Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-10. Защо Исус пожертва Себе Си на Кръста?

Жертвата на Исус беше за нашите грехове, които бяха отнети чрез Неговото кръщение. Той ни даде Своята плът, за да заплати за нашите грехове, за да можем да бъдем освободени от наказанието за всичките ни грехове.
Трябва да знаем, че Исус е бил кръстен в Йордан, за да отнеме всичките ни грехове. Трябва да вярваме, че Исус е умрял на Кръста по тази причина.
Ако Исус не беше кръстен преди да бъде разпънат и ако Той не беше умрял на Кръста, всичките ни грехове биха останали. Затова трябва да вярваме както в кръщението, така и в кръвта на Исус. Тъй като Исус е Божият Син, жертвеният Агнец, Той беше пожертван, за да изличи всичките ни грехове.
Всички ние трябва да вярваме, че Исус е Божият Син, че Той е бил кръстен, за да отнеме всичките грехове на света, и че е бил разпънат за нашите грехове. Исус беше кръстен, за да отнеме всичките ни грехове, след това беше разпнат, за да можем ние, грешниците, да се спасим от всичките ни грехове и да бъдем свободни от наказанието.