Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-3. Какви са Законите, установени от Бога?

Бог е Проектантът, единственият истински Бог и Абсолютното Същество. Затова Той създаде Закона в света за следните цели:
① Той даде на грешниците Своя Закон и заповеди, за да ги спаси от греховете им. “Чрез закона става само познаването на греха” (Римляни 3:20).
② Вторият Закон е Законът за вярата, който спасява грешници. Това е “Законът на Духа на живота” (Римляни 8:2), който дава достъп до спасение чрез вяра в Исус Христос, нашия Спасител (Римляни 5:1-2). Исус слезе в този свят, за да изпълни този Закон. Той бе кръстен, проля кръвта Си на Кръста и след това възкръсна. Исус учреди Закона на спасението, за да спаси всички грешници на света.
Бог учреди Закона на вярата за тези, които вярват в спасението на водата и Духа. Всеки, който иска да се спаси и да стане Божие дете, трябва да вярва в Закона на вярата, който Бог учреди. Това е единственият път към спасението. По този начин Той е дал достъп до Небето на онези, които вярват в духовното спасение на истината съгласно този Закон.