Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-7. Римляни 8:30 казва: “А които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.” Тогава този пасаж подкрепя ли доктрината за постепенното освещение?

Този пасаж не учи за постепенно освещение. Много теолози и фалшиви проповедници са поучавали: “Тези, които вярват в Исус, ще се променят постепенно и ще станат напълно осветени в плътта и в духа” и мнозина са повярвали на това.
Но всъщност християните, които все още не са новородени, се оказват все по-твърдоглави. Грехът в сърцата им расте, когато остареят. Как може нашето освещение да зависи от времето? Думите “постепенно освещение” са онези, които Бог мрази най-много, и онези, които дяволът обича да използва.
Можем да станем праведни, само когато нямаме изход от греха сами по себе си. Тъй като Исус е измил всичките ни грехове със Своето кръщение и се е пожертвал, за да заплати Той самият за тях, ние дължим нашата праведност единствено на кръщението и кръвта на Исус. Ние ставаме праведни чрез вяра във факта, че Исус е взел всичките ни грехове върху Себе Си.
Думата “освещение” означава “да станеш свят.” Да се опитваш да станеш осветен единствено със свои сили не означава да вярваш в истината, но да бъдеш убеден от собствената си слаба плът.
Надеждата за постепенно освещение също идва от нашите собствени духовни желания. Всяка религия има своя собствена дума за освещение, но ние, които вярваме в Исус, никога не бива да придаваме значение на самата дума.
Ние не се освещаваме постепенно, като вярваме в Исус; ставаме праведни веднъж завинаги, като вярваме в кръщението и кръвта на Исус, евангелието на духовното обрязване. Наистина праведни са тези, които са родени от вярата в евангелието на кръщението и кръвта на Исус.