Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-11. Кой е Йоан Кръстител, който кръсти Исус?

Бог даде на Израил Закона Си чрез Мойсей, както и жертвената система, така че те да могат да постигнат изкупление за греховете и беззаконията си. Той определи Аарон, по-големия брат на Мойсей, за първосвещеника и му нареди да принася жертвата на умилостивение на десетия ден от седмия месец, в Деня на Умилостивението, за да могат целогодишните грехове на Израел да бъдат измити (Левит 16).
Бог уточнява, че жертвата на Деня на Умилостивението може да бъде принасяна само от Аарон и последващите първосвещеници от неговите потомци. Бог отвори пътя за израилтяните да изкупят всичките си грехове чрез полагането на ръцете на Аарон върху главата на козела за отпускане. Това е Законът за умилостивението, който Бог учреди за тях.
С тази сянка Той ясно е дал да се разбере, че Исус е Спасителят на човечеството. В епохата на Новия Завет Бог изпрати Йоан Кръстител, потомък на Аарон (1 Летописи 24:10, Лука 1:5) и последния първосвещеник на Стария Завет (Матей 11:11-13). Йоан Кръстител, като Божий пророк, представител и първосвещеник на човечеството, кръсти Исус, за да възложи всичките грехове на човечеството върху Него, Божия Син, който дойде да спаси грешниците.
Всички хора наистина са благословени да могат да възложат греховете си на Исус чрез Йоан Кръстител. Ролята на Йоан е да бъде първосвещеник, който представлява човечеството, и Божий слуга, който възложи всичките ни грехове на Исус.
Йоан Кръстител беше представител и първосвещеник на човечеството, изпратен от Бога, и пратеник, изпратен 6 месеца преди Исус. От друга страна, Исус беше Божият Агнец, който отне всичките грехове на света, докато Йоан Кръстител беше последният първосвещеник, който възложи греховете на света на Исус чрез кръщението. Йоан Кръстител беше Божий слуга.