Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၀ - ဗျာဒိတ်ကျမ်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[အခန် 2-8] သွာတိမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်သို့ ပေးစာ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂း၁၈-၂၉)

သွာတိမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်သို့ ပေးစာ
( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂း၁၈-၂၉ ) 
“သွာတိမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏တမန်ကို ဤသို့ရေးမှာလိုက် လော့။ မီးလျှံကဲ့သို့သောမျက်စိနှင့်၄င်း၊ ကြေးဝါစစ်နှင့်တူသောခြေနှင့်၄င်း၊ ပြည့်စုံသော ဘုရားသခင့်သားတော်၏ အမိန့်တော်ကား၊ သင်အကျင့်ကျင့် ခြင်း၊ချစ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်းကို၄င်း၊ နောက် ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်အရင်ကျင့်သောအကျင့်ထက်သာ၍ များကြောင်း ကို၄င်း၊ငါသိ၏။ သို့သော်လည်း ငါ၏အစေခံကျွန်တို့သည် မတရားသော မေထုန်ကိုပြုစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ရုပ်တုရှေ့မှာ ပူဇော်သော ယဇ်ကောင်ကို စားစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ပရောဖက်မဟူ၍ ကိုယ်ကိုခေါ်ဝေါ်သောသင်၏ ခင်ပွန်း ယေဇဗေလသည် သွန်သင်၌ မှားယွင်းစေရသောအခွင့်ကိုသင်သည်ပေး သောကြောင့်၊ သင်၌ အပြစ်တင်စရာရှိ၏။ နောင်တရသင့်သော ကာလကို ငါပေးသော်လည်း၊ သူသည် မိမိမတရားသောမေထုန်ကို နောင်တရချင် သောစိတ်မရှိ။ ထို့ကြောင့်၊ သူ့ကိုအိပ်ရာ၌ငါချထားမည်။ သူနှင့်အတူမတ ရားသောမေထုန်ကိုပြု၍၊ ထိုသို့သောအကျင့်ကို နောင်တမရသောသူတို့ကို လည်း၊ ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်စေမည်။ သူ၏သားသမီးတို့ကို လည်း အသေသတ်မည်။ ငါသည်နှလုံးကျောက်ကပ်ကို စစ်ဆေးတော်မူ သောသူဖြစ်ကြောင်းကို၊ ထိုသို့သောအားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့ သည် သိရကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့် အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကို ငါပေးမည်။ ထိုမိစ္စာဒိဌိအယူကို ယူသောသူတို့ ခေါ်ဝေါ်သည်နှင့်အညီ၊ စာတန်၏ နက်နဲသောအရာဟုခေါ်ဝေါ်သောအရာ တို့ကိုမကျွမ်း၊ ထိုမိစ္စာဒိဌိအယူကိုမယူ၊ ြွကင်းသော သွာတိမြို့သားတို့ကို ငါဆိုသည်ကား၊သင်တို့သည်ရသမျှကို ငါလာသည်တိုင်အောင် စွဲကိုင်ကြ လော့။ ထိုမှတပါးအခြား သောဝန်ကိုသင်တို့အပေါ်၌ ငါမတင်၊ အကြင် သူသည် အောင်မြင်၍ အဆုံးတိုင်အောင် ငါ့အကျင့်ကိုကျင့်၏။ ငါ့ခမည်း တော်သည် ငါ့အားအခွင့်ပေးတော် မူသကဲ့သို့၊ လူမျိုးတို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှါ ထိုသူအားငါသည်အခွင့်ပေးမည်။ ထိုသူသည် သူတို့ကို သံလှံတံ နှင့်အုပ်စိုး၊ မြေအိုးကို ခွဲဖျက်သကဲ့သို့ခွဲ ဖျက်လိမ့်မည်။ မိုဃ်းသောက်ကြယ်ကိုလည်း ထိုသူအား ငါပေးမည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ် သို့မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူ မည်သည်ကားကြားပါစေ။`` 
 
 
အဖွင့်ဋီကာ
 
အခန်းငယ် (၁၈) “သွာတိမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏တမန်ကို ဣသို့ရေး မှာလိ်ုက်လော့။ မီးလျှံကဲ့သို့ သောမျက်စိနှင့်၄င်း၊ ကြေးဝါစစ်နှင့်တူသော ခြေနှင့်၄င်း၊ ပြည့်စုံသော ဘုရားသခင့်သားတော် ၏ အမိန့်တော်ကား၊” 
သွာတိရအသင်းတော်၏မှာယွင်းမှုမှာ ယေဇဗေလသွန်သင်၍ မှား ယွင်း စေရသောအခွင့်ကို အသင်းတော်၌ ဖြစ်စေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရင့် Ahab၏ဇနီးဖြစ်သောယေဇဗေလသည် ဣသရေလလူတို့အား မတရား သောမေထုန်ကို ပြုစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ရုပ်တုရှေ့မှာ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်ကို စားစေခြင်းငှါ၄င်း ပြောခဲ့၏။ ယေရှုအား “မီးလျှံကဲ့သို့သောမျက်စိရှိ” ခြင်း ကိုဖေါ်ပြကာဘုရားသခင်သည်အသင်းတော်တွင်း၌မှားယွင်းသောယုံကြည် ခြင်းရှိသူတို့အား ပြစ်တင်စီရင်မည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၁၉) “သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်း၊ ယုံ ကြည်ခြင်း၊သည်းခံခြင်းကို၄င်း၊ နောက်ကျင့်သောအကျင့်တို့သည် အရင် ကျင့်သောအကျင့်ထက်သာ၍ များကြောင်းကို၄င်း၊ ငါသိ၏။”
သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားသခင်သည် သွာတိရအသင်း တော်၏အစေခံနှင့် သန့်ရှင်းသူတို့အား သူတို့၏အကျင့်သည် အရင်ကျင့် သောအကျင့်ထက်သာ၍ကောင်းကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၀) “သို့သော်လည်း ငါ၏အစေခံကျွန်တို့သည် မတရား သော မေထုန်ကိုပြုစေခြင်းငှါ၄င်း၊ ရှုပ်တုရှေ့မှာ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်ကိုစား စေခြင်းငှါ၄င်း၊ ပရောဖက်မဟူ၍ ကိုယ်ကိုခေါ်ဝေါ်သောသင်၏ ခင်ပွန်းယေ ဇဗေလသည် သွန်သင်၍မှားယွင်းစေရသော အခွင့်ကိုသင်သည် ပေးသော ကြောင့်၊ သင်၌အပြစ်တင်စရာရှိ၏။” 
သွာတိရအသင်းတော်၏ ပြဿနာမှာ မှားယွင်းသောပရောဖက်မ ၏သင်ကြားခြင်းကို လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည့်တန်ဆာမဖြစ်သည့် ယေ ဇဗေလကဲ့သို့သောမှားယွင်းသော ပရောဖက်မအား အသင်းတော်၏ခွင့်ပြု ကာ သူ၏သွန်သင်ခြင်းများကို လိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့် ထိုအသင်း တော်၏ သန့်ရှင်းသူတို့၏ စိတ်နှလုံးသည် သူတို့၏ ခန္ဓာတပ်မက်မှု နောက် သာဖွေရှာခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ရ၏။အကျိုးအဆက်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အမျက်တော်သည် ထိုသူတို့အပေါ်၌ရှိ၏။ 
ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း၌မယုံကြည်သောသူအားသန့်ရှင်းသူဟုမခေါ်ပေ။ ထို့အပြင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျိန်းဝပ်ခံခြင်းမရှိသောသူတို့အား အသင်းတော်၏ ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် ထားခြင်းမျိုးမရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေရမည့် အစား သူတို့၏သွေးသားဆန္ဒနှင့်လောကီရေးရာတို့သာ ရှာဖွေသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောအသင်းတော်၌ သည်းခံခွင့်ပြုထားခြင်းမပြုနိုင်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၁) “နောင်တရသင့်သောကာလကို ငါပေးသော်လည်း၊ သူသည် မိမိမတရားသောမေထုန်ကို နောင်တရချင်သော စိတ်မရှိ။” 
ဤအရာကကျွန်ုပ်တို့အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်ခံထားခြင်းမရှိသည်ခန္ဓာသည် သန့်ရှင်းသာဝိညာဉ်တော်၏ အသံကိုကြားနာသ ဘောပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင် မှားယွင်းသောပရော ဖက်တို့သည် မတရားသောမေထုန်ကို နောင်တရခြင်းမရှိပေ။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်သောသူသည် ဤလောက၌မည်မျှပင်တော်သည့် သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်နေပါစေ။ ဘုရား သခင်၏သားသမီးများအား သူ့ထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည့် သစ္စာရှိသော ခေါင်းဆောင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ပေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသော ပရောဖက်များကို ခွဲခြားကာ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်မှ မောင်းထုတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ထိုသို့ပြုမှာသာလျှင်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်သည် စာတန်၏ ထောင်ချောက်တို့မှ လွတ်မြောက်နိုင်ကာ ဝိညာဉ်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင် နောက်လိုက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၂) “ထို့ကြောင့်၊ သူ့ကိုအိပ်ရာ၌ငါချထားမည်။ သူနှင့်အတူ မတရားသောမေထုန်ကိုပြု၍၊ ထိုသို့သောအကျင့်ကို နောင်တမရသောသူ တို့ ကိုလည်း၊ ကြီးစွာသော ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်စေမည်။”
ဤကျမ်းပိုဒ် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောသည်မှာ အကယ်ဘုရားသခင် ၏အစေခံတို့က လိမ်ညာသူအားကောင်းစွာ သိရှိနားလည်ဖေါ်ပြနိုင်ခြင်းမ ရှိပါက ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် မတရားသောမေထုန်ကို ပြုသောသူတို့ အားကြီးစွာသော ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်စေမည်ဟုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ၏အစေခံနှင့်သန့်ရှင်းသောသူတို့ နားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်မှာ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သူ၏အသင်းတော်ကို သန့်ရှင်းစေပြီး မှန်သော လမ်းသို့ ပို့ဆောင်သည်ကိုပင်ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်၌ မှားယွင်းသောပရော ဖက်များအတွက် အခန်းမရှိပေ။ အကယ်၍ မှားယွင်းသောပရောဖက်ရှိပါက ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ရှာဖွေပြီး စီရင်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ၏အသင်းတော်သို့ဤမှားယွင်းသော ပရောဖက်များအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ် လာသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ချက်ခြင်းပင် ထိုသူတို့အား ကြီးမားသော ဆင်းရဲဒုက္ခခံစေခြင်းဖြင့် ဆုံးမတတ်သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၃) “သူ၏သားသမီးတို့ကိုလည်း အသေသတ်မည်။ ငါသည်နှ လုံးကျောက်ကပ်ကို စစ်ဆေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်းကို၊ ထိုသို့ သော အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့သည်သိရကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့် အလျောက်အကျိုး အပြစ်ကို ငါပေးမည်။” 
ဘုရားသခင်သည်မှားယွင်းသောပရောဖက်များအား သူ၏အသင်း တော်တွင်းမှမောင်းထုတ်ခဲ့သည် သို့မှသာသူသည် အသင်းတော်ကိုစောင့် ရှောက်နေကြောင်း လူတိုင်းက သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူတို့က ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏အသင်းတော်ကိုစောင့်ထိန်းကာသူတို့၏ ကောင်း သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကျင့်သောအကျင့်အတွက် ဆုချသည်ကိုသိမည်ဖြစ် သည်။ 
 
အခန်းငယ်(၂၄) “ထိုမိစ္စာဒိဌိအယူကို ယူသောသူတို့ခေါ်ဝေါ် သည်နှင့်အညီ၊ စာတန်၏နက်နဲသောအရာဟုခေါ်ဝေါ်သောအရာတို့ကို မကျွမ်း၊ ထိုမိစ္စာဒိဌိ အယူကိုမယူ၊ကြွင်းသောသွာတိမြို့သားတို့ကို ငါဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ရသမျှကို ငါလာသည်တိုင်အောင် စွဲကိုင်ကြလော့။” 
ဤဆိုလိုချက်မှာ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသူဖြစ်လာပြီးသောသူတို့သည် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအား ကမ္ဘာ၏ နောက်ဆုံးသော အချိန်ကာလထိ ဆုပ်ကိုင်ထားရမည်ဟုဖြစ်သည်။ ဤသ တင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သောသူတို့တွင် အခြားနည်းလမ်းမရှိဘဲ သူတို့၏ အသက်တာအား ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောသူနှင့် အသင်းတော်၌ ပေါင်း စည်းကာ နောက်ဆုံးသောအချိန်ထိ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သော အသင်းတော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို သာအမြဲဟောပြောရမည်မဟုတ် လိမ်ညာသူတို့ အားလည်း ဤသတင်းကောင်းအားဖြင့် ဖေါ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၅) “ထိုမှတပါးအခြားသောဝန်ကိုသင်တို့အပေါ်၌ငါမတင်၊” 
ယုံကြည်သူတို့သည် သူတို့၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အပေါ် ထားသောယုံကြည် ခြင်းကို ဘယ်သောအခါမျှ မဆုံးရှုံးစေဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရားပြန် လည်ကြွလာသည့် နေ့ရက်တိုင်ဆုပ်ကိုင်ထားသင့်သည်။ သူတို့၏ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းတွင်ကြီးမားသောတန်ခိုးအာဏာရှိပြီးထိုအရာ သည် စာတန်ကို အောင်နိုင်ရန် လုံလောက်သည်ထက်ပိုနေသေး၏။ သန့်ရှင်းသူတို့သည် ဘုရားသခင်အားဤယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စိတ်တော်တွေ့ စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သန့်ရှင်းသူတို့သည် သူတို့၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ကာ ဘုရားသခင်၏ စစ် မှန်သောအသင်းတော်၌ တည်နေပါက သူတို့သည် နောက်ဆုံးသောအချိန် ၌ပင် အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၆) “အကြင်သူသည် အောင်မြင်၍ အဆုံးတိုင်အောင် ငါ့အ ကျင့်ကိုကျင့်၏။ငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့အားအခွင့်ပေးတော်မူသကဲ့သို့၊လူမျိုး တို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှါ ထိုသူအားငါသည်အခွင့်ပေးမည်။” 
သန့်ရှင်းသူတို့သည် ဘုရားသခင်သူတို့အား ပေးထားသည့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သူတို့၏ ရန်သူများအာ လုံးတို့ကိုအောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲသည် ကျွန်ုပ်တို့ အား အမြဲပင်အောင်မြင်ခြင်းပေးသည့် တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူရှိသမျှ တို့သည် နောက်ဆုံးသောအချိန်၌ အန္တိခရစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကာ မာတုရခံကြမည်ဖြစ်သည်။ အကျိုးအဆက်အားဖြင့် သူတို့သည် သခင်နှင့် အတူ အုပ်စိုးရသော တန်ခိုးကိုပေးထားခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၇) “ထိုသူသည် သူတို့ကို သံလှံတံ နှင့်အုပ်စိုး၍၊ မြေအိုးကို ခွဲဖျက်သကဲ့သို့ ခွဲဖျက်လိမ့်မည်။”
သခင်ဘုရားသည် မာတုရခံသောသန့်ရှင်းသူတို့အား သူ၏ဘုရင် ဖြစ်ရသော အခွင့်အာဏာကိုပေးမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သော သူတို့ သည် တန်ခိုးဖြင့်သံလှံတံနှင့်အုပ်စိုးကာ မြေအိုးကိုခွဲဖျက်သကဲ့သို့ ကျမ်းပိုဒ် တွင်ဖေါ် ပြသည့်အတိုင်း အုပ်စိုးမည်ဖြစ်သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၈) “မိုဃ်းသောက်ကြယ်ကိုလည်းထိုသူအား ငါပေးမည်။”
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအာဖြင့် ရန် သူတို့အား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိ်ုက်အောင်နိုင်သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်စေနိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂၉) “ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ် သို့မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။” 
ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်အားဖြင့်လာသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အသံအားသန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကြားနိုင်ကြ၏။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းသူတို့အား ဘုရားသခင်၏ အစေခံတို့ဖြင့်စကားပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူတို့သည် ဘု ရားသခင်၏ အသင်းတော်အားဖြင့် ကြားသောအသံအား ဘုရားသခင်၏ အသံအဖြစ်သဘော ပေါက်နားလည်ထားရမည်ဖြစ်သည်။