Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 7-2] Ας Έχουμε Μαχόμενη Πίστη (Αποκάλυψη 7:1-17)

Ας Έχουμε Μαχόμενη Πίστη
(Αποκάλυψη 7:1-17)
 
Οι Χριστιανοί σήμερα πρέπει να ξέρουν την αλήθεια της Βίβλου σωστά. Ειδικότερα, μέσω του Λόγου της Αποκάλυψης, πρέπει να έχουμε κατάλληλη κατανόηση της αρπαγής των αγίων και να ζήσουμε με κατάλληλη πίστη.
Καταρχήν, πρέπει ν` αναγνωρίσουμε ότι η αρπαγή θα συμβεί στο μέσο της Μεγάλης Θλίψης, λίγο μετά από τα πρώτα τριάμισι χρόνια της επταετούς περιόδου. Οι εκκλησίες και οι άγιοι πρέπει να έχουν συνεπώς μια μάχιμη πίστη στους έσχατους καιρούς, για να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία και να δώσει αιώνια ζωή όπως έχει προγραμματίσει μέσω του Ιησού Χριστού.
Ο Θεός επίτρεψε τις δραστηριότητες του Αντίχριστου για να εκπληρώσει το δικό Του θέλημα. Η περίοδος στη διάρκεια της οποίας ο Αντίχριστος θα είναι ενεργός είναι τα πρώτα τριάμισι χρόνια από την επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Ο Θεός επέτρεψε στον Αντίχριστο να φτάσει σθεναρά στα άκρα του στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Γιατί; Για να εκπληρώσει τους μεγάλους σκοπούς Του που είχε προγραμματίσει για μας, ο Θεός πρέπει να δέσει τον Σατανά στην άβυσσο και για να το κάνει αυτό ο ίδιος ο Κύριος προσωπικά πρέπει να επιστρέψει σ` αυτή τη γη. Γι` αυτό ο Θεός μας επίτρεψε στον Αντίχριστο να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητές του με δύναμη στη διάρκεια των πρώτων τριάμισι ετών της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης.
Ο Θεός έδωσε στον καθέναν τον Λόγο της απελευθέρωσης από την αμαρτία και της αιώνιας ζωής, και για να εκπληρώσει αυτό τον Λόγο που προγραμμάτισε στη Μεγάλη Θλίψη. Στην κύρια περικοπή, γράφει, «Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον». Ο Θεός έχει προγραμματίσει επίσης να σώσει από την καταστροφή 144.000 από το λαό Ισραήλ, επειδή είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι θα ήταν Θεός του και Θεός των απογόνων του. Για να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση, ο Θεός θα παραχωρήσει τη χάρη της σωτηρίας Του στο Ισραήλ και θα ελευθερώσει 144.000 απογόνους του Αβραάμ στους έσχατους καιρούς.
Για να δώσει στους αγίους τη Χιλιετή Βασιλεία Του και τους αιώνιους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη, ο Θεός θα επιτρέψει βεβαίως να έρθει σ` αυτή τη γη η Μεγάλη Θλίψη. Αφού επιτρέψει την εποχή του Αντίχριστου στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης, ο Θεός θα νικήσει έπειτα τον Σατανά και θα τον κλείσει στην άβυσσο. Η αιτία για την οποία ο Θεός επιτρέπει την εμφάνιση του Αντίχριστου και της Μεγάλης Θλίψης είναι για να εκπληρωθεί η υπόσχεση της σωτηρίας του Ισραήλ και να παραχωρηθεί η χάρη Του να δώσει αιώνια ζωή στους Εθνικούς, οι οποίοι θα ντυθούν στα λευκά μέσω της Μεγάλης Θλίψης.
Με αυτή την έννοια, η Μεγάλη Θλίψη και η βασιλεία του Αντιχρίστου είναι τα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε. Πρέπει ν` αναγνωρίσουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα που έχει επιτρέψει ο Θεός είναι μέρος του σχεδίου Του για να σώσει όλους εμάς και να μας ντύσει με τη χάρη της αιώνιας ζωής Του στη Βασιλεία του Χριστού. Πρέπει επομένως να διακρίνουμε καθαρά σε ποια ακριβώς εποχή ζούμε τώρα και να αναρωτηθούμε ποιο είδος πίστης πρέπει να έχουμε για να ζήσουμε. Η πίστη μας, με λίγα λόγια, πρέπει να είναι σαφής και σίγουρη.
Πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Και επίσης πιστεύουμε ότι αυτός ο Λόγος θα εκπληρωθεί πλήρως, και φυσικά και πνευματικά. Η σημερινή εποχή τρέχει προς τους έσχατους καιρούς. Όταν ο Αντίχριστος και οι πολλοί οπαδοί του φανερωθούν στους έσχατους καιρούς, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια σ` αυτούς για να υπερασπιστούμε την πίστη μας, ακόμα και με κόστος της ζωής μας· με μαρτύριο. Αυτή η εποχή πλησιάζει γρήγορα σ’ εμάς. Αν πιστεύουμε στο Λόγο, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στον Αντίχριστο, τον μεγάλο εχθρό και τους οπαδούς του. Αυτή είναι η μαχόμενη πίστη.
Μάχη σημαίνει να πολεμήσουμε. Αλλά με τη μάχη δεν εννοώ τη φυσική βία, το χτύπημα και τη συντριβή. Μάλλον, μάχη εδώ σημαίνει να υπερασπιστείς την πίστη χωρίς συνθηκολόγηση κάτω από τον Αντίχριστο, τον υπηρέτη του Σατανά που θα αντισταθεί στο ευαγγέλιο της σωτηρίας που μας έχει δώσει ο Κύριός μας, και που θα διώξει τους πιστούς. Όσοι θα υποστούν μαρτύριο στους έσχατους καιρούς είναι αυτοί που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού και που έχουν κρατήσει τον Λόγο του Θεού. Εκείνο που μαρτυρούν είναι ο Ιησούς που ήρθε μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος.
Να μάχεσαι σημαίνει να υπερασπιστείς την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Για να υπερασπιστούν αυτό το ευαγγέλιο, όσοι αναγεννήθηκαν πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, πρέπει να ενωθούν με τους άλλους αναγεννημένους αγίους στις αναγεννημένες εκκλησίες του Θεού. Και πρέπει να αποφασίσουμε να μπούμε θαρραλέα στη μάχη με ακλόνητη αποφασιστικότητα να διαδώσουμε την πίστη μας στους άλλους και να σώσουμε τις ψυχές τους· αυτή η πίστη της εκκλησίας είναι ο δρόμος για τη νίκη που ικανοποιεί τον Θεό. Οι υπηρέτες του Θεού και οι άγιοί Του πρέπει πάντα να κρατούν την μαχόμενη πίστη τους.
Πώς είναι η σημερινή εποχή, στην οποία εμείς πρέπει να ζούμε με νου έτοιμο για μάχη και πίστη; Η παρούσα εποχή περνά σαφώς από πολλές αλλαγές. Πολλές «θεωρίες» σχετικά με την αρπαγή και τη δεύτερη έλευση του Χριστού έχουν εμφανιστεί και εξαφανιστεί, και μαζί τους η πίστη των ανθρώπων έχει αλλάξει.
Πριν παρουσιαστεί μια νέα θεωρία για την αρπαγή, γύρω στα 1800, καθένας πίστευε και κήρυττε το δόγμα της αρπαγής μετά τη Μεγάλη Θλίψη, που υποστηρίζει ότι ο Χριστός θα επιστρέψει αφού πρώτα περάσουν οι άγιοι από όλη τη Μεγάλη Θλίψη, και ότι η αρπαγή και η ανάστασή τους θα συμβούν τη στιγμή της επιστροφής του Χριστού. Αλλά η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, που έγινε βαθμιαία λαοφιλής στις αρχές του 1800, ανέτρεψε εντελώς τη θεωρία της αρπαγής μετά τη Μεγάλη Θλίψη.
Η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη υποστηρίζει ότι οι πιστοί στον Ιησού θα αρπαχθούν στον ουρανό πριν αρχίσει η επταετής περίοδος της Μεγάλης Θλίψης. Αν και αυτή η θεωρία απορρίφθηκε αρχικά από πολλούς, τώρα σχεδόν όλοι έχουν καταλήξει να πιστεύουν στη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Αλλά η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη όχι μόνο δεν στηρίζεται καθόλου στο Λόγο του Θεού αλλά κάνει τον Λόγο και το σχέδιο του Θεού χωρίς νόημα. Ωστόσο, αυτή η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, ήδη έχει φυτευτεί σταθερά στις σκέψεις και τα μυαλά όσων είναι ανίδεοι σχετικά με τη Βίβλο.
Οι απόστολοι των παλαιών χρόνων διαίρεσαν τις εποχές του Θεού σε δύο περιόδους. Αυτές ήταν η πρώτη περίοδος της σωτηρίας με πίστη στον Ιησού Χριστό, και η δεύτερη περίοδος της Μεγάλης Θλίψης που ακολουθεί το τέλος της πρώτης περιόδου. Σήμερα οι μελετητές λένε ότι ενώ καταλαβαίνουν την πρώτη περίοδο, της σωτηρίας, η δεύτερη περίοδος της Μεγάλης Θλίψης, η εποχή της επιστροφής του Χριστού και της αρπαγής των αγίων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοηθεί.
Οι περισσότεροι Χριστιανοί που πιστεύουν στη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, μέσα στην άγνοιά τους για τους χρόνους δε μπορούν παρά να έχουν λανθασμένη πίστη. Φιλόδοξα προβλέπουν καθένας τη δική του ημερομηνία και ώρα για την επιστροφή του Χριστού, ή αφήνουν την πίστη τους να λιμνάζει σε αδράνεια, νομίζοντας ότι θα αρπαχθούν πριν από τη Μεγάλη Θλίψη—όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πίστης σ’ αυτή τη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη. Τόσοι πολλοί Χριστιανοί έχουν πέσει σε πνευματική νωθρότητα, σκεπτόμενοι, «Ποιος ενδιαφέρεται αν ο κόσμος αντιμετωπίσει δυσκολίες; Εγώ θα αρπαχθώ πολύ πριν έρθει η Μεγάλη Θλίψη και έτσι όλα είναι πολύ καλά». Όλη αυτή η σύγχυση έχει προκύψει από την έλλειψη ακριβούς, βιβλικά ορθής γνώσης για την αρπαγή.
Ο Scofield υποστήριξε τη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, και το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί από όσους πίστεψαν σ’ αυτή τη θεωρία έχουν καταλήξει επιδιώκοντας τις ανέσεις τους, σκεπτόμενοι, «Εγώ θα αρπαχθώ προτού να έρθει η Μεγάλη Θλίψη σ` αυτή τη γη, γι’ αυτό αφήστε με να προσπαθήσω απλά να ζήσω όσο το δυνατό πιο άνετα τώρα». Η πίστη τους έχει γίνει έτσι αδρανής.
Αλλά τι λέει η Βίβλος για τη Μεγάλη Θλίψη και την αρπαγή; Η Βίβλος μιλάει για την αρπαγή στο μέσον της Μεγάλης Θλίψης. Μας λέει ότι και οι Εθνικοί και οι Ισραηλίτες που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού, θα υποφέρουν εξίσου διωγμό από τον Αντίχριστο καθώς περνούν μέσα από τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Μεγάλης Θλίψης στη διάρκεια της εποχής του ωχρού ίππου.
Μας λέει ότι μετά από τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Μεγάλης Θλίψης, ο Αντίχριστος θα σκοτώσει τους αγίους—δηλαδή οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο. Μας λέει επίσης ότι όλοι οι άγιοι, και όσοι υποστούν μαρτύριο και όσοι δεν μαρτυρήσουν, θα αναστηθούν με λαμπρά σώματα και, ταυτόχρονα με την ανάστασή τους, θα αρπαχθούν στον αέρα. Όταν οι άγιοι είναι στη μέση της Μεγάλης Θλίψης, αυτός ο κόσμος θα φτάσει στο τέλος του με την έκχυση των πληγών των επτά φιαλών. Ο Κύριος θα επιστρέψει τότε σ` αυτή τη γη για να κρίνει τον Σατανά, τον Αντίχριστο και τους οπαδούς του.
Η Αποκάλυψη κεφ. 13 μας λέει ότι όσων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής θα παραδοθούν όλοι στον Αντίχριστο και τα είδωλά του. Μόνο όσων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής, με άλλα λόγια, δε θα ενδώσουν στον Αντίχριστο και τους οπαδούς του. Όσων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής επειδή αρνήθηκαν να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στις καρδιές τους, όλοι θα καταλήξουν να παραδοθούν στον Σατανά και τα είδωλά του.
Γι` αυτό η Βίβλος μάς λέει ότι οι άγιοι θα παραμείνουν στη γη στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης, και ότι λίγο μετά το μέσο της δοκιμασίας, όλοι θα υψωθούν στον αέρα με την αρπαγή τους. Όσοι παραδίδονται στον Σατανά και λαβαίνουν το χάραγμα του Αντίχριστου στη διάρκεια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης, όλοι θα ριχτούν στη λίμνη του πυρός και του θειαφιού, αλλά όσων τα ονόματά είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής και δεν προσκυνήσουν την εικόνα θα αρπαχθούν στο μέσον της Μεγάλης Θλίψης.
Η αληθινή αρπαγή θα συμβεί λίγο μετά το μέσο της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης. Οι λεπτομερείς βιβλικές παραπομπές για το χρόνο της αρπαγής θα εξεταστούν στον δεύτερο τόμο που θα ακολουθήσει. Υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που τοποθετούν την αρπαγή πολύ σύντομα, μιλούν για αρπαγή πριν από τη Μεγάλη Θλίψη ή διαφορετικά την σχεδιάζουν πάρα πολύ αόριστα και μιλούν για αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη. Οι μελετητές συζητούν τη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη ακόμα και όταν δεν πείθονται οι ίδιοι για την αξία της, και όμως πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στις εκκλησίες κολλάνε εύκολα σ` αυτή τη θεωρία και την πιστεύουν. Μερικοί άνθρωποι δίνουν ακόμα και όλα τους τα υπάρχοντα στις εκκλησίες τους, ή περιμένουν με φανατισμό την αυθαίρετα καθορισμένη ημερομηνία της υποτιθέμενης επιστροφής του Χριστού.
Λίγο καιρό πριν, τα μέλη μιας συγκεκριμένης εκκλησίας διάλεξαν μια ημερομηνία και πίστευαν ότι ο Χριστός θα επιστρέψει κατά την ημερομηνία της επιλογής τους. Έτσι όλοι ανέβηκαν πάνω σε ένα βουνό, έδεσαν όλοι μαζί τα σώματα τους με σχοινιά και περίμεναν την αρπαγή τους τα μεσάνυχτα. Ο χρόνος πέρασε αλλά, ανεξάρτητα από το πόσο ανυπόμονα περίμεναν, ο Ιησούς δεν επέστρεψε. Έτσι παραιτήθηκαν τελικά, έλυσαν τα σχοινιά και κατέβηκαν από το βουνό ντροπιασμένοι. Αυτό το είδος αποτυχίας, δυστυχώς, έχει γίνει τώρα αρκετά κοινό στο Χριστιανικό κόσμο. Τέτοια παράλογα γεγονότα δεν περιορίζονται μόνο στην Κορέα αλλά εμφανίζονται συχνά σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και αλλού.
Αυτό που πρέπει να ξέρουμε ακριβώς, επομένως, είναι ότι ο Θεός θα επιτρέψει ρητώς τη Μεγάλη Θλίψη ακόμα και στους πιστούς Του αγίους. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Η αιτία για την οποία ο Θεός επιτρέπει τη Μεγάλη Θλίψη στους αγίους είναι για να εκπληρωθούν όλες οι υποσχέσεις Του—να ρίξει, μέσω της Μεγάλης Θλίψης τον Σατανά στην αιώνια φωτιά, να αλλάξει αυτή τη γη σε έναν νέο κόσμο εγκαθιδρύοντας τη Βασιλεία του Χριστού για χίλια χρόνια, όπου οι άγιοι θα βασιλέψουν μαζί Του, και να χαρίσει τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη στους πιστούς στον Ιησού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού που θα επιτρέψει η Μεγάλη Θλίψη να έρθει σε μας.
Η επταετής περίοδος της Μεγάλης Θλίψης δεν έχει αρχίσει ακόμα. Αν υποθέσουμε ότι οι φυσικές καταστροφές που έχουμε υποστεί μέχρι τώρα μπορούν να συγκριθούν με τις τρέχουσες πυρκαγιές που οι εθελοντές πυροσβέστες μπορούν εύκολα να σβήσουν, οι καταστροφές που αναμένουν τον κόσμο στη Μεγάλη Θλίψη είναι πέρα από κάθε σύγκριση με τη φωτιά που θα κάψει το ένα τρίτο των δασών της γης.
Για να μην ταραχθούμε και για να επιμείνουμε όταν τέτοιες καταστροφές και πληγές χτυπήσουν τον κόσμο, οι υπηρέτες και οι άγιοι του Θεού πρέπει όλοι να έχουν μαχόμενη πίστη. Επειδή θα παραμείνουμε σ` αυτή τη γη μέχρι τη μέση της Μεγάλης Θλίψης, πρέπει να ζήσουμε τους έσχατους καιρούς με τέτοια πίστη που δεν παραδίνεται ποτέ στον Αντίχριστο και τους οπαδούς του. Με καρδιά αποφασισμένη όπως ενός στρατιώτη που μπαίνει στη μάχη, πρέπει να κηρύξετε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο για να σώσετε μια ακόμα ψυχή, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς σας.
Ο κόσμος δε θα είναι πάντα τόσο ειρηνικός. Αλλά ακόμα και όταν βασιλεύει σύγχυση στον κόσμο και η δυσκολία αφθονεί στη δική μας ζωή, πρέπει πάντα να ζούμε με πίστη, πιστεύοντας ότι ο Θεός θα μας προστατεύσει ως την έσχατη ημέρα. Οι θρησκείες του κόσμου και του Σατανά εξαπατούν τους ανθρώπους με κάθε είδους καλοπιάσματα, κλέβοντας τις ψυχές τους και ρίχνοντάς τους τελικά στον άδη.
Έτσι και τώρα, αμέτρητοι άνθρωποι και όσοι ανήκουν στις μεγάλες διαφορετικές εκκλησίες πιστεύουν στη θεωρία του Scofield, της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, οδηγώντας πολλούς άλλους να παραστρατήσουν στη λαθεμένη πίστη τους. Όσοι πιστεύουν ότι θα αρπαχθούν πριν τη Μεγάλη Θλίψη δεν βλέπουν καμία ανάγκη να προετοιμάσουν την πίστη τους για να αντέξει μέσα στη Μεγάλη Θλίψη. Σκέφτονται ότι όλα όσα πρέπει να κάνουν είναι μόνο να είναι πιστοί στην παρούσα ζωή τους και απλά θα αρπαχθούν στον αέρα όταν τους καλέσει ο Κύριος. Αλλά η αρπαγή των αγίων θα συμβεί στην πραγματικότητα μετά από τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Μεγάλης Θλίψης, και έτσι πρέπει να προετοιμάσουν την πίστη τους για τη Μεγάλη Θλίψη ανεξάρτητα από το πότε θα κάνει ο Χριστός την επιστροφή Του. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός θα σώσει το λαό Ισραήλ και πολλούς Εθνικούς στη διάρκεια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης.
Ο στίχος 14 μας λέει, «Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου». Αυτό αναφέρεται στο μαρτύριο. Το μαρτύριο σημαίνει να πεθάνεις για το δίκαιο έργο σύμφωνα με την πίστη σου. Η σωστότερη πίστη για τους αγίους που έχουν ελευθερωθεί από την αμαρτία είναι να πιστέψουν στο ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες μας, και να κρατήσουν αυτή την πίστη. Αλλά ο Σατανάς προσπαθεί πάντα να καταρρίψει την πίστη των αγίων. Πρέπει επομένως να διεξάγουμε πόλεμο πίστης ενάντια στον Σατανά.
Αν παραδοθούμε στον Σατανά σ` αυτή τη μάχη, θα ριχτούμε στον άδη μαζί με τον Διάβολο ως υπηρέτες του αλλά αν πολεμήσουμε και υπερασπιστούμε την πίστη μας, ακόμα και με το κόστος της ζωής μας, θα υποστούμε μαρτύριο και θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού με αυτή την πίστη του μαρτυρίου. Επειδή κάνουμε αυτό τον πόλεμο της πίστης για να υπερασπιστούμε την πίστη μας, ο θάνατός μας θα είναι δίκαιος και λαμπρός.
Πρέπει, συνεπώς, να έχουμε μάχιμη πίστη για τα δίκαια έργα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι συμμετέχουμε σε μια μάχη για χάρη των άλλων, για να σώσουμε τις ψυχές τους, και πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας μέχρι το τέλος και να θριαμβεύσουμε σ` αυτό τον πόλεμο για να στείλουμε αυτές τις ψυχές στον Ουρανό. Έως ότου λάβουμε το στεφάνι της νίκης, πρέπει να νικήσουμε τον Σατανά στη μάχη μας ενάντια σ` αυτόν με τη μάχαιρα του Λόγου του Κυρίου μας.
Οι άνθρωποι γεννιούνται μια φορά και πεθαίνουν μια φορά. Αδιάφορο πόσες είναι οι πρόοδοι της ιατρικής επιστήμης, ο καθένας τελικά θα πεθάνει. Είτε οι άνθρωποι πεθάνουν στην ηλικία των 10 ή των 80 ετών, όλοι θα αντιμετωπίσουν την κρίση της αμαρτίας από τον Θεό. Όσοι πεθαίνουν χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο όταν ήταν σ` αυτή τη γη, θα συναντήσουν την κρίση τους και θα καταδικαστούν να ριχτούν στην αιώνια φωτιά. Αν και όλες οι αμαρτίες τους πλύθηκαν με το νερό και το αίμα του Ιησού, κάνοντάς τους τόσο λευκούς όσο το χιόνι, επειδή η αμαρτία της απιστίας τους σ` αυτή την αλήθεια δεν συγχωρέθηκε, αυτοί οι άπιστοι θα κριθούν για όλες τις αμαρτίες που διέπραξαν ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων ενώ ήταν σ` αυτή τη γη και θα πληρώσουν την ποινή τους.
Για ν` αποφύγουμε να καταδικαστούμε στη φωτιά του άδη ενώπιον του Θεού, πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού, που μας λυτρώνει από όλες τις αμαρτίες μας. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας εξιλεώνει για όλες τις αμαρτίες μας, είναι διαφορετικό από το ευαγγέλιο που πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού. Πάντα κηρύττω το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είτε σε τακτικές συνάξεις είτε με άλλους τρόπους. Μόνο πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και να μας παραχωρηθεί η ευλογία να γίνουμε παιδιά του Θεού. Όταν πιστεύουμε στον Ιησού, πρέπει να μείνουμε μακριά και να μην πιστέψουμε στο ψεύτικο ευαγγέλιο που στηρίζεται μόνο στο αίμα του Σταυρού.
Η Παλαιά Διαθήκη μιλά για το αληθινό ευαγγέλιο μέσω της τοποθέτησης των χεριών και του νιπτήρα. Στην Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με μιας, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε ο Χριστός. Ο νιπτήρας της Παλαιάς Διαθήκης και το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης αναφέρονται και τα δύο στην ίδια πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας—μέσω του βαπτίσματος του Ιησού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, του θανάτου Του στο Σταυρό και της ανάστασής Του. Κανένας δε μπορεί να σωθεί έξω από αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έως ότου φθάσουμε στη μέση της Μεγάλης Θλίψης. Πρέπει να διακρίνουμε αυτή την εποχή και να ζήσουμε αυτές τις τελευταίες υπόλοιπες ημέρες όπως ο Θεός μας θέλει, κηρύττοντας τη Βασιλεία του Θεού και φέρνοντας τις καλές ειδήσεις σε όλους. Ο Κύριός μας είπε ότι πολλοί άνθρωποι θα σωθούν ακόμα και στη διάρκεια αυτών των έσχατων ημερών.
Λίγα φυτά μπορούν να ζήσουν στην έρημο επειδή δεν υπάρχει νερό αλλά μόνο άμμος και το καυτό φως του ήλιου. Αλλά ακόμα και σ` αυτή την έρημο που είναι καυτή και γεμάτη στεγνή σκόνη και άμμο, όταν η βροχή φέρει το νερό, κάποια φυτά μπορούν να βλαστήσουν, να ανθίσουν και να παράγουν καρπούς μέσα σε μια εβδομάδα. Εκείνο που λείπει από την έρημο είναι το νερό· οι σπόροι που είναι θαμμένοι κάτω από την άμμο, εντούτοις, δεν είναι νεκροί αλλά ζωντανοί, περιμένοντας τη βροχή. Και όταν έρθει η υγρασία σ` αυτούς τους ξερούς σπόρους, βλαστάνουν αμέσως. Οι σπόροι βλαστάνουν σε μια ημέρα, μεγαλώνουν την επόμενη ημέρα και ανθίζουν και παράγουν καρπούς την τρίτη ημέρα. Και την τελευταία ημέρα τους αυτά τα φυτά ρίχνουν τους σπόρους τους στο έδαφος και οι ξεραμένοι σπόροι κρύβονται άλλη μια φορά κάτω από την άμμο.
Ακριβώς όπως τα φυτά σε μια έρημο όπου φαίνεται αδύνατο να αντέξει έστω και ένα μικρό βλασταράκι ή νεαρό φυντάνι, μπορούν όμως να κατορθώσουν να μεγαλώσουν όταν υπάρχει νερό, πιστεύουμε ότι στους έσχατους καιρούς, θα υπάρξουν επίσης ψυχές σε όλον αυτόν τον όμοιο με έρημο κόσμο, που θα βλαστήσουν, θα ανθίσουν και θα παράγουν καρπούς αν έρθουν έστω και σε μικρή επαφή με το νερό του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Πιστεύουμε πως όταν υλοποιηθούν πραγματικά οι πληγές των επτά σαλπίγγων, πολλοί που άκουσαν πριν για τη Μεγάλη Θλίψη μέσω του Λόγου, θα αναγνωρίσουν το ευαγγέλιο που φυτεύτηκε σ’ αυτούς, θα το τηρήσουν και γρήγορα θα αναπτύξουν την πίστη του μαρτυρίου.
Με αυτή την έννοια, όταν εσείς και εγώ υποστούμε μαρτύριο για να υπερασπιστούμε την πίστη μας, θα υπάρξουν πολλοί άλλοι άνθρωποι πίστης, που θα αναπτυχθούν όπως τα φυτά στην έρημο, που μεγαλώνουν γρήγορα ακόμα και σε ξηρά εδάφη, που θα ενωθούν μαζί μας στο μαρτύριό μας επειδή θα αρνηθούν να λάβουν το χάραγμα και να λατρεύσουν την εικόνα. Αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που εμείς διαδίδουμε τώρα, θα επιτρέψει σε πολλούς ανθρώπους να αυξήσουν την πίστη τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και να δεχτούν μαρτύριο, και θα τους μετατρέψει σε εργάτες του Θεού που θα πολεμήσουν.
Από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, είμαστε όλοι στρατιώτες στο στρατό του Κυρίου. Προετοιμάζοντας πάντα τις καρδιές μας για τη μάχη, πρέπει να ζήσουμε με τη σωστή πίστη, χωρίς να παραπλανηθούμε από οποιοδήποτε ψέμα, ως λαός του Χριστού. Σε όσους από μας κερδίζουν τη μάχη, ο Θεός θα μας δώσει το στεφάνι της νίκης και απερίγραπτες αμοιβές. Πρέπει επομένως να ζήσουμε τη ζωή μας υπηρετώντας τα δίκαια έργα του Θεού, με μάχιμη πίστη ενάντια στον Σατανά, όλα τα ψέματά του και όλους τους κακοποιούς του κόσμου.
 
 
Ο Θεός θα μας δώσει τολμηρή πίστη στους χρόνους της Μεγάλης Θλίψης
 
Όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου, ο Θεός θα μας δώσει τα σημάδια της. Ο στίχος 1 λέει, «Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον». Ο άνεμος εδώ αναφέρεται στον άνεμο της δοκιμασίας που θα σηκώσει ο Θεός. Στην Αποκάλυψη 7:1-8 μας λέει ότι για να σώσει το λαό Ισραήλ, ο Θεός θα τους σφραγίσει και έτσι θα κρατήσει τον άνεμο για ένα σύντομο διάστημα. Αλλά όταν έρθει ο καιρός—δηλαδή όταν θα τελειώσει η εποχή του μαύρου ίππου, η εποχή της πείνας από τις επτά εποχές του Θεού,—ο Θεός θα ανοίξει την εποχή του ωχρού ίππου. Οι τέσσερις άνεμοι της γης θα ξεσηκωθούν τότε, φέρνοντας τον άνεμο της θλίψης στον κόσμο.
Όταν είναι η ώρα για να αρχίσει η εποχή του ωχρού ίππου, ο φοβερός άνεμος της θλίψης θα αρχίσει να φυσά και πολλοί Ισραηλίτες θα σκοτωθούν ενώ πολύ Εθνικοί, συμπεριλαμβανομένων ημών, θα θανατωθούν επίσης. Όταν αυτή η εποχή του ωχρού ίππου έρθει, θα αρχίσει σίγουρα η εποχή της δοκιμασίας.
Επειδή τώρα είναι η εποχή του μαύρου ίππου, ο άνεμος της πείνας φυσά σε όλο τον κόσμο. Όταν αυτή η εποχή τελειώσει, θα αρχίσει η εποχή του ωχρού ίππου, ξεσηκώνοντας τον άνεμο της δοκιμασίας. Ο άνεμος της θλίψης χαρακτηρίζει το ξεκίνημα σε όλη τη δύναμη της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης. Όταν ο Θεός φέρει τη Μεγάλη Θλίψη σ` αυτό τον κόσμο, για πρώτη φορά από τη δημιουργία του κόσμου και την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας—δηλαδή όταν φυσήξει ο άνεμος της θλίψης με το ξεκίνημα της εποχής του ωχρού ίππου—όλα θα τελειώσουν και όλα θα ανανεωθούν επίσης και θα αρχίσουν ξανά.
Πρέπει ν` αναγνωρίσουμε πως όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου, θα αρχίσει επίσης η εποχή της δοκιμασίας. Καθώς οι κυβερνήτες σε όλο τον κόσμο θα ενωθούν, κάποιοι πολιτικοί θα πάρουν διά της βίας την απόλυτη εξουσία και όσοι δεν υπακούνε την εντολή και τους κανόνες τους θα ριχτούν σε δοκιμασίες και θάνατο. Για τους ανθρώπους θα είναι τότε πολύ δύσκολο να ζήσουν μέσα στην εποχή του ωχρού ίππου, επειδή θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες από τις φυσικές καταστροφές που θα ξεσπάσουν από τις πληγές των επτά σαλπίγγων, όμως συνδυασμένες με αυτές τις δυσκολίες θα είναι οι πολιτικές περιστάσεις της εποχής που θα είναι επίσης πολύ απειλητικές. Όμως ακόμα και σ` αυτή την κατάσταση, ο Θεός θα συνεχίσει να εργάζεται μεταξύ των ανθρώπων, οδηγώντας έναν αμέτρητο αριθμό Εθνικών στη σωτηρία τους.
Όταν πνεύσει ο άνεμος της θλίψης στην εποχή του ωχρού ίππου, ελπίδα θα μπορεί να βρεθεί μόνο σε έναν τόπο. Όπως μας λέει ο Λόγος, «η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου», αυτή η μοναδική ελπίδα βρίσκεται στον Θεό μας, τον Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Όταν ξεσηκωθεί ο φοβερός άνεμος της θλίψης, ο Αντίχριστος θα έρθει σ` αυτή τη γη, ενώνοντας όχι μόνο την πολιτική σφαίρα του κόσμου αλλά και όλες τις κοινωνικές σφαίρες, από την οικονομία ως τον πολιτισμό και τη θρησκεία, σε παγκόσμια ενοποίηση. Θλίψη σημαίνει τρομακτικό διωγμό. Αυτός είναι ο άνεμος που θα σηκωθεί. Και όλα αυτά τα πράγματα θα συμβούν ξαφνικά.
Ο άνεμος της οικονομικής ενοποίησης φυσά σε όλο τον κόσμο σήμερα. Υπάρχει μια ισχυρή μετακίνηση προς την φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών, που αφαιρεί τα εμπόδια των δασμολογίων μεταξύ των χωρών μελών διάφορων εμπορικών οργανώσεων. Στο πλαίσιο ενός προστατευτικού συστήματος εμπορικών συναλλαγών, ήταν δύσκολο για τα προϊόντα μιας χώρας να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε μια άλλη χώρα, επειδή οι δασμοί που επιβάλλονταν στη διάρκεια των διαδικασιών εξαγωγής και εισαγωγών αύξαναν τις τιμές τους, ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλές ήταν οι αρχικές τιμές των εξαγωγών.
Αλλά τέτοιοι φραγμοί δασμολογίων καταρρίπτονται. Ένα καλό παράδειγμα μπορεί να βρεθεί στην Ευρώπη, όπου οι δασμοί έχουν καταργηθεί σταδιακά. Μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), παραδείγματος χάριν, δεν υπάρχει πλέον κανένας δασμός. Αυτό είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης ενοποίησης που πρόκειται να έρθει, δείχνοντας την άνοδο της πολιτικής και πολιτιστικής ενότητας. Αυτό είναι μια καταπληκτική πρόοδος. Χωρίς δασμούς, μια χώρα μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα της σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτός είναι ένας ριζοσπαστικός μετασχηματισμός του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Αν η ΕΕ ολοκληρώσει επιτυχώς την οικονομική ενοποίησή της, η παγκόσμια οικονομική ενοποίηση θα επιταχυνθεί επίσης ακόμα περισσότερο.
Πρόσφατα, η Κορέα, η Κίνα και η Ιαπωνία πέτυχαν μια συμφωνία για να παρέχουν δάνεια έκτακτης ανάγκης η μια στην άλλη σε περίπτωση μελλοντικής οικονομικής κρίσης στην Ασία, όπως αυτή που χτύπησε την περιοχή το 1997. Στην Ασιατική κρίση του 1997, οικονομική υποστήριξη ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά με αυτή τη συμφωνία, οι τρεις αυτές χώρες έχουν δεσμευθεί να παρέχουν οικονομική ενίσχυση η μια στην άλλη αν μια συμβαλλόμενη χώρα αντιμετωπίσει μια νομισματική ή οικονομική κρίση. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία μιας οικονομικής συμμαχίας. Ακριβώς όπως οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους δασμούς και επιδιώκουν οικονομική ενοποίηση μέσω της ΕΕ για να επιδιώξουν μεγαλύτερη ευημερία για τις χώρες μέλη της, οι τρεις χώρες της Άπω Ανατολής συγκεντρώνουν επίσης τους πόρους τους από κοινού. Τέτοια ενοποίηση μεμονωμένων χωρών και οργανωτική ανάπτυξή τους θα οδηγήσει τελικά στην πολιτική ενοποίηση.
Η οικονομική ενοποίηση μέσω της κατάργησης των δασμών σημαίνει την de facto ένταξη των μεμονωμένων χωρών σε μια υπερεθνική οντότητα. Όταν χτυπήσουν οι φυσικές καταστροφές των επτά πληγών και ασυγκράτητο χάος θα έρθει σε όλο τον κόσμο, οι αντιπρόσωποι τέτοιων διεθνών οργανώσεων και ιδρυμάτων θα ενωθούν για να επιλέξουν έναν απόλυτο ηγέτη. Θα προσπαθήσουν, με άλλα λόγια, να φέρουν τάξη στον χαοτικό κόσμο, με την οργάνωση του κόσμου σε μια ενιαία πολιτική οντότητα και την έγερση ενός κυβερνήτη με απόλυτη εξουσία.
Ο άνεμος της θλίψης θα φυσήξει στη μέση αυτής της διαδικασίας. Αντί για σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων, το ποδοπάτημα των δικαιωμάτων των λίγων χάριν της μεγάλης πλειοψηφίας θα γίνει όχι μόνο αποδεκτό αλλά αναμενόμενο. Αυτός ο άνεμος θα φυσήξει όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου. Η προκαταρκτική εργασία για τέτοια γεγονότα τοποθετείται στη διάρκεια της εποχής του μαύρου ίππου και η αληθινή πραγματοποίησή τους θα έρθει στην εποχή του ωχρού ίππου.
Όταν η Κορέα χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση του 1997 και τέθηκε κάτω από την κηδεμονία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), περιέπεσε σε καταστρεπτικές οικονομικές καταστροφές. Οι τιμές της ακίνητης περιουσίας βυθίστηκαν, οι άνθρωποι έχασαν τις εργασίες τους μέσα σε μια νύχτα και η μέση τάξη εκδιώχτηκε στους δρόμους. Τέτοιες οικονομικές καταστροφές έχουν γίνει τόσο συνηθισμένες σε όλο τον κόσμο, ώστε μετά βίας περνά μια ημέρα χωρίς να ακούσουμε για ακόμα μια νέα οικονομική κρίση σε άλλη χώρα. Αυτός ο άνεμος είναι ο άνεμος της πείνας. Είμαστε σ` αυτή την εποχή της πείνας, το είδος της εποχής όπου η ζωή χάνει την αξία της αν δεν έχετε χρήματα. Στο εγγύς μέλλον, αυτός ο άνεμος της πείνας θα ακολουθηθεί σύντομα από τον πραγματικό άνεμο της θλίψης.
Ο Θεός κράτησε τους ανέμους των τεσσάρων γωνιών της γης για μια στιγμή και σφράγισε 144.000 από το λαό Ισραήλ. Αφού εμπόδισε οποιαδήποτε ζημιά σ` αυτούς, απελευθέρωσε ύστερα τον άνεμο της θλίψης. Όταν αυτός ο άνεμος της θλίψης αφεθεί από τα χέρια των αγγέλων, θα φυσήξει ο άνεμος της Μεγάλης Θλίψης. Ο άνεμος της θλίψης θα ενώσει τον κόσμο που, με την άνοδο του Αντίχριστου, θα τεθεί απόλυτα κάτω από την εξουσία του Σατανά και θα περάσει από την επταετή περίοδο μεγάλων φυσικών καταστροφών από τις πληγές των επτά σαλπίγγων. Αυτές οι πληγές των επτά σαλπίγγων θα ακολουθηθούν έπειτα από τις πληγές των επτά φιαλών.
Στη διάρκεια αυτής της εποχής της τυραννικής εξουσίας του Αντιχρίστου και της εξαφανισμένης ελευθερίας της πίστης, η πείνα και ο λιμός θα φθάσουν στο χειρότερο επίπεδο, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να ζουν μόνο με τα τρόφιμα που θα μοιράζει το κράτος. Ο καθένας στον κόσμο θα αντιμετωπίσει αυτή την εποχή. Ο Λόγος της Αποκάλυψης στο κεφ. 7, μας παρέχει μια γενική εικόνα τέτοιων πραγμάτων που πρόκειται να έρθουν.
Τι άλλο μας περιμένει σ` αυτή την εποχή; Η εποχή του ωχρού ίππου θα χαρακτηριστεί επίσης από αμέτρητο μαρτύριο και των Ισραηλιτών και των Εθνικών. Όταν η Μεγάλη Θλίψη έρθει, απομένει μόνο μία ελπίδα. Ο στίχος 10 μας λέει, «και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον· Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου». Η σωτηρία μας, με άλλα λόγια, βρίσκεται μόνο στον Θεό μας που κάθεται στο θρόνο και στο Αρνίο. Όπως μπορούμε να δούμε από το κεφάλαιο 4, που μας λέει ότι ένας θρόνος προετοιμάστηκε για τον Ιησού Χριστό, εκείνος που κάθεται στο θρόνο είναι ο Ιησούς Χριστός, όχι ως κάποιος αδύναμος αλλά ως ο Υιός του Θεού, ο Παντοδύναμος Θεός και Κριτής των πάντων. Ο Πατέρας Θεός κάθεται ακόμα στο θρόνο Του. Έτσι, όταν μιλάμε για τον Τρισυπόστατο Θεό, ο Θεός Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι όλοι ο ίδιος Θεός. Η πραγματική σωτηρία μας έτσι ανήκει με λίγα λόγια στον Θεό μας και το Αρνίο—τον Ιησού Χριστό.
Πού θα μπορούσαμε να βρούμε ελπίδα όταν έρθει η φοβερή θλίψη; Όταν ο Αντίχριστος σηκωθεί στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης, θα κάνει μια δική του εικόνα και θα απειλήσει να σκοτώσει όσους αρνούνται να λατρέψουν την εικόνα, όπως επίσης και όλους όσοι δεν λάβουν το χάραγμα του ονόματός του στα χέρια ή τα μέτωπά τους (Αποκάλυψη 13).
Από την άποψη του περιβάλλοντος, οι φυσικοί όροι θα φθάσουν επίσης στο χειρότερο δυνατό επίπεδο, καθώς βροχή φωτιάς και χαλαζιού θα χτυπήσουν από τον ουρανό, σεισμοί και άλλες πληγές θα ακολουθήσουν. Κανένας τόπος σ` αυτή τη γη δε θα παραμείνει άθικτος από τις πληγές. Σ` αυτή την χειρότερη περιβαλλοντική κατάσταση, όπου η γη θα σείεται από σεισμούς, ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια θα χάσουν το φως τους, οι θάλασσες και τα ποτάμια θα πεθάνουν από τις πληγές, η πολιτική κατάσταση της εποχής θα είναι επίσης η χειρότερη του είδους της. Ο Αντίχριστος θα βασιλέψει με την πιο τυραννική δυνατή εξουσία, επειδή θα υιοθετήσει απόλυτη εξουσία και θα υποτάξει όλους τους άλλους ηγέτες του κόσμου κάτω από την κυριαρχία του.
 
 

Γιατί σηκώνεται ο Αντίχριστος;

 
Αυτό θα γίνει επειδή ο Σατανάς θα δώσει προσωρινά τη δύναμή του στον Αντίχριστο, σε μία προσπάθεια να εκπληρωθεί η τελευταία επιθυμία του—δηλαδή να ικανοποιήσει την επιθυμία του να ονομαστεί θεός από τους ανθρώπους και να υψωθεί πάνω από τον αληθινό Θεό. Αλλά ο Σατανάς ο ίδιος ξέρει ότι αυτή η επιθυμία δε θα εκπληρωθεί. Ωστόσο για τελευταία φορά, θα προσπαθήσει ακόμα να δοξαστεί μέσω της ανθρωπότητας, σκοτώνοντας όλους όσοι δεν τον υπακούνε. Αυτή είναι η χειρότερη από όλες τις θλίψεις που θα συμβούν στους αγίους. Αυτή τη στιγμή, οι άγιοι δε θα έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να πεθάνουν, επειδή ο Μόνος στον οποίο μπορούν να εμπιστευθούν και να τοποθετήσουν την ελπίδα τους είναι ο Θεός της σωτηρίας μας, ο Ιησούς Χριστός ο Θεός μας, ο οποίος μας έχει σώσει μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Μπορούμε να στηριχθούμε μόνο σ` αυτόν τον Θεό και μόνο με την πίστη σ` Αυτόν μπορούμε να ελευθερωθούμε από το θάνατο μέσα σ’ αυτές τις φρικτές πληγές και θλίψεις.
Αυτές τις τελευταίες ημέρες, η μόνη ελπίδα μας είναι «του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου». Με πίστη στον Θεό μας, οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο και από την πίστη τους σ` Αυτόν θα ελευθερωθούν από τις τρομακτικές πληγές και το θάνατο. Η Αποκάλυψη στο κεφ. 7 μας παρέχει το περίγραμμα όλων αυτών που θα συμβούν στη διάρκεια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης.
Ας συνεχίσουμε με τα γεγονότα που θα φέρει ο άνεμος της θλίψης. Οι στίχοι 9-10 μας λένε, «Μετά ταύτα είδον, και ιδού, όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών. και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον· Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου». Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι αυτό το πλήθος από όλες τις φυλές και γλώσσες που ντύθηκαν με λευκά και δοξάζουν τον Κύριο, ένας από τους 24 πρεσβυτέρους απάντησε, «Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου».
Αυτό μας λέει ότι ένας αμέτρητος αριθμός ανθρώπων θα σωθεί στη μέση της Μεγάλης Θλίψης, όταν θα σηκωθούν αναρίθμητοι μάρτυρες από τους ανθρώπους όλων των εθνών, φυλών και γλωσσών. Θα υπάρξει, με άλλα λόγια, μια πλημμύρα ανθρώπων που θα πιστέψουν στον Θεό ως τον μόνο Σωτήρα τους από όλες τις δοκιμασίες και τις πληγές της εποχής. Σημαίνει, με λίγα λόγια, ότι η σωτηρία βρίσκεται μόνο στον Τριαδικό Θεό.
Επειδή ο Θεός μας έδωσε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας, και επειδή πιστεύουμε σ` αυτό το ευαγγέλιο, όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος και με απειλές απαιτεί να παραδοθούμε σ` αυτόν και να τον ονομάζουμε θεό, δε θα ενδώσουμε σ’ αυτόν. Επιπλέον, ακόμα και αν μερικοί από μας μπορεί να παραδοθούν στον Αντίχριστο, δε θα υπάρχει εγγύηση για την επιβίωσή τους, επειδή θα πρέπει να περάσουν από τις καταστρεπτικές πληγές και το φανατισμό της ύστατης άμυνας του Σατανά. Τίποτα δεν είναι εγγυημένο αυτή τη στιγμή.
Δεν έχουμε έτσι καμία άλλη επιλογή παρά να πιστέψουμε στον Θεό που μας έχει σώσει. Θα δεχτούμε θαρραλέα το μαρτύριό μας με πίστη στον Θεό, ο οποίος θα μας δώσει τη Χιλιετή Βασιλεία Του και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη, επειδή μας ανέστησε από τους νεκρούς, μας άρπαξε και μας έδωσε όλη τη δόξα και ευλογία των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης. Γι` αυτό θα υπάρξουν τόσοι πολλοί άνθρωποι ντυμένοι στα λευκά πλυμένοι στο αίμα του Αρνίου.
Θα υπάρξουν αληθινά πολλοί μάρτυρες που θα πεθάνουν για την πίστη τους στον Θεό. Οι άγιοι και όλοι όσοι στη διάρκεια αυτής της περιόδου, από κάθε έθνος του κόσμου, θα προσφέρουν τη ζωή τους για την πίστη τους στον Θεό. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που κηρύττουμε τώρα, θα δεχθούν το μαρτύριό τους με πίστη στον Θεό ότι θα τους ελευθερώσει από όλες τις φρίκες των δοκιμασιών και από τις πληγές της εποχής. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτές τις τρομακτικές πληγές.
Σας λέω όλα τα σημαντικά γεγονότα που θα συμβούν στη διάρκεια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης. Όταν ο άνεμος της θλίψης πνεύσει σ` αυτό τον κόσμο, δε θα υπάρχει καμία ελπίδα σ` αυτή τη γη. Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε τώρα, δε θα υπάρχει πια· ο ουρανός και η γη θα εξαφανιστούν σαν ένας κύλινδρος που τυλίγεται.
Ο Θεός θα δημιουργήσει έπειτα μια νέα γη πάνω σ` αυτή τη γη, όπου θα βάλει τους μάρτυρες της πίστης να βασιλέψουν για χίλια χρόνια, και όταν τελειώσει αυτή η χιλιετία, θα τους μετακινήσει προς την Αιώνια Βασιλεία Του. Υπάρχει μόνο ο Θεός μας, που μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, ο οποίος θα μας σώσει από το θάνατο και την καταστροφή της Μεγάλης Θλίψης, και που μπορεί να μας δώσει ελπίδα. Όταν έρθει ο καιρός του μαρτυρίου, εσείς και εγώ, καθώς επίσης και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που άκουσαν και πίστεψαν στο ευαγγέλιο, θα υποστούμε θαρραλέα το μαρτύριο επειδή πιστεύουμε στον Θεό που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Θα δεχθούμε το μαρτύριό μας με την τολμηρή πίστη μας και με ελπίδα. Εκείνος που θα μας ελευθερώσει από τις τρομακτικές πληγές και τις δοκιμασίες είναι ο Θεός μας που κάθεται στο θρόνο.
Με αυτή την έννοια, δε θα μπορούμε να δεχτούμε μαρτύριο χωρίς πίστη ότι ο Θεός που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας είναι επίσης ο Θεός που θα μας ελευθερώσει από αυτές τις τρομακτικές πληγές. Οι μάρτυρες αυτής της περιόδου είναι όσοι έχουν τα ονόματά τους γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής του Αρνίου. Αλλά κανένας που το όνομά του δεν βρίσκεται στο Βιβλίο της Ζωής δε θα μπορέσει να υποστεί μαρτύριο.
Αυτό το ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σίγουρα σε όλο τον κόσμο, και καθένας σε όλο τον κόσμο θα το ακούσει σίγουρα και θα το ξέρει. Επειδή διαδίδουμε ασταμάτητα αυτό το ευαγγέλιο τώρα, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος βεβαιώνεται σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλές ψυχές σ` αυτό τον κόσμο που όταν έρθει η Μεγάλη Θλίψη θα τοποθετήσουν την ελπίδα τους μόνο στο Αρνίο, θα πιστέψουν στον Θεό ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους, και θα μπορούν να δεχθούν το μαρτύριό τους. Και το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που επιτρέπει στα ονόματα των πιστών να γραφτούν στο Βιβλίο της Ζωής, θα συνεχίσει να κηρύττεται.
Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα υποστούν μαρτύριο στους έσχατους καιρούς. Στην Αποκάλυψη 13:8 μας λέει, «Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου». Είναι η απόλυτη αλήθεια, ότι καθένας που το όνομά του δεν είναι γραμμένο στο Βιβλίο της Ζωής θα παραδοθεί στο Θηρίο, χωρίς καμιά εξαίρεση.
Μόνο ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας Θεός μπορούν να μας ελευθερώσουν από τη Μεγάλη Θλίψη των έσχατων ημερών. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί τώρα στις καρδιές μας. Πιστεύω ότι σωζόμαστε από τον Θεό και, ακόμα και αν μας θανατώσουν για χάρη Του, ο Θεός θα μας αναστήσει από τους νεκρούς, θα μας ανυψώσει στον αέρα με την αρπαγή, θα ανανεώσει όλα τα πράγματα στη γη και θα μας επιτρέψει να ζήσουμε στη Χιλιετή Βασιλεία Του.
Αυτή η εποχή του ωχρού ίππου που θα ερημωθεί από ένα τέτοιο άνεμο θλίψης πλησιάζει γρήγορα. Η εποχή του μαύρου ίππου τρέχει γρήγορα. Όταν έρθει η σειρά του, ο χλωμός ίππος θα εμφανιστεί. Από εκεί και μετά ολόκληρος ο κόσμος θα μπει στην επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Με διάρκεια όχι λιγότερη από επτά χρόνια, αυτή η περίοδος της Μεγάλης Θλίψης θα εκπληρωθεί βεβαίως, επειδή είναι σχέδιο του Θεού.
Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι η Μεγάλη Θλίψη έχει πράγματι αρχίσει. Τα δέντρα και η χλόη γύρω μας και σε όλο τον κόσμο καίγονται, ο ουρανός γεμίζει από καπνό, ο ήλιος είναι κρυμμένος πίσω από τα παχιά σύννεφα της αιθαλομίχλης αφήνοντας τον κόσμο στο σκοτάδι ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας, οι άνθρωποι πεθαίνουν παντού, και επιπλέον ακούμε τη φωνή των ανθρώπων που μας διώκουν. Ποιον θα εμπιστευόμασταν; Θα εμπιστευόσασταν στον Θεό, που μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, και έχει υποσχεθεί να κάνει τους μάρτυρες Του που δε θα παραδοθούν στον Αντίχριστο, να ζήσουν πάλι, να επιστρέψει σ` αυτή τη γη ξανά για να μας αναστήσει και να μας αρπάξει, και για να μας πάρει στους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη Του, ή δε θα εμπιστευόσασταν σ’ Αυτόν; Φυσικά θα εμπιστευόμασταν στον Θεό! Ο Θεός είναι η μόνη μας ελπίδα! Ούτε η κολακεία του Αντιχρίστου ούτε η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας μπορούν να μας ελευθερώσουν, ακόμα και αν κρυφτούμε στις σπηλιές, ούτε ακόμα και αν αφήσουμε τη γη και δραπετεύσουμε σε έναν διαστημικό σταθμό—τίποτα, μα τίποτα δε θα μας ελευθερώσει ποτέ εκτός από τον Θεό!
Όταν κομήτες χτυπήσουν αυτόν τον πλανήτη, όλα τα συντρίμμια τους θα πέσουν στη γη, καταστρέφοντας ολόκληρο τον πλανήτη. Όλα όσα δημιούργησε ο Θεός στην αρχή θα καταστραφούν. Η αληθινή ελπίδα θα ξεπηδήσει τότε στις καρδιές μας. Ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε σε μια τέτοια απελπιστική κατάσταση; Ο Θεός είναι ο μόνος στον οποίο μπορούμε να κοιτάξουμε και να ζητήσουμε βοήθεια· κανένας άλλος δεν υπάρχει εκτός από τον Θεό που μας έχει σώσει!
Επειδή έχουμε σωθεί με πίστη στο Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό γι` αυτή την σωτηρία. Αλλά όταν έρθει η Μεγάλη Θλίψη θα ευχαριστήσουμε και θα δοξάσουμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη επειδή επίσης μας ελευθέρωσε από τις τρομακτικούς πληγές και το θάνατο. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει από τα χέρια του Αντιχρίστου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από τον Θεό. Επειδή στηρίζουμε την πίστη μας και ελπίζουμε σ` αυτό τον Θεό, και επειδή πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο Θεός θα μας αναστήσει και θα μας επιτρέψει να ζήσουμε στη Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη σε αιώνια ευτυχία, μπορούμε να αντισταθούμε και να νικήσουμε όλες τις θλίψεις που πρόκειται να έρθουν.
Θα έρθει καιρός όταν ο Αντίχριστος θα μας σύρει μπροστά στην εικόνα του, απαιτώντας, «Προσκυνήστε αυτή την εικόνα και ονομάστε με θεό. Ο Ιησούς δεν είναι Θεός. Εγώ είμαι Θεός και εγώ είμαι αυτός που σας σώζει». Όταν ο Αντίχριστος απαιτήσει να τον λατρέψουμε έτσι, μπορεί να τρομοκρατηθούμε αλλά κανένας από μας που έχουμε αναγεννηθεί δε μπορεί ποτέ να σκύψει μπροστά στην εικόνα του. Γιατί; Επειδή αν μας αναγκάσει να λάβουμε το χάραγμα του, ο Αντίχριστος θα μας κάνει δούλους του, για να μας χρησιμοποιήσει να σκοτώσουμε τους ανθρώπους, και στο τέλος θα σκοτώσει κι εμάς επίσης.
Θα έρθει καιρός όταν αυτός ο Αντίχριστος θα ζητήσει να ανακηρυχτεί ως θεός. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά στο μέλλον όταν ο Αντίχριστος θα στήσει τεράστιες εικόνες του, και θα απαιτήσει από τον καθένα σε όλο τον κόσμο να τον αποκαλέσει θεό, και θα οργανώσει χορωδίες για να του τραγουδούν δοξολογίες. Αν υπάρχει ειρήνη σ` αυτή την περίοδο και το φυσικό περιβάλλον είναι υγιές και όμορφο, κάποιος μπορεί ίσως και να σκεφτεί ότι ένας νέος κόσμος έχει αρχίσει. Αλλά με το κάψιμο ολοσχερώς των δασών, ο ήλιος θα εξαφανιστεί και η γη θα σκεπαστεί με σκοτάδι, οι άνθρωποι θα φωνάζουν καθώς θα πεθαίνουν, και μισοκαμμένα πτώματα θα ρυπαίνουν τους δρόμους, κανένας από εμάς δε μπορεί ποτέ να υπακούσει την εντολή του Αντιχρίστου να σκύψει εμπρός στην εικόνα του και να τον ονομάσει θεό του. Κάθε αναγεννημένος πιστός θα ξέρει εκείνη την ώρα από τον Λόγο του Θεού ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος που προφητεύτηκε.
Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει επίσης. Μας δίνει καρδιές που δεν παραδίδονται ποτέ. Μας δίνει τολμηρές καρδιές, ώστε να μπορούμε να πούμε, «Σκότωσέ με αν πρέπει αλλά αν πεθάνω ο Κύριος θα εκδικηθεί το θάνατό μου και θα με αναστήσει οπωσδήποτε!» Πιστεύουμε ότι, όπως ακριβώς ο Κύριός μας αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες κι εμείς επίσης θα αναστηθούμε. Και ο Κύριος θα μας αρπάξει σίγουρα.
 
 
Οι δίκαιοι δε θα παραδοθούν ποτέ στον Αντίχριστο
 
Όσοι άκουσαν αυτό τον Λόγο της υπόσχεσης, ότι ο Θεός θα καταστρέψει τον πρώτο κόσμο και στη θέση του θα χτίσει τη Χιλιετή Βασιλεία Του για να βάλει τους δίκαιους να βασιλέψουν σ’ αυτήν για χίλια χρόνια, και αναγεννήθηκαν με πίστη σ’ αυτό δεν πρόκειται ποτέ να παραδοθούν στον Αντίχριστο, επειδή το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές τους, θα είναι καλά πληροφορημένοι. Αλλά όσοι δεν έχουν Άγιο Πνεύμα θα παρακαλάνε για τη ζωή τους και θα παραδοθούν στον Σατανά, φοβούμενοι ότι θα χάσουν τη ζωή τους αν αρνηθούν ν` ακολουθήσουν το κυρίαρχο ρεύμα που αρχικά μπορεί να φαίνεται σαν ένας ολόκληρος νέος κόσμος. Όταν καθένας που φοβάται έτσι το θάνατο γίνεται δούλος σ` αυτόν, μόνο οι αναγεννημένοι θα είναι απαλλαγμένοι από αυτό το φόβο του θανάτου και θα δεχθούν θαρραλέα το μαρτύριό τους, σε μια πράξη τόσο φωτεινή όσο ο ήλιος όταν ανατέλλει.
Οι αναγεννημένοι μπορούν να το κάνουν αυτό επειδή έχουν την ελπίδα ότι θα αναστηθούν με νέα σώματα. Γι` αυτό όσοι έχουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο δε θα έχουν κανέναν φόβο θανάτου αλλά θα σταθούν πραγματικά ενάντια στον Αντίχριστο και θα ανατρέψουν την ισορροπία του με τα τολμηρά λόγια που θα ρέουν από το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να είναι τώρα συνεσταλμένοι αλλά όσοι είναι σφραγισμένοι από το Άγιο Πνεύμα πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μέσω του Αγίου Πνεύματος θα μιλήσουν λόγια που οι εχθροί τους δε θα μπορούν να απαντήσουν καθόλου. Πιστεύουμε σ` αυτό τον Λόγο του Θεού.
Ο Αντίχριστος θα ανατραπεί καθώς οι άγιοι θα του λένε, «Πώς τολμάς να ονομάζεται θεός! Διώχτηκες από τον ουρανό και σύντομα θα διωχθείς επίσης από τη γη! Οι ημέρες σου είναι μετρημένες τώρα!» Όχι μόνο μερικοί αλλά ένα αμέτρητο πλήθος από όλα τα έθνη του κόσμου θα σταθούν και θα αντισταθούν στον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει τότε όλους. Τότε οι άγιοι δε θα είναι διόλου δουλικοί ακόμα και αν τους σκοτώνουν. Επειδή ο Λόγος του Θεού μας λέει, ότι «η σωτηρία ανήκει στον Θεό μας που κάθεται στο θρόνο, και στο Αρνίο», θα πεθάνουμε με ελπίδα και μεγάλη πεποίθηση της πίστης μας που απορρέει από το Άγιο Πνεύμα.
Όπως αφηγείται το Βιβλίο των Πράξεων, όταν ο Στέφανος λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου, κοίταξε στον ουρανό και είδε σε όραμα το θρόνο του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά Του περιμένοντας να τον παραλάβει. Ακόμα καθώς πέθαινε, ο Στέφανος προσευχήθηκε για τη συγχώρεση όσων τον λιθοβολούσαν, ακριβώς όπως ο Ιησούς ζήτησε τη συγχώρεση των ανθρώπων που Τον σταύρωσαν.
Ακριβώς όπως ο Στέφανος, οι άγιοι των έσχατων καιρών, που είναι πλήρεις Αγίου Πνεύματος, δε θα διστάσουν αλλά θα είναι τολμηροί. Αν και μπορεί τώρα να φαίνονται συνεσταλμένοι και η πίστη τους αδύναμη, όλοι όσοι ακούνε αυτό τον Λόγο τώρα, θα έχουν την πίστη της τόλμης όταν έρθει αυτή η ώρα.
Μη φοβάστε. Δεν υπάρχει τίποτα για να φοβάστε, επειδή όλα αυτά τα πράγματα, από την άνοδο του Αντιχρίστου ως τον άνεμο της θλίψης, θα συμβούν μόνο με την άδεια του Θεού και μέσα στο σχέδιό Του, όπως φανερώνεται στην Αποκάλυψη κεφ. 6.
Η αντοχή στο μαρτύριο δεν έρχεται από τη δύναμη της σάρκας μας. Η αντοχή στο μαρτύριο είναι δυνατή μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την πίστη μας στην αλήθεια. Μπορούμε να υποστούμε το μαρτύριο, με άλλα λόγια, με την πίστη στον Θεό, στο Λόγο της υπόσχεσής Του και στο γεγονός ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Θεός μας.
Πρέπει να αναγνωρίσετε τώρα ότι το μαρτύριο που έχει επιτρέψει ο Θεός για μας μέσα στις επτά εποχές του σχεδίου Του είναι η πρόνοια του Θεού. Ας μην σκεπτόμαστε για το μαρτύριο, που είναι ένα μέρος του σχεδίου του Θεού, με τις δικές μας παραξενιές, αλλά αντίθετα ας πιστέψουμε σ’ αυτό με τις καρδιές μας, σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού. Ας πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού, πως όταν έρθει ο καιρός του μαρτυρίου μας, ο Θεός θα μας δώσει δύναμη παραπάνω από αρκετή ώστε να το αντιμετωπίσουμε.
Σε κάθε κόσμο υπάρχει ένας απόλυτος κυβερνήτης. Οι αναγεννημένοι κυβερνιούνται από τον Θεό, ενώ όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί κυβερνιούνται από το πνεύμα του Σατανά. Όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, οι αναγεννημένοι που κυβερνιούνται από τον Θεό, θα λάβουν από Αυτόν τη δύναμη να αντέξουν όλες τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Αντίθετα, όσοι κυβερνιούνται από τον Σατανά δε θα έχουν άλλη επιλογή παρά ν` ακολουθήσουν το θέλημά του, είτε θέλουν είτε όχι, επειδή είναι κάτω από την εξουσία του Σατανά.
Αλλά τίνος η δύναμη είναι πραγματικά μεγαλύτερη; Αν είμαστε ευλογημένοι ή είμαστε καταραμένοι, καθορίζεται από τη δύναμη εκείνου που είναι μεγαλύτερος ανάμεσα στον Θεό και τον Σατανά. Ποιος θα σωθεί τελικά στους έσχατους καιρούς αποφασίζεται από το σε ποιον πιστεύουμε και ακολουθούμε, τίνος τα λόγια εμπιστευόμαστε. Όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό και τον Λόγο Του θα προστατευθούν, θα ευλογηθούν και θα τους δοθεί αιώνια ζωή με την πανίσχυρη δύναμη και εξουσία Του για πάντα. Αλλά όσοι υπακούσουν στα λόγια του Σατανά και παραδοθούν σ` αυτόν, θα ριχτούν στον άδη μαζί του, επειδή εκείνος είναι ανίκανος να τους ελευθερώσει από τον άδη. Γι` αυτό ο Θεός έδωσε τον Λόγο του μέσω της Αποκάλυψης κεφ. 1-7.
Από το κεφάλαιο 8 και πέρα, η Αποκάλυψη γράφει λεπτομερώς τι θα συμβεί στη διάρκεια της εποχής του ωχρού ίππου. Καταρχήν, θα πέσουν στη γη οι πληγές των επτά σαλπίγγων. Από αυτές τις επτά πληγές, ας στραφούμε στην πρώτη πληγή που βρίσκεται στο στίχο 7: «Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, και έγεινε χάλαζα και πυρ μεμιγμένα με αίμα, και ερρίφθησαν εις την γην· και το τρίτον των δένδρων κατεκάη και πας χλωρός χόρτος κατεκάη». Με την πληγή της πρώτης σάλπιγγας, χαλάζι και φωτιά, ανακατεμένα με αίμα, θα πέσουν στη γη σαν βροχή. Αυτή δε θα είναι η πρώτη φορά που θα βρέξει φωτιά στη γη, από τότε που ο πλανήτης γη έχει χτυπηθεί από μετεωρίτες ή κομήτες σε διάφορες περιπτώσεις.
Μέχρι τώρα, κανένας από αυτούς δεν ήταν αρκετά καταστροφικός για να φέρει ερήμωση σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου, ο πραγματικός άνεμος της θλίψης θα ξεσπάσει πάνω σε όλη τη γη. Όταν αυτός ο άνεμος σηκωθεί σαν ανεμοστρόβιλος και παρασύρει τη φύση, η φωτιά θα πέσει σ` αυτή τη γη και θα κάψει το ένα τρίτο των δέντρων και όλης της βλάστησης, και ο καθένας θα ορμήσει έξω για να σβήσει την φοβερή φωτιά.
Ο Λόγος του Θεού μας λέει πως όταν καούν ολοσχερώς τα δάση του κόσμου από την πρώτη πληγή, ένα μεγάλο βουνό που θα καίγεται με φωτιά θα πέσει στη θάλασσα—το πιθανότερο θα είναι ένας κομήτης. Αυτό χειροτερεύει ακόμα περισσότερο με την τρίτη πληγή: «Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών, και επί τας πηγάς των υδάτων». Ένας κομήτης, με άλλα λόγια, θα συγκρουστεί με τη γη. Όπως στην κινηματογραφική ταινία «Deep Impact», όπου ένας κομήτης πέφτει στη θάλασσα και σηκώνονται τεράστια παλιρροιακά κύματα, η τρίτη πληγή θα φέρει παρόμοια καταστροφή. Η πληγή μπορεί να μην είναι τόσο καταστροφική όσο σ` αυτή την ταινία αλλά οι μετεωρίτες που θα χτυπούν διάφορους τόπους της γης θα φέρουν σημαντικές ζημίες στον πλανήτη γη. Τα παλιρροιακά κύματα θα σκοτώσουν το ένα τρίτο των ζωντανών πλασμάτων στη θάλασσα και θα καταστρέψουν το ένα τρίτο των πλοίων.
Όταν αρχίσει να φυσά τέτοιος άνεμος θλίψης, θα αναγνωρίσουμε την έναρξη της εποχής του ωχρού ίππου. Στο μέλλον, όταν δείτε στις ειδήσεις στην τηλεόραση να σας λένε ότι βρέχει φωτιά από τον ουρανό και ότι το ένα τρίτο των δασών του κόσμου καίγονται με καπνό, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που περιμένατε έχει έρθει τελικά. Όταν οι κυβερνήσεις κινητοποιούν η καθεμία από τα παιδιά ως τους ηλικιωμένους για να σβήσουν τη φωτιά, πρέπει να αναγνωρίσετε με βεβαιότητα ότι επιτέλους έχει έρθει η αρχή του τέλους.
Για όσους από μας πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τώρα, η ελπίδα της σωτηρίας που θα μας ελευθερώσει από αυτές τις τρομακτικές πληγές βρίσκεται μόνο στον Παντοδύναμο Θεό. Όταν ο Αντίχριστος μας σκοτώνει, θα υποστούμε το μαρτύριο επειδή δεν έχουμε καμία γήινη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε αλλά εντούτοις θα υποστούμε το μαρτύριο με μεγάλη χαρά. Ο Παντοδύναμος Θεός θα αναστήσει όσους από μας δεχτούμε το μαρτύριο στη μέση αυτής της φρικτής Θλίψης με πίστη, και ο Κύριος θα γίνει ο Ποιμένας μας και θα μας οδηγήσει στον ποταμό του ύδατος της ζωής.
Έχοντας χτίσει τη Βασιλεία του Θεού, όπου ποτέ ξανά δε θα υποφέρουμε από φωτιά, ούτε από δίψα, ούτε από ζημιές του ήλιου, ο Θεός θα μας πάρει εκεί. Ο Λόγος μας λέει ότι ο Θεός θα ζήσει μαζί μας σ` αυτή τη Βασιλεία, θα μας ανακουφίσει, θα σκουπίσει τα δάκρυά μας και θα μας επιτρέψει να ζήσουμε στη δόξα για πάντα, έτσι ώστε να μην υποφέρουμε ποτέ ξανά.
 
 

Μείνετε σταθεροί στο Λόγο της Υπόσχεσης

 
Όταν εντρυφώ στη Βίβλο, η καρδιά μου γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα με ελπίδα, και συνειδητοποιώ ότι μόνο ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτές τις τρομακτικές πληγές. «Έλα, Κύριε Ιησού!» Πιστεύω στον Κύριό μας. Πιστεύω ότι θα με ελευθερώσει από τη φρικτή Θλίψη, όπως ακριβώς με έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μου. Πιστεύω ότι θα ελευθερώσει και τους συντρόφους μου αγίους επίσης. Πιστεύω ότι η σωτηρία μου, ακόμα και πριν από την εμφάνιση των έσχατων ημερών, ανήκει στον Θεό μας που κάθεται στο θρόνο και στο Αρνίο, και πιστεύω ότι και η δική σας σωτηρία, επίσης, βρίσκεται στον Θεό.
Ο κόσμος θα γεμίσει σύντομα από πληγές και καταστροφές καθώς φθάνει η Μεγάλη Θλίψη. Όμως άσχετα από το πόσο δύσκολα μεταστρέφεται αυτός ο κόσμος, πιστεύω ότι ο Θεός μας θα μας ελευθερώσει από τις θλίψεις και τις πληγές της εποχής και το διωγμό των εχθρών μας, επειδή ο Θεός μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας, δίνοντάς μας το δικαίωμα να γίνουμε τα παιδιά Του και μας έκανε τέτοια.
Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι είναι πολύ πιο δυστυχείς από μας. Πόσο άθλιο θα είναι να μην έχεις κανέναν Θεό για να εμπιστευθείς, όταν όλα θα καίγονται ολοσχερώς και το χάος θα τρέχει ασυγκράτητο; Μερικοί άνθρωποι αναμφισβήτητα κρατιούνται απελπισμένα από τη θρησκεία τους, είτε πρόκειται για το Βουδισμό ή το Ισλάμ αλλά δε θα βρουν καμία ελπίδα σ` αυτές. Τους περιμένει μόνο απελπισία και απογοήτευση. Θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι που θα καταλήξουν να αντιμετωπίσουν το θάνατό τους με τέτοια απογοήτευση. Κι εμείς επίσης, θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο χάος και τις ίδιες δυσκολίες με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά οι καρδιές μας είναι διαφορετικές από τις δικές τους. Εμείς που προετοιμάζουμε την πίστη μας τώρα, είμαστε διαφορετικοί από τους υπόλοιπους, επειδή ο Θεός μας έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος.
Στο Κατά Ιωάννην 1:12 μας λέει, «Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού». Ο Θεός μας έχει σφραγίσει, με άλλα λόγια, με το δικαίωμα να γίνουμε τα παιδιά Του, λέγοντάς μας, «Είστε τα παιδιά μου». Μας έχει δώσει αυτό το μεγάλο και λαμπρό δικαίωμα. Είμαστε παιδιά του Θεού. Όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, υπάρχει οποιαδήποτε αμαρτία ξεχασμένη στις καρδιές μας; Φυσικά όχι! Έχουμε γίνει σίγουρα τα παιδιά του Θεού; Φυσικά και έχουμε γίνει! Αν τα παιδιά του Θεού στερούνται τη γνώση των Γραφών και έχουν πολλές ατέλειες, σημαίνει αυτό ότι ο Θεός δε θα τους προστατεύσει ως Πατέρας τους; Φυσικά όχι! Ακριβώς όπως οι γονείς αφιερώνουν περισσότερη προσοχή και περίθαλψη στα παιδιά τους που στερούνται γνώση, ο Θεός δίνει περισσότερη δύναμη και περισσότερη προστασία σε όσους από μας είμαστε αδύναμοι.
Όταν το χάος τρέχει ασυγκράτητο με την άφιξη της εποχής του Αντιχρίστου, ο Θεός θα φυλάξει τα παιδιά Του ισχυρά μέσω του Αγίου Πνεύματος, και θα τους δώσει πίστη, ελπίδα και τόλμη. Επειδή θα μας δώσει τόλμη, δε θα έχουμε κανέναν φόβο. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβόμαστε εκτός από τον ίδιο τον φόβο που σηκώνεται στις καρδιές μας. Οι άνθρωποι μπορούν ν` αποφύγουν ό,τι συμβαίνει γύρω τους φεύγοντας μακριά από αυτό, αλλά δε μπορούν ν’ αποτινάξουν το φόβο στις καρδιές τους οπουδήποτε και αν στραφούν. Είτε κρυφτούν στις κρεβατοκάμαρες, είτε στα υπόγεια, είτε στα καταφύγια, δε μπορούν να ξεφύγουν από αυτό το φόβο που χτυπάει τις καρδιές τους.
Οι καρδιές των αγίων, αντίθετα, δεν έχουν κανέναν φόβο παρά μόνο τόλμη και έτσι μπορούν να αντιμετωπίσουν το μαρτύριό τους με θάρρος, λέγοντας στους εαυτούς τους, «Αυτό που περιμέναμε ήρθε τελικά. Είναι η ώρα για την επιστροφή του Κυρίου! Θα έρθει σύντομα να μας πάρει κοντά Του!» Τότε θα συμβεί η αρπαγή—όχι απλά σε μια συνηθισμένη ημέρα όπως σήμερα αλλά όταν το ένα τρίτο του κόσμου καίγεται με καπνό. Όμως πριν η Μεγάλη Θλίψη γίνει ακόμα χειρότερη, ο Θεός θα αρπάξει τους αγίους στον αέρα.
Πιστεύεται τώρα ότι ο Θεός έχει ορίσει πράγματι επτά εποχές για σας; Στην Αποκάλυψη κεφ. 6, μας λέει ότι το έχει κάνει. Όπως το έχει ορίσει, ο Θεός θα φέρει όλα όσα αφορούν τους αγίους ακριβώς όπως είναι γραμμένα. Με αυτή την έννοια, όσοι έχουν εξιλεωθεί για τις αμαρτίες τους ευλογούνται πολύ αλλά όσοι έχουν διστάσει και δεν έχουν πιστέψει στο ευαγγέλιο είναι δύσμοιροι και θα καταλήξουν στον άδη. Ο Θεός μας λέει ότι φρικτές πληγές θα έρθουν στο μέλλον και όταν τελειώσουν αυτές οι πληγές, όσοι δεν είναι αναγεννημένοι θα ριχτούν στη λίμνη της αιώνιας φωτιάς και του θειαφιού. Γι` αυτό ο Θεός μάς έχει δώσει τώρα έναν ειρηνικό κόσμο και μας έχει εμπιστευθεί το ευαγγέλιό Του σε έναν τέτοιο ειρηνικό χρόνο.
Ο Θεός ήρθε σ` αυτή τη γη περίπου 2000 χρόνια πριν με σάρκινο ανθρώπινο σώμα. Για χάρη μας έλαβε το βάπτισμα με το οποίο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και πέθανε στο Σταυρό, ελευθερώνοντάς μας από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Σαν Σωτήρας μας, μας έσωσε. Μας χάρισε την ευλογία Του και μας έσωσε με πίστη στον Θεό και τη σωτηρία Του. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Αυτό είναι το ευαγγέλιο που μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας και την κρίση του Θεού, με την αποστολή του μονογενούς Υιού του Θεού σε μας, τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών μας επάνω Του, και την κρίση του Υιού Του στη θέση μας. Πιστεύοντας τώρα σ` αυτό το ευαγγέλιο, ντυνόμαστε με τη χάρη του Θεού και λαβαίνουμε από Αυτόν αιώνια ζωή. Επειδή πιστεύουμε σε αυτό, έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, και επειδή έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, θα μας καλέσει και θα μας προστατεύσει όταν η Μεγάλη Θλίψη των έσχατων ημερών προχωρήσει στο χειρότερο στάδιό της.
Εκείνη τη στιγμή, τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του Σατανά θα ξεχωρίσουν σαφώς τα μεν από τα δε. Οι αλάθητες διαφορές τους θα γίνουν φανερές. Αυτό θα το εξετάσουμε λεπτομερώς αργότερα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε για την ώρα είναι πως όταν έρθει η Μεγάλη Θλίψη σε μας και υποστούμε μαρτύριο, θα αναστηθούμε και θα αρπαχθούμε ενώπιον του Θεού. Δεν έχει σημασία αν το πιστεύετε αυτό ή όχι· αυτό θα συμβεί άσχετα από μας, επειδή ο Θεός είπε ότι θα σηκώσει τους ανέμους και έτσι θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να πραγματοποιηθούν.
Ο στίχος 1 μας λέει, «Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον». Ο Θεός κρατάει αυτούς τους ανέμους ώστε να μη φυσούνε τώρα. Για να το πούμε διαφορετικά, αυτό σημαίνει πως όταν το επιτρέψει ο Θεός, αυτοί οι άνεμοι θα φυσήξουν από τις τέσσερις γωνίες της γης. Όταν λάβουν την άδεια από τον Θεό, οι άγγελοι του Θεού θα απελευθερώσουν αυτούς τους ανέμους και θα αρχίσει η εποχή του ωχρού ίππου. Όταν ο άνεμος της Μεγάλης Θλίψης αρχίσει να φυσά έτσι, φέρνοντας φυσικές καταστροφές και πόλεμους παντού στον κόσμο, ο καθένας θα είναι ακριβώς στη μέση των ολοκληρωτικών καταστροφών. Αλλά μέχρι τώρα, ο Θεός έχει κρατήσει αυτούς τους ανέμους.
Οι χώρες σε όλο τον κόσμο επενδύουν πολλά στην παραγωγή όπλων. Ίσως έρθει καιρός που οι μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει να αφιερώσουν τουλάχιστον το 30% του ΑΕΠ τους σε στρατιωτικά έξοδα. Όπως και τώρα, τεράστια ποσά πόρων διοχετεύονται σε στρατιωτικά έξοδα σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν μεγάλες ποσότητες νέων, περισσότερο θανάσιμων όπλων, δηλ. όπλα μαζικής καταστροφής. Όποτε η οικονομία ανακάμπτει, τα πλεονάσματά της ξοδεύονται για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάριν, πιέζουν τώρα για ν’ αναπτυχθεί ένα αμυντικό σύστημα βλημάτων με το συνθηματικό όνομα «Πόλεμος των Άστρων». Όταν αυτό το σύστημα αναπτυχθεί πλήρως, ο πόλεμος θα διεξαχθεί όχι μόνο στη γη αλλά και στο διάστημα επίσης, με οπλισμένους δορυφόρους καταρρίπτοντας τα βαλλιστικά βλήματα αέρος-εδάφους με τα δικά τους βλήματα από έξω από την ατμόσφαιρα. Ο αεροπορικός πόλεμος θα πάρει τότε μια εντελώς νέα έννοια. Κατά συνέπεια το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποιος θα είναι ο πρώτος που θα αναπτύξει όπλα έξω από την ατμόσφαιρα και θα εξουσιάσει το διάστημα για στρατιωτική χρήση.
Εξετάζοντας τέτοιες εξελίξεις, μπορούμε να αισθανθούμε πως όταν το επιτρέψει ο Θεός, και όταν πέσουν οι τρομακτικές πληγές στη γη, ο κυβερνήτης με την απόλυτη εξουσία θα προκύψει σύντομα.
Όλα αυτά τα πράγματα, εντούτοις, μπορούν να συμβούν μόνο όταν τα επιτρέψει ο Θεός. Ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολα αλλάζει ο κόσμος, πιστεύουμε ότι ο Θεός θα γίνει ο Ποιμένας μας, θα μας οδηγήσει στις πηγές των νερών της ζωής, και θα σκουπίσει όλα τα δάκρυα από τα μάτια μας. Γι` αυτό οι σωσμένοι είναι τόσο άφθονα ευλογημένοι.
Όταν πιστεύετε στον Ιησού, δεν μπορείτε να πιστέψετε σ` Αυτόν με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να νομίζετε ότι σας αρέσει. Η αληθινή πίστη είναι η πίστη εκείνων που πιστεύουν στο Λόγο του Θεού.
Στην Αποκάλυψη 7:14 μας λέει, «Και είπα προς αυτόν· Κύριε, συ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ· Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου». Το «έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου», σημαίνει ότι υπέφεραν μαρτύριο για την πίστη τους στον Κύριο. Να είστε προσεκτικοί στην ερμηνεία αυτού του στίχου· δεν αναφέρεται στη σωτηρία με την πίστη μόνο με το αίμα του Σταυρού.
Μάλλον, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσετε είναι ότι εκείνοι που οι καρδιές τους δεν κατοικούνται από το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι τα παιδιά του Θεού και ότι όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι αυτοί που δεν πιστεύουν καθόλου στο ευαγγέλιο. Μόνο όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούν να δεχθούν το μαρτύριό τους, να νικήσουν τη Θλίψη και να δώσουν έτσι μεγάλη δόξα στον Κύριο.
Επειδή πιστεύουμε στον Θεό, όταν έρθει ο καιρός της μεγάλης δυσκολίας και του βασάνου, δε θα χάσουμε την πίστη μας ούτε θα παραδοθούμε στον Σατανά αλλά θα δεχθούμε θαρραλέα το μαρτύριό μας με τη δύναμη που παίρνουμε από τον Θεό. Έπειτα θα αναστηθούμε από τον Κύριο και θα προστατευτούμε από Αυτόν. Το Αρνίο θα γίνει ο Ποιμένας μας και θα σκουπίσει όλα τα δάκρυα από τα μάτια μας, ούτε θα πεινάσουμε άλλο ούτε θα διψάσουμε ούτε θα βλαφθούμε από θερμότητα ούτε θα υποφέρουμε πια από οτιδήποτε άλλο. Γιατί; Επειδή ο Θεός θα σβήσει τη θλίψη για πάντα, καθώς θα έχουμε περάσει ήδη από τη Μεγάλη Θλίψη. Αυτός είναι ο θαυμαστός κόσμος του Θεού που ονομάζεται Ουρανός. Επειδή είναι ένας τόσο ωραίος τόπος, οι άνθρωποι τον ονομάζουν Παράδεισο ή Ουρανό, καθώς είναι η επιτομή όλων των καλών.
Ο Παράδεισος είναι ένας τόπος ατελείωτης χαράς. Στο Βουδισμό ο παράδεισος υπάρχει μόνο για όποιον έχει γίνει θεός, ένας Βούδας. Αλλά υπάρχει πραγματικά κανένας που μπορεί να μετατραπεί σε Βούδα, κάποιος που μπορεί να γίνει θεός; Φυσικά όχι! Ο Siddhartha ο ίδιος είπε στο νεκροκρέβατό του, «Γίνε θεός· μόνο όταν γίνεις θεός μπορείς να ξεφύγεις από όλες τις φρίκες του κόσμου». Αλλά απλά είναι αδύνατο για κάποιον να ξεφύγει από την αμαρτία και να νικήσει από μόνος του. Ο ίδιος ο Siddhartha απέτυχε να δραπετεύσει, και το ίδιο ισχύει για τον καθένα. Όπως μας λέει ο Λόγος, «Δεν υπάρχει δι` ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις 4:12). Η σωτηρία μας δίνεται μόνο από τον Θεό, τον Ιησού Χριστό που δημιούργησε το σύμπαν και εμάς. Αυτή η αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας που επίσης θα μας ελευθερώσει από τις τρομακτικές πληγές, είναι αυτή που μας διδάσκει ο Θεός μέσω του Αγίου Πνεύματος.
Ο ουρανός είναι ο πιο θαυμάσιος τόπος. Θέλετε να ζήσετε ευτυχισμένοι για πάντα με τιμή και δόξα; Θέλετε να αναγνωριστείτε ως πολύτιμοι και να ζήσετε σε αιώνια ευτυχία; Θέλετε να ζήσετε σε τελειότητα και αφθονία, χωρίς να στερείστε τίποτα; Ο τόπος που ο Θεός θα μας καλέσει να ζήσουμε είναι ένας τέτοιος τόπος. Είναι Ουρανός. Δεν λείπει τίποτα και καμία έλλειψη δε μπορεί ποτέ να βρεθεί εκεί. Δε θα είστε ποτέ ξανά άρρωστοι ούτε θα σας βλάψει η θερμότητα ούτε θα χύσετε ξανά δάκρυα.
Όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, είπε στο ληστή που σταυρώθηκε στα δεξιά Του, «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». «Παράδεισος» κυριολεκτικά σημαίνει κήπος χαράς. Είναι ένας τόπος όπου κάποιος μπορεί να ευφρανθεί με κάθε χαρά και ευτυχία. Αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους και χαρούμενους σ` αυτή τη γη ξεχειλίζει σε ποσότητα σ’ εκείνο τον τόπο, όπου ο Θεός θα μας καλέσει να ζήσουμε. Πιστέψτε το και κάνετε δικό σας αυτόν τον Ουρανό, αυτό τον Παράδεισο, αυτή τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι τέλεια και καλή, επειδή καμία ατέλεια των βασίλειων αυτής της γης δε μπορεί να βρεθεί ποτέ εκεί.
Επειδή ο Θεός είναι Παντοδύναμος, θα μας δώσει αυτή τη Βασιλεία. Επειδή ο Κύριός μας είναι ο Παντοδύναμος Θεός, θα ελευθερώσει τους ανθρώπους Του και θα τους κάνει να μη χύσουν άλλο δάκρυ ποτέ ξανά, ούτε να υποφέρουν από τίποτα. Θα μας οδηγήσει στις πηγές του ύδατος της ζωής. Θα μας οδηγήσει να ζήσουμε μέσα στην αιώνια ζωή, την αιώνια ευτυχία και την αιώνια χαρά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δυνατά, πιστεύω, επειδή η δύναμή Του είναι πανίσχυρη.
Αν ο Θεός που μας έχει σώσει ήταν αδύναμος, τότε κι εμείς επίσης θα ήμασταν αδύναμοι. Αλλά ο Θεός που μας έχει ελευθερώσει έχει την απόλυτη, πανίσχυρη δύναμη. Μας έχει κάνει χωρίς αμαρτία με την απόλυτη δύναμή Του και έτσι καλούμαστε άγιοί Του.
Δεν έχει σημασία τι είδους ζωή έχουμε σ` αυτή τη γη. Επειδή είμαστε παιδιά του Θεού και έχουμε τη δύναμη του Βασιλιά των βασιλιάδων, ακόμα και αν η ζωή μας είναι χειρότερη από όσους δεν είναι αναγεννημένοι τώρα, όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου και επιστρέψει ο Κύριος, θα μας καλέσει σίγουρα επάνω και θα ζήσουμε στον Παράδεισό Του. Δε θα στερηθούμε τίποτα και θα βασιλέψουμε με απόλυτη εξουσία, όπου ακόμα και οι άγγελοι θα είναι υπηρέτες μας. Οι άγιοι θα ζήσουν για πάντα με κάθε λαμπρότητα και δόξα.
Οι άγιοι δε θα πεθάνουν ποτέ ξανά. Αυτό είναι το όνειρο όλων των θρησκειών—να ζήσουν αιώνια, να βασιλέψουν και να μπουν στον Ουρανό. Αυτή η ευλογία δεν είναι μόνο για μένα αλλά ο Θεός την έχει παραχωρήσει επίσης εξίσου και σε σας.
Όταν έρθει ο καιρός, πιστεύω, ο Θεός θα φέρει τον άνεμο των θλίψεων και όταν αυτός ο άνεμος των θλίψεων πνεύσει, θα μας ενισχύσει για να αντισταθούμε στο Διάβολο, και θα μας πάρει τελικά μακριά. Και επίσης πιστεύω ότι θα μας επιτρέψει να ζήσουμε για πάντα με ευτυχία.
Μας υποσχέθηκε ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα; Φυσικά ναι! Μας είπε, «Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:1-3). Αυτό μας έχει υποσχεθεί ο Κύριός μας. Όλος ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη κεφ. 20-22, είναι ο Λόγος υπόσχεσής Του για μας.

Αλληλούια! Δίνω όλες τις ευχαριστίες μου στον Θεό.