Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-8. Може ли изповядването на нашите грехове да ги накара да изчезнат?

Не. Греховете не изчезват с изповядване, а с вяра в евангелието на водата и Духа. Нашите грехове могат да изчезнат само когато вярваме в кръщението и кръвта на Исус, който ни е очистил от всичките грехове. Това е евангелието на духовното спасение на Исус, който е измил всичките ни грехове с кръщението Си в Йордан.
Изповядването на греховете е единственото доказателство, че човек приема Божия Закон, но изкуплението ни е дадено само когато вярваме в кръщението и Кръста на Исус.
Водата на Неговото кръщение и кръвта на Христос е истината на Небето, която е спасила всички хора от греха, и нашето спасение не зависи от изповядването на греховете, а от вярата, че Исус е взел греховете на всички човешки същества със Своето кръщение. Исусовото разпятие беше наказанието за всички тези грехове, които Той е бил поел от нас, грешниците.
Затова нашето истинско спасение е в кръщението в Йордан и кръвта на Кръста. Причината, поради която сме очистени от всичките си грехове, е нашата вяра в Исус, който е изличил всичките ни грехове.
Тези, които проповядват, че можем да бъдем изкупени чрез изповядването на нашите грехове, игнорират истинското Божие спасение.
Затова трябва да вярваме в кръщението и кръвта на Исус, Божието спасение. Никога не казвайте, че греховете на човечеството могат да бъдат опростени, като ги изповядаме пред Бога.
Знайте, че нашите грехове ще ни заведат в ада, но вяра в Исус, в Неговото кръщение и кръв, която ни изкупва и ни позволява да станем праведни пред Бога, може да измие греховете ни. Това е единственият начин да се спасим от всичките си грехове. Нека всички да разберем, че сме били умити от греховете ни наведнъж, като повярвахме в думите на истината, водата и кръвта на Исус (1 Йоаново 5:4-8).
Греховете не се заличават всеки път, когато ги изповядваме. Ако настоявате да разчитате на изповядването, ще се окажете в ада. Нека вярваме в истинското евангелие, за да могат греховете в сърцата ни да бъдат измити. Вярвайте със сърцето си, не само с главата си, и бъдете освободени от греховете ви завинаги.