Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-20. Какво е истинската църква на Бога?

Божията църква е мястото, където праведните, онези, които са изкупени и осветени в Христос чрез вяра в кръщението и кръвта на Исус, се събират и се покланят на Бога (1 Коринтяни 1:2). Истинската Божия църква, както е записано в Ефесяни 4:5, е място, където всички членове вярват в “един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички.”