливи. Имаме ли грях? Не. Тези, които не знаят Исус Христос, Който е дошъл чрез водата и чрез кръвта, и не знаят това, че всичките грехове на света са били възложени на Него, когато Той прие кръщението в река Йордан, винаги ще имат грях, даже ако горещо вярват в Исус. 
Обаче тези, които знаят за истината на спасението и вярват в нея, нямат грях. Блажени са тези, чиито грехове са покрити. Блажени са тези, които са възложили всичките си грехове на Исус Христос в този момент, когато Той бе кръстен от Йоан Кръстител. Кои са понастоящем щастливи в този свят? Блажени са тези, които имат Спасителя, въпреки тяхната немощ. Блажени са тези, които вярват в Исус, Спасител, Който е измил всичките им прегрешения, включително и даже най-малки грехове, и Който бе разпнат за тях.
 
 
Блажен е човек, комуто Господ няма да вмени грях
 
Блажени са тези, които вярват в истината на спасението и имат добрия пастир между тях. На трето място, Давид каза: "Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях" (Римляни 4:8).
Тези, които имат опрощението на греховете, са праведни, даже ако все още остават слаби. Нашата плът остава слаба, въпреки че ние сме праведни чрез вяра. Господ ли е измил всичките ни грехове чрез Своето кръщение? Господ ли ни счита за заслужаващи осъждането? Не. Господ не счита, че трябва да понесем наказание, въпреки нашите слабости и несъвършенство. Защо Господ не ни обвинява в грехове? Защото Той вече е понесъл наказанието за нашите грехове и бе осъден за нас. Господ не помни грехове на тези, които са станали праведни чрез вяра, не счита, че трябва да бъдат наказани.
Блажен е този, който е станал праведен чрез вяра. Блажен е човекът, който е бил новороден от водата и Духа (Йоан 3:5). Ние често търсим светски неща и губим Божието благословение, като забравяме за това, че Бог ни е избавил и благословил. Ние ще се противим на Бога, ако ще изгубим Неговата благодат. Трябва да носим Божията благодат в нашите мисли. Божието спасение съществува вътре вярващите.
Светият Дух живее в тези, чиито грехове са измити. Само праведните няма да бъдат осъдени от Бога. Блажени са тези, които няма да бъдат осъдени от Бога. Блажени са тези, когото Бог няма да осъжда нито на този свят нито в небесното царство. Защо? Защото Бог ги счита за праведни, които са получили Неговата любов и са станали Негови деца.
 
 
Ние сме благословени чрез вяра
 
Блажени са тези, които са станали праведни чрез вяра. Новородените ли са благословени пред Бога? ─Да, те са благословени. Апостол Павел каза: "Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете" (1 Солунци 5:16-18). Той беше благословен чрез вяра като потомък на Авраам, баща на вяра. Ние също сме потомци на Авраам. Както и ние, Авраам се спаси чрез вяра в Божието слово. Бог е казал на Авраам: "Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма" (Битие 15:1).
Но Авраам каза: "Господи Иеова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?" Тогава Авраам каза: "Ето Ти не ми даде чадо; и, ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник." И дойде Господното слово и му каза: "Тоя човек няма да ти стане наследник; но оня, който ще излезе от твоите чресла, ще ти бъде наследник." Тогава, като го изведе вън, каза: "Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И рече му: Толкова ще бъде твоето потомство." "Аз вярвам в това, Господи." Така Авраам повярва в Божието слово.
А вие можете ли да вярвате в Божието Слово, както Авраам повярва? Това не изглежда ли невъзможно за хора? Жената на Авраам беше твърде стара, за да роди син. Обаче Авраам повярва в Божието Слово, когато изобщо нямаше никаква надежда. Затова Авраам бе признат за праведен пред Бога.
Исус е измил всичките ни прегрешения. Исус взе върху Себе Си всичките грехове на човечество чрез Своето кръщение, понесе наказанието за нас и проля Своята скъпоценна кръв. Ние сме станали наследници на Авраам, като получихме опрощението на греховете и Божието спасение, защото бяхме порочни, докато други изобщо не вярваха. Библията казва: "Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците" (1 Коринтяни 1:25). Бог прави Свои деца тези, които вярват в Божието евангелие, чрез вярата им в кръщението (водата) и Кръста (кръвта) на Исус. Това може да изглежда неразумно от гледището на човека, обаче Божието спасение и Неговата мъдрост относно опрощението на греховете са такива. Това също може да изглежда неразумно от гледището на човека, обаче Бог е избавил грешници от всичките им грехове безплатно, като дар.
Исус повика един от десет хиляди хора от четирите ъгъла на земята и ги благослови и избави и получи слава чрез тях. Ние ли сме блажени или не? Да, ние сме блажени. Не забравяйте, че това се случи не по делата ви. Ние сме благословени, защото вярваме в благословението, което Господ ни подари, и защото Той ни даде вяра чрез Неговото слово. Бог ни е направил Негови деца, като дойде чрез водата, кръвта и Духа (1 Йоаново 5:4-8), и защото Той ни даде Своята любов.
Ние сме благословени, даже ако живеем на земята с много немощи. Аз наистина благодаря на Бога. Той ни е дал Своето безценно благословение, не ни обвинява в грях, е простил всичките ни беззакония и ни е оправдал, даже ако сме порочни и не можем нищо да направим за своето освещение. Ние сме благословени със спасението само благодарение на нашата вяра.