Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-15. Опрощението на греховете наведнъж ли се дава или постепенно?

То се дава наведнъж, защото Исус отне греховете ни веднъж завинаги, като се кръсти веднъж и понесе присъдата веднага. Той каза, както е записано в Матей 3:15: “Остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.”
В Йоан 1:29 Йоан Кръстител каза: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” И в Йоан 19:30 Исус каза: “Свърши се!”
В Евреи 10:9-18: “После казва: “Ето, дойдох да изпълня волята Ти”. Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове; но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават. А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: - Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им”, прибавя: “И греховете им и беззаконията им няма да помня вече”. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.”
Кръщението и кръвта на Исус са изличили всичките грехове на света наведнъж.