Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-5. Можем ли ние, християни, все още да сме грешници?

Не. Апостол Павел казва в 1 Тимотей 1:15, че той беше един от “грешните, от които главният съм аз”, припомняйки дните преди да се срещне с Исус. Днес в християнските общности има много хора, които смятат, че са грешници дори след като са повярвали в Исус. Но това не е вярно.
Всички сме грешници, преди да повярваме в Исус. Обаче, след като сме повярвали правилно в Исус според Неговото Слово, веднага ставаме праведни. Апостол Павел си спомни времето преди да е познал Исус и изповяда, че е бил главният от всички грешници.
Павел, когато още се е наричал Савел, срещна Исус по пътя към Дамаск и разбра, че Исус е негов Спасител, така че той повярва и благодари на Него. Тогава до края на живота си той стана свидетел, че Божията праведност, Исусовото кръщение, са отнели греховете на света, и че Той е трябвало да умре, за да изличи греховете на света.
С други думи, той стана Божий слуга, който проповядваше евангелието на водата и Духа. Въпреки това, повечето християни все още мислят, че апостол Павел е бил грешник дори след като е срещнал Исус. Те погрешно разбират този пасаж от гледна точка на християнските грешници, които все още не са новородени.
Но истината е, че той вече не е бил грешник, след като е срещнал Исус, но човек, който е можел да застане лице в лице с Исус, когато пожелае. Той е посветил остатъка от живота си за проповядване на евангелието на спасението, изкуплението на кръщението и кръвта на Исус. Дори след като почина, неговите послания са ни оставени в Библията, свидетелствайки, че евангелието на водата и Духа е истинското евангелие от ранната църква. Следователно, изповедта на Апостол Павел в 1 Тимотей 1:15 е била едно припомняне за миналите му дни и за благодарността на Господа.
Бил ли е той грешник, след като е повярвал в Исус? Той е бил грешник преди да се е новородил. В момента, в който той е повярвал в Исус като свой Спасител, в мига, в който е разбрал, че греховете на света са предадени на Исус чрез Неговото кръщение, в мига, в който е повярвал в Неговата изкупителна кръв на Кръста, той е станал праведен.
Причината, поради която нарече себе си главния от всички грешници, е, че си спомня времето, когато е преследвал последователите на Исус, и благодари на Бога за спасението на най-безнадеждния грешник като него.
Кой може да го нарече още грешник? Кой може да нарече грешник някого, който е станал праведен чрез вяра в кръщението и кръвта на Исус като в неговото спасение? Само тези, които не знаят истината за Исусовото изкупление, могат да направят това.
Апостол Павел стана праведен, като повярва в спасението чрез Исус, и от тогава, като Божий слуга, проповядваше на всички евангелието, че човек става праведен, като вярва в Исус Христос, Син Божий, като в Спасителя. Оттогава апостол Павел не беше грешник, а праведен Божий слуга, истински служител, който проповядваше евангелието на грешниците на целия свят.
Може ли грешник да проповядва на другите? Никога. Как може един човек да проповядва на другите това, което той самият няма! Когато човек не е спасен, как може той да спаси другите!
Ако някой се дави и се опитва да помогне на друг удавник наблизо, и двамата ще се окажат под водата. Как може един грешник да спаси другите? Той само ще ги свали в ада със себе си. Как може един болен да се грижи успешно за друг болен човек? Как може някой, измамен от Сатана, да спаси друг човек?
Апостол Павел е бил грешник, но е станал праведен, когато е повярвал в кръщението и кръвта на Исус и е бил спасен от греха. Затова той можеше да стане Божий слуга и да проповядва евангелието на грешниците на света. Той е спасил много грешници с Божията праведност. Оттогава той вече не е бил грешник.
Той се е новородил и е живеел не по праведността на Закона, а по Божията праведност. Той е станал слуга и проповедник на Божията праведност и той е възвърнал безброй души при Бога. Той не беше проповедник на собствения си ентусиазъм или на праведността на Закона, а на Божията праведност.
Бил ли е грешник до края? Той е бил праведен. Като праведен човек той е станал апостол на Божията истината. Не го наричайте грешник, защото това би било обида спрямо Бога, както и явно неразбиране на истината. Той беше праведен. Ние никога не трябва да обиждаме нито него, нито Исус, като мислим иначе.
Ако кажем, че той все още е бил грешник, след като е срещнал Исус, това означава да наречем Исус лъжец. Исус го е направил праведен и Исус го е направил слуга на Неговата праведност.