Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-14. Каква била жертвата за вечно изкупление?

Това беше умилостивението за всичките грехове на света чрез вяра в Исус. Тъй като Исус е Божият Син и нашият Господ, който живее вечно, Той може да отнеме завинаги всичките грехове на света. Как Той отне греховете ни завинаги?
Той направи това
① като се роди в човешка плът,
② като се кръсти от Йоан Кръстител при Йордан,
③ като бе разпнат на Кръста, за да понесе цялата присъда вместо нас,
Божият Син дойде в този свят в плът на човек и се кръсти, за да отнеме всичките грехове на света чрез Йоан Кръстител. След това той проля кръвта Си на Кръста, за да спаси човечеството от всичките му грехове завинаги (Левит 16:6-22, Матей 3:13-17, Йоан 1:29, Евреи 9:12, 10:1-18).