Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-12. Каква била жертвата на изкупление на ежедневни грехове в Стария Завет?

Имаше жертва на умилостивение за греха, извършен през един ден. За да изкупи греха на един ден, човек трябвало да донесе в скинията агне, овца, бик или гълъб и да положи ръце на жертвата, за да предаде греховете си на жертвата. Това била жертвата на умилостивение за грехове от един ден, дадена в Божия Закон (Левит 3:1-11).