Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-25] နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်သည် ဘုရားက မိမိ၏ကျေးဇူးတော် ချပေးသောနေရာဖြစ်သည် (ထွက် ၃၀း၁-၁၀)

နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်သည် ဘုရားက မိမိ၏ကျေးဇူးတော် ချပေးသောနေရာဖြစ်သည်
(ထွက် ၃၀း၁-၁၀)
“တနည်းကား၊ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့စရာယဇ်ပလ္လင်ကို အကာရှ သားနှင့်လုပ်ရမည်။ထိုပလ္လင်သည်အလျားတတောင်၊ အနံတတောင်၊ စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်၍၊အမြင့်နှစ်တောင်ရှိရမည်။ ဦးချိုတို့ကို လည်း အကာရှသားဖြင့် ပြီးစေရမည်။ပလ္လင်ထိပ်၊ နံရံ၊ဦးချိုတို့ကို ရွှေ စင်နှင့် မွမ်းမံ၍၊အပေါ်နားပတ်လည်၌ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကို လည်းလုပ်ရမည်။ရွှေတန်ဆာအောက်၊ပလ္လင်တဘက်တချက်ထောင့် ၌ရွှေကွင်းနှစ်ကွင်းကို လုပ်၍၊ ပလ္လင်ထမ်းစရာ ထမ်းဘိုးနေရာ ဖြစ်ရ မည်။ ထမ်းဘိုးတို့ကို အကာရှသားနှင့် လုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံခံရမည်။ ငါသည်သင်နှင့်တွေ့ရာအရပ်၊ သက်သေခံချက် ထားသောသေတ္တာ ကိုကာသောကုလားကာရှေ့၌ထိုပလ္လင်ကိုထားရမည်။ အာရုန်သည် နံနက်တိုင်း မီးခွက်တို့ကို ပြင်သောအခါ၊ ထိုပလ္လင်ပေါ်မှာ မွှေးသော နံ့သာပေါင်းကို  ရှို့ရမည်။ညဦးယံ၌လည်း မီးခွက်တို့ကို ထွန်းသော အခါ၊ ထိုပလ္လင်ပေါ်မှာ နံ့သာပေါင်းကို ရှို့ရမည်။ ထိုသို့ သင်တို့ သား စဉ်မြေးဆက်တို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အစဉ်အမြဲ ပြုရသော နံ့သာ ပေါင်းရှို့ခြင်း ဖြစ်သတည်း။ ထိုပလ္လင်ပေါ်မှာ ထူးခြားသော နံ့သာပေါင်းကိုမရှို့ရ။မီးရှို့သောယဇ်ကိုမပြုရ။ဘောဇဉ် ပူဇော်သက္ကာ ကိုလည်း မပြုရ။ သွန်းလောင်းရာ ပူဇော်သက္ကာကိုလည်း မပြုရ။
 အာရုန်သည် တနှစ်တခါ အပြစ်ဖြေရာယဇ် ကောင်းအသွေးကိုယူ၍၊ ထိုပလ္လင်၏ ဦးချိုတို့၌ အပြစ်ဖြေခြင်း မင်္ဂလာကို  ပြုရမည်။ သင်တို့ သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် တနှစ်တခါ ထိုသို့ ပြုရကြမည်။ ထာဝရ ဘုရားအား အလွန်သန့်ရှင်းသောယဇ်ပလ္လင်ဖြစ်သည်။”
 

အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာန၊ ဘုရားသခင်၏အိမ် တော်သို့ဝင်ရောက်ရန် ခြေ လှမ်းလှမ်းမည်ဆိုပါက မီးတိုင်၊ ရှေ့တော် တင်ရာမုန့်စားပွဲနှင့်နံသာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်ကို ပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ ပါလိမ့်မည်။ နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို ကျေးဇူးတော်ပလ္လင် တော်တည်ထားရာ၊ မီးခုံနှင့်ရှေ့တော်တင်မုန့်ထားရာစားပွဲခုံအကျော်၊ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတံခါးဝရှေ့တွင် ချထားပါသည်။ ဤနံ့သာပေါင်း မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏ အလျားအနံမှာ တစ်ကုဗပေရှိသည်။ အမြင့်မှာ နှစ်ကုဗပေရှိသည်။ ကျမ်းစာတွင် တစ်ကုဗပေမှာ ယခုတိုင်းတာ ချက်အရ ခန့်မှန်းချေ ၄၅-၅၀ စင်တီမီတာရှိသည်။ ထိုကြောင့် နံ့သာ ပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်သည် သေးငယ်သောစတုရန်းဖြစ်၍ အလျား  နှင့်အနံ ၅၀ စင်တီမီတာခန့်နှင့်အမြင့် ၁၀၀ စင်တီမီတာခန့်ရှိသည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကဲ့သို့ နံသာပေါင်းပလ္လင်သည်လည်း ထောင်းလေး ခုစီတိုင်းတွင် ဉီးချိုများရှိခဲ့သည်။ နံသာပေါင်းပလ္လင်သည် အကာရှ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်၍  ရွှေအပြည့်ဖြင့် မွမ်းမံထားပါသည်။ 
 

သန့်ရှင်းရာဌာနတော်အတွင်း၌ရှိသောနံ့သာပေါင်းပလ္လင်မှာ ဦးချိုလေးခုရှိသည်

ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူ ဇော်သောနေံတွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုခဲ့ကြသောအခါ သူတို့သည် ဣသရေလလူမျိုးများ၏နှစ်စဥ်အပြစ်များကိုသယ်ဆောင်သော ယဇ် ကောင်၏အသွေးကိုယူ၍ တဲတော်ဝင်းတွင် ချထားသောမီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်ဦးချိုများပေါ်တွင် သွန်းလောင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုနည်းတူ၊ ယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီးသည် ဤအသွေးကို နံသာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏ ဦးချိုများပေါ်တွင် သွန်းလောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤအသွေးကိုဘုရားသ ခင်ထံ‌တော်သို့ပူဇော်သည့်နည်းတူ၊ ဘုရားနှင့်ဣသရေလလူမျိုးများ တားဆီးပိတ်ပင်သောအပြစ်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းအခွင့်ခံစားရရှိကြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းခေတ်ကာလတွင်မူ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းက အနှောင့် အယှက်၊ အတားအဆီးအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေး၍ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်သို့တိုးဝင်ချဥ်းကပ်စေ၍ ဆု‌တောင်းစေသည်။ ဤ လောကမှာ ဖြောင့်မတ်သောသူများပင်လျှင် အပြစ်ကျူးလွန်နေကြ သည်။ သို့သော် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်ဖြင့် ကြိုတင် ဖော်ပြထားသော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏‌ရှေ့မှောက် တော်သို့ချဥ်းကပ်၍ ရဲဝံ့စွာ ဆု‌တောင်းနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ဤလောကတွင်မိမိကျူးလွန် သောအပြစ်များကြောင့် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သို့တိုးဝင် ချဥ်းကပ်ရန် ချီတုန်ချတုံဖြစ်နိုင်ကြသည်။ သို့သော် ဤအချိန်မျိုးတွင် သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ကိုးစား ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ရဲဝံ့စွာတိုးဝင်ချဥ်းကပ်နိုင်ကြ လိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ရေနှင့် ဝိညာဥ် တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ နှင့်စိတ်တို့သည် အားနည်းနိုင်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်ထံတော် သို့ ရဲဝံ့စွာ တိုးဝင်ချဥ်းကပ်နိုင်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့် မတ်သောသူများဖြစ်ခဲ့ကြသောကြောင့် တဲ‌တော်တံခါးတွင်ထင်ရှား သော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ပိတ်ချောကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို တစ်ကြိမ်ကယ်တင်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ‌ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကိုပြည့် စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်သူများနှင့်မယုံ ကြည်သူများအကြား ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံသဘောတရားကွာခြားမှု ရှိသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့်တစ်ကြိမ် တည်း သူတို့အပြစ်များအားလုံးကို လက်ခံတော်မူသည်ဟုယုံကြည် ခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့သည် ချီတုံချတုံမရှိဘဲ ဘုရားသခင်ထံ‌တော် သို့ဆုတောင်းနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံရသောဗတ္တိဇံအားဖြင့်သူတို့အပြစ်များအားလုံး ကိုသယ်ဆောင်သွားတော်မူကြောင်း လူတိုင်းယုံကြည်ရမည်ဖြစ် သည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်း လောင်းသောအသွေးတော်သွန်း လောင်းမူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် သူတို့ကို မိမိအပြစ်များ အားလုံးအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့အားဖြင့် လူ တစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းရှိသောယဇ်ပ ရောဟိတ်ဖြစ်လာနိုင်၍ မိမိအတွက်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးအတွက်ဖြစ် စေ ဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။ ဤလောကအပြစ်များအားလုံးမှဘုရားသ သခင်ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ြခင်းသည် စစ်မှန်သောခ ရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံသဘော တရားမှာ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သည် တဲတော်ရှိအပြာ‌ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ပိတ်ချောနှင့် အဖြူရောင်ပိတ်ချော၌ ထင်ရှားသောကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားသတင်းကောင်းယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ‌တော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝင် ရောက်နိုင်ကြသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားသည် သင့်ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ရန် တိုက်တွန်း လိုပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် သင့်အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင် သွားတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ထိုအပြစ်များအတွက် အသေခံ တော်မူခဲ့သည်။ထိုကြောင့် သင်သည် မိမိအပြစ်များအားလုံးမှထာဝရ လွတ်မြောက်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ပဋိညာဥ်သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊သင် သည်အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသန့်ရှင်း သူဖြစ်လာနိုင်သည်။ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းပိုင်ဆိုင်သူအဖြစ်ဘု ရားသခင်၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းရရှိနိုင်သည်။သင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအဆင့် သို့ရောက်သောအခါ ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမည့်တာဝန်မှာ ကယ်တင် ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်း၍ ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားသို့ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုဝေငှဟောပြော ရမည် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်‌ဖြောင့် မတ်သောယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းကြပါ သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်၊ ဘုရားသခင်ကျိန်း ဝပ်တော်မူသောသန့်ရှင်းရာဌာနရှိမီးခုံကဲ့သို့ သတင်းကောင်းအလင်း ကို ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ထွန်းတောက်စေနိုင်ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်း ဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်လုပ်ငန်းထောက်ပံ့ပေးနိုင် ရန် နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးသို့ကယ်တင်ခြင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ ဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဘုရားအစေ ခံများဟောပြောသောမြင့်မြတ်သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ကိုကြားနာယုံကြည်သောသူများသည် အပြစ်များလွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိ နိုင်၍ ယုံကြည်ခြင်း၌တိုးတက်ကြီးထွားနိုင်ပါသည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်း ကို ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း၌ အခြေချခဲ့ပါသည်။ ဖြောင့် မတ်သောသန့်ရှင်းသူများသည် မိမိအပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင် ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။သင်သည်နံ့သာပေါင်းပလ္လင်မှထွက်သွား၍ သန့် ရှင်းရာဌာန၌ရှိသောကျေးဇူးပလ္လင်တော်ရှေ့မှာရပ်ရမည်။ဘာကြောင့် ဤအရာသည် အလွန်အရေးကြီးသနည်း။ အကြောင်းမှာ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို အဆက်မပြတ်လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။နံ့သာပေါင်းပလ္လင်သည် ဘုရားသခင်ထံ‌တော်သို့ဆုတောင်း သည့်နေရာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဤနေရာတွင်နံသာပေါင်းသည် သန့်ရှင်းသူများ၏ဆုတောင်းချက်များကို ရည်ညွှန်းထားသောကြောင့် ဖြစ်သည် (ဗျာဒိတ် ၅း၈)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နံ့သာပေါင်းပလ္လင်သို့သွား ၍ ဘုရားသခင်ထံဆု‌တောင်းသောအခါ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် ကိုလွှမ်းခြုံကြသည်။သန့်ရှင်းရာဌာန၌နံ့သာပေါင်းပလ္လင်က ယုံကြည် အားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ကျေး ဇူးတော်ကိုတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။ ထိုကြောင့်ရေ နှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်သောသူများသည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်သို့ဆက်လက်ချဥ်းကပ်၍ ဘု ရားသခင်ထံအမြဲတမ်းဆုတောင်းရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်တိုင်း ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ယူတင် ဝတ်ဆောင်နိုင်သည်။ 
 


နံ့သာပေါင်းပလ္လင်သည် ဘုရားသခင်ထံအကူအညီတောင်း ခံသောနေရာဖြစ်သည်


ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ တစ်လျှောက်တွင် ဘုရားသခင်၏အကူအညီလိုအပ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့အတွက် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်နှင့်တစ်လုံးတစ်ဝဖြစ်နိုင်ရန် နှင့်ဤလောက၏အလင်းအဖြစ်ဝိညာဥ်အသီးသီးနိုင်ရန်အတွက် ဘု ရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထိုကြောင့်ဘု ရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် အ လွန်အရေးကြီးသည်။ “ဘုရားသခင်၊ မစတော်မူပါ။ စောင့်ထိန်းတော် မူပါ။ ယုံကြည်ခြင်းပေးသနားတော်မူပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဝိညာဥ်ခွန် အားချည့်နည်းသည့်အခါ ခွန်အားပေးတော်မူပါ။ ကျွန်တော်ယုံကြည် ခြင်းမယိမ်းယိုင်နိုင်ရန်အတွက် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြည့်ပေးတော်မူပါ။ လောကသို့လိုက်လျှောက်လိုသောနှလုံးသားဆန္ဒများဖြတ်တောက် ပေးတော်မူပါ။ မကောင်းသောလိုအပ်ဆန္ဒများကို ဖယ်ရှားပေးတော် မူပါ”ဟုဆုတောင်းပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဖြောင့်မတ်သူများ အား နံ့သာပေါင်းပလ္လင်သို့ ချဥ်းကပ်၍ ဒူးထောက်ကာ ဆုတောင်းရန် အလိုတော်ရှိသည်။ထိုသို့အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေး ဇူးတော် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောနည်းလမ်းဖြစ်၍ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် နှင့်ဝိညာဥ်နှစ်ပါးစလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ရရှိစေပါသည်။ ထိုအ‌ကြောင်းကြောင့် ဖြောင့်မတ်သောသန့်ရှင်းသူ အားလုံးတို့သည် အပြစ်များလွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိကြ၍ နံ့သာပေါင်း ပလ္လင်ရှေ့တွင် ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာဖြင့် ဆက်လက်အသက် ရှင်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိ အပြစ်များအားလုံးမှဒုတိယမွေးခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော ကျွန်ုပ်တို့ဖြောင့်မတ်သူများသည် နေ့စဥ်အသက်တာများ၌ ဘုရားသ ခင်ချပေးသနားတော်မူသော ကျေးဇူးတော်များခံစားရရှိနိုင်ရန်ဆု တောင်းခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အ ပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ကြသော်လည်း  ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ဆက်တိုက်လွှမ်းခြုံခြင်းမရှိပါက ဘု ရားသခင်အလိုတော်ရှိသောကျဥ်းသောလမ်းသို့ လိုက်လျှောက်နိုင် ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ဘုရားသခင်ထံ တော်သို့ဆုတောင်းသောအခါ သူတို့အပေါ် ကျေးဇူးတော်တစ်ပါး၌ ထပ်ဆင့်၍ကျေးဇူးတော်ကို ချပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘု ရားသခင်၏အသင်းတော်၌ တည်၍ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံသော အခါ ကျေးဇူးတော်ခံစားရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သူများသည်ဘု ရားသခင်၏အသင်းတော်နှင့်တစ်လုံးတစ်ဝဖြစ်၌ ကောင်းသောအမှု အရာများလုပ်ဆောင်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ခံစားရ သည်။ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ယဇ် ကောင်၏အသွေးကို နံ့သာပေါင်းယဇ်ပလ္လင်၏ဦးချိုများပေါ်တွင် တစ် နှစ်တစ်ကြိမ်ပက်ဖြန်းရမည်။ ဖြောင့်မတ်သူများသည် ဘုရားသခင် ထံတော်သို့ချဥ်းကပ်သောအခါတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိယုံကြည် ခြင်းကို ဝန်ခံ၍ “ကိုယ်တော်၊ ကိုယ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် တော်မူတယ်။ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုစွန့်တော်မူ၍ လူ တစ်ဦးအဖြစ် ဤလောကသို့ လူ့ဇာတိခံယူတော်မူတယ်။ ဗတ္တိဇံခံယူ ၍ကျွန်တော့်အပြစ်များအားလုံးကို သယ်‌ဆောင်တော်မူခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်စားအသွေးတော်သွန်းလောင်၍ ကယ်တင်တော်မူခဲ့ တယ်”ဟု ဝန်ခံရမည်။ ဤသို့သော မယိမ်းယိုင်၊ မပြိုလဲသောယုံ ကြည်ခြင်းရှိသောအခါဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားနှင့်ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူကြောင်း ကိုယ်တော်၏ကြွယ်ဝသောကျေးဇူး တော်ကို ခံစားရရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ပင်အခက်အခဲ မျိုးစုံနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါစေ၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအားလုံးမှကယ်တင်တော်မူသောဘု ရားဖြစ်တော်မူသည်။ ဤမယိမ်းယိုင်သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဘုရားသ ခင်ခံဆု‌တောင်းသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူး တော်ကို လွှမ်းခြုံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ 
 


ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတောင်းသောအခါတိုင်းတွင် မိမိရရှိ သောကယ်တင်ခြင်းကိုအတည်ပြုနိုင်သည်


ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းဆု တောင်းသောအခါ တဖန်အတည်ပြုနိုင်ကြသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်း သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများယူဆောင်လာသောယုံ ကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာချပေးတော်မူမည်ဟု လုံးဝ သိကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းသံများဆုတောင်းသည့် အခါတိုင်းတွင်ဘုရားနားညောင်းတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကတိပြုထား သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများ၏ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင်နား ညောင်းတော်မူ၍ ကောင်းကြီးချပေးတော်မူသည်။ ထိုကြောင့်၊ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းသောအချိန်တိုင်းတွင် ဘုရားသ ခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ရှေးဦးစွာတောင်းလျှောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ “ကိုယ်တော်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ယုံ ကြည်တယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အပြစ်များစွာရှိတယ်ဆိုတာကျွန် တော်သိပါတယ်။ ကိုယ်တော်၏အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ရန် ကြိုးစားပေမဲ့ အပြစ်များစွာရှိသေးသည်။ သို့‌သော်၊ ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ လူသားတစ်ဦးဖြစ် လာတော်မူခဲ့တယ်။  ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူ၍ ကျွန် တော့်အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူတယ်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်စား ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်တော်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ် တော်သည် ကျွန်တော့်၏မေရှိယနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တော်မူ တယ်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်တော့်သခင်ဖြစ်တော်မူ သောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော့်စိတ် နှလုံးအကွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်တယ်”ဟု ဆုတောင်းပါ။ 
ဤသို့ဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ခံစားရန်အတွက်ဘုရား သခင်ထံဆု‌တောင်းသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေး ဇူးတော်ကို ရှေ့ဦးစွာမြော်လင့်၍ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်များအားလုံး ဘုရားသခင်ထံသို့ ရဲဝံ့စွာ တောင်းလျှောက်နိုင်ကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာ ငါ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။ သင်မယိမ်းယိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသဖြင့် ငါ့ သင့်ဘုရားအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည် ငါ့ သားအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင့်ဆု‌တောင်းသံကို ငါနား‌ညောင်း ၍ အဖြေပေးလိမ့်မည်။ သင့်ကို ကျေးဇူးပလ္လင်၌ တွေ့လိမ့်မည်။ သင့် ယုံကြည်ခြင်း မယိမ်းမယိုင်သည်ကို ငါသိတယ်း။ သင်သည် ငါ့ကိုသာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ငါသည် သင်၏ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သင်နှလုံးသား အကြွင်းမဲယုံကြည်ပါနည်။ ထိုကြောင့် လောကသားများက ငါသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤလောက၌နေထိုင်သော သူအားလုံး၏ဆု‌တောင်းသံများကို ငါနားထောင်မည်” ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ 
ဤသို့ဖြင့်  ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အား ဖြင့်ဘုရားသခင်လွှမ်းခြုံပေးတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ယုံကြည်၍ ကောင်းကြီးခံစားရကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းသည် နောက်ဆုံး ပန်းတိုင်မဟုတ်ပေ။ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များအားလုံးမှလွတ်မြောက် လာကြသောအခါ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစတင်စီးဆင်း လာသည်ကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားခြင်းအားဖြင့် နေ့တိုင်းဘုရားသခင်၏ကျေး ဇူးတော်ပေါ်တွင် ရပ်တည်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကောင်းသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအ ကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ပူပန်စရာများကြုံတွေ့သောအ ခါ ဘုရားသခင်ထံ “ကိုယ်‌တော်၊ မစတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်အသင်း တော်လမ်းပြတော်မူပါ။ ယခုချိန်တွင် ကိုယ်တော့်လုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်တော့်အသင်းတော်ကကိုယ်တော့်ကိုလို အပ်ကြပါတယ်”ဟု ဆုတောင်းကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လောကကိစ္စ ရပ်များမှကြည့်သော် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသို့မဟုတ် ဆုတောင်းချက်များရောက်လာသောအခါ မီးရှို့ရာပလ္လင်နားသို့ချဥ်း ကပ်၍ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်ရှေ့မှာဆု‌တောင်း ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအရာ အားလုံး၌ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် လွှမ်းခြုံခြင်းကို မြင်တွေ့ရကြမည်။
ဤသည်မှာ နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်မှာ ဘုရားသခင်ထံတော် မှကျေးဇူးတော်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောနေရာဖြစ်သည်ကို သတိထားသင့် သည်။ကျွန်ုပ်တို့သန့်ရှင်းသူများသည် ဘုရားသခင်ထံဆု‌တောင်းသော  အခါ ကျေးဇူးတော်အပေါ်ရပ်တည်ရမည် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအား ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆု‌တောင်းသောအခါ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂ လာခံစားရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်၏ကတိတော်နှုတ်ကပတ်တရားကိုကိုးစားခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်းလျှင် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ အစဥ်အမြဲဆုတောင်း၍ ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာအားလုံးရရှိခံစားရမည် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်၊ နံ့သာ ပေါင်းမီးရှိုူ့ရာယဇ်ပလ္လင်သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်တည်ရှိ သောနေရာဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်ထံသို့ဆု‌တောင်းသောအခါ အကြီးမားဆုံးသောအ တားအဆီးအနှောင့်အယှက်မှာ အပြစ်ဖြစ်သည်။ ဤလောကမှာ ခြောက်ပစ်ကင်းအသက်ရှင်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိပေ။ ထို ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံသို့ချဥ်းကပ်၍ဆုတောင်း သောအခါ ပထမဦးဆုံးခြေတုံချတုံဖြစ်စေသောအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားအပေါ် ရပ်တည်ခြင်းနှင့် သခင်ယေရှုသည် တဲတော်တံခါး၌ချထားသောအ ပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ပိတ်ချောဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးတော်မူခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းကို အသစ် ဖြစ်စေခြင်းတို့သည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ဤအပြစ်များအားလုံးအတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံ ကြည်ခြင်းအခိုင်အမာထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအပြစ်များအား လုံးမှကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့်ကယ် တင်ရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရမည် ဖြစ်သည်။ဤသို့သောယုံကြည်  ခြင်းရှိသောသူများသည်သာလျှင်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ကျေးဇူး တော်နှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတောင်းခံနိုင်ကြသည်။ သို့မှသာ လျှင်ဘုရားသခင်ထံသို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းခံနိုင်ကြမည်ဖြစ် ပါသည်။  ဤသင်ခန်းစာကိုသွန်သင်ရန်၊ ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ပြန်လည်သတိရရန်၊ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်နံ့ သာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ဦးချိုများပေါ်တွင်ယဇ်ကောင်း၏အသွေး များထားရှိခြင်းသိရှိရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ 
 


မိမိအပြစ်များအားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းခံရဟုသေချာသောသူ များသာလျှင် ဘုရားသခင်ထံရဲဝံ့စွာဆုတောင်းနိုင်သည်


ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ဆုတောင်းသောအခါ ကိုယ်တော့်ကိုခ မည်းတော် သို့မဟုတ်ကယ်တင်ရှင်ဟုခေါ်၍ ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝ ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မှုများတောင်းလျှောက်နိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခမည်းတော်၊ သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တောမူ သောကြောင့် ကိုယ်တော်ကိုအခက်အခဲရှိသည့်အခါ ခေါ်ဖိတ်နေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန် ဆင်းရှင်းနှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့် သခင်နှင့်ကယ် တင်ရှင်ဟုခေါ်၍ စိတ်တွေဝေခြင်းမရှိ ဆုတောင်းနေကြခြင်းဖြစ် သည်။ 
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော့်အပြစ်များမှကယ်တင်တော် မူသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ ကိုယ်‌တော့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ များနှင့်အကူအညီလိုအပ်ပါ၏။ ကိုယ်တော်ကျွန်တော့်ကိုကူညီ၍ ခြေ လှမ်းတိုင်းမှာစောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ ကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ် အချို့လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အမှားများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအချို့ ရှိသေးပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ထံ အရာအားလုံးအပ်နှံလိုက်ပါ၏။ ကိုယ် တော်၊ လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါ။ ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဥ်များထံ ကိုယ်တော့်သတင်းကောင်းဟောပြောရန်နှင့် ဝိညာဥ်အသီးများစွာ ကိုယ်တော့်အတွက်သီးနိုင်ရန်သူတို့ထံပို့ဆောင်တော်မူပါ။သူတို့နှလုံး သားထဲ၌ ကယ်တင်ခြင်းမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် သူတို့နှလုံး သားများကိုဖွင့်ဟလျက် နှလုံးသားမြေများကို ထွန်ယက်ပေးတော်မူ ပါ။ ကိုယ်တော့်အသင်းတော်ကို ကိုယ်တော်တိုင်ထောက်မ၍ ကိုယ် တော့်အစေခံကျွန်များကို စောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ သူတို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းဟောပြောနိုင်ရန်အတွက် သူတို့ကို ကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါ။ ဤသတင်းကောင်းအား ကမ္ဘာ့နေရာအ နှံ့သို့ဖြန့်ဝေစေတော်မူပါ။ ကိုယ်တော့်အစေခံများက ကိုယ်တော်၏ ကာကွယ်မှုလိုအပ်သည်။ ကိုယ်တော်၏မျက်စိတော်များသည် သူတို့ ကိုအစဥ်အမြဲစောင့်ရှောက်ပါစေ။ ကိုယ်တော်ကောင်းကြီးပေးသနား တော်မူပါ။ မိသားကိုလည်းကောင်းကြီးပေးသနားတော်မူပါ။ သားသ မီးများကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ယုံကြည်သူများကိုကောင်း  ကြီးပေးတော်မူပါ။ ခရစ်တော်၌ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကိုလည်း ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ ကိုယ်တော့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအ သင်းတော်အပြင်ဘက်မယုံကြည်သူများထံ စီးဆင်းစေ၍ ကယ်တင် ခြင်းရရှိစေတော်မူပါ”ဟု ဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ဘုရား သခင်ထံသို့ မိမိ‌မြော်လင့်ချက်များနှင့်အိပ်မက်များဆုတောင်း၍ဆက် ကပ်အပ်နှံသောသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသံ များနားညောင်း၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်။ဤသို့ဖြင့်ဆုတောင်း ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ကြွယ်ဝသောကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးဇူးတစ် ပါးမှထပ်ဆင့်၍ကျေးဇူးတစ်ပါးခံစားရရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။  
ဘုရားသခင်သည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သောသူများ အားလုံး၏ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ကိုယ်တော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သူများ၏အရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် “ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်တော့်အရှင်ဖြစ် တော်မူတယ်။ ကျွန်တော့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်၊ မစတော်မူပါ”ဟု ဆိုလျက် မပြောင်းလဲသောယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတော်နှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတောင်းလျှောက်သူ ၍ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်သို့ ရဲရင့်စွာချဥ်းကပ်သောယုံကြည်သူ အားလုံးအပေါ် ဘုရားသခင်သည် မိမိကျေးဇူးတော်ကို ချပေးသနား တော်မူသည်။ 
ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင်ဖက်များ၊ လောကအပြစ်များမှကွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ခြင်းသည် သမိုင်းအဆုံးမဟုတ်ကြောင်း နားလည်သဘော ပေါက်ခြင်းသည် မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို ‌လေးလေးနက်နက်ဖော် ပြလိုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်သည် အမြဲတမ်းဆုတောင်း ရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသံကို ဘုရားက အ ဖြေမပေးခဲ့လျှင်လည်းကောင်း၊ မည်သို့ဆု‌တောင်းရမည်ကိုမသိလျှင် လည်းကောင်း၊ သင့်ယုံကြည်မှုကို တဆင့်ပြီးတဆင့် ဆန်းစစ်၍ ဘု ရားသခင်သည် သင့်အတွက် မည်သူဖြစ်သည်ကို စဥ်းစားရမည်ဖြစ် ပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဆက်နွယ်မှုတိကျစွာနားလည်သ ဘောပေါက်ခြင်းသည် အလွန်အရေးပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊သင် သည် ခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ခြင်းရှိကြောင်း သေချာစွာသိရမည်။ ဘုရား သခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင် ဖြစ်တော်မူကြောင့် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နားလည်၍ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် သင့်ကိုကယ်တင်ရန်လူ့ဇာတိခံယူ တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းအားဖြင့် သင့်အပြစ်များအားလုံးသယ်ဆောင်သွားတော်မူ သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင့်ကိုယ်စားကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်သေခြင်း မှပြန်လည်ထမြောက်‌တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသက်ရှင် သောကယ်တင်ရှင်အဖြစ်အသက်ရှင်တော်မူသည်ကို လည်းကောင်း သင်ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ယခုသင်သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သင်၏သိုးထိန်းနှင့်သင်သည် လည်း ကိုယ်တော့်သိုးဖြစ်လာသည်။ ထိုကြောင့် သင်သည် ဘုရားသ ခင်ထံအကူအညီတောင်းခံသောအချိန်တိုင်းတွင် ကိုယ်တော်အဖြေ ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ 
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့ညဆုတောင်းရမည်

သခင်‌ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သစ္စာရှိစွာဖြင့် မိမိကယ်တင် ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသောကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့သည် ဘုရားသ ခင်ထံ နေညဆု‌တောင်း၍ ဤလောကတွင် အသက်ရှင်နေစဥ် တစ် သက်လုံး ကြွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်နှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများခံစား ရရှိသည်။ တစ်ဘက်မှာ အကြောင်းတစ်ခုခုတွက် စိတ်အားထက် သန်စွာဆုမတောင်းသောသူများသည် ဘုရားသခင်သည် မိမိလိုအပ် မှုများအားလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု မယုံကြည်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဆုမတောင်းလျှင် သို့မဟုတ် ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေလျှင် သူတို့ ၏ယုံကြည်မှုသည် နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်နှင့်ဝေးကွာနေသော ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။  အကယ်၍ သင်ဆုမတောင်းသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သင်လို သမျှအရာအားလုံးထောက်ပံ့ပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟုထင်ပါက ဘုရား သခင်သည် သင့်သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်း ယုံကြည်သော်လည်း သင့် ယုံကြည်မှုသည် မှားယွင်းနေသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါက သန့် ရှင်းရာဌာန၌နံသာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်မရှိသင့်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် နံ့သောပေါင်းပလ္လင်ကို အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့စွာ ထားရှိတော်မူသလော။ ထားရှိတော်မမူခဲ့ပေ။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုံသည် မနက်နှင့်ည‌ နေတိုင်းတွင် နံသာပေါင်းလေးမျိုးဖြင့် နံ့သာပေါင်းယဇ်ပလ္လင်တွင် မီး ရှို့ခဲ့ကြသည်။ မွှေးကြိုင်သောအနံ့များသည် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပျံ့နှံ့သွား ၍ သန့်ရှင်းရာဌာနကို မွှေးကြိုင်သောရနံ့ဖြင့် ပြည့်နေပါသည်။ ဤအ ရာသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ရဲဝံ့စွာ တိုးဝင်ချဥ်းကပ်စေသော အ လွန်အံ့ဩဖွယ်‌ကောင်းသော မွှေးရနံ့ဖြစ်သည်။ ဤမွှေးကြိုင်သောအ နံ့များသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်သောအ ပြစ်များကို ဖုံးအုပ်ခဲ့ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့်၊ ယဇ်ပ‌ရောဟိတ်ကြီး သည် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မဝင်မီ မွှေးကြိုင်သော အနံ့ဖြင့်ပြည့်ဝစေခြင်း ဖြစ်သည်။သူတို့သည် ပဋိညာဥ်သေတ္တာပေါ် တွင်ထားရှိသော ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်ကို နံ့သာပေါင်းအခိုးအ ငွေ့ဖြင့်ပြည့်ဝစေလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် သူ သည် အသတ်ခံရမည်ဖြစ်သည် (ဝတ် ၁၆း၁၂-၁၃)။
ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင်ဖက်များခင်ဗျား၊ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဥ်းကပ်သောအချိန်တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များဖြေ လွှတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသ ခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆု တောင်းသောအချိန်တိုင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ကျေးဇူးပြုတော်မူ သည်ကိုလည်းကောင်း ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝရှိရမည် ဖြစ်သည်။  ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မယိမ်းယိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သို့ တိုးဝင်ချဥ်းကပ်သောအခါတွင် ဖြစ်စေ၊ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်ရှေ့သို့ရဲဝံ့စွာရပ်နေသည့်အခါတွင်ဖြစ် စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားစီရင်ခြင်းခံရကြမည်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသ ခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျေးဇူးဂရုဏာ်တော်နှင့်ပြည့်စုံ‌တော်မူသောအရှင်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအပေါ် ကြွယ်ဝသောကျေးဇူးများ ချပေးသနားတော်မူသည်။ 
 

နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင်ချိတ်ထားသောကွင်းများကို ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်

ဘုရား၏သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ရှိသောနံသာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်မှာစတုန်းဂံပုံဏ္ဌာန်(မျက်နှာပြင်ခြောက်ခု)ဖြစ်၍ အလျားနှင့်အ နံမှာ ၅၀စင်တီမီတာခန့်နှင့်အမြင့်မှာ ၁၀၀ စင်တီမီတာရှိသည်။ပလ္လင် ဘေးနှစ်ဖက်တွင်ရွှေကွင်းနှစ်ကွင်းစီချိတ်ဆွဲထားပါသည်။ဤရွှေကွင်း များတွင် တစ်လျှောက်အပေါက်နှစ်ပေါက် ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤ အပေါက်များကို အကာရှသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်၍ ရွှေဖြင့်မွမ်းမံထားပါ သည်။ နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်သည် သေးငယ်သော်လည်း လူ နှစ်ယောက်က ထမ်းရပါသည်။ အလျားနှင့်အနံမှာ ၅၀ စင်တီမီတာ ခန့်စီရှိ၍ အမြင့်မှာ ၁၀၀ စင်တီမီတာခန့်ရှိသဖြင့် လူတစ်ယောက် တည်းအလွယ်တကူမနိုင်သော်လည်း တဲတော်တွင်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများကဲ့သို့ လူနှစ်ယောက်ထမ်းရမည် ဖြစ်သည်။ ဤအရာက ဖြောင့်မတ်သူများသည် ဘုရားသခင်ထဲ စည်းလုံးညီညွတ်မှု တောင်း လျှောက်ရမည်ကို ရည်ညွှန်းထားသည်။ သခင်ယေရှုက “တဖန်ငါဆို သည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည် သဘော ချင်းတူ၍ ဆုတောင်းလျှင်၊ တောင်းသမျှသောဆုတို့ကို ကောင်းကင် ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ၏ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူလတံ့” (မဿဲ ၁၈း၁၉) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
ဤနံသာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်အပေါက်များက ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယ မွေးခြင်းခံသောသူများသည် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အစေခံသင့်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် တို့ဆုတောင်းခြင်းများသည် ဘုရားသခင်ကိုအစေခံစေသောလမ်း ဖြစ်သည်။ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှာဒုတိယမွေး ဖွားခြင်းခံခဲ့ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အသင်း တော်အတွက်ဖြစ်စေ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်‌သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အစေခံခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း နည်းလမ်းမျိုး စုံဖြင့် အစေခံနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသော အခါ ကိုယ့်အတွက်သာမတောင်းဘဲ ဘုရားသခင်၏လုပ်ငန်း၊ အသင်း တော်နှင့်သင်းသူ/သားများနှင့်အထူးသဖြင့်သတင်းကောင်းကျယ်ပြန့် ရန်အတွက် ဆုတောင်းရမည် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ် တို့ဆု‌တောင်းခြင်းများက ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော် ရှေ့တွင်သာမတ်သတ်ရပ်၍ ကိုယ်တော့်ဂရုဏာတော်ကိုသာရှာဖွေ ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတော်အတွက်အ စေခံစေပါသည်။ စည်းလုံးညီညွှတ်ခြင်းရှိ၍ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်အစေခံနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ဆောင်ဘက်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ အသင်း တော်နှင့် ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဥ်များ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ကျယ်ပြန့်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတော်အတွက်ဆု တောင်းသောအခါ ဘုရားသခင်ကို အစေခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအ ကြောင်းကြောင့် သန့်ရှင်းသောဌာနတွင်နံ့သာပေါင်းယဇ်ပလ္လင်၌ယဇ် ပရောဟိတ်များဘုရားသခင်ကိုအဘယ်ကြောင့်အစေခံနေကြ သည် ကို သိရှိခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံသို့ ရိုးသားစွာဖြင့် ဆု‌တောင်းရ မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်မိမိလူများကိုအစေခံနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသည့်အ တိုင်း ဘုရားသခင်နှင့်ကိုယ်တော့်လူများကိုအစေခံနိုင်ရန်အတွက် ဘု ရားသခင်ထံဆု‌တောင်းရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် နေ့ တိုင်းတတ်နိုင်သောနည်းလမ်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အစေခံခွင့်အ သီးသီးရရှိကြသည်။ 
ဘုရားတရားနှင့်ညီညွတ်သော ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့်အ သက်ရှင်နိုင်ရန်နှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် အညီအစေခံနိုင်ရန် အတွက် ဘုရားသခင်နှင့်ကိုယ်တော့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ အမြစ်တွယ် ယုံကြည်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာလျှင် သင်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြော နိုင်သည်။ ဆု‌တောင်းနိုင်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ဟောပြောနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အစေခံနိုင် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ဘုရားသခင် ကိုအစေခံနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏အလို တော်ကို လက်မခံပါက ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆု‌တောင်း၍ဘုရား သခင်ကိုအစေခံနိုင်ခြင်းသည် မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို ထုတ်ဖော်၍ မရနိုင်ပေ။ သန့်ရှင်းသူများသည် မိမိအသင်းတော်၌စုရုံးခြင်းပြုကြ သောအခါ ညီအစ်ကိုများက ညီမငယ်များအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဥပုသ်စာ ဖြေကလေးသူငယ်များဖြစ်စေ အစေခံသောအခါ ရှေ့ဦးစွာဘုရားသ ခင်ကိုအစေခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတူကကွစုရုံးလျက် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မုန့်ကို သုံးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုလည်း အစေခံရမည် ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသောသူများသည် တစ်လုံးတစ်ဝ ဖြစ်လျက် ဘုရားသခင်ထံ “ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော့်အသင်းတော်၊ အစေခံများနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောအသင်းတော်ရှိယုံကြည်သူများ ကို ခိုင်မာစွာဆုပ်ကိုင်၍ ကောင်းကြီးပေးသနားတော်မူပါ။ သူတို့၏ ဝိညာဥ်များနှင့်နှလုံးသားများကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ကောင်း ကြီးခံစားသောယုံကြည်ခြင်းချပေးသနားတော်မူပါ။ ပျောက်ဆုံးနေ သေးသောဝိညာဥ်များကိုလည်း ကယ်တင်တော်မူပါ”ဟု ဆုတောင်း သောအခါ မွှေးကြိုင်သောနံ့သာပေါင်းကဲ့သို့ဘုရားသခင်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ဆုတောင်းချက်များ သက်ရောက်ပါသည်။ ဤမွှေးကြိုင်သောဆု တောင်းခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဝမ်းမြော်ကတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ဆုတောင်းသံကိုနားညောင်းပြီး ကောင်းကြီးချပေးတော်မူသည်။  ကျွန်ုပ်တို့တောင်းသမျှ ဆုအားလုံး အကုန်အစင်ချပေးတော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ဆုတောင်း၍ဘုရားသခင်ကိုအစေခံခြင်းသည် အလွန်အ ရေးကြီးသည်။သင့်လိုအပ်မှုများအတွက် ဆုတောင်းခြင်းထက် ဘုရား သခင်၏လုပ်ငန်းအတွက်ဆုတောင်းရန် အားလုံးကို ကျွန်တော်အကြံ ပြုလိုပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အခြားသူများထက်ပို၍ အချိန်ရ ပါကအသင်းတော်တွင်ရှိသောယုံကြည်သူများအားလုံးက ဆုတောင်း သင့်သည်။ မောပန်း၍ ဖျားနာနေသည့်အချိန်၌ပင်လျှင် ဘုရားသခင် ၏အသင်းတော်၊ အစေခံများနှင့်ယုံကြည်သူများအတွက် ဆုတောင်း သင့်ပါသည်။ ဤဆုတောင်းခြင်းသည် အိမ်ရှင်မများအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးပါသည်။ ငွေကြေအားနည်းချက်များကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အစေမခံနိုင်ဟု မဆိုသင့်ပေ။ သင်သည် ငွေကြေးမရှိသော်လည်း ဘု ရားသခင်ကိုအစေခံနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ဆန္ဒရှိပါက ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုအစေခံနိုင်ပါသည်။ လူနှစ်ယောက်သယ်ထမ်းနိုင်ရန်အတွက် နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်ကွင်းပေါ်သို့ ကြိုးကွင်းနှစ်ကွင်းချိတ်ထားသည့်အတိုင်း  ဆင်းရဲ သားများသည်လည်း ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်နှင့်တစ်လုံးတစ်ဝ ဖြစ်ပါက ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြည့်ဝသောဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘု ရားသခင်ကို အစေခံနိုင်ပါသည်။ ချမ်းသာြကွယ်သောသူများသည် လည်း မိမိဥစ္စာဓနများအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အစေခံနိုင်ကြသည်။  “ကျွန်တော်အလုပ်များလွန်းလို့ ဘုရားအတွက် အစေခံရန်အချိန်မရှိ ဘူး။ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး” ဟု မပြောပါနှင့်။ အလှူငွေများအားဖြင့်ဖြစ် စေ၊ ဆုတောင်းခြင်းများအားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ သတင်းကောင်းဟောပြော ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖြောင့်မတ်သောသန့်ရှင်းသူအားလုံးတို့သည်  ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုအစေခံနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့  သည် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ပို၍ အစေခံနိုင်ကြသည်။ 
 


ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သူအားလုံးကို ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်။


ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သိုးထိန်းဖြစ်တော်မူသည်။ ဘု ရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်နွယ်မှုသည် အလွန်ခိုင်ခံ့သည်။ မည်သူ ကမှ ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ 
မဿဲ ၂၆း၂၆-၂၈ ကိုကြည့်ကြပါစို့။ “ထိုအခါ စားလျက်နေကြ စဉ်တွင်၊ ယေရှုသည် မုန့်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့ ၍၊ဤမုန့်ကားငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ ယူ၍စားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ လျက်၊တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏။ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူး တော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ သူတို့အားပေးတော်မူ၍ သင်တို့ရှိသမျှသည် သောက်ကြလော့။ဤခွက်ကားပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍ လူများ တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှါ သွန်းသော ငါ၏ အသွေးဖြစ်၏။”
“ယေရှု”နာမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ကယ်တင်ရှင် သို့မဟုတ် မေရှိ ယဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော့်ကို သခင်ဘုရားဟုခေါ်သောအခါ ကိုယ် တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားနှင့်သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ကို ရည်ညွှန်း ထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုကယ်တင်တော် မူရန် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူခဲ့သည်။  ဘု ရားကိုယ်တော်တိုင်ဤလောသို့ကြွလာတော်မူ၍ လူ့ဇာတိကိုခံတော် မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ တော်မမူမီ ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သည်။ မိမိတပည့် တော်များအားစုရုံးစေလျက် မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့၍ “မုန့်ကိုယူ၍စားကြလော့။ငါ့ကိုယ်ဖြစ်၏။ ခွက်ကိုလည်းယူ၍သောက်  ကြလော့။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းအတွက် လူများစွာအတွက် သွန်းလောင်း သောပဋိညာဥ်အသွေးဖြစ်၏” မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ပရောဖက်ပြုထားသည့်အတိုင်း  ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ၍ ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်အားဖြင့်ပြုသောကတိတော်များကို တိကျစွာပြည့်စုံစေတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သ ခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကြွလာတော်၍ ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်ဤ လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ထို နောက် ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် မိမိအသက်ကိုစတေးရှာ တော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ဤလောကတွင်ရှိသောလူသားအားလုံး၏ တရားစီရင်တော်မူခြင်းအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ထို နောက်သူသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူ၍ ဘဝသစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ 
မွှေးကြိုင်သောနံ့သာပေါင်းပလ္လင်ပေါ်တွင် တိရစ္ဆာန်အသွေး သွန်းလောင်းခြင်းသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေခံတော်မူ ခြင်းကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ၍ အသွေး တော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ကို သယ်ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်တော့်အသေခံတော်မူ ခြင်းကို ကျေးဇူးတင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ် တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်ကန်းယုံကြည် ခြင်း သို့မဟုတ် မသေချာမရီရာသောယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ကြပေ။ သခင်ယေရှု၊ဘုရား သည် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုသယ်ဆောင် သွားကာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော် မူခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်။ 
ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် တဲတော်တံခါးပေါ်တွင် ချိတ်ထား သောအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီ ‌ရောင်ပိတ်ချောနှင့်အဖြူရောင် ပိတ်ချောဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ပါ သည်။ ခရမ်းရောင်မှာ ဘုရင့်တကာဘုရင်သည် လူသားဖြစ်လာခဲ့ သည်ဟု ရည်ညွှန်းသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နေရာတွင်အသေခံတော်မူ၍အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး၏အ ခကိုပေးအပ်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ကိုယုံကြည်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာသို့ပါဝင်စေသော ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် နောက်ဆုံးညစာစားပွဲ ပြင်ဆင်တော်မူသောအခါ မုန့်တစ်ခုတည်းသာမပြင်ဆင်ဘဲ စပျစ် ရည်ကိုပါ ပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် မိမိတပည့်တော်များထံ စား၍သောက်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်မုန့်သည်  သခင်ယေရှု၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းထားသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ် တော်တိုင် အပြစ်သားများအားကယ်တင်ရန် လူ့ဇာတိခံယူတော်မူ ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ မုန့်သည် သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်၌ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားတော် မူခြင်းကို ရည်ညွှန်းထားသည်။ စပျစ်ရည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ချ ပေးတော်မူသော အသက်၏အသွေးနှင့်ကယ်တင်ခြင်းကို ရည်ညွှန်း ထားပါသည်။ 
ထိုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပါ ဝင်သုံးဆောင်သောအခါ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန် ဤလောကသို့လူ့ဇာတိခံယူ၍ကြွဆင်းတော်မူခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို သယ်ဆောင် သွားတော်မူခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နေရာကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ၍တရား စီရင်တော်မူခြင်းခံရခြင်း၊ ထိုသို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူ ၍ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူခြင်း စသည်သော မယိမ်းယိုင်သောယုံ ကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ချွင်းချက်မရှိပိုင်ဆိုင်ရကြမည် ဖြစ် သည်။ သို့ရာတွင် ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုမှာ ခရစ်ယာန်အများစုက သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ထောင်ပေးတော်မူသော သန့်ရှင်းသောပွဲ တော်မင်္ဂလာအကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်ပြန်လည်ကြွ လာတော်မူသည့်ချိန်အတွက် စောင့်ရှောက်ရန် မိန့်တော်မူသည်ကို လည်းကောင်း မသိကြပေ။ ယုံကြည်ခြင်းအသက်ကို သင်သည် ပေါ့ ပေါ့တန်တန် မယူသင့်ပေ။ အကယ်၍ သခင်ယေရှုသည် သင်၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟု သေချာစွာမသိပါက ပွဲတော်မင်္ဂလာ၌သ ခင်ယေရှု၏အသား(မုန့်)နှင့်အသွေး(စပျစ်ရည်)ကို မသုံးဆောင်မီ မိမိ ယုံကြည်မှုကို သေချာစွာ ဆန်းစစ်သင့်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် သင့်၏သခင်အစစ်အမှန်ဖြစ်တော်မူသလောဟု မိမိကိုယ်ကို သေချာ စွာစဥ်းစား၍ လေးနက်စွာ တွေးခေါ်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့်ကျွန်တော့်ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့၏ဘိုးဘေးများကိုဖန်ဆင်း တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို မွေး ဖွားစေတော်မူခဲ့သည်။ ဤဘုရားသခင်မှာ သခင်ယေရှုဖြစ်တော်မူ သည်။ သခင်ယေရှု၊ ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ရန် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင် တော်မူရန် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူခဲ့ပြီးနောက် ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်။ ထိုအပြစ်များအားလုံးကို ကားတိုင်ပေါ်သို့ ယူ ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှ ချန်ထားတော်မူ ခြင်းမရှိပေ။ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကို ကားတိုင်ပေါ်သို့ကိုယ် တော်ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိ အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်တော်မူခြင်းခံရမည် မဟုတ်ကြပေ။ ဤအရာက သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာအားလုံး မှကယ်တင်တော်မူခဲ့ကို ထင်ရှားစေသည်။ 
အကယ်၍ သင်သည်ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုအ ချိန်ခဏစဥ်စားကြည့်လျှင် ဤကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို လွယ် ကူစွာနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လောကအပြစ်များအားလုံးမှကယ်  တင်ခြင်းရရှိနိုင်ရန်အတွက်သင့်နှလုံးသားထဲတွင် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းကိုလက်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ရေ နှင့်အသွေးအားဖြင့် ကျွန်တော်အပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်တော်မူ ခဲ့သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်တော့်ကယ်တင်ခြင်းအ တွက် ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဤ လောကသို့ကြွလာတော်မူသောအခါ ဗက်လင်မြို့၌နှိမ့်ချစွာဖွားမြင် တော်မူခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် ကျွန်တော်မရှိပါ။ ကျွန်တော်ဘာမှမ ကူညီခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်ထံလည်း အကူအညီမတောင်းခဲ့ပေ။ သို့ရာ တွင်  သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့လူ့ဇာတိခံယူ၍ကြွလာတော် မူကာ ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုဤလောက သို့ကြွလာတော်မူခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းတို့သည် ကျွန်တော့်ကိုကယ် တင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်လုံးဝနားလည်သဘောပေါက်သည်။ 
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် လောကကိုအလွန်ချစ်တော်မူ သောကြောင့် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူခဲ့ သည်။ လူသားများအားလုံးကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် ဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ် တော်သည် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင် တော်မူခဲ့၍ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။  ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာအားလုံး မှာ ဘုရားဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုးစား၍ ကျွန်ုပ် တို့အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသောကယ်တင်ခြင်းအမှုကို နှလုံးသား ဖြင့်လက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။  မိမိအစွမ်းအစ၊ခွန်အားများလုံးဝအားကိုး ခြင်းမပြုသောသူ၊မိမိကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုများသည်အချည်းနှီးသက် သက်ဖြစ်သည်ဟု သိသောသူ၊ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်း အတွက် ဘုရားတစ်ပါးတည်းကိုသာကိုးသားသောသူများသည် ဘု ရားသခင်ထံတော်မှ ကျေးဇူးတော်ခံစားရကြသည်။ သင်စိတ်ထဲမှာ ဤအရာများသည် မဖြစ်နိုင်သည်ဟု ထင်မှတ်သော်လည်း ဘုရား သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံ စွာ ပြုလုပ်‌တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်တော်မူ သောကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုသာယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
 

မိမိကိုယ်ကို ဘုရားထံသို့လုံးဝအပ်နှံခြင်း

ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ မိမိကိုယ်ကိုလုံးဝအပ်နှံရန် သင့်အ တွက်ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ သင်အတွက် ဘုရားသခင်ပြုတော်မူခဲ့သော အမှုကို စဥ်းစားကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် လူ့ဇာတိခံယူ တော်မူခဲ့သည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တော်မူရန် ဘုရားက ဤသို့ပြုတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်၊ သခင်ယေရှု၊ ဘုရားကိုယ် တော်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး သယ်ဆောင်ရန်နှင့် ဆေး ကြောတော်မူရန် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် တွင်အသေခံ‌တော်မူ၍ အသွေးတော်သွန်း‌လောင်းတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူ၍ လူ သားအားလုံး၏အပြစ်များအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့် ရရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သခင်ယေရှုသည် သုံးရက်မြောက် သောနေ့တွင် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူ၍ ဘဝသစ်နှင့်ထာ ဝရအသက်ကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။
ယခုတွင် ကိုယ်တော်သည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ပလ္လင်တော် လက်ျာဘက်တွင် စိုးစံတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကြည့်ရှုတော်မူ သည်။မည်သူသည် ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်ထံသို့ အရာအားလုံးဆက်  ကပ်အပ်နှံရန် ဆန္ဒရှိကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်ကိုစိတ်နှ လုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားသည်ကိုလည်းကောင်း မြင်တွေ့တော် မူသည်။ သခင်ယေရှုကိုရရှိသောသူများသည် အရာခပ်သိမ်းကိုဘုရား သခင်ထံတော်သို့ဆက်ကပ်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ သခင်ယေရှု သည် သူတို့ကို ပြည့်စုံစွာကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု သူတို့ယုံကြည် ကြသည်။ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မည်သည့်အရာတစ်စုံ တစ်ခုမှမပြုနိုင်သည်ကိုသိကြသည်။ တဲတော်တံခါး၏အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ပိတ်ချောဖြင့်ထင်ရျားသောကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူခဲ့ သောမေတ္တာတော်ကို သူတို့က သေချာစွာသိရှိကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံ မိမိကိုယ်ကို လုံးဝဆက်ကပ်ကြ၍ နှလုံး သားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဘု ရားသခင်သည် ထိုသူတို့အား မိမိသားသမီးဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေး အပ်တော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုကြောင့် သင်သည် သန့်ရှင်းသောပွဲ‌တော်မဝင်မီ ဤကယ် တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ဂဃနဏနားလည်သဘောပေါက်ရန် ကျွန် တော်တောင်းဆိုလိုပါသည်။ သခင်ယေရှုလက်ခံသောဗတ္တိဇံမှာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးသယ်ဆောင်သွားရန်နှင့် ထိုအပြစ်များ အားလုံးအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ရန် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအသေ ခံတော်မူခြင်းသည်လည်း သင်နှင့်ကျွန်တော်ကို အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့ကိုယ်စား အသေခံတော်မူ၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူ လျက် တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိ၍ ဖြောင့်မတ် သောသူများဖြစ်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ချဥ်းကပ်၍ဆုတောင်းသူကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သည် ဘုရားသခင်က နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာပလ္လင်တော်ပေါ်မ မိမိ ကျေးဇူးတော်ကိုချပေးသနားတော်မူခဲ့သည်။ နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်သည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ကျေးဇူးတော်ခံစားသောနေရာ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်  သင်တို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ မိမိကိုယ်ကို လုံးဝဆက်ကပ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
ဟာလေလုယာ!