Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၃ - ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း

[3-2] သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အပြစ်များဖြေခြင်း (မဿဲ ၃း၁၃-၁၇)

သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အပြစ်များဖြေခြင်း
(မဿဲ ၃း၁၃-၁၇)
“ထိုကာလတွင် ယေရှုသည် ယောဟန်ထံ၌ဗတ္တိဇံခံရန် ဂါလိလဲနယ်မှ ဂျော်ဒန်မြစ်နားရှိ ယောဟန်ထံသို့ ကြွလာတော်မူ၏။ သို့ ရာတွင် ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုတားဆီးလျက် “အကျွန်ုပ်ကသာကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံရမည်ဖြစ်ပါလျက်နှင့် ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူပါသလော”ဟု ဆို၏။ ယေရှုကလည်း“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုအခွင့်ပေးလေ၏။ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံပြီးနောက် ရေထဲမှထွက်လာသည်နှင့် ကောင်းကင်သည်ပွင့်၍ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်ကာ မိမိအပေါ်သို့ ကြွလာတော်မူသည်ကို မြင်တော်မူ၏။ ကောင်းကင်မှလည်း “ဤသူကား ငါ၏ချစ်သားပေတည်း။ သူ့ကိုငါနှစ်သက်၏”ဟု အသံတော်ထွက်ပေါ်လာ၏။”
 

အပြစ်မှ ဒုက္ခရောက်သေးသောသူများရှိသေးသလော

အပြစ်သို့ချည်‌နှောင်ခြင်း နိဂုံးချုပ်ခဲ့သလော
နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပြီ

ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားသည် လူသားအားလုံးအတွက် အပြစ် ၏လက်ထိပ်များကို ဖြတ်တော်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ အပြစ်အောက် ၌ ခက်ခဲမှုအချိန်ရှိသူများအားလုံးသည် အပြစ်၏ကျေးကျွန်များဖြစ် ကြသော်လည်း ကိုယ်တော်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ၎င်းတို့ကို အကုန်အစင် ဖြတ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။  အပြစ်မှ ဒုက္ခရောက်သေးသောသူတစ်စုံတစ်ဉီး ရှိသေးသလော။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်နှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှု ကုန်ဆုံးခဲ့ သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ရကြမည်  ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်၌ တဖန် ဒုက္ခမရောက်သင့်ကြတော့ပေ။ သခင်ယေရှု သည် ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ရွေးနှုတ်တော် မူခဲ့သောအခါ အပြစ်၌ချည်နှောင်မှုသည် ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးသည် ထိုအချိန်နှင့် ထိုနေရာတွင် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအား လုံးကို ပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထာဝရလွှတ်မြောက်စေတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုအားဖြင့် အပြစ် များအားလုံးအတွက် ပြစ်ကြွေးများပေးဆပ် ကျေအေးစေတော်မူခဲ့ သည်။  
လူများစွာတို့သည် အပြစ်များအတွက် မည်မျှခံစားရကြသည် ကို သင် သိသလော။ ၎င်းသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ခေတ်မှ စတင်ခဲ့ သည်။ လူသားများသည် အာဒံမှ အမွေဆက်ခံခဲ့သောအပြစ်များမှ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရကြသည်။ 
သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာ ၃း၁၅ တွင် ဖော်ပြ ထားသော ပဋိညာဉ်တစ်ပါးပြုတော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်သားများ အားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည့်ပဋိညာဉ်တရား ဖြစ်သည်။  ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ယဇ်ပူဇော် သက္ကာအားဖြင့် လူသားများသည် အပြစ်များမှ ရွေးနုတ် ခြင်းခံရ ကြလိမ့်မည်ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ အချိန်ရောက်လာ သောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အကြားတွင် အသက်ရှင်ရန် ကယ်တင်ရှင်၊ သခင်ယေရှုကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့ သည်။ 
ကိုယ်တော်သည် သခင်ယေရှု မတိုင်မီ ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို စေလွှတ်တော်မူရန်လည်း ကတိပြု တော်မူခဲ့၍ မိမိကတိတော်ကို စောင့်ထိန်းတော်မူခဲ့သည်။ 
မာကု ၁း၁-၈ တွင် “ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်တော်၏ကောင်းမြတ်သောသတင်းအစမှာ ဤသို့ဖြစ်၏။ “ကြည့်ရှုလော့။ သင်၏လမ်းကိုပြင်ဆင်မည့် ငါ၏စေတမန်ကို သင့်ထက်အလျင် ဦးစွာငါစေလွှတ်မည်။” “တောကန္တာရ၌ ဟစ်ကြော်သောအသံမှာ ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်ကို ပြင်ဆင်ကြလော့။ ကိုယ်တော်၏လမ်းကြောင်းများကို ဖြောင့်တန်းစေကြလော့”ဟု ပရောဖက်ဟေရှာ ယ၏ကျမ်းတွင် ရေးထားသည်နှင့်အညီ ယောဟန်သည်ပေါ်ထွန်းလာ၍ တောကန္တာရ၌ ဗတ္တိဇံပေးကာ အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေး ဇူးအတွက် နောင်တနှင့်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကို ဟောပြောလေ၏။ ထိုအခါ ယုဒနယ်တစ်နယ်လုံးမှလူများနှင့် ဂျေရုဆလင်မြို့သားအ ပေါင်းတို့သည် ယောဟန်ထံသို့သွား၍ မိမိတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြဝန်ခံလျက် ဂျော်ဒန်မြစ်တွင် သူ့ထံ၌ဗတ္တိဇံခံကြ၏။ ယောဟန်သည် ကုလားအုတ်အမွေးဖြင့်လုပ်ထားသောအဝတ်ကိုဝတ်၍ ခါး၌သားရေခါးပန်းကိုစည်းကာကျိုင်းကောင်နှင့်တောပျားရည်တို့ကိုစားလျက်နေ၏။ ယောဟန်က “ငါ့ထက်ကြီးမြတ်သောအရှင်သည် ငါ့နောက်တွင်ကြွလာမည်။ ထိုအရှင်၏ခြေနင်းတော်ကြိုးကို ငုံ့၍ဖြေပေးရန်ပင် ငါသည်မထိုက်တန်။ ငါသည် သင်တို့ကို ရေ၌ဗတ္တိဇံပေးသော်လည်း ထိုအရှင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးတော်မူလိမ့်မည်”ဟု ဟောပြောလေ၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 
 


သတင်းကောင်း၏သက်သေနှင့်ရှေးပြေးဖြစ်သူ ဗတ္တိဇံယောဟန်


ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် အဘယ်သူနည်း
နောက်ဆုံးယဇ်ပရောဟိတ်နှင့်လူသားများအားလုံး ကိုယ်စားပြု ဖြစ်သည်

ဗတ္တိဇံကို  ဂရိဘာသာစကားလုံးအားဖြင့် ‘βάπτισμα (báptisma),’ ဖြစ်၍ အထူးသဖြင့် ‘နှစ်မြှုပ်ခြင်း’ ဖြစ်သော်လည်း ‘ဆေးကြောခြင်း၊ မြှုပ်နှံ ခြင်း၊ ရေထဲတွင် နစ်မြှုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း’ကိုလည်း ပြဌာန်းသည်။  သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူခဲ့သောအခါ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပြည့်စုံခဲ့ သည်။ ‘ဖြောင့်မတ်ခြင်း’စကားလုံးမှာ ဂရိ ဘာသာစကားအားဖြင့် Δικαίωση (dikaiosune)”ဖြစ်၍ အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘တရားမျှတခြင်း’ဖြစ် ကာ ‘အသင်းတော်ဆုံး’ ‘အညီညွှတ်ဆုံး’ သို့မဟုတ် ‘တရားမျှတဆုံး’ ကိုလည်း ဆိုလိုသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော် သည် အသင့်တော်ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအားဖြင့် ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကား တိုင်ကို ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ရွေးနှုတ်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကို ရရှိကြသည်။ 
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ နောက်ဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်သည်။ မဿဲ ၁၁း၁၀-၁၁ ကို ကြည့် ကြပါစို့။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လူသားများ၏ကိုယ်စားပြုသူ ဖြစ်၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်းခေတ်ကာလတွင် ယဇ်ပရောဟိတ်အဖြစ် လောကအ ပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သော ကြောင့် သူသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင် ရွက်ခဲ့ သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ဆိုသည်။ 
သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ယောဟန်အကြောင်းကို သက်သေ ခံတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မဿဲ ၁၁း၁၃-၁၄ တွင် “အ ကြောင်းမူကား ပရောဖက်ကျမ်းများနှင့်ပညတ်တရားကျမ်းရှိသမျှတို့သည် ယောဟန်လက်ထက်တိုင်အောင် ပရောဖက်ပြုဟောပြောခဲ့ကြ၏။ သင်တို့သည် လက်ခံရန် ဆန္ဒရှိလျှင် ဤသူသည် ပေါ်ထွန်းလာရမည့် ဧလိယဖြစ်၏”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။  ထိုကြောင့် သခင် ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးအပ်သောသူ၊ ဗတ္တိဇံယောဟန် သည် ယဇ်ပရော ဟိတ်အာရုန်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် နောက်ဆုံးသော ယဇ်ပရောဟိတ် ဖြစ်သည်။  သမ္မာကျမ်းစာက ယောဟန်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ အာရုန်၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ဟု သက်သေခံခဲ့ သည် (လုကာ ၁း၅၊ ၅ရာ ၂၄း၁၀)။ 
ထိုနောက် ယောဟန်သည် ဘာကြောင့် တော၌ တစ်ယောက် တည်းနေထိုင်ခဲ့ကာ ကုလားအုပ်မွှေးဖြင့် ပြုလုပ်သောအဝတ်ကို ဝတ် ဆင်ခဲ့သနည်း။ ၎င်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှု ထမ်းဆောင်ရန်အ တွက် ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လူသားများအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် လူများအကြားတွင် အသက်မရှင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ထိုကြောင့် သူသည် လူများထံ “မြွေပွေးအမျိုးတို့၊ နောင်တရကြပါ” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့၍ သူတို့အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူ မည့် သခင်ယေရှုထံ လူများပြန်လှည့်လာကြရန် နောင်တအသီးအ ပွင့်အတွက် သူတို့ကို ဗတ္တိဇံပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်  သူသည် သခင်ယေရှု၏ခေါင်းပေါ်သို့ မိမိလက်များကို တင်ခဲ့သောအ ခါ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လောက အပြစ်များကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ 
 

ဗတ္တိဇံနှစ်မျိုး

ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လူများကို ဘာကြောင့် ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သနည်း
လူများသည် မိမိအပြစ်များအားလုံးနောင်တသို့ လမ်းပြရန်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ရန် ဖြစ်သည်

ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လူများကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့ပြီးနောက် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။ ပထမဗတ္တိဇံမှာ အပြစ်သားများ အား ဘုရားသခင်ထံပြန်လှည့်ရန် ခေါ်ဖိတ်သော ‘နောင်တနှင့်စပ် ဆိုင်သောဗတ္တိဇံ’ ဖြစ်သည်။ ယောဟန်ဟောပြောသော ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားသောသူများစွာ တို့သည် ရုပ်တုများကို စွန့်ပစ်၍ ကိုယ်တော်ထံ ပြန်လှည့်လာခဲ့ကြ သည်။ 
ဒုတိယဗတ္တိဇံမှာ သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအား လုံးကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သော ဗတ္တိဇံ၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေ ရန်အတွက် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။  တစ်နည်းအားဖြင့်၊ လူ သားများအားလုံးကို အပြစ်များမှကယ်တင်တော်မူရန် သခင်ယေ ရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် (မဿဲ ၃း၁၅)။ 
ယောဟန်သည် ဘာကြောင့် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သ နည်း။ လောကအပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးရန်တွက် ဘုရားသခင် သည် ယောဟန်အား သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ အပြစ်များအားလုံးကို လွှဲ ပြောင်းစေတော်မူခဲ့သဖြင့် ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည်သူများသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ 
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးရန်နှင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းသ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များမှ နောင်တရ ၍ ဆေးကြောရန် လူသားများအားလုံး အတွက် သခင်ယေရှုအ ကြောင်းကို သက်သေခံပေးရန် အမှုတော်ထမ်းဆောင်သူ ဘုရားသ ခင်၏အစေခံဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်၊ ယောဟန်သည် တော၌ တစ်ဉီးတည် နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်ခေတ်မှစ၍ ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးသည် ပျက်စီး၍ အခြေအမြစ်မှ ဆွေး မြေ့ခဲ့ကြသည်။
ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်း မာလခိ ၄း၅-၆ တွင်“ကြည့်ရှုလော့။ ထာဝရဘုရား၏ကြောက်မက်ဖွယ်သောနေ့ရက် ကြီး မရောက်မီ ပရောဖက်ဧလိယကို သင်တို့ထံသို့ ငါစေလွှတ်မည်။ သူသည် ဖခင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို သားသမီးထံသို့လည်းကောင်း၊ သားသမီးတို့၏စိတ်နှလုံးကို ဖခင်တို့ထံသို့လည်းကောင်း ပြန်လှည့်လာစေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ငါသည် ကြွလာ၍ ကမ္ဘာမြေကို ကျိန်ခြင်းဖြင့်ဒဏ်ခတ်ရလိမ့်မည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ မျက်စိတော်၌ ယခင်က ယေဟောဝါကို ကိုး ကွယ်ခဲ့သူ ဣသရေလလူမျိုး များအားလုံးသည် ပျက်စီးခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော့်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သူတစ်စုံတစ်ဉီးမျှ မရှိကြပေ။ ဉပ မာအားဖြင့် ဗိမာန်တော်၌ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ယဇ်ပုရော ဟိတ်များ၊ ပညတ်တော်သွန်သင်သူများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ တို့သည် အထူးသဖြင့် အောက်ခြေမှ ပျက်စီးခဲ့ကြသည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော် နှင့်အညီ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကို မပူဇော်ခဲ့ကြပေ။ 
ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် လက်များတင်ခြင်းနှင့် အပြစ်များ ဖြေခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူခဲ့သော  အသွေးဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပွဲကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။မာလခိခေတ်ကာလတွင်ယဇ်ပု ရောဟိတ်များသည် ပညတ်တော်နှင့်ညီညွတ်သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစ နစ်၊ လက်များတင်ခြင်းနှင့် ယဇ်ကောင်း၏အသွေးဖြင့် ယဇ်ပူဇော် သက္ကာပြုခြင်းတို့ကို စွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ 
ထိုကြောင့်ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သူတို့နှင့်အတူ မနေထိုင်နိုင် ကြပေ။ သူသည် တော သို့ထွက်ခဲ့၍ ငိုကြွေးခဲ့သည်။  သူက အ ဘယ်အ ရာ ပြောခဲ့သနည်း။ 
ပရောဖက်ဟေရှာယ၏စကားကို ကိုးကား၍ မာကု ၁း၂-၃တွင် “ကြည့်ရှုလော့။ သင်၏လမ်းကိုပြင်ဆင်မည့် ငါ၏စေတမန်ကို သင့်ထက်အလျင် ဦးစွာငါစေလွှတ်မည်။” “တောကန္တာရ၌ ဟစ်ကြော်သောအသံမှာ ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်ကို ပြင်ဆင်ကြလော့။ ကိုယ်တော်၏လမ်းကြောင်းများကို ဖြောင့်တန်းစေကြလော့”ဟု ပ ရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းတွင် ရေးထားသည်”ဟု မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။ 
တော၌ဟစ်ကြော်သောအသံသည် နောင် တနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဗတ္တိဇံအတွက် လူများထံ ကြွေးကြော်ခြင်း ဖြစ်သည်။  သမ္မာကျမ်း စာပြောကြားသော‘နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံ’မှာအဘယ်အရာ နည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန်ကြွေးကြော်ခဲ့သောဗတ္တိဇံ၊ လူများသည် သူတို့ အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူမည့် သခင်ယေရှုထံ ပြန်လှည့်လာကြ၍ ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည်ယုံကြည်ကာ ကယ်တင် ခြင်းခံရရန်အတွက် ခေါ်ဖိတ်သော ဗတ္တိဇံဖြစ်သည်။ နောင်တနှင့်စပ် ဆိုင်သော ဗတ္တိဇံမှာ သူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းသို့ ဉီးဆောင်ပေးသော အရာဖြစ်သည်။  
“နောင်တရ၍ ဗတ္တိဇံခံယူကြလော့။ ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှု သည် သင်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန်အ တွက် ထိုနည်းတူ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူလိမ့်မည်။” ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ ကြွေးကြော်သောအသံမှာ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူ၍လူများအားလုံးကိုကယ်တင်တော်မူရန် ကား တိုင်ပေါ်တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူသောကြောင့် သူတို့သည် ဘု ရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လှည့်လာကြမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ 
“ငါသည် သင်တို့ကို ရေ၌ဗတ္တိဇံပေးသော်လည်း ထိုအရှင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးတော်မူလိမ့်မည်”(မာကု ၁း၈)။ ‘သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်း’ အဓိပ္ပါယ်မှာ သင်တို့၏အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ဆေးကြောခြင်း’ ဖြစ်သည်။ ယောဒန် မြစ်၌ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏သား တော်သည် ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူရန် အပြစ်များအားလုံး ဖယ်ရှားပေးခြင်းအကြောင်းကို ပြောထားသည်။ 
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုးသောဘဝများမှာ ပြန်လှည့်လာ ကြ၍ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ရကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် လောက အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော သိုးသငယ်ဖြစ် တော်မူ သည်။ ဤအရာသည် ဗတ္တိဇံယောဟန် သက်သေခံခဲ့သော ရွေးနှုတ် ခြင်းသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ 
 

အပြစ်များဖြေရန်အတွက် ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်

မည်သူသည် ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကို ပြင်ဆင်ခဲ့သနည်း
ဗတ္တိဇံယောဟန်

ပရောဖက် ‌ဟေရှာယက “စစ်ပွဲ ပြီးဆုံးပြီ။ ထာဝရဘုရား၏လက်တော်မှ မိမိအပြစ်အတွက် နှစ်ဆခံယူပြီးပြီဖြစ်၍ အပြစ်လည်း ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ”ဟု ဂျေရုဆလင်မြို့အား ကြေညာပြီး နှစ်သိမ့်ပေးလော့”(ဟေရှာ ယ ၄၀း၂)ဟု ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး- ဗီဇ အပြစ်၊ ပစ္စုပ္ပန်အပြစ်များနှင့် အနာဂတ်အပြစ်များပင်လျှင် ခြွင်းချက် မရှိ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို‌ရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းအကြောင်းအားလုံးကို သိသင့် ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနည်းလမ်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုအ ပေါ်သို့ အပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြ သောသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင် သည် ချစ်မေတ္တာဖြစ်တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံး  သားများ၌ အပြစ်ရှိလျှင့်လည်း သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်”ဟု ထင်၍ နား လည်မှုမလွှဲသင့်ကြပေ။ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ် ခြင်းခံရရန်အတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လောကအပြစ်များအား လုံးကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသော ကိုယ်တော်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံယောန် သည် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လူသားများ၏အပြစ်မတျားအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေး ခြင်းမှာ ‘ရေ’အားဖြင့် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူရန် အတွက် ပထမဉီးဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာမှာ ဤလောကသို့ ယောဟန်ကို စေလွှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းသယ်ဆောင် သူအဖြစ် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဘုရင်ကြီးထံ သံအမတ်တစ်ဉီးအ ဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းခံတော်မူခဲ့၍ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လောကအပြစ် များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သူသည် လူသားအားလုံး၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးအဖြစ် အမှုတော်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် မိမိတမန်ဖြစ်သူ၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောကြား တော်မူခဲ့ သည်။ “သင် တို့မျက်နှာမတိုင်မီ ငါ့တမန်ကို ငါစေလွှတ်သည်။” သင်တို့မျက်နှာမ တိုင်မီဆိုရာတွင် သခင်ယေ ရှုမတိုင်မီကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင် သည် ဘာကြောင့် သခင်ယေရှုမတိုင်မီ ယော ဟန်ကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့သနည်း။  ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားတော်၊ သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအားလုံးလွှဲ ပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။“သူသည်သင့်အတိုင်မီသင်၏လမ်းကို ပြင်ဆင် ပေးလိမ့်မည်။” ဤအရာသည် ကျမ်းချက်၏အမှန်အကန် ဆိုလိုရင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရကြ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် သို့သွားရောက်မည့်အကြောင်း လမ်းခရီးပြင်ဆင်ပေးသောသူမှာ မည် သူ ဖြစ်သနည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန် ဖြစ်သည်။ ‘သင်၏’ အဓိပ္ပါယ်မှာ သခင်ယေရှုဖြစ်၍ ‘ငါ၏’ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ဖြစ် တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်က “သင်ရှေ့မှာ လမ်းပြင်ဆင် မည့်ငါ့တမန်ကို သင့်မျက်နှာရှေ့မှာ ငါစေလွတ်သည်”ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သောအခါ အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ သွားရောက်နိုင် ကြမည့်အကြောင်း မည်သူသည် ကျွန်ုပ်လမ်းကို ပြင်ဆင်သနည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုအ ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ၎င်းတို့အား လုံးကို ဆေးကြောတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်၍ သူ၏လုပ် ငန်းတာဝန်မှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ဗတ္တိဇံပေးခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် သမ္မာတရားကို ယုံကြည်၍ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရန် ဖြစ်စေသော ယောဟန် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမှာ မည်သည့်အရာပေါ်တွင် တည်သ နည်း။ ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ သခင်ယေရှု၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းလုပ် ဆောင်ချက်များကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏တမန်၊ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်သည် ကိုယ်‌တော့်အပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်ဟူသောအချက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။  ကျွန်ုပ် တို့အားလုံးသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို သိသင့် ကြသည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသငခ်သည် သားတော်ကို ဗတ္တိဇံပေး မည့် မိမိတမန်ကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့၍ သူ့အား လူသားများ၏ကိုယ် စားပြုဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။  ထိုကြောင့် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရွေး နှုတ်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော်ကို ဗတ္တိဇံပေးရန် ဗတ္တိဇံယော ဟန် မိမိအစေခံကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့သောကြောင့် သူသည် သခင် ယေရှုကို ယုံကြည်သူများအတွက် ကယ်တင်ခြင်းလမ်းပြင်ဆင်ပေး နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ယောဟန်သည် သခင် ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးရခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန် အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမှာ လူသားအားလုံးသည် သခင်ယေရှု ကို ယုံကြည်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ သွားနိုင်ကြမည့်အကြောင်း လူ သားများ၏အပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်း ပေးခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လူ သားများ၏အနာဂတ်အပြစ်များကိုလည်း လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီ ဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုနှင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအ တွက် ကောင်းကင်သို့ သွားသောလမ်းကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြသည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထင်ရှားစေတော်မူခဲ့သည်။ 
ယောဟန်သည် လူသားများ၏ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သခင် ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိရွေးနှုတ်ခြင်း ကို ယုံကြည်နိုင်ကြ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ သွားရောက်နိုင်ကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။  သူသည် အပြစ်အားလုံးကို ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သခင် ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ရွေးနှုတ်ခြင်း၏ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်း၊ သတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။  
 

ဘာကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန် မွေးဖွားခဲ့သနည်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သူအားဖြင့် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်နိုင်ကြသနည်း
ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့်

မာလခိ ၃း၁ တွင် “ကြည့်ရှုလော့။ ငါ၏စေတမန်ကို ငါစေလွှတ်မည်။ သူသည် ငါသွားရမည့်လမ်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်”ဟု ရေးထား ခဲ့သည်။ သင်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို သတိချပ်စွာဖြင့် ဖတ် ရှုရမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘာကြောင့် သခင်ယေရှုမ တိုင်မီ မိမိတမန်ကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့သနည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန် သည် ဘာကြောင့် သခင်ယေရှုမတိုင်မီ ၆ လတွင် မွေးဖွားခဲ့ရသ နည်း။ 
သမ္မာကျမ်းစာသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နား လည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ယဇ် ပုရောဟိတ်အာရုန်၏အမှုကို ဖော်ပြထားသည်။ အာရုန်သည် မောရှေ၏အစ်ကို ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူနှင့်သူ၏သား များကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် ဘိသိက်တော်မူခဲ့သည်။ အာရုန် ၏သားများသည် သန့်ရှင်းသောတဲတော်အတွင်း၌ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာ ပြုနေကြစဉ် အခြားလေဝိသားများသည် သူတို့အောက်၌ အလုပ်လုပ် ခဲ့ကြ၍ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ယူဆောင်လာကြ၍ လိုအပ် သောပေါင်မုန့်များစားသုံးရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။ အာရုန်၏သား များသည် သူတို့အကြားတွင် တူညီသောအမှုတော်များကို မျှဝေထမ်း ဆောင်ရန် ဘိသိက်ခြင်းကိုခံရကြသော်လည်း အပြစ်ဖြေရာနေ့၊ ခုနစ်လ၏ဆယ်ရက်နေ့တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဉီးတည်းသာလျှင် မိမိလူများ၏နှစ်စဉ်အပြစ်များအတွက် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုပေးခဲ့ရ သည်။
လုကာ ၁း၅ တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အ ကြောင်းကို ‌ဖော်ပြထားသည်။ သခင်ယေရှုကို သင့်တော်စွာနားလည် ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏တမန်ကို မှန်ကန်စွာ နားလည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ဘေရှုအ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ များစွာတွေးတောခဲ့ကြသော် ကိုယ်တော်မ တိုင်မီ ကြွလာတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင်းကို များစွာ လျစ်လျူရှိခဲ့ကြသည်။ သင်သည် နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အ တွက် ကျွန်တော်ကူညီပါရစေ။ 
 “ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်တော်၏ကောင်းမြတ်သောသတင်းအစမှာ ဤသို့ဖြစ်၏။ “ကြည့်ရှုလော့။ သင်၏လမ်းကိုပြင်ဆင်မည့် ငါ၏စေတမန်ကို သင့်ထက်အလျင် ဦးစွာငါစေလွှတ်မည်”(မာကု ၁း၁-၂)။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်၏သတင်းကောင်း သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် အမြဲတမ်းစ တင်လာသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင်းကို ပြည့်စုံစွာ သင် ယူကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ရွေးနှုတ် သောသတင်း ကောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်သ‌ဘောပေါက်၍ ယုံ ကြည်ရကြ မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံအားလုံး၏အခြေအနေများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် စေလွှဲခဲ့ ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင့်ကို သိကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ခြင်း အကြောင်းကိုလည်း နားလည်ကြလိမ့်မည်။ 
သို့သော် ဤခေတ်များစွာသောခရစ်ယန်ာများသည် ယောဟန် ၏အရေးပါမှုကို မမြင်တွေ့နိုင်ကြသောကြောင့် မည်မျှ သနားစရာ ကောင်းသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် အလွန်ငြီးငွေ့၍ လုပ်ဆောင်စရာ တစ်ခုမျှ မရှိသောကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို စေလွှတ်တ်ောမူခြင်းမ ဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှု၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းအကြောင်းမတိုင်မီ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်အကြောင်းကို ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်း အားလုံးတွင် ဖော်ပြထားသည်။  
သို့သော် ယနေ့ဧဝံဂေလိဆရာများသည် သူ့ကို လုံးလုံးလျား လျား မေ့ပျောက်ခဲ့ကြ၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် သခင်ယေရှုကို ယုံ ကြည်ခြင်းသည် လုံလောက်သည်ဟု လူများထံဟောပြောကြသည်။ သူတို့သည် သူများကို သူတို့၏ဘဝများ အားလုံးအပြစ်သာများအဖြစ် အသက်ရှင်၍ အပ္ပါယ်ငရဲသို့ နိဂုံးချုပ်စေရန် လမ်းပြနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ခရစ်ယာန်များအား လုံးသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏အခန်းကဏ္ဌ ကို နားမလည်ကြဘဲသခင်ယေရှုကိုသာ ယုံကြည်ကြလျှင် ခရစ်ယာန် ဘာသာသည် ကမ္ဘာ့ဘာသာတစ်ခုအဖြစ်သာ ပျက်စီးလိမ့်မည်။ သင် သည် သမ္မာတရားကို မသိလျှင် အပြစ်များမှ မည်သို့ လွှတ်‌မြောက် နိုင်မည်နည်း။  လွှတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ 
ရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းကောင်းမှာ ရိုးရှင်း၍ မလွယ်ကူပေ။  ထိုကြောင့်  သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့ကြောင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းသည် ကားတိုင်ကိုသာ ယုံ ကြည်ခြင်းများ၌ တည်သည်ဟု လူများစွာတို့က ထင်ကြသည်။ သို့ သော် သင်သည် အပြစ်များလွှဲပြောင်းခြင်းသမ္မာ တရားအကုန်အစင် နားမလည်ဘဲ ကိုယ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်းကိုသာ ယုံကြည် လျှင်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် မည်သို့ပင် ထက်သန်စေကာမူ ဤသို့ သောယုံကြည်ခြင်းက ပြည့်စုံသောရွေးနှုတ်ခြင်းသို့ လမ်းပြနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ရွေးနှုတ်ကယ်တ်ငခြင်းသည် မည်သို့ပြည့်စုံခဲ့သည်ကို လည်းကောင်း၊ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကို မည်သို့ ယူ ဆောင်သွားတော်မူလိမ့်မည်ကိုလည်းကောင်း လောကလူသားများ သည် သိရှိကြရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို စေလွှတ်တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားတစ်ခု လုံးကိုသိသောအခါမှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို မိမိအ ပေါ်သို့ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသ ခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘော ပေါက် ကြလိမ့်မည်။  
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ အား ပြောကြားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားနှင့်စစ်မှန် သောအ လင်းဖြစ်တော်မူသည်ဟု သူကမည်သို့သက်သေခံခဲ့သည်ကို သူပြော ကြားသည်။ သူသည် ထိုအလင်းမဟုတ်ဘဲ အလင်း၏သက်သေသား ဖြစ်သည်ဟု သူကရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သူသည် သခင် ယေရှုခရစ်တော်တော်ကို ဗတ္တိဇံပေးခြင်းအားဖြင့် ရွေး နှုတ်ခြင်းသ တင်းကောင်းကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်ဟု ယောဟန် ၁ တွင် သူက သက်သေခံခဲ့သည်။  
ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းသက်သေခံ ချက်ကို မရှိကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို မည်သို့ ယုံကြည် နိုင်ကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို မမြင်စဖူးကြ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ဘာသာတ ရားများ မှ လာကြလျှင် ယေဟောဝါကို ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားအဖြစ် ယုံကြည်ရန် မည်သို့ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ဤသို့ကွဲပြားခြား နားသော ဘာသာတရားများရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခ ရစ်တော်ကို မည်သို့ သိနိုင်ကြမည်နည်း။ လောကအပြစ်များအားလုံး ကို ယူဆောင်သွားတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ရွေးနှုတ်တော် မူခဲ့သူ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ သိနိုင်ကြမည်နည်း။ ရွေးနှုတ်ခြင်းစကား လုံးများကို အစအဉီးမှသိရှိရန်နှင့် သခင်ယေရှုသည် ကယ် တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသိရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ကြည့် ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိရန်အတွက် မှန်ကန်သောပညာကို ရရှိရကြမည် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောပညာ မပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်၍ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် အတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန်သက်သေခံခဲ့၍ ၎င်း ၏အခန်းကဏ္ဌဖြစ် သော ရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို သိရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ ပြည့်စုံသောယုံကြည်ခြင်းရှိရန်အတွက် ရွေးနှုတ်ခြင်းအကြောင်း သမ္မာတရားကို သိရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုက “သမ္မာတရားကိုသိကြသဖြင့် သမ္မာ တရားသည် သင်တို့ကို လွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်”(ယောဟန် ၈း၃၂) ဟု မိန့်တော်မူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုအားဖြင့် ရွေး နှုတ်ခြင်း သမ္မာတရားကို သိရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
 

သမ္မာကျမ်းစာ၌ သက်သေများ

ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းတွင် မည်သည့်အချက်မှ စတင်သနည်း
ဗတ္တိဇံယောဟန်၏အဖြစ်အပျက် မှ စတင်သည်

သမ္မာကျမ်းစာ၌ ရွေးနှုတ်ခြင်းသက်သေများအားလုံးကို ဖော် ထုတ်ရန် ကြိုတင်ကြည့်ကြပါစို့။ ဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင်း၊ သူ သည် မည်သူဖြစ်မည့်အကြောင်းကို ခရစ်ဝင် ကျမ်းလေးကျမ်းမည်သို့ ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူ့ကို ‘လူသားများ၏ကိုယ်စား’ သို့မဟုတ်‘နောက်ဆုံးသောယဇ်ပရောဟိတ်’ဖြစ်သည်ဟုဘာကြောင့် မှည့်ခေါ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူအားဖြင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအားလုံး မည်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ကိုလည်း ကောင်း၊ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ယူဆောင် သွားတော်မူခြင်းရှိ/မရှိကို ဖွင့်ကြည့်ကြပါစို့။ 
ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ဖြင့် စတင်သည် ဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အာရုံစူးစိုက်သင့်ကြသည်။ ယောဟန် ၁း၆ တွင် ခရစ်ဝင် ကျမ်း၌ အရေးကြီးဆုံးသောအချက်တစ်ချက်ကို ဖော်ပြထားသည်။  ၎င်းက သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လောကအပြစ်များ အားလုံးကို လွှဲပြောင်းခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သော သူကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောကြားသည်။ “ဘုရားသခင်ထံမှစေလွှတ်ခြင်းခံရသော ယောဟန်အမည်ရှိသူတစ်ဦးပေါ်ထွန်းလာ၏။ လူအပေါင်းတို့သည် သူ့အားဖြင့် ယုံကြည်လာမည့်အကြောင်း သူသည် အလင်း၏အကြောင်းကိုသက်သေခံရန် သက်သေအဖြစ်လာ၏”(ယောဟန် ၁း ၆-၇)။ 
၎င်းက ‘သူအားဖြင့် အားလုံးသည် ယုံကြည်နိုင်သည်’ နှင့် သူ သည်‘အလင်း၏သက်သေခံရန်’ ဟု ပြောကြားသည်။ အလင်းမှာ သခင် ယေရှုခရစ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်။ ယောဟန်သည် သခင် ယေရှုအကြောင်းကို သက်သေခံသူဖြစ်သောကြောင့် သူအားဖြင့် အားလုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်မည်ကို ဆိုလိုသည်။ ယခုတွင် မဿဲ အခန်းကြီး ၃ တွင် ပို၍နီးကပ်စွာ ထဲထဲဝင်ဝင် ကြည့်ကြပါစို့။  
ယောဟန် ၃း၁၃-၁၇ တွင် “ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောလူ့ သားမှတစ်ပါးကောင်းကင်သို့တက်သွားခဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးမျှမရှိ။ မော ရှေသည် တောကန္တာရ၌ မြွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့ လူ့သားသည်လည်း သူ့ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရရှိရန် မြှောက်ထားခြင်းခံရမည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏တစ်ပါး တည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ ဤသည်ကား သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်း မပျက်စီးဘဲ ထာဝရအသက်ကိုရရှိစေရန်ဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူသည်မှာ လောကီသားတို့ကို ပြစ်ဒဏ်စီရင်ရန်မဟုတ်။ လောကီသားတို့သည် သားတော်အားဖြင့် ကယ် တင်ခြင်းခံရရန်အတွက်ဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာကြောင့် ယောဟန် ၏မျိုးရိုးကို နားလည်ရကြမည်နည်း။
သမ္မာကျမ်းစာက ယောဟန်သည် လူသားအားလုံး၏ ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ 

လောကအပြစ်များအား လုံး၏အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံ ရန်အတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။ ယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိဇံမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးသောအဖြစ်အပျက် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားတစ်ခုလုံးကို အသေးစိတ်ပြည့်စုံ စွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် ယုံကြည်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင်းကို ရှေးဉီးစွာ နီးနီးကပ်ကပ်လေ့ လာရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
လုကာ ၁း၁-၁၄ တွင် “မြတ်သောသော်ဖိလု၊ ငါတို့၌ ထင်ရှားပြည့်စုံခဲ့သောအကြောင်းအရာများကို မူလမျက်မြင်သက် သေတို့နှင့် နှုတ်ကပတ်တရားတော်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူတို့က ငါတို့အားဟောပြောခဲ့သည့်အတိုင်း စီကုံးရေးသားရန် လူအများတို့သည် ကြိုးစားကြသည်ဖြစ်၍ အလုံးစုံတို့ကို အစမှစ၍ သေချာစွာစိစစ်လေ့လာခဲ့သောငါသည်လည်း အသင်သင်ယူခဲ့ပြီးသောအကြောင်း အရာများ ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိစေရန် ၎င်းတို့ကို အသင့်ထံ အစဉ်လိုက်ရေးသားသင့်သည်ဟုထင်မှတ်ပါ၏။ ယောဟန် မွေးဖွား မည့်အကြောင်း ဂါဗြေလကြိုတင်မြွက်ဆိုခြင်းယုဒနယ်ကိုအုပ်ချုပ်သော ဟေရုဒ်မင်းကြီးလက်ထက်တွင် ဇာခရိအမည်ရှိသော အဘိယအဖွဲ့ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ပါးရှိ၏။ သူ၏ဇနီးသည် အာရုန်၏အမျိုးမှဆင်းသက်သူဖြစ်ပြီး သူ၏အမည်မှာ အဲလစ်ဇဘက်ဖြစ်၏။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်နှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိသမျှတို့ကို တစ်သဝေမတိမ်းလိုက်လျှောက်လျက် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်ကြ၏။ သို့သော် အဲလစ်ဇဘက်သည် အမြုံဖြစ်၍ သူတို့၌သားသမီးမရှိ။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်လည်း အ သက်ကြီးရင့်နေကြပြီဖြစ်၏။ တစ်ခါက ဇာခရိသည် မိမိ၏အဖွဲ့ အ လှည့်ကျသဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်နေစဉ် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖွဲ့၏ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းမဲချကြရာ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်အတွင်းသို့ဝင်၍ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ပူဇော်ရန် သူ၌တာဝန်ကျလေ၏။ ထိုသို့ နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ပူဇော်သည့်အချိန်တွင် လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် အပြင်၌ဆုတောင်းနေကြ၏။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည် ဇာခရိရှေ့၌ပေါ်လာ၍နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ပူဇော်ရာယဇ်ပလ္လင်၏လက်ယာဘက်တွင် ရပ်လေ၏။ ဇာခရိသည်မြင်လျှင် တုန်လှုပ်ချောက်ချား၍ ကြောက်ရွံ့လေ၏။ ကောင်းကင်တမန်က “ဇာခရိ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်။ သင်၏ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင်နားညောင်းတော်မူပြီ။ သင်၏ဇနီးအဲလစ်ဇဘက်သည် သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသား၏အမည်ကို ယောဟန်ဟုမှည့်ခေါ်ရမည်။ သူသည် သင့်အတွက် ဝမ်းမြောက်စရာ၊ ရွှင်မြူးစရာဖြစ်မည်။ လူများစွာတို့သည်လည်း သူ၏ဖွားမြင်ခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်”ဟု ဖော် ပြထား သည်။ 
ဤတွင် သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်၊ လုကာသည် ယောဟန် ၏မျိုးရိုးကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။  သခင်ယေရှု၏တပည့် တော်၊ လုကာသည် အစအဉီးမှစ၍ ယောဟန်၏မျိုးရိုးအကြောင်းကို ရှင်းပြသည်။ရှင်လုကာကအတူညီသောယဉ်ကျေးမှုမှလာ၍ ကိုယ် တော် အကြောင်းကို မသိခဲ့သူ သော်ဖိလုခေါ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဉီးထံ သတင်းကောင်းသွန်သင်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် လုကာသည် အပြစ် သားများ၏ကယ်တင်ရှင်၊ သခင်ယေရှုအကြောင်းကို သွန်သင်နိုင်ရန် အတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏မျိုးရိုးကို အသေးစိတ်လုံးစေ့ပတ်စေ့ ရှင်း ပြရန်လိုအပ်သည်ဟု သူတွေးတောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီ သော လူမျိုးနွယ်များမှ လာသောဟေလသများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို အထူးသဖြင့် တစ်ဆင့် ပြီးတစ်ဆင့် ရှင်းပြခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နားလည်သဘော ပေါက်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြထား သောအ ကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေကြပါစို့။ 
လုကာ ၁း၅-၉ တွင် သူက “ယုဒနယ်ကိုအုပ်ချုပ်သော ဟေရုဒ်မင်းကြီးလက်ထက်တွင် ဇာခရိအမည်ရှိသော အဘိယအဖွဲ့ဝင်ယဇ် ပုရောဟိတ်တစ်ပါးရှိ၏။ သူ၏ဇနီးသည် အာရုန်၏အမျိုးမှဆင်းသက်သူဖြစ်ပြီး သူ၏အမည်မှာ အဲလစ်ဇဘက်ဖြစ်၏။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်နှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိသမျှတို့ကို တစ် သဝေမတိမ်းလိုက်လျှောက်လျက် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့် မတ်သောသူများဖြစ်ကြ၏။ သို့သော် အဲလစ်ဇဘက်သည် အမြုံဖြစ်၍ သူတို့၌သားသမီးမရှိ။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်လည်း အသက်ကြီးရင့်နေကြပြီဖြစ်၏။ တစ်ခါက ဇာခရိသည် မိမိ၏အဖွဲ့ အလှည့်ကျသဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက် နေစဉ် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖွဲ့၏ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းမဲချကြရာ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်အတွင်းသို့ဝင်၍ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ပူဇော်ရန် သူ၌တာဝန်ကျလေ၏”ဟု စာရင်းပြုစုထားသည်။ 
ဤတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အညီ ဇာခရိ သည် ဘုရားသခင်ထံအစေခံစဉ် အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ သည်။ ဇာခရိသည် အာရုန်၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု လုကာက ရှင်း လင်းစွာ သက်သေခံခဲ့သည်။  ထိုနောက် ဇာခရိသည် မည် သည့်အမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာခဲ့သနည်း။ ဤအရာသည် အ လွန်အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက် ဖြစ်သည်။ 
သူက “ဇာခရိသည် မိမိလူမျိုးနွယ်စုအတွက် ဘုရားရှေ့တော်၌ ယဇ်ပရောဟိတ်အဖြစ် အမှုတော်ထမ်းနေစဉ်”ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။ လုကာသည် ဇာခရိအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိခဲ့သောကြောင့် သူ က ဇာခရိနှင့် ဧလိယဘက်တို့၏အကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းကို ရှင်းပြခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ကြသည်။ 
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဇာခရိနှင့် အာရုန်၏သမီးတစ်ဉီးဖြစ်သူ ဧလိယဘက်၊ ၎င်း၏မယားထံမှ မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ ယခုတွင် ယော ဟန်၏ဖခင်ဖြစ်သူ၊ ဇာခရိ၏အမျိုးအနွယ်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ 
 

ဗတ္တိဇံယောဟန်၏အမျိုးအနွယ်

ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် မည်သူ၏ အမျိုးအနွယ် ဖြစ်သနည်း
ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ အာရုန်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏အမျိုးအနွယ်ကို နားလည်သ ဘောပေါက်ရန်အတွက် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၊ ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် ၂၄း၁-၁၉ကို ဖတ်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
“အာရုန်၏သားမြေးများကို အုပ်စုခွဲထား၏။ အာရုန်၏သားများမှာ နာဒပ်၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာ တို့ဖြစ်ကြ၏။ နာဒပ်နှင့်အဘိဟုသည် ဖခင်မကွယ်လွန်မီ ဦးစွာကွယ်လွန်သွားကြ၏။ သူတို့၌ သားမထွန်းကားခဲ့။ ထို့ကြောင့် ဧလာဇာနှင့် ဣသမာတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ကြရ၏။ ဒါဝိဒ်မင်း ကြီးသည် ဧလာဇာ၏သားမြေးများထဲမှ ဇာဒုတ်၊ ဣသမာ၏သားမြေးများထဲမှ အဟိမလက်တို့အား သူတို့ထမ်းဆောင်ရမည့်တာဝန်ကို ခွဲဝေထားပေး၏။ ဧလာဇာသားမြေးတို့သည် ဣသမာသားမြေးတို့ထက် ခေါင်းဆောင်ပိုများ၏။ ခေါင်းဆောင်များကို ခွဲလိုက်သောအခါ ဧလာဇာသားမြေးတွင် ဘိုးဘေးတို့၏အိမ်ထောင်စုခေါင်းဆောင် တစ် ဆယ့်ခြောက်ယောက်ရှိပြီး ဣသမာသားမြေးတွင် ဘိုးဘေးတို့၏အိမ် ထောင်စုခေါင်းဆောင် ရှစ်ယောက်သာ ရှိ၏။ ဧလာဇာသားမြေးနှင့် ဣသမာသားမြေးတို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာန၏အကြီးအကဲများ၊ ဘုရား သခင်အမှုတော်ဆောင်အကြီးအကဲများဖြစ်သောကြောင့် သူတို့ကို မဲချ၍ ညီတူညီမျှခွဲခန့်ထား၏။ လေဝိအမျိုး နာသနေလ၏သားစာ ရေးတော်ရှေမာယသည် သူတို့ကို ရှင်ဘုရင်၊ မှူးမတ်၊ ယဇ်ပု ရော ဟိတ်ဇာဒုတ်၊ အဗျာသာ၏သားအဟိမလက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်လေဝိအမျိုးသားတို့၏ဘိုးဘေးအိမ်ထောင်စုအကြီးအမှူးများ ရှေ့ မှောက်တွင်စာရင်းသွင်းရေးမှတ်၏။ ဧလာဇာ၏ဘိုးဘေးအိမ် ထောင် စုထဲမှ လူတစ်ဦး၊ ဣသမာ၏ဘိုးဘေးအိမ်ထောင်စုထဲမှ လူတစ်ဦးကို ရွေးကောက်ပြီးလျှင် မဲချရာ ပထမမဲကျသူမှာ ယောယရိပ်၊ ဒုတိယမြောက်မဲကျသူမှာ ယေဒါယ၊ တတိယမြောက်မဲကျသူမှာ ဟာရိမ်၊ စတုတ္ထမြောက်မဲကျသူမှာ စောရိမ်၊ ပဉ္စမမြောက်မဲကျသူမှာ မာလခိ ယ၊ ဆဋ္ဌမမြောက်မဲကျသူမှာ မိယာမိန်၊သတ္တမမြောက်မဲကျသူမှာ ဟက္ကုတ်၊ အဋ္ဌမမြောက်မဲကျသူမှာ အဘိယ၊နဝမမြောက်မဲကျသူမှာ ယေရွှာ၊ ဒသမမြောက်မဲကျသူမှာ ရှေခနိ၊တစ်ဆယ့်တစ်ယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ဧလျာရှိပ်၊ တစ်ဆယ့်နှစ်ယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ယာကိမ်၊တစ်ဆယ့်သုံးယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ဟုပ္ပ၊ တစ် ဆယ့်လေးယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ယေရှေဗပ်၊ တစ်ဆယ့်ငါးယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ဗိလဂ၊ တစ်ဆယ့်ခြောက်ယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ဣမေရ၊ တစ်ဆယ့်ခုနစ်ယောက်မြောက်မဲကျ သူမှာ ဟေဇိရ၊ တစ်ဆယ့်ရှစ်ယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ အပ်ဇဇ်၊ တစ် ဆယ့်ကိုးယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ပေသဟိ၊ အယောက်နှစ်ဆယ်မြောက်မဲကျသူမှာ ယေဟဇေလ၊ နှစ်ဆယ့်တစ်ယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ယာခိန်၊ နှစ်ဆယ့်နှစ်ယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ဂါမုလ၊ နှစ်ဆယ့်သုံးယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ ဒေလာယ၊ နှစ်ဆယ့်လေးယောက်မြောက်မဲကျသူမှာ မာဇိ တို့ဖြစ်ကြ၏။ ဤသူတို့သည် အစ္စ ရေးလူမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား မိန့်မှာတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဘိုးဘေးအာရုန်အားဖြင့် မိန့်မှာထားခဲ့သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်အတိုင်း ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တွင် ဝင်ရောက်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန် ခန့်ထားခြင်းခံရသူများ ဖြစ်ကြ၏။”
အပိုဒ်ငယ် ၁၀ ကို ဖတ်ကြပါစို့။ “သတ္တမမြောက်မဲကျသူမှာ ဟက္ကုတ်၊ အဋ္ဌမမြောက်မဲကျသူမှာ အဘိယ။” ဒါဝိဒ်မင်းခေတ်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များစွာ ရှိသောကြောင့် သူတို့၏စနစ်ကျသောလုပ် ငန်းများအတွက် စည်းကမ်းချက်များ တည်ထောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ထိုကြောင့် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာကို အစီအစဉ်စနစ်တကျပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက်ဒါဝိဒ်မင်းသည် အာရုန်၏သားများတစ်ဉီးချင်းစီး စာရေးတံချ များ ချခဲ့သည်။  (သင်တို့အားလုံး သိကြသည့်အတိုင်း အာရုန်သည် မောရှေ၏အစ်ကို ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူများရှေ့တွင် မော ရှေအား မိမိကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် ဘိသိက်တော်မူခဲ့၍ အာရုန်အား သန့်ရှင်းရာတဲတော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်းအဖြစ် ဘိသိက်တော်မူ ခဲ့သည်)။ 
အခြားလေဝိများအားလုံးသည် ယဇ်ပုရော ဟိတ်များ၏အောက် မှာနေခဲ့ကြ၍အာရုန်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊သူ၏သားများက ဘုရား ရှေ့တော်၌ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာအမှုအားလုံး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် စာရေးတံမချမီ အာရုန်၏အမျိုးအနွယ်များ ဖြစ်ကြသ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် စာရေးတံများကို တစ်ခုချင်း နှိုက်ယူရသဖြင့်  များစွာရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ 
ထိုကြောင့် ဒါဝိဒ်မင်းသည် အစီအစဉ်တစ်ခုချင်း စီခွဲခြားခြင်း အားဖြင့် စနစ်တစ်ခုကို စီစဉ်ခဲ့သည်။ အာရုန်၏မြေးများမှ စတင်၍ အစီအစဉ်အလိုက် ၂၄ ဖြင့် ခွဲခြားထား၍ ရှစ်ခုမြောက်မှာ အဘိယ ဖြစ်သည်။ “အဘိယအမျိုးမှ ဇာခရိခေါ် ယဇ်ပုရော ဟိတ်တစ်ပါးရှိ သည်”ဟု သိရသည်။ ထိုကြောင့် ဇာခရိသည် အဘိယ၏အမျိုးမှ ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ပါးဖြစ်၍ သူတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအာ ရုန်၏အမျိုးအနွယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ 
ဗတ္တိဇံယောဟန်ဖြစ်သူ အဘိယ အမျိုးအနွယ်၏ယဇ်ပုရော ဟိတ်တစ်ပါးမှာ ဇာခရိ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မိမိမိသားစုဝင်များနှင့် အိမ်ထောင်ပြုလေ့ရှိကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာမှ သိရကြသည်။ 
ထိုကြောင့် ယာကုပ်သည် မိမိမိခင်ဘက်မှ ဉီးလေး ၏သမီးနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ ဤမျိုးရိုးရှင်းပြချက်မှာ အလွန်အရေးပါသည်။ ၎င်းက “အဘိယ၏အမျိုးအနွယ်မှ ဇာခရိခေါ် ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ် ပါးရှိသည်”ဟု ဆိုသည်။
ထိုကြောင့် သူသည် အာရုန်၏အမျိုးအနွယ်တစ်ဉီးဖြစ်ခဲ့သည်။  မည်သူနည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ဖခင်၊ ဇာခရိ ဖြစ်သည်။ ဤအရာ သည် သခင်ယေရှု၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံယော ဟန်၏သာသနာ လုပ်ငန်းနှင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လောကအပြစ် များလွှဲပြောင်းခြင်း ရှင်းပြန်ရန် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ 
 

အာရုန်၏သားများသာလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် အမှုတော်ထမ်းရွက်သင့်သည်

ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် မည်သူသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ထမ်းရွက်နိုင်ကြသနည်း
အာရုန်နှင့် တာဝန်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော အမျိုးအနွယ်များ

ထိုနောက် အာရုန်၏သား များသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် အမှုတော်ထမ်းရွက်သင့်သည် ဟု မည်သည့်ကျမ်းချက်တွင် တိကျစွာ ဖော်ပြထားသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ကြပါစို့။ 
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၀း၂၂-၂၉ တွင် “အစ္စရေးအမျိုးသားလူထုအပေါင်းတို့သည် ကာဒေရှအရပ်မှ ခရီးပြုကြရာ ဟောရတောင်သို့ရောက်လာကြ၏။ ဧဒုံပြည်နယ်စပ်ရှိဟောရတောင်၌ ထာဝရဘု ရားက မောရှေနှင့်အာရုန်အား “အာရုန်သည် မိမိလူမျိုးတို့စုစည်းရာသို့ သွားရတော့မည်။ အကြောင်းမူကား သင်တို့သည် မေရိဘစမ်းရေနားတွင် ငါ့အမိန့်ကိုဖီဆန်ကြသောကြောင့် အစ္စရေးအမျိုးသားတို့အား ငါပေးသောပြည်သို့ အာရုန်သည်မဝင်ရ။ အာရုန်နှင့်သူ၏သားဧလာဇာကိုခေါ်၍ ဟောရတောင်ပေါ်သို့ တက်သွားကြလော့။ အာရုန်၏အဝတ်ကိုချွတ်၍ သူ၏သားဧလာဇာအားဝတ်ဆင်ပေးလော့။ အာ ရုန်သည် ထိုတောင်ပေါ်၌သေ၍ မိမိလူမျိုးတို့စုစည်းရာသို့ ရောက်ရမည်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ မောရှေသည် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း နာခံလျက် လူထုအပေါင်းတို့၏မျက်မှောက်မှာပင် ဟောရတောင်ပေါ်သို့သူတို့တက်သွားကြ၏။ မောရှေသည် အာရုန်၏အဝတ်ကိုချွတ်၍ သူ့သားဧလာဇာအားဝတ်ဆင်ပေးလေ၏။ အာရုန်သည် ထိုတောင်ထိပ်တွင် သေဆုံးလေ၏။ ထို့နောက် မောရှေနှင့်ဧလာဇာတို့သည် တောင်ပေါ်မှဆင်းလာကြ၏။ လူထုအပေါင်းတို့သည် အာ ရုန်သေကြောင်းကို သိမြင်သော် အစ္စရေးအမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့သည် အာရုန်အတွက် ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်ငိုကြွေးကြ၏”ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ 
ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို မှတ် တမ်းတင်ထားခဲ့၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ အာရုန်၏သားများသည် အ သက် ၃၀ရှိကြသောအခါ သူ၏ဖခင်ကဲ့သို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ထမ်းရွက်၍ ခန့်အပ်ခြင်းခံရသောသားတစ်ဉီးသည် ယဇ်ပုရောဟိတ် အမှုကို ထမ်းရွက်ရမည်ဟု ပြောထားသည်။ 
ထွက်မြောက် ရာကျမ်း ၂၈း၁-၄ တွင် “ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ငါ့ထံ၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန် အစ္စရေးအမျိုးသားတို့ထဲမှ သင့်အစ်ကိုအာရုန်နှင့်သူ့သားများဖြစ်သော နာဒပ်၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတို့ကို သင့်ထံသို့လာစေလော့။ သင့်အစ်ကိုအာရုန်ဂုဏ်သရေရှိ၍ တင့်တယ်ခန့် ညားဖို့ သူ့အတွက် သန့်ရှင်းသောအဝတ်တန်ဆာကို သင်ချုပ်လုပ်ပေးရမည်။ အာရုန်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ငါ့ထံ၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောအခါ သန့်ရှင်းခြင်းရှိစေရန် သူဝတ်ရမည့်အဝတ် တန်ဆာကို ငါပေးသောဉာဏ်ပညာဖြင့် လက်မှုအ တတ်ကျွမ်းကျင် သူအပေါင်းတို့ ချုပ်လုပ်ပေးကြမည့်အကြောင်း သင်ဆင့်ဆိုရမည်။ သူတို့ပြုလုပ်ရမည့်အဝတ်တန်ဆာများကား ရင်ခံပြား၊ ဧဖုဒ်၊ ဝတ်လုံ၊ ရက်လုပ်ထားသောအတွင်းသင်တိုင်း၊ ခေါင်းပေါင်းနှင့် ခါးစည်းတို့ဖြစ်၏။ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ငါ့ထံ၌အမှုတော်ကိုဆောင် ရွက်ရန် သင့်အစ်ကိုအာရုန်နှင့် သူ့သားများအတွက် သန့်ရှင်းသောအဝတ်တန်ဆာကိုချုပ်လုပ်ရမည်။ သူတို့သည် ရွှေချည်၊ အပြာရောင်ချည်၊ ခရမ်းရောင်ချည်၊ အနီရောင်ချည်နှင့် ပိတ်ချောထည် တို့ကိုအသုံးပြုရမည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုထမ်း ဆောင်ရန် မော ရှေ၏အစ်ကို အာရုန်ကို ရှင်းလင်းစွာ တာဝန်ခန့်အပ် တော်မူခဲ့သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုသည် အခြားသူတစ်ဉီးအတွက် မဖွင့်ပေးခဲ့ပေ။ အာရုန်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် သီးသန့်ထားရှိရန်နှင့် ကိုယ်တော် ဖော်ပြတော်မူသည့်အတိုင်း သူ့အတွက် သင့်တော်သောဝတ်လုံးလုပ် ပေးရန် ဘုရားသခင်သည် မောရှေကို မိန့်မှာတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို မမေ့လျော့သင့်ကြ ပေ။ 
ထွက်မြောက်ရာ ကျမ်း ၂၉း၁-၉ တွင် “အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ငါ့ထံ၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် သူတို့သန့်ရှင်းရန် သင်ပြုရမည့်အရာကား ဤသို့တည်း။ နွားအုပ်ထဲမှ နွားထီးပျိုတစ်ကောင်နှင့် အပြစ်အနာအဆာကင်းသောသိုးထီးနှစ်ကောင်ကို ယူလော့။ တဆေးမဲ့မုန့်၊ ဆီနှင့်ရောသောတဆေးမဲ့မုန့်ဝိုင်း၊ ဆီနှင့်လူးသောတ ဆေးမဲ့မုန့်ကြွပ်တို့ကို အကောင်းဆုံးဂျုံမှုန့်ဖြင့်လုပ်ပြီးလျှင် တောင်းတစ်လုံးထဲ၌ထည့်၍ ထိုတောင်းထဲရှိမုန့်များနှင့်အ တူ နွားထီးတစ်ကောင်နှင့်သိုးထီးနှစ်ကောင်ကို ယူဆောင်ခဲ့ရမည်။ အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကိုလည်း တွေ့ဆုံစည်းဝေးရာတဲတော်အဝင် ဝသို့ ခေါ်လာ၍ သူတို့ကို ရေဖြင့် ဆေးကြောရမည်။ အဝတ်တန်ဆာကိုယူ၍ အာရုန်အား အတွင်းသင်တိုင်း၊ ဧဖုဒ်အောက်ရှိဝတ်လုံ၊ ဧဖုဒ်နှင့် ရင်ခံပြားတို့ကို ဝတ်ဆင်ပေးပြီး ရင်ခံပြားကို ဧဖုဒ်၏ခါးပတ်ပြားဖြင့် တွဲချည်ရမည်။ သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ ခေါင်းပေါင်းကိုဆောင်းပေး၍ သန့်ရှင်းသောသရဖူကို ခေါင်းပေါင်းပေါ်၌တပ်ရမည်။ ဘိသိက်ဆီကိုယူ၍ သူ၏ခေါင်းပေါ်၌လောင်းလျက် သူ့ကိုဘိသိက်ပေးရမည်။ သူ၏သားတို့ကိုလည်း ခေါ်လာ၍ သူတို့အား အတွင်းသင်တိုင်းဝတ်ဆင်ပေးရမည်။ အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့အား ခါးစည်းကိုစည်းပေးပြီးလျှင် ခေါင်း ပေါင်းပေါင်းပေးရမည်။ အစဉ်အမြဲလိုက်နာရမည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အ ညီ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာကို သူတို့ရရှိမည်။ ဤသို့ဖြင့် အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကို ခန့်အပ်ထားရမည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 
အာရုန်နှင့်၎င်း၏သားများကို ခါးစည်းဖြင့် စည်း၍ သူတို့ကို သရ ဖူများဆောင်းစေပါ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုထမ်းရွက် သောသူသည် သူတို့အတွက် ထာဝရအထုံးအဖွဲ့ဖြစ်ရမည်။ ထိုကြောင့် သင်သည် အာရုန်နှင့်၎င်း၏သားများကို စင်ကြယ်စေသင့်သည်။ အာရုန်နှင့်၎င်း ၏သားများသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုထာဝရထမ်းဆောင်ရန် သန့် ရှင်းစင် ကြယ်စေရနမည်ဟု ဘုရားသခင်သည် ရှင်းလင်းပြတ်သား စွာ မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် “ထာဝရအ ထုံးအဖွဲ့တစ်ခု” ကိုတိကျစွာ မိန့်တော်မူခဲ့သောအခါ သခင်ယေရှုသည် ဤလောက သို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့ပြီးနောက် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုသည် ထိ ရောက်မှုရှိသည်ဟု ၎င်းက ပြဌာန်းခဲ့သည်။ 
ဇာခရိသည် ယဇ်ပု‌ရော ဟတ်မင်းအာရုန်၏အမျိုးနွယ်ဖြစ်သည် ဟု လုကာက ထဲထဲဝင်ဝင် ရှင်းပြထားသည်။ ဇာခရိသည် ဘုရား သခင်၏ဗိမာန်တော် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှု ကို ထမ်းဆောင်သောအခါသူ၏ဆုတောင်းသံကို နားညောင်း၍ သူ၏ မိန်းမသည် သားတစ်ဉီးဖွားမြင်လိမ့်မည်ဟု ကောင်းကင်တမန်တစ် ပါးသည်ဟု ထင်ရှားခဲ့၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဇာခရိသည် ဤအရာကို မယုံကြည်နိုင်၍ “ငါ့ မိန်းမသည် အသက်ကြီးရင့်နေပြီ။ သူသည် မည်ကဲ့သို့ သားဖွားနိုင်မလဲ”ဟု ပြောခဲ့သည်။ သူ၏သံသယကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မိမိစကားများမှန်ကန် သည်ဟု ထင်ရှားစေတော် မူရန် သူ့အား ခေတ္တခဏစကားအစေတော်မူခဲ့သည်။ 
အချိန်တန်လာ သောအခါ သူ၏မိန်းမသည် ကိုယ်ဝန်ရှိလာခဲ့၍ ခေတ္တကြာခဲ့ပြီးနောက် အပျိုကညာမာရိသည် ပဋိသန္ဓေဆွဲဘူခဲ့ သည်။ အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဘုရား သခင်ပြုတော်မူသော အမှုများဖြစ်ကြသည်။   ကိုယ်တော် သည် ဆိုးသွမ်းသောလူသားများကို ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် ကိုယ်တော်သည် မိမိအစေခံယောဟန်နှင့် မိမိတစ်ပါးတည်းသော သားတော်သခင်ယေရှုကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။  
ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းရန် မိမိသားတော်ကို ယောဟန်က ဗတ္တိဇံပေးစေတော်မူခဲ့ သောကြောင့် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည် သူအားလုံးသည် ကယ်တင် ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်။ 
 

ဘုရားသခင်၏အထူးသလှယ်စီမံမှု

ကိုယ်တော်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှု အတွက် သခင်ယေရှုမတိုင်မီ ဘုရားသခင်သည် မည်သူ့ကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့သနည်း
ဗတ္တိဇံယောဟန်

သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အပျိုကညာမာရိ၏ဝမ်းဗိုက်မှ ဖွား မြင်တော်မူခဲ့သော လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။  မာရိသည် ယုဒအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သူ ယောသပ်နှင့်စေ့စပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ် သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်အာရုန်၏အမျိုးမှ မွေးဖွားရမည် ဖြစ်သောကြောင် ဘုရားသခင် ၏ပဋိညာဉ်‌တော်ကို ပြည့်စုံစေရန်အတွက် သခင်ယေရှုသည် ယုဒ၏အမျိုးအနွယ်များ အားဖြင့် ဖွားတော်မူရမည် ဖြစ်သည်။ 
ထိုသို့အစီအစဉ်တစ်ကျ သခင်ယေရှုမတိုင်မီ ယောဟန်၊ ဤ လောက၌ ဤပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကို မွေးဖွားရန် ဘုရားသခင် ပြင်ဆင် တော်မူခဲ့သည်။ ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေး၍ ကိုယ် တော့်အပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးရန် မွေးဖွားခဲ့သည်။ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးအနွယ်တစ်ဉီးသည်ဓမ္မဟောင်း နှင့်ဓမ္မသစ် ကျမ်းများတွင် ဘုရားသခင်၏ပဋိညာဉ်ကို ပြည့်စုံရန်အ တွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို ပူဇော်ရသည့်အတိုင်း လူသားများအား လုံးကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးရန်အတွက် သခင်ယေရှု၏ရွေးနှုတ် ခြင်းသတင်းကောင်းကို မှန်ကန်စွာ ထမ်းရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုး များအား ပညတ်တော်နှင့်ပဋိညာဉ်များ- ဘုရားသခင်၏ပညတ် တော်များနှင့် တဲတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ယဇ်ပုရော ဟိတ်များ၏ဝတ် လုံးများ၊ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာအသေးစိတ်များ၊နှင့် ယဇ် ယဇ်ပုရောဟိတ် များ၏ သားများအပေါ် ပုရောဟိတ်အမှုအမွေဆက်ခံခြင်းများကို ပေး အပ်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အာရုန်နှင့် သူ၏သားများအ ပေါ် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ထာဝရလုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ခန့်အပ် တော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုကြောင့် အာရုန်၏မျိုးဆက်များအားလုံးသည် ယဇ်ပူဇော် သက္ကာကို ပြုနိုင်ခဲ့ကြ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အာရုန် ၏အိမ်မှ သာ လာနိုင်ကြသည်။ ဘာကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရသည်ကို သင်သိသ လော။ 
အာရုန်၏သားများစွာများကြားမှ ဘုရားသခင်သည် ဇာခရိဟု မှည့်ခေါ်သူ ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ပါးနှင့် ဧလိဇာဘက်တို့ကို ရွေး‌တော် မူခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်က “သင်၏မျက်နှာရှေ့မှာ ငါ့တမန်ကို ငါ စေ လွှတ်သည်”ဟု ဘုရားသခင်သည် ဇာခရိထံ ဧလိဇဘက်ကို သားတစ် ဉီးဖွားမြင်စေ၍ သူ့ကို ယောဟန်ဟု မှည့်ခေါ်ရမည်ဟု မိန့် တော်မူခဲ့ သောအခါ သူသည် အလွန်အံ့သြတွေဝေခဲ့သောကြောင့် သူသည် သားဖွား၍ နာမည်မှည့်ခေါ်သည့်အထိ ဘုရားသခင်၏အမိန့် တော်အ‌ ပေါ် စကားအခဲ့ရသည်။ 
သားတစ်ဉီးသည် သူ၏အိမ်မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဣသရေလလူ မျိုးများ၏ ဓလေ့ထုံးစံနှင့်အညီ ကလေးနာမည်မှည့်ရမည့်အချိန် ရောက်သောအခါ သားကို ဖခင် သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးတစ်ဉီး၏နာမည် နောက်လိုက် မှည့်ခေါ်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
“ထို့နောက် အဲလစ်ဇဘက်သည် ဖွားချိန်စေ့၍ သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်၏။ ထာဝရဘုရားသည် ထူးမြတ်သောကရုဏာတော်ကို အဲလစ်ဇဘက်အပေါ်ပြသတော်မူကြောင်း အိမ်နီးချင်းနှင့် ဆွေမျိုး သားချင်းတို့သည် ကြားကြသောအခါ သူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြ၏။ ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ သူတို့သည် သူငယ်အားအရေဖျားလှီးခြင်းပေးရန် လာကြ၍ သူ့ဖခင်၏နာမည်အတိုင်း သူ့ကို ဇာခရိဟုမှည့်ခေါ်မည်ပြုကြ၏။ သို့ရာတွင် သူငယ်၏မိခင်က “ထိုသို့မမှည့်ရ။ ယော ဟန်ဟုမှည့်ခေါ်ရမည်”ဟု ဆိုလေ၏။ သူတို့ကလည်း “သင်၏ဆွေမျိုးသားချင်းတို့တွင်ဤနာမည်ဖြင့်မှည့်ခေါ်သောသူတစ်ယောက် မျှမရှိ”ဟု ဆိုကြပြီး လျှင် သူ့ကိုမည်သို့မှည့်ခေါ်စေလိုကြောင်း သူ၏ဖခင်အား လက်ရိပ်ပြ၍မေးမြန်းကြ၏။ ဖခင်သည်လည်း သင်ပုန်းကိုတောင်း၍ “သူ၏အမည်မှာ ယောဟန်ဖြစ်သည်”ဟု ရေးလိုက်သော် ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩကြ၏။ ထိုခဏချင်းတွင် ဇာခရိ၏နှုတ်သည်ပွင့်၍ သူ၏လျှာသည်လည်းပြေလျော့သဖြင့် သူသည်စကားပြောလျက် ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏။ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်၌နေထိုင်သူရှိသမျှတို့သည် ကြောက်ရွံ့ကြ၍ ဤအ ကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည် ယုဒနယ်တောင်ပေါ် ဒေသတစ် လျှောက်တွင် ကျော်စောလေ၏။ ကြားရသောသူအပေါင်းတို့သည်လည်း ထိုအကြောင်းအရာတို့ကို နှလုံးသွင်း၍ “ဤသူငယ်သည် မည်သို့သောသူဖြစ်လိမ့်မည်နည်း”ဟု ဆိုကြ၏။ အကြောင်းမူကား ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည် သူငယ်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။” (လု ကာ ၁း၅၇-၆၆)။
ဇာခရိသည် မိမိသားမွေးဖွားသည့်အထိ စကားအခဲ့ရသည်။ ကလေးဖွားချိန်ရောက်သောအခါ ဆွေမျိုးများက ကလေးအား ဇာခ ရိဟုမှည့်ခေါ်သင့်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့ကြသသည်။ သို့သော် သူ၏မိခင် က သူ၏နာမည်ကို ယောဟန် ဟုမှည့်ခေါ်သင့်သည်ဟု ခုခံခဲ့သည်။ ဤအရာ၌ မိသားစု၌ ထိုသို့သောနာမည်မရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကလေးနာမည်အား သူ၏ဖခင်နာမည်နောက်လိုက်သင့်သည်ကို လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုးများက ပြောခဲ့ကြသည်။ 
ဧလိယဘက်သည် နာမည်ကို ခုခံပြောနေခဲ့ သောအခါ ဆွေမျိုးများက ဇာခရိထံသွား၍ ကလေးနာမည်ကို မည် သို့မှည့် ရမည်ကို မေးခဲ့ကြသည်။ ဇာခရိသည် စကားမပြောနိုင်သေးသော ကြောင့် သူက ကြောက်ပြားကို ယူ၍ ‘ယောဟန်’ဟု ရေးခဲ့သည်။ ဆွေမျိုးများအားလုံးသည် ဤဖြစ် လေ့ဖြစ်ထမရှိသောနာမည်ရွေး ချယ်ခြင်းအတွက် အလွန်အံ့သြတွေဝေခဲ့ကြသည်။ 
သို့သော် နာမည်မှည့်ပြီးနောက် ဇာခရိ၏နှုတ်သည် ချက်ချင်း ဖွင့်လာခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း၍ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝကာ ပရောဖက်ပြုခဲ့ သည်။ 
ထိုကြောင့် လုကာသည် ဇာခရိ၏အိမ်၌ ဗတ္တိ ဇံယောဟန် ၏မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကို ပြောထားသည်။ “အဘိယ၏အမျိုးမှ ဇာခရိခေါ် ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ပါးရှိ ခဲ့သည်။” ဘုရားသခင်၏အထူး ပြင်ဆင်တော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများကိုယ်စားပြုသူ၊ ဗတ္တိဇံယော ဟန်သည် အာရုန် ၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သူ ဇာခရိမှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ 
ဗတ္တိဇံယောဟန်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင် သည် လူသားများ၏ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယောဟန်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် လုပ် ဆောင်ခဲ့သော ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ် များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ 
 


သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ


ယေရှုသည် ဘာကြောင့် ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခဲ့သနည်း
လောအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန်

သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သက်သေခံခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင် ခြင်းအမှုကို သက်သေခံရန် စေလွှတ်ခြင်းခံရသူ ဘုရားသခင်အစေခံ၊ ဗတ္တိဇံယော ဟန် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ဘုရားသခင်သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် မဖွင့်ပြောသည်ကို မဆိုလိုပေ။ ဘုရားသခင်သည် အသင်းတော်၌အစေခံများအားဖြင့်နှင့် ကယ်တင် ခြင်းခံခဲ့ပြီးသော မိမိလူများအားလုံး၏နှုတ်များအားဖြင့် အမှုပြု တော်မူသည်။ 
 ““စစ်ပွဲ ပြီးဆုံးပြီ။ ထာဝရဘုရား၏လက်တော်မှ မိမိအပြစ်အတွက် နှစ်ဆခံယူပြီးပြီဖြစ်၍ အပြစ်လည်း ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ”ဟု ဂျေရုဆလင်မြို့အား ကြေညာပြီး နှစ်သိမ့်ပေးလော့။... မြက်ပင်သည် ခြောက်သွေ့တတ်၏။ ပန်းပွင့်သည် ညှိုးနွမ်းတတ်၏။ ငါတို့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မူကား အစဉ်အမြဲတည်လိမ့် မည်”ဟု ဆိုလေ၏”(ဟေရှာယ ၄၀း၂၊၈)ဟု မိန့်တော်မူသည်။ 
ဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ဖွားမြင်တော်မးခြင်းမခံမီ နှစ်ပေါင်း ခု နစ်ရာခန့်က “မင်းတို့က အပြစ်သားများမဟုတ်ကြပါ။ မင်းတို့ရဲ့ များအားလုံးကို ငါဖြေလွှတ်၍ စစ်ပွဲပြီးဆုံးစေတော်မူခဲ့ပြီ”ဟု ကတိ ပြု တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းကောင်း အသံ သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံကြွေးကြော်နေသည်။ ဤအရာကို သတင်း ကောင်းပြင်ဆင်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှုအပေါ် လောကအပြစ်များ အားလုံး လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို အမှန်အကန်နားလည်သဘောပေါက် ကြသော အခါ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အပြစ်များအားလုံးမှ လွှတ် မြောက်နိုင် ကြသည်။ 
ခရစ်ဝင်ကျမ်းအားလုံးသည်ဗတ္တိဇံယောဟန်အကြောင်းကိုပြော ကြ၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏နောက်ဆုံးပုရောဖက်၊ မာလခိသည်လည်း ဗတ္တိ ဇံယောဟန်သည် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သောအစေခံ ဖြစ်သည်ဟု သက်သေခံသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် ဗတ္တိဇံယောဟန် ၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်သူ့အပေါ်အပြစ်များလွှဲပြောင်းခြင်းကို စတင်သည်။
ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာကြောင့် သူ့ကို ဗတ္တိဇံယောဟန် ဟု မှည့်ခေါ်ကြသနည်း။ သူသည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။  ဗတ္တိဇံ၏အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်အရာ ဖြစ် သနည်း။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ‘လက်များတင်ခြင်း’ကဲ့သို့ ၎င်းသည် ‘လွှဲပြောင်းခြင်း၊ မြှုပ်နှံခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်း’ ဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် လူတစ်ဉီးသည် အပြစ်ကျူး လွန်ခဲ့သော အခါသူသည်အပြစ်အနာအဆာမရှိသော ယဇ်ကောင်၏ ဉီးခေါင်းပေါ် တွင် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များလွှဲပြောင်း၍ ယဇ်ကောင် သည် ထိုအပြစ်များနှင့်အတူ အသေခံခဲ့ရသည်။ 
 ‘လက်များတင်ခြင်း’အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘လွှဲပြောင်းခြင်း’ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ‘လက်များတင်ခြင်း’ နှင့် ‘ဗတ္တိဇံ’ တို့သည် ခြားနားဟန်တူ သော်လည်း ဆိုလိုရင်းမှာ အတူတူ ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံမှာ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန် ကျွန်ုပ် တို့အ တွက် တစ်ခုတည်းသောလမ်း ဖြစ်သည်။ ‘လက်များတင်ခြင်း’ အားဖြင့် ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ အပြစ်လွှဲပြောင်းနိုင်သောပညတ်ကို ဘုရားသခင်တည်ထောင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းခေတ်တွင် အပြစ်သားများသည် ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ သူတို့အ ပြစ်များလွှဲပြောင်ရန်အတွက် ယဇ်ကောင်၏ဉီးခေါင်းပေါ်သို့ လက် များကို တင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းနောက် သူတို့သည် ယဇ်ကောင်၏ လည်ပင်းကိုဖြတ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အသွေးကို မီးရှို့ရာ ယဇ်၏ပလ္လင်ဉီးချိုများပေါ်တွင် ထားခဲ့ကြသည်။ ဤအရာသည် နေ့ စဉ် အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရာလမ်းဖြစ်သည်။ 
ထိုသို့ဆိုသော်၊ သူတို့သည် နှစ်စဉ်အပြစ်များကို မည်သို့ ဖြေခဲ့ ကြသနည်း။
ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအတွက် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာကို ပြုပေးခဲ့ သည်။  ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် အာရုန်၏အိမ်မှ ဖွားမြင်ခဲ့သော ကြောင့် သူသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်လာရန် သင့်တော်၍ ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်တော်၏ကတိတော်နှင့်အညီ ဘုရားသ ခင်သည် သူ့အား နောက်ဆုံးသောယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ကြိုတင်ခွဲ ခန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သောအခါ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းသည် နိဂုံးချုပ်ခဲ့သောကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လူသား အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသူဖြစ်၍ နောက်ဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ် သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အာရုန်သည် မိမိလူများ၏အပြစ်များအ တွက် အပြစ်ဖြေပေးသကဲ့သို့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်က လွှဲ၍ အခြားမည်သူသည် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လောကအပြစ်များ အားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သနည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်း၌ နောက်ဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ သူ သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ 
ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုအပေါ် လောကအပြစ်များ အား လုံးကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သောကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာည်တော်သ တင်း ကောင်း ယုံကြည်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်နိုင်သည်။ ဘုရား သခင်ပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုသည် အပြစ် သား များအားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူရန် သိုးသငယ်တော်ဖြစ်တော် မူခဲ့ သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ထမ်းရွက် တော်မူသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ပေါ်သို့ လောကအ ပြစ်များအားလုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သူနောက်ဆုံးပရောဖက်၊ နောက် ဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု သခင်ယေရှုက ပြောကြားတော် မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဘာကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် လုပ်ဆောင် တော်မမူနိုင်သနည်း။ ကိုယ်တော်သည် ဘာကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန် ကို လိုအပ်တော်မူသနည်း။ သခင်ယေရှုမတိုင်မီ ခြောက်လတွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ဖွားမြင်ခြင်းမှာ ဤအရာကြောင့် ဖြစ်၍ ၎င်းကတိ များကို ပြည့်စုံစေရန်၊ ဓမ္မကျမ်း၏ပညတ်တော်ကို ပြည့်စုံစေရန်အ တွက်လည်း ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် အပျိုကညာမာရိထံမှ ဖွားမြင်တော်မူခဲ့၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် အသက်ကြီးရင့်၍ ဧလိယဘက်ခေါ် မြုံသော မိန်းမမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ 
ဤအရာများသည် ဘုရားသခင်၏အမှုများနှင့် အပြစ်သားများ အားလုံးကို ကယ်တင်ရန် ကိုယ်တော်ပြင်ဆင်တော်မူ ခဲ့သောအရာ များ ဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်နှင့်တိုက်ခိုက်သော ထာဝရစစ်ပွဲနှင့်အပြစ်တည်ရှိခြင်း၏ဆင်းရဲဒုက္ခများအားလုံးမှ ကျွန်ုပ် တို့ကိုကယ်တင်တော်မူရန်အတွက်မိမိအစေခံယောဟန်ကို စေလွှတ် တော်မူခဲ့ ပြီးနောက် သခင်ယေရှုကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်သည် နောက်ဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လူသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။
 

မိန်းမဖွားသူများမှ အကြီးမြတ်ဆုံး

လောက၌ မည်သူသည် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သနည်း
ဗတ္တိဇံယောဟန်

မဿဲ ၁၁း၇-၁၄တို့ကို ဖတ်ကြပါစို့။ “ထိုသူတို့ပြန်သွားကြသောအခါ ယေရှုသည် လူထုပရိသတ်တို့အား ယောဟန်နှင့်ပတ်သက်၍ မြွက်ဆိုတော်မူသည်မှာ“သင်တို့သည် မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန် တောကန္တာရသို့ ထွက်သွားကြသနည်း။ လေတိုက်၍လှုပ်နေသောကျူပင်ကိုလော။ သို့မဟုတ်လျှင် မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန် ထွက်သွားကြသနည်း။ နူးညံ့သောအဝတ်များဝတ်ဆင်ထားသောသူကိုလော။ နူးညံ့သောအဝတ်များဝတ်ဆင်ထားသောသူတို့သည် ဘုရင့်နန်းတော်များ၌ရှိကြ၏။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန် ထွက်သွားကြသနည်း။ ပရောဖက်ကိုလော။ မှန်ပေ၏။ ပရောဖက်ထက်ပင် ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်သည်ဟု သင်တို့အား ငါဆို၏။ ‘ကြည့်ရှုလော့။ သင့်ရှေ့၌သင်၏လမ်းကိုပြင်ဆင်မည့် ငါ၏စေတမန်ကို သင့်ထက်အလျင်ဦးစွာငါစေလွှတ်မည်’ဟု ကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မှာ ဤသူ၏အကြောင်းပင်ဖြစ်၏။ သင်တို့အား ငါအမှန်ဆိုမည်။ မိန်းမတို့မှ မွေးဖွားလာသောသူတို့တွင် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက် ကြီးမြတ်သောသူတစ်ယောက်မျှ မပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးပေ။ သို့သော် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ အငယ်ဆုံးသောသူသည် သူ့ထက်ကြီးမြတ်၏။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှ ယခုတိုင် အောင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် အတင်းတိုးဝင်ခြင်းကိုခံရလျက် အတင်းတိုးဝင်သောသူတို့သည်၎င်းကိုလုယူဝင်စားကြ၏။အကြောင်း မူကား ပရောဖက်ကျမ်းများနှင့်ပညတ်တရားကျမ်းရှိသမျှတို့သည် ယောဟန်လက်ထက်တိုင်အောင် ပရောဖက်ပြုဟောပြောခဲ့ကြ၏။ သင်တို့သည် လက်ခံရန် ဆန္ဒရှိလျှင် ဤသူသည် ပေါ်ထွန်းလာရမည့် ဧလိယဖြစ်၏။”
 “မြွေပွေးအမျိုးတို့ နောင်တရကြလော့”ဟု ကြွေးကြော်သူ ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို မြင်တွေ့ရန် လူများသည် တောထဲသို့ ထွက်ခဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှုက “သို့မဟုတ်လျှင် မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန် ထွက်သွားကြသနည်း။ နူးညံ့သောအဝတ်များဝတ်ဆင်ထားသောသူကိုလော။ နူးညံ့သောအဝတ်များဝတ်ဆင်ထားသောသူတို့သည် ဘုရင့်နန်းတော်များ၌ရှိကြ၏”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုက ယောဟန်၏ကြီးမြတ်ခြင်းကို ကိုယ်တော်တိုင် သက်သေခံတော်မူခဲ့သည်။ “သင်တို့သည် မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန် ထွက်သွားကြသနည်း။ ကုလားအုပ်အမွှေးကို ဝတ်၍ မိမိအဆုပ် ထိပ်မှ ဟစ်ကြွေးသောသူလော။ မည်သည့်အရာကို ကြည့်ရှုရန် ထွက်သွားကြသနည်း။ နူးညံ့သောအဝတ်များဝတ်ဆင်ထားသောသူကိုလော။နူးညံ့သောအဝတ်များဝတ်ဆင်ထားသောသူတို့သည် ဘုရင့်နန်းတော်များ၌ရှိကြ၏။ သို့သော် သူသည် ရှင်ဘုရင်ထက် ပို၍ ကြီး မြတ်သည်”က သခင်ယေရှုကို သက်သေခံသည်။ “နူးညံ့သောအဝတ်များဝတ်ဆင်ထားသောသူကိုလော။နူးညံ့သောအဝတ်များ ဝတ်ဆင်ထားသောသူတို့သည် ဘုရင့်နန်းတော်များ၌ရှိကြ၏။ ထိုသို့မဟုတ် လျှင် မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန် ထွက်သွားကြသနည်း။ ပရော ဖက်ကိုလော။ မှန်ပေ၏။ ပရောဖက်ထက်ပင် ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်သည်ဟု သင်တို့အား ငါဆို၏။”
ရှေးခေတ်တွင် ပရောဖက်များအား ရှင်ဘုရင်များထက်ပို၍ ကြီး မြတ်ကြသည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ရှင်ဘုရင် တစ်ပါးထက်ပိုသာ၍ ပရောဖက်တစ်ပါးထက်ပိုသာသည်။ သူသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပရောဖက်များအားလုံးထက်ပိုသာသည်။နောက်ဆုံး ပရောဖက်နှင့်လူသားများကိုယ် စားပြုသူယောဟန်သည် ပထမယဇ် ပုရောဟိတ်၊ အာရုန်ထက်ပို၍ အရေးကြီးသည်။  ယောဟန်သည် ဤ သို့ဖြစ်သည်ဟု သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် သက်သေခံတော် မူခဲ့သည်။ 
မည်သူသည် လူသားများကိုယ်စားပြုသူ ဖြစ်သနည်း။ ခရစ် တော်ကလွှဲ၍ မည်သူသည် ဤလောက၌ အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သ နည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန် ဖြစ်သည်။ “ပရောဖက်ထက်ပင် ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်သည်ဟု သင်တို့အား ငါဆို၏။‘ကြည့်ရှုလော့။ သင့်ရှေ့၌သင်၏လမ်းကိုပြင်ဆင်မည့် ငါ၏စေတမန်ကို သင့်ထက်အလျင်ဦးစွာငါစေလွှတ်မည်။’”
အပြစ်ကိုဆန့်ကျင်သောစစ်ပွဲသည် ကုန်ဆုံးခဲ့သည်ဟု ဗတ္တိ ဇံယောဟန်သည် သက်သေခံခဲ့သည်။ “ကြည့်လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း။” သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့သည်ဟု သက်သေခံခဲ့သူမှာ ဗတ္တိဇံယောဟန် ဖြစ်သည်။ 
မဿဲ ၁၁း၁၁ တွင် “သင်တို့အား ငါအမှန်ဆိုမည်။ မိန်းမတို့မှ မွေးဖွားလာသောသူတို့တွင် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက် ကြီးမြတ်သောသူတစ်ယောက်မျှ မပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးပေ”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ မိန်းမဖွားသောသူများကြားတွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထက်ပို၍ ကြီးမြတ် သူတစ်စုံတစ်ဉီး ရှိသလော။ 
‘မိန်းမဖွားသောသူ’ဟူသည်မှာ အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ လူသားများအားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝကလွှဲ၍ လူသား အားလုံးသည် မိန်းမမှမွေးဖွားလာခဲ့ကြသည်။  ဟုတ်ပါသည်။ မိန်းမ ဖွားသောသူများအကြား ဗတ္တိဇံယောဟန်ထက်ပို၍ ကြီးမြတ်သူမ ပေါ်ပေါက်သေးပေ။ ထိုကြောင့် သူသည် နောက်ဆုံးသောယဇ်ပရော ဟိတ်ဖြစ်၍ လူသားများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်၊ ပရောဖက်နှင့် လူသားများအားလုံးကို ကိုယ်စားပြု သူ ဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ထာဝရအစေခံရန် အာရုန်နှင့်သူ၏သားများကို ဘိသိက်တော်မူခဲ့သည်။  အပြစ်များအား လုံးကို အာရုန်နှင့်သူ၏သား များအားဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရကြ သည်။  ထိုအရာသည် ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော် ဖြစ်သည်။ 
အခြားလေဝိသားများအချို့တို့သည် ရှေ့သို့ခြေလှမ်းလှမ်း၍ သူတို့၏ ယဇ်ပရောဟိတ်အမှုသို့ ခြေတက်ဝံ့ခဲ့ကြလျှင် သူတို့သည် အမှန်အ ကန်သေရကြလိမ့်မည်။ သူတို့အားလုံး လုပ်ရမည့်တာဝန် မှာ ပလ္လင်ပေါ်၌ မီးရှို့ရန်ထင်းများကို စုဆောင်းခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအ ရေခွံများခွဲခြင်း၊ အဆီများကို ထုတ်ပစ်ခြင်း၊ အူများကို သန့်ရှင်းစေ ခြင်းနှင့် အလောင်းကို တပ်ပြင်သို့ယူဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် ယဇ်ပရောဟိတ်များ၏အမှုကို ကိုယ် တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ဆောင် ရန် ကြိုးစားကြလျှင် သူတို့သည် သေရကြမည် ဖြစ်သည်။  ထိုအရာ သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ် ဖြစ်သည်။  သူတို့သည် မျဉ်းကို မဖြတ် ကျော်နိုင်ကြပေ။ 
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထက် ပို၍ကြီးမြတ် သောသူမ ပေါ်ပေါက်သေးပေ။ သူသည် ပုထုဇဉ်လူသားများအားလုံးအကြား အကြီးမြတ်ဆုံးသောသူ ဖြစ်သည်။ “ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက် ထက်မှ ယခုတိုင်အောင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် အတင်းတိုးဝင်ခြင်းကိုခံရလျက် အတင်းတိုးဝင်သောသူတို့သည် ၎င်းကိုလုယူဝင်စားကြ၏” (မဿဲ ၁၁း၁၂)။
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သောအခါ လူသားများ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှု ပြည့်စုံ၍ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည် သူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြ သောကြောင့် သူတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင် ကြသည်။ယခုတွင်ယောဟန်၏ဖခင်က မိမိသားကို မည်သို့သက်သေ ခံခဲ့သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ 
 

ယောဟန်၏ဖခင်၊ ဇာခရိ၏သက်သေခံချက်

ဇာခရိသည် မိမိသားအကြောင်းကို မည်သို့ပရောဖက်ပြုခဲ့သနည်း
ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်၏လူများထံ ကယ်တင်ခြင်းပညာပေးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်၏လမ်းကို ပြင်ဆင်လိမ့်မည်

လုကာ ၁း၆၇-၈၀ ကို ဖတ်ရှုကြပါစို့။ “သူငယ်၏ဖခင်ဇာခရိသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝလျက် ပရောဖက်ပြုဟော ပြောကာ “အစ္စရေးလူမျိုး၏ဘုရား သခင်ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာ ရှိပါစေသော။ အကြောင်းမူကား ကိုယ်တော်သည် မိမိလူမျိုးတော်ကို အကြည့်အရှုကြွလာတော်မူ၍ ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပြီး မိမိ၏ရှေးသန့်ရှင်းသောပရောဖက်များ၏နှုတ်အားဖြင့် မိန့်တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း ငါတို့အတွက် ကယ်တင်ခြင်းဦးချိုကို ကိုယ်တော်၏အစေခံဒါဝိဒ်အမျိုးအ နွယ်တွင် ပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီ။ ဤကယ်တင်ခြင်းသည် ငါတို့၏ရန်သူများနှင့် ငါတို့ကိုမုန်းသောသူအပေါင်းတို့လက်မှ ကယ်တင်တော်မူခြင်းဖြစ်၏။ ဤသည်ကား ငါတို့၏ဘိုးဘေးများအပေါ် ကရု ဏာတော်ကိုပြသတော်မူရန်နှင့် ငါတို့ကို ရန်သူတို့လက်မှကယ်နုတ်၍ အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ရှေ့တော်၌ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကိုယ်တော်ကို ဝတ်ပြုရသောအခွင့်ပေးမည်ဟုငါတို့အဖအာဗြ ဟံအား တိုင်တည်၍မိန့်တော်မူသည့် ကတိသစ္စာတည်းဟူသော ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောပဋိညာဉ်ကို အောက်မေ့တော်မူရန်ဖြစ်၏။ အချင်းသူငယ်၊ သင်သည်လည်း အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏ပရော ဖက်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား သင်သည် ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်ကိုပြင်ဆင်ရန်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏လူမျိုးတော်အားအပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးအားဖြင့် သက် ရောက်သောကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်အသိပညာကိုပေးရန်လည်း ကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ရှေ့တော်၌ သွားလိမ့်မည်။ဤအပြစ်များခွင့် လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးသည် ငါတို့ဘုရားသခင်၏အကြင်နာကရုဏာတော်ကြောင့် သက်ရောက်လာသည်ဖြစ်၍ ထိုကရုဏာတော်အား ဖြင့် အထက်ကောင်းကင်မှနေအရုဏ်သည် ငါတို့အပေါ်သက်ရောက်ပြီး မှောင်မိုက်နှင့် သေခြင်း၏အရိပ်ထဲတွင်နေထိုင်သောသူတို့အပေါ် ထွန်းလင်းကာ ငါတို့၏ခြေကို ငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းထဲသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏”ဟု ဆိုလေ၏။သူငယ်သည်လည်းကြီးထွား၍ စိတ်ဝိညာဉ်ကြံ့ခိုင်လာကာ အစ္စရေးလူမျိုးရှေ့၌ ထင်ရှားသည့်နေ့ရက်တိုင်အောင် တောကန္တာရ၌နေလေ၏။”
ဇာခရိသည် အရာနှစ်ခုကို ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။  လူသားများ အားလုံး၏ဘုရင်ကြီးသည် ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဟု သူပရောဖက် ပြုခဲ့သည်။ အခန်းငယ် ၆၈ မှ ၇၃ တွင် ဘုရားသခင်သည် မိမိက တိတော်များကို မေ့တော်မမူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင် သည် အာဗြဟံထံ ကတိပြုတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုသည် သူ၏သားသမီးများအား သူတို့၏ရန်သူများလက်မှ ကယ်တင်တော်မူ ရန် သခင်ယေရှုသည် အပျိုကညာမှ ဖွားမြင်ခြင်းခံရတော်မူမည်ကို လည်းကောင်းသူက ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အတူပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ 
အပိုဒ်ငယ် ၇၄ တွင် “ငါတို့ကို ရန်သူတို့လက်မှကယ်နုတ်၍ အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ရှေ့တော်၌ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကိုယ်တော်ကို ဝတ်ပြုရသောအခွင့်ပေးမည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤအရာသည် အာဗြဟံနှင့် ဣသရေလလူမျိုးများအပေါ် ဘုရားသခင်၏က တိတော်ကို သတိ ပေးခြင်းဖြစ်၍ “ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်တော်ကို ဝတ်ပြုရ သော အခွင့်ပေးမည်” ဟု သူက ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ 
အပိုဒ်ငယ် ၇၆ မှ သူ၏သားကို သူပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။  “အ ချင်းသူငယ်၊ သင်သည်လည်း အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏ပရောဖက်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား သင်သည် ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်ကိုပြင်ဆင်ရန်လည်းကောင်း၊ကိုယ်တော်၏ လူ မျိုးတော်အား အပြစ်များခွင့် လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးအားဖြင့်သက်ရောက်သောကယ်တင်ခြင်းနှင့် ဆိုင်သည့်အသိပညာကို ပေးရန်လည်း ကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ရှေ့တော်၌ သွားလိမ့်မည်။”
ဤတွင် သူက “အပြစ်များခွင့် လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးအားဖြင့်သက် ရောက်သော ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင် သည့်အသိပညာကိုပေးရန်”ဟု ပြောခဲ့သည်။ မည်သူ့အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းပညာကို ပေးအပ်ခဲ့ သည်ဟု သူပြောခဲ့သနည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဖြစ်သည်။ သင်တို့အားလုံးသည် ဤအရာကို မြင်နိုင်ကြသလော။ ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်က သခင်ယေရှု သည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော ဘုရားသ ခင်၏သားတော်ဖြစ်သည် ဟူသောပညာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်ခဲ့ သည်။ 
မာကု အခန်းကြီး ၁ ကို ယခု ဖတ် ရှုကြပါစို့။  “ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်တော်၏ကောင်းမြတ်သောသတင်းအစမှာ ဤ သို့ဖြစ်၏။ “ကြည့်ရှုလော့။ သင်၏လမ်းကိုပြင်ဆင်မည့် ငါ၏စေတ မန်ကို သင့်ထက်အလျင် ဦးစွာငါစေလွှတ်မည်။” “တောကန္တာရ၌ ဟစ်ကြော်သောအသံမှာ ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်ကို ပြင်ဆင်ကြလော့။ ကိုယ်တော်၏လမ်းကြောင်းများကို ဖြောင့်တန်းစေကြလော့”ဟု ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းတွင် ရေးထားသည်နှင့်အညီ ယော ဟန်သည်ပေါ်ထွန်းလာ၍ တောကန္တာရ၌ ဗတ္တိဇံပေးကာ အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးအတွက် နောင်တနှင့်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကို ဟောပြောလေ၏။ ထိုအခါ ယုဒနယ်တစ်နယ်လုံးမှလူများနှင့် ဂျေရု ဆလင်မြို့သားအပေါင်းတို့သည် ယောဟန်ထံသို့သွား၍ မိမိတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြဝန်ခံလျက် ဂျော်ဒန်မြစ်တွင် သူ့ထံ၌ဗတ္တိဇံခံကြ၏”(မာကု ၁း၁-၅)။ 
ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ကြားကြ သောအခါ သူတို့သည် တပါးအမျိုးသားများ ၏ရုပ်တုများကိုးကွယ် ခြင်းမှ နောက်သို့ပြန်လှည့်ခဲ့ကြ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံ ယူခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယောဟန်က “သင်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံ တော်သို့ ပြန်လှည့်နိုင်ကြမည့်အကြောင်း ငါသည် သင်တို့ကို ရေဖြင့် ဗတ္တိဇံကို ပေးခဲ့တယ်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သားတော်သည် ကြွလာတော်မူ၍ ဤအပြုအမူအားဖြင့် ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ သင်တို့ ၏အပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည့်အကြောင့် ငါ့ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် ငါ့ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူသကဲ့သို့ ငါ့ထံမှ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံကို သင်တို့သည် ယုံကြည်ကြလျှင် ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းတွင် လက်များတင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များလွှဲပြောင်း သကဲ့သို့  သူတို့အပြစ်များအားလုံးသည်လည်းကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းလိမ့်မည်”ဟု သက်သေခံခဲ့သည်။ ထိုအရာမှာ ယောဟန် သက်သေခံချက် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်ဟူ သောအချက်မှာ ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမြစ်၌ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့ သည်ကို ဆိုလိုသည်။ “♪ချိုသာလှပစွာဖြင့် ငါတို့သည် လှပသော ကမ်း၌ တွေ့ကြလိမ့်မည်။ ငါတို့သည် ထိုလှပသောကမ်း၌ တွေ့ကြ လိမ့်မည်♪”ဟု စျာပန၌ ကျွန်ုပ်တို့ ကျူးဧကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေကြသောအခါ ယောဒန်မြစ်ကို ဖြတ်သန်းကြလိမ့်မည်။ ယောဒန် မြစ်သည် သေခြင်းမြစ် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ထိုနေရာတွင် လောကအပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ “အပြစ်၏ အခမှာ သေ ခြင်း”(ရောမ ၆း၂၃) ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။
 

ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးသောဗတ္တိဇံ

ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ လက်များ၏ အမျိုးအစားမှာ အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ

မဿဲ ၃း၁၃-၁၇ တွင် “ထိုကာလတွင် ယေရှုသည် ယောဟန်ထံ၌ဗတ္တိဇံခံရန် ဂါလိလဲနယ်မှ ဂျော်ဒန်မြစ်နားရှိ ယောဟန်ထံသို့ ကြွလာတော်မူ၏။ သို့ရာတွင် ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုတား ဆီးလျက်“အကျွန်ုပ်ကသာကိုယ်တော်ထံ၌ဗတ္တိဇံခံရမည်ဖြစ်ပါလျက် နှင့် ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူပါသလော”ဟု ဆို၏။ ယေရှုကလည်း“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။ အကြောင်းမူ ကား ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုအခွင့်ပေးလေ၏။ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံပြီးနောက် ရေထဲမှထွက်လာသည်နှင့် ကောင်းကင်သည်ပွင့်၍ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်ကာ မိမိအပေါ်သို့ ကြွလာတော်မူသည်ကို မြင်တော်မူ၏။ ကောင်းကင်မှလည်း “ဤသူကား ငါ၏ချစ်သားပေ တည်း။သူ့ကိုငါနှစ်သက်၏”ဟုအသံတော်ထွက်ပေါ်လာ၏”ဟုကျွန်ုပ် တို့ဖတ်ရကြသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်သို့ ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်သည် ယောဟန်ထံ “ငါ့ကို ဗတ္တိဇံပေးပါ”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယော ဟန်က“မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကို ဗတ္တိဇံပေးရန် ကျွန်ုပ် ထံကြွလာတော်မူသလော”ဟု ပြန်လျှောက်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးတို့၏ယဇ်ပရောဟိတ်များသည်အတူတူ တွေ့ခဲ့ကြသည်။ 
ဟေဗြဲသြဝါဒစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မေခိဇဒက်၏အ မိန့်နှင့်အညီ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ထာဝရ ယဇ်ပရောဟိတ် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏မျိုးရိုးစာရင်းပါတော်မူ သည်ကို ဆိုလိုသည်။ ကိုယ်တော်သည် အာရုန်၏အမျိုးအနွယ် သို့မ ဟုတ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်စုံတစ်ဉီး၏အမျိုးအနွယ်မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်တော်မူ သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြောင့် မျိုးရိုး စာ ရင်းမလိုအပ်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုန်းစည်းစိမ်ကို စွန့်လွှတ်တော်မူခဲ့၍ မိမိလူများကို ကယ်တင်တော်မူရန် ဤလောက သို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်။ 
ကိုယ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူသည့်အ ကြောင်းမှာစာတန်၏လှည့်စားမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသူ အပြစ် များအားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူရန် ဖြစ်သည်။  ထိုပြင် ကိုယ်တော် သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောက အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့သည်။ “ယေရှုကလည်း“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုအခွင့်ပေးလေ၏။”
“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။” အခွင့်ပေးပါ။  သခင်ယေရှု သည် လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားကို အမိန့်ပေးတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူရန် မိမိခေါင်းကို ညွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်ထံ ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းအမှုပြူသောအခါ အပြစ်သားတစ်ဉီး သို့မဟုတ် ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ၎င်း၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်များ တင်၍ အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ‘လူတစ်ဉီးလက်များတင် ခြင်း’မှာ ‘လွှဲပြောင်းခြင်း’ကို ဆိုလိုသည်။ 
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။  ထိုအ ရာမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်လက်များတင်ခြင်းနှင့်အတူတူ ဖြစ်သည်။ ‘လွှဲပြောင်းခြင်း၊’ ‘မြှုပ်နှံခြင်း၊’ ‘ဆေးကြောခြင်း’နှင့် ‘ပူဇော်ခြင်း’ တို့ သည် အတူတူ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် အမှန်ဖြစ်ပျက် သောအရာဖြစ်၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် ၎င်း၏အရိပ်ဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် သိုးသငယ်ပေါ် တွင် လက်များတင်ခဲ့သောအခါ အပြစ်သည် သိုးသငယ်ပေါ်သို့ ရောက်ခဲ့၍ သိုးသငယ်သည် အသတ်ခံရသည်။ သိုးသငယ်သည် သေသောအခါ မြေမြှုပ်ခဲ့သည်။ သိုးသငယ်ပေါ်တွင် လက်များတင်ခဲ့ သူ၏အပြစ်များကိုယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံရသောတိရစ္ဆာန်အပေါ်သို့ရောက် ခဲ့သောကြောင့် အပြစ်များကြောင့် သိုးသငယ်သည် အသတ်ခံရ သည်။ အပြစ်များကို သိုးသငယ်ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့လျှင် ယဇ်ပူဇော် ခြင်းစနစ်နှင့်အညီ သိုးသငယ်ကို ပူဇော်သောသူသည် အပြစ်နှင့်ကင်း လွှတ်သလော။ ကင်းလွှတ်သည်။ 
ဤလက်ကိုင်ပါဝါသည် အပြစ်ဖြစ်၍ ဤမိုက်ခွက်သည် သိုးသ ငယ်ဆိုကြပါစို့။ ကျွန်တော်သည် ဤမိုက်ခွက်ပေါ်တွင် လက်များတင် သောအခါ ဤအပြစ်ကို ၎င်းအပေါ်၊ သိုးသငယ်ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ထိုသို့ပြုရန် ဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့ သည်။ “သင်၏လက်များကို တင်ပါ။” ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလ တွင် အပြစ်များရွေးနှုတ်ရန်အတွက် လူတစ်ဉီးသည် ယဇ်ကောင်၏ ဉီးခေါင်းပေါ်တွင် လက်များတင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သူသည် အပြစ်မရှိတော့ပေ။ ထိုနည်းတူ၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမှာ ဆေး ကြော ခြင်း၊ မြှုပ်နှံခြင်းနှင့် လောအပြစ်များကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအရာမှာ ၎င်း၏ဆိုလိုချက် ဖြစ်သည်။ 

ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစေရန်မှာ အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း
သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များ အားလုံးကို ဆေးကြောခြင်း ဖြစ်သည်

ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန်အတွက်ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သောအခါ ၎င်း တို့အားလုံးသည်ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ရောက်ခဲ့ကြသလော။ လောက အပြစ်များအားလုံးသည် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ ရောက်ခဲ့၍ လူသား အားလုံးသည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ယဇ် ကောင်များအပေါ် အပြစ်များလွှဲပြောင်းဖြစ်နှင့်အတူတူ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဂါလိလဲမှ ယောဒန်မြစ်သို့ ကြွတော်မူခဲ့၍ “ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”(မဿဲ ၃း ၁၅)ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေး ခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးပြည့် စုံစေရန်သူတို့အတွက်သင့်တော်သည်ဟုကိုယ်တော်သည် ယောဟန် အားမိန့်တော်မူခဲ့သည်။‘‌ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံး’မှာ‘အသင့်တော်ဆုံး နှင့်အတော်လျော်ဆုံး”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။  တစ်နည်းအားဖြင့် ‘ထိုကြောင့်’ စကားလုံးသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း အားလုံးပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခြင်းနှင့် သခင်ယေရှု သည် ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းတို့မှာ ကိုယ်တော်အပေါ်သို့အ ပြစ်များအားလုံးလွှဲပြောင်းရန် လုပ်‌ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်ကို ဤအရာ က ဆိုလိုသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းများပေါ်တွင် အခြေ ပြု၍ ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ပေးအပ်တော်မူသည်။ “လူသားအားလုံးသည် အပြစ်မှ ဒုက္ခရောက်က၍ အပြစ်များကြောင့် စာတန်၏ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်း ခံရ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ စေလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် သင်သည် လူသားများ၏ကိုယ်စားနှင့် အာရုန်၏မျိုးနွယ် တစ်ပါးအဖြစ် လူသား များအားလုံးအတွက် ငါ့ကို ဗတ္တိဇံပေးသင့်တယ်။ ငါသည် ယောဟန်၊ သင်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံသင့်တယ်။ ထိုနောက် ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုသည် ပည့်စုံလိမ့်မည်။” 
 “ကျွန်တော် နားလည်တယ်” ဟု ယောဟန်က ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ 
ထိုကြောင့် ယောဟန်သည် သခင် ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။ သူသည် သခင်ယေရှု၏ဉီးခေါင်းပေါ်တွင် လက်များတင်ခဲ့၍ ကိုယ် တော်အပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေး ကြောပေးတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။  ယခုတွင် ကိုယ်တော်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ် တင်နိုင်သည်။ သင်ယုံကြည်သလော။ 
ကိုယ်တော်သည်လူသားများ ကိုယ်စားပြုသူ၏လက်များအား ဖြင့် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့ပြီးနောက် သခင်ယေရှုသည် အမှုတော်မြတ်၌ ပထမဉီးဆုံး လူအများအလုပ်ငန်းအဖြစ် မိမိ ကိုယ် ပေါ်တွင် လောကအပြစ်များအားဖြင့် သုံးနှစ်နှင့်ခြောက်လပတ်လုံး ဒေသစာရီလှည့်လည်တော်မူ၍ သတင်းကောင်းဟောပြောတော် မူခဲ့ သည်။ 
ကိုယ်တော်သည် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုဖြင့် အဖမ်းခံရသူ အမျိုးသမီးထံ “ငါသည် လည်းသင့်အပြစ်ဒဏ်မစီရင်”ဟု မိန့်တော် မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိအပေါ်သို့ သူမ၏အပြစ်များအားလုံး ကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ၎င်းတို့အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အ သေခံရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် သူမကို ပြစ်ဒဏ်စီ ရင်တော်မမူခဲ့ပေ။  ကိုယ်တော်ဂေသရှေမန်ခေါ် နေရာတွင်တစ်ခု တွင် ဆုတောင်စဉ်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ ဘုရားသခင်၏တရား စီရင်တော်မူခြင်းကို ကိုယ်တော့်ထံမှ လွှဲစေရန် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ဆုတောင်းတော်မူခဲ့သော်လည်း မကြာမီ အရှုံးပေး၍ “ကျွန်ုပ်အလိုအ တိုင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တော့်အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေ”(လုကာ ၂၂း၄၂)ဟု ပြောခဲ့သည်။ 
 

“လောကအပြစ်များကို ယူ‌ဆောင်သွားတော်မူသော သိုးသငယ်ကို ကြည့်ကြလော့”

သခင်ယေရှုသည် အပြစ် မည်မျှ ယူဆောင်ခဲ့သနည်း
လောကအပြစ်များအားလုံး

ယောဟန် ၁း၂၉ တွင် “နောက်တစ်နေ့၌ ယောဟန်သည် မိမိထံသို့ ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်လျှင် “ကြည့်လော့။ ဤလော က၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေ ရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့၍ နောက်တစ်နေ့တွင် သခင်ယေရှုသည် သူ့ထံကြွ လာတော်မူ၍ သူက လူများထံ ““ကြည့်လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထိုအရာမှာ သူ၏သက်သေခံချက် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ဤလောကသို့ ကြွဆင်း တော် မူခဲ့၍ အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်သည် နောက်တဖန် သက်သေခံခဲ့သည်။ ယောဟန် ၁း၃၅-၃၆ တွင် “နောက်တစ်နေ့၌ ယောဟန်သည် တစ်ဖန် မိမိ၏တပည့်နှစ်ဦးတို့နှင့်အတူ ရပ်နေစဉ် ယေရှုကြွတော်မူသည်ကိုမြင်၍ “ကြည့်လော့။ ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”ဟု ဆို၏”ဟု ဖော် ပြထားသည်။ 
ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်တော်မှာ သခင်ယေရှုသည် ဣသရေ လလူမျိုးများ၏အပြစ်များအတွက် အသေခံသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ဖော်ပြခဲ့သော စစ်မှန်၍ မှန်ကန်သောယဇ်ကောင်ဖြစ်တော်မူသည့် အချက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘုရားသ ခင်၏သားတော်နှင့် ဖန်ဆင်းရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ကမ္ဘာဖန်ဆင်းခြင်းမှကမ္ဘာကုန်ဆုံးသည့်နေ့အထိ၊ ဗီဇအပြစ်မှ ကျွန်ုပ် တို့ဒုစရိုက်အပြစ်များအားလုံး၊ အပြစ်များမှအစ အမှားများအားလုံး အပြစ် များအားလုံးတို့ကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန် ဤလောကသို့ ကြွဆင်း တော်မူခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့ သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များလုံးကို ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့၍ ယုံကြည်သူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံ သောရွေးနှုတ် ခြင်းကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ သင်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သ လော။ “ဤလောက၏အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားတော်မူ သောဘုရား သခင်၏သိုးသငယ်တော်။”
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်က ကိုယ်‌တော်သည် ဤလော ကသို့ ဖွားမြင်တော်မူ၍ အေဒီ ၃၀နှစ်တွင် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။  အေဒီ ၁ ခုနှစ်သည် သခင်ယေရှုဖွားမြင်သောနှစ် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်မတိုင် မီအချိန်ကို ဘီစီ ဟုမှည့်ခေါ်၍ သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခြင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ 
အေဒီ ၃၀ ခုနှစ်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့၍နောက်တစ်နေ့တွင် ယောဟန်သည် လူများထံ “ကြည့် လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ လူများသည် သူတို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော သခင်ယေ ရှုကို ယုံကြည်ရန် သူပြောသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သိုးငယ်တော်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့ သောအရှင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟု သူသက်သေခံခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့၍ အပြစ်နှင့်တိုက်ခိုက်သောမကုန်နိုင်သော စစ်ပွဲကို ကုန်ဆုံးစေတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏သား တော်သည် အပြစ် များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်မရှိကြတော့ပေ။ သခင်ယေရှုသည် သင်နှင့်ကျွန်တော် တို့၏အပြစ်များ၊ အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည် ဟု ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သက်သေခံခဲ့သည်။ “လူအပေါင်းတို့သည် သူ့အားဖြင့် ယုံကြည်လာမည့်အကြောင်း သူသည် အလင်း၏အ ကြောင်းကိုသက်သေခံရန် သက်သေအဖြစ်လာ၏”(ယောဟန် ၁း၇)။ 
ယောဟန်၏သက်သေခံချက်မပါဘဲသခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးယူ ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ သိနိုင်ကြမည်နည်း။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အ သေခံတော်မူခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာ မကြာခဏပြောသော်လည်း ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့သည်ဟု ဗတ္တိဇံယောဟန်က ရှင်းလင်းစွာ သက်သေခံခဲ့ သည်။ 

လောကအပြစ်မှာ အပြစ် မည်မျှ ဖြစ်သနည်း
အစအဉီးမှကမ္ဘာကုန်ဆုံးသည့်အထိ လူသားများအားလုံး၏အပြစ်များ အားလုံး ဖြစ်သည်

လူများစွာတို့သည် သခင် ယေရှုအသေခံတော်မူပြီးနောက်အ ချက်ကို သက်ခံကြသော်လည်း ကိုယ်တော်အသက်ရှင်တော်မူစဉ် ယောဟန်တစ်ဉီးတည်းသာ ၎င်းကို သက်သေခံခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါ သည်။ သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များသည်လည်း သခင်ယေရှု၏ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကို သက်သေခံခဲ့ကြသည်။  သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ကို လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုလည်း ကောင်း သူတို့က သက်သေခံခဲ့ကြသည်။  
သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူ ခဲ့သည်။ ယခု စာဖန်သူ၊ သင်သည် အသက် ၁၀၀နှစ်ရှိခဲ့ပြီလော။ သခင်ယေရှုသည် အသက် ၃၀ နှစ်စေ့သောအခါ လောကအပြစ် များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။  အောက်တွင်ဖော်ပြထား သော ဇယားကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။  

ပထမလူသားဖန်ဆင်းခဲ့သော အချိန်မှာ သခင်ယေရှုကြွလာ တော်မမူမီ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ခန့်ရှိသည် ဆိုကြပါစို့။ သခငယေရှု ကြွလာတော်မူခဲ့ခြင်းသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်ခန့်သာရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာသည် မည်မျှကြာ တည်တံ့လိမ့်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိကြသော် လည်း နောက်ဆုံးသောအချိန်သည် အမှန်အကန် ရောက်လာလိမ့် မည်။ကိုယ်တော်သည် “ငါသည် အာလဖာနှင့်အိုမီဂါဖြစ်၏။ အဦးဆုံး နှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်၏။ အစနှင့်အဆုံးဖြစ်၏”(ဗျာဒိတ် ၂၂း၁၃)ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုကြောင့် ကမ္ဘာကုန်ဆုံး ခြင်းအမှန်အကန် ရောက်လာလိမ့် မည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၂က ထိုအချက်ကို ညွှန်ပြခဲ့သည်။  အေဒီ ၃၀ ခုနှစ်တွင် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသေခံ တော်မမူမီ ၃ နှစ်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။  
“ကြည့်လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း။” ကိုယ်တော်သည် သင်နှင့် ကျွန်တော်တို့အပြစ်များ၊ လောကအပြစ်များကို ယူ‌ဆောင် သွား တော်မူခဲ့သည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုဖွားမြင် တော်မူခြင်းမှစ ၍ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ခဲ့၍ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်အသက်ရှင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်ရှင်ကြ သေး၍ နေ့တိုင်း အပြစ်ကျူးလွန်ကြသော်လည်း သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော် မူခဲ့သော ဘုရားသခင် ၏သိုးသငယ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးဖွားသည်အချိန်ကစ၍ ဤလောက၌ အ သက်ရှင်ကြကာ အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးဖွား သည့်အချိန်မှစ၍ အပြစ်များအားလုံး ကျူးလွန်သလော။ သို့မဟုတ် မကျူးလွန်သလော။ —ကျူးလွန်ကြသည်။—ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး အား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။  ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေး ဖွားသည့်အချိန်မှစ ၍ ၁၀ နှစ်အထိ အပြစ်ကျူးလွန်ကြသလော။ သို့မဟုတ် မကျူးလွန် ကြသလော။  —ကျူးလွန်ကြသည်။—  ထိုနောက် ထိုအပြစ်များကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းသလော။ မလွှဲ ပြောင်းသလော။   — လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။—အပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ မလွှဲပြောင်းလျှင် ကိုယ်တော်သည် မည်သို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်နည်း။ အပြစ်များအားလုံး ကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ 
အသက် ၁၁နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကျူးလွန်ကြ သလော။ သို့မဟုတ် မကျူးလွန်ကြသလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသားများနှင့်ကာယကံတို့ဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း၌ တတ်ကျွမ်းကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်မကျူးလွန်ရန် သွန်သင်ခြင်းခံရကြသော်လည်း သဘာဝ အားဖြင့် အပြစ်များကျူးလွန်ရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။ ထိုအပြစ်များအား လုံးကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော် မူသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်ကျူးလွန်ကြသော အရာကို ကိုယ်တော် သိတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ထို အပြစ်များအားလုံးကို ရှေးမဆွကတည်းက ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောက၌ မည်မျှကာ အသက်ရှင်လေ့ရှိကြ သနည်း။ နှစ်ပေါင်း ၇၀ခန့် အသက်ရှင်ကြသည်ဆိုကြပါစို့။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ထိုနှစ်ပေါင်း ၇၀ အတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များအား လုံးကို စုစည်းကြလျှင် မည်မျှ လေးလံလိမ့််မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို ၈တန် ကုန်သည်ကားကြီး ထဲသို့ထည့်သွင်းလျှင် ကုန်သည် ကားကြီး အစီး ၁၀၀ ထက်မနည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ 
တစ်ဘဝလုံးအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်မည့် အပြစ်များသည် မည်မျှ များပြားသည်ကို တွေးကြည့်ပါ။  ထိုအရာတို့သည် လောက အပြစ်များ ဖြစ်ကြသလော။ သို့မဟုတ် မဖြစ်ကြသလော။ ၎င်းတို့ သည် လောက၏အပြစ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မွေးဖွားသည့်အချိန်မှ ၁၀ နှစ်အထိ၊ ၁၀ နှစ်မှ ၂၀ အထိ၊ ၂၀ မှ ၃၀ အထိ၊ သေသည့်အထိ အပြစ်ကျူးလွန်ကြသော်လည်း ထိုအပြစ်များအားလုံးသည် လောကအပြစ်များ၌ ပါဝင်ကြသော ကြောင့် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ထိုအပြစ်များအလုံးကို သခင် ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
 

လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်

သခင်ယေရှုသည် အပြစ်မည်မျှ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သနည်း
ကမ္ဘာကုန်ဆုံးသည့်အထိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများ၊ ကျွန်ပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များ ၏အပြစ်များအားလုံး

သခင်ယေရှုသည် ထိုအပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြော ပေး တော်မူရန် ဇာတိအသွေးအသားဖြင့် ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် မိမိကိုယ်တိုင် ဗတ္တိဇံမ ပေးနိုင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မိမိ အစေခံ၊ ရွေးချယ်ခြင်းခံ ရသော လူသားများအားလုံး၏ကိုယ်စားလှယ် ယောဟန်ကို စေလွှတ် တော်မူခဲ့သည်။သမ္မာကျမ်းစာတွင်“နာမတော်ကို အံ့ဩဖွယ်၊ တိုင်ပင် ဖက်၊ တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်၊ ထာဝရအဖ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၉း၆) ဟု ရေးထားခဲ့သည်။ 
ကိုယ်တော်သည် မိမိကိုယ်တိုင်၊ မိမိဉာဏ်တော်၊ မိမိ အကြံ အားဖြင့် ကိုယ်တော်၏ကိုယ်စားလှယ်ကို ကြိုတင်စေလွတ် တော်မဲ့ ၍ ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ သခင်ယေရှုသည် လောကအ ပြစ်များ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန် လူ့ဇာတိကို ခံယူတော် မူခဲ့ သည်။ဤအရာသည် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့သောအလွန် အံ့ သြဖွယ်ကောင်းသော ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ 
ထိုအရာသည် အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မဟုတ်လော။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တော်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသော လူသားများ အားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူ၍ ကားစင် တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှလူသားများအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်း ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကို ရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။  အသက် ၂၀မှ ၃၀၊ ၃၀မှ ၄၀၊ ၄၀မှ ၆၀၊ မှ ၇၀၊ မှ ၁၀၀နှင့် သင်၏သား သမီးအားလုံးအပြစ်များအားလုံးကို ကြည့်ကြပါစို့။ ကိုယ်တော်သည် ထို အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သလော။ သို့မဟုတ် ကိုယ်တော်သည် ဖယ်ရှားတော်မမူခဲ့သ‌လော။ ဟုတ်ပါသည်။ ကိုယ် တော်သည် ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်သည် သခင် ယေရှုခရစ်တော်၊ လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ 
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို သခင် ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်း၍ ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့ပြင်ဆင်ပေး တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းရရှိနိုင်ကြသည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြ သလော။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သ‌လော။ သို့မဟုတ် မလွှဲပြောင်း ခဲ့သလော။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သခင်ယေရှုပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများမဟုတ်ကြတော့ပေ။ —
ဤလောက၌ အပြစ်ရှိသည်ဟု မည်သူသည် ပြောဝံ့ကြမည် နည်း။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်ကို ကိုယ်တော်သိတော်မူသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် အနာဂတ်အ ပြစ်များကိုလည်း ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။   ကျွန်ုပ်တို့အချို့တို့ သည် အသက် ၅၀နှစ် မပြည့်ကြ၍ အချို့တို့သည်လည်း ၂၅နှစ် တောင်အသက်မရှင်ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အချို့တို့သည် ကျွန် တော်အပါအတွင် ထာဝရအသက်ရှင်သူမတျားအဖြစ်မိမိအ ကြောင်း ကို ပြောတတ်ကြသည်။ ခက်ထန်သောဘဝများဖြင့် အသက်ရှင် သူကျွန်ုပ်တို့များစွာရှိကြသည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်တော်ရှင်း ပြပါရစေ။ လိပ်ပြာတစ်ကောင် ၏ဘဝသက်တမ်းတစ်ဝက်မှာ မည်မျှ ဖြစ်သနည်း။ ၁၂ နာရီခန့်သာ ဖြစ်သည်။  
“ဘုရားရေ။ ငါ ဒီလူ၊ ဟိုလူကို တွေ့၍ ငါ့ကို ရေပက်ကြတယ်။ ငါက သေခါနီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ မင်းတို့သိတယ်။ ငါက ဒီလို ရက် စက် ကြမ်းကြုတ်သောသူကို ငါ့ဘဝတစ်ဝက်တွင် မတွေ့ဖူးခဲ့ပါ။” ၎င်း သည် ၁၂ နာရီသာ အသက်ရှင်ခဲ့၍ ပြောစရာစကားမဆုံးနိုင်ပေ။ သို့သော် ၎င်း၏ဘဝတစ် ဝက်သည် ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။ 
ညနေ ၇ သို့မဟုတ် ၈ နာရီတွင် ၎င်း သည် ဘဝ၏ဆည်းဆာကို တွေ့ကြုံ၍ခေတ္တအတွင်းသေခဲ့ရသည်။လိပ်ပြာအချို့တို့သည်အသက် ၂၀နာရီ၊ အချို့တို့သည် ၂၁ နာရီ ရှင်သန်နိုင်၍ အချို့တို့သည် ရင့်မှည့် သော၂၄ နာရီအထိ ရှင်သန်ကြသည်။  သူတို့သည် ရှည်လျားသော ဘဝအတွေ့အကြုံများကို ပြောနိုင်ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဘယ်အရာနှင့်တူသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်း ၇၀ သို့မ ဟုတ် ၈၀ အသက်ရှင်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ငါကို မသ ရော်ပါနှင့်”ဟု ပြောနိုင်ကြသည်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံသည် ကျွန်ုပ် တို့မျက်စိများအားလုံးတွင် ဘာမျှ မဟုတ်ပေ။ 
ဤပုံဥပမာကို ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားဆက် နွယ်မှုအ တွက် အသုံးချကြပါစို့။ ဘုရားသခင်သည် ထာဝရဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသည်။  ကိုယ်တော်သည် အစနှင့်ကမ္ဘာအဆုံးကို ဆုံးဖြတ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုယ်တော်သည် ထာဝရကာ လ၏ ကန့်သတ်ချက်ဘောင်ကျော်လွန်၍ ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူ သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိထာဝရအခြေအနေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြည့်ရှုတော်မူသည်။ 
တစ်ချိန်က ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူလျက် “အမှုပြီးပြီ”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် သုံးရက်မြောက် သောနေ့၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့၍ ကောင်းကင်သို့ ချီဆောင် ခြင်းကို ခံတော်မူခဲ့သည်။ ယခုတွင် ကိုယ်တော်သည် ထာဝရ စိုးစံ တော်မူသည်။ ယခုတွင် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဉီးချင်းစီ တိုင်းကို ကြည့်ရှုတော်မူသည်။ 
လူတစ်ဉီးက “အို၊ ကိုယ်တော်၊ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်များစွာ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် နှစ်ပေါင်း ၂၀သာ အသက်ရှင်ခဲ့သော် လည်း အပြစ်များစွာ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်”ဟု ပြောနိုင်သည်။ “ကျွန်ုပ် သည် နှစ်ပေါင်း ၃၀သာအသက်ရှင်၍ အပြစ်များစွာ ကျူးလွန်ခဲ့ တယ်။ အလွန် အပြစ်များပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်များမရှိဘဲ အဘယ်သို့ နေနိုင်မလဲ။” 
သို့သော် ထာဝရ၌နေသူကိုယ်တော်က “ငါ့ ကိုမရယ်ပြပါနှင့်။ ငါကယခုထိသင်၏အပြစ်များသာမကသင်မမွေးမီ သင်၏ဘိုးဘေး များ အပြစ်များနှင့် သင်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် အသက်ရှင်မည့် သင်၏ သားသမီးများအားလုံး၏အပြစ်များကိုပါ ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်”ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ 
ကိုယ်တော်သည် ဤအရာကို ထာဝရကာလဘောင်မှ ပြော တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သလော။  ထိုအရာကို ယုံကြည်၍ သင့်ထံအခမဲ့ပေးထားသော ကယ်တင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကို လက်ခံပါ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ပါ။ 
သင်သည် မိမိအတွေးအခေါ်များဖြင့် မိမိကိုယ် ကိုကိုယ် မျက်စိ မကန်းစေဘဲ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ယုံကြည်ပါ။ ‘ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးပြည့်စုံစေခြင်းမှာ သင့်တော်သည်။’  လော ကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သူ၊ ဘုရားသခင်၏သိုးသ ငယ်တော်သည် ‌ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ သည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ယူဆောင်တော်မူခဲ့သလော။ သို့မဟုတ် ယူဆောင်တော်မမူခဲ့သလော။ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ သည်။ 

သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် နောက်အသက်မချုပ်မီ အဘယ်အရာကို မိန့်တော်မူခဲ့သနည်း
“အမှုပြီးပြီ”

ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ပုန္တိပိ လတ်၏တရားရုံး၌ သေဒဏ်တရားစီရင်ခြင်းခံရ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ဆွဲချိတ်ခြင်းခံ တော်မူခဲ့သည်။ 
“ကိုယ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ထမ်းလျက် ဦးခေါင်းခွံအရပ်ဟုခေါ်သောနေရာသို့ ထွက်သွားတော်မူ၏။(ထိုအရပ် ကို ဟေဗြဲဘာသာစကားအားဖြင့် ဂေါလ ဂေါသဟုခေါ်သည်။) သူတို့သည် ထိုအရပ်၌ ကိုယ်တော်ကို အခြားသောသူနှစ်ဦးတို့နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌တင်ကြ၏။ ယေရှုကိုအလယ်၌ထား၍ ထိုသူနှစ်ဦးတို့ကို ကိုယ်တော်၏တစ်ဖက်တစ် ချက်စီ၌ထားကြ၏။ ပိလတ်မင်းသည် ကမ္ပည်းကိုလည်း ရေးထိုး၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာတပ်ထား၏။ ထိုကမ္ပည်းတွင် “ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဘုရင်၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှု”ဟု ရေးထား၏။ ယေရှုကို လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်၌တင်ကြသောအရပ်သည် မြို့နှင့်နီးသည့်အပြင် ထိုကမ္ပည်းကို ဟေဗြဲဘာသာ၊ လက်တင်ဘာသာနှင့် ဂရိဘာသာတို့ဖြင့် ရေးထားသည်ဖြစ်၍ များစွာသောဂျူးလူမျိုးတို့သည် ၎င်းကိုဖတ်ကြ၏”(ယောဟန် ၁၉း၁၇-၂၀)။  
ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အ သေခံတော်မူခဲ့ပြီး နောက်မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ “ထို့နောက် ယေရှုသည် အမှုအလုံးစုံပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သိတော်မူ၍ ကျမ်းစာကိုပြည့်စုံစေရန်“ငါရေငတ်သည်”ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုအရပ်၌ ဝိုင်ချဉ် အပြည့်ရှိသော အိုးတစ်လုံးကိုထားရှိသည်ဖြစ်၍ လူတို့သည် ဝိုင်ချဉ်ဝနေသောရေမြှုပ်ကို ဟုဿုပ်ရိုးတံအဖျား၌တပ်လျက် နှုတ်ခမ်းတော်နားသို့ကပ်ပေးကြ၏။ ထိုသို့ ဝိုင်ချဉ်ကိုခံယူပြီးသောအခါ ယေရှုသည်“အမှုပြီးပြီ”ဟု မိန့်တော်မူလျက် ဦးခေါင်းတော်ငိုက်စိုက်ကျကာ အသက်ကိုစွန့်တော်မူ၏”(ယောဟန် ၁၉း၂၈-၃၀)။
ကိုယ်တော်သည် ချဉ်စော်ကားသောစပျစ်ရည်ကို ခံယူတော်မူခဲ့ ပြီးနောက် “အမှုပြီးပြီ”ဟု ငိုကြွေး၍ ခေါင်းတော်ကို ငုတ်လျက် အ သက်ချုပ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် အမှန်အကန် အသေခံ တော်မူခဲ့သည်။  သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် သုံး ရက်မြောက်သော နေ့၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့၍ ကောင်းကင်ပေါ်သို့ ချီဆောင်ခြင်း ခံတော်မူခဲ့သည်။ ဟေဗြဲ ၁၀း၁-၉ ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြပါစို့။  “ပညတ်တရားသည် နောင်လာမည့်ကောင်းသောအရာများ၏အရိပ်မျှသာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဌာန်အစစ်အမှန်မဟုတ်သောကြောင့် နှစ်စဉ် အမြဲမပြတ်ပူဇော်နေသည့် တူညီသောယဇ်များအားဖြင့် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်သောသူတို့ကို မစုံလင်စေနိုင်ပေ။ အကယ်၍ စုံလင်စေနိုင်ခဲ့လျှင် ဝတ်ပြုသောသူတို့သည် တစ်ခါတည်းနှင့် စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်လျက် အပြစ်ရှိသည်ဟူသောအသိစိတ်မရှိတော့သဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုရပ်တန့်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်လော။ သို့သော် ထိုသို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကိုနှစ်စဉ် ပြန်လည်အောက်မေ့ကြ၏။ အကြောင်းမူကား နွားလားနှင့်ဆိတ်တို့၏သွေးသည် အပြစ်များကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါ “ကိုယ်တော်သည် ယဇ်ကောင်နှင့်ပူဇော်သက္ကာတို့ကိုအလိုမရှိဘဲ အကျွန်ုပ်အတွက် ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင် ဆင်ထားတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည် မီးရှို့ရာယဇ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာယဇ်တို့ကို နှစ် သက်တော်မမူ။ ထိုအခါ အကျွန်ုပ်က ‘ကျမ်းစာအုပ်၌ အကျွန်ုပ်ကိုရည်ညွှန်း၍ရေးထားသည့်အတိုင်း ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကို ဆောင်ရွက်ရန် အကျွန်ုပ်လာပါ၏ဘုရား’ဟု လျှောက်လေ၏”ဟူ၍ မိန့်တော်မူ၏။ ပထမအနေဖြင့် “ကိုယ်တော်သည် ပညတ်တရားအရပူဇော်သောအရာများတည်းဟူသော ယဇ်ကောင်နှင့်ပူ ဇော်သက္ကာများ၊ မီးရှို့ရာယဇ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာယဇ်များကို အလိုမရှိ။ နှစ်သက်တော်မူခြင်းလည်းမရှိ”ဟု ဆို၏။ ထို့နောက် “ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန် အကျွန်ုပ်လာပါ၏”ဟု ဆို၏။ ဤသို့ ဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ဒုတိယပူဇော်ခြင်းကိုတည်စေရန် ပထမပူဇော်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်တော်မူ၏။”
 

ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်း
 
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ပြီးနောက် နေ့စဉ်အပြစ်ပြဿနာကို မည်သို့ ဖြေရှင်းနိုင်ကြသနည်း
ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု အတည် ပြုခြင်းအားဖြင့် 

တစ်နည်းအားဖြင့် ယဇ်ပူဇော်စနစ်၊ ပညတ်မှာ လာမည့်ကောင်း သောအရာများ၏အရိပ်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ယဇ်ပူဇော် ခြင်းများ၊သိုးများနှင့်ဆိတ်များကသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကြွလာ တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဖယ်ရှားပေးရန် တူညီသောအ ပြုအမူဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား ဖွင့်ပြခဲ့သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏လူများအားလုံး၊ ဒါဝိဒ်၊ အာဗြဟံနှင့် အခြား အားလုံးတို့သည် သူတို့ထံ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း စနစ်သည် အဘယ်အရာ ဆိုလိုသည်ကို သိခဲ့ကြ၍ ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ မေရှိယ၊ ခရစ်တော် (ခရစ်တော်မှာ‘ဘိသိက်ခြင်းခံရသူ ရှင်ဘုရင်’ဆိုလိုသည်)သည် သူတို့ အပြစ်များအားလုံး ဆေးကြောပေးတော်မူရန် တစ်နေ့ကြွလာတော်မူ လိမ့်မည်ဟုထင်ရှားစေခဲ့သည်။သူတို့သည်ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ယုံကြည် ခဲ့ကြ၍ သူတို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ 
ပညတ်တော်မှ လာမည့်ကောင်းသောအရာများ၏ပုံရိပ်ဖြစ် သည်။  နေ့စဉ်နေ့တိုင်း၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သူတို့၏အပြစ်များအတွက် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာသည် သူတို့ကို လုံးဝရွေးနှုတ်တော်မမူနိုင်ပေ။ ထို ကြောင့် ပြည့်စုံ၍ထာဝရတည်ရှိသူ၊ အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့သူ၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် လောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်။ 
ကျမ်းစာတွင် ကိုယ်တော့်အကြောင်းကို ရေးထားသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုသည် ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ “ထို့နောက် “ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန် အကျွန်ုပ်လာပါ၏”ဟု ဆို၏။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ဒုတိယပူဇော်ခြင်းကိုတည်စေရန် ပထမပူဇော်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်တော်မူ၏။” သခင်ယေရှု ခရစ်တော် သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ရေးထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များမှရွေး နှုတ်ခြင်း ခံရကြသည်။ 
ဟေဗြဲ ၁၀း၁၀ ကို ဖတ်ရှုကြပါစို့။ “ထိုအလိုတော်နှင့်အညီ ယေရှုခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို တစ်ကြိမ်တည်းနှင့်အပြီး ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် သန့်ရှင်းစေခြင်းခံရကြ၏။” ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာပူဇော်ခြင်းအား ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း စင်ကြယ်ခြင်းခံရကြသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် စင် ကြယ်ခဲ့ကြသလော။ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းသေးသလော။  — ကျွန်ုပ် တို့သည် စင်ကြယ်ခဲ့ကြသည်။—
ဤအရာသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ ခမည်းတော်ဘု ရားသခင်သည် မိမိသားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံအားဖြင့် ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းရန် သားတော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံကို ခံယူတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ထာဝရအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် အပြစ်ကြောင့် ဒုက္ခခံနေသောကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးကို ရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုအရာသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် ထာဝရယဇ်ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ဆက်ကပ် တော် မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စင်ကြယ်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သ ခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်ပေးလှူတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံ တော်မူခဲ့သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စင်ကြယ်ခြင်းခံရကြသောကြောင့် တရားစီ ရင်ခြင်းခံစရာမလိုအပ်‌တော့ပေ။ နေ့စဉ်အပြစ်များအားလုံးသည် အ ခြားယဇ်ပူဇော်သက္ကာအားဖြင့် ဆေးကြောရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ယဇ်ပူဇော်သက္ကာသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပြုလုပ် ရန် လိုအပ်သည်။ 
 


‌ပေတရု၏ခြေထောက်ကို သခင်ယေရှုဆေးကြောခြင်း၏ ဝိညာဉ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ်
    

ကျွန်ုပ်တို့သည် နောင်တအတွက် ဆုတောင်းရန်လိုအပ်သော အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရှိသလော
မရှိပေ

ယောဟန် ၁၃ တွင် ပေတရု၏ခြေများကို သခင်ယေရှုဆေး ကြောခြင်း၏ပုံပြင်ကို တွေ့ရသည်။ အနာဂတ်တွင် ပေတရုသည် အ ပြစ်များကို ကျူးလွန်လိမ့်မည်ထင်ရှားစေရန်နှင့် ကိုယ်တော်သည် ထိုအပြစ်များကိုလည်း ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု သွန်သင်ရန် ကိုယ်တော်၏ပေတရု၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခြင်း ဖြစ် သည်။ ပေတရုသည် အနာဂတ်တွင် အပြစ်တဖန်ကျူးလွန်လိမ့်မည် ဟု သခင်ယေရှုသိတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် လင်ပန်း ၌နေလောင်း၍ သူ ၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ပေတရုသည် ငြင်းပယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း သခင်ယေ ရှုက “သင်သည် ငါပြုနေသောအရာကို ယခုနားမလည်သော်လည်း နောင်အခါသဘောပေါက်လိမ့်မည်”(ယောဟန် ၁၃း၇) ဟု မိန့်တော် မူခဲ့သည်။ ဤကျမ်းချက်၏ဆိုလိုသောအရာမှာ ‘သင်သည် နောင် တွင် အပြစ်ပြုလိမ့်မည်။ သင်သည် ငါ့ကို ငြင်းပယ်၍ ငါက သင်၏ အပြစ်များအား လုံးဆေးကြောခဲ့ပြီးနောက် အပြစ်တစ်ဖန်ကျူးလွန် လိမ့်မည်။ ငါကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွခဲ့သည့်အချိန်၌ပင် သင် သည် အပြစ်ကျူးလွန်လိမ့်မည်။ထိုကြောင့် ငါက သင်၏အနာဂတ်အ ပြစ်များကိုပင် လျှင် ဆေးကြောပေးခဲ့သည်” ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနောင်ရရကြမည်ဟု သွန်သင် လိုသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ပေတရု၏ခြေထောက်များကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု သင်ယူဆသလော။ မဟုတ်ပေ။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရရန် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နောင်တရကြ လျှင် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ဆေးကြောပေး တော်မမူသည်ကို ဆိုလိုသည်။
သို့သော်ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ကြိမ်တည်းစင် ကြယ်စေတော်မူခဲ့သည်ဟု သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နောင်တရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မ ဟောင်းခေတ်ကာလသို့ နောက်ပြန် ဆုတ်နိုင်ကြသည်။  ထိုနောက် မည်သူသည် ဖြောင့်မတ်နိုင်ကြမည်နည်း။ မည်သူသည် လုံးဝရွေး နှုတ်ခြင်းခံနိုင်ကြမည်နည်း။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် လျှင်လည်း မည်သူသည် အပြစ်ကင်းစင်စွာ အသက်ရှင်နိုင်ကြမည် နည်း။ 
နောင်တရခြင်းအားဖြင့် မည်သူသည် စင်ကြယ်ခြင်းခံရနိုင်သ နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့တိုင်း မရပ်မနား အပြစ် ကျူးလွန်ကြသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့တိုင်းမည်သို့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို တောင်း လျှောက်နိုင်ကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ခေါင်းမာ၍ ကိုယ်တော့်ကို မည်သို့နှောင့်ယှက်ကြသ နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ရက်ကုန်ဆုံးသောအခါ မနက်များ တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များ၊ နောက်တစ်မနက်တွင်ညနေ၌ ကျူးလွန် သောအပြစ်များ မေ့လျော့ခဲ့ကြသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များ အားလုံးအတွက် လုံးဝနောင်တရရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ 
ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် တစ် ကြိမ်တည်းဗတ္တိဇံခံယူတော် မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် တစ်ကြိမ်တည်း မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ပူဇော် တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ကြိမ်တည်း သန့်ရှင်းစင် ကြယ်နိုင်ကြသည်။ ဤအကြောင်းကို သင်နားလည်သဘောပေါက် နိုင်သလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ်တည်း ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောင်တရသည့်အချိန် တိုင်းတွင် ရွေးနှုတ်ခြင်းမခံရကြပေ။ 
သခင်ယေရှုသည် အပြစ်များအားလုံး၊ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံ ကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ 
“ယဇ်ပုရောဟိတ်အားလုံးသည် နေ့စဉ်ရပ်လျက် ဝတ်ပြုကာ အ ပြစ်များကိုမဖယ်ရှားနိုင်သည့် တူညီသောယဇ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ပူဇော်နေကြ၏။သို့သော် ခရစ်တော်သည် တစ်ခုတည်းသောယဇ်ကို အပြစ် များအတွက် ထာဝစဉ်ပူဇော်ပြီးလျှင် ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ထိုင်လျက် မိမိ၏ရန်သူတို့သည် မိမိခြေတင်ခုံအဖြစ်ချထားခြင်းခံရသည့်တိုင်အောင် စောင့်ဆိုင်းနေတော်မူ၏။ အ ကြောင်းမူကား ကိုယ်တော်သည် တစ်ခုတည်းသောပူဇော်သက္ကာအားဖြင့် သန့်ရှင်းစေခြင်းခံရသောသူတို့အား ထာဝစဉ်စုံလင်စေတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လည်း ငါတို့အားသက် သေခံ၍“ထာဝရဘုရားက ‘ထိုနေ့ရက်များနောက်တွင် သူတို့နှင့် ငါပြုမည့်ပဋိညာဉ်ကား ဤသို့တည်း။ ငါသည် ငါ၏ပညတ်တရားတို့ကို သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် ထည့်သွင်း၍ သူတို့၏အသိဉာဏ်ပေါ်မှာ ရေးထားမည်’ဟု မိန့်တော်မူ၏”ဟူ၍ မြွက်ဆိုပြီးနောက် တစ်ဖန် “ငါသည် သူတို့၏အပြစ်များနှင့်တရားမဲ့ခြင်းများကို လုံးဝသတိရတော့ မည်မဟုတ်”ဟု မြွက်ဆိုတော်မူ၏။ ထိုသို့ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေး ဇူးရှိသည့်နေရာတွင် အပြစ်အတွက်ပူဇော်သက္ကာမလိုအပ်တော့ပေ” (ဟေဗြဲ ၁၀း၁၁-၁၈)။
အထက်အပိုဒ်ငယ် ၁၈ တွင် “ယခုအပြစ်အတွက်ပူဇော်သက္ကာမလိုအပ်တော့ပေ”သည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။  အပြစ်ကိုယ် နှိုက်၊ အပြစ်များအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ ထာဝရပြစ်ကြွေးပေးဆပ် ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ဘုရားသခင်သည် အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှား ပေးတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ သင် သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သလော။ “ထိုသို့ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိသည့်နေရာတွင် အပြစ်အတွက်ပူဇော်သက္ကာမလိုအပ်တော့ပေ။”
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ချုံငုံကြည့်ကြပါစို့။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်သည်သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ မိမိလက်များကို မတင်ခဲ့ လျှင်၊ သူသည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံမပေးခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရနိုင်ကြမည်လော။ လုံးဝခံရနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။  ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ပြန်ကြည့်ကြပါစို့။ သခင်ယေရှုသည် လူသား များအားလုံးကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို ရွေးကောက် တော်မမူခဲ့လျှင် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးနိုင်မည်လော။ ကိုယ်တော်သည် ဆေးကြောပေးနိုင် မည်မဟုတ်ပေ။ 
ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သည်။  ၎င်းသည် တရားမျှတသည်။  ကိုယ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည် ကို လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ယူ ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း ကိုယ်တော်သည် ပြောရုံ မျှသာမပြောနိုင်ပေ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို လက် တွေ့ကျကျယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၊ ဘုရားသည် ဘာကြောင့် အသွေးအသားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကြွလာတော်မူခဲ့ သနည်း။ကိုယ်တော်သည်ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်လူသားများ ၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန် ကြွလာတော်မူ ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ထာဝရယဇ် ကောင်အဖြစ် ပူဇော် သက္ကာပြုရန်ကြွလာတော်မမူလျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများနှင့်အသွေး အသားမှ အပြစ်များကို မဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်ကို သခင်ယေရှုသိ တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မမူခဲ့ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များသည် ကျန်ရစ်နေ့လိမ့်မည်။ ကိုယ်တော် သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ရှေးဉီးစွာ ယူဆောင်သွားတော်မူမမူခဲ့ လျှင် ကိုယ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်းမှာ  အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်မှုတစ်စုံတစ်ခုမျှ ရှိလိမ့် မည်မ ဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် လုံးဝအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ 
ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် အသက် ၃၀ နှစ်တွင် လူထု သာသနာလုပ်ငန်းစတင်တော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူရန် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံ ကြွတော်မူခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်၏လူထုသာသနာလုပ်ငန်းမှာ မိမိအသက် ၃၀တွင် စတင်တော်မူခဲ့၍ အသက် ၃၃ တွင် အဆုံးသတ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည်  အသက် ၃၀ ရှိသောအခါ ဗတ္တိဇံခံယူ ရန် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံသို့ ကြွတော်မူခဲ့သည်။ “လူသားအားလုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရ၍ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာကြမည့်အကြောင်း ယခုတွင် ငါ့ကို ဗတ္တိဇံပေးလိုက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အ တွက် သင့်တော်တယ်။ ယခု ငါ့ကို ဗတ္တိဇံပေးလိုက်ပါ။” ဟုတ်ပါ သည်။ လူသားအားလုံး၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက် သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။  
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဗတ္တိဇံယောဟန်၏လက်များအားဖြင့် ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းပြီဖြစ်သောကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူသောအခါ ဘုရားသခင်သည် မိမိမျက်စိတော်များကို လွှဲပြောင်းတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် တစ်ပါးတည်းသောသား တော် ဖြစ်တော်မူခဲ့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် သားတော်ကို ယဇ် ကောင်ဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် မေတ္တာဖြစ်တော်မူသော်လည်း ကိုယ်တော် သည် မိမိသားတော် ကို အသေခံစေတော်မူခဲ့သည်။  ထိုကြောင့် သုံးနာရီအတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး မှောင်မိုက်အတိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။  သခင် ယေရှုသည် အသေခံတော်မမူမီ “အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ကို အဘယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း”(မဿဲ ၂၇း၄၆)ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော “ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမာ ရှာဗခသာနိ”ဟု ကြွေးကြော်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကို ထမ်းတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် တရားစီရင်ခြင်း ရက်ရက်စက်စက်ခံ တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမပါဘဲ ကိုယ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်းသည် အချည်းနှီးဖြစ်သည်။

သင်သည် အပြစ်သားလော။ (သို့) ဖြောင့်မတ်သူလော
နှလုံးသားများ၌ အပြစ်လုံးဝမရှိသောဖြောင့်မတ်သူ ဖြစ်သည်

သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခြင်းမရှိဘဲ ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသေခံတော်မူလျှင် ကိုယ်တော်၏အသေခံခြင်းသည် ရွေးနှုတ် ခြင်းကို ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ် တို့အား ပြည့်စုံစွာ ကယ်တင်ရန် လူသားများအားလုံးကိုယ်စားပြုသူ၊ ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် တရားစီ ရင်ခြင်းခံယူတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူအား လုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းခံနိုင်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန် မှစ၍ ယခုအထိ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် အနိုင်အထက်ပြု လျက်ရှိသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည်  လောကအပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သောကြောင့် အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်ပြီး ဖြစ်သည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် ယခုတွင် ဘုရား သခင်ကို ခမည်းတော်အဖြစ် မှည့်ခေါ်ကြ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် သို့ ရဲဝံ့စွာ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ 
ဟေဗြဲ ၁၀း၁၈ တွင် “ထိုသို့ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိသည့်နေရာတွင် အပြစ်အတွက်ပူဇော်သက္ကာမလိုအပ်တော့ပေ”ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ သင်သည် အပြစ်သားတစ်ဉီး ဖြစ်သေးသလော။ ယခုတွင် သခင်ယေရှုသည် ပြစ်ကြွေးများ အားလုံးပေးဆပ်ကျေအေး စေတော်မူခဲ့သောကြောင့် သင်သည် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ရန် လိုအပ် သေးသလော။ 
အရက်အလွန်သောက်၍ အကြွေးရှင်ထံ အကြွေးများစွာ ပေး ဆပ်ရန်လိုသောသူတစ်ဉီးရှိခဲ့သည်။ ထိုနောက် တစ်နေ့ သူသားက ကောင်းမှုတစ်ခုပြု၍ သူ၏ဖခင်အကြွေးများကို အကုန်ပေးဆပ်ပေးခဲ့ သည်။  သူသည် အိမ်တိုင်းတွင် အကြွေးမည်မျှ ပင်ရှိစေကာမူ သူ့မှာ ဖခင်ကြီးမှာ အကြွေးလုံးဝမရှိတော့ပေ။ 
ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အ တွက် သခင်ယေရှုပြုတော်မူခဲ့သော အမှုအရာ ဖြစ်သည်။  ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး အတွက် လုံလောက်သည်ထက်ပို၍များပြားစွာ အကြွေးဆပ်ပေး တော်မူခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့တစ်သက်စာအပြစ်များသာမက လောကအ ပြစ်များအားလုံးကို ပေးဆပ်တော်မူခဲ့သည်။  သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိ ဇံခံယူတော်မူသောအခါ ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ အပြစ်များအားလုံးလွှဲ ပြောင်းခဲ့သည်။  ထိုကြောင့် သင်သည် ယခုတွင် အပြစ်သားများ ဖြစ်သေးသလော။ သင်သည် အပြစ်သားမဟုတ်တော့ပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အစအဉီး၌ ဤရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းကောင်း ကို သိခဲ့လျှင် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန် လွယ်ကူလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုအရာသည် လူများစွာအတွက် အသစ် ဆန်းဖြစ်သောကြောင့် သူတို့သည် မိန်းမောတွေဝေနေ ကြသည်။  
သို့သော် ဤအရာသည် အသစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမ ဟုတ် ပေ။ လူ့သမိုင်းအစကတည်းက တည်ရှိခဲ့သောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာကို ယခင်ကမသိခဲ့ကြပေ။  ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းသည် နှုတ်ကပတ်တော်တွင် အမြဲတမ်းမှတ် တမ်းတင်ထား၍ အမြဲတမ်းထိရောက်မှုရှိသည်။ ထိုအရာသည် တစ် ချိန်လုံးရှိခဲ့သည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မမွေးခင်က တည်းက သမ္မာကျမ်း စာတွင် ထိုအရာသည် ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဖန်ဆင်း ခဲ့သည် အချိန်မှစ၍ ထိုအရာသည် တည်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ 
 

ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းကောင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ မည်သည့်အရာကို လုပ်ရမည်နည်း
ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရကြမည်

ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့မမွေးဖွားမီ ထိုအ ရာကို ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ၎င်းတို့ကိုအကုန်အစင် ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်။ သင်သည် အပြစ်ဖြင့် အသက်ရှင် သေးသလော။ —မရှင်တော့ပေ။— ထိုနောက် မနက်ဖြန်သင် ကျူး လွန်မည့်အပြစ်များမှာ အဘယ်သို့နည်း။  ၎င်းတို့သည်လည်း လော ကအပြစ်များ၌ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ 
မနက်ဖြန်အပြစ် များကို ယခု ဖယ်ရှားကြပါစို့။ ယခုအထိကျူး လွန်ခဲ့သောအပြစ်များသည် လောကအပြစ်များ၌ ပါဝင်သည်မဟုတ် လော။  ၎င်းတို့ကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သလော။ သို့မ ဟုတ် မလွှဲပြောင်းခဲ့သလော။ ဟုတ်ပါသည်။ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ 
ထိုနောက် မနက်ဖြန်အပြစ်များကို ကိုယ်တော့်ပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းခဲ့ကြသလော။ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ၎င်းတို့ အားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိဘဲ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ် တော်သည် အပြစ်တစ်ခုမျှ ချန်ထားတော်မမူခဲ့ပေ။ သခင်ယေ ရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းယူ ဆောင် သွားတော်မူ၍ အပြစ်များအားလုံးအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ် ကျေ အေးစေတော်မူခဲ့သည်ဟု နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ရန် သတင်း ကောင်းကပြောသည်။ 
 ‘ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်တော်၏ကောင်းမြတ်သောသတင်းအစမှာ ဤသို့ဖြစ်၏” (မာကု ၁း၁)။ ကောင်းကင်၏ သတင်းကောင်းမှာ ဝမ်းမြောက်ဘွယ်ရာသတင်းကောင်းများဖြစ်ကြ သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ငါသည် သင်တို့အပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ သင်၏ကယ်တင် ရှင်ဖြစ် တယ်။ ငါ့ကို သင်ယုံကြည်သလား”ဟု မေးတော်မူခဲ့သည်။ မ‌ရေ တွက်နိုင်သောလူများအကြား အနည်းငယ်ကသာ “ဟုတ်ပါတယ်။ ငါယုံကြည်တယ်။ ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်ယုံ ကြည်တယ်။ ထိုအရာသည် အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ချက်ချင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်တယ်”ဟု ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် မိမိယုံကြည်မှုများကို ဝန်ခံသောသူများသည် အာဗြဟံကဲ့ သို့ ဖြောင့်မတ်သူများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ 
သို့သော် အခြားသူများက “ကျွန်ုပ်မယုံကြည် နိုင်ပါ။ ဒီအရာမှာ ကျွန်ုပ်အတွက်အသစ်ဆန်းဖြစ်၍ ထူးဆန်းတယ်” ဟု ပြောကြသည်။ 
ထိုနောက် ကိုယ်တော်က “ငါ့ကို ပြောပါ။ ငါက သင် ၏အ ပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်ခဲ့သလား။ သို့မဟုတ် မယူဆောင် ခဲ့သ လား”ဟု မေးတော်မူခဲ့သည်။ 
 “ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏ဗီဇအပြစ်ကို သာယူဆောင်တော်မူ ၍နေ့စဉ်အပြစ်များယူဆောင်တော်မမူပေဟု ကျွန်တော်သင်ကြား ခဲ့တယ်။”
 “သင်သည် သင်သင်ယူသည့်အတိုင်း ယုံကြည်သဖြင့် အရမ်း တော်တယ်လို့ ငါ သိတယ်။ သင်ထံ ငါ‌ပြောမည့်အရာဘာမျှမရှိသဖြင့် သင် သည် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရမည်။”
ကိုယ်တော်ပြည့်စုံသောရွေးနှုတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းက ကျွန်ုပ် တို့ ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် အပြစ်ရှိသည်ဟု ခုခံငြင်း ဆိုသူများအားလုံးသည် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရကြမည် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကို ပြုခဲ့ကြသည်။
ရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းကောင်းသည် ဗတ္တိဇံယော ဟန်၏သက် သေခံချက်မှ စတင်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေး ကြောပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသောအခါ စင်ကြယ်လာခဲ့ကြသည်။  
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက သူ၏ပို့စာများတွင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံအကြောင်းကို များစွာပြောခဲ့သည်။ ဂလာတိ ၃း၂၇ တွင် “အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ် တော်ကိုဝတ်ဆင်ကြ၏”ဟု ပြောသည်။ ‘ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်း’မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ခရစ်တော်နှင့်အတူ တစ်လုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းခဲ့ကာ ၎င်းတို့ သည် အကုန်အစင် ဆေးကြောခြင်းခံရသည်။ 
၁ပေ ၃း၂၁ တွင် “ဤအရာသည် ယခု သင်တို့ကိုကယ်တင်သော ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်၏။ ဗတ္တိဇံသည် ကိုယ်ကာယ၏အညစ် အကြေးကို ချွတ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲယေရှုခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းအားဖြင့်ကြည်လင် သောအသိစိတ်ကို ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 
ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ သက်သေခံချက်၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်တို့ကို  ယုံကြည်သူများသာလျှင် အထက်မှလာသော ရွေးနှုတ် ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြသည်။ 
ကယ်တင်ခြင်း၏ပုံတော်မှုအဖြစ်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုသင်၏ နှလုံးသား၌ လက်ခံရရှိ ၍ ကယ်တင်ခြင်းခံရပါ။