Search

Проучване на Скинията

Умивалникът от мед

Умивалникът от мед
 
Материал: Направен от мед, винаги пълен с водата..
Духовно значение: Медът значи съдът за всичките грехове на човечество. За да отнеме осъждането на всичките грехове на човечество, Исус взе върху Себе Си греховете на света като се кръсти от Йоан. Всъщност значението на умивалника е такво, че ние можем да се очистим от всичките ни грехове вярвайки че всичките тези грехове бяха възложени на Исус чрез Неговото кръщение.
Свещениците, които служеха в Скинията, също миеха ръцете и нозете си в умивалника пред като влизаха в Скинията, и по този начин отбягваха своята смърт. Медът означава съдът за всичките грехове, а водата на умивалника означава кръщението, което Исус е приел от Йоан и чрез което Той е взел върху Себе Си греховете на света. С други думи, умивалникът ни каже, че Исус е взел на Себе Си всичките грехове и е отнел осъждането на тези грехове. В Стария Завет водата в умивалника значи синята прежда на Скинията, а в Новия Завет – кръщението, което Исус е приел от Йоан (Матей 3:15, 1 Петрово 3:21).
И така умивалникът означава кръщението на Исус, и той е място дето ние потвърждаваме своята вяра в факта, че Исус е отнел всичките ни грехове, включително и нашето сегашни грехове, и измие ги веднъж завинаги чрез кръщението, което Той приема от Йоан Кръстител преди над 2000 години.