Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-16. Каква е заплатата на греха?

Заплатата на греха е смърт. Всеки грях, какъвто и да е, трябва да бъде съден пред Бога, а присъдата за дори един грях е смърт. За да изкупи греховете, народът на Израел трябвало да жертва овце без недостатък пред Бога. Но такива жертви не биха могли да очистят завинаги всичките им грехове, “Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове” (Евреи 10:4).
Ето защо Бог приготви Агнето, което да избави всички хора от греховете им. Всяко жертвено животно трябвало да премине през полагането на ръце, за да отнеме всеки грях, и след това да умре вместо тях.
В Новия Завет Исус отне всичките ни грехове чрез Своето кръщение в Йордан като Божий Агнец и умря за нас. “Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ” (Римляни 6:23).
Заплатата на греха е смърт, но Исус изрази Своята любов, като умря вместо нас и подари вечен живот за всички грешници на света.