Search

Проучване на Скинията

Структура на Скинията

Скинията
 
Оградата на правоъгълния двор на Скинията имаше 100 лакътя на дължина. В Библията лакът беше мярка за дължина на ръка от лакът към край на пръст, около 45 см в днешната система на мерки. Всъщност това, че оградата на двора на Скинията беше 100 лакътя на дължина, значи че тя имаше около 45 м, а ширина й 50 лакътя е равна на приблизително 22.5 м..
Скинията беше разделена на двора и самата Скиния, Божият дом. В този Божия дом, в Скинията, беше малка конструкция, която се нарича Светилището. Светилището беше покрито от четири различни покривки: покривката везана от препреден висон и синя, пурпурна и червена прежда; друга от козина; трета от червено боядисани овчи кожи; и четвърти от язовски кожи.
На изток от двора на Скинията беше вратата й, везана от синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон. Влизайки през тази врата, бихме видели олтара на жертвата за всесъжение и умивалника. Минавайки умивалника, тогава бихме видели самата Скиния. Скинията беше разделена на Светото Място и Пресветото Място, дето беше Божият Ковчег на свидетелството. Оградата на двора на Скинията беше построена с 60 стълба със завесите от препреден висон. От друга страна, самата Скиния беше построена с 48 дъски и 9 стълба.