Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-9. Какво е истинското евангелие?

Истинското евангелие е това, което ни позволява да бъдем напълно освободени от греховете ни, веднъж и завинаги, когато вярваме в него. Силата на Божието евангелие е силата на динамит.
Божието евангелие гласи, че “Исус Христос изплати дълга на длъжника (грешника), който не може да изплати собствения си дълг. Причината, поради която наричаме това евангелие динамит, е, че когато ние трябваше да умрем за греховете си и да отидем в ада, когато ние трябваше да бъдем осъдени, Божият Син стана жертвоприношение за нас, за да изличи всичките ни грехове.
Той дойде на този свят и взе всичките грехове на света чрез Своето кръщение в Йордан и завинаги изми всичките ни грехове.
Той изплати заплатата на нашите грехове, като отне всичките ни грехове с кръщението Си в Йордан и като умря на Кръста. Исус вдигна във въздуха всичките грехове на света като динамит със Своето кръщение и кръв. Това е истинското евангелие.
Истинското евангелие е, че Исус дойде на този свят и, чрез кръщението и проливането на кръвта Си на Кръста, спаси всички, които вярват в Него.
Както е написано в 1 Йоаново 5:6: “Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта.”