Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-13. Каква била жертвата на изкупление на целогодишни грехове в Стария Завет?

Това беше еднократна жертва на изкупление на целогодишните грехове на Израел. Първосвещеникът полагал ръцете си на главата на козела и предавал наведнъж всичките грехове на всички израилтяни (Левит 16:1-34).
Исус Христос завърши жертвите за греха от един ден и за целогодишните грехове, когато стана Божий Агнец, за да вземе всичките грехове на главата Си чрез Своето кръщение.