Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 2-4] Να Είστε Πιστοί ως το Θάνατο (Αποκάλυψη 2:8-11)

Να Είστε Πιστοί ως το Θάνατο
(Αποκάλυψη 2:8-11)
 
Στη διάρκεια της περιόδου της Πρώτης Εκκλησίας, πολλοί Χριστιανοί περιπλανήθηκαν στη γη ψάχνοντας έναν ασφαλή τόπο όπου θα μπορούσαν να γλιτώσουν από τα χέρια των διωκτών των Ρωμαϊκών αρχών. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνέχισε την πολιτική των διωγμών της ακόμα και μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Νέρωνα, όσο οι Χριστιανοί συνέχισαν να αψηφούν την εξουσία των επόμενων αυτοκρατόρων. Οι πρώτοι άγιοι δέχτηκαν και αναγνώρισαν την κοσμική εξουσία των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων αλλά αρνήθηκαν να υπακούσουν όταν τους απαίτησε να εγκαταλείψουν την πίστη τους. Επειδή αντιστάθηκαν σε ένα τέτοιο αίτημα των Ρωμαϊκών αρχών, τα χρονικά της Πρώτης Εκκλησίας γέμισαν από διωγμό και μαρτύριο.
Πρέπει να αναρωτηθούμε αν ο Λόγος της Αποκάλυψης έχει οποιαδήποτε ιδιαίτερη σχέση με τους σημερινούς πιστούς. Επιτέλους, γράφτηκε σχεδόν πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, όχι τώρα, και προς τις επτά εκκλησίες της Ασίας, όχι σε μας. Πώς θα μπορούσε να έχει σχέση με μας;
Έχει σχέση επειδή είναι ο Λόγος του Θεού που μας αποκαλύπτει τα μυστικά αυτού που πρόκειται να έρθει στο μέλλον. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ζούμε τώρα στην εποχή του μαύρου ίππου, την τρίτη εποχή «των εποχών των τεσσάρων ίππων» που περιγράφονται στην Αποκάλυψη κεφ. 6. Έχοντας περάσει τις εποχές του λευκού και του κόκκινου ίππου, ζούμε τώρα στην εποχή του μαύρου ίππου, σχεδόν στο τέλος της. Ολόκληρος ο κόσμος θα αντιμετωπίσει σύντομα μεγάλες πείνες, και φυσικά και πνευματικά. Πραγματικά, είναι μάλλον ασφαλές να ειπωθεί ότι αυτή η εποχή της πείνας έχει φτάσει ήδη. Όταν η παρούσα εποχή του μαύρου ίππου, η εποχή της πείνας, περάσει, θα έρθει η εποχή του ωχρού ίππου.
Οι επτά σφραγίδες που αναφέρονται στην Αποκάλυψη κεφ. 6, σημαίνουν ότι ο Θεός έχει προγραμματίσει εν Χριστώ συνολικά επτά εποχές από τότε που αρχικά δημιούργησε τον κόσμο. Η πρώτη εποχή, η εποχή του λευκού ίππου, ήταν η εποχή του ευαγγέλιου· η δεύτερη εποχή, η εποχή του κόκκινου ίππου, ήταν η εποχή του Σατανά, όταν ο Διάβολος θα έφερνε μεγάλη σύγχυση στον κόσμο, εκδικητικούς πολέμους, και συνεχίζει να αντιμετωπίζει με τρόπο προκλητικό την εκκλησία του Θεού. Αυτές οι εποχές ακολουθούνται από την εποχή του μαύρου ίππου, την εποχή στην οποία φυσικές και πνευματικές πείνες ερημώνουν τον κόσμο. Αυτή η εποχή του μαύρου ίππου έχει ήδη αρχίσει.
Όταν αυτή η εποχή τελειώσει, θα αρχίσει η εποχή του ωχρού ίππου, στην οποία θα έρθει ο Αντίχριστος, καθώς επίσης θα αρχίσουν και οι πληγές των επτά σαλπίγγων που περιγράφονται στην Αποκάλυψη κεφ. 8. Όταν ακουστεί η τελευταία από τις επτά σάλπιγγες, τότε θα αρπαχθούν οι άγιοι και αυτό θα ακολουθηθεί από τις πληγές των επτά φιαλών. Θα υπάρξει έπειτα το δείπνο του γάμου του Αρνίου στον αέρα, για τους αγίους που θα έχουν αρπαχθεί, και όταν θα τελειώσουν όλες οι πληγές των επτά φιαλών ο Κύριος θα επιστρέψει στη γη μαζί με μας και θα αρχίσει η Χιλιετής Βασιλεία Του. Την Χιλιετή Βασιλεία θα ακολουθήσουν οι Νέοι Ουρανοί και η Νέα Γη που θα χαρισθούν στους αγίους που έζησαν στη Χιλιετή Βασιλεία με την πρώτη τους ανάσταση.
Κατά συνέπεια οι περικοπές του Βιβλίου της Αποκάλυψης, όπως «Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής», και «Ο νικών δεν θέλει αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου», είναι όλες άμεσα σχετικές με μας. Ο Λόγος της Αποκάλυψης, με άλλα λόγια, είναι αυστηρά σχετικός με τους Χριστιανούς που ζουν στο σημερινό κόσμο. Αν η Αποκάλυψη δεν ήταν σχετική με μας, όλος αυτός ο Λόγος του Θεού δε θα είχε καμία έννοια.
Το σχέδιο των επτά εποχών που αποκαλύπτεται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης εφαρμόζεται και ολοκληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού του Κυρίου μας. Όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου, ο Αντίχριστος θα κάνει την εμφάνισή του. Πρέπει να ανακαλύψουμε από το Λόγο του Θεού ποιο σχέδιο έχει ο Κύριός μας για μας για εκείνη την εποχή. Είναι απόλυτα κρίσιμο να καταλάβουμε όλοι από το Λόγο της Αποκάλυψης πώς έχει οργανώσει ο Θεός το γενικό σχέδιό Του για μας και πώς θα το ολοκληρώσει—ποιες πληγές θα ξεσπάσουν πάνω στον κόσμο, τι θα συμβεί στους πιστούς, ποιες καταστροφές θα πλήξουν τους άπιστους και ούτω καθεξής. Πρέπει να δεχτείτε και να πιστέψετε στην απόλυτη σημασία και σχέση αυτού του Λόγου της προφητείας για σας.
Πρέπει επίσης να έχετε υγιή κατανόηση αυτού για το οποίο μιλάει το Βιβλίο της Αποκάλυψης, όπως η επταετής Μεγάλη Θλίψη και η δεύτερη έλευση του Χριστού. Πολλοί από τους Χριστιανούς σήμερα πιστεύουν στο δόγμα της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, το οποίο εμφανίστηκε αρχικά στην Αγγλία στη δεκαετία του 1830 και στη συνέχεια έγινε πολύ δημοφιλές από έναν μελετητή με το όνομα C. I. Scofield, που ήταν καθηγητής στο Moody Bible Institute.
Αυτή η θεωρία αξιώνει ότι η αρπαγή των αγίων θα πραγματοποιηθεί πριν αρχίσει η επταετής περίοδος της Μεγάλης Θλίψης. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι Εθνικοί θα αρπαχθούν πρώτα και έπειτα ο Θεός θα αρχίσει το έργο της σωτηρίας Του για το λαό Ισραήλ. Επίσης, η αρπαγή των αγίων θα προηγηθεί και από την εμφάνιση του Αντίχριστου και από τις πληγές των επτά φιαλών.
Γενικά, οι περισσότεροι Χριστιανοί πιστεύουν είτε στον αμιλενιαλισμό είτε σ` αυτή τη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη. Αλλά αυτές είναι μόνο υποθέσεις που χτίστηκαν από σαθρή γνώση και ανεπαρκή κατανόηση της Βίβλου. Αντί να απαντούν στις πολλές ερωτήσεις που έχουν οι πιστοί για το Βιβλίο της Αποκάλυψης, αυτές οι υποθέσεις έχουν κάνει περισσότερη ζημιά παρά καλό προκαλώντας ακόμα περισσότερες ερωτήσεις και αμφιβολίες για το Λόγο της Αποκάλυψης.
Αν η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη ήταν σωστή, ποια σχέση θα είχε το Βιβλίο της Αποκάλυψης για τους Εθνικούς πιστούς; Η Μεγάλη Θλίψη και η σειρά των γεγονότων που προφητεύονται στην Αποκάλυψη δε θα είχαν καμία σχέση με μας, επειδή όλοι θα είχαμε αρπαχθεί εκ των προτέρων. Γι` αυτό πολλοί άνθρωποι συχνά αντιμετωπίζουν το Λόγο της Αποκάλυψης ως θέμα περιέργειας παρά πίστης.
Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Λόγος της Αποκάλυψης είναι απόλυτα σχετικός με μας που ζούμε στο σημερινό κόσμο. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω αυτό: πιστεύετε στο Λόγο του Θεού ή πιστεύετε στα λόγια των μελετητών; Υπάρχει αφθονία θεωριών στους έσχατους καιρούς, από τον αμιλενιαλισμό μέχρι την αρπαγή μετά τη Χιλιετή Βασιλεία, την αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη, την αρπαγή πριν την Μεγάλη Θλίψη, την αρπαγή στο μέσο της Μεγάλης Θλίψης κ.λπ. Αυτές οι θεωρίες που προτείνονται από τους μελετητές είναι ακριβώς αυτό—τίποτα περισσότερο από απλές υποθέσεις, αξιώματα και συλλογισμούς.
Σε ποια από αυτές τις θεωρίες πιστεύετε εσείς; Πολλοί άνθρωποι λένε ότι πιστεύουν στη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, επειδή αυτή διδάχθηκαν από τους ποιμένες τους. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω σαφώς και οριστικά: εσείς και εγώ θα περάσουμε από τις πληγές των επτά σαλπίγγων και θα ζήσουμε ως το μέσο της Μεγάλης Θλίψης. Επειδή προοριζόμαστε για να περάσουμε μέσα από τη Μεγάλη Θλίψη, η πίστη μας πρέπει να είναι αληθινή και αρκετά ισχυρή ώστε να νικήσει τις δοκιμασίες και τις θλίψεις που μας περιμένουν.
Τι θα συνέβαινε αν, έχοντας πίστη στη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, είχατε σκεφτεί, «Εγώ θα αρπαχθώ πριν από τη Μεγάλη Θλίψη· δε θα φροντίσω περισσότερο γι` αυτό», και δεν ετοιμάσετε την πίστη σας για τους έσχατους καιρούς; Όταν η επταετής περίοδος της Μεγάλης Θλίψης έρθει όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι δεν προετοίμασαν την πίστη τους για τη Μεγάλη Θλίψη θα περιέλθουν σε μεγάλη σύγχυση, βάσανα και ίσως ακόμα θάνατο—δηλαδή η ίδια η πίστη τους στον Ιησού θα κλονιστεί. Πολλοί από αυτούς δε θα είναι σε θέση να νικήσουν τη Μεγάλη Θλίψη και θα καταλήξουν χάνοντας τη μάχη της πίστης τους.
Πριν από την εμφάνιση της θεωρίας της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, πολλοί Χριστιανοί είχαν πιστέψει πραγματικά ότι θα περνούσαν από όλη την επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης και ότι θα αρπάζονταν μόνο μετά το τέλος της, όταν ο Χριστός πραγματοποιήσει τη δεύτερη έλευσή Του. Νομίζοντας πως έπρεπε να υπομείνουν όλα τα χρόνια της επταετούς περιόδου, προετοίμασαν την πίστη τους με προθυμία αλλά και μεγάλο φόβο. Το να περάσουν από όλες τις πληγές πρέπει να ήταν μια τρομακτική προοπτική γι` αυτούς, όπως θα πρέπει πράγματι να είναι για τον καθένα. Αλλά κι αυτή η πεποίθηση ήταν επίσης μόνο μια ακαδημαϊκή θεωρία, προϊόν άγνοιας του Λόγου του Θεού.
Ύστερα υπάρχουν οι συντηρητικοί που πιστεύουν στον αμιλενιαλισμό. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τη Χιλιετή Βασιλεία ως συμβολική. Την βλέπουν ως συμβολική αντιπροσώπευση της ειρήνης που οι πιστοί στον Χριστό κερδίζουν μέσω της σωτηρίας τους. Αν τέτοιες ακαδημαϊκές θεωρίες ήταν αληθινές, δε θα μπορούσαμε να φροντίσουμε λιγότερο γι` αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, επειδή όλοι θα αρπαζόμασταν από τον Θεό στον αέρα πριν αρχίσει η Μεγάλη Θλίψη.
Αλλά αν αυτά δεν είναι αληθινά, τι θα συμβεί λοιπόν; Αντιμετωπίζοντας τη Μεγάλη Θλίψη χωρίς προετοιμασία της πίστης μας, θα μας κυρίευε η ακινησία του φόβου. Θα ήμασταν ανίκανοι να υπερασπιστούμε την πίστη μας, θα συνθηκολογούσαμε μπρος στα κύματα των θλίψεων και των δοκιμασιών, και θα καταλήγαμε στο ίδιο ρεύμα με τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά ο Θεός μας έχει πει ότι όσων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής—δηλαδή όσοι είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος—δε θα παραδοθούν ποτέ.
Ο Θεός μας λέει στο Λόγο της Αποκάλυψής Του ότι όσοι είναι αναγεννημένοι θα νικήσουν τις δοκιμασίες της Μεγάλης Θλίψης με πίστη, και πως στο μέσο της Μεγάλης Θλίψης θα τους αρπάξει στον αέρα. Η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη ξεφεύγει έτσι από αυτή την βιβλική αλήθεια, που σημαίνει ότι αυτή η άποψη είναι μόνο ένα ανθρώπινο αξίωμα. Με άλλα λόγια είναι ένα ψέμα και όχι η αλήθεια.
Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν δεχτεί αυτή τη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη. Όσοι πιστεύουν στη διδασκαλία του Scofield, της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, πιστεύουν στα εξής:
1. Η επταετής περίοδος της Μεγάλης Θλίψης θα αρχίσει μετά την εμφάνιση του Αντιχρίστου στους έσχατους καιρούς.
2. Ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει πάνω στον κόσμο στη διάρκεια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης· το πρώτο μισό της επταετούς περιόδου θα κυβερνήσει ως γενναιόδωρος κυβερνήτης και το τελευταίο μισό ως κακός τύραννος.
3. Ο Ναός της Ιερουσαλήμ θα χτιστεί ξανά και θα επαναληφθούν ξανά οι θυσιαστικές προσφορές.
4. Ο Αντίχριστος θα κάνει επταετή συνθήκη με το Ισραήλ.
5. Μετά τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Μεγάλης Θλίψης, ο Αντίχριστος θα αθετήσει αυτή τη συνθήκη με το Ισραήλ.
6. Τα επόμενα τριάμισι χρόνια θα είναι καιρός μεγάλων δοκιμασιών και διωγμού για τους Ισραηλίτες. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα κηρυχθεί το ευαγγέλιο της Χιλιετούς Βασιλείας αντί του ευαγγελίου της χάρης.
7. Μεταξύ των Ισραηλιτών, 144.000 θα επιζήσουν από τη Μεγάλη Θλίψη.
8. Η Μεγάλη Θλίψη θα τελειώσει με τη μάχη του Αρμαγεδώνα.
 
Έχοντας ορίσει τη Μεγάλη Θλίψη με τους παραπάνω όρους, ο Scofield δεν έκανε καμία αναφορά σ’ αυτό που θα συμβεί στους Εθνικούς στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης. Ο Scofield, με άλλα λόγια, υποστήριξε ότι όλοι οι Εθνικοί που πιστεύουν στον Χριστό θα αρπαχθούν πριν από την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης, και ότι μόνο μετά την αρπαγή τους θα αρχίσει ο Θεός να εργάζεται με το λαό Ισραήλ. Το έργο Του θα ολοκληρωθεί με την απελευθέρωση 144.000 Ισραηλιτών και με αυτό θα τελειώσει το έργο της σωτηρίας Του. Η Χιλιετής Βασιλεία θα αρχίσει μετά.
Η πηγή επιρροής για τον Scofield και τους ισχυρισμούς του για την αρπαγή πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, ήταν ο John Nelson Darby, ο ιδρυτής μιας ομάδας γνωστής ως «Αδελφοί του Πλύμουθ» (ή «Κλειστοί Αδελφοί»), ο οποίος άρχισε να υιοθετεί αυτή τη θεωρία όταν συνάντησε έναν Πεντηκοστιανό ηγέτη. Αυτός ο ηγέτης στην πραγματικότητα ήταν ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι από τη Σκοτία με το όνομα Margaret MacDonald, που υποστήριζε ότι το 1830 είδε ένα όραμα από τον Θεό στο οποίο είδε ότι οι Χριστιανοί αρπάζονται αμέσως πριν από τη Μεγάλη Θλίψη. Ύστερα από μια επίσκεψη σ’ αυτό το κορίτσι ο Darby άρχισε να διδάσκει τη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη.
Οι διδασκαλίες του Darby πέρασαν έπειτα στον Scofield, έναν Αμερικανό θεολόγο. Ο Scofield, που είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του ετοιμάζοντας την ευρέως χρησιμοποιημένη Scofield Reference Bible, προβληματιζόταν εκείνη την εποχή στο θέμα αν η αρπαγή θα γινόταν πριν ή μετά τη Μεγάλη Θλίψη. Όταν ο Scofield άκουσε τη θεωρία του Darby για την αρπαγή πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, ασπάσθηκε αυτήν και πείσθηκε εντελώς για τις αξιώσεις της και την συμπεριέλαβε στην Scofield Reference Bible. Έτσι ο Scofield έφτασε να πιστεύει και να υποστηρίζει την θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, που πολλοί από τους σημερινούς Χριστιανούς την ακολούθησαν επίσης.
Πριν αναπτυχθεί η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη από τον Darby και τον Scofield, οι περισσότεροι Χριστιανοί πίστευαν στην αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη. Αλλά ο Scofield, που ήταν καθηγητής στο Moody Bible Institute στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε τεράστια επιρροή σε δογματικά ζητήματα, ιδιαίτερα με τον αντίκτυπο που προκάλεσε η Scofield Reference Bible. Ήταν λόγω του Scofield και της επιρροής του που η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη διαδόθηκε τόσο πολύ στις Χριστιανικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο.
Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους σημερινούς Χριστιανούς είναι τώρα βαθιά νυχτωμένοι στην πίστη τους. Είναι νυχτωμένοι επειδή νομίζουν εσφαλμένα ότι η άνοδος του Αντίχριστου δε θα είχε καμία σχέση μαζί τους. Δεν βλέπουν καμία ανάγκη να προετοιμάσουν την πίστη τους για την εποχή της Μεγάλης Θλίψης, επειδή πιστεύουν ότι θα αρπαχθούν πριν αυτή αρχίσει. Αλλά ο Κύριός μας έχει πει σε μας να είμαστε πάντα άγρυπνοι, επειδή κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει ο νυμφίος. Δυστυχώς, όσοι δεν λαμβάνουν υπόψη το Λόγο του Θεού και αντίθετα στηρίζονται στις διδασκαλίες της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη παραμένουν ακόμα βαθιά νυχτωμένοι.
Αλλά τώρα είναι ο καιρός να ξυπνήσουμε. Τώρα είναι ο καιρός να πετάξετε μακριά την λανθασμένη πίστη σας στην αρπαγή πριν την Μεγάλη Θλίψη και να πιστέψετε στο Λόγο της αλήθειας. Ούτε η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη ούτε η θεωρία της αρπαγής μετά τη Μεγάλη Θλίψη έχουν οποιοδήποτε βιβλικό θεμέλιο· πρέπει να επιστρέψετε στον αληθινό Λόγο του Θεού. Ο Λόγος της Αποκάλυψης (6:8) μας λέει, «Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ` αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης». Εδώ λέει ότι το όνομα εκείνου που κάθεται στον ωχρό ίππο, του Αντίχριστου, ήταν Θάνατος, και ότι ο Άδης τον ακολουθούσε. Αυτό σημαίνει ότι ο Αντίχριστος είναι ένας δολοφόνος που οδηγεί τα θύματά του στον άδη. Εδώ επίσης λέει ότι θα του δοθεί δύναμη πάνω στο ένα τέταρτο της γης, για να σκοτώσει με ξίφος, με πείνα, με θάνατο και τα κτήνη της γης. Ο Αντίχριστος, με άλλα λόγια, θα διαπράξει τις ίδιες αγριότητες με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες—μόνο αυτή τη φορά ακόμα χειρότερα—στο να θανατώσει, να κακοποιήσει και να διώξει τους Χριστιανούς, και να καταστρέψει την πίστη τους.
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η εποχή του ωχρού ίππου είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Ο Κύριός μας λέει, «Το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε, τα δε σημεία των καιρών δεν δύνασθε;» (Κατά Ματθαίον 16:3). Όταν δε μπορούμε να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών, δε μπορούμε να ξέρουμε ποιο είδος πίστης πρέπει να έχουμε και έτσι δε μπορούμε ούτε να σπείρουμε τους σπόρους ούτε να συγκεντρώσουμε τους καρπούς—με άλλα λόγια, δε μπορούμε να εργαστούμε για τον Κύριο. Σήμερα, η εποχή του κόκκινου ίππου έχει περάσει και είμαστε στην εποχή του μαύρου ίππου. Ο κόσμος θα χτυπηθεί σύντομα από μεγάλες οικονομικές καταστροφές και θα αντιμετωπίσει την εποχή της σκληρής πείνας. Πείνα και λιμός θα απλωθούν ανεξέλεγκτα σε όλο τον κόσμο. Όταν όλα αυτά τα πράγματα γίνουν, πολλοί θα θρηνήσουν. Μην είστε ένας από αυτούς· αντίθετα να είστε εκείνος που η πίστη του μπορεί να διακρίνει τα σημεία των καιρών.
Η σημερινή εποχή είναι η εποχή του μαύρου ίππου. Όταν αυτή η εποχή του μαύρου ίππου περάσει, θα έρθει η εποχή του ωχρού ίππου. Ο Αντίχριστος, που σηκώνεται σ` αυτή την περίοδο, θα σκοτώσει αδιακρίτως και θα διώξει τους αγίους, σημαδεύοντας αυτή την εποχή ως εποχή μαρτυρίου.
Η Αποκάλυψη 13:6-8 λέει, «Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον του Θεού, να βλαφημήση το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ. Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου». Εδώ αναφέρεται στον Αντίχριστο. Η περικοπή μας λέει ότι σε έναν από τους κυβερνήτες του κόσμου θα δοθεί η δύναμη του Σατανά για να βλασφημήσει τον Θεό και να διώξει τους αγίους. Αυτός είναι το παιδί του Διαβόλου, που έχει τη δύναμη του δράκοντα. Με τη δύναμή του θα παλέψει και θα «νικήσει» τους αγίους. Αλλά αυτή η νίκη απλά σημαίνει ότι θα κάνει πολλούς από τους αγίους να υποστούν μαρτύριο. Αυτό αναφέρεται ακριβώς στο φυσικό θάνατο των αγίων· ο Αντίχριστος δε μπορεί ποτέ να αφαιρέσει την ίδια την πίστη των αγίων.
Εκείνο που υποστήριξε ο Scofield ήταν ότι οι άγιοι δε θα αντιμετώπιζαν τη Μεγάλη Θλίψη καθόλου. Αλλά χωρίς την επταετή Μεγάλη Θλίψη, δε μπορεί να υπάρξει Χιλιετής Βασιλεία για τους αγίους. Οι άγιοι θα βγουν από τη Μεγάλη Θλίψη ως μάρτυρες. Αυτή η προφητεία της Βίβλου έχει προγραμματιστεί από τον Ιησού Χριστό από την αρχή του κόσμου. Όλη η ιστορία του κόσμου θα τελειώσει με τα έργα που θα ολοκληρώσει ο Χριστός.
Πρέπει να είστε σε θέση να διακρίνετε τις επτά εποχές που έχει ορίσει ο Θεός για μας. Η πρώτη εποχή είναι η εποχή του λευκού ίππου, η εποχή στην οποία ο Λόγος του Θεού αρχίζει το έργο του. Η δεύτερη εποχή, η εποχή του κόκκινου ίππου, είναι η εποχή του Διαβόλου. Η τρίτη εποχή του μαύρου ίππου είναι η εποχή της φυσικής και πνευματικής πείνας. Η τέταρτη εποχή του ωχρού ίππου είναι η εποχή της ανόδου του Αντιχρίστου. Αυτή είναι η εποχή των επτά σαλπίγγων, η εποχή του μαρτυρίου. Οφείλεται στην αποτυχία τους να διακρίνουν αυτή την εποχή του ωχρού ίππου που φέρνει τους ανθρώπους σε τέτοια σύγχυση.
Χωρίς γνώση αυτής της εποχής, δε μπορούμε να ζήσουμε κατάλληλα τη ζωή μας ως αναγεννημένοι Χριστιανοί. Αν παραμένουμε χωρίς να θυμόμαστε αυτό που μας περιμένει, πώς μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον; Ακόμα και οι άνθρωποι που διευθύνουν επιχειρήσεις πρέπει να ξέρουν εκ των προτέρων τις μεταβαλλόμενες τάσεις των εποχών για να επιτύχουν. Πώς θα μπορούσαμε οι πιστοί στον Χριστό, να είμαστε έτοιμοι για την επιστροφή Του αν δεν έχουμε καμία ένδειξη γι` αυτό που μας περιμένει;
Πρέπει να έχουμε σαφή κατανόηση της Μεγάλης Θλίψης για να είμαστε έτοιμοι γι` αυτήν. Οι άγιοι θα ζήσουν μέσα στα πρώτα τριάμισι χρόνια της Μεγάλης Θλίψης, και στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα υποστούν μαρτύριο. Δε θα περάσουν και από τα επτά έτη της Μεγάλης Θλίψης αλλά μόνο το πρώτο μισό και έπειτα, με το μαρτύριό τους θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν. Όταν οι άγιοι αρπαχθούν, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χριστός θα κατέβει στη γη αλλά μάλλον ότι ο Κύριος θα τους συναντήσει στον αέρα στο δείπνο του γάμου του Αρνίου.
Αυτή η γη, εν τω μεταξύ, θα σκεπαστεί από τις πληγές των επτά φιαλών. Όσοι θα επιστρέψουν στη γη με τον Χριστό μετά τις πληγές, θα είναι μόνο εκείνοι που οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρηθεί, τόσο λευκοί όσο το χιόνι, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Γι` αυτό πρέπει να προετοιμάσουμε την πίστη μας με την κατανόηση αυτής της εποχής και της κρίσιμης σχέσης και σημασίας της για μας.
Ο Κύριός μας είπε στον άγγελο της εκκλησίας της Σμύρνης, «Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν· είσαι όμως πλούσιος· και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά συναγωγή του Σατανά. Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλλεις να πάθης. Ιδού, ο διάβολος μέλλει να βάλη τινάς εξ υμών εις φυλακήν διά να δοκιμασθήτε, και θέλετε έχει θλίψιν δέκα ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής». Από αυτή την περικοπή, μπορούμε να δούμε ότι η εκκλησία της Σμύρνης είχε διωχθεί σκληρά από τους Ιουδαίους. Όμως, ο Κύριος είπε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι δεν ήταν αληθινοί Ιουδαίοι αλλά συναγωγή του Σατανά. Το είπε αυτό όχι μόνο στην εκκλησία της Σμύρνης αλλά και στις επτά εκκλησίες της Ασίας.
Υπήρχε μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα στη Σμύρνη η οποία, παρά το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι λάτρευαν τον ίδιο Θεό όπως και οι πιστοί στον Χριστό, εντούτοις δίωξαν τους αγίους της εκκλησίας της Σμύρνης, ακριβώς όπως είχαν κάνει οι Ρωμαίοι. Στους αγίους που αντιμετώπιζαν αυτό το διωγμό, ο Θεός είπε, «Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής», και, «Ο νικών δεν θέλει αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου». Ο Θεός είπε στους αγίους ότι έπρεπε να νικήσουν. Παρόμοια κι εμείς, πρέπει να πολεμήσουμε τον Αντίχριστο μέχρι το τέλος και να τον νικήσουμε στη μάχη της πίστης μας. Ο Κύριός μας θα μας δώσει τότε το στεφάνι της ζωής, με άλλα λόγια, θα μας ευλογήσει επιτρέποντάς μας να ζήσουμε στη Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη.
Έχετε το θάρρος να υποστείτε το μαρτύριο; Τώρα είναι ο καιρός για να προετοιμάσετε την πίστη του μαρτυρίου σας. Και για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε την πίστη της λύτρωσης που σας επιτρέπει πλήρως να σταθείτε ενώπιον του Κυρίου—την πίστη που μπορεί να δεχτεί το μαρτύριο χωρίς δισταγμό.
Πρέπει να προετοιμάσουμε αυτή την πίστη τώρα. Ο Κύριός μας έχει πει στον καθένα ότι κανένας δε μπορεί να μπει ή ακόμα και να δει τη Βασιλεία του Θεού χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μας έχει πει ότι η πίστη σ` αυτό το ευαγγέλιο είναι η πίστη του μαρτυρίου στους έσχατους καιρούς.
Αν υπάρχει αμαρτία στις καρδιές των ανθρώπων, πώς θα μπορέσουν να υποστούν μαρτύριο; Αντί να υποστούν μαρτύριο, αυτοί θα ήταν οι άνθρωποι που θα οδηγούσαν και άλλους να λάβουν το χάραγμα του θηρίου! Τίποτα άλλο εκτός από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δε μπορεί να καθαρίσει τις αμαρτίες μας. Ούτε ακόμα και οι προσευχές μετάνοιας σας, που προφέρετε από συνήθεια και τελετουργικά, δε μπορούν να καθαρίσουν τις αμαρτίες σας. Η προσπάθεια να καθαρίσετε τις αμαρτίες σας με προσευχές μετάνοιας είναι μόνο χάσιμο χρόνου και κόπου.
Όσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό πιστεύουν περισσότερο σ` αυτά που είπαν οι θεολόγοι από ό,τι σε αυτά που λέει πραγματικά ο Λόγος του Θεού. Το γεγονός ότι οι μελετητές, οι ίδιοι οι άνθρωποι στους οποίους τόσοι πολλοί Χριστιανοί στηρίζουν την εμπιστοσύνη τους, υποστηρίζουν και πιστεύουν στον αμιλενιαλισμό, δείχνει απλά πόσο ακριβώς αμαθείς είναι αυτοί οι υποτιθέμενοι βιβλικοί μελετητές. Σύμφωνα με αυτούς τους αμιλενιανιστές, δε θα υπήρξε ούτε Χιλιετής Βασιλεία ούτε το μαρτύριο των αγίων στη Μεγάλη Θλίψη. Σε όσους πιστεύουν στη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη ή του αμιλενιαλισμού, το Βιβλίο της Αποκάλυψης δεν έχει καμία έννοια!
Ο Λόγος της Αποκάλυψης είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού που γράφτηκε από τον Απόστολο Ιωάννη, τον πιο αγαπημένο μαθητή του Χριστού. Κανένας δε μπορεί να το αρνηθεί αυτό.
Δεν επικρίνω τις καθιερωμένες θεωρίες και δόγματα των θεολόγων για κανέναν λόγο αλλά το κάνω αυτό για να προετοιμάσω την πίστη σας έτσι ώστε να μπορείτε να είστε πιστοί στον Κύριο μέχρι θανάτου. Το κάνω για να σας εκπαιδεύσω στο Λόγο της Γραφής ώστε να είστε έτοιμοι να αντισταθείτε στο διωγμό της Μεγάλης Θλίψης με αποφασιστική ετοιμότητα να δεχθείτε το μαρτύριό σας.
Για να γίνει αυτό πρέπει να προετοιμάσετε την πίστη σας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τώρα. Όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, από την άλλη πλευρά, θα συνθηκολογήσουν μπροστά στο Σατανά και θα καταλήξουν εχθροί του Θεού, επειδή όσων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής θα λατρέψουν τον Σατανά. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού.
Ο Θεός θα επιτρέψει οι άγιοι να υποστούν μαρτύριο στη μέση της Μεγάλης Θλίψης. Όταν περάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια από την επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης, όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα υποστούν μαρτύριο. Αμέσως μετά από το μαρτύριό τους θα έρθει η ανάσταση και η αρπαγή τους. Αυτή είναι μια γενική περίληψη του Βιβλίου της Αποκάλυψης, και γι` αυτό επαναλαμβάνω τα βασικά σημεία της.
Πρέπει να θυμάστε πως όταν έρθει η εποχή του Αντιχρίστου, θα υπάρξουν πολλοί που, αμέσως μόλις υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν ταυτόχρονα. Όταν φθάσει η εποχή του ωχρού ίππου, τα λουλούδια της πίστης θα ανθίσουν με το μαρτύριό τους. Η αληθινή πίστη, όταν έρθει ο σωστός καιρός, παράγει αληθινούς καρπούς και ανθίζει με όμορφα λουλούδια.
Υπάρχουν ορισμένα φυτά στην έρημο που βλαστάνουν, ανθίζουν και παράγουν καρπούς στη διάρκεια μιας μόνο εβδομάδας. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες των ερήμων, όπου οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες και το νερό είναι λιγοστό. Πρέπει να βλαστήσουν, να ανθίσουν και να παράγουν καρπούς γρήγορα, επειδή ο λιγοστός εφοδιασμός τους με νερό μπορεί να διαρκέσει μόνο για λίγο.
Η πίστη όσων θα πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στη διάρκεια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης είναι όπως αυτά τα φυτά. Γι’ αυτούς το να πιστέψουν, να ακολουθήσουν και να υποστούν μαρτύριο γι` αυτό το ευαγγέλιο μαζί με μας, αρκεί μόνο μια μικρή χρονική περίοδο. Η μανία του Αντιχρίστου θα φθάσει στην αιχμή της στο μέσο της Μεγάλης Θλίψης, τριάμισι χρόνια από την έναρξή της.
Τότε θα εμφανιστεί το μαρτύριο των αγίων. Ακόμα και εκείνοι που, έχοντας ήδη ακούσει για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν το έχουν δεχτεί ακόμα στις καρδιές τους θα μπορούν τότε να έχουν αληθινή πίστη και να ενωθούν μαζί μας στο μαρτύριο, αν πιστέψουν σ` αυτό το ευαγγέλιο αργότερα στη διάρκεια της εποχής της Μεγάλης Θλίψης, παρά τη συντομία της. Γι` αυτό διαδίδουμε το ευαγγέλιο, για να ξυπνήσουμε τους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο από τον πνευματικό τους ύπνο. Θα κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ως την άκρη του κόσμου μέχρι να υποστούμε το μαρτύριο. Αν δεν υπήρχε κανένα μαρτύριο, τι θα εξυπηρετούσε το ευαγγέλιο που διαδίδουμε τώρα; Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορεί να υποστούν μαρτύριο στους έσχατους καιρούς. Πρέπει να προετοιμάσουμε την πίστη μας γι’ αυτό τώρα.
Αν δεν προετοιμάσουμε την πίστη μας για να δεχτούμε το μαρτύριο για να υπερασπιστούμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τώρα που έχουμε ειρήνη ενώπιον του Θεού, θα λυπηθούμε γι` αυτό αργότερα. Όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, θα είμαστε πολυάσχολοι με τους εαυτούς μας, λέγοντας, «Κύριε, είμαι πολύ απασχολημένος τώρα. Περίμενέ με λίγο ακόμα. Μετανοώ τώρα.» Εάν αυτό είναι το είδος της πίστης που έχουμε ως το τέλος, ο Κύριος θα μας πει, «Γιατί δεν πηδάτε κατευθείαν στη λίμνη της φωτιάς οι ίδιοι; Είστε ό,τι πρέπει γι` αυτό!» Όσοι έχουν αμαρτία πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουν ότι θα καταλήξουν έτσι στο τέλος. Γι` αυτό ο Θεός είπε, «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας».
Ως την ώρα που οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο, το φυσικό περιβάλλον του κόσμου θα έχει καταστραφεί εντελώς. Τα δάση θα καούν ολοσχερώς· οι θάλασσες, οι ποταμοί και οι πηγές θα μετατραπούν σε μολυσμένο αίμα και ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια θα χάσουν το φως τους σκεπάζοντας ολόκληρο τον κόσμο με σκοτάδι. Οι κάτοικοί του, που θα κυβερνιούνται από πονηρά πνεύματα, θα έχουν χάσει τα μυαλά τους, η συμπεριφορά τους θα γίνει πολύ βίαιη και ο μόνος στόχος τους θα είναι να συγκεντρώσουν και να σκοτώσουν όλα τα παιδιά του Θεού που μπορούν να βρουν. Γι` αυτό πρέπει να καταλάβετε και να πιστέψετε στο Λόγο της Αποκάλυψης.
Σήμερα οι εκκλησίες ασχολούνται μόνο στο να χτίσουν μεγαλύτερα και υψηλότερα κτίρια. Ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για να χτίσουν τις εκκλησίες τους και όμως στις καρδιές τους υπάρχει μόνο αμαρτία και όχι η πίστη που μπορεί να δεχτεί το μαρτύριο για τον Ιησού. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να καθαρίσουν τις καρδιές τους από τις αμαρτίες τους.

Ο κόσμος θα μπει σύντομα στην εποχή της Μεγάλης Θλίψης, την εποχή του ωχρού ίππου. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι θα έχετε το είδος πίστης που μπορεί να δεχτεί το μαρτύριο και να παραμείνετε πιστοί στον Χριστό μέχρι το θάνατο. Πρέπει να πιστέψουμε στο Λόγο της Αποκάλυψης αφού την εξετάσουμε σοβαρά με το πνεύμα των Βεροιαίων.