Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-4. Трябва ли да вярваме в Исус?

Да, трябва, защото Той е нашият Господ, най-праведният, и защото това е Неговата воля. “Защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деяния 4:12). Няма друг Спасител. Исус е нашият единствен Спасител. Ние можем да бъдем изкупени и новородени само чрез вярата в Него. Тъй като можем да влезем в Небето и да живеем вечно, само като вярваме в Него, ние трябва да имаме вяра в Него.