Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၀ - ဗျာဒိတ်ကျမ်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[အခန် 2-9] ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီလား (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂း၁၈-၂၉)

ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီလား
( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂း၁၈-၂၉ ) 
 
သွာတိရအသင်းတော်သည် ဘုရားသခင်၏ အလုပ်အား ချစ်ခြင်း၊ ယုံ ကြည်ခြင်းနှင့် သည်းခံခြင်းဖြင့် ၄င်းနောက်ကျင့်သောအကျင့်တို့သည် အရင်ကျင့်သော အကျင့်ထက်သာ၍ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်းဖြင့် အမှုဆောင် ခဲ့ကြ၏။ သို့သော် တစ်ချိန်တည်း၌ပင် ထိုအသင်းတော်လည်းဖြစ်၏။ မှား ယွင်းမှုမှာသူ၏အသင်းသားတို့သည် နောင်တရလိုစိတ်မရှိသော ဤမှား ယွင်းသည့် ပရောဖက်မအားဖြင့် မတရားသော မေထုန်ကို မှီဝဲခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားသည် သွာတိရအသင်းတော်အား နောင် တရကာ သူ၏ ပထမယုံကြည်ခြင်းကို အဆုံးထိဆုပ်ကိုင်ရန် အမိန့် ပေးခဲ့သည်။ သခင်ဘုရားသည် မိမိယုံကြည်ခြင်းအား နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ကာကွယ်သောသူများထံလူမျိုးတို့အပေါ်အုပ်စိုးရသောအခွင့်နှင့် မိုးသောက် ကြယ်ကိုပေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ 
 
 
ယေဇဗေလ၏ ဗာလ
 
ယေဇဗေလသည် ဘုရင်အာဟပ်၏ဇနီးဖြစ်လာချိ်န်တွင် သူမ၏ ဗာလဘုရားကို ဣသရေလလူတို့ထံ သယ်ဆောင်လာသည့် ဟေလသမင်း သမီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ (ဓမ္မရာဇဝင် တတိယစောင် ၁၆း၃၁) ဗာလသည် လူတို့၏တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာလို၍ ကိုးကွယ်ကြသည့် Phoenicians ၏ရှုပ်တုဗာဟီရဝါဒီတို့၏ နေနတ်ဘုရားဖြစ်သည်။ ဤနတ်ဘုရားရုပ်တုတို့ သည် သူတို့နောက်လိုက်များမှ သူတို့၏မိသားစုနှင့် လယ်မြေအထွက် ကောင်းစေရန်ဆုတောင်းခံရကြသည်။ ဤသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တွေ့ရ သည့် မြေကြီးနှင့်ဖန်ဆင်းထားသည့်အရာတို့ကို ကိုးကွယ်သည့် ဗာဟိရဝါဒီ တို့၏ကိုးကွယ်မှုအားလုံးအား ဘုရားသတ်မှတ် ကိုးကွယ်ကာနေခြင်းသည် ဖန်ဆင်းထားသည့် အရာများကို ကိုးကွယ်တတ်ကြသည့် ဗာဟိရဝါဒီတို့၏ အကျင့်မျိုးဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဘာသာရေးထုံးလမ်းစဉ်လာတို့သည် ဘုရားများစွာကိုးကွယ်တတ်သူ(Pantheism)တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အကျင့် တို့ဖြစ်သည်။ 
ယေဇဗေလ၏ ဤဗာဟိရဝါဒီနတ်ဘုရားတို့အား မိတ်ဆက်ပေး ခြင်းနှင့်အတူ ဗာလသည် ဣသရေလလူတို့အတွက် ကြီးမားသည့်ရုပ်တု ဘုရားဖြစ်လာခဲ့သည်။ စစ်မှန်သော ယေဟောဝါဘုရားကိုကိုးကွယ်တတ် သည့် ဘုရင်အာဟပ်သည် သူ၏လောဘအမျိုးသမီးအား အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းကြောင့် ဗာလဘုရားကိုကိုးကွယ်လာခဲ့သည်။ များစွာသော ဣသရေလ လူတို့သည် သူ့ခြေရာ ကိုလိုက်ကာ သူတို့၏ စစ်မှန်သော ဘုရားကို စွန့်ပယ် ပြီး ဗာလဘုရားကို ကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကို ကျူးလွန်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ကို သူတို့ထံသို့ယူဆောင်ခဲ့ကြသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် သွာတိရအသင်းတော်၏အစေခံတို့အားမှား ယွင်းသောပရောဖက်မယေဇာိဗေလ၏ ယုံကြည်မှုအား အသင်းတော်တွင်း သို့ ဝင်ခွင့်ပြုသောကြောင့်ဆုံးမခဲ့သည်။ ယေဇဗေလနှင့် သူမ၏နောက် လိုက်များအား သူသည် ကြီးမားသောဘေးဒုက္ခပျက်စီးခြင်း သူတို့ပေါ် ရောက်စေ မည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။ 
ဤဆိုလိုချက်မှာ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော အသင်းတော်သည် ရုပ်ဝတ္ထုကြွယ်ဝမှုများ၏ လွှမ်းမိုးမှိုကိုသာ ခံနေသော အသင်းတော်အ ဖြစ် မျိုးခွင့်မပြုသင့်ဟုဖြစ်သည်။ ထိုဆိုချက်မှာ ယနေ့ယုံကြည်သူတို့သည် ဣ သရေလူတို့၏ကြွယ်ဝအောင်မြင်မှုအတွက် နေဘုရားဗာလကို ကိုးကွယ်ခဲ့ သကဲ့သို့ လောကအားသူတို့၏ ဘုရားအဖြစ်မကိုးကွယ်ရဟုဖြစ်သည်။ 
ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ တတိယစောင် (၁း၂) ၌ “အချင်းချစ်သူ သင်၏စိတ်နှလုံးသည် ကောင်းစားသကဲ့သို့ သင်သည် အရာရာ၌ ကောင်း စားခြင်းနှင့် ကျန်းမာခြင်းရှိမည့် အကြောင်း ငါဆုဆောင်း၏” ဟုဖေါ်ပြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ တမန်တော်ယောဟန်၏ ယုံကြည်ခြင်းအားပထမဦးစွာကြည့် သောအခါတွင် သူ၏ပထမတွေ့သည့်အရာမှာ ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်း စားခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားအရာအားလုံးကောင်းစားရေးသည် နောက်မှ လိုက်လာ၏။ အရင်မကျပေ။ ယောဟန်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ ကောင်းစား ခြင်းအတွက် အရင်တွေ့ခဲ့၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ဤယုံကြည်ခြင်းသည် ယနေ့ ကမ္ဘာ၌ မည်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသနည်း။ ထိုအရာသည် အသွေးအသား ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကြီးများကိုသာ ရှာဖွေကာ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်ရေးရာ ကောင်းစားရေးအတွက် ဂရုမထားဘဲ လောကီကောင်းစားရေး သာ ရှေ့တန်းတင်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့ ယေရှုအားယုံကြည်သည်မှာ သူတို့၏ဝိညာဉ် ပိုင်ချမ်းသာရေးအတွက်မဟုတ်ဘဲ ပထမဦးစွာဖြင့် သူတို့၏ အသွေးအသား ခန္ဓာကြွယ်ဝရေးအတွက်သာဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါတ်ဝန်းကျင်၌ များစွာသော ဘာသာရေးလမ်းလွှဲသူ များရှိနေ၏။အဆိပ်ရှိသော ဆေးပင်ကဲ့သို့ပင် သူတို့၏နောက်လိုက်များ အားဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသို့ လာရာ၌ချမ်းသာခြင်းနှင့် ကျန်းမာခြင်းပေး မည်ဟု ပြောဆိုကြ၏။ ယေဇဗေလ၏ ဗာလဘုရားအား ကိုးကွယ်ခြင်းမှာ ဤကဲ့သို့ ပင်ဖြစ်သည်။ လူတို့သည် သူတို့၏အသွေးသားခန္ဓာ ကောင်းစား ရေးနောက် လိုက်ပြီးထိုကဲ့သို့ မှားယွင်းသောသူများနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ 
ယနေ့ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပြီးသော အသင်းတော်များ၌ အချို့ သောသူတို့သည် သူတို့၏အုပ်စိုးတိုုးပွားရေးအတွက် ယေဇဗေလ၏ ယုံ ကြည်ခြင်းမျိုးကိုချထားရန်သန္ဓိဌာန်ချထားသူများလည်းရှိပေမည်။ သို့သော် ထိုသို့သောအတွေးသည် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်တွင်း၌ ရုပ်တုထားခြင်း နှင့် ဆင်တူပင်ဖြစ်သည်။ 
ယေဇဗေလသည် ဗာလနတ်ဘုရားအား ဣသရေလလူတို့ထံ၌ သာ သယ်ဆောင်လာမည်မဟုတ်။ ယေဟောဝါ၏ ဗိမာန်တော်၌ပင်သယ် ဆောင်လာခဲ့၏။ ဤကဲ့သို့ ယေရှု၌ အပြစ်အတွက်ရွေးဝယ်ခြင်းရနိုင်ခြင်းကို မေ့လျော့ကာ အသွေးအသားခန္ဓာ၏ကောင်းစားခြင်းနှင့် လောကီပိုင်းဆိုင် ရာအတွက်သာ ရှာဖွေတတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်၌ ရုပ်တု ဆင်းတုကို ကိုးကွယ်သည့်မှားယွင်းသော ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ် သည်။ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအသင်းတော်တို့သည်(ရှင်ယောဟန် ၁း၂၉) မှကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးသည် ယေရှုကားတိုင်ပေါ် သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီဟုဆိုကြ၏။ ထိုသူတို့သည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအားအပိုအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ကြပြီး ကယ်တင်ခြင်းသည် အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုမယုံကြည်သော်လည်း ယေ ရှုအားတနည်းနည်းဖြင့် ယုံကြည်ပါက ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟုဖြစ်သည်။ သို့သော် ခရစ်တော်၏ယောဟန်ထံမှ ခံယူခဲ့သောဗတ္တိဇံသည် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့အားသူ့အပေါ်တင်သည့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်း (သို့) ပယ်ခြင်းအတွက် ငြင်းခုန်ပြု ကာရွေးချယ် နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိသည့်အရာမဟုတ်ပေ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ အား အပိုအ ဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ဟောပြောနေခြင်းသည် ဗာလအားကိုးကွယ်နေခြင်းနှင့် ဆင်တူပင်ဖြစ်သည်။ 
ထိုသို့ဆိုသော် ဤကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမပါဘဲ အဘယ် ကြောင့်သတင်းကောင်းဟောပြောနေရသနည်း။ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာ သူတို့ ၏မျှော်လင့်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် တွေ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ သူတို့၏ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ လောကီချမ်းသာခြင်း၌ တွေ့ကြသောကြောင့်ဖြစ် သည်။ ဤသို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိသောသူတို့သည် ဗာလနတ် ဘုရား အား ကိုးကွယ်သည့်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိသောသူများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ 
ယခင်ကတည်းမှရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ပြီး ယခုကားတိုင်၏အသွေးကိုသာဟောပြောနေသူတို့ သဘောပေါက်နား လည်ထားရမည်မှာသူတို့သည် ဗာလနတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည့် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ကဲ့သို့ ကြီးမားသည့်အပြစ်ကို ကျူးလွန်နေ ကြောင်း ကိုပင်ဖြစ်သည်။ 
အဘယ်သူမျှ သူ/သူမ၏ ပန်းတိုင်အား လောကီရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်း များရရှိရန်ထားပြီးအမှုတော်ကို ကောင်းစွာထမ်းဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုထားကာ သူ၏ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးကိုသာဟောပြောပါကသူတို့သည် လောကီ ပိုင်ဆိုင်မှုစုဆောင်းထား နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ထိုသို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည်စစ်မှန်သော ဟောပြောခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သဘောပေါက်နားလည်ထားရမည်ဖြစ် သည်။ 
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ကျမ်းပိုဒ်များကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သွာတိရအသင်း တော်၏ခေါင်းဆောင်သည် ယေဇဗေလ၏ ဗာလနတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ခဲ့ သကဲ့သို့ပင် သူ၏အသင်းတော်၌ဗာလနတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်၏။
အကယ်၍လူတို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအးမယုံ ကြည်ပါကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့၏နှလုံးသား၌ ကျိန်း ဝပ်ခြင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းမျိုးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။တမန်တော်ပေါလု ကျွန်ုပ် တို့အားပြောခဲ့သကဲ့သို့ပင် “ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်ကို မရသောသူမည် သည် ကား ခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်” ဟုဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကို သူ/သူမ၏ နှလုံးသား၌ ခရစ် တော်၏ဝိညာဉ်ရမရပေါ်တွင်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်၏။ ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ် ကို မရသောသူတို့သည် စွန့်ပယ်ခြင်းခံရမည်ဟု ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့ အားပြော၏။ 
 
 

ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံကို သိကာ ဟောပြောကြသူများ

 
တစ်စုံတစ်ဦးသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ (ရေ) ထိုအရာဖြင့်လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့အား သူ့အပေါ်တင်ဆောင်ခဲ့သည့် အရာနှင့် သူ၏ကား တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်အားယုံကြည်ပါက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သည် သူ/သူမ၏နှလုံးသား၌ ကိန်းဝပ်နိုင်၏။
အကယ်၍တစ်စုံတစ်ဦးသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ကို မယုံကြည်ပါက အကယ်၍သူ/သူမသည် ယေရှုအတွက် မာတုရခံခဲ့ သည်ဆိုလျှင်ပင် ထိုအရာသည် စစ်မှန်သောမာတုရခံခြင်းဖြစ်နိုင်မည်မ ဟုတ်ဘဲ သူ/သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကြိုးစားတည်ထောင်ခြင်း သာဖြစ်ပေမည်။ ကားတိုင်၏အသွေးကိုသာ ယုံကြည်သူအချို့ ကမ္ဘာ၏ အစွန်ဆုံးသောဒေါင့်ထိတိုင် သတင်းကောင်းဟောပြောရန်သွားပြီး အမှု တော်အတွက် မိမိအသက်တာတစ်ခုလုံးကို ဆပ်ကပ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအ တွက် မာတုရပင်ခံခဲ့ကြသည်။ 
ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် လူတို့သည် ခရစ်တော်၏ ကားတိုင်ပေါ်မှအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်း မာတုရခံနိုင် ကြသည်။ သို့သော်(ရှင်မဿခရစ်ဝင် ၇း၂၃) ၌ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောသကဲ့သို့ သူတို့၏ပေးဆပ်မှုနှင့် အလုပ်အားလုံးတို့အား သခင်ဘုရားက အသိအ မှတ်ပြုရန်ငြင်းပါက အဘယ်အကျိုးရှိပါသနည်း။ သူတို့ မည်မျှစိတ်အား ထက်သန်စွာဖြင့် သစ္စာရှိရှိသတင်းကောင်းကို သြမာသည သာသနာပြု များပြုသကဲ့သို့ ဝေငှနေသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကေင်းကို မဟောပြောခြင်းကြောင့် သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကြိုးစားမှု အားလုံးတို့သည် အချည်းနှီးသက်သက်သာ ဖြစ်၏။ 
သွာတိရအသင်းတော်၏အစေခံသည်ယေဇဗေလ၏နောက်လိုက် များ၏ယုံကြည်ခြင်းအား အသင်းတော်၌ ဝေငှခြင်းကို ခွင့်ပြုကာသူတို့၏ ကြီးထွားခြင်းအားသည်းခံခဲ့သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပြစ်တင်ဆုံးမခဲ့သည်။ ယနေ့များစွာသော ကမ္ဘာ့ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တို့သည် ထိုကဲ့သို့ပင် ဝိညာဉ်များအား လိမ်ညာရန်ရှာဖွေကြသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ယေရှု၏ ဖွား မြင်တော်မူခြင်း၊ သူ၏ဗတ္တိဇံ၊ သူ၏ကားတိုင်စဉ်တင်ခြင်း။ သူ၏သေ ခြင်း၊ သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် သူ၏ကောင်းကင်သို့တက်ခြင်း ဤအရာ အားလုံးတို့၌ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်သည် မှန်ကန်သောယုံကြည် ခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သောသတင်းကောင်းကို ဝေငှသင့်သည်။ ထိုသို့မဟုတ် ပါက သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် အသုံးမဝင်ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ 
မှားယွင်းသော ပရောဖက်တို့က ကယ်တင်ခြင်းရရန်အတွက် ယေရှု ၏ ဗတ္တိဇံအရေးပါပုံကို သဘောမပေါက်ဘဲ သူ၏ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေး ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လုံလောက်သည်ဟုဆိုကြ၏။ သူတို့သည် ရေ၏ သမ္မာ တရားကို ချန်ထားသောကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လောကရှိများ စွာသော ဘာသာရေးထဲမှ တစ်ခုကဲ့သို့ပင်ပျက်စီးလာခဲ့၏။ ဤအတွက် ကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လောကရှိလူအားလုံးတို့အား ကယ်တင် ခြင်းကို သယ်ဆောင်လာနိုင်ခြင်းမရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏ ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ပါဝင်ခြင်း မရှိဘဲ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လောက၏လူ့ကျင့်ဝတ္တရားများကိုသာ အ လေးထားသည့်ဘာသာရေးအဖွဲ့ တစ်ခုအဖြစ်သာပြောင်းလဲသွား၏။ ဥရော ပနှင့်မြောက်အမေရိကတွင် လူဦးရေအများစုတို့သည် ခရစ်ယာန်များဖြစ်ခဲ့ ၏။ သို့သော်ယခုတွင် အရှေ့တိုင်းဘာသာတရားများက လုံးဝ ခေတ်စား လာခဲ့၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့သော ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးသက်သက်သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း၌ ဘုရားသခင် ထံ၌ရှိရမည့် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းကို မပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်များစွာသောလူတို့သည် မိမိတို့မှာ အနောက်တိုင်းဘာသာ ရေးနှင့် မတူသည့်ထူးဆန်းသည့် အရှေ့တိုင်းဘာသာရေးကို ကိုးကွယ် သည်မှာပို၍ကောင်းသည်ဟုတွေး ထင်လာခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ခရစ်ယာန် ဘာသာသည် အနောက်တိုင်း အရှေ့တိုင်းနှစ်ခုလုံး၏ ဘာသာမဟုတ်ပေ။ 
ယခုအချိန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအပေါ် ပြန်လည်စဉ်းစားရမည့် အချိန် ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် တန်ဖိုးမဲ့ ကာ များစွာသောလူတို့အား စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်စေရသည်ကို ကျွန်ုပ် တို့ တွေးတောဆင်ခြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဖြေသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအား မသိဘဲ ယေရှုကိုယုံကြည်နေခြင်းသည် ဘုရားသ ခင်၏မျက်မှောက်၌ပင် ဗာလနတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်နေသ ကဲ့သို့ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အဆိုးရွားဆုံး မကောင်းမှုမှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော် သတင်းကောင်းအား စစ်မှန်သည့် ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားဟု လက်ခံ ရန်ငြင်း ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ 
ယနေ့ခရစ်ယာန်တို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအား ဖြင့်ညှို့ယူဖမ်းစားခြင်းမခံရဘဲ လောကီအလှအပများဖြစ်သော ဖမ်းစားခံ နေရသည်။ အာရှိပြည်၌ရှိသော အသင်းတော်ခုနစ်ပါးသည် သခင်ဘုရား အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပြီး အစေခံခဲ့ကြ သည်။ သို့သော်ကျမ်းစာ၌ဖေါ်ပြသည့်အတိုင်းထိုသူတို့သည်လည်း လောကီ ရေးရာ၌ လက်လျော့အရှုံးပေးကြ၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း သည် ပယ်ထုတ်ခံရသဖြင့် ထိုနေရာ၌ လောကီရေးရာသည် လူတို့၏ နှလုံး သားကို ပို၍ပင် သိမ်းပိုက်လာခဲ့သည်။ 
အကယ်၍ အသင်းတော်သည် ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို မ ဟောပြောဘဲ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားသည့်သတင်း ကောင်းကို မဟောပြောဘဲ ထိုအရာထက် ကားတိုင်၏အသွေးအ ကြောင်းသာဟောပြောနေပါက မည်သည့်အရာဖြစ်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်ဤ မေးခွန်းကို မေးရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ပင်လျှင် အကယ်၍ လောကီရေးရာသို့ လိုက်ပါက ကယ်တင်ခြင်းရရန် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံသည် အရေးမကြီးဟုဆိုသည်နှင့် မကြာမီတွင် လောကီရေးရာအားဖြင့်အလျင် အ မြန်ပင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ် သည်ဤအရေးကြီးသောအချက်အားဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အား ဖြင့် ပြန်လည်စမ်းစစ်ကာ ထပ်ခါတလဲလဲပြောနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ 
 
 

ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံပါသော သတင်းကောင်းနှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံမပါသော သတင်းကောင်းနှစ်ခုကြား ခြားနားချက်

 
သင်နှင့်ကျွန်ုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးအား ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းအား ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိခဲ့ကြ သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၊ သူ၏ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်း၏ သက်သေဖြစ်ပြီး ဤရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် သခင်၏သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ 
(ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ပဌမစောင် ၅း၅-၇) နှင့် (ရှင်ပေတရု သြဝါဒစာ၃း၂၁)တို့၌ “ရေ”၊ ဗတ္တိဇံပေးခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားပြော၏။ ထိုအ ရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်ပြီး ဤသည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့အား သူ့အပေါ်တင် ဆောင် ခြင်းကိုပြသည့် (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်၃း၁၅) ပါရှိသော ကယ်တင်ခြင်း စကား လုံးနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ဤကဲ့သို့အရေးပါလျှက် ခရစ်တော်၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းကို မသိကျိုးကျွန်ပြုကာ သူ၏ကားတိ်ုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ကိုသာဟောကြားလျှက်ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံသည့် ကယ်တင် ခြင်းသို့ မည်သို့ပို့နိုင်ပါမည်နည်း။အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရသူများသည် နှုတ် ကပတ်တော်အားယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း၏ရှင်းလင်းသောလမ်း ကြောင်းဆွဲကာ ဖေါ်ပြထားရပေမည်။ သူတို့သည် မိမိအသက်တာအား အ ကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည် သတိပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ဤလမ်းကြောင်း သည် ပို၍ရှင်းလာပေမည်ဖြစ်သည်။ 
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးသည် သူ/သူမ၏ ကယ်တင်ခြင်းနယ် နိမိတ်သတ်မှတ်သည့် မျဉ်းကြောင်းမဆွဲနိုင်ပါက ဤသည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ ကယ်တင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ် မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ခြင်း၏ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်သည်ဟုတွေးခြင်းသည် မှားယွင်းသည့် အတွေးဖြစ်သည်။ အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်ပိုင်းအတည်ပြုချက်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ခြင်း၏ အခြေခံဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကျောက်ပေါ်တွင် တည်မည့် ယုံ ကြည်ခြင်းအိမ်တည်ဆောက်ရာတွင် အရေးပါဆုံးသော အဆင့်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြင့်မားသောတောင်များတက်ချိန်တွင် မြေပုံကိုအား ကိုးတတ်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်အား ဤမြေပုံကိုအသုံး ပြုလျှက် ဘေးကင်း၍တိကျစွာရောက်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာ တွင် ရှိနေကြောင်း ပထမဦးစွာသိထားရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် မြေပုံ လေ့လာရာတွင် မည်မျှမြန်ဆန်နေပါစေ (သို့) မြေပုံသည် မည်မျှပင်မှန် ကန်နေပါစေ သင်မည် သည့်နေရာတွင်ရှိနေကြောင်း သင်မသိပါက မြေ ပုံသည် အသုံးဝင်ခြင်းမရှိပေ။ သင်၏ တည်နေရာကိုသိမှသာလျှင် သင်၏ ခရီးစဉ်အား ဘေးကင်းစွာဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 
ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း အားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးမှသာလျှင် သင်မည်သည့်အချိန်၌ ချီဆောင် ခြင်းခံရမည်ကိုသိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစကားအားဖြင့် ချီ ဆောင်ခြင်းဖြစ်မည့်အချိန်သည် သုံးနှစ်ခွဲကာလဘေးဒါဏ်ကြီးတွင် နေပြီး နောက် ခုနစ်နှစ်ကာလ၏ အလည်တည့်တည့်ရောက်ပြီးသည့်ချိန်၌ ဖြစ်သည်။ ဤသည်ဘရားသခင်စင်္ကြဝဠာကို ဖန်ဆင်းထားစဉ်က ခရစ် တော်၌စီမံထားသည့်အရာဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ ယေရှုခရစ်၌ ထားသောကယ်တင်ခြင်း စီမံကိန်း အတွက်သာ သူသည် တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်ကာ ဗတ္တိဇံခံ စေပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင်သက်ကာ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်း သက်သက်မဟုတ်။သူသည် စင်္ကြဝဠာတစ်ခုလုံးအတွက် သူ၏ဘေးဒါဏ် ကြီးခုနစ်ခုဖြင့် ဖန်ဆင်းခြင်းမှ အဆုံးသတ်ထိတိုင်စီမံထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အဆောက်အဦးမ ဆောက်မီနှင့် စီးပွားရေးမပြုမီတွင် စီမံကိန်း ထားရှိပြီးဖြစ်ကာ ပို၍ကောင်းမွန် စေလို၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင် မည့်သူများနှင့်တစ်ရက်အတွင်း မည်မျှ ပြုမည်ကိုပင် ကြိုတင်စီမံကိန်း စွဲတတ်ကြ၏။ ထိုသို့ဆိုသော်ဘုရားသခင်သည်စင်္ကြဝဠာနှင့် သင်နှင့် ကျွန်ုပ် တို့ကဲ့သို့ လူတို့ကိုဖန်ဆင်းချိန်တွင် အစီအမံတစ်ခု မျှမရှိဘဲ ဖန်ဆင်းပါမည် မဟုတ်ပေ။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စီမံကိန်းဖြင့် ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 
ဤစီမံကိန်းသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ရှင်းလင်းစွာဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဤ စကားလုံးများကိုဖွင့်ကာ ထိုနေရာ၌တည်နေပါက ဘုရား သခင်၏စီမံချက်မှာ မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တိုု့ တိကျစွာသိ မြင်လာ၏။ ဤနှုတ်ကပတ်တော်သည် သမ္မာတရားဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ကြပ်တည်းခြင်း နှုတ်ယူခြင်းမရှိမပြောင်းလဲနှင့် တည်နေသောအရာဖြစ် သည်။ ဤအရာကိုမသိသူနှင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းမခံသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖေါ်ပြ သည့် သမ္မာတရားအားမသိကျိုးကျွန်ပြုကြ၏။ သို့သော် နှုတ်ကပတ် တော်၌ တည်သောသူများသာလျှင် ကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြသည့် သမ္မတရားကို သဘောပေါက်ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် အောင်မြင်သောသူအား ဝှက်ထားသောသူ သည် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အား သူ၏သမ္မာတရားကို သိကာလိမ်ညာ သောသူတို့အား အောင်မြင်ပြီးအမှားနှင့် အမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောသူ များ၌သာအလင်းကိုပေးမည်ဟု ဖြစ်၏။ လှည့်ဖြားမှုများမှ ပြေးရှောင်ကာ သမ္မတရားကိုတွေ့သောသူများသည် ဤလိမ်ညာမှုအား သမ္မာ တရားကို ဟောပြောခြင်းဖြင့် အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ အား ကတိတော်ထားသည်မှာ သူသည် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူ တို့အား မန္နမုန့်ကိုစားရ သောကောင်းကြီးကိုပေးမည်ဟုဖြစ်သည်။ “အကြင် သူသည် အောင်မြင်၏။ ဝှက်ထားသောမန္နကို၄င်း၊ ကျောက်ဖြူလက်ဖွဲ့ကို ၄င်း၊ ထိုကျောက်ပေါ်၌ အက္ခရာတင်သော နာမသစ်ကို၄င်း၊ ထိုသူအား ငါပေးမည်၊ ထိုကျောက်ကို ရသောသူမှတပါး အဘယ်သူမှ ထိုနာမကိုမသိ နိုင်ရာ။”
 
 
ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း
 
ဤနေရာ၌ဝှက်ထားသော မန္နဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်၌ ကျောက်ဖြူဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အမည်နာမသည် အသက်စာစောင်တွင်ရေးထားမည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်း အား လူတို့ယုံကြည်ချိန်တွင် သူတို့၏ နှလုံးသားသည် ပြောင်းလဲခြင်း သို့ရောက်၏။ သူတို့၏နှလုံးသား၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ စကား များနှင့်ပြည့်ခြင်းဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ သူတို့ ၏နှလုံးသား၌ရှိသော အပြစ်အားလုံးတို့သည် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရ သည်ဟု သိမြင်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် သန့်ရှင်း စေပြီးနောက် သူတို့၏နာမများ သည် ကျောက်ဖြူ၍ရေးထားခြင်းခံရ၏။ 
သခင်ဘုရား ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူသည်မှာ လက်ခံသောသူမှ လွှဲ၍ မည်သူမျှဤနာမသစ်ကို မသိကြဟုဖြစ်သည်။ အပြစ်များအားလုံး ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံပြီးသူများသဘောပေါက်ထားရမည်မှာ သူတို့၏နှလုံးသား၍ မည်သည့် အပြစ်မျှကြွင်းကျန်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ သူတို့၏နာမများသည် အသက်စာစောင်တွင်ရေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ အခြား စကား လုံးဖြင့်ဆိုသော် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် သူတို့၏ အပြစ်အားလုံးကိုသယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းကို သူတို့သိလာကြ၏။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအား သိခြင်းဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံ သူတို့သာလျှင်သခင်ဘုရားနှင့် သမ္မာတရားကို သိနိုင်ကြ၏။ ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံယူသင့်ကြောင်းကိုမသိကြပေ။သို့သော်ဒုတယအကြိမ်မွေးဖွား ခြင်းခံပြီးသူတို့က ဤလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏မန္နမုန့်ကိုစားရန် လိုသေး ကာ သူတို့၏နာမများသည် ကျောက်ဖြူပေါ်တွင် မရေးသားထားသေး ကြောင်း လွယ်ကူစွာခွဲ ခြားသိနိုင်ကြသည်။ 
သင်အမှန်တကယ်ပင် ချီဆောင်ခြင်းခံလိုပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည်ချီဆောင်ခြင်းခံလိုပါက မန္နမုန့်အားစားနိုင်သည့် အရည်အချင်းရှိ ရမည်ဖြစ်သည်။ မန္နအားစားနိုင်သည့် အရည်အချင်းဟု ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည် မှာ သင်သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယ အကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရ မည်ဟုဖြစ်သည်။ မန္နမုန့်ဖြင့် အမြဲဆက်လက်စားသုံးနေရန်အတွက် သင် သည် သင်၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လိမ်ညာမှုအား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်အောင် နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသောဆရာတို့သည် အပြစ်သားများအတွက် ဘယ်သောအခါမျှ ရွေးဝယ်ခြင်းကို သယ်ဆောင်လာခြင်းမရှိဘဲ သူတို့ ဝိညာဉ်နှင့်ရှုပ်ဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်ရန်သာပြုတတ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယနေ့ခရစ်ယာန်လောက၏ မှားယွင်းသောအသင်း တော်၊ မှားယွင်းသောပရောဖက်နှင့် မှားယွင်းသောအစေခံတို့ကို ဆန့်ကျင်တိုက် ခိုက် ကြရမည်ဖြစ်သည်။ 
ကျွှန်ုပ်တို့သည် ကျမ်းစာကိုအခြေခံ၍ ယေရှုကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အား မည်ကဲ့သို့သယ်ဆောင်သွားကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်သူ ဗတ္တိဇံခံခဲ့ ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်သူသည် လောက၏အပြစ်များကို သယ်ဆောင် သွားကြောင်း အဘယ်ကြောင့်သူသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ ကြောင်းနှင့် အဘယ် ကြောင့်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ကြောင်းစသည် တို့ကို တိကျစွာနားလည် ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူ့ဇာတိခံယူ ကာ ဤလောကသို့ အဘယ်ကြောင့်ကြလာပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ယေ ရှုသည်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကို တိကျစွာ သိထားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မှားယွင်းသော အသင်းတော်တို့သည် ဤသမ္မာတရားကို သင်ကြားပေးရ မည့်အစား သူတို့၏အခွင့်အာဏာဖြင့် အသင်းတော်သို့ လာရောက်သူများ အား သန့်ရှင်းသူများဟုခေါ်ကြ၏။ထိုသူတို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ သလားဟု မေးတတ်ကြ၏။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချက်ခြင်းပင်ဗတ္တိဇံ ပေးကာ မျိုးစုံလှသောအလှူငွေများ စတင်လက်ခံပါတော့၏။ သစ်လွင် တောက်ပသည့်ခုံများအတွက် အသင်းတော်၏ အဆောက်အဦးသစ်အ တွက်စသည်ဖြင့် အလှူငွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု စတင်ကောက်ခံလာပါတော့၏။ ဤကဲ့သို့ ငွေကြေးနှင့် သူတို့၏ပို၍တောက်ပကြီးမားသော အသင်းတော် ဆောက်လိုသည့်ကာလများ စိတ်ထဲတွင် စွဲနေသူများသည် မှားယွင်းသော အသင်းတော်များဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် မန္နမုန့်အား စားသောက်ချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသောအသင်းတော်နှင့် မှားယွင်းသောသင်ကြားခြင်းများကို ပျံ့နှံ့ စေသူတို့အားဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွနု်ုပ်တို့ တိုက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူများ မဟုတ်တော့ဘဲ သူအားဖြင့်လည်း ချီဆောင်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်ဟုဆို လိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောသူအဖြစ်မရှိနေခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးအဖြစ်ရှိမနေခြင်းနှင့်အတူပင်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ ခရစ်တော်သည်အကြိမ်၁၀ဝ ခန့်ပြန်လည်ကြွလာမည်ဆိုလျှင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်သောအခါမျှ ချီဆောင်ခြင်းခံနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ 
မင်္ဂလာသတို့သမီးတို့၏ ပုံဥပမာကို ကျွန်ုပ်တို့အားပြော၏ ငါးဦး သည် ပညာရှိပြီး ကျန်ငါးဦးသည် ပညာမဲ့ကြ၏။ ထိုအရာက မင်္ဂလာဆောင် ရောက်လာကြောင်းကြေငြာပြီးမှသာ ဆီဝယ်ရန် ထွက်ခွာသွားသည့် မီး အိမ်ကိုင်ထားသောမိုက်မဲ့သည့် သတို့သမီး ငါးဦးအကြောင်းပြော၏။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဆီကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် ပညာရှိသော သတို့သမီးတို့ကဲ့သို့ ပညာရှိရ မည်ဖြစ်သည်။ ဆီမီးပြင်ဆင်ပြီးသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိရမည်ဟု ကျွန်ုပ်ဆိုရာမှာ ယေရှုရေ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် မန္နမုန့်ကိုစားရန် အရည်အချင်း မီသူများဖြစ်ပြီး လိမ်ညာမှုများကို အောင်မြင်ကာ ရေနှင်ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရမည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
တရားဟောချက်များ ကျွန်ုပ်တို့ကြားသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် သင်းအုပ်ဆရာက နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောနေပါသလားဟု ကိုယ် ကိုကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်သည် ဘုရားသခင်အ လိုရှိသည့် အတိုင်းသူ၏အလှူငွေများအား ဘုရားအလုပ်အတွက် အသုံးပြု နေသလား။(သို့)အသင်းတော်အတွက်အသုံးပြုနေသလားဟု မေးခွန်းထုတ် ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ် ကပတ်တော်နှင့်သူ၏ သင်ကြားမှုများအား နှုတ်ခမ်းအားဖြင့်သာ အစည်းအ ဝေးတွင် ပြောတတ်သည့်အသင်းတော်များကို သတိပေးထားပါ။ 
 
 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း
 
ထိုသူတို့သည် မည်မျှပင်သူတို့၏ စကားပြောရာနှင့် နောင်တရ ခြင်းတွင်တော်နေပါစေ။ သူတို့၏အကျင့်သည်သင့်အား မည်သည့်အတွက် ရပ်တည်နေကြောင်းပြောမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အခြားအရာများထက် ပို၍ ကြီးမားသောအသင်းတော်အဆောက်အဦးကို ဆောက်ဖို့သာစိတ်ဝင် စားနေသလား။ သူတို့သည်ဆင်းရဲသားများကို မကြည့်ဘဲ ချမ်းသာသူ များ ကိုသာကြည့်နေပါသလား။ သူတို့သည် ပျောက်ဆုံးနေသောဝိညာဉ်များ ကယ်တင်ရန် လုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပါရဲ့လားဆိုသည်ကို သိလာမည်ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား နားနှင့်မျက်စိကိုပေးထား၏။ သို့မှသာ သင်သည်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကာစီရင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်နိဂုံးသို့ရောက်ကာ သင်၏အသင်းတော်သည် မှန်ကန်သည့်အသင်းတော် မဟုတ်ဟုသိ လာပါကသင်သည် ထို အသင်းတော်၌ဆက်လက်တက်ရန်ကြိုးစားနေခြင်း သည်ငရဲသို့သွားရန်ကြိုးစား နေခြင်းနှင့်တူ၏။ သင်သည်သင့်အသက်တာ အား သင်စွန့်ပယ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည်မည်မျှကောင်းကြောင်း သင်သဘောပေါက်ပြီလား။ သင်သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ဖြစ်သည့်သမ္မာတရားကို သိကာ နှလုံးသား၌ လက်ခံလာ သောအခါ တွင် သင်သည် လုံးဝပင်အသစ်သောပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာပါသည်။ ယခင်က ဤလော ကကပိုင်သောသူတို့သည် ယခုကောင်းကင်ပိုင် ဆိုင်သာသူများဖြစ်လာပြီး နတ်ဆိုး၏နှိပ်စက်ခြင်းခံရသူများသည်ယခုလွတ်လပ်ခြင်းသို့ရောက်လာကြ သည်။ 
နှလုံးသား၌အပြစ်ရှိသူများထံသို့နတ်ဆိုးဝင်ရောက်ကာဒုက္ခပေး နိုင်ပြီး သူတို့သည် သူတို့၏အပြစ်ကြောင့် ချီဆောင်ခြင်းခံထားသူများ ဖြစ် သည်။ သို့သော်သခင်ဘုရားသည် ဤလောကသို့ကြွလာကာ ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်အားလုံးအားရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့် သယ်ဆောင် သွားခဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို အဝေးသို့လုံးဝသယ် ဆောင် သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် နတ်ဆိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်အား ခိုးယူဒုက္ခပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ ဤအတွက်ကြောင့် သင်ဤသတင်း ကောင်းကို သိကာယုံကြည်ချိန်တွင် နတ်ဆိုးတို့သည် မောင်းထုတ်ခြင်းခံရ ပြီး သင်၏အသက်တာသည် ပြောင်းလဲသွား၏။ “အခြားစကားလုံးဖြင့် ဆိုသော်လောက၏ကျွန်ဖြစ်ခဲ့သောသူတို့သည်ဤကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက် ခြင်းသို့ ရောက်လာပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားတို့အား ဖြောင့်မတ်သူများအဖြစ်သို့ ရောက်စေကာ လောက၏လူတို့အား ကောင်း ကင်သားများအဖြစ်သို့ရောက်စေသည့် အံ့သြဖွယ်အမှုကို ပြုခဲ့ကာ သခင်ဘု ရားပြန်လည်ကြွလာသောအချိန်တွင် သူသည် အားလုံးတို့အား သူ၏နိုင်ငံ တော်သို့ချီဆောင်မည်ဖြစ်သည်။”
အသက်တာသည် ဤမျှပင်တိုတောင်းလှပေ၏။ သို့သော်ပို၍ပင် ကံဆိုးသည်မှာ အချို့သောသူများသည် ဤအသက်တာတိုတောင်းကြောင်း ကို သဘောပေါက်နားလည်းခြင်း မရှိသည့်အချက်ပင်။ ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာပိုင်း သေခြင်း အသက်တာသည် ဘဝ၏အဆုံးသတ် မဟုတ်ပေ။ ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်အသက်တာ၏ အစသာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါ်၌တိုတောင်းသောအသက်တာတွက် ပေးလျော်သည့်အနေဖြင့် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံကိုသာ ပြင်ဆင်ပေးထား သည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ ထာဝရအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်အတွက် ကောင်းကင် သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်ကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ် သည်။ သင်သည် ဘုရာသခင်၏ထာဝရအသက်တာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဖြစ်ပြီး သူ၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် စကားများ၍ယုံကြည်ကာ ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့သူတို့အတွက်သာ ဖြစ်၏။
သင်သည် ဝှက်ထားသောမန္နကိုစားကာ သင်၏အမည်နာမသည် ကျောက်ဖြူပေါ်တွင် ရေးထားချိန်မှသာ သင်သည် ချီဆောင်ခြင်းခံနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူသည်မှာ သူ၏မန္နမုန့်ဖြင့် ဝသောသူသာလျှင်ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလအတွင်း၌ စာတန်အားအောင်နိုင် မည်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်သောသူတို့၏အမည်နာမသာ ကျောက်ဖြူတွင် ရေး ထားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အောင်မြင်ခြင်းမရှိသူသည် ချီဆောင်ခြင်း အတွက် အိပ်မက်ထဲ၌ပင်မမက်သင့်ဘဲ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းပင်မရှိ နိုင်မည်မဟုတ်။ 
တန်ဖိုးကြီးသော (သို့) အဖိုးတန်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုရရှိရန်အ တွက် ကြီးမားသောပေးဆပ်မှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ရွှေသည်ဥပမာပေးရန်အ ကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကောင်းသောရွှေစင်ကို၏ရရှိရန်အတွက်အလွန်စွန့် စားပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုများရှိရသည်။များစွာသောသူတို့သည် အဖိုးတန် သောရွှေစင်ရရှိရန်အတွက် ပင်ပန်းစွာလုပ်ဆောင်ကြရသည်။ ကုန်တင် ကားပြည့်မျှသော မြေကြီးကိုကျင်လျှင်အနည်းငယ်သောရွှေကို ရရှိတတ် သည်။ ထို့အပြင်မြစ်ရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင် ရှာဖွေမရနိုင်ပေ။ သင်သည် ရွှေရှိနိုင်မည့်မြစ်ကို ဦးစွာ ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားစကားလုံးဖြင့် ဆိုသော် သင်၏အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပင် ကောင်းသောရွှေစင် ကိုရှာဖွေတွေ့ရန်ခက်ခဲလှသည်။ထိုသို့ဆိုသော် လူတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ရွှေကိုတွေ့ရန် အပြင်းအထန်ကြိုးစားကြသနည်း။ ရွှေသည်အဖိုးတန်သည့် အရာဟု သူတို့တွေးထင်ကြသောကြောင့် အသက်ကိုပင်စွန့်စားကာ ရှာဖွေ ကြ၏။ 
သို့ဖြစ်သော်ငြား ရွှေငွေထက်ပို၍ အဖိုးတန်သည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်သည်ဆိုသည့် အချက်ပင် ဖြစ်သည်။ရွှေသည်သင်၏ခန္ဓာအတွက် ခဏတာမျှသော ပျှော်ရွှင်မှုအချို့ကို ပေးချင်ပေးနိုင်ပေမည်။ “သို့သော်ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လာခြင်း သည် သင့်အားမဆုံးနိုင်သည့်” ၁း၂၉ ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ပေးမည် ဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးသောကာလ၌ကြွယ်ဝခြင်းနှင့် ဝမ်းမြောက်ရန်၊ အောင် မြင်ခြင်းဖြင့်အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံနှင့် ကေင်းကင်သစ်မြေကြီးသစ်၌ နေရန် နှင့်ထိုကဲ့သို့ထာဝရအသက်ဖြင့်နေရန်ချီဆောင်ခြင်းခံရဖို့သင်သည်ဤလော ကရှိ လိမ်ညာမှုရှိသမျှတို့အား တိုက်ခိုက်ကာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ပြီးသင်၏ယံကြည်ခြင်းကိုကာကွယ်ကာသင်၏ အောင် မြင်ခြင်းကို သေခြာစေပါ။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကို လမ်းမှားသို့ပို့ကာ ကျွှန်ုပ်တို့၏ယုံကြည် ခြင်းကိုဆုံးရှုံးစေမည့် ဤလောက၏လိမ်ညာမှုများစွာတို့သည် အမြဲပင် ကျွန်ုပ်တို့အား စောင့်ကြည့်နေကြ၏။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ကို ယုံကြည်ကာ နှလုံးသား၌ သမ္မာတရားကိုသိထားသူတို့သည် သူတို့ ၏ယုံကြည်ခြင်းမှာ မည်မျှအဖိုးတန်ကြောင်းကို သိထား၍ ထိုယုံကြည်မှုကို ခိုးယူရန်ကြိုးစားသည့်မှားယွင်းသော သင်ကြားခြင်းမှန်သမျှကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ကြသည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှသောလူများ ဤယုံ ကြည်ခြင်း နောက်သို့လိုက်ပြီးမရရှိနိုင်သည်ကို သဘောပေါက်ပါက အကယ်၍ ဤယုံကြည်ခြင်းကသာလျှင် သိုုးသူငယ်၏ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့အား လွှမ်းခြုံကာ ထာဝရအသက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေး ကြောင်းသိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အပိုင်ဖြစ်ထား ရှိစေကာအဘယ်သူမျှ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ယူဆောင်သွားခြင်းမလုပ်နိုင်အောင် ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်တိုက်ခိုက်ကာ အောင်မြင်သည့် ယုံကြည်ခြင်း မျိုးဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းအပေါ် ကောင်းစွာနားလည်သည့်အသိ ဉာဏ်ကို ဖြန့်ဖြူးရန်လိုအပ်သည်ဟု ခံစားလာခဲ့၏။ ထိုအရာကို ရှင်းလင်း သေခြာစွာသိပါက သင်သည် အဖိုးတန်လှသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ များစွာသောမှား ယွင်းသည့် ဆရာတို့သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစကားများကို ယူကာလူတို့ အား လှည့်ဖြားယုံသာမဟုတ်။ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီသော သန့်ရှင်းသူ များကိုလည်း လိမ်ညာလို၍ဖြစ်သည်။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းအား ကျွန်ုပ်၏တရားဟောချက်စာအုပ်များဖြင့် သင်သည် မှန် သောယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဖြင့် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်အတွက်ယုံ ကြည် နိုင်ကြောင်း ဟောပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ 
ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည်အလွန်ကိုအရေးပါသည့် အကြောင်းကို ဖေါ်ပြ ၏။ သို့သော် ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဝှက်ထားသောမန္နမုန့်ကို မစားနိုင် သူနှင့်နှလုံးသား၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကျိန်းဝပ်ခြင်းမရှိသူ များအား မည်သည့်အရာမျှ ဖေါ်ပြခြင်းမျိုးမရှိပေ။ နောက်ဆုံးသောအချိန်၏ နိမိတ်လက္ခဏာမှ ချီဆောင်ခြင်းကာလ ခရစ်ယာန်တိုင်း၏ မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်သည့်ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ထိထူးကဲသည့် အစီအမံများသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ် တော်သည် သူ၏လျှို့ဝှက်သည့်အရာများအား လူတိုင်းအား မဖေါ်ပြသည့် အတွက် ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် လူတိုင်းနားလည်ခြင်းမရှိနိ်ုင်သည့် အရာအ ဖြစ်ရှိနေခဲ့၏။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ မန္နဖြင့်ဝကာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားကာ လှည့်ဖြားမှုများအား အောင်မြင်သောသူမှ လွဲ၍ မည်သူမျှ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို နားလည်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ 
 
 
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်
 
ဤအတွက်ကြောင့်ပင် သူတို့၏မသိနားမလည်ခြင်းဖြင့် ဒုတိ ယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း မရှိသူများသည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီ ချီ ဆောင်ခြင်း(သို့)ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလပြီး ချီဆောင်ခြင်းနှင့် ယခုကျွန်ုပ်တို့ တွင် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်သည် လက္ခဏာတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ပြောသူများရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် စစ် မှန်ကာ ချီဆောင်ခြင်းသည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမပါဘဲ ဖြစ်ပွားမည်မ ဟုတ်ဟုရှင်းလင်းစွာဖေါ်ပြထား၏။ထိုအရာကချီဆောင်ခြင်းသည် သန့်ရှင်း သူတို့ မာတုရခံကာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမကြာမီ ကာလဖြစ်သည့် ခုနစ် နှစ်တာဘေးဒါဏ်ကြီးကာလ၏ အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားမည်ဟုဖြစ်သည်။ 
နေ့စဉ်ပုံမှန်အသက်ရှင်သွားလာနေစဉ်တွင်း လေယာဉ်မောင်းတို့ ရှုတ်ကရက် ပျောက်ကွယ်သွားကာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မိခင်တစ်ချို့ညစာထ မင်းစားပွဲမှ ပျောက်ကွယ်သွားမည် ကောင်းပေ၏။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပွား မည်မဟုတ်ကြောင့် ဝမ်းနည်းစွာအကြောင်းကြားလို၏။ ထိုသို့ဖြစ်မည့် အစား ချီဆောင်ခြင်းသည် ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ ကြီးမားသောပျက်စီးခြင်းများ ကြုံလာမည်။ ထိုအရာအားဖြင့် မြေငလျှင်တို့လှုပ်ရှားလာပြီး ကောင်းကင်မှ ကြယ်များကျလာကာ မြေကြီးသည်ကွဲ၍ ပွင့်လာမည်။ အခြားစကားလုံး ဖြင့်ဆိုသော်ချီဆောင်ခြင်းသည်သာယာသောနေ့၌ငြိမ်သက်စွာဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပေ။ကြယ်များ ကြွေကျလာခြင်းမရှိသေးဘဲ ကမ္ဘာကြိီး၏သုံးပုံတစ် ပုံသည် လောင်ကျွမ်းရန်ရှိနေသေးကာ မြစ်ချောင်းတို့သည် သွေးအဖြစ် သို့ပင် ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိသေးပေ။
ဤအရာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်ဘာကိုဆိုလိုပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်ဆိုလို သည်မှာ ယခုသည် ချီဆောင်ခြင်းအတွက် အချိန်အခါမကျရောက်သေးပေ။ ဘုရား သခင်ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား နိမိတ်လက္ခဏာကိုပေးမည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့ ရှိသမျှသည် ဘေးဒါဏ် ကြီးကာလမတိုင်မှီ သဘောပေါက်နားလည်လာနိုင်မည်ဟုဖြစ်သည်။ 
ကမ္ဘာကြီးသည် ကြီးမားသောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတို့ဖြင့် လွှမ်းမိုး ခြင်းခံရချိန်တွင် အန္တိခရစ်သည် အမိန့်ပေးရန်ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ “ပထမတွင် ကမ္ဘာ၏ထူးခြားသော ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာပြီး သူသည်နောက် ဆုံး၌တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအား အာဏာအပြည့်ဖြင့် အုပ်စိုးသည့် မင်းဆိုးမင်းညစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။” ၇း၁၃-၁၄ ကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူသည်မှာ အန္တိခရစ်၏ ကမ္ဘာပေါ် တွင်ကြမ်းတမ်းရက်စက်စွာ အုပ်ချုပ်ချိန်၌ သခင်ဘုရားသည် သူ၏သန့်ရှင်း သူတို့အား ခေါ်ဆောင်ရန် ဤလောကသြွို့ကလာမည်ဟုဖြစ်သည်။ 
အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြမည် ၁း၇ ဟုကတိထားသည်။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာတို့အကောင်အထည် မဖေါ်မီချိန်တွင် လူတို့အားကျောင်းတက်ခြင်းများရပ်တန့်စေကာ ချီဆောင် ခြင်းခံရတော့မည်ဟုတွေးထင်ပြီးမိမိတို့အသက်တာ၌ရှိသော လုပ်ငန်းအား လုံးရပ် တန့်ကြာခြင်းသည် မှားယွင်းမှုဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤနည်းဖြင့် လိမ်ညာခြင်း မခံသင့်ပေ။ အကြောင်းမှာ ထိုအရာသည် စာတန်၏ လိမ် ညာမှုထောင်ချောက်တွင်လဲ ကျရန်သာဖြစ်သောကြောင့်ပစ်ဖြစ်သည်။ ထို ကဲ့သို့သောမှားယွင်းသည့်သင်ကြားခြင်းများထားကာ ကျွန်ုပ်တို့အားထောင် ချောက်ဆင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆန့်ကျင်ရပ်တည်အောင်နိုင်ရ မည်ဖြစ် သည်။ မှားယွင်းသောသင်ကြားခြင်းအား အောင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော ယုံကြည်ခြင်းမှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့၏အပြစ်အားလုံးကိုသယ်ဆောင် သွားသည့် ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံ၌ယုံကြည်သူများသာ ဤအပြစ်များ၏ချည်နှောင်ထားခံရခြင်းမှလုံးဝ လွတ် လပ်ခွင့်ရသည်။ 
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုဆေးကြောပေးသည်။ သူ၏ အသွေးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသယ်ဆောင်လာသောကြောင့် ယုံကြည်ခြင်း နှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဤကျွန်ုပ်တို့ပေါ် သခင်ဘုရားပြုခဲ့သည့်အ ရာများကို ယုံကြည်ကာ ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့သည်။