Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-24. Какво е кръщението на покаяние от Йоан?

Йоан Кръстител е бил Божий слуга, роден 6 месеца преди Исус и предсказан в Малахия като последния пророк в Стария Завет.
„Помнете закона на слугата ми Моисея, Който му заповядах в Хорив за целия Израил, Сиреч, повеленията и съдбите. Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен; И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия” (Малахия 4:4-6).
Когато Исус се роди, хората на Израел били изоставили думите на Божия Завет и се покланяли на чужди богове. Принасяли слепи животни с недостатъци като жертви и превърнали Божия храм в място за търговия. Исус Христос също е предсказан в Закона на Мойсей и пророците. Законът дава на човечеството познание за греха, показвайки колко сме грешни (Римляни 3:20). Грях е да не спазваме дори една-единствена заповед, написана в книгите на Закона.
В Стария Завет грешник, който бил нарушил кое да било изискване на Закона, донасял жертва за грях пред скинията, полагал ръце на главата на жертвата за грях, за да предаде греха си върху нея, и заколвал жертвата за грях, му се прости грехът и отново да се съедини с Бога. Тогава свещеникът вземал от кръвта й и я слагал на роговете на олтара за всеизгаряне и изливал останалата й кръв в подножието на олтара.
Въпреки това, хората на Израел не можели да бъдат освободени от всичките им грехове, независимо от безбройните им ежедневни приноси. Затова Бог даде постоянен закон за тях, Деня на Умилостивението. По това време Бог прощавал техните целогодишни грехове на десетия ден от седмия месец. В оня ден, първосвещеникът Аарон вземал два козела и хвърлял жребий за тях; единият за Господа, а другият за козела за отпускане. А след това полагал ръце на главата на козела, за да може Господ да възложи всичките целогодишни грехове на израелтяните върху него. Аарон го заколвал и вземал кръвта му, за да поръси с нея седем пъти пред умилостивилището.
Когато приключвал с умилостивението за светилището, принасял в жертва другото животно. Той полагал ръце на главата на живия козел и изповядал над него всички целогодишни грехове на израилтяните. По този начин всичките им целогодишни грехове били възлагани върху него и той бил изпращан в пустинята чрез ръката на определен човек. Израилтяните били избавени от целогодишните им грехове по този начин.
Обаче жертвата, принасяна според Закона на Стария Завет, не можела да направи съвършени тези, които принасяли жертви непрекъснато година след година. Тя била само сянка на бъдещите добрини (праведните дела на Месия), които трябваше да дойдат (Евреи 10:1). Израелтяните не чакали Исус Христос, Спасителя. Вместо това, те се покланяли на чужди богове на грешния свят, изоставяйки думите на пророците на Стария Завет.
Така Бог предсказа, че ще изпрати Йоан Кръстител, за да възстанови сърцата на израилтяните, да ги върне при Него и да подготви сърцата им да приемат Исус Христос. Преди Йоан Кръстител да кръсти Исус, той дава кръщението на покаяние на израелтяните в Юдейската пустиня.
Целта му да ги кръщава с вода била да ги накара да чакат и да вярват в Исус. Той учил, че Спасителят ще бъде кръстен от него чрез полагането на ръце, за да отнеме всичките грехове на света, и след това ще бъде разпнат, за да ги спаси от всичките им грехове. Той казал, че Исус ще дойде и ще отнеме несъвършените жертви от миналото и ще принесе вечната жертва със Своето тяло; че Той ще вземе всичките ни грехове чрез кръщението, точно както израилтяните са били изкупвани, като са донасяли жертва за грях без недостатък, полагали са ръце върху нея и са я заколвали според жертвената система в Стария Завет.
Много израилтяни изповядвали греховете си, покайвали се и били кръщавани от него. “Покаяние” означава “да възвърнеш ума си към Господа.” Спомняйки си Закона на Стария Завет, те идвали при Йоан и изповядвали, че са безнадеждни грешници, които не могат да не извършат грехове, докато умрат. Те също така признавали, че не могат да влязат в небесното царство със своите добри дела според Закона и възвръщали умовете си към Исус Христос, който щял да изличи всичките им грехове веднъж завинаги, като отвори вратата на небесното царство,
Кръщението, което Йоан Кръстител давал на израелтяните, било следното. Той им позволял да изповядат колко са съгрешили в живота си, да се покаят и да потърсят Исус Христос, който щял да бъде кръстен от него, първосвещеника и представителя на цялото човечество, и да бъде разпнат, за да ги спаси от всичките им грехове, точно както Йоан ги кръщавал. Това е истинско библейско покаяние.
Затова Йоан възкликна на хората: “Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън” (Матей 3:11).
Йоан Кръстител обърна умовете на хората към Исус, свидетелствайки им, че Исус щял да отнеме всичките грехове на света (Йоан 1:29) и да умре за тях. Така Сам Исус свидетелства, че Йоан дойде да ни покаже пътя на праведността (Матей 21:32).