Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-19. Защо трябва да вярваме в Исус?

Ние трябва да вярваме в Исус:
① за да изпълним Божията воля
② за да се спасим от всичките си грехове
③ за да влезем в Небесното царство, за да живеем вечно с Господа. 
Ние всички сме грешници, които ще попаднат в ада без вяра в Исус Христос, нашия Спасител. Само Исус е нашият Спасител, който може да ни спаси от ада. Ние трябва да вярваме в Исус, защото само Той е истинският Спасител. 
 
• Къде отиват накрая хората, които вярват в Исус и са изкупени от всичките им грехове? – На небето. –
• Къде отиват накрая тези, които нито вярват в Исус, нито са изкупени? – В ада за всичките им грехове; езерото, което гори с огън и жупел (Откровение 21:8). –
• Кои са Божиите овце? – Тези, които получават опрощението на греховете, като вярват в кръщението и кръвта на Исус. –
И “други овце имам, които не са от тая кошара” (Йоан 10:16) са кози, защото вярват произволно в това, което разбират по инстинкт, защото все още са грешници, докато онези, които вярват в кръщението и кръвта на Исус, се спасяват наведнъж и стават Божии овце.