Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-22. Аз чета книгите, които бяхте толкова любезни да ми изпратите, и намирам някои от идеите ви за Исусовото кръщение интересни. Можете ли да ми кажете какво поучавате за връзката на нашето кръщение с кръщението, смъртта и възкресението на Исус Христос?

Преди всичко трябва да обърнем внимание на “учение за кръщения”, както е написано в Евреи 6:2. Според Библията има три различни кръщения: кръщението на Йоан Кръстител за покаяние, кръщението, което Исус прие от Йоан Кръстител, и нашето водно кръщение като обред.
Кръщението, което получаваме, е изповед на нашата вяра в Исусовото кръщение. Тоест, ние се кръщаваме, за да изповядваме вярата си, че вярваме, че Исус е бил кръстен, за да отнеме всичките ни грехове, и също е умрял на Кръста, за да ги изкупи. Сега можете да разберете Матей 3:15, където се казва: “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.” Тук “защото така” означава, че Сам Исус понесе всичките грехове на света, като се кръсти от Йоан Кръстител, представител на цялото човечество.
Това беше дълбокият Божий план да ни спаси от неизбежния капан на греха. Господ Бог “възложи на Него беззаконието на всички ни” (Исая 53:6) и ни даде Своята праведност. Тук “праведност” е “dikaiosune” на гръцки, което също означава “честност и справедливост.” То ни казва, че Исус понесе беззаконието на цялото човечество по най-честния и справедлив начин, като се кръсти под формата на полагане на ръце.
Ние сме спасени от силната си вяра в кръщението, смъртта на Кръста и възкресението на Исус. Силата на духовното обрязване (Римляни 2:29) на Неговото кръщение, което отсече всичките ни грехове от нашите сърца, е измила греховете в сърцата ни. Затова апостол Петър каза на хората: “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух” (Деяния 2:38) в деня на Петдесятница.
Всички грешници трябва да получат опрощение на греховете в сърцата си чрез вяра в името на Исус. Какво е значението на Неговото име? “Когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им” (Матей 1:21). Името Исус означава “Спасителят”, който спасява Своите хора от всичките им грехове. Как Той ни е спасил от всичките ни грехове? Исус ни е спасил от всичките ни грехове чрез Своето кръщение и смърт на Кръста.
Когато апостолите на Исус Христос проповядваха евангелието, те осигуряваха ясно разбиране за Исусовото кръщение и Кръста, за да научат истинското евангелие и след това да кръстят вярващите в него. Съответно, ние се кръщаваме, за да изповядваме външно, че вярваме в кръщението и смъртта на Исус, дълбоко в ума си. Когато се кръщаваме, изповядваме: “Благодаря Ти, Господи. Ти си понесъл всичките ми грехове чрез Твоето кръщение, умрял си за мен и си възкръснал, за да ме спасиш. Аз вярвам в Твоето евангелие.” Ние сме кръщавани от пастори във вода като символ на нашата вяра в Исусовото кръщение и Неговата смърт на Кръста, точно както Той беше кръстен от Йоан Кръстител. Така светиите в ранната църква са се кръщавали като доказателство за тяхната вяра, след като са изповядвали вярата си в евангелието и са получавали изкупление, прощението на греховете.
Ритуалът на кръщението не е необходимо условие за спасението. Макар да е много важно да изясним нашата вяра, нашето водно кръщение няма нищо общо с нашето спасение. Ние можем да се спасим единствено чрез вярата в евангелието на водата и кръвта. Библията казва, че ние се кръщаваме в Исус Христос (Римляни 6:3, Галатяни 3:27) когато вярваме в Неговото кръщение.
Тогава как бихме могли да”се кръстим в Него”? Това е възможно само когато вярваме в Неговото кръщение, тъй като плътта, старият ни човек, може да се съедини с Исус и да бъде разпъната с Него само чрез нашата вяра в Неговото кръщение. Следователно, понеже Исус понесе всичките ни грехове чрез Своето кръщение, смъртта Му беше присъдата за нашите беззакония. Затова ние също сме умрели с Него на Кръста. С други думи, нашата плът, която не може да не извършва грехове до смъртта, е умряла за греха и ние сме спасени от всичките ни беззакония в единство с Исус чрез Неговото кръщение.
Онези, които са съединени с Исус чрез Неговото кръщение и смърт, също могат да бъдат съединени с Неговото възкресение. Неговото възкресение е не само нашето възкресение от смъртта ни спрямо греха, но също така ни позволява да се новородим като Божии деца и посветени, които са чисти и безгрешни пред Него.
Ако не бяхме възложили греховете си върху Него, като не бяхме вярвали в Неговото кръщение, Неговата смърт и възкресение можеха да бъдат безсмислени, нямащи нищо общо с нашето спасение. Тези, които са положили всичките си грехове на Него с вяра, са съединени с Неговата смърт на Кръста, което им позволява да се новородят като праведни. Обаче тези, които не са възложили греховете си на Него, като не са повярвали в Неговото кръщение, нямат никаква връзка с Неговата смърт и възкресение.
Кръщението на вярващите заслужава доверие, също както можем да приемем съпруг и съпруга за законна двойка чрез сватбена церемония. Кръщението на светиите е външно провъзгласяване на такова вътрешно убеждение. Когато провъзгласяваме нашата вяра в Неговото кръщение и Кръст пред Бога, светиите и света, нашата вяра става все по-неизменна.
Неразбирайки истинското значение на кръщението, което Исус прие от Йоан Кръстител, ние не трябва да вярваме, че можем да се спасим, ако не вярваме в Неговото кръщение и значимостта му. Това е просто един хитър трик на дявола. Ние можем да получим опрощението на греховете и да сме приети в Небето, когато истински вярваме в Исусовото кръщение в нашите сърца, вместо да вярваме в собствените си кръщения.