Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 3-4] Οι Υπηρέτες και Άγιοι του Θεού που Ικανοποιούν την Καρδιά Του (Αποκάλυψη 3:7-13)

Οι Υπηρέτες και Άγιοι του Θεού που Ικανοποιούν την Καρδιά Του
(Αποκάλυψη 3:7-13)
 
 
Υπάρχουν ακόμα σ` αυτό τον κόσμο εκκλησίες όπως της Φιλαδέλφειας
 
Ο Θεός μας λέει εδώ ότι μεταξύ των επτά εκκλησιών στην Ασία, η εκκλησία που επαινέθηκε και αγαπήθηκε περισσότερο από τον Κύριο ήταν η εκκλησία της Φιλαδέλφειας.
Στη σημερινή εποχή επίσης, μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός, που μίλησε στις επτά εκκλησίες στην Ασία, θέλει οι εκκλησίες Του να είναι όπως η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, για να λειτουργήσει μέσω αυτών και να ικανοποιηθεί από αυτές. Ακόμα και σήμερα, οι εκκλησίες που επαινούνται από τον Θεό κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Τώρα όπως τότε, οι άγιοι που είναι πιστοί στον Θεό, ακόμα και αν η δυνατότητά τους είναι περιορισμένη, ανήκουν στις εκκλησίες που διαδίδουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός ικανοποιείται από τέτοιους εργάτες. Κανένας τους δε μπορεί να διώξει τους δαίμονες με την τοποθέτηση των χεριών του ή να προφητεύσει. Ούτε κανένας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ταλαντούχος με την ομιλία του, ούτε να του έχει δωρηθεί η δύναμη της πεποίθησης. Το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να πιστεύουν και να κηρύττουν ότι ο Ιησούς μόνο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα παίρνοντας τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη, και ότι όλη η κρίση της αμαρτίας μας μεταβιβάστηκε στον Χριστό με το αίμα Του στο Σταυρό.
Αυτοί οι εργάτες δεν είναι ανώτεροι από τους πιστούς που ακολουθούν τον Κύριο, Τον λατρεύουν και υπακούνε στο θέλημά Του με την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όσοι κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δεν είναι υλικά πλούσιοι. Ούτε έχουν οποιοδήποτε άλλο χάρισμα. Το μόνο που έχουν είναι η πίστη και το πάθος τους για το κήρυγμα του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος. Πιστεύουν πως το να κάνουν αυτό το έργο της διάδοσης του ευαγγέλιου είναι αυτό που ικανοποιεί την καρδιά του Κυρίου, επειδή ο Κύριος βαφτίστηκε πράγματι από τον Ιωάννη, σταυρώθηκε στο Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς για να εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες μας. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ευχαριστούν μόνο τον Κύριο και ακολουθούν μόνο Αυτόν.
Εκείνο που θέλουμε είναι αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να διαδοθεί στον καθένα, και ο καθένας να ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Θεός μας ανέθεσε θαυμαστά να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο, και μας έχει ευλογήσει έτσι ώστε να γεννηθούν πολλοί καρποί. Και μας έχει δώσει επίσης την πίστη με την οποία μπορούμε να δεχθούμε το μαρτύριό μας στους έσχατους καιρούς, και την ευλογία της αρπαγής μας και τη ζωή στη Χιλιετή Βασιλεία. Ο Θεός μας έχει κάνει να μπορούμε να δεχθούμε το μαρτύριο για τον Κύριο και να συμμετάσχουμε στην πρώτη ανάσταση και να ντυθούμε με τη δόξα του Ουρανού.
Όσοι από μας αφιερώνονται τώρα στο κήρυγμα του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος, ανήκουν στην αγαπημένη εκκλησία του Θεού.
Ας σκεφτούμε πώς μπορούμε να διαδώσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός είπε στις εκκλησίες Του ότι έχει ανοίξει ήδη την πόρτα για το κήρυγμα του ευαγγέλιου. Επειδή κανείς δε μπορεί να σταματήσει αυτό που ο Θεός έχει ορίσει, Εκείνος βεβαιότατα θα εκπληρώσει το κάθε τι.
Ο Θεός έχει αναθέσει σε μας που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να κηρύξουμε αυτό το ευαγγέλιο του βαπτίσματός Του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και σήμερα, οι εκκλησίες Του εξακολουθούν να ευλογούνται για να λειτουργήσουν για τη διάδοση του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος σ` αυτή τη γη. Όταν εξετάζουν τις ατομικές δυνατότητές τους, ίσως είναι γεμάτοι ελλείψεις. Αλλά επειδή στις καρδιές τους βρίσκεται η αγάπη τους για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ο Θεός τους κρατά ακλόνητους και εργάζεται μέσω αυτών.
Ότι υπάρχουν ακόμα τέτοιες εκκλησίες σ` αυτό τον κόσμο, είναι μεγάλη ελπίδα για τον κόσμο. Σ` αυτές ο Θεός έχει εμπιστευτεί το έργο της διάδοσης του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος, και επίσης έχει βεβαιωθεί ότι κανένας δε μπορεί να σταματήσει αυτό που κάνουν. Κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος παντού στον κόσμο, και αυτό το ευαγγέλιο διαδίδεται έτσι σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός τους ενισχύει, τους προστατεύει και εργάζεται με αυτούς. Τώρα θα δούμε ότι ο Θεός ευλογεί όσους ενώνονται σ` αυτό το έργο και διαδίδουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλα τα έθνη του κόσμου, και πνευματικά και φυσικά.
Κηρύττουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε κάθε γωνία αυτού του κόσμου με τα τυπωμένα και ηλεκτρονικά βιβλία μας. Το κάνουμε αυτό ως τα πέρατα αυτού του κόσμου, και ο Κύριος θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται με μας έως ότου εκπληρωθεί η Βασιλεία του Χριστού σ` αυτή τη γη. Ο Θεός θα μας ικανώσει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στα 6,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους του κόσμου με τα βιβλία μας. Είθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους!
Για να κάνουμε τα έργα που ικανοποιούν τον Θεό, πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι για πνευματικό πόλεμο. Με αυτή την έννοια, ζητώ από τον Θεό να κρατά δυνατούς και να ευλογεί όλους τους υπηρέτες Του. Δεν υπάρχει κανένας τόσο πιστός όσο ο Κύριος μας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη αλήθεια σ` αυτό τον κόσμο, ούτε μία, που μπορεί να μας φέρει στη σαφή και τέλεια σωτηρία που μας έχει φέρει το αληθινό ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύουμε, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
 
 
Το Βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ο ευλογημένος Λόγος του Θεού που δίνεται σε όσους νικούν
 
Ο Θεός μας είπε, «Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη εκ του ξύλου της ζωής». Αυτή η αλήθεια σημαίνει ότι ο Θεός θα επιτρέψει σε τέτοιους ανθρώπους να ζήσουν στη Χιλιετή Βασιλεία Του. «Εις τον νικώντα» εδώ σημαίνει όσους υπερασπίζονται την πίστη τους πολεμώντας στους έσχατους καιρούς ενάντια στον Αντίχριστο με την αλήθεια, και, για τους σημερινούς χρόνους, όσους πολεμούν και νικούν τους οπαδούς του ψεύτικου ευαγγέλιου με την πίστη τους στο Λόγο της αλήθειας. Πρέπει να νικήσουμε το κακό με το καλό, κηρύττοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να αγωνιστούμε και να νικήσουμε όλους τους ψεύτες και τα ψεύτικα δόγματα με την πίστη μας στο Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος.
Για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους ψεύτες, πρέπει πάντα να μελετούμε βαθιά στο Λόγο του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος. Αν έχουμε πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τώρα και καθαριστήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας, ο αγώνας μας κατά των ψευτών θα αρχίσει από αυτή την ίδια την στιγμή. Όσοι πιστεύουν στο αληθινό ευαγγέλιο, πολεμούν και νικούν όσους έχουν το ψεύτικο ευαγγέλιο.
Πρέπει πάντα να κηρύττουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στους οπαδούς του ψεύτικου ευαγγέλιου. Γιατί; Επειδή η δύναμη του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος μπορεί να καταστρέψει την ψεύτικη πίστη τους και να τους φέρει νέα ζωή. Η Βίβλος μάς λέει να νικήσουμε το κακό με το καλό. Με αυτή την έννοια, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε την καλή μάχη της πνευματικότητάς μας που σώζει αυτές τις ψυχές από τις αμαρτίες τους.
Στην πνευματική μας μάχη βρίσκεται η ευλογία της σωτηρίας των ψυχών. Πολεμώντας πάντα και νικώντας τους ψεύτες με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να παράγουμε όλους τους καρπούς της αιώνιας ζωής στον Θεό.
 
 
Ο Κύριος μας είπε να διδαχθούμε από την παραβολή της συκιάς
 
Η συκιά συμβολίζει το έθνος του Ισραήλ. Επειδή κάθε έθνος έχει το εθνικό λουλούδι ή δέντρο του, το Ισραήλ συμβολίζεται με τη συκιά. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε πως όταν το Ισραήλ γεμίσει φύλλα, οι έσχατοι καιροί θα έχουν φτάσει πολύ κοντά στον κόσμο. Η Βίβλος μάς λέει ότι ο Κύριος θα επιστρέψει όταν το έθνος του Ισραήλ χτιστεί ξανά σ` αυτή τη γη και γίνει ισχυρό.
Σε αυτές τις ημέρες οι εφημερίδες είναι γεμάτες με ιστορίες που καλύπτουν τη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων. Το Ισραήλ κατέχει τώρα την ιστορική γη του και έχει γίνει μια μεγάλη δύναμη. Το μέλλον του Ισραήλ τώρα εξαρτάται εντελώς από τον Θεό. Αν το Ισραήλ υψωθεί ή πέσει στο μέλλον, όλα θα εκπληρωθούν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Και όταν το Ισραήλ εξαφανίζεται από αυτή τη γη, πρέπει να συνειδητοποιήσετε πως τότε θα εκπληρωθεί ο δεύτερος ερχομός του Κυρίου σ` αυτή τη γη. Επειδή η Βίβλος λέει ότι ο Κύριος θα επιστρέψει όταν αυξηθούν τα φύλλα της συκιάς, προβλέπει το τέλος αυτού του κόσμου μέσω της αποκατάστασης και της ευημερίας του Ισραήλ. Επίσης προβλέποντας τους έσχατους καιρούς, αυτοί θα είναι καταστροφές που μολύνουν το φυσικό περιβάλλον του κόσμου.
Ο Θεός είπε στον καθένα να έχει και να κρατήσει την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όλοι οι σκοποί του Θεού εστιάζονται στην πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Με αυτή την έννοια, όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σώζονται από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Κύριος μας είπε, «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Λουκάν 21:36). Με τη δική μας δύναμη, δε μπορούμε να δραπετεύσουμε από τη δοκιμασία που πρόκειται να έρθει. Αλλά με την πίστη στο Λόγο του Θεού, μπορούμε να τη νικήσουμε. Βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου πρέπει να προετοιμάσουμε την πίστη μας για το μαρτύριο για το χρόνο της Μεγάλης Θλίψης που πλησιάζει σε μας.
Αν οι Χριστιανοί νομίζουν ότι οι ίδιοι δε θα είναι στη Μεγάλη Θλίψη όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, η πίστη τους είναι πολύ μπερδεμένη. Δεν πρέπει να πιστέψουμε στο δόγμα της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη. Αυτό το δόγμα απομακρύνεται από την αλήθεια της Βίβλου, επειδή η Γραφή, ειδικά από το Βιβλίο της Αποκάλυψης, μας λέει ότι το μαρτύριο των αγίων θα έρθει όταν περάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια από την επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Αν οι άγιοι σκέφτονται ότι δε θα μπουν στην επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης αυτό θα τους οδηγήσει σε μια πολύ επικίνδυνη και παρανοημένη πίστη. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όσοι πιστεύουν στον Ιησού θα είναι στη μέση της Μεγάλης Θλίψης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλο το Λόγο του Θεού, πόσο καιρό θα παραμείνουν οι δίκαιοι σ` αυτό τον κόσμο; Θα παραμείνουν σ` αυτή τη γη όσο χρειαστεί ο Σατανάς για να λάβουν οι αμαρτωλοί το χάραγμά του και οι άγιοι να υποστούν μαρτύριο από το στρατό του Αντίχριστου. Αυτή είναι η αλήθεια που αποκαλύπτεται από τον Θεό και η κατάλληλη πίστη.
 
 

Η μεγάλη πνευματική μάχη που θα έρθει στους έσχατους καιρούς

 
Το αποτέλεσμα της πίστης των δικαίων φαίνεται σαφώς στη Μεγάλη Θλίψη που επιτρέπεται από τον Θεό. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι χωρίς την πίστη σας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δε θα κερδίσετε την αληθινή νίκη στη μάχη σας ενάντια στον Σατανά στους έσχατους καιρούς. Αλλά ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να αναγνωρίσετε σαφώς ότι η τελική νίκη ανήκει στους δίκαιους, καθώς με την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα γίνουν οι αληθινοί νικητές όσο το τέλος του κόσμου πλησιάζει. Με αυτή την έννοια, πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο του κηρύγματος του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο πριν από την άφιξη των έσχατων καιρών.
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Έχουμε μαζί μας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τον Λόγο της πίστης που μπορεί να μας δώσει την τελική νίκη. Ο Θεός προλέγει σαφώς το θάνατο του κόσμου. Πρέπει επίσης ν` αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος θα επιστρέψει εκείνη την περίοδο, ότι θα ανεβάσει τους αγίους στον Ουρανό και ότι θα φέρει μεγάλες θλίψεις σε όσους παραμένουν ακόμα σ` αυτό τον κόσμο. Με αυτή την έννοια, πρέπει να δεχθούμε τους έσχατους καιρούς πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, οπλισμένοι με την αληθινή πίστη. Ο Θεός έχει πει σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να περιμένουν τη Χιλιετή Βασιλεία με πίστη, καθώς είπε ότι όπως στα χρόνια του Νώε, το τέλος του κόσμου θα έρθει ενώ οι άνθρωποι θα τρώνε και θα πίνουν.
Χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, οι άνθρωποι δε μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα των έσχατων καιρών του κόσμου. Με όλα τα μέσα, πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όσοι δεν πιστεύουν σ` αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δε μπορούν καθόλου να γίνουν ανεχτοί από τον Θεό. Ο Θεός θα φέρει τις πιο φοβερές πληγές σ` αυτό τον κόσμο στο τελικό στάδιο των έσχατων καιρών. Επειδή όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δε μπορούν να δραπετεύσουν από τη δίκαια κρίση του Θεού, πρέπει να πιστέψουν σ` αυτό το ευαγγέλιο τώρα.
Για ν` αποφύγουμε την κρίση του Θεού, λοιπόν, είναι απολύτως απαραίτητο για τον καθένα να μάθει για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να πιστέψει σ` αυτό με όλη του την καρδιά. Η αλήθεια της σωτηρίας που είναι επιτακτική για τον καθένα, είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αληθινό ευαγγέλιο ενώπιον του Θεού εκτός από αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Περισσότερο από ποτέ πριν, αυτός ο κόσμος έχει τώρα την αναπόφευκτη ανάγκη για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, επειδή ζει βαθιά στην αμαρτία με τον πολιτισμό της αμαρτίας του.
Επειδή δεν υπάρχει πλέον οποιαδήποτε εγγύηση για το μέλλον σ` αυτή την τελευταία εποχή, οι άνθρωποι διαπράττουν καθημερινά αμαρτίες και επιδιώκουν μόνο την ευχαρίστησή τους. Η αληθινή ελπίδα για την ανθρωπότητα βρίσκεται στο Λόγο του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος, και μόνο αυτός ο Λόγος μπορεί να μας δώσει την αληθινή ελπίδα μας. Ωστόσο αυτός ο κόσμος έχει γίνει ένας κόσμος που δεν αναζητά τον Θεό. Επειδή είστε αμαρτωλοί και θα κριθείτε σύντομα από τον Θεό για τις αμαρτίες σας, πρέπει να πιστέψετε με όλη την καρδιά σας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού. Θα μπορείτε έπειτα να ελευθερωθείτε από τη φοβερή κρίση του Θεού. Η Βίβλος προειδοποιεί τον καθένα να μετανοήσει για τις αμαρτίες του, να επιστρέψει στον Θεό και να λάβει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Το τέλος του κόσμου είναι μια εποχή όπου οι άνθρωποι, έχοντας φάει και κοιμηθεί μέσα στην αμαρτία, θα πέσουν στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού χωρίς καν να το καταλάβουν.
Οι άνθρωποι πρέπει να λάβουν τη σωτηρία τους από την αμαρτία, που προσφέρεται από τον Θεό, αλλά πώς θα μπορούσαν να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους χωρίς γνώση του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος; Ο καθένας πρέπει να ξέρει ότι πρόκειται να λάβει τη φοβερή κρίση του Θεού λόγω των αμαρτιών του, και να συνειδητοποιήσει ότι η αλήθεια της λύτρωσης και ο Λόγος της ευλογίας είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Η Βίβλος δεν μας λέει ποια ακριβώς ημέρα και ώρα θα έρθει το τέλος του κόσμου. Η απόκρυψη της ώρας του τέλους του κόσμου είναι σοφία του Θεού. Αν ο Θεός φανέρωνε αυτή την ώρα του τέλους, θα έφερνε μεγάλες δυστυχίες. Γι` αυτό ο Θεός έκρυψε την ημέρα της κρίσης από τους ανθρώπους. Αλλά όταν φτάσει ο καιρός που έχει τεθεί από τον Θεό, όλα θα εκπληρωθούν από Αυτόν και ένας εντελώς νέος κόσμος θα αρχίσει.
Ο Θεός είπε στην κύρια περικοπή, «Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης». Αυτός ο Λόγος είναι υπόσχεση του Θεού ότι θα ελευθερώσει τους αγίους από τις επτά πληγές που θα έρθουν σ` αυτό τον κόσμο μετά από το μαρτύριό τους. Αυτό δεν σημαίνει, εντούτοις, ότι θα εξαιρέσει τους αγίους από το μαρτύριο ή το διωγμό του Αντίχριστου στους έσχατους καιρούς. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα αντιμετωπίσει τη φοβερή κρίση του Θεού, επειδή δεν πίστεψαν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και δεν έλαβαν την άφεση των αμαρτιών τους. Κατά συνέπεια, οι αμαρτωλές ψυχές τους θα πέσουν στον άδη. Αλλά ο Θεός θα επιτρέψει νωρίτερα το μαρτύριο στους αγίους, επειδή αυτό το μαρτύριο θα τους ελευθερώσει από τις τρομακτικές πληγές.
 
 
Ποιο είδος χαράγματος θα λάβουν οι άνθρωποι στους έσχατους καιρούς της Μεγάλης Θλίψης;
 
Η Βίβλος μάς λέει ότι οι άνθρωποι θα λάβουν το χάραγμα με το όνομα του Αντίχριστου. Αλλά ο Λόγος της Αποκάλυψης μας λέει επίσης ότι όσοι πάρουν το χάραγμα του ονόματος του Αντίχριστου στα μέτωπα ή τα δεξιά χέρια τους, θα ριχτούν στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. Με τη λήψη αυτού του χαράγματος του ονόματος του Αντίχριστου, θα μετατραπούν για πάντα σε υπηρέτες του Σατανά. Η λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού είναι φυλαγμένη για όσους έχουν αμαρτία.
Η εποχή της χάρης, που οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν από τις αμαρτίες τους μέσω της πίστης, φεύγει τώρα. Η Βίβλος γράφει ότι ένας αμέτρητος αριθμός μαρτύρων θα υπάρξει στους έσχατους καιρούς. Επειδή τα ονόματα αυτών των μαρτύρων είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής, θα απορρίψουν αυτόματα το χάραγμα του ονόματος του Αντίχριστου.
Ο Θεός μας λέει ότι όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όλοι θα υποστούν μαρτύριο εκείνη τη στιγμή. Θα υποστούν μαρτύριο επειδή θα αρνηθούν να λάβουν το χάραγμα του Σατανά. Όσοι έχουν γίνει δίκαιοι δεν πρέπει να φοβηθούν το μαρτύριο των έσχατων καιρών αλλά μάλλον πρέπει να ευχαριστούν τον Θεό για τη Χιλιετή Βασιλεία που τους περιμένει μετά από το μαρτύριό τους.
Επειδή η λήψη του χαράγματος του ονόματος του Αντίχριστου είναι μια προδοτική πράξη που προδίδει τον Κύριο μας, πρέπει να την απορρίψουμε. Μπορούμε όλοι να υψωθούμε στο μαρτύριό μας, επειδή το ότι κρατήσαμε την πίστη μας στον Θεό σ` αυτή την περίοδο είναι για να δοθεί δόξα στον Θεό. Ο Κύριος μας μας έχει πει ότι θα δώσει στους αγίους τη δύναμη να νικήσουν όλες τις δυσκολίες.
 
 

Πώς και μέχρι πότε η εκκλησία του Θεού πρέπει να Κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος;

 
Για πόσο καιρό μας έχει επιτρέψει ο Κύριος να διαδώσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Η απάντηση είναι μέχρι το χρόνο του μαρτυρίου μας στη Μεγάλη Θλίψη. Ο Θεός έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα του κηρύγματος του ευαγγέλιου για τους δίκαιους, έτσι ώστε να μπορούν να κηρύξουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μέχρι τότε. Μέχρι εκείνη την περίοδο του μαρτυρίου τους, οι δίκαιοι θα συνεχίσουν να κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό θα ακολουθηθεί έπειτα από τις τρομακτικές πληγές σ` αυτή τη γη.
Τώρα οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί ζουν περικυκλωμένοι από την όμορφη φύση που δόθηκε από τον Κύριο. Μέχρι την άφιξη του χρόνου της Μεγάλης Θλίψης, οι δίκαιοι πρέπει να κρατήσουν την πίστη τους καθαρή και να περιμένουν τον Κύριο, κηρύττοντας όλο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο δίκαιος χρειάζεται να επιμεληθεί την καλλιέργεια του ευαγγέλιου.
Στους έσχατους καιρούς, όταν θα επιβληθεί το χάραγμα του θηρίου πάνω μας, πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους κοσμικούς ανθρώπους με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκαν από τον Κύριο μας. Όταν υποβληθούμε στο μαρτύριο από τον Αντίχριστο στους έσχατους καιρούς, η πίστη μας θα έχει θριαμβεύσει. Οι ζωές όλων των δικαίων εξαρτώνται από τον Κύριο. Αν πιστεύουν στο Λόγο του Κυρίου, ότι θα τους φυλάξει από την ώρα της Μεγάλης Θλίψης, και κηρύξουν το ευαγγέλιο μέχρι το τέλος του κόσμου, ο Θεός θα τους δώσει τη ζωή της νίκης. Ο δίκαιος πρέπει να κηρύξει το ευαγγέλιο της αληθινής σωτηρίας παντού, και σήμερα και αύριο.
Πρέπει όλοι να περιμένουμε την επιστροφή του Κυρίου μας και να είμαστε πιστοί σ` Αυτόν για τις αμοιβές που μας περιμένουν όταν έρθει η Χιλιετής Βασιλεία. Όταν ο Κύριος επιστρέψει σ` αυτή τη γη, η Χιλιετής Βασιλεία θα δοθεί στους δίκαιους. Ο δίκαιος θα ντυθεί τότε με τη δόξα του Θεού μαζί με τον Κύριο.
Αλλά τώρα, πρέπει να συνεχίσουμε να κηρύττουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ενόσω είμαστε σ` αυτή τη γη, μέχρι την έσχατη στιγμή όταν δε θα μπορούμε πλέον να το κάνουμε αυτό. Το ευαγγέλιο που σώζει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι το ευαγγέλιο της αληθινής λύτρωσης από την αμαρτία.
Έχοντας ζήσει μέχρι το τέλος του κόσμου κηρύττοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σ` αυτή τη γη, ο δίκαιος θα συναντήσει τον Κύριο, θα βασιλέψει για χίλια χρόνια και, όταν τελειώσει η Χιλιετής Βασιλεία, θα μπει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού και θα ζήσει με τον Κύριο για πάντα. Ευχαριστώ τον Κύριο με πίστη. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο ακόμα περισσότερο που μας έδωσε αυτή την ελπίδα.
 
 
Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας ήταν η πιο αγαπημένη του Κυρίου επειδή έχοντας μόνο λίγη δύναμη, δεν αρνήθηκε το όνομα του Ιησού και ακολούθησε το θέλημα του Θεού
 
Ο Θεός έδωσε σ` αυτή την εκκλησία της Φιλαδέλφειας την ειδική ευλογία να διασωθεί από την ώρα της δοκιμασίας. Αυτή η ευλογία είναι η ευλογία της άφεσης της αμαρτίας, της ζωής στη Χιλιετή Βασιλεία και της απόκτησης της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. Οι Χριστιανοί που παραμένουν ακόμα ως αμαρτωλοί θα αποκλειστούν από τις ευλογίες του Θεού. Αλλά οι δίκαιοι θα βασιλέψουν για χίλια χρόνια.
Ο Κύριος θα ανεβάσει τους αγίους από αυτή τη γη μέσω του μαρτυρίου τους, και έπειτα θα ξεχύσει σ` αυτό τον κόσμο τις χειρότερες πληγές των δοκιμασιών. Ο Θεός θα το κάνει αυτό για να ξεχωρίσει το αγαθό από το κακό, και για να δικάσει και καταστρέψει τους αμαρτωλούς. Ο Θεός αγαπά τους δίκαιους, ιδιαίτερα εκείνους που, παρά τη μικρή τους δύναμη, κρατούν τον Λόγο Του και κηρύττουν το ευαγγέλιο μέχρι το τέλος του κόσμου. Οι άγιοι που είχαν τέτοια πίστη και που ανήκαν σε τέτοιες εκκλησίες, ευλογήθηκαν αληθινά. Ο Θεός ικανοποιήθηκε από αυτούς τους δίκαιους αγίους.
Ο Θεός λέει ότι θα ανταμείψει όσους πολεμούν και νικούν τον Σατανά πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά τους.
Υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί σ` αυτή τη γη, που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού και όμως εξαπατώνται από τον Σατανά. Το έργο της σωτηρίας, που ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους με τον ερχομό του Ιησού σ` αυτή τη γη, επιτεύχθηκε με δύο πράξεις δικαιοσύνης Του. Η πίστη σε αυτά τα έργα της σωτηρίας πιστεύει ότι Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του στον ποταμό Ιορδάνη, και ότι ολοκλήρωσε αυτό το έργο της σωτηρίας φέροντας αυτές τις αμαρτίες του κόσμου στο Σταυρό, όπου κρίθηκε γι` αυτές τις αμαρτίες χύνοντας το αίμα Του. Αυτό είναι το ευαγγέλιο της σωτηρίας, το ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας που έχει σώσει τους αμαρτωλούς.
Αλλά όσοι έχουν λιγοστή πίστη έχουν γίνει «αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι χωρίς αμαρτία χωρίς να πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού». Τέτοια πίστη είναι ψεύτικη. Μερικοί άνθρωποι, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι κανένας άλλος δεν αγαπά τον Ιησού όσο εκείνοι αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν τους εαυτούς τους ως αμαρτωλούς. Αλλά ο Κύριος μας δεν επιτρέπει σε κανένα που δεν πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να μπει στον Ουρανό. Δεν γράφει τα ονόματα των αμαρτωλών στο Βιβλίο της Ζωής Του. Μόνο όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος γράφονται στο Βιβλίο της Ζωής του Κυρίου.
Η σωτηρία από την αμαρτία που δόθηκε από τον Θεό, δεν αποκτιέται με το «τι κάνει κάποιος» αλλά μάλλον με το «τι πιστεύει». Σ` αυτή την πίστη, η πρώτη εκτίμηση είναι να πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας μας, και από την άλλη πλευρά, να πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό ως τις πλήρεις και αναπόφευκτες πράξεις για τη σωτηρία μας. Και πρέπει επίσης να πιστεύουμε στην ανάσταση του Χριστού και τη δεύτερη έλευση Του.
Στο Κατά Ματθαίον 7:21-23 λέει, «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ` ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ` εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Γιατί ο Ιησούς θα αρνηθεί αυτούς τους ανθρώπους; Επειδή όσοι έχουν αμαρτία δε μπορούν να γραφτούν στο Βιβλίο της Ζωής του Κυρίου. Σήμερα υπάρχουν πολλοί που δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους αλλά πολλοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη.
Με αυτή την έννοια, τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής. Και όμως αυτοί οι αμαρτωλοί προσπαθούν να μπουν στη Βασιλεία του Κυρίου παρόλο που κουβαλούν όλες τις αμαρτίες τους. Εντούτοις, δε μπορούν να μπουν. Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο γενναίοι, που πιστεύουν ότι μπορούν να μπουν στον Ουρανό παρόλο που έχουν ακόμα αμαρτία. Τέτοιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν στη σωτηρία που προσφέρεται από τον Θεό αλλά στη δική τους έκδοση που έφτιαξαν με την περηφάνια τους. Όσων η πίστη είναι ψεύτικη δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός, ούτε στο γεγονός ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, ούτε ότι έφερε όλες αυτές τις αμαρτίες στο Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι απλά θεωρούν και πιστεύουν στον Ιησού ως έναν από τους τέσσερις μεγάλους μύστες του κόσμου. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους. Ο Κύριος, εντούτοις, έχει κάτι να δώσει σ` αυτούς τους αμαρτωλούς. «Αλλά τι;» ίσως ρωτήσετε. Λοιπόν, τίποτε άλλο εκτός από τον άδη δεν τους περιμένει!
Οι δίκαιοι, των οποίων οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί, πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους ψεύτες μέχρι το τέλος του κόσμου με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό που πιστεύει ο δίκαιος δεν είναι μια φθαρτή αλήθεια. Μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου, δε μπορούμε να σταματήσουμε την πίστη μας στο αληθινό ευαγγέλιο με το οποίο πιστεύουμε στον Κύριό μας, αδιάφορο τι λέει ο καθένας. Ο αληθινός Λόγος στον οποίο πιστεύει ο δίκαιος τον έλαβε από τον Θεό προσωπικά. Βεβαιώνεται από τον Λόγο του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός τον λάλησε προσωπικά. Ο Θεός υποσχέθηκε προσωπικά την άφεση της αμαρτίας μας. Οι δίκαιοι σώθηκαν από όλες τις αμαρτίες τους και έγιναν πλήρεις με την πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το Σταυρό Του. Υπάρχει τίποτα σημαντικό ή άξιο σ` αυτά που λένε οι αμαρτωλοί για μας; Καθόλου! Οι δίκαιοι πρέπει να κρατήσουν την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με πίστη στο Λόγο του Θεού.
Τώρα είναι ο χρόνος των φυσικών καταστροφών, και στο όχι πολύ απώτερο μέλλον, ο πυρηνικός πόλεμος θα έρθει επίσης σ` αυτή τη γη. Και οι φυσικές καταστροφές πρόκειται να ξεσπάσουν σε μια πολύ μεγαλύτερη καταστροφική κλίμακα. Οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να δουν σαφώς τι έρχεται σ` αυτό τον κόσμο και να το κηρύξουν. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το τέλος του κόσμου μπορεί να έρθει ξαφνικά. Όταν ο πυρηνικός πόλεμος ξεσπάσει στον κόσμο, οι φυσικές καταστροφές θα φθάσουν σε ένα πρωτοφανές ύψος, και το χάραγμα του θηρίου θα απαιτηθεί από μας—δηλαδή όταν έρθει ο καιρός για να δεχτούμε το μαρτύριο και την ανάστασή μας, και την οικοδόμηση της Χιλιετούς Βασιλείας—αυτός είναι ο χρόνος επιστροφής του Χριστού σ` αυτή τη γη. Όλα τα πράγματα συμβαίνουν και ολοκληρώνονται από τον Κύριο.
Αδιάφορο τι λέει ο καθένας, πρέπει να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού και να κρατήσουμε αυτή την πίστη μέχρι το τέλος του κόσμου. Ακολουθώντας τον Κύριο, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, πρέπει σίγουρα να κρατήσουμε και να διαδώσουμε την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Ας ζήσουμε τις ζωές μας ελπίζοντας για την ημέρα του Κυρίου. Ας προετοιμάσουμε τους αμαρτωλούς για τη συγχώρεση της αμαρτίας τους με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος! Πιστεύω ότι ο Κύριος μας έχει προετοιμάσει ήδη όλες τις ευλογίες του Ουρανού που φυλάσσονται για τους δίκαιους και μας περιμένει. Πρέπει να προετοιμαστούμε για εκείνη την ημέρα πριν φθάσουν πραγματικά η ανάσταση των νεκρών και η μεταμόρφωση των αγίων. Σταματήστε να παραπονείστε πόσο άδεια είναι η ζωή σας και αντίθετα πιστέψτε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.

Όταν ξέρετε ήδη το ευαγγέλιο της αλήθειας, πώς θα μπορούσατε να διαλέξετε να καταλήξετε στον άδη αρνούμενοι να πιστέψετε σ’ αυτό; Αντί να πέσουμε στην απελπισία για το κενό της ζωής, πρέπει να προετοιμαστούμε για την Χιλιετή Βασιλεία με το να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αφού θα έχουμε ζήσει τις ζωές μας με το είδος πίστης που, όπως ακριβώς εκείνη της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας επαινείται από τον Θεό, θα συναντήσουμε σίγουρα τον Κύριό μας στον αέρα! Αλληλούια!