Search

Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 6-2] Η Αληθινή Σημασία του Βαπτίσματος του Ιησού (Επιστολή προς Ρωμαίους 6:1-8)

(Επιστολή προς Ρωμαίους 6:1-8) 
«Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία, διά να περισσεύση η χάρις; Μη γένοιτο· ημείς οίτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή; Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως· τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας. Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετ’ αυτού». 
 


Τι σημαίνει το βάπτισμα; 


Ο Ιωάννης που βάφτισε τον Ιησού ονομάζεται Βαπτιστής. Αλλά τι σημαίνει το βάπτισμα; Το «βάπτισμα» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει, «βυθίζω». Και η σημαντικότερη έννοια του βαπτίσματος είναι «αφαιρώ την αμαρτία και τον θάνατο». 
Το ρήμα «βυθίζομαι» υπονοεί τον θάνατο. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Τον βάφτισε ο Ιωάννης, και έτσι Αυτός τις ανέλαβε και πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή όλων των αμαρτιών μας. Ο Ιησούς πέθανε στην θέση μας. Ο θάνατος είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, επειδή «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ. 6:23). 
Βαφτίζω επίσης σημαίνει «πλένω». Όλες οι αμαρτίες μας πλύθηκαν χωρίς να μείνει ούτε ίχνος αμαρτίας, επειδή ο Ιησούς πήρε στην σάρκα Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Όλες οι αμαρτίες πλύθηκαν από τις καρδιές των ανθρώπων, επειδή μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος. 
Το βάπτισμα έχει την ίδια έννοια όπως η «τοποθέτηση των χεριών». Η «τοποθέτηση των χεριών» σημαίνει «μεταβίβαση». Η πράξη του Ιησού να λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έγινε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτός ήταν ο αιώνιος νόμος της σωτηρίας του Θεού, ο ιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για την αμαρτία τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα, προκειμένου να μεταβιβάσει σε αυτό τις αμαρτίες του Ισραήλ. 
Στα χωρία Λευιτικόν 16:21-22 λέει, «Και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος, και θέλει εξομολογηθή επ’ αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ, και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ’ όλας αυτών τας αμαρτίας· και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου· και θέλει αποστείλει αυτόν, διά χειρός διωρισμένου ανθρώπου εις την έρημον· και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ’ εαυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητον· και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημον». Όταν ο Αρχιερέας Ααρών έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του ζωντανού τράγου, ο τράγος έπαιρνε όλες τις αμαρτίες του Ισραήλ και σφαζόταν για τους ανθρώπους. 
 


«Η τοποθέτηση των χεριών πάνω στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία» στην Παλαιά Διαθήκη, αντιστοιχεί με το «βάπτισμα» στην Καινή Διαθήκη


Η έννοια του βαπτίσματος είναι «βυθίζω» και επίσης «θάβω, πλένω ή μεταβιβάζω». Οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη έφερναν τράγους ή αρνιά χωρίς μώμο, και έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες τους επάνω σε αυτό. Αυτό μοιάζει με την πράξη του βαπτίσματος στην Καινή Διαθήκη. Ο τράγος αναλάμβανε τις αμαρτίες με «την τοποθέτηση των χεριών» και σφαζόταν. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που είναι ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σταυρώθηκε. 
Ο Ααρών, που ήταν Αρχιερέας και αντιπρόσωπος του Ισραήλ, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του τράγου, για να μεταβιβάσει σε αυτόν τις αμαρτίες των Ισραηλιτών, ύστερα έσφαζαν τον τράγο και έπαιρνε το αίμα του με το δάχτυλό του, που το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Για αυτό ο Λουκάς είπε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που γεννήθηκε στην οικογένεια του Ααρών, ήταν ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, ακριβώς όπως ο Αρχιερέας Ααρών ήταν ο αντιπρόσωπος όλων των Ισραηλιτών. 
Η Βίβλος λέει, «Μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού» (Ματθ. 11:11). Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε το δικαίωμα να μεταβιβάσει μια για πάντα τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος, ως γήινος Αρχιερέας σύμφωνα με το αιώνιο θέσπισμα του Θεού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο τελευταίος Αρχιερέας. Όταν λέω ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο Αρχιερέας, μερικοί άνθρωποι ρωτούν, «Πού είναι γραμμένο στην Βίβλο ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο Αρχιερέας;» Δεν είναι γραμμένο; Ο άνθρωπος που γεννήθηκε από τον Ζαχαρία ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο ιερέας Ζαχαρίας ήταν από την πατριά του ιερέα Αβιά, που ήταν εγγονός του Αρχιερέα Ααρών και ήταν σαφώς απόγονος της οικογένειας του Ααρών. 
Η Βίβλος μιλάει για τις πατριές των ιερέων που ήταν απόγονοι του Ααρών, στο 1 Χρονικών 24:10. Στις τελευταίες μέρες του Δαβίδ, υπήρχαν πολλοί ιερείς και χρειάστηκε να μπουν σε μια τάξη. Για αυτό χωρίστηκαν με κλήρους σε 24 πατριές, σύμφωνα με τους 24 εγγονούς του Ααρών. Ο όγδοος κλήρος έπεσε στον Αβιά. Κάθε πατριά υπηρετούσε στο ιερό και τον οίκο του Κυρίου για 15 ημέρες. Και ο Ζαχαρίας, που ήταν από την πατριά του ιερέα Αβιά, επιλέχτηκε από τον Θεό ως ιερέας υπηρεσίας της πατριάς του. 
Στο χωρίο Κατά Λουκάν 1:9 λέει, «Κατά το έθος της ιερατείας, έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάση, εισελθών εις τον ναόν του Κυρίου». Αυτό μας δείχνει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε στην οικογένεια του Ααρών του Αρχιερέα, και ήταν ο τελευταίος Αρχιερέας που θα αντιπροσώπευε όλη την ανθρωπότητα (Ματθ. 11:11, Ματθ. 3:13-17). Μόνο ένας άνθρωπος που ήταν γεννημένος στην οικογένεια του Αρχιερέα θα μπορούσε να γίνει Αρχιερέας σύμφωνα με τον νόμο. Μόνο τα λιοντάρια μπορούν να γεννήσουν λιονταράκια. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέλαβε την αρχιεροσύνη του Ααρών, του προγόνου του. 
 


Οι Απόστολοι του Ιησού επιβεβαίωσαν το βάπτισμα του Ιησού 


Όλοι οι Απόστολοι, ειδικά οι Παύλος, Πέτρος, Ματθαίος και Ιωάννης, επιβεβαίωσαν το βάπτισμα του Ιησού. Ρίξτε μια ματιά στην μαρτυρία του Απόστολου Παύλου, που υπάρχει στις βασικές περικοπές για σήμερα. «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία, διά να περισσεύση η χάρις; Μη γένοιτο· ημείς οίτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή; Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως· τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας. Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετ’ αυτού». 
Στην Επιστολή προς Γαλάτας 3:27 επίσης λέει, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Ας δούμε και την μαρτυρία του Πέτρου. Στην Επιστολή 1 Πέτρου 3:21 λέει, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, (ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν), διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού». 
Ο Απόστολος Ιωάννης στην Επιστολή 1 Ιωάννου 5:5-8 λέει, «Τις είναι ο νικών τον κόσμον, ειμή ο πιστεύων, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού; Ούτος είναι ο ελθών δι’ ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός· ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος· και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος, και το Άγιον Πνεύμα· και ούτοι οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν την γη, το Πνεύμα, και το ύδωρ, και το αίμα· και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν». 
Η μαρτυρία του Ματθαίου υπάρχει στο Κατά Ματθαίον 3:13-17. «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ’ αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ’ αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».
Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη. «Διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ο Ιησούς πήρε επάνω Του τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, όπως ήταν ο καταλληλότερος τρόπος. Ο Θεός ο Ίδιος το επιβεβαιώνει αυτό. «Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ’ αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, έδωσε μαρτυρία για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος επί τρία χρόνια, πέθανε σταυρωμένος και αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα. Τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού. 
Ο Ιησούς θα έρθει πάλι για όσους Τον περιμένουν χωρίς αμαρτία. Στην Επιστολή προς Εβραίους 9:28 λέει, «Ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν». Ο Θεός ο ίδιος είπε, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην», και το Άγιο Πνεύμα επιβεβαιώνει ότι ο Άνθρωπος που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου ήταν ο Ιησούς, ο Σωτήρας. Εντούτοις, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την Βίβλο, επειδή τα πνευματικά τους μάτια είναι κλεισμένα. Τα πνευματικά τους μάτια πρέπει να ανοίξουν και πρέπει να αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος (Ιωάν. 3:5). 
Επομένως, νομίζουν ότι μόνο ο Ιησούς υπηρέτησε για την σωτηρία της ανθρωπότητας. Αλλά στην πραγματικότητα ο Ιησούς ήταν ο Αμνός του Θεού και χρειαζόταν να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, που ήταν ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, και που μπορούσε να μεταβιβάσει σε Αυτόν όλες τις αμαρτίες του κόσμου, επειδή με παρόμοιο τρόπο, ο Αρχιερέας Ααρών έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για την αμαρτία (τον ζωντανό τράγο) και μεταβίβαζε σε αυτόν τις αμαρτίες όλων των Ισραηλιτών με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς. Ο Ααρών τούς ελευθέρωνε από τις αμαρτίες τους, σφάζοντας το θύμα της προσφοράς. Έτσι ο Θεός έστειλε τον αγγελιαφόρο Του πριν από τον Ιησού. 
 

Ποιος είναι o Ιωάννης ο Βαπτιστής; 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο αγγελιαφόρος του Θεού που προβλεπόταν από τον προφήτη Μαλαχία 3:1-3. Ο Κύριος χρειαζόταν τον αγγελιαφόρο, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος θα αντιπροσώπευε όλη την ανθρωπότητα. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη τα πρόβατα που σφάζονταν έπαιρναν τις αμαρτίες μιας περιορισμένης χρονικής περιόδου, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ανέλαβε τις αιώνιες αμαρτίες όλων των ανθρώπων μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή και σταυρώθηκε για την ποινή της αμαρτίας στην Καινή Διαθήκη. Συνεπώς, ο Ιησούς έσωσε όλους τους ανθρώπους από τις αιώνιες αμαρτίες. 
Δύο μεγάλα γεγονότα συνέβησαν πριν από την γέννηση του Ιησού. Το ένα ήταν ότι η Μαρία συνέλαβε τον Ιησού και το άλλο ήταν ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε στην πατριά του Αβιά. Αυτά τα δύο γεγονότα συνέβησαν με Θεία Πρόνοια. Ήταν το τέλειο έργο που γράφτηκε από τον Θεό. Έξι μήνες πριν από τον Ιησού ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον κόσμο, και έπειτα έστειλε τον μονογενή Υιό Του για να μας ελευθερώσει από την έχθρα και τον πόνο. Το καταλαβαίνετε; Ας δούμε βαθύτερα στην Βίβλο. 
Ας διαβάσουμε στο Κατά Ματθαίον 11:7-14, όπου δίνεται η μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. «Ενώ δε ούτοι ανεχώρουν, ήρχισεν ο Ιησούς να λέγη προς τους όχλους περί του Ιωάννου, Τι εξήλθετε εις την έρημον να ίδητε; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον; Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; άνθρωπον ενδεδυμένον μαλακά ιμάτια; ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου· διότι ούτος είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ‘Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου’. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, είναι μεγαλήτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη».
Οι άνθρωποι βγήκαν στην έρημο για να δουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που φώναζε, «Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών!» (Ματθ. 3:2). Ο Ιησούς τούς είπε, «Τι εξήλθετε εις την έρημον να ίδητε; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον; Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; άνθρωπον ενδεδυμένον μαλακά ιμάτια; ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου».
Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο βασιλιάς δεν ήταν ισχυρότερος από έναν προφήτη. Οι βασιλιάδες υπάκουαν ότι έλεγαν οι προφήτες. Ποιος ήταν ισχυρότερος από όλους τους βασιλιάδες και τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη; Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτό το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιησούς. Ποιος ήταν ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας; Ποιος ήταν ο αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων που έχουν σάρκα, εκτός από τον Ιησού; Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο γήινος Αρχιερέας όλης της ανθρωπότητας. Διορίστηκε από τον Ίδιο τον Κύριο και στάλθηκε στον κόσμο όπου διαδραμάτισε τον ρόλο του.
«Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου· διότι ούτος είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ‘Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου’».
Ο Ησαΐας προφήτευσε ότι η διαμάχη στην Ιερουσαλήμ θα τελείωνε. Μπορούμε να βρούμε ότι η προφητεία πραγματοποιήθηκε όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29). Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επιβεβαίωσε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Αφετέρου, ο Ιησούς πιστοποίησε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο επιλεγμένος αγγελιαφόρος του Θεού που επρόκειτο να έρθει. Λέει στο Κατά Ματθαίον 11:11, «Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού». Έχει σηκωθεί άλλος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μεταξύ εκείνων που είναι γεννημένοι από γυναίκα; Όχι. Τι σημαίνει «μεταξύ εκείνων που είναι γεννημένοι από γυναίκα»; Σημαίνει «όλους τους ανθρώπους στον κόσμο». Η φράση, «μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού», σημαίνει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων στον κόσμο. Ήταν Αρχιερέας επειδή γεννήθηκε στην οικογένεια του Ααρών.
 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων του κόσμου

Μπορείτε να πιστέψετε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων του κόσμου και ο Αρχιερέας που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού, γνωρίζοντας ότι ο Θεός διόρισε τον Ααρών και τους απογόνους του για να υπηρετούν παντοτινά την ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη; 
Ποιος ήταν ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας; Και ποιος ήταν ο αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων που έχουν σάρκα, εκτός μόνο από τον Ιησού; Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που βάφτισε τον Ιησού. 
«Ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου· διότι ούτος είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ‘Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου’».
Και ο άνθρωπος που ομολόγησε, «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29), ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. 
Ο Ιησούς είπε, «Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν» (Ματθ. 11:12-13). Αυτή η περικοπή δείχνει ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη και έγινε ο Σωτήρας όλης της ανθρωπότητας. Επίσης δείχνει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Ο ίδιος ο Ιησούς το είπε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, και όποιος πιστεύει αυτό το γεγονός σώζεται από όλες τις αμαρτίες του και θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτό σωστό ή λάθος; Είναι απόλυτα σωστό σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, για αυτό εμείς οι κήρυκες της βιβλικής αλήθειας μπορούμε να το διαδώσουμε με αξιόπιστο τρόπο. Καθένας που πιστεύει αυτή την αλήθεια θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. 
 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού ως ο τελευταίος Αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης

Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, το άκουσε από έναν άγγελο του Κυρίου. Ας εξετάσουμε την μαρτυρία που έδωσε ο Ζαχαρίας για τον γιο του. Δεν είναι η μαρτυρία του πατέρα του περισσότερο από ακριβής; Δείτε την μαρτυρία του πώς τραγουδήθηκε με μορφή ψαλμού. «Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήσθη Πνεύματος Αγίου· και προεφήτευσε, λέγων, Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη και έκαμε λύτρωσιν εις τον λαόν αυτού· και ανήγειρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν τω οίκω Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διά στόματος των αγίων των απ’ αιώνος προφητών αυτού· σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών, και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς· διά να εκπληρώση το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών, και να ενθυμηθή την αγίαν διαθήκην αυτού· τον όρκον τον οποίον ώμοσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις ημάς, να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών, και να λατρεύωμεν αυτόν αφόβως, εν οσιότητι και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Και συ, παιδίον, προφήτης του Υψίστου θέλεις ονομασθή· διότι θέλεις προπορευθή προ προσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσης τας οδούς αυτού, εις το να δώσης γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, διά σπλάγχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξ ύψους, διά να φωτίση τους καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνη τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε παιδίον ηύξανε, και εδυναμούτο κατά το πνεύμα, και ήτο εν ταις ερήμοις, έως της ημέρας καθ’ ην έμελλε να αναδειχθή προς τον Ισραήλ» (Λουκ. 1:67-80). 
Ο πατέρας του πρόβλεψε τι είδους προφήτης και ιερέας θα γινόταν ο Ιωάννης. Ας δούμε τι πρόβλεψε για το γιο του. «Και συ, παιδίον, προφήτης του Υψίστου θέλεις ονομασθή· διότι θέλεις προπορευθή προ προσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσης τας οδούς αυτού, εις το να δώσης γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, διά σπλάγχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξ ύψους, διά να φωτίση τους καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνη τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης» (Λουκ. 1:76-79). 
Εδώ, η Βίβλος λέει σαφώς, «Εις το να δώσης γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών». Ποιος μας δίνει την γνώση της σωτηρίας; Το χωρίο Κατά Λουκάν 1:76 δείχνει ότι αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Έτσι φτάνουμε να γνωρίσουμε τον Ιησού και να πιστέψουμε σε Αυτόν, επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτύρησε ότι ο Ιησούς Χριστός έσωσε τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους δεχόμενος από αυτόν το βάπτισμα, για να αναλάβει τις αμαρτίες, πράγμα που έγινε με τον πιο σωστό και δίκαιο τρόπο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής «ήλθεν εις μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήση περί του φωτός, διά να πιστεύσωσι πάντες δι’ αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά διά να μαρτυρήση περί του φωτός» (Ιωάν. 1:7-8).
 

Πρέπει να σωθούμε 

Πρέπει να λυτρωθούμε πιστεύοντας ότι ο Ιησούς έσωσε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο με τον πιο σωστό και δίκαιο τρόπο όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η δικαιοσύνη του Θεού λέει ότι ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο με ανθρώπινη μορφή, ελευθέρωσε τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους με τον πιο σωστό και δίκαιο τρόπο, με τη βάπτισή Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και όταν σταυρώθηκε αναστήθηκε στη ζωή. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι κρυμμένη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Η δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο, μας διδάσκει ότι ο Ιησούς στάλθηκε με ανθρώπινη μορφή, βαφτίστηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα. Έγινε κατορθωτό να πιστέψουμε στον Ιησού, μέσω της μαρτυρίας του Ιωάννη του Βαπτιστή, και σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Ιησού. Οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων καθαρίστηκαν και τώρα έχουν αιώνια ζωή πιστεύοντας στον Ιησού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Έχουν λάβει σαν δώρο το Άγιο Πνεύμα, που μαρτυρεί ότι είναι παιδιά του Θεού.