Search

Κηρύγματα

Θέμα 3: Το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος

[3-3] Ο Ιησούς Χριστός ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα (Ιωάννου Α΄ 5:1-12)

Ο Ιησούς Χριστός ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα
(Ιωάννου Α΄ 5:1-12)
«Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη· και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν, και τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν. Διότι αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού· και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον, και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών. Τις είναι ο νικών τον κόσμον, ειμή ο πιστεύων, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού; Ούτος είναι ο ελθών δι` ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός· ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος· και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος, και το Άγιον Πνεύμα· και ούτοι οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα, και το ύδωρ, και το αίμα· και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν.
Εάν δεχώμεθα την μαρτυρίαν των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλητέρα· διότι αύτη είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ· όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει».
 
 
Από τι ήρθε ο Ιησούς;
Από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα
 
Ήρθε ο Ιησούς από το νερό; Ναι, ήρθε. Ήρθε από το βάπτισμά Του. Το νερό είναι το βάφτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Ήταν το βάφτισμα της λύτρωσης με το οποίο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Ήρθε ο Ιησούς από το αίμα; Ναι, ήρθε. Ήρθε με ανθρώπινη σάρκα και βαφτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, κατόπιν πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό. Ο Ιησούς ήρθε από το αίμα.
Ήρθε ο Ιησούς από το Πνεύμα; Ναι, ήρθε. Ο Ιησούς ήταν Θεός αλλά ήρθε ως το Πνεύμα σε ανθρώπινη σάρκα για να είναι ο Σωτήρας των αμαρτωλών.
Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήρθε από το νερό, αίμα και Πνεύμα. Μόνο μερικοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι αληθινά ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Θεός των θεών. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αμφιβάλλει ακόμα, Είναι πράγματι ο Ιησούς Υιός του Θεού ή γιος ανθρώπου; Και πολλοί, συμπεριλαμβανομένων θεολόγων και ιεροκηρύκων, πιστεύουν στον Ιησού περισσότερο ως άνθρωπο παρά ως Θεό, τον Σωτήρα και το απόλυτο Ον.
Αλλά ο Θεός είπε ότι καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Βασιλιάς όλων των βασιλιάδων, ο αληθινός Θεός και ο αληθινός Σωτήρας, θα γεννιόνταν από Αυτόν. Εκείνοι που αγαπούν τον Θεό, αγαπούν τον Ιησού, και εκείνοι που πιστεύουν αληθινά στον Θεό, αγαπούν τον Ιησού με τον ίδιο τρόπο.
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπερνικήσει τον κόσμο. Ο απόστολος Ιωάννης μας είπε ότι μόνο οι αληθινοί Χριστιανοί θα μπορούσαν να υπερνικήσουν τον κόσμο. Ο λόγος για τον οποίο ο πιστός υπερνικά τον κόσμο είναι ότι έχει πίστη στο νερό, το αίμα και το Πνεύμα του Ιησού. Η δύναμη που υπερνικά τον κόσμο δεν μπορεί να πηγάσει από το θέλημα, την προσπάθεια ή τον ζήλο του ανθρώπου.
«Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγεινα χαλκός ηχών, ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν, και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπην δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και εάν πάντα τα υπάρχοντά μου διανείμω, και εάν παραδώσω το σώμα μου διά να καυθώ, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι». (Κορινθίους Α΄ 13:13).
Η αγάπη που αναφέρεται εδώ σημαίνει τον Ιησού, ο Οποίος ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Η `αγάπη` που αναφέρεται εδώ σημαίνει ότι ο Ιησούς ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Στη Βίβλο η λέξη `αγάπη` πάντοτε αναφέρεται εις «την αγάπην της αληθείας» (Θεσσαλονικείς Β΄ 2:10). Στην πραγματικότητα, η αγάπη του Θεού εκφράστηκε μέσω του μονογενούς Υιού Του. (Ιωάννου Α΄ 4:9).
 
 
ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 
Ποιος μπορεί να υπερνικήσει τον κόσμο;
Εκείνος που πιστεύει στην λύτρωση του Ιησού, του βαφτίσματος, του αίματος και του Πνεύματος
 
Στο Ιωάννου Α΄ 5:5-6 διαβάζουμε, «Τις είναι ο νικών τον κόσμον, ειμή ο πιστεύων, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού; Ούτος είναι ο ελθών δι` ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός».
Φίλοι Χριστιανοί, Εκείνος που υπερνίκησε τον κόσμο, που υπερνίκησε τον Σατανά, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που πιστεύει στο λόγο για το νερό, το αίμα και το Πνεύμα του Ιησού, θα υπερνικήσει επίσης τον κόσμο. Πώς υπερνίκησε τον κόσμο ο Ιησούς; Μέσω της λύτρωσης του ύδατος, του αίματος, και του Πνεύματος.
Στη Βίβλο, το ύδωρ αναφέρεται στο βάφτισμα του Ιησού (Πέτρου Α΄ 3:21). Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα. Ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς του κόσμου. Βαφτίστηκε για να αφαιρέσει τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών του κόσμου και πέθανε στον Σταυρό για να εξιλεώσει εκείνες τις αμαρτίες.
Το αίμα στον Σταυρό αναφέρεται στο γεγονός ότι ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα. Ήρθε με ανθρώπινη σάρκα για να σώσει τους αμαρτωλούς και βαφτίστηκε στο νερό. Επομένως ο Ιησούς ήρθε σε μας και από το νερό και από το αίμα. Με άλλα λόγια, Αυτός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το νερό του βαφτίσματός Του και το αίμα Του.
Πώς κυβέρνησε ο Σατανάς τον κόσμο; Ο Σατανάς έκανε τους ανθρώπους να αμφιβάλουν για το λόγο του Θεού και φύτεψε τους σπόρους της ανυπακοής στις καρδιές τους. Με άλλα λόγια, ο Σατανάς μετέτρεψε την ανθρωπότητα σε δικούς του δούλους, εξαπατώντας τους σε ανυπακοή στο λόγο του Θεού.
Εντούτοις, ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο και καθάρισε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων με το νερό του βαφτίσματός Του και το αίμα Του στον Σταυρό: Υπερνίκησε τον Σατανά και καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Αυτό έγινε επειδή ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Σωτήρας των αμαρτωλών. Έγινε ο Σωτήρας μας, επειδή ήρθε από το νερό και το αίμα.
 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΥΤΡΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

 
Τι σημαίνει να υπερνικάς τον κόσμο με τον Ιησού;
Σημαίνει ότι Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
 
Επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, και πέθανε ως άνθρωπος με σάρκα για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας, ήταν σε θέση να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες. Επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή, τον αντιπρόσωπο όλων των ανθρώπων, όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν. Και έδωσε Εκείνος τη ζωή Του στον Σταυρό για την ποινή της αμαρτίας. Επειδή πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς, υπερνίκησε τη δύναμη του Σατανά. Πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας με τον θάνατό Του.
 
 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΡΘΕ ΣΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΒΑΦΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

 
Πώς υπερνίκησε τη δύναμη του Σατανά;
Μέσω του βαφτίσματός Του, του αίματος και του Πνεύματος
 
Ο απόστολος Ιωάννης είπε ότι η λύτρωση είναι όχι μόνο από νερό, αλλά από το νερό και το αίμα. Επομένως, δεδομένου ότι ο Ιησούς είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες και τις αφαίρεσε για πάντα, όλοι οι αμαρτωλοί θα σώζονταν από την αμαρτία πιστεύοντας σ’ Αυτόν, μένοντας πιστοί στους λόγους Του.
Όταν ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο, όχι μόνο πήρε τις αμαρτίες μας, αλλά επίσης μας έσωσε από την αμαρτία με τον αιματηρό Του θάνατο στον Σταυρό. Ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του στον Ιορδάνη και πλήρωσε την ποινή εκείνων των αμαρτιών στον Σταυρό. Πλήρωσε για τις αμαρτίες μας με τον θάνατό Του. Και η προφητεία του δίκαιου νόμου του Θεού, που έλεγε ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους 6:23) εκπληρώθηκε.
Τι εννοούσε ο Ιησούς λέγοντας να υπερνικήσουμε τον κόσμο; Η πίστη που νικά τον κόσμο είναι η πίστη στο ευαγγέλιο της λύτρωσης, το οποίο μας έφερε ο Ιησούς από το νερό και το αίμα. Ήρθε με ανθρώπινη σάρκα και έδωσε μαρτυρία για τη σωτηρία με το βάπτισμά Του στο νερό και τον θάνατό Του στον Σταυρό.
Ο Ιησούς υπερνίκησε τον κόσμο, δηλαδή τον Σατανά. Οι μαθητές της πρώτης εκκλησίας έμειναν σταθεροί, ακόμα και απέναντι στο μαρτύριο, χωρίς να υποταχτούν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή σε οποιονδήποτε από τους πειρασμούς αυτού του κόσμου.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πεποίθησής τους ότι ο Ιησούς ήρθε από το νερό (βαφτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες μας), και από το αίμα Του στον Σταυρό (πλήρωσε την ποινή όλων των αμαρτιών μας με τον θάνατό Του).
Ο Ιησούς ήρθε με το Πνεύμα (ήρθε με ανθρώπινη σάρκα), και πήρε τις αμαρτίες των αμαρτωλών με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό, έτσι ώστε όλοι εμείς που θα λυτρωνόμασταν, να μπορούμε να υπερνικήσουμε τον κόσμο.
 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ ΤΩΡΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
(ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:21)
 
Ποιο είναι το αντίτυπο της σωτηρίας;
Το βάφτισμα του Ιησού
 
Στο Πέτρου Α΄ 3:21 λέει, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, (ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν), διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού». Ο απόστολος Πέτρος έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο Σωτήρας και ότι ήρθε από το νερό του βαφτίσματος και το αίμα.
Κατά συνέπεια, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού, που ήρθε από το νερό και το αίμα. Και πρέπει να ξέρουμε ότι το νερό του βαφτίσματος του Ιησού είναι το αντίτυπο που μας σώζει. Ο απόστολος Πέτρος μας είπε ότι το νερό του βαφτίσματος, το αίμα και το Πνεύμα, είναι οι απόλυτοι παράγοντες στην λύτρωση.
Κανένας από τους μαθητές δεν πίστεψε ποτέ στο αίμα στον Σταυρό χωρίς το βάφτισμα του Ιησού. Το να πιστεύω στο αίμα είναι σαν να έχω μόνο τη μισή από την αληθινή πίστη. Η μισή ή ημιτελής πίστη εξασθενίζει με το χρόνο. Αλλά η πίστη εκείνων που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του νερού, του αίματος και του Πνεύματος θα γίνει ισχυρότερη με το χρόνο.
Εντούτοις, η φωνή του ευαγγελίου του αίματος, γίνεται όλο και πιο ισχυρή στον κόσμο αυτές τις μέρες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι άνθρωποι δεν ξέρουν το λόγο της αλήθειας, την λύτρωση του ύδατος και του Πνεύματος, για αυτό δε μπορούν να αναγεννηθούν.
Κάποια στιγμή οι εκκλησίες της Δύσης έπεσαν θύματα δεισιδαιμονίας. Φάνηκε προς στιγμή ότι προόδευαν, αλλά οι δούλοι του Σατανά βοήθησαν να μετατρέψουν την πίστη σε δεισιδαιμονία.
Δεισιδαιμονία είναι να πιστεύεις ότι ο Διάβολος θα φύγει εάν κάποιος του δείξει έναν Σταυρό, σε ένα κομμάτι χαρτί ή ξύλο, και ότι ο Σατανάς θα διωχτεί εάν κάποιος πιστεύει στο αίμα του Ιησού. Μέσω αυτών και άλλων προληπτικών πεποιθήσεων, ο Σατανάς εξαπάτησε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αρκεί μόνο να πιστεύουν στο αίμα του Ιησού. Ο Σατανάς προσποιείται ότι φοβάται το αίμα, λέγοντας ότι ο Ιησούς έχυσε το αίμα Του για τους αμαρτωλούς.
Εντούτοις, ο Πέτρος και όλοι οι άλλοι απόστολοι έδωσαν μαρτυρία για το αληθινό ευαγγέλιο του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματος στον Σταυρό. Αλλά τι κάνουν οι Χριστιανοί αυτές τις μέρες; Δίνουν μαρτυρία μόνο για το αίμα του Ιησού.
Αλλά, πρέπει να πιστέψουμε στα λόγια που είναι γραμμένα στη Βίβλο και να έχουμε πίστη στη σωτηρία του Πνεύματος, του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματος. Εάν δεν παίρνουμε υπόψη μας το βάφτισμα του Ιησού και δίνουμε μαρτυρία μόνο στο γεγονός ότι ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό για μας, η σωτηρία δεν μπορεί να είναι πλήρης.
 
 
Ο «ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
 
Ποια είναι η απόδειξη ότι μας έσωσε ο Θεός;
Το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα
 
Στο Ιωάννου Α΄ 5:8, ο Κύριος λέει, «Τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη». Ο πρώτος είναι το Πνεύμα, ο δεύτερος είναι το νερό του βαφτίσματος του Ιησού, και ο τρίτος είναι το αίμα στον Σταυρό. Και οι τρεις αυτοί μάρτυρες είναι σαν ένας. Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο να σώσει όλους μας από τις αμαρτίες μας. Το έκανε μόνος Του με αυτά τα τρία, το βάφτισμα, το αίμα και το Πνεύμα.
«Τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη». Υπάρχουν τρία πράγματα που αποδεικνύουν ότι ο Θεός μάς έσωσε. Αυτά τα τρία στοιχεία απόδειξης είναι το νερό του βαφτίσματος του Ιησού, το αίμα και το Πνεύμα. Είναι αυτά τα τρία που έκανε ο Ιησούς για μας σ’ αυτόν τον κόσμο.
Αν ένα από αυτά τα τρία παραλειφθεί, η σωτηρία δε θα είναι πλήρης. Υπάρχουν τρεις που δίνουν μαρτυρία στη Γη: το Πνεύμα, το νερό και το αίμα.
Ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σε μας με ανθρώπινη σάρκα, είναι Θεός, το Πνεύμα και ο Υιός. Ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο ως το Πνεύμα με ανθρώπινη σάρκα και βαφτίστηκε στο νερό για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες στη σάρκα Του και έσωσε εμάς τους αμαρτωλούς χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό μέχρι θανάτου. Ξεπλήρωσε έτσι εντελώς όλες τις αμαρτίες. Αυτό είναι το ευαγγέλιο της ολοκληρωτικής λύτρωσης από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα.
Αν και ένα μόνο από αυτά είχε παραλειφθεί, αυτό θα σήμαινε ότι απορρίπτουμε τη σωτηρία του Θεού, που μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες. Εάν επρόκειτο να συμφωνήσουμε με την πλειοψηφία των πιστών σήμερα, θα έπρεπε να πούμε υπάρχουν δύο που δίνουν μαρτυρία στη γη: το αίμα και το Πνεύμα.
Αλλά ο απόστολος Ιωάννης είπε ότι υπήρχαν τρία πράγματα που έδωσαν μαρτυρία: το νερό του βαφτίσματος του Ιησού, το αίμα στον Σταυρό και το Πνεύμα. Ο απόστολος Ιωάννης ήταν πολύ σαφής στη μαρτυρία του.
Η πίστη που λυτρώνει τον αμαρτωλό, είναι η πίστη στο Πνεύμα, το νερό και το αίμα. Πού είναι η πίστη που ικανώνει τον άνθρωπο να υπερνικήσει τον κόσμο; Είναι εδώ ακριβώς. Είναι να πιστεύει στον Ιησού που ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Πίστεψε σ’ αυτά και δέξου τη σωτηρία και την αιώνια ζωή.
 
Είναι η σωτηρία τέλεια χωρίς το βάφτισμα του Ιησού;
Όχι
 
Πολύ καιρό πριν, προτού να αναγεννηθώ, και εγώ επίσης ήμουν Χριστιανός που πίστευε μόνο στο αίμα στον Σταυρό και στο Πνεύμα. Πίστευα ότι ο Χριστός ήρθε κάτω ως το Πνεύμα και πέθανε για μένα στον Σταυρό και με έσωσε από όλες τις αμαρτίες. Πίστευα μόνο σ’ αυτά τα δύο πράγματα και ήμουν αρκετά αλαζόνας ώστε να θέλω να τα κηρύξω σε όλους τους ανθρώπους.
Είχα προγραμματίσει να σπουδάσω θεολογία για να γίνω ιεραπόστολος, προκειμένου να εργαστώ και να πεθάνω για τους ανθρώπους όπως είχε κάνει ο Ιησούς. Είχα προγραμματίσει όλα τα είδη των μεγάλων πραγμάτων.
Αλλά, εφόσον πίστευα μόνο σε δύο πράγματα, πάντα υπήρχε αμαρτία που παρέμενε στην καρδιά μου. Σαν αποτέλεσμα, δεν μπορούσα να υπερνικήσω τον κόσμο. Δεν μπορούσα να είμαι ελεύθερος από αμαρτία. Όταν πίστευα μόνο στο αίμα και το Πνεύμα, είχα ακόμα αμαρτία στην καρδιά μου.
Ο λόγος που είχα ακόμα αμαρτία στην καρδιά μου, παρόλο που πίστευα στον Ιησού, ήταν επειδή δεν ήξερα για το νερό, το βάφτισμα του Ιησού. Η απελευθέρωσή μου δεν ήταν πλήρης έως ότου λυτρώθηκα πιστεύοντας στο νερό του βαφτίσματος, στο αίμα και στο Πνεύμα.
Ο λόγος για τον οποίο δεν ήμουν ικανός να υπερνικήσω τις αμαρτίες της σάρκας, ήταν επειδή δεν ήξερα τη σημασία του βαφτίσματος του Ιησού. Ακόμη και τώρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού αλλά εξακολουθούν να πράττουν αμαρτίες της σάρκας. Έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους και δοκιμάζουν τα πάντα για να αναβιώσουν την πρώτη αγάπη που είχαν για τον Ιησού.
Δεν μπορούν να αναβιώσουν τη ζέση του πρώτου ενθουσιασμού τους, επειδή ποτέ δεν πλύθηκαν εντελώς από τις αμαρτίες τους με το νερό. Δεν συνειδητοποιούν ότι όλες οι αμαρτίες τους μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Εκείνος βαφτίστηκε, και δε μπορούν να ανακτήσουν ξανά την πίστη τους ύστερα από μια πτώση.
Θα επιθυμούσα να το καταστήσω αυτό σαφές σε όλους σας. Μπορούμε να ζήσουμε με πίστη και να υπερνικήσουμε τον κόσμο όταν πιστεύουμε στον Ιησού. Όσο ανεπαρκείς και αν είμαστε, όσο πολύ και αν αμαρτάνουμε σ’ αυτό τον κόσμο, εφόσον πιστεύουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας, που μας κατέστησε απολύτως χωρίς αμαρτία με το βάπτισμά Του, μπορούμε να σταθούμε νικηφόροι.
Εντούτοις, εάν πιστεύουμε στον Ιησού χωρίς το νερό του βαφτίσματος, δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε εντελώς. Ο απόστολος Ιωάννης μας είπε ότι η πίστη που υπερνικά τον κόσμο είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το νερό του βαφτίσματος, το αίμα και το Πνεύμα.
Ο Θεός μας έστειλε το μονογενή Υιό Του για να λυτρώσει εκείνους που πιστεύουν στο βάφτισμα και το αίμα Του. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του. Ο Ιησούς, ο μονογενής Υιός του Θεού, ήρθε σε μας εν Πνεύματι (με ανθρώπινη σάρκα). Και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Με τον τρόπο αυτό ο Ιησούς ελευθέρωσε όλους τους ανθρώπους από την αμαρτία.
Η πίστη που μας οδηγεί να υπερνικήσουμε τον κόσμο προέρχεται από την πίστη στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ήρθε σε μας από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα, και μας ελευθέρωσε εντελώς από όλες τις αμαρτίες.
Εάν δεν είχε υπάρξει το νερό του βαφτίσματος και το αίμα στον Σταυρό, δε θα υπήρχε αληθινή σωτηρία. Χωρίς το ένα ή το άλλο, δε θα μπορούσαμε να έχουμε αληθινή σωτηρία. Η αληθινή σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το νερό και το αίμα και το Πνεύμα. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε στο νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Μάθετέ το αυτό και θα έχετε την αληθινή πίστη.

 
ΣΑΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 
Ποια είναι τα τρία απαραίτητα στοιχεία που δίνουν μαρτυρία στη σωτηρία;
Το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα
 
Κάποιος μπορεί να σκεφτεί την παραπάνω ερώτηση ως εξής. «Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μου. Πιστεύω στο αίμα του Σταυρού και θέλω να πεθάνω σαν μάρτυρας. Πιστεύω στον Ιησού ακόμα κι αν έχω αμαρτία στην καρδιά μου. Έχω μετανοήσει ειλικρινά και έχω δουλέψει σκληρά για να ζω καθημερινά με έναν καλό, δίκαιο και χαριτωμένο τρόπο. Έχω δώσει τη ζωή μου και όλες τις κοσμικές κατοχές μου για Εσένα. Ούτε καν έχω παντρευτεί. Πώς μπορεί να μη με ξέρει ο Θεός; Ο Ιησούς πέθανε για μένα στον Σταυρό. Ο Άγιος Θεός μας ήρθε κάτω ως άνθρωπος και πέθανε για μας στον Σταυρό. Πίστεψα σε Σένα, θυσίασα για Εσένα, και έκανα πιστά το έργο μου για Εσένα. Αν και μπορεί να είμαι ανάξιος και εξακολουθώ να έχω κάποιες αμαρτίες στην καρδιά μου, θα με στείλει ο Ιησούς στον άδη για αυτό; Όχι, δεν θα το κάνει».
Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται όπως αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού έχουν ακόμα αμαρτία, πού πηγαίνουν; Πηγαίνουν στον άδη. Είναι αμαρτωλοί.
Αυτοί που σκέφτονται όπως τους αρέσει και νομίζουν ότι ο Θεός πρέπει να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, θα πάνε στον άδη. Επιπλέον, μερικοί λένε ότι επειδή ο Ιησούς πήρε όλη την αμαρτία όταν πέθανε στον Σταυρό, δεν υπάρχει πια αμαρτία στον κόσμο. Ωστόσο, αυτό είναι σαν να μιλάνε μόνο για το αίμα και το Πνεύμα. Δεν είναι αυτή η πίστη που οδηγεί τους ανθρώπους στην πλήρη λύτρωση.
Πρέπει να πιστέψεις ότι ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, κρίθηκε και πέθανε στον Σταυρό για μας, και ότι αναστήθηκε τρεις ημέρες μετά τον θάνατό Του.
Χωρίς τέτοια πίστη, η πλήρης λύτρωση δε θα ήταν δυνατή. Ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε μας από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Υπάρχουν τρία στοιχεία ζωτικής σημασίας που δίνουν μαρτυρία στη γη, το Πνεύμα, το νερό και το αίμα.
Αρχικά, το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί ότι ο Ιησούς είναι Θεός και ότι κατέβηκε με ανθρώπινη σάρκα.
Το δεύτερο στοιχείο είναι η μαρτυρία του νερού. Το νερό είναι το βάφτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή, μέσω του οποίου οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε (Ματθαίος 3:15).
Ο τρίτος μάρτυρας είναι το αίμα, που αντιπροσωπεύει τη νέα ζωή και ότι ο Ιησούς αποδέχτηκε την κρίση για τις αμαρτίες μας αντί για μας. Ο Ιησούς πέθανε για μας και αποδέχθηκε την κρίση του πατέρα Του για μας και αναστήθηκε μετά από 3 ημέρες.
Ο Θεός Πατέρας στέλνει το Πνεύμα στις καρδιές εκείνων που πιστεύουν στο βάφτισμα και το αίμα του Υιού Του, για να δώσει μαρτυρία στην λύτρωσή μας.
Εκείνοι που είναι αναγεννημένοι έχουν το Λόγο με τον οποίο νικούν τον κόσμο. Οι λυτρωμένοι θα νικήσουν τον Σατανά, τα ψέματα των ψευδοπροφητών και τα εμπόδια ή τις πιέσεις που τους επιτίθενται ασταμάτητα. Ο λόγος που έχουμε αυτή τη δύναμη, είναι ότι έχουμε τρία πράγματα στις καρδιές μας: το νερό του Ιησού, το αίμα Του και το Πνεύμα.
 
Πώς υπερνικάμε τον κόσμο και τον Σατανά;
Πιστεύοντας στους τρεις μάρτυρες
 
Υπερνικάμε τον Σατανά και τον κόσμο, επειδή πιστεύουμε στο Πνεύμα, το νερό και το αίμα. Εκείνοι που πιστεύουν στο βάφτισμα και το αίμα του Ιησού, είναι σε θέση να υπερνικήσουν όλα τα είδη των ψευδοπροφητών. Η πίστη μας, με αυτή τη δύναμη να υπερνικά, στηρίζεται στο νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Το πιστεύεις αυτό;
Δεν μπορείς ούτε να αναγεννηθείς ούτε να νικήσεις τον κόσμο, εάν δεν έχεις πίστη στη λύτρωση μέσω του βαφτίσματος του Ιησού, του αίματός Του και την πεποίθηση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και Σωτήρας μας. Υπάρχει αυτή η πίστη στην καρδιά σου;
Έχεις το Πνεύμα και το ύδωρ στην καρδιά σου; Πιστεύεις ότι όλες οι αμαρτίες σου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού; Έχεις το αίμα του Σταυρού στην καρδιά σου;
Θα υπερνικήσεις τον κόσμο εάν έχεις το νερό και το αίμα του Ιησού στην καρδιά σου, και εάν πιστεύεις ότι ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό για εσένα και ότι σήκωσε τη δική σου τιμωρία.
Ο απόστολος Ιωάννης υπερνίκησε τον κόσμο επειδή είχε και τα τρία αυτά βασικά στοιχεία στην καρδιά του. Επίσης μίλησε για την λύτρωση σε όλους τους αδελφούς του στην πίστη, που υπέμεναν εμπόδια και απειλές στο έργο τους. Έδωσε την εξής μαρτυρία, «Με αυτό τον τρόπο μπορείτε κι εσείς επίσης να υπερνικήσετε τον κόσμο. Ο Ιησούς ήρθε από το Πνεύμα, το νερό και το αίμα. Όπως Εκείνος υπερνίκησε τον κόσμο, έτσι και ο πιστός επίσης θα υπερνικήσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να υπερνικήσει ο πιστός τον κόσμο».
Στο Ιωάννου Α΄ 5:8, λέει, «Τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα, και το ύδωρ, και το αίμα· και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν». Πολλοί ακόμα μιλούν για το αίμα και το Πνεύμα, αλλά παραλείπουν το νερό του βαφτίσματος του Ιησού. Εάν αφαιρούν το νερό, εξακολουθούν να εξαπατώνται από τον Σατανά. Πρέπει να βγουν έξω από αυτή την αυτοεξαπάτηση και να μετανοήσουν· πρέπει να πιστέψουν στο νερό του βαφτίσματος του Ιησού, της αναγέννησης.
Κανένας δε μπορεί να υπερνικήσει τον κόσμο χωρίς πίστη στο νερό και το αίμα. Το λέω ξανά, κανένας! Πρέπει να παλέψουμε με όπλα μας το νερό και το αίμα του Ιησού. Ο λόγος Του είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, το Φως.
Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί που δεν πιστεύουν στο βάφτισμα του Ιησού που έπλυνε όλες τις αμαρτίες τους. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί που πιστεύουν μόνο σε δύο πράγματα. Όταν ο Ιησούς τους λέει, «Σηκώθητι, φωτίζου», δε μπορούν να λάμψουν. Έχουν ακόμα αμαρτία στην καρδιά τους. Αν και πιστεύουν στον Ιησού, τελικά καταλήγουν στον άδη.
 
 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΦΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ, ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ
 
Είναι η πίστη στο βάφτισμα μόνο κάποια δογματική διδασκαλία;
Όχι. Δεν είναι δόγμα. Είναι η αλήθεια.
 
Όταν δίνουμε μαρτυρία για το ευαγγέλιο, αυτή πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Ο Ιησούς ήρθε με το Πνεύμα, με το βάφτισμα (με το οποίο πήρε τις αμαρτίες μας), και με το αίμα (που πλήρωσε για τις αμαρτίες μας). Πρέπει να πιστεύουμε και στα τρία αυτά.
Σε διαφορετική περίπτωση, δεν κηρύττουμε το ευαγγέλιο αλλά μάλλον μια απλή θρησκεία. Οι Χριστιανοί σ’ αυτόν τον κόσμο θεωρούν τον Χριστιανισμό ως θρησκεία. Ο Χριστιανισμός δεν μπορεί να οριστεί ως θρησκεία. Είναι η πίστη της λύτρωσης που στηρίζεται στην αλήθεια, η πίστη που κοιτάζει στον Θεό. Δεν είναι μια θρησκεία.
Η θρησκεία είναι κάτι που δημιουργείται από τον άνθρωπο, ενώ η πίστη αποβλέπει στη σωτηρία που μας χάρισε ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Εάν αγνοείς αυτή την αλήθεια, μεταχειρίζεσαι τον Χριστιανισμό όπως κάθε άλλη θρησκεία, και κηρύττεις με τη βοήθεια των κανόνων και της ηθικής.
Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο για να ιδρύσει μια θρησκεία. Δεν ίδρυσε μια θρησκεία που λέγεται Χριστιανισμός. Γιατί πιστεύεις ότι είναι μια θρησκεία; Εάν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί τότε αντί γι’ αυτόν να μην πιστεύεις στο βουδισμό; Νομίζετε ότι κάνω λάθος όταν το λέω αυτό;
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού σαν μια θρησκεία και καταλήγουν να λένε, «Ποια είναι η διαφορά; Ουρανός, Νιρβάνα, Παράδεισος... Όλα είναι το ίδιο πράγμα, έχουν μόνο διαφορετικά ονόματα. Όλοι θα καταλήξουμε στο ίδιο μέρος».
Φίλοι μου Χριστιανοί, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια. Και πρέπει «να σηκωθούμε και να λάμψουμε». Πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε την αλήθεια χωρίς δισταγμό.
Όταν κάποιος σας λέει, «Δε μπορεί να είναι αυτός ο μόνος δρόμος», πρέπει να του πείτε με συγκεκριμένο τρόπο, «Ναι! Είναι ο μόνος δρόμος. Μπορείς να πας στον ουρανό μόνο όταν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα». Πρέπει να λάμψετε τόσο λαμπρά, ώστε οι άλλες ψυχές να μπορούν ν’ ακούσουν το λόγο της λύτρωσης, ν’ αναγεννηθούν και να πάνε στον ουρανό.
 
 
ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΙΣΤΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗ ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΦΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ
 
Ποιος θα χαθεί ακόμα κι αν πιστεύει στον Ιησού;
Εκείνος που δεν πιστεύει στο βάφτισμα του Ιησού
 
Το να υποστηρίζεις απλά και αυθαίρετα ότι πιστεύεις στον Ιησού, είναι μια αγάπη για τον Ιησού χωρίς ανταπόκριση και είναι το ίδιο όπως όταν μεταχειρίζεσαι την αλήθεια σαν μια απλή θρησκεία.
Ένα πλοίο που διέσχιζε τον Ειρηνικό ωκεανό βυθίστηκε και μερικοί επιζώντες περιφέρονταν άσκοπα πάνω σε μια λαστιχένια βάρκα. Έστειλαν σήμα SOS, αλλά η κακή κατάσταση της θάλασσας εμπόδισε τα άλλα σκάφη να έρθουν να τους βοηθήσουν. Ύστερα ήρθε ένα ελικόπτερο και έριξε κάτω ένα σχοινί. Εάν κάποιος από αυτούς έπιανε το σχοινί με τα χέρια του αντί να το δέσει γύρω από το σώμα του, θα ήταν όπως κάποιος που πέφτει σε αγάπη χωρίς αντίκρισμα από τον Ιησού· επειδή πιστεύει στον Θεό όπως αρέσει στον ίδιο. Δεν είναι ακόμα ασφαλής, όμως λέει, «Πιστεύω. Σώσε με. Πιστεύω, γι’ αυτό υποθέτω ότι θα σωθώ».
Εκείνος που δεν καταλαβαίνει την αλήθεια του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, πιστεύει ότι θα σωθεί απλά επειδή κρατιέται από το σχοινί.
Αλλά καθώς τραβιέται επάνω, τα χέρια του θα χαλαρώσουν το πιάσιμό τους στο σχοινί. Θα κρατιέται από το σχοινί μόνο με τη δική του δύναμη. Όταν η δύναμη αυτή εξαντληθεί, θα χαλαρώσει το πιάσιμό του και θα πέσει ξανά στον ωκεανό.
Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε αγάπη για τον Ιησού χωρίς αντίκρισμα. Πολλοί μπορούν να λένε ότι πιστεύουν στον Θεό και τον Ιησού· ότι πιστεύουν στον Ιησού που ήρθε από το Πνεύμα, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος από όλη την εξίσωση. Ούτε μπορούν να πιστέψουν πραγματικά ούτε να αναπαυθούν στο τέλειο ευαγγέλιο, και έτσι αναγκάζονται να λένε ξανά και ξανά ότι πιστεύουν.
Το να πιστεύεις και το να προσπαθείς να πιστεύεις είναι διαφορετικά πράγματα. Λένε ότι θα ακολουθήσουν τον Ιησού ως το τέλος αλλά θα διωχτούν την έσχατη ημέρα εξαιτίας της αμαρτίας που παραμένει στις καρδιές τους. Αγαπούν τον Ιησού χωρίς να γνωρίζουν ότι ο Ιησούς ήρθε από το βάπτισμά Του, το αίμα και το Πνεύμα. Εάν αγαπούν τον Ιησού μόνο για το αίμα Του, θα πάνε στον άδη.
Δέστε την ψυχή σας στο νερό του βαφτίσματος και στο λόγο του αίματος στον Σταυρό. Όταν ο Ιησούς ρίχνει κάτω το σχοινί της σωτηρίας, θα σωθούν εκείνοι που δένονται με το νερό, το αίμα και το Πνεύμα.
Ο διασώστης από το ελικόπτερο φώναξε μέσω ενός μεγάφωνου, «Παρακαλώ ακούστε με προσεκτικά. Όταν ρίξω κάτω το σχοινί, να το δέσετε γύρω σας και κάτω από τα χέρια σας. Κατόπιν παραμείνετε όπως είστε. Μην κρεμιέστε από το σχοινί με τα χέρια σας. Μόνο δέστε το γύρω από το στήθος σας και χαλαρώστε. Τότε θα σωθείτε».
Αφού έδωσε αυτές τις οδηγίες, κάποιος που ακολούθησε τις οδηγίες και δέθηκε με το σχοινί, σώθηκε. Αλλά ένας άλλος, που είπε, «Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι πολύ δυνατός. Έχω γυμναστεί σε γυμναστήριο. Μπορείς να δεις τους μυς μου; Μπορώ μείνω κρεμασμένος από το σχοινί για χιλιόμετρα». Και ύστερα κρατήθηκε από το σχοινί με τα χέρια του καθώς το σχοινί τραβήχτηκε επάνω.
Και οι δύο ανασύρθηκαν αρχικά. Αλλά υπήρχε μια διαφορά. Εκείνος που άκουσε τις οδηγίες και έδεσε το σχοινί γύρω του, σηκώθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα έχασε τις αισθήσεις του προς στιγμή καθώς τον ανέσυραν. όμως τελικά σώθηκε.
Εκείνος όμως που καυχιόταν για τη δύναμή του, έχασε τελικά το πιάσιμό του, επειδή η δύναμή του εξαντλήθηκε και πέθανε επειδή αρνήθηκε να ακούσει και αγνόησε τις οδηγίες.
Για να πάρεις πλήρη λύτρωση, πρέπει να πιστέψεις στη λύτρωση του ύδατος του βαφτίσματός Του και του αίματός Του, που έσωσαν όλες τις ψυχές από την αμαρτία. Η σωτηρία είναι διαθέσιμη σ’ εκείνους που πιστεύουν ολόψυχα στο Λόγο: «Σε έσωσα εντελώς με το βάφτισμά μου από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή και με το αίμα που έχυσα πεθαίνοντας στον Σταυρό».
Εκείνοι που πιστεύουν μόνο στο αίμα, λένε, «Μην ανησυχείτε, εγώ πιστεύω. Θα είμαι ευγνώμων ως τέλος της ζωής μου για το αίμα του Ιησού. Θα ακολουθήσω τον Ιησού ως το τέλος, και η πίστη μου μόνο στο αίμα θα είναι περισσότερο από αρκετή για να νικήσει τον κόσμο και όλες τις αμαρτίες για το υπόλοιπο της ζωής μου».
Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Εκείνοι που ο Θεός αναγνωρίζει ως δικό Του λαό, είναι αυτοί που πιστεύουν και στα τρία: ότι ο Ιησούς ήρθε από το Πνεύμα και βαφτίστηκε (ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με το βάφτισμά Του στον Ιορδάνη), και ότι πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή για όλες τις αμαρτίες, και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Το Πνεύμα έρχεται μόνο σ’ εκείνους που πιστεύουν και στους τρεις μάρτυρες, και δίνουν μαρτυρία γι’ αυτούς. «Ναι, είμαι ο Σωτήρας σας. Σας έσωσα με το νερό και το αίμα. Είμαι ο Θεός σας».
Αλλά σ’ εκείνους που δεν πιστεύουν και στα τρία, ο Θεός δεν δίνει σωτηρία. Ακόμα κι αν παραλείπεται μόνο το ένα, ο Θεός λέει, «Όχι, δεν είστε σωσμένοι». Όλοι οι μαθητές Του πίστεψαν και στα τρία. Ο Ιησούς λέει ότι το βάφτισμά Του είναι ο μάρτυρας για τη σωτηρία, και ότι το αίμα Του είναι η κρίση.
 
 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΩΣΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
 
Γιατί έδωσαν μαρτυρία οι μαθητές του Ιησού;
Για το βάφτισμα του Ιησού και το αίμα Του
 
Μίλησε ο απόστολος Παύλος για το βάφτισμα του Ιησού; Ας δούμε πόσες φορές μίλησε για το βάφτισμα του Ιησού. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:3 είπε, «Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν;» Και στο Ρωμαίους 6:5, «Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως·».
Είπε επίσης στο Γαλάτας 3:27, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Οι απόστολοι του Ιησού έδωσαν μαρτυρία στο νερό, το βάφτισμα του Ιησού. «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον» (Πέτρου Α΄ 3:21).
 
 

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 
Ποιον ονομάζει ο Θεός δίκαιο;
Τον άνθρωπο που δεν έχει καμιά αμαρτία στην καρδιά του
 
Η λύτρωση που παραχώρησε ο Ιησούς στον άνθρωπο, είναι από το νερό του βαφτίσματος του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Μέσω εκείνης της λύτρωσης πρέπει να σηκωθούμε και να λάμψουμε. Πώς; Δίνοντας μαρτυρία σ’ αυτά τα τρία πράγματα.
«Σηκώθητι, φωτίζου· διότι το φως σου ήλθε, και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε.» (Ησαΐας 60:1). Ο Θεός έχει λάμψει το φως σε μας και λέει να λάμψουμε κι εμείς επίσης. Πρέπει να υπακούσουμε στην εντολή..
Τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν ακούνε. Πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο με όλη τη δύναμη. Πιστέψτε στον Ιησού και θα λυτρωθείτε. Θα είστε δίκαιοι. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει αμαρτία στην καρδιά σας, δεν είστε ακόμα δίκαιοι. Δεν έχετε υπερνικήσει ακόμα τις αμαρτίες του κόσμου.
Δε θα μπορέσεις να ξεφορτωθείς την αμαρτία από την καρδιά σου εάν δεν πιστεύεις στο νερό του Ιησού (το βάφτισμα του Ιησού). Δεν θα μπορέσεις ποτέ ν’ αποφύγεις την κρίση εάν δεν πιστεύεις στο αίμα του Ιησού. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να σωθείς εάν δεν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το Πνεύμα. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να είσαι εντελώς δίκαιος εκτός αν πιστεύεις στους τρεις μάρτυρες.
Ανεπαρκής δικαιοσύνη οδηγεί μόνο σε μια δικαιοσύνη των λόγων. Εάν κάποιος λέει ότι έχει ακόμα αμαρτία αλλά θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο, δεν είναι ακόμα με τον Ιησού. Μερικοί άνθρωποι αυτές τις μέρες προσπαθούν να εξαρτήσουν τη λύτρωση από τη δικαιοσύνη των λόγων. Έχουν γράψει τόνους από άχρηστα άρθρα πάνω σ’ αυτό το θέμα.
Ονομάζει ο Θεός κάποιον χωρίς αμαρτία όταν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά του; Δεν το κάνει. Τον ονομάζει όπως τον βλέπει. Είναι πανίσχυρος αλλά δεν μπορεί ποτέ να πει ψέματα. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αληθινή έννοια της δικαιοσύνης. Ονομάζουμε κάτι καθαρό μόνο όταν είναι καθαρό. Δεν το λέμε καθαρό όταν υπάρχει αμαρτία.
Μπορεί να σκέφτεσαι ότι θεωρείσαι δίκαιος από τον Ιησού ακόμα κι αν έχεις αμαρτία στην καρδιά σου. Αυτό δεν είναι σωστό.
Ο Ιησούς μας ονομάζει δίκαιους μόνο όταν πιστεύουμε στον Ιησού ως Εκείνον που ήρθε από το Πνεύμα, που ήρθε από το νερό (που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε), και που ήρθε από το αίμα (με ανθρώπινη σάρκα και πέθανε για μας).
Φίλοι Χριστιανοί, η δικαιοσύνη με τα λόγια δεν έχει καμία σχέση με το ευαγγέλιο του νερού και του αίματος. Το να λέγεσαι ή να θεωρείσαι δίκαιος είναι ένα δόγμα που γέννησαν οι άνθρωποι. Σε ονομάζει ο Θεός δίκαιο όταν έχεις αμαρτία στην καρδιά σου; Ο Θεός δεν ονομάζει κανέναν δίκαιο όταν έχει αμαρτία στην καρδιά του, ακόμα κι αν πιστεύει θερμά στον Ιησού. Ο Ιησούς δεν μπορεί ποτέ να πει ψέματα.
Όμως, εξακολουθείς να σκέφτεσαι ότι ονομάζει κάποιον δίκαιο όταν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά του; Αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι αλλά όχι ο Θεός. Ο Θεός μισεί το ψέμα. Θα σας ονόμαζε δίκαιο όταν πιστεύετε μόνο στο Πνεύμα και το αίμα; Ποτέ.
Υπάρχει μόνο ένα είδος ανθρώπου που ο Θεός ονομάζει δίκαιο. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει καμία αμαρτία στην καρδιά του. Αναγνωρίζει μόνο εκείνους που πιστεύουν και στα τρία: ότι ο Ιησούς, που είναι Θεός, ήρθε κάτω στον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα, ότι βαφτίστηκε στον Ιορδάνη, και ότι έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας.
Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στα καλά νέα της λύτρωσης αναγνωρίζονται από τον Θεό. Είναι αυτοί που πιστεύουν σωστά. Αυτοί πιστεύουν πλήρως σε όλα όσα έκανε για μας. Πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήρθε και βαφτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες τους, και ότι δέχτηκε την τιμωρία για μας πεθαίνοντας στον Σταυρό, και αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Όλα αυτά έγιναν από την αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς κατέβηκε από τον ουρανό και είπε, «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει» (Ματθαίος 11:28). Το έκανε αυτό με το να πάρει τις αμαρτίες μας.
Ο Θεός δεν αναγνωρίζει εκείνους που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού. Εκείνοι που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους.
Ποιον αναγνωρίζει ο Ιησούς ως λυτρωμένο; «Πήρα όλες τις αμαρτίες σου όταν ήρθα κάτω στον κόσμο και βαφτίστηκα από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Πιστοποιώ ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σε εμένα. Πλήρωσα για τις αμαρτίες στον Σταυρό. Με αυτό τον τρόπο σε έσωσα». Η πίστη στο βάφτισμα του Ιησού, στο αίμα Του, και στο γεγονός ότι είναι Θεός, όλα αυτά είναι απαραίτητα για τη σωτηρία.
Σε εκείνους που πιστεύουν και στα τρία, ο Ιησούς λέει, «Ναι, εσείς είστε σωσμένοι. Είστε δίκαιοι και παιδιά του Θεού». Σώζεστε εάν πιστεύετε και στα τρία: στο βάφτισμα του Ιησού, στο αίμα Του και στο Πνεύμα. Εκείνοι που πιστεύουν μόνο στο αίμα και το Πνεύμα έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους.
Στη βασιλεία του Θεού, υπάρχει μόνο μια αλήθεια. Υπάρχει δικαιοσύνη, τιμιότητα, αγάπη και καλοσύνη. Δεν υπάρχει υποψία ψέματος. Ψέματα και καλοπιάσματα δεν υπάρχουν στον ουρανό.
 
Ποιος είναι αυτός «που πράττει ανομία;»
Εκείνος που δεν πιστεύει στο βάφτισμα του Ιησού
 
«Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά;» (Ματθαίος 7:22)
Ο Θεός ποτέ δεν αναγνωρίζει τα έργα του ανθρώπου. «Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς, Ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ` εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθαίος 7:23).
«Πρόσφερα δύο σπίτια για Εσένα. Έδωσα τη ζωή μου για Εσένα. Δεν με γνωρίζεις; Δεν σε αρνήθηκα και πρόσφερα για Εσένα τη ζωή μου. Δεν με γνωρίζεις;»
«Λοιπόν, έχεις αμαρτία στην καρδιά σου;»
«Ναι, Κύριε. Έχω λίγη».
«Τότε δεν έχεις είσοδο εδώ. Κανένας αμαρτωλός δεν έχει την άδεια για να μπει εδώ».
«Αλλά πέθανα σαν μάρτυρας!»
«Τι εννοείς λέγοντας, πέθανες σαν μάρτυρας; Πέθανες μόνο εξαιτίας του δικού σου πιστεύω. Αναγνώρισες το βάφτισμά μου και το αίμα μου; Έδωσα εγώ ποτέ μαρτυρία ότι είσαι δικός μου άνθρωπος; Έδωσα μαρτυρία στην καρδιά σου ότι είσαι δικός μου; Δεν πίστεψες στο βάφτισμά μου και εγώ ποτέ δεν έδωσα μαρτυρία ότι είσαι άνθρωπός μου, όμως εσύ στηρίχτηκες στο πιστεύω σου και πέθανες γι’ αυτό. Πότε έδωσα εγώ μαρτυρία για εσένα; Εσύ μαρτύρησες για τον εαυτό σου. Αγάπησες και προσπάθησες μόνος για τη λύτρωσή σου. Καταλαβαίνεις; Τώρα, πήγαινε στο δρόμο σου».
Ο Ιησούς είπε να σηκωθούμε και να λάμψουμε. Οι λυτρωμένοι άνθρωποι τρομοκρατούνται μπροστά σε πολλούς ψευδοχριστιανούς και πολλούς ψευδοπροφήτες, και δεν καταφέρνουν να λάμψουν λαμπρά! Όμως μια μικρή φλόγα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά. Εάν κάποιος στέκεται θαρραλέα και δίνει μαρτυρία, ολόκληρος ο κόσμος θα λάμψει.
Στο Ησαΐας 60:1-2, διαβάζουμε, «Σηκώθητι, φωτίζου· διότι το φως σου ήλθε, και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γην, και ζόφος τα έθνη· επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος, και η δόξα αυτού θέλει φανερωθή επί σε».
Μας προστάζει να σηκωθούμε και να λάμψουμε επειδή το σκοτάδι του ψεύδους και του ψεύτικου ευαγγελίου θα καλύψει τη γη. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού μπορούν να Τον αγαπήσουν. Εκείνοι που δεν λυτρώθηκαν δε μπορούν ποτέ ν’ αγαπήσουν τον Ιησού. Πώς θα μπορούσαν; Μιλούν μόνο για αγάπη αλλά δε μπορούν ποτέ να Τον αγαπήσουν αληθινά, εκτός αν πιστεύουν.
 
 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ
 
Ποιος είναι ο μάρτυρας της σωτηρίας στις καρδιές μας;
Το βάφτισμα του Ιησού
 
«Τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα, και το ύδωρ, και το αίμα· και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν». Ο Ιησούς ήρθε στη γη και έκανε το έργο Του με το νερό και το αίμα. Με αυτό που έκανε μας έσωσε.
«Εάν δεχώμεθα την μαρτυρίαν των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλητέρα· διότι αύτη είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ· όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει» (Ιωάννου Α΄ 5:9-12).
Ο αναγεννημένος δέχεται τη μαρτυρία των ανθρώπων. Αναγνωριζόμαστε ως δίκαιοι. Όταν ο αναγεννημένος, που είναι ο λυτρωμένος, λέει την αλήθεια για την λύτρωση, οι άνθρωποι δε μπορούν να το αμφισβητήσουν αυτό. Το αποδέχονται. Παραδέχονται ότι πιστεύουμε σωστά, ότι έχουμε δίκιο στην πίστη μας. Εάν τους λέμε πώς αναγεννηθήκαμε, κανένας δεν αμφισβητεί την αλήθεια του λόγου μας. Λένε ότι έχουμε δίκιο. Δεχόμαστε την μαρτυρία των ανθρώπων.
Αλλά αυτή η περικοπή λέει επίσης ότι, «Η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερη· επειδή είναι η μαρτυρία του Θεού». Λέει ότι ο μάρτυρας του Θεού είναι ο Υιός Του. Σωστό; Ποια είναι η μαρτυρία του Υιού Του; Η απόδειξη ότι ο Θεός μας έσωσε, είναι ότι ο Ιησούς ήρθε από το Πνεύμα, ήρθε από το νερό της λύτρωσης, και ήρθε από το αίμα στον Σταυρό. Και ο Θεός δίνει μαρτυρία ότι μας έσωσε με αυτό τον τρόπο και ότι είμαστε δικοί Του άνθρωποι επειδή πιστεύουμε σε αυτό.
«Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ· όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού».
Αυτή η περικοπή μας λέει ακριβώς ποιοι είναι λυτρωμένοι. Λέει πως όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού έχει τη μαρτυρία μέσα του. Έχετε εσείς τη μαρτυρία στην καρδιά σας; Είναι σε σας και είναι σε εμένα. Ο Θεός ήρθε κάτω στη γη για μας. (Ήρθε με ανθρώπινη σάρκα μέσω του σώματος της Μαρίας). Όταν ήταν 30 ετών, βαφτίστηκε για να πάρει επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας. Και με όλες τις αμαρτίες μας, κρίθηκε στον Σταυρό. Αναστήθηκε μετά από τρεις ημέρες για να μας δώσει αιώνια ζωή. Ο Ιησούς μας έσωσε μ’ αυτό τον τρόπο.
Τι θα είχε συμβεί εάν δεν είχε αναστηθεί; Πώς θα μπορούσε να δώσει μαρτυρία για μένα στον τάφο; Γι’ αυτό είναι ο Σωτήρας μου. Αυτό είναι εκείνο που πιστεύουμε.
Και όπως ακριβώς το είπε, μας έσωσε με το βάφτισμά Του και το αίμα. Και επειδή πιστεύουμε, εσείς και εγώ είμαστε σωσμένοι. Η μαρτυρία είναι μέσα μου και μέσα σου. Ο λυτρωμένος ποτέ δεν περιφρονεί το νερό του βαφτίσματός Του. Ποτέ δεν παραλείπουμε τα πράγματα που Εκείνος έκανε για να μας σώσει
«Διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθαίος 3:15). Δεν αρνούμαστε ποτέ ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιορδάνη, όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Ο λυτρωμένος δεν μπορεί ποτέ να αρνηθεί το νερό, το βάφτισμα του Ιησού.
 
 
ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
 
Ποιος αμφισβητεί τον Θεό;
Αυτός που δεν πιστεύει στο βάφτισμα του Ιησού
 
Πόσο ακριβής ήταν ο απόστολος Ιωάννης όταν είπε, «Όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην». Εάν ο απόστολος Ιωάννης ζούσε εδώ σήμερα, τι θα έλεγε σε μας τους Χριστιανούς; Θα ρωτούσε εάν ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε.
Δε θα έδινε επίσης μαρτυρία και ο Ιωάννης ο Βαφτιστής στο ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς μας λύτρωσε με το βάφτισμά Του; «Δεν μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίες σας στο κεφάλι του Ιησού και δεν επωμίστηκε Αυτός τις αμαρτίες σας όταν βαφτίστηκε από εμένα;» Θα έδινε μαρτυρία ότι «ο Ιησούς βαφτίστηκε για να σας σώσει». (Ιωάννης 1:29, Ιωάννου Α΄ 5:4-8)
Εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό, που δεν πιστεύουν σε όλα όσα έκανε για να μας σώσει, Τον κάνουν ψεύτη. Όταν λέμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε, εκείνοι λένε, «Ω, αγαπητέ! Δε θα μπορούσε να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας! Πήρε μόνο την προπατορική αμαρτία, έτσι όλες οι καθημερινές αμαρτίες μας εξακολουθούν να παραμένουν».
Επιμένουν ότι πρέπει να μετανοούν κάθε μέρα και να εξομολογούνται όλες τις αμαρτίες του παρόντος προκειμένου να λυτρωθούν. Αυτό πιστεύουν. Λέτε κι εσείς επίσης το ίδιο; Εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι οι αμαρτίες μας πλύθηκαν με το βάφτισμά Του κάνουν τον Θεό ψεύτη.
 
 
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΑΣ ΛΥΤΡΩΣΕ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΟΤΑΝ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΧΥΣΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ
 
Ποιος λέει ψέματα;
Εκείνος που δεν πιστεύει στο βάφτισμα του Ιησού
 
Εκείνος βαφτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μια για πάντα. Ο Θεός σώζει εκείνους που πιστεύουν στο βάφτισμα και το αίμα του Ιησού, αλλά εγκαταλείπει εκείνους που δεν πιστεύουν. Πηγαίνουν στον άδη. Επομένως, το αν σωζόμαστε ή όχι εξαρτάται από αυτό που πιστεύουμε. Ο Ιησούς λύτρωσε τον κόσμο από όλες τις αμαρτίες. Εκείνοι που πιστεύουν θα σωθούν, και αυτοί που δεν πιστεύουν δε θα σωθούν, επειδή έχουν κάνει τον Θεό ψεύτη.
Οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στον άδη για τις αδυναμίες τους, αλλά για την έλλειψη πίστης. «Όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην». (Ιωάννου Α΄ 5:10) Εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι όλες οι αμαρτίες τους μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. Δεν μπορούν να πουν ότι δεν έχουν αμαρτία.
Κάποτε συνάντησα έναν διάκονο και τον ρώτησα, «Διάκονε, θα φύγουν οι αμαρτίες μου αν πιστέψω στον Ιησού;»
«Φυσικά θα φύγουν».
«Τότε, δεδομένου ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και είπε το Τετέλεσται, έχεις σωθεί, έτσι δεν είναι;»
«Ναι, έχω σωθεί».
«Τότε πρέπει να είσαι χωρίς αμαρτία».
«Ναι, είμαι».
«Τι συμβαίνει αν αμαρτήσεις πάλι;»
«Είμαστε άνθρωποι. Πώς θα μπορούσαμε να μην αμαρτήσουμε πάλι; Γι’ αυτό πρέπει να μετανοούμε και να πλένουμε τις αμαρτίες μας κάθε μέρα».
Αυτός ο διάκονος έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του, επειδή δεν ξέρει την πλήρη αλήθεια της λύτρωσης.
Όσοι είναι σαν κι αυτόν, χλευάζουν τον Θεό και Τον κάνουν ψεύτη. Ο Ιησούς, που είναι ο Θεός, απέτυχε να τακτοποιήσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου; Είναι πολύ λυπηρό. Εάν ο Ιησούς δεν είχε τακτοποιήσει όλες τις αμαρτίες, πώς θα μπορούσε να είναι ο Θεός της Σωτηρίας; Πώς θα μπορούσε να πει σε μας να πιστεύουμε σ’ Αυτόν; Θέλετε να Τον κάνετε ψεύτη; Προτείνω να μην το κάνετε αυτό!
Η Βίβλος λέει να μην τον κοροϊδεύουμε. Αυτό σημαίνει να μην Τον κάνουμε ψεύτη και να μην προσπαθούμε να Τον εξαπατήσουμε. Δεν είναι σαν εμάς.
Ο απόστολος Ιωάννης μας μιλάει επακριβώς για το ευαγγέλιο της λύτρωσης. Πολλοί άνθρωποι δε θέλουν να πιστέψουν στα πράγματα που ο Θεός έκανε για μας (το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα).
Εάν υπάρχουν εκείνοι που δεν πιστεύουν όπως τους ειπώθηκε και εκείνοι που πιστεύουν σε όλα τα πράγματα που έχει κάνει ο Θεός για μας (αυτοί που λένε ενώπιον του Θεού, «Είμαι δίκαιος» και οι άλλοι που λένε, «Είμαι αμαρτωλός»), ποιοι λένε την αλήθεια;
Εκείνοι που δεν πιστεύουν σε ό,τι έκανε ο Θεός, τη μαρτυρία του νερού, το αίμα και το Πνεύμα, λένε ψέματα. Έχουν ψεύτικη πίστη. Εκείνοι που δεν πιστεύουν, κάνουν τον Θεό ψεύτη.
Μην Τον κάνεις ψεύτη. Ο Ιησούς ήρθε στον Ιορδάνη ποταμό και έτσι (με τη βάφτισή Του) εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη (πήρε τις αμαρτίες του κόσμου).
 
 
Η ΑΝΑΛΗΘΗΣ ΨΥΧΗ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
 
Τι αρνούνται ο Σατανάς και οι δαίμονες;
Το βάφτισμα του Ιησού και την αγιότητά Του
 
Όποιος πιστεύει στον Υιό Του έχει τη μαρτυρία μέσα του. Ο λυτρωμένος πιστεύει ότι οι αμαρτίες του μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Εκείνος βαφτίστηκε, και ότι λυτρώθηκε με το νερό και το αίμα του Ιησού. Πιστεύει ότι ο Ιησούς γεννήθηκε σ’ αυτόν τον κόσμο μέσω του σώματος της Μαρίας, βαφτίστηκε στον Ιορδάνη πριν πεθάνει στον Σταυρό, πέθανε και αναστήθηκε.
Ο δίκαιος έχει τη μαρτυρία. Η απόδειξη της σωτηρίας μας είναι στην πίστη μας στον Ιησού, ο Οποίος ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Η μαρτυρία είναι μέσα σου. Έχεις τη μαρτυρία μέσα σου. Το λέω σε σένα. Δεν είναι σωτηρία εάν δεν υπάρχει μαρτυρία, η απόδειξη της σωτηρίας είναι μέσα σου.
Ο απόστολος Ιωάννης είπε, «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ». (Ιωάννου Α΄ 5:10) Μπορείς να έχεις τη μαρτυρία όταν πιστεύεις μόνο στο αίμα στον Σταυρό; Όταν πιστεύεις στο νερό αλλά όχι στο αίμα; Πρέπει να πιστέψεις και στα τρία για να αναγνωρίζεσαι από τον Θεό.
Μόνο τότε ο Ιησούς θα δώσει μαρτυρία για εσένα ότι είσαι σωσμένος. Λες ότι θα έχεις τη μαρτυρία εάν πιστεύεις μόνο σε δύο; Αυτό θα σημαίνει ότι πιστεύεις στον Θεό με το δικό σου τρόπο. Αυτό θα σημαίνει ότι δίνεις εσύ μαρτυρία για τον εαυτό σου.
Υπάρχουν τόσοι πολλοί έτσι. Υπάρχουν τόσοι πολλοί στον κόσμο που πιστεύουν μόνο σε δύο από τα τρία. Δίνουν μαρτυρία ότι έχουν σωθεί και γράφουν βιβλία γι’ αυτό. Πόσο εύγλωττα το κάνουν! Είναι τόσο απογοητευτικό. Ονομάζονται Ευαγγελικοί. Νομίζουν ότι είναι όχι μόνο Ευαγγελικοί, αλλά οι άνθρωποι της θρησκείας. Δεν πιστεύουν στο νερό αλλά εξακολουθούν να καυχώνται για τη σωτηρία! Πόσο λογικά μιλούν! Αλλά δεν έχουν τη μαρτυρία του Θεού. Είναι μόνο μια υπόθεση.
Πώς μπορείς να το λες αυτό σωτηρία; Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού, ο Οποίος ήρθε από το Πνεύμα, το νερό και το αίμα, έχουν τη μαρτυρία του Θεού και των ανθρώπων.
Ο απόστολος Παύλος είπε, «Διότι το ευαγγέλιον ημών δεν έγεινεν εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει, και εν Πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολλή» (Θεσσαλονικείς Α΄ 1:5). Ο Σατανάς ευχαριστείται όταν οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού. «Ω, ανόητοι, εξαπατάστε από εμένα... Χα...». Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν πως όταν οι άνθρωποι επικαλούνται το αίμα του Ιησού, ο Σατανάς φεύγει μακριά. Νομίζουν ότι ο Σατανάς φοβάται τον Σταυρό. Ο Σατανάς παίζει το ρόλο του. Δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε από αυτό.
Όταν ένας δαίμονας μπαίνει σε κάποιον, αυτός μπορεί να γίνει τρελός και να βγάζει αφρούς από το στόμα. Αυτό δεν είναι δύσκολος άθλος για τον Διάβολο. Ο Διάβολος έχει τη δύναμη να κάνει κάποιον να κάνει σχεδόν τα πάντα. Αρκεί ο Διάβολος να χρησιμοποιήσει μόνο για λίγο τον εγκέφαλό του. Ο Θεός έδωσε στον Διάβολο όλα τα είδη των δυνάμεων εκτός από τη δύναμη να σκοτώσει. Ο Διάβολος μπορεί να κάνει κάποιον να τρέμει όπως ένα φύλλο, να ουρλιάζει και να βγάζει αφρό από το στόμα.
Όταν συμβαίνει αυτό, οι πιστοί φωνάζουν, «Φύγε, στο όνομα του Ιησού! Φύγε!» Και όταν ο άνθρωπος επανακτά τις αισθήσεις του και επιστρέφει στον κανονικό του εαυτό, λένε πως ήταν το αίμα του Ιησού που είχε τη δύναμη. Αλλά αυτό δεν είναι η δύναμη του αίματός Του. Είναι μόνο ο Διάβολος που παίζει ένα θέατρο.
Ο Σατανάς και οι δαίμονες φοβούνται περισσότερο εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού, που μας έχει πλύνει με το βάφτισμά Του, δέχτηκε την τιμωρία μας με το αίμα Του και μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε. Ο Σατανάς δε θα μείνει κοντά σε έναν μάρτυρα του βαφτίσματος του Ιησού και της σωτηρίας του αίματος.
Όπως ξέρετε, οι ιερείς μερικές φορές εξορκίζουν τον Σατανά. Το έχουμε δει αυτό στους κινηματογράφους. Στην ταινία «Η Προφητεία» (The Omen), ένας ιερέας υψώνει έναν ξύλινο σταυρό και τον κουνάει αλλά ο ιερέας πεθαίνει. Κάποιος αναγεννημένος δε θα νικιόταν όπως αυτός.
Θα μιλούσε για το αίμα και το νερό του Ιησού. Όταν ο Διάβολος προσπαθούσε να τον βασανίσει, εκείνος θα ρωτούσε τον Διάβολο, «Ξέρεις ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες μου τις αμαρτίες;» Τότε ο Διάβολος θα έτρεχε μακριά. Ο Διάβολος μισεί να βρίσκεται κοντά στον αναγεννημένο. Αν ένας αναγεννημένος απλά καθόταν εκεί, ο Διάβολος θα προσπαθούσε να ξεφύγει. Λέγεται ότι εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό Τον κάνουν ψεύτη. Δεν πιστεύουν στη μαρτυρία του Υιού Του, τη μαρτυρία του νερού και του αίματος.
 
Ποια είναι η μαρτυρία του Υιού του Θεού;
Το βάφτισμά Του, το αίμα Του και το Πνεύμα
 
Ποια είναι η μαρτυρία του Υιού του Θεού; Είναι ότι ήρθε από το Πνεύμα και πήρε τις αμαρτίες μας με το νερό. Πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για μας. Δεν είναι αυτή η λύτρωση του νερού, του αίματος και του Πνεύματος;
Οι άνθρωποι λένε ψέματα ενώπιον του Θεού, επειδή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του νερού και του αίματος, το ευαγγέλιο της λύτρωσης. Οι πεποιθήσεις τους είναι ψεύτικες και διαδίδουν αυτές τις αναλήθειες.
Ας επιστρέψουμε στο κεφάλαιο 5 της Α΄ Επιστολής του Ιωάννη. Στο εδάφιο 11 λέει, «Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού». Μας λέει ότι ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια ζωή, και η ζωή είναι μέσα στον άνθρωπο που την δέχεται. Επίσης αυτή η ζωή βρίσκεται μέσα στον Υιό Του.
Εκείνοι που δέχονται την αιώνια ζωή είναι όσοι λυτρώθηκαν πιστεύοντας στο βάφτισμα του Ιησού και στο αίμα Του. Ο λυτρωμένος δέχεται αιώνια ζωή και ζει για πάντα. Έχεις δεχτεί την αιώνια ζωή;
Στο εδάφιο 12 λέει, «Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει». Με άλλα λόγια, αυτός που πιστεύει σε ό,τι έκανε ο Υιός στη γη, ότι βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό, και στην ανάστασή Του, έχει αιώνια ζωή. Αλλά εκείνος που παραλείπει έστω και ένα από αυτά, δε θα έχει ζωή ούτε θα λυτρωθεί.
Ο απόστολος Ιωάννης ξεχώρισε τους ανθρώπους του Θεού με βάση την πίστη τους σε ό,τι έκανε ο Ιησούς: το νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Αυτά μας λένε εάν έχουν το Λόγο μέσα τους. Προσδιορίζει τους λυτρωμένους από την πίστη τους στο νερό του βαφτίσματος του Ιησού, στο αίμα Του και στο Πνεύμα.
 
 
ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΤΣΙΚΙ
 
Ποιος μπορεί να διακρίνει τον λυτρωμένο από τον μη λυτρωμένο;
Αυτός που είναι αναγεννημένος
 
Ο απόστολος Ιωάννης προσδιόρισε σαφώς τους δίκαιους που λυτρώθηκαν. Το ίδιο έκανε και ο απόστολος Παύλος. Πώς οι δούλοι του Θεού ξεχωρίζουν ένα πρόβατο από ένα κατσίκι; Πώς διακρίνουν τους αληθινούς δούλους του Θεού από τους υποκριτές; Εκείνοι που λυτρώθηκαν πιστεύοντας στο νερό και το αίμα του Ιησού, δέχονται τη δύναμη να βλέπουν.
Εάν κάποιος είναι ποιμένας, ευαγγελιστής ή πρεσβύτερος, εάν δεν μπορεί να προσδιορίσει τους λυτρωμένους, εάν δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ ενός προβάτου και ενός κατσικιού, δεν έχει λυτρωθεί και δεν έχει μέσα του τη ζωή. Αλλά εκείνοι που λυτρώθηκαν αληθινά μπορούν να δουν τη διαφορά. Εκείνοι που δεν έχουν μέσα τους τη ζωή, δε μπορούν ούτε να δουν τη διαφορά ούτε να την παραδεχτούν.
Είναι όπως το να ξεχωρίζεις διαφορετικά χρώματα μέσα στο σκοτάδι. Το πράσινο είναι πράσινο και το λευκό είναι λευκό. Εάν όμως κλείσετε τα μάτια σας, δε μπορείτε ούτε να δείτε ούτε να ξεχωρίσετε τα χρώματα.
Αλλά εκείνοι που έχουν τα μάτια τους ανοικτά, μπορούν να αναγνωρίσουν ακόμα και την πιο μικρή παραλλαγή στο χρώμα. Μπορούν να πουν ποιο είναι πράσινο και ποιο είναι άσπρο. Παρόμοια, υπάρχει μια προφανής διαφορά ανάμεσα στους λυτρωμένους και εκείνους που δεν λυτρώθηκαν.
Πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της λύτρωσης, το ευαγγέλιο του ύδατος, το αίμα και το Πνεύμα. Πρέπει να σηκωθούμε και να λάμψουμε. Όταν συγκεντρώνουμε γύρω μας τους ανθρώπους για να διαδώσουμε την πίστη, δεν μιλάμε με ανθρώπινους λόγους. Στη Βίβλο, κεφάλαιο 5 της Α΄ Επιστολής του Ιωάννη, εξηγείται η έννοιά της. Πρέπει να την εξηγήσουμε βαθμιαία, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σύγχυση.
Ο λόγος που κηρύττουμε, ο λόγος του νερού, του αίματος και του Πνεύματος του Ιησού, είναι το φως της λύτρωσης. Να κάνεις γνωστό στους ανθρώπους το νερό του Ιησού σημαίνει να λάμψεις λαμπερά. Να κάνεις γνωστό το αίμα του Ιησού σημαίνει να λάμψεις λαμπερά. Πρέπει να το καταστήσουμε πολύ σαφές, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας στη γη που δεν το ξέρει αυτό.
Εάν ο λυτρωμένος δεν σηκωθεί να λάμψει, πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν χωρίς λύτρωση και ο Θεός δε θα ικανοποιηθεί. Θα μας αποκαλέσει οκνηρούς δούλους. Πρέπει να διαδώσουμε το ευαγγέλιο του νερού και του αίματος του Ιησού.
Ο λόγος για τον οποίο επαναλαμβάνω τα ίδια τόσες πολλές φορές, είναι επειδή το βάφτισμα του Ιησού είναι πολύ σημαντικό για τη σωτηρία μας. Όταν μιλάμε στα παιδιά, πρέπει να εξηγήσουμε τα πράγματα ξανά και ξανά, περνώντας από κάθε σημείο έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι κατάλαβαν.
Εάν προσπαθούσαμε να διδάξουμε έναν αγράμματο, πιθανώς να αρχίζαμε με το αλφάβητο. Κατόπιν θα μπορούσαμε βαθμιαία να τον διδάξουμε πώς να γράφει τις λέξεις με αυτό το αλφάβητο. Όταν θα ήταν σε θέση να συναρμολογήσει λέξεις, όπως π.χ. τιμωρία, θα αρχίζαμε να του εξηγούμε την έννοια αυτών των λέξεων. Έτσι ακριβώς πρέπει να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τον Ιησού, για να σιγουρευτούμε ότι καταλαβαίνουν αληθινά.
Πρέπει να εξηγήσουμε καθαρά το βάφτισμα του Ιησού. Ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο από νερό, αίμα και το Πνεύμα. Προσεύχομαι να πιστέψετε στον Ιησού ως Σωτήρα σας και να λυτρωθείτε.
Η λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος πηγάζει από την πίστη στο βάφτισμα του Ιησού, το αίμα στον Σταυρό και από την πίστη ότι ο Ιησούς είναι Θεός, ο Σωτήρας μας.