Search

Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 6-1] Εισαγωγή στο Κεφάλαιο 6 της Επιστολής προς Ρωμαίους

Πρέπει να καταλάβουμε το μυστικό του βαπτίσματος του Ιησού 


Ξέρετε και πιστεύετε στο μυστικό του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη; Θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτό μέσα από την Επιστολή προς Ρωμαίους 6:1-4. «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία, διά να περισσεύση η χάρις; Μη γένοιτο· ημείς οίτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή; Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν». 
Προκειμένου να καταλάβουμε αυτή την περικοπή και να ανακαλυφθεί η αλήθεια, πρέπει πρώτα από όλα να κατανοήσουμε την πίστη του Παύλου όπως φαίνεται στην Επιστολή προς Γαλάτας 3:27, και να έχουμε την ίδια πίστη μαζί του. Λέει, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Τι σημαίνει αυτό το χωρίο; Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε αυτούς τους λόγους από τα χωρία Κατά Ματθαίον 3:13-17. 
Ο Παύλος ρωτά εάν θα πρέπει να συνεχίσουμε στην αμαρτία επειδή έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μια για πάντα μέσω της πίστης στην δικαιοσύνη του Θεού. Η απάντηση του Παύλου ήταν όχι, και αυτή είναι επίσης η απάντηση που πρέπει να δώσουν όσοι πιστεύουν αληθινά στην δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δίκαιος δεν αμαρτάνει ποτέ με την σάρκα. Αυτό δεν είναι αληθινό. 
Επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί πρέπει να σχεδιάσουμε να αμαρτάνουμε ακόμη περισσότερο. Ο δίκαιος έχει βαφτιστεί ήδη στον θάνατό Του. Πώς είναι δυνατόν εκείνοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του να κατοικούν ακόμα στις αμαρτίες; Αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό. Ο Παύλος εξηγεί τον λόγο στην Επιστολή προς Γαλάτας 3:27 λέγοντας, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». 
Με άλλα λόγια, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και πέθανε στον Σταυρό έτσι ώστε εκείνοι που πίστεψαν σε Αυτόν να μπορούν με πίστη «να βαφτιστούν εις Χριστόν». Επομένως, πρέπει να έχουμε αυτό το είδος πίστης. 
 


Πρέπει να έχουμε πίστη ενωμένη με το βάπτισμα του Ιησού 


Πρέπει να έχουμε πίστη ενωμένη με το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του. Λέει, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Αυτός ο λόγος των Αγίων Γραφών σημαίνει πως όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη, ανέλαβε με μιας όλες τις αμαρτίες μας. Αυτό επίσης σημαίνει ότι ο θάνατος του Ιησού στον Σταυρό ήταν η εξιλέωση όλων των αμαρτιών μας, επειδή είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Η κατανόηση και η πίστη σε αυτή την αλήθεια ενώνουν την πίστη μαζί με τον Κύριό μας. 
Ήμασταν χωρισμένοι από την δικαιοσύνη του Θεού λόγω των ανομιών μας. Ξέρετε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας όταν Τον βάφτισε ο Ιωάννης; Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με μιας μέσω του βαπτίσματός Του και πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών. Είμαστε όντα που στα μάτια του Θεού δεν μπορούμε παρά να διαπράττουμε αμαρτίες σε όλη μας την ζωή. Επομένως, πρέπει να έχουμε πίστη ενωμένη με τον Χριστό, στηρίζοντας τα θεμέλια της πίστης μας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Θα ενωθούμε με τον Χριστό μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού μέσω του βαπτίσματός Του. 
Ποιος υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα, που ήταν να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη Του; Ήταν ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού με μιας. Ο Ιησούς θα μπορούσε να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας μόνο με τον θάνατό Του, αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Εάν θέλουμε να ενωθούμε με τον Χριστό, πρέπει να έχουμε πίστη στο βάπτισμά Του με το οποίο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. 
Πρέπει να ενωθούμε μαζί με τον Κύριό μας και να πιστέψουμε σε Αυτόν, επειδή έγινε ο αιώνιος Σωτήρας μας μέσω του βαπτίσματός Του. Η μόνη εναλλακτική δυνατότητα που αφήνεται σε σας τώρα, είναι εάν θα δεχθείτε αυτή την αλήθεια ή όχι. Το αν θα γίνεται παιδί του Θεού πιστεύοντας στο βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό ή αν θα καταδικαστείτε στον αιώνιο θάνατο στον άδη εφόσον απορρίψετε την αλήθεια, εξαρτάται απόλυτα από εσάς. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να πάρει τις αμαρτίες μας (Ματθ. 3:13 -15). 
Εάν κοιτάξουμε στο Κατά Ματθαίον 3:15, μπορούμε να βρούμε ότι το «ούτως» αναφέρεται στο μέσο πραγματοποίησης όλης της δικαιοσύνης του Θεού. Η λέξη «ούτως» σημαίνει ‘με αυτό τον τρόπο’, ‘έτσι ταιριάζει’ ή ‘δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος εκτός από αυτόν’, δηλώνοντας ότι το βάπτισμά Του ήταν ο πιο ασφαλής τρόπος για να αναλάβει τις αμαρτίες μας. Αυτός ο λόγος διευκρινίζει ότι ο Ιησούς πήρε αμετάκλητα επάνω Του τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. 
Όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε, οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια που υπάρχει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:5-11, ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες μας και ότι πέθανε στον Σταυρό για να σωθεί η ανθρωπότητα. 
Για να ξεπληρώσετε κάποιον, πρέπει να πληρώσετε χρήματα ίσης αξίας με το χρέος σας. Με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να ξέρουμε με ποιον τρόπο και πόσο ακριβά πλήρωσε ο Κύριός μας την ποινή για να απομακρυνθούν οι αμαρτίες μας. 
Όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν από τότε που γεννηθήκαμε ώσπου να γίνουμε 10, και έπειτα 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ετών, και τις αμαρτίες που θα διαπράξουμε μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και πλήρωσε τις ποινές. Ο Ιησούς ανέλαβε με μιας όλες τις ανομίες μας, είτε διαπράχθηκαν συνειδητά είτε ασυναίσθητα. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να πλύνει τις αμαρτίες μας και πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών στον Σταυρό. Αυτή είναι η αλήθεια που περιλαμβάνεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, για το οποίο μιλούν οι Άγιες Γραφές. 
Μπορούμε να δούμε εδώ ότι οι περισσότεροι Χριστιανοί προσπαθούν σκληρά να δεχτούν τον Ιησού ως Σωτήρα τους, θεσπίζοντας και υποστηρίζοντας το Δόγμα της Αγιοποίησης, επειδή δεν καταλαβαίνουν το μυστικό «του βαπτίσματος» για το οποίο μίλησε ο Παύλος. Εάν ο Ιησούς δεν είχε έρθει στην γη και δεν είχε λάβει «το βάπτισμα» που του έδωσε ο Ιωάννης, οι αμαρτίες της ανθρωπότητας θα είχαν παραμείνει αιώνια. Επομένως, δεν πρέπει να πιστέψουμε σε ένα τέτοιο ψεύτικο δόγμα, που διδάσκει ότι οι καρδιές και τα σώματά μας μπορούν να αγιαστούν με το πέρασμα του χρόνου. 
Η μόνη και αιώνια αλήθεια σε αυτή την γη, είναι ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μάς βοηθά να υπερνικήσουμε όλα τα ψεύτικα δόγματα και φέρνει νίκη σε όσους πιστεύουν. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή την αλήθεια. Μερικοί Χριστιανοί πηγαίνουν στον άδη επειδή δεν είναι αναγεννημένοι και δεν έχουν ενωθεί με το βάπτισμα του Ιησού. 
Έχετε δει ποτέ το σκίτσο μιας καρδιάς που διαπερνιέται με στιλέτο; Μοιάζει με τη θυσιαστική αγάπη του Θεού. Ο Θεός μάς αγάπησε τόσο πολύ, ώστε μάς έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 3:16). 
Πρέπει να αποδεχθείτε την αγάπη που μας έδωσε ο Ιησούς με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό. Οι καρδιές μας πρέπει να ενωθούν με την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να ζούμε ενωμένοι με τον Ιησού. Μια πιστή ζωή ενωμένη με την δικαιοσύνη του Χριστού είναι όμορφη. Ο Παύλος λέει αποφασιστικά στην Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6, ότι πρέπει να ζήσουμε με πίστη, ενωμένοι με την δικαιοσύνη του Θεού. 
Υπηρετούμε εμείς τον νόμο του Θεού με τον νου μας, αλλά τον νόμο της αμαρτίας με την σάρκα μας, όπως λέει ο Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους 7:25; Ναι. Αυτό κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που, όπως και ο Παύλος, πρέπει πάντα να έχουμε τις καρδιές μας ενωμένες με την δικαιοσύνη του Θεού. Τι συμβαίνει εάν δεν ενώσουμε τις καρδιές μας με την δικαιοσύνη του Κυρίου μας; Πλήρης καταστροφή. 
Όσοι ενώνονται με την δικαιοσύνη του Θεού, ζουν ενωμένοι με την εκκλησία Του. Εάν πιστεύετε στην δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να ενωθείτε με την εκκλησία Του και τους δούλους Του. Η σάρκα προσπαθεί πάντα να υπηρετήσει τον νόμο της αμαρτίας, για αυτό πρέπει να ζήσουμε με πίστη, σκεφτόμενοι ξανά και ξανά τον νόμο της ζωής του Θεού. Εάν κρατάμε στον νου και αναλογιζόμαστε καθημερινά την δικαιοσύνη του Θεού, θα είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Για αυτό η Βίβλος λέει ότι τα ζώα που αναμασούν (μηρυκάζουν) την τροφή τους είναι καθαρά (Λευ. 11:2-3). 
Ενωθείτε με την δικαιοσύνη του Θεού. Αισθάνεστε να κυκλοφορεί μια νέα δύναμη ή όχι; Προσπαθήστε να ενωθείτε με την δικαιοσύνη του Θεού τώρα! Ας πούμε ότι είχατε ενώσει την καρδιά σας με το βάπτισμα του Ιησού. Τότε, έχετε ακόμα αμαρτία στις καρδιές σας ή όχι; –Δεν έχουμε.– Τώρα ο Ιησούς Χριστός έχει πεθάνει στον Σταυρό. Πιστέψτε το αυτό στην καρδιά σας. Έχετε ενώσει επίσης την καρδιά σας σε αυτό το γεγονός; Τότε, έχουμε πεθάνει ή όχι; –Είμαστε νεκροί.– Και έχει αναστηθεί ο Χριστός από τους νεκρούς; –Ναι.– Τότε, και εμείς επίσης έχουμε αναστηθεί από τους νεκρούς. Όταν ενώνουμε την καρδιά μας με τον Χριστό, οι αμαρτίες μας πλένονται· είμαστε νεκροί στον Σταυρό μαζί Του και ανασταινόμαστε από τους νεκρούς με τον Χριστό. 
Αλλά τι συμβαίνει όταν δεν ενωθούμε με τον Χριστό; «Για ποιο πράγμα μιλάτε; Ω ναι, μιλάτε για το βάπτισμα του Ιησού. Εννοείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η τοποθέτηση των χεριών στο θύμα της προσφοράς, και στην Καινή Διαθήκη είναι το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη. Ίσως αυτό να είναι σωστό! Αλλά τι είναι τόσο σπουδαίο σε αυτό, ώστε κάνετε τόση φασαρία;» 
Όσοι πιστεύουν μόνο στο βάπτισμά Του ως θεωρία, δεν έχουν σωστή πίστη, για αυτό στο τέλος εγκαταλείπουν τον Χριστό. Η θεωρητική πίστη, όπως η σκέτη γνώση που μαθαίνουν οι σπουδαστές στο σχολείο από τους δασκάλους, δεν είναι αρκετή για να κερδίσει την δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά υπάρχουν σπουδαστές που σέβονται αληθινά τους δασκάλους τους και προσπαθούν να μάθουν τον χαρακτήρα και την ηγεσία των δασκάλων τους. Δεν πρέπει να αποδεχθούμε τους λόγους του Θεού ως απλή γνώση, αλλά να τους ενσωματώνουμε στις καρδιές μας μαζί με τον χαρακτήρα, την αγάπη, το έλεος και τα δίκαια λόγια Του. Όταν διδασκόμαστε τον λόγο του Θεού πρέπει να αποτινάξουμε την επιθυμία μας να μάθουμε μόνο την γνώση. 
Τα μυαλά όσων είναι ήδη βαθιά ενωμένοι με τον λόγο του Θεού, είναι αποφασισμένα να υπηρετήσουν τον Κύριο και να έχουν καλή κοινωνία μαζί Του, και δεν μετακινούνται εύκολα από τις καταστάσεις. Κινούνται μόνο με προσοχή για να επιτύχουν την μεγάλη Αποστολή. Αλλά υπάρχουν μικρά πράγματα που εύκολα έχουν επιπτώσεις σε όσους δεν έχουν ενώσει ακόμα τις καρδιές τους μαζί Του.
Πρέπει να ενώσουμε την πίστη μας με την δικαιοσύνη του Κυρίου μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε την καρδιά μας να ταράζεται από τα μικρά πράγματα του κόσμου. Όσοι ένωσαν τις καρδιές τους με τον Χριστό, βαφτίστηκαν στον Ιησού, πέθαναν στον Σταυρό μαζί Του και αναστήθηκαν μαζί Του για να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Δεν είμαστε άνθρωποι από αυτό το κοσμικό σύστημα, για αυτό πρέπει να πιστεύουμε. Πρέπει να ενωθούμε με την δικαιοσύνη Του για να είμαστε αρεστοί σε Αυτόν που μας ονόμασε δούλους της δικαιοσύνης Του.
Εάν ενωθείτε με την δικαιοσύνη του Θεού, οι καρδιές σας θα έχουν πάντα ειρήνη και θα γεμίσουν με χαρά, επειδή η δύναμη του Κυρίου θα είναι δική μας. Μπορούμε να ζήσουμε πολύ ευλογημένες ζωές, επειδή ο Θεός παρέχει άφθονα σε μας την ευλογία και την θεία δύναμή Του.
Αφήστε την καρδιά σας να ενωθεί με την δικαιοσύνη του Θεού. Τότε, θα είστε σε θέση να ενωθείτε με τους δούλους του Θεού όπως εγώ, να έχετε ισχυρή πίστη στον λόγο Του μέσω της αμοιβαίας κοινωνίας και να υπηρετήσετε σθεναρά το έργο Του. Ο Κύριος έχει πλύνει τις αμαρτίες σας, παρόλο που η πίστη σας είναι τόσο μικρή όσο ένας σπόρος σιναπιού. Μείνετε ενωμένοι μαζί Του, ειδικά με το βάπτισμά Του, παρόλο που είστε ανεπαρκείς.
Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την πίστη να ενωθούμε μαζί με τον Κύριο, μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Πρέπει από τώρα και στο εξής να ενώσουμε την καρδιά μας μαζί με τον Κύριο, μέχρι την ημέρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας. Είμαστε αδύναμοι από μόνοι μας, για αυτό πρέπει να ενωθούμε. Έχετε μάθει την πίστη για να ενώσετε την καρδιά σας με την δικαιοσύνη που εκπλήρωσε ο Ιησούς; Αποκτήσατε την πίστη ενωμένοι με το βάπτισμα του Ιησού; Πρέπει τώρα να κατέχετε την πίστη που είναι ενωμένη με το βάπτισμα και την προσφορά του αίματος του Ιησού. Όσοι δεν έχουν τέτοια πίστη, δεν θα καταφέρουν να σωθούν και θα ζήσουν ζωή χωρίς πίστη. Επομένως, η δικαιοσύνη του Θεού είναι ουσιαστική στη ζωή σας.
Η ένωση μαζί με τον Κύριο μέσω της πίστης στην δικαιοσύνη του Θεού, φέρνει τις ευλογίες της άφεσης των αμαρτιών και της διαβίωσης ως παιδιά του Θεού. Είναι σοβαρή επιθυμία μου, η δικαιοσύνη του Θεού να γίνει δικαιοσύνη σας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της πίστης σας και της δικαιοσύνης του Θεού. Πιστέψτε! Και λάβετε την δικαιοσύνη του Θεού. Τότε η ευλογία του Θεού θα είναι μαζί σας.
 

Δεν πρέπει να προσφέρουμε στον Θεό μόνο την ευλάβειά μας

Μερικοί Χριστιανοί δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και μόνο δοξάζουν τον Κύριο, «♬ Ω, Θεέ πάρε ό,τι είναι δικό μου και κάνε το δικό Σου, ♬ Την μικρή μου ευλάβεια, την ζωή μου, την θυσία μου, ♬Αν και είναι μικρό, Σου δίνω όλο μου το είναι, Βασιλιά μου. ♬ Θα ζήσω μόνο για Σένα Κύριέ μου! ♬ Ω, το Άγιο Πνεύμα έρχεται σαν φωτιά». Δεν πρέπει να γίνουμε όπως αυτοί οι Χριστιανοί. Έρχονται κάθε μέρα για να δοξάσουν και συνεχίζουν να προσφέρουν την αφοσίωσή τους στον Θεό, και έτσι ο Θεός δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει κάτι για αυτούς.
Οι άνθρωποι ενοχλούν τον Θεό με την πολύ τους ευλάβεια. Ο Θεός κουράζεται από την τυφλή μας ευλάβεια. Πιέζουν τον Θεό να δεχτεί την «ανθρώπινη» δικαιοσύνη τους. Δοξάζουν ακόμη και όταν τρώνε, και φωνάζουν διαρκώς στον Κύριο, όπως την στιγμή που καθαρίζουν το πάτωμα ή σκουπίζουν την πόρτα ή προσεύχονται, «Ω, Θεέ! Δέξου την ευλάβειά μας!» Είναι βασανιστικό που οι περισσότεροι Χριστιανοί σήμερα λένε απλά στον Ιησού να δεχτεί την ευλάβεια της σάρκας τους, ενώ δεν γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού ούτε πιστεύουν σε αυτήν. Πρέπει να βάλουμε κατά μέρος την ευλάβειά μας για μια στιγμή, και να αποδεχθούμε την δικαιοσύνη του Θεού, που αποτελείται από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό.
Η σαρκική μας ευλάβεια δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στα μάτια του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζητούν από τον Θεό να δεχτεί την ευλάβειά τους και σε αντάλλαγμα να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι τόσο ανόητο όπως όταν ένας βρόμικος και φτωχός ζητιάνος δίνει όλη την περιουσία του σε έναν δισεκατομμυριούχο, απαιτώντας να ζήσει στο αρχοντικό του πλούσιου σε ανταπόδοση των χωρίς αξία και ακάθαρτων προσφορών του. Ο Θεός δεν θέλει να καυχόμαστε για την δικαιοσύνη μας. Ο Θεός θέλει να έχουμε πίστη εμπιστευόμενοι στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. 
Ο Χριστιανισμός δεν είναι όπως οι θρησκείες που δημιούργησαν οι άνθρωποι σε αυτό τον κόσμο. Ο Χριστιανισμός δεν είναι σαν τις άλλες κοσμικές θρησκείες όπως ο Βουδισμός, που απαιτεί από τον άνθρωπο να προσεύχεται συνεχώς, να προσκυνάει και να εξαγνίζεται. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πιστεύω· που συνίστανται στην προσκύνηση και επίκληση των ευλογιών του ιδρυτή μιας κοσμικής θρησκείας. Δεν πρέπει να προσφέρουμε την ευλάβειά μας και σε αντάλλαγμα να ζητάμε την ευλογία Του, αλλά αντίθετα, να μάθουμε και να αποδεχθούμε την δικαιοσύνη του Θεού επειδή Εκείνος θέλει να την δώσει σε μας.
Θα λάβουμε την άφεση των αμαρτιών όταν πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στην προσφορά του αίματός Του στον Σταυρό. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου και πέθανε για να καθαρίσει τις αμαρτίες μια για πάντα. Επομένως δεν χρειάζεται να επαναλάβει το βάπτισμα και τον θάνατό Του.
Στην Επιστολή προς Εβραίους 10:18 λέει, «Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε, και πέθανε μια φορά εκπληρώνοντας όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα η πίστη μας στο βάπτισμα και το αίμα του Χριστού έχει αποκαταστήσει την σχέση μας με τον Θεό.
Ο Παύλος λέει πάνω σε αυτό, «Ας μη βασιλεύη λοιπόν η αμαρτία εν τω θνητώ υμών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούητε εις αυτήν» (Ρωμ. 6:12). Θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, που είναι ο Κύριός μας και ο αιώνιος Βασιλιάς των βασιλιάδων. Η αμαρτία δεν θα έχει εξουσία πάνω σε σας. Έχουν περάσει οι εποχές που βασίλευε η αμαρτία επάνω μας. Δεν πρέπει να εξακολουθήσουμε την πονηρή πλεονεξία ή τις φιλοδοξίες της σάρκας μας. Μπορούμε να τα υπερνικήσουμε όλα αυτά επαρκώς, επειδή ο Θεός μάς έδωσε την τέλεια δικαιοσύνη Του.
 


Παραστήστε την καρδιά και το σώμα σας ως όργανα της δικαιοσύνης του Θεού


«Μηδέ παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν· αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν» (Ρωμ. 6:13). 
Ο Παύλος μιλάει για τρία σημαντικά αξιώματα για την αντίσταση στην αμαρτία. Πρώτα από όλα, δεν πρέπει να υποτάσσουμε τα θνητά σώματά μας στις επιθυμίες τους. Πρέπει να αρνηθούμε όσα ο παλαιός εαυτός μας προσπαθεί να μας κάνει να επιθυμήσουμε. Δεύτερο, δεν πρέπει να διαθέτουμε τα μέλη μας ως όργανα της αμαρτίας. Πρέπει να εμποδίσουμε στα μέλη μας, που είναι οι ικανότητές μας, να χρησιμοποιούνται ως όργανα της αδικίας. Τρίτο, πρέπει να προσφέρουμε τα μέλη μας ως όργανα της δικαιοσύνης του Θεού. 
Πριν πιστέψουμε στον Ιησού, προσφέραμε τα χέρια, τα πόδια, το στόμα και τα μάτια μας στην αμαρτία. Γίναμε όργανα της αμαρτίας και ακολουθούσαμε οπουδήποτε μας οδηγούσε. Αλλά τώρα πρέπει να αποφασίσουμε να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούνται τα μέλη μας ως όργανα της αδικίας στην αμαρτία. Δεν πρέπει χωρίς καμία αντίσταση να αφήσουμε στην αμαρτία να έχει εξουσία επάνω μας. Όταν ο πειρασμός της αμαρτίας πλησιάζει, πρέπει να λέμε, «Αμαρτία, έχεις πεθάνει εν Χριστώ». Και πρέπει να ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος όλης μας της ύπαρξης. 
Στη ζωή της πίστης, πρέπει να έχουμε στον νου μας τόσο τα πράγματα που πρέπει να γίνουν όσο και εκείνα που δεν πρέπει να γίνουν. Δεν πρέπει να προσφέρουμε τα μέλη μας στην αμαρτία αλλά να τα προσφέρουμε στον Θεό. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι εξίσου σημαντικό όσο και εκείνο που δεν πρέπει να κάνουμε. Εάν δεν προσφέρουμε τίποτε στον Θεό, αυτό σημαίνει ότι το προσφέρουμε στην αμαρτία. Για παράδειγμα, εάν προσφέρουμε στον Θεό τον χρόνο μας, δεν θα έχουμε χρόνο να προσφέρουμε στην αμαρτία. Πρέπει να γίνουμε εχθροί στην αμαρτία και να ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. 
Θα μπορούσαμε να πούμε π.χ., «Δεν έχω το θάρρος να νικήσω την αμαρτία». Εντούτοις ο Παύλος μάς λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:14, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με αυτό τον τρόπο; «Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει· επειδή δεν είσθε υπό νόμον, αλλ’ υπό χάριν». Ασφαλώς θα αμαρτήσουμε πάλι αν είμαστε ακόμα κάτω από την εξουσία της αμαρτίας. Αλλά εάν είμαστε κάτω από την χάρη του Θεού, αυτή θα μας κρατήσει και θα μας δώσει τη νίκη. Για αυτό ο Ψαλμωδός προσεύχεται, «Στερέωσον τα βήματά μου εις τον λόγον σου· και ας μη με κατακυριεύση μηδεμία ανομία» (Ψαλμ. 119:133). 
Όσο καιρό ζούμε σε αυτή την γη, η αμαρτία θα βρει τον τρόπο να μας πλησιάσει. Ακόμα και αφού έχουμε ομολογήσει ότι έχουμε πεθάνει ήδη με τον Χριστό, η αμαρτία θα προσπαθήσει να μας υποτάξει και να μας κυβερνήσει. Εάν προσπαθούμε από μόνοι μας να είμαστε δίκαιοι στο πλαίσιο του νόμου, δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από την εξουσία της αμαρτίας. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι η αμαρτία δεν μπορεί να κυριαρχήσει επάνω μας. Πρέπει να το μάθουμε αυτό και να το διακηρύξουμε. 
Όλοι πρέπει να πιστέψετε στην δικαιοσύνη του Θεού και να το ομολογήσετε με το στόμα σας. «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Ρωμ. 10:10). Είναι αληθινά σημαντικό να πιστέψετε στην δικαιοσύνη του Θεού με την καρδιά σας και να το ομολογήσετε με το στόμα σας. 
Έτσι, κάθε φορά που η αμαρτία προσπαθεί να βασιλεύει επάνω μας – κάθε φορά που ο θυμός προσπαθεί να κυβερνήσει τον νου μας, κάθε φορά που μοιχείες και ασέλγεια προσπαθούν να μας διαφθείρουν, όταν η πλεονεξία μάς βάζει σε πειρασμό να εξαπατήσουμε άλλους για να κάνουμε την ζωή μας πιο άνετη, κάθε φορά που αυξάνονται η έχθρα και η υποψία ή φθόνος κυριεύει την καρδιά μας, εμείς πρέπει να φωνάζουμε: «Ο Ιησούς έχει πάρει όλες αυτές τις αμαρτίες!» Πρέπει να φωνάξουμε με πίστη: «Αμαρτία! Δεν μπορείς να με κυβερνήσεις. Ο Θεός με έσωσε εντελώς με την δικαιοσύνη Του από όλες τις αμαρτίες μου, την καταστροφή, τις κατάρες και από τον Σατανά». 
Η φράση ‘Ζούμε για τον Θεό’, σημαίνει ότι ζούμε με δίκαιο τρόπο λόγω της πίστης μας στην δικαιοσύνη Του. Η δικαιοσύνη του Θεού τελειοποίησε όσους πίστεψαν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Για αυτό πεθάναμε για την αμαρτία και ζούμε για τον Θεό πιστεύοντας στην δικαιοσύνη Του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο τόσο σημαντικό, όσο το να ξέρουμε και να ομολογούμε ότι αναστηθήκαμε πνευματικά πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Όταν ο Παύλος είπε ότι όπου περίσσεψε η αμαρτία, η χάρη περίσσεψε ακόμα περισσότερο (Ρωμ. 5:20), τον παρανόησαν και είπαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνεχίσει να αμαρτάνει για να κερδίζει περισσότερη χάρη. Όμως ο Παύλος το αρνήθηκε. Τα πράγματα είναι ακόμα σε εκκρεμότητα όταν πιστέψουμε στο βάπτισμα και το αίμα Του. Οι κοσμικές αμαρτίες θα μας περικυκλώσουν και θα προσπαθήσουν να κυριεύσουν τις καρδιές μας. 
Εντούτοις, όποτε συμβαίνει αυτό, μπορούμε να στηριχθούμε στην δικαιοσύνη του Θεού και με πίστη να υπερνικήσουμε τις αδυναμίες ή την απιστία μας. Μπορούμε να ζήσουμε ως παιδιά του Θεού, με τα οποία Εκείνος είναι ευχαριστημένος. Με τέτοια πίστη θα ήμαστε σε θέση να πεθάνουμε για την αμαρτία και να ζήσουμε για τον Θεό. Μπορούμε να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας, πιστεύοντας και ακολουθώντας την δικαιοσύνη του Θεού, και θα ζήσουμε για πάντα στην Βασιλεία Του όταν πάμε εκεί. 
Το χωρίο της Επιστολής προς Ρωμαίους 6:23 λέει, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος· το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Αμήν. Όσοι έχουν ομολογήσει τον Χριστό ως Σωτήρα τους, πιστεύουν στη δύναμη του βαπτίσματός Του και στο αποτέλεσμα της κρίσης του Σταυρού. Αμήν. 
Αλληλούια! Δοξάστε τον Κύριο!