Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 8-1] Οι Σάλπιγγες που Αναγγέλλουν τις Επτά Πληγές (Αποκάλυψη 8:1-13)

Οι Σάλπιγγες που Αναγγέλλουν τις Επτά Πληγές
(Αποκάλυψη 8:1-13)
«Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγεινε σιωπή εν τω ουρανώ, έως ημίσειαν ώραν. Και είδον τους επτά αγγέλους, οίτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού, και εδόθησαν εις αυτούς επτά σάλπιγγες. Και ήλθεν άλλος άγγελος και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριον χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, διά να προσφέρη με τας προσευχάς πάντων των αγίων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβεν ο άγγελος το θυμιατήριον και εγέμισεν αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έρριψεν εις την γην. Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί και σεισμός. Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τας επτά σάλπιγγας, ητοίμασαν εαυτούς διά να σαλπίσωσι. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, και έγεινε χάλαζα και πυρ μεμιγμένα με αίμα, και ερρίφθησαν εις την γην· και το τρίτον των δένδρων κατεκάη και πας χλωρός χόρτος κατεκάη. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε, και ως όρος μέγα καιόμενον με πυρ ερρίφθη εις την θάλασσαν, και το τρίτον της θαλάσσης έγεινεν αίμα, και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρη. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών, και επί τας πηγάς των υδάτων· και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος· και έγεινε το τρίτον των υδάτων άψινθος, και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε, και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, διά να σκοτισθή το τρίτον αυτών, και η ημέρα να χάση το τρίτον του φωτισμού αυτής, και η νυξ ομοίως. Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης διά τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελλόντων να σαλπίσωσι.»
 


Εξήγηση


Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 8 καταγράφονται οι πληγές που ο Θεός θα φέρει σε αυτή την γη. Μια από τις κρισιμότερες ερωτήσεις εδώ είναι αν οι άγιοι θα περιληφθούν ή όχι μεταξύ εκείνων που θα υποφέρουν κάτω από αυτές τις πληγές. Η Βίβλος μας λέει ότι και οι άγιοι, επίσης, θα περάσουν από τις πληγές των επτά σαλπίγγων. Θα περάσουν από όλες τις επτά πληγές, εκτός από την τελευταία πληγή. Αυτές οι πληγές των επτά σαλπίγγων που εμφανίζονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι πραγματικές πληγές που ο Θεός θα φέρει σε αυτή την γη. Ο Θεός μας λέει ότι θα τιμωρήσει τον κόσμο με τις πληγές που θα αρχίσουν όταν σαλπίσουν οι 7 άγγελοι. 

Στίχος 1: Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγεινε σιωπή εν τω ουρανώ, έως ημίσειαν ώραν. 
Αυτό αναφέρεται στην ηρεμία λίγο πριν ξεχυθεί η οργή του Θεού στην ανθρωπότητα. Ο Θεός θα τηρήσει σιωπή για λίγο πριν φέρει τις τρομακτικές πληγές Του στην γη. Αυτό μας παρουσιάζει πόσο φρικτές και άγριες θα είναι οι πληγές των επτά σαλπίγγων. Όταν η ανθρωπότητα σταθεί ενώπιον του Θεού αφού περάσει από αυτές τις πληγές, όσοι είναι σωσμένοι θα λάβουν αιώνια ζωή, αλλά όσοι δεν είναι θα λάβουν αιώνια τιμωρία. Κατά συνέπεια, κατανοώντας τι είδους είναι αυτή η εποχή, πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και να κάνουμε το έργο των ευαγγελιστών. 

Στίχος 2: Και είδον τους επτά αγγέλους, οίτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού, και εδόθησαν εις αυτούς επτά σάλπιγγες. 
Ο Θεός χρησιμοποίησε τους επτά αγγέλους για να κάνει τα έργα Του. Αλλά μην ξεχάσουμε ότι στην σημερινή εποχή ο Θεός εργάζεται μέσω των δικαίων που πιστεύουν στον Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 

Στίχος 3: Και ήλθεν άλλος άγγελος και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριον χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, διά να προσφέρη με τας προσευχάς πάντων των αγίων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου.
Αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός, έχοντας ακούσει τις προσευχές των αγίων που προσφέρθηκαν στο μέσον του διωγμού και των δοκιμασιών τους από τον Σατανά και τους οπαδούς του, θα φέρει όλες τις πληγές Του στην γη. Το «χρυσούν θυμιατήριον» εδώ, αναφέρεται στις προσευχές όλων των αγίων, που σημαίνει ότι όλα τα έργα Του θα εκπληρωθούν καθώς οι προσευχές τους απευθύνονται στον Θεό. Ο Θεός εργάζεται ακούγοντας τις προσευχές των αγίων. 

Στίχος 4: Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού.
Αυτό δείχνει πόσο ακριβώς έχει βασανίσει ο Αντίχριστος τους αγίους σε αυτή την γη. Λόγω των δοκιμασιών των έσχατων καιρών, οι άγιοι θα προσευχηθούν στον Θεό για να διώξει τον Αντίχριστο, να διώξει τις δοκιμασίες από αυτούς γρήγορα, και για να δείξει στους δολοφόνους τους πόσο άγρια είναι η οργή Του για αυτούς. Ο στίχος εδώ δείχνει ότι έτσι ο Θεός θα δεχθεί αυτές τις προσευχές των αγίων. Έχοντας δεχτεί όλες τις προσευχές των αγίων, ο Θεός θα αρχίσει να τιμωρεί τον Αντίχριστο και τους οπαδούς του με τις πληγές των επτά σαλπίγγων και των επτά φιαλών. Η κρίση του Θεού για τον Αντίχριστο και τους οπαδούς του είναι η τελική απάντησή Του στις προσευχές των αγίων. 

Στίχος 5-6: Και έλαβεν ο άγγελος το θυμιατήριον και εγέμισεν αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έρριψεν εις την γην. Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί και σεισμός. Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τας επτά σάλπιγγας, ητοίμασαν εαυτούς διά να σαλπίσωσι.
Ο Θεός προετοιμάζει τις πληγές των επτά σαλπίγγων πάνω σε αυτή την γη. Συνεπώς, αυτός ο κόσμος δεν θα ξεφύγει τους θορύβους, τις βροντές, τις αστραπές και τους σεισμούς. 

Στίχος 7: Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, και έγεινε χάλαζα και πυρ μεμιγμένα με αίμα, και ερρίφθησαν εις την γην· και το τρίτον των δένδρων κατεκάη και πας χλωρός χόρτος κατεκάη.
Η πρώτη πληγή είναι το κάψιμο του ενός τρίτου της γης, όπου θα καεί ολοσχερώς το ένα τρίτο των δέντρων και όλης της χλόης. Αυτή η πληγή θα πέσει στα δάση αυτού του κόσμου. 
Γιατί θα ρίξει ο Θεός αυτό το είδος πληγής; Επειδή οι άνθρωποι, αν και έχουν δει την ομορφιά της δημιουργίας του Θεού με τα μάτια τους, δεν αναγνώρισαν τον Δημιουργό ως Θεό ούτε Τον λατρεύουν αλλά, αντίθετα, «εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα» (Ρωμ. 1:25). Ο Θεός, συνεπώς, φέρνει τις πληγές των επτά σαλπίγγων σε όσους δεν δίνουν δόξα στον Θεό αλλά αντίθετα στέκονται ενάντια σε Αυτόν. 

Στίχοι 8-9: Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε, και ως όρος μέγα καιόμενον με πυρ ερρίφθη εις την θάλασσαν, και το τρίτον της θαλάσσης έγεινεν αίμα, και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρη.
Η πληγή της δεύτερης σάλπιγγας είναι η πτώση ενός αστεριού που συντρίβεται επάνω στην γη. Αυτός ο αστεροειδής θα πέσει στην θάλασσα και θα μετατρέψει το ένα τρίτο της θάλασσας σε αίμα, σκοτώνοντας το ένα τρίτο των ζωντανών πλασμάτων στην θάλασσα και καταστρέφοντας το ένα τρίτο των πλοίων. Μέσω της δημιουργημένης από τον Θεό φύσης, η ανθρωπότητα έχει λάβει πολλές ευλογίες. Αντί όμως να ευχαριστήσουν τον Θεό για τις ευλογίες της φύσης, οι άνθρωποι έγιναν αλαζόνες και στράφηκαν ενάντια στον Θεό. Η δεύτερη πληγή τους τιμωρεί για αυτή την αμαρτία. 

Στίχος 10: Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών, και επί τας πηγάς των υδάτων.
Γιατί ο Θεός επέτρεψε στον αστεροειδή να πέσει «επί το τρίτον των ποταμών, και επί τας πηγάς των υδάτων»; Επειδή η ανθρωπότητα, αν και ζει από τον Κύριο που είναι ο δοτήρας της ζωής, ούτε Τον λάτρεψε ούτε Τον ευχαρίστησε αλλά, αντίθετα, περιφρόνησε αυτόν, τον Κύριο της ζωής. 

Στίχος 11: Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος· και έγεινε το τρίτον των υδάτων άψινθος, και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράνθησαν.
Από αυτή την πληγή το ένα τρίτο των ποταμών και των πηγών θα μετατραπεί σε άψινθο και πολλοί θα πεθάνουν από την κατανάλωση των νερών τους. Αυτή είναι η πληγή της τιμωρίας για τους αμαρτωλούς που είχαν αντισταθεί στον Θεό και βασανίσει τις καρδιές των αγίων. Ο Θεός δεν θα αποτύχει ποτέ να εκδικηθεί τους αμαρτωλούς για όλες τις πράξεις τους, που διαπράττουν ενάντια στους δίκαιους. Όταν οι αμαρτωλοί προκαλούν πόνο στους δίκαιους, πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Η τρίτη πληγή είναι μια ακόμα πληγή στην φύση· ρίχτηκε για την αμαρτία της ανυπακοής των ανθρώπων που δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό. Ο «Άψινθος» στην Βίβλο αναφέρεται πάντα στην κρίση όσων δεν υπακούνε και αντιτάσσονται στον Θεό.

Στίχος 12: Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε, και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, διά να σκοτισθή το τρίτον αυτών, και η ημέρα να χάση το τρίτον του φωτισμού αυτής, και η νυξ ομοίως.
Η τέταρτη πληγή είναι να σκοτεινιάσει το ένα τρίτο του ήλιου, του φεγγαριού και των αστεριών. Όλα αυτά τα χρόνια, η ανθρωπότητα έχει ακολουθήσει τον Σατανά και έχει αγαπήσει το σκοτάδι. Αντιπάθησαν το φως της σωτηρίας που έλαμψε από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Έτσι, για να τους διδάξει πόσο τρομακτικός και καταραμένος είναι ο κόσμος του σκοταδιού πραγματικά, ο Θεός θα τους φέρει αυτή την πληγή. Η πληγή είναι επίσης για να δείξει πόσο άγρια είναι η οργή του Θεού για την αμαρτία τους, που μίσησαν τον Ιησού Χριστό και αγάπησαν το σκοτάδι. Κατά συνέπεια το ένα τρίτο του ήλιου, του φεγγαριού και των αστεριών αυτού του κόσμου, θα χάσουν το φως τους. 

Στίχος 13: Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης διά τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελλόντων να σαλπίσωσι.
Αυτός ο στίχος μας λέει ότι υπάρχουν ακόμα 3 επιπλέον ουαί, που θα έρθουν σε όλους όσους ζουν σε αυτή την γη. Συνεπώς, όλοι οι αμαρτωλοί και όλοι όσοι αντιστέκονται στον Θεό πρέπει να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος όσο υπάρχει καιρός.