Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-17. Защо Исус трябваше да умре на Кръста?

Смъртта на Исус беше заплатата за всичките грехове на света, които бяха взети чрез кръщението Му. Хората бяха изправени пред вечна смърт на адски огън за греховете си, но тъй като Исус ни обичаше, Той прие кръщението, което Му предаде всичките ни грехове, и умря на Кръста, за да ни спаси.
Той пожертва Себе Си, за да ни спаси от греха и от проклятието на ада. Неговата смърт беше заплатата за греховете на човечеството. Той бе кръстен, за да отнеме всичките грехове на света, и предаде Себе Си на осъждението на Кръста, за да спаси всички нас от греха, смъртта, осъждението и проклятието.
Смъртта на Исус беше за греховете на света, които Той беше взел върху Себе Си в Йордан, за да получи присъдата за греховете на човечеството. Той умря на Кръста и възкръсна, за да ни позволи да живеем отново като праведни.