Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-21. Кой е еретик в Библията?

Еретик е този, който има грях в сърцето си, макар че вярва в Исус. В Тит 3:11 се казва: “такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.”
Исус взе всичките ни грехове със Своето кръщение, но еретик не вярва в това благословено евангелие на водата (Исусовото кръщение, кръщението на изкуплението), което е Божието милостиво присъствие, а по-скоро осъжда себе си като грешника, докато отхвърля съвършеното спасение.
Библията определя тези видове хора като “еретици”, които вярват в Исус, но се осъждат като грешници (Тит 3:11). Трябва да разсъдите дали сами сте еретици или не. Ако вярвате в Исус, но все се наричате грешник, тогава не знаете духовната истина на евангелието на водата и Духа.
Ако вярвате в Исус, но все пак считате себе си за безнадеждни грешници, тогава сте еретици. Това означава, че смятате, че истинското евангелие на водата и Духа е твърде безсилно, за да изличи всичките ви грехове и да ви направи Негови деца. Ако сте едни от тези хора, а именно еретици, които ежедневно изповядват греховете си пред Бога за прошка и признават, че все още са грешници, тогава трябва сериозно да преосмислите вярата си.
Как все още можете да бъдете грешници, когато Исус е отнел всичките ви грехове? Защо продължавате да се опитвате да изплатите дълга си, когато Исус вече се е погрижил за него като дар за вас? Ако настоявате сами да си върнете дълга, вие сте еретици, защото вашата вяра е различна от тази, която Бог е дал. Всеки християнин, който вярва в Исус, но не е новороден, е еретик. Трябва да знаете истината. Бог отне всичките грехове на света, и ако игнорирате Неговото спасение, вие сте еретици.
Еретик е този, който нарича себе си грешник, с други думи, самоосъден. Мислите ли, че е възможно Светият Бог да признае грешника за Свое дете? Ако се наричате грешници, докато вярвате в Светия Бог, вие сте еретици. За да не станете еретици, трябва да вярвате и в Исусовото кръщение, и в Неговата кръв на Кръста като редица истини.
Можете да се спасите само когато вярвате и в двете едновременно: Исусовото кръщение и Неговата кръв.