Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-1. Защо Божият Син стана човек?

Той стана човек, за да бъде Спасител и да спаси всички грешници от греха и осъждането на ада.