Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-6. Могат ли молитвите на покаянието да измият греховете ни?

Молитвите на покаянието никога не могат да измият греховете ни, защото изкуплението никога не може да дойде чрез нашите собствени дела. По-скоро, за да бъдем измити от греховете си напълно и завинаги, ние трябва да вярваме в кръщението и кръвта на Исус и че Исус е Бог. Истинското изкупление е дадено на онези, които вярват, че Исус е измил греховете ни чрез кръщение и проливането на кръвта Си на Кръста, за да ни даде нов живот.
Тогава можем ли да измием ежедневните грехове, като възнасяме молитви на покаяние? Не. Всичките грехове, които сме извършили в живота си, вече са били измити преди почти 2000 години, когато Исус ги отне със Своето кръщение. Ние сме били завинаги очистени от всичките ни грехове с Исусовото кръщение и проливането на Неговата кръв на Кръста. Той стана жертвеният Агнец за нас, вярващите, изми всичките ни грехове и заплати за всички тях с кръщението и кръвта на Кръста.
Дори греховете, които извършваме, след като сме повярвали в Исус, са измити с вяра в извора на спасението на кръщението, в истината на изкуплението; Исус вече е станал наш Спасител и е отнел всичките грехове, които извършваме до деня на нашата смърт. Исус дойде на този свят и се кръсти “така” (Матей 3:15), изпълнявайки цялата праведност, като отне всичките ни грехове. Божият Син пое нашите грехове, като се кръсти.
Исусовото кръщение означава “да бъдеш умит.” Тъй като всичките ни грехове са били предадени на Исус, когато Той е бил кръстен, ние сме напълно умити от нашите грехове и това ни е освободило от всичките ни грехове.
Кръщение също означава „да бъдеш потопен, да бъдеш погребан”. Тъй като всичките ни грехове бяха предадени на Исус, Той трябваше да умре за нас, грешници. Тези, които вярват, че всичките грехове са били предадени на Исус чрез Неговото кръщение, стават безгрешни завинаги.
Истинската вяра е да вярваме с цялото си сърце, че всичките ни грехове, дори греховете, които извършваме сега и в бъдещето, са били възложени на Исус преди около 2000 години, когато Той е приел кръщение от Йоан и “така” е изпълнил цялата Божия праведност.
Ако Той не беше измил греховете ни отдавна със Своето кръщение, нямаше да има начин да измием собствените си грехове. Помнете, че Исус отдавна е измил всичките ни грехове.
Истинската вяра и духовното спасение днес означават да съберем греховете си пред Исус, за да сме сигурни, че те вече са били измити, казвайки: “Ти си измил също тези грехове, нали?” Това също означава да вярвате в Него и да Му благодарите. Ето защо Той дойде на земята, беше кръстен, умря на Кръста и след това възкръсна на третия ден; по този начин стана наш Спасител.
Блажени са онези, които са измили греховете си, като са повярвали в Исусовото кръщение, което е измило всичките ни грехове. Това е истината на измиването на ежедневните грехове. Истинската вяра е да вярваме в Исус, който е отнел всичките грехове на света чрез Своето кръщение.