Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၀ - ဗျာဒိတ်ကျမ်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[အခန် 6-1] ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားသော ခေတ်ကြီးခုနှစ်ခေတ် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆း၁-၁၇)

ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားသော ခေတ်ကြီးခုနှစ်ခေတ်
( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆း၁-၁၇ ) 
“သိုးသူငယ်သည် တံဆိပ်ခုနှစ်ချက်တွင် တစ်ချက်ကိုဖွင့်သော အခါ ငါကြည့်လျှင်၊ မိုးကြိုးသံမြည်သကဲ့သို့သတ္တဝါလေးပါးတွင် တစ်ပါးက၊ လာ၍ ကြည်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ ထိုအခါငါကြည့်လျှင် မြင်းဖြူ တစ်စီးရှိ၏။ မြင်းစီးသောသူသည် လေးကိုကိုင်၏။ သူ့အားသရ ဖူကိုပေး တော်မူ၏။ အောင်မြင်လျှက်၎င်း၊ အောင်မြင်ခြင်းငှါ၎င်း ထွက်သွား၏။ ဒုတိ ယတံဆိပ်ကို ဖွင့်သောအခါ ဒုတိယသတ္တဝါက၊လာ၍ကြည့် လော့ဟုဆို သည်ကိုငါကြား၏။ ထိုအခါ မြင်းနီတစ်စီးထွက်၍ စီးသောသူသည် ငြိမ်ဝပ် ခြင်းကိုမြေကြီးမှရုပ်သိမ်းခြင်းငှါ ၎င်း၊မြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းသေ သတ်စေခြင်းငှါ၎င်းအခွင့်ရ၏။ သူအား ဓါးကြီးကို ပေးတော်မူ၏။ တတိယ တံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ တတိယသတ္တဝါက၊ လာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည် ကိုငါကြား၏။ ထိုအခါ ငါကြည့်လျှင်မြင်းနက်တစ်စီးရှိ၏။ မြင်းစီးသောသူ သည် ချိန်ခွင်ကိုကိုင်၏။ သတ္တဝါလေးပါးအလယ်၌ပြောသံဟုမူကား၊ ဒေနာ ရိတစ်ပြားနှင့်ဂျုဆန်တစ်ခွက်ကိုရ၏။ ဆီနှင့် စပျစ်ရည်ကိုမပျက်စေနှင့်ဟု ဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ စတုတ္ထတံဆိပ်ကိုဖွင့်သော အခါ၊ စတုတ္ထသတ္တဝါက လာ၍ ကြည့်လော့ဟုဆိုသည် ကိုငါကြား၏။ ထိုအခါ ငါကြည့်လျှင် မြင်းမွဲ တစ်စီးရှိ၏။ မြင်းစီးသောသူသည် မရဏာဟူသော အမည်ရှိ၏။ မရဏာ နိုင်ငံသည် ထိုသူနောက်သို့လိုက်လေ၏။ သူသည် မြေကြီး လေးစိတ် တစ်စိတ်ကို အစိုးရ၍ဓါးဘေး၊ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေး၊ နာ၍သေဘေး၊ မြေ၏ သားရဲဘေးအားဖြင့် သတ်ပိုင်သော အခွင့်ကိုရ၏။ ပဉ္စမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သော အခါ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပက်တော်ကြောင့်၎င်း၊ မိမိတို့သက်သေခံ ချက် ကြောင့်၎င်း၊ အသေသတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းဟုတ်မှန်၍ အစိုးပိုင်တော် မူသော အရှင်၊မြေပေါ်မှာနေသောသူတို့သည်ငါတို့အသွေးကိုသွန်းကြသော အပြစ် နှင့်အလျှောက်ဒဏ်မပေးဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံး နေတော်မူ မည်နည်း ဟု ကြီးသောအသံနှင့်ငိုကြွေးကြော်ကြ၏။ ထိုသူတို့၌ ဖြူသောဝတ် လုံကို ပေးတော်မူ၏။ သူတို့နည်းသူအသေသတ်ခြင်းကိုခံရလတံ့သော မိမိလုပ် ဖော်ဆောင်ဖက်ညီအစ်ကိုတို့သည် ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မှီ၊ ခဏငြိမ်သက် စွာနေရကြဦးမည်ဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ ဆဌမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအ ခါ ငါကြည့်လျှင်၊ ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်၏။ နေသည်အမွှေးဖြင့်ရက် သော အဝတ်ကြမ်းကဲ့သို့ မည်း၏။ လအလုံးသည် အသွေးကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သင်္ဘော သသဖန်းပင်ကို ပြင်းစွာသော လေတိုက်လျှင် အချိန်မတန်သော အသီးကြွေ သကဲ့သို့ကောင်းကင်ကြယ်တို့သည် မြေပေါ်သို့ကျကြ၏။ မိုး ကောင်းကင်သည်စာစောင်လိပ်သကဲ့သို့လွင့်သွား၏။တောင်များ၊ ကျွန်းများ အပေါင်းတို့သည် မိမိတို့နေရာအရပ်မှရွေ့ကြ၏။ လောကီဘုရင်၊ မူးမတ်၊ စစ်သူကြီး၊ သူဌေး၊ သူကြွယ်၊ခွန်အားကြီးသောသူမှစ၍ကျွန်းများ၊ လူလွတ် များအပေါင်းတို့သည် မြေတွင်း၌၎င်း၊ တောင်ပေါ်မှာရှိသော ကျောက်များ၌ ၎င်း၊ ပုန်းရှောင်လျှက်နေ၍ ထိုတောင်များ၊ ကျောက်များတို့ကိုခေါ်လျက်၊ ငါတို့အပေါ်သို့ ကျကြပါ။ ပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မှုသောသူ၏မျက်နှာနှင့် သိုးသငယ်၏ အမျက်တော်ကို ကွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါ။ အမျက် တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကား၊ အဘယ်သူသည် ခံရပ်နိုင် မည်နည်းဟုပြောဆိုကြ၏။”
 
 

အဖွင့်ဠိကာ

 
အခန်းငယ် (၁) “သိုးသူငယ်သည် တံဆိပ်ခုနှစ်ချက်တွင် တစ်ချက်ကိုဖွင့် သောအခါ ငါကြည့်လျှင်၊ မိုးကြိုးသံမြည်သကဲ့သို့သတ္တဝါလေးပါးတွင် တစ် ပါးက၊ လာ၍ ကြည်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။”
ဤကျမ်းပိုဒ်ကလူသားများအတွက် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထား သောတံဆိပ်ခုနှစ်ချက်တွင်တစ်ချက်ကို ယေရှုကဖွင့်သည်ဟု ဖော်ပြထားခဲ့ သည်။
 
အခန်းငယ် (၂) “ထိုအခါ ငါကြည့်လျှင် မြင်းဖြူတစ်စီးရှိ၏။ မြင်းစီးသော သူသည် လေးကိုကိုင်၏။ သူအားသရဖူကိုပေးတော်မူ၏။ အောင်မြင်လျှက် ၎င်း၊ အောင်မြင်ခြင်းငှါ၎င်း ထွက်သွား၏။”
ပထမတံဆိပ်တွင် ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်းကောင်းကိုတည်ဆောက်ပြီး လူသားများကို အပြစ်ထဲက ကယ်တင်ဖို့ရန် သူ၏အကြံစည်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အဖ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်သည် ယေရှုခရစ်တော်၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်း နှင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် လူသားများအားလုံးကို အပြစ် များထဲ က ကယ်တင်ဖို့ရန်ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနေသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤလောက၏အပြစ်ထဲကနေ ကယ် တင်ခဲ့ပါသည်။ပထမဆုံး ဘုရားသခင်၏အကြံတော်သည် ယေရှုခရစ်တော် ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်ပြီး၊ သူ့၏ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ အသေခံခြင်းနှင့်ရှင် ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဖြစ်သည်။
မြင်းဖြူကာလသည် ဘုရားသခင်က လူသားများကို အပြစ်ထဲ ကနေကယ်တင်ပြီး အောင်မြင်ခြင်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ၏သတင်းကောင်းကိုအောင်ပွဲခံမည်ဖြစ်သည်ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
 
အခန်းငယ် (၃-၄) “ဒုတိယတံဆိပ်ကို ဖွင့်သောအခါ ဒုတိယသတ္တဝါက၊ လာ၍ကြည့် လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ ထိုအခါ မြင်းနီတစ်စီးထွက်၍ စီးသောသူသည်ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကိုမြေကြီးမှရုပ် သိမ်းခြင်းငှါ၎င်း၊မြေကြီးသား တို့ကို အချင်းချင်းအသေသတ်စေခြင်းငှါ၎င်းအခွင့်ရ၏။ သူအားဓါးကြီးကို ပေးတော်မူ၏။”
ဒုတိယတံဆိပ်ကာလတွင် ဤလောကသည် စာတန်မာရ်နတ်၏ လောကဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ မြင်းအနီခေတ်ကာလတွင် ဤလောကကို စာတန်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားခဲ့ သည်။
စာတန်သည် ဤလောကသို့ စစ်ပွဲကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ထိုအ ရာကြောင့်ဤလောက၌စစ်ပွဲစစ်ပွဲနှစ်ခုရှိပြီးရေတွက်လို့မရသောလူမြောက် များစွာသေဆုံးပြီး၊ တစ်ချို့အသက်ရှင်သောသူသည် မရေရာမသေချာဖြင့် အသက်ရှင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခု လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး၊ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံကြားတွင် ဆန့်ကျင်မူများဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဤကာလသည်စစ် ကာလဖြစ်သည်။
 
အခန်းငယ် (၅-၆) “တတိယတံဆိပ်ကို ဖွင့်သောအခါ တတိယသတ္တဝါက၊ လာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ ထိုအခါ ငါကြည့်လျှင် မြင်းနက် တစ်စီးရှိ၏။ မြင်းစီးသောသူသည်ချိန်ခွင်ကိုကိုင်၏။ သတ္တဝါလေးပါးအ လယ်၌ပြောသံဟုမူကား၊ဒေနာရိတစ်ပြားနှင့်ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရ၏။ဆီနှင့် စပျစ် ရည်ကိုမပျက်စေနှင့် ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။”
တတိယတံဆိပ် မြင်းနက်တစ်စီး ဆိုလိုရင်းသည် လူသားများအ တွက် ဝိညာဉ်၊ခန္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းကာလဖြစ်သည်။ ဤ လောကတွင် လူများစွာသည် အစာငတ်ခေါင်းပါးမှုကြောင့်သေဆုံးပြီး၊ ဝိညာဉ်ငတ်မွတ်မူကြောင့် လူမြောက်များစွာတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမ ရနိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောကသို့အသက်ရှင်နေသောသူဖြစ်သည်ကို မှတ်မိဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤခေတ်ကာလကုန်ဆုံးသွားသောအခါ မြင်းမွဲ ခေတ်ကာလရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
 
အခန်းငယ် (၇-ဂ) “စတုတ္ထတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ စတုတ္ထသတ္တဝါက၊ လာ၍ ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ ထိုအခါငါကြည့်လျှင် မြင်းမွဲ တစ်စီးရှိ၏။ မြင်းစီးသောသူသည် မရဏာဟူသော အမည်ရှိ၏။မရဏာနိုင် ငံသည် ထိုသူနောက်သို့လိုက်လေ၏။ သူသည် မြေကြီးလေးစိတ်တစ်စိတ် ကို အစိုးရ၍ဓါးဘေး၊ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေး၊ နာ၍သေဘေး၊ မြေ၏သားရဲဘေး အားဖြင့် သတ်ပိုင်သော အခွင့်ကိုရ၏။”
စတုတ္ထတံဆိပ်သည် မြင်းမွဲကာလဖြစ်သည် ကျမ်းစာက ဤ ကာလသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ သူတော်စင်များကိုအသေသတ်ခံရ သောကာလဖြစ်မည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကာလသည် စာတန်ကိုမ ကိုးကွယ်သော၊ အမှတ်အသားမရှိသော သူတော်စင်များကို လုယက်မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကာလနှင့် ဤကာလသည် တံပိုးခုနှစ်လုံး၏ ခက်ခဲ သောကာလသို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤကာလတွင် သူတော်စင်များ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို မရှောင်လို့ မရလောက်အောင်များပြားလာမည်ဖြစ် သည်။
 
အခန်းငယ် (၉-၁၁) “ပဉ္စမတံဆိပ်ကိုဖွင့် သောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပက်တော်ကြောင့်၎င်း၊ မိမိတို့ သက်သေခံချက်ကြောင့်၎င်း၊ အသေသတ် ခြင်း၊ သန့်ရှင်းဟုတ်မှန်၍ အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်၊ မြေပေါ်မှာနေသော သူတို့သည် ငါတို့အသွေးကို သွန်းကြသောအပြစ်နှင့်အလျောက် ဒဏ်မ ပေးဘဲ အဘယ်မျှလောက်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည်းဟု ကြီးသော အသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏။ ထိုသူတို့၌ ဖြူသောဝတ်လုံကိုပေးတော်မူ၏။ သူတို့နည်းတူအသေသတ်ခြင်းကိုခံရလတ္တံ့သော မိမိလုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် ညီအစ်ကိုတို့သည် ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မှီ၊ ခဏငြိမ်သက် စွာနေရကြဦး မည်ဟု သူတို့ အားမိန့် တော်မူ၏။”
ပဉ္စမကာလသည် သူတော်စင်များကို ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ချီ ဆောင်ခြင်းကာလဖြစ်သည်။ ဤလောကပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အနှစ်တစ် ထောင်အုပ်စိုးခြင်း ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကတိတော် ပေးထားသောကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသစ်တွင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှင်ဖို့ရန် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ချီဆောင် ခြင်းကို ယုံကြည်ဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
 
အခန်းငယ် (၁၂)“ဆဌမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ ငါကြည့်လျှင်၊ ကြီးစွာသော မြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်၏။ နေသည်အမွှေးဖြင့်ရက်သော အဝတ်ကြမ်းကဲ့သို့မည်း ၏။ လအလုံးသည် အသွေးကဲ့သို့ဖြစ်၏။”
ဆဌမကာလသည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသော ဤလော ကဖျက် စီးသောကာလဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ဘုရားသခင်၏အမျက် တော်ဖလားခုနှစ်လုံးကိုမုတ်ပြီးဤလောကသို့ခက်ခဲခြင်းမျိုးစုံ ရောက်ရှိလာ မည်ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် နေ၊ လ၊ ကြယ်များကိုလည်း အလင်းပျက်လာပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးသည် ပင်လယ်ရေထဲသို့ နှိမ့်ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။
 
အခန်းငယ်(၁၃)“သင်္ဘောသဖန်းပင်ကို ပြင်းစွာသော လေတိုက်လျှင် အချိန် မတန်သော အသီးကြွေသကဲ့သို့ ကောင်းကင်ကြယ်တို့သည် မြေပေါ်သို့ကျ ကြ၏။”
ဤဆဌမကာလတွင် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ဖလားခုနှစ် လုံးကိုမုတ်ပြီးနေ၊လကိုဖျက်ဆီးသွားမည်ဖြစ်သည်။ထိုနောက် ကောင်းကင် ပေါ်က ကြယ်တို့လည်း မြေပေါ်သို့ကျရောက်လာပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဖျက်ဆီးသွားမည်ဖြစ်သည်။
 
အခန်းငယ် (၁၄) “မိုးကောင်းကင်သည် စာစောင်လိပ်သကဲ့သို့လွင့်သွား၏။ တောင်များ၊ ကျွန်းများအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့နေရာအရပ်မှရွေ့ကြ၏။”
ဘုရားသခင်၏အမျှက်တော်ခုနှစ်လုံးကို မှုတ်သောအခါ မိုး ကောင်းကင်သည်စာစောင်လိပ်သကဲ့သို့ လွင့်သွားပြီးတောင်များ၊ ကျွန်းများ အပေါင်းတို့သည် မိမိတို့နေရာအရပ်မှရွှေ့ကြလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
 
အခန်းငယ် (၁၅) “လောကီဘုရင်၊ မူးမတ်၊ စစ်သူကြီး၊ သူဌေး၊ သြွူကယ်၊ ခွန်အားကြီးသောသူမှစ၍ကျွန်းများ၊လူလွတ်များအပေါင်းတို့သည် မြေတွင်း ၌၎င်း၊ တောင်ပေါ်မှာရှိသော ကျောက်များ၌၎င်း၊ ပုန်းရှောင်လျှက်နေ၍ ထို တောင်များ၊ ကျောက်များတို့ကိုခေါ်လျက်၊”
ဆဋ္ဌမတံဆိပ်ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ အမျှက်တော်ဖလား ခုနှစ်လုံးကိုသွန်းလောင်းသောအခါဘုရင်၊ ခွန်အားကြီးသောသူများ အဘယ် သူမျှ ဤလောက၌ အသက်ရှင်မည်မဟုတ်။
 
အခန်းငယ် (၁၆) “ငါတို့အပေါ်သို့ ကျကြပါ။ ပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မှုသော သူ၏မျက်နှာနှင့် သိုးသငယ်၏အမျက်တော်ကို ကွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးအုပ် ကြပါ။”
ဘုရားသခင်၏အမျှက်တော်သည် အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် လူသားအားလုံးတို့သည် ကြောက်လန့်ခြင်းရှိမည်ဖြစ်သည်။ထိုအချိန်သည် လူသားများအတွက်မပြုခဲ့ရဘူးသော ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်နေထိုင်မည်အ ချိန်ဖြစ်သည်။
 
အခန်းငယ် (၁၇) “အမျက်တော် ထင်ရှားသော နေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကား၊ အဘယ်သူသည်ခံရပ်နိုင်မည်နည်းဟုပြောဆိုကြ၏။” 
ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ခုနှစ်လုံးကို မှုတ်သောအခါ ခွန်အား ကြီးသောသူမှဤလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်ပုန်းရောင်မည်ဖြစ်သည်။ အ ဘယ်သူမျှကြောက်ရွှံ့ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် ရပ်တည်နိုင် မည့်သူမရှိပါ။ တံဆိပ်ခုနှစ်လုံးသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ တံဆိပ် ခုနှစ်ကာလတွင် သူတော်စင်များသည် အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုး သောနိုင်ငံ တွင်အသက်ရှင်ပြီးနောက်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသစ်တွင် ထာဝရအသက် ရှင်မည်ဖြစ်သည်။