Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-2. Кой е Исус?

Както е посочено в Битие 1:3 и Йоан 1:1-3, Той е Създателят, истинският Бог, Богът на цялата вселена, който спаси всички грешници от греховете на света (Филипяни 2:6: “Който, като беше в Божия образ,” Йоан 1:2-3: “То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.”) Исус е Бог на сътворението, Господът на вселената.
Обаче много хора не успяват да се спасят, като не вярват в любовта и спасението на Исус, който слезе в този свят в плът. Но много други са получили спасение, станали Божии хора и придобили вечен живот, като са повярвали в Него. Те са станали праведни.