Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၀ - ဗျာဒိတ်ကျမ်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[အခန် 22-2] ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို မျှော်လင့်ခြင်း၌ပျော်ရွှင်လျက် သန်စွမ်းကြ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂း၁-၂၁)

ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို မျှော်လင့်ခြင်း၌ပျော်ရွှင်လျက် သန်စွမ်းကြ
( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂း၁-၂၁ )
 
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂း၆-၂၁သည် ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းကင်ဘုံအ တွက်မျှော်လင့်ချက်ကိုဖော်ပြပါသည်။ အခန်းကြီး ၂၂သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ကိုနိဂုံးချုပ်သောကျမ်းဖြစ်ပြီးကျမ်းမြို့တော်မြတ်ပရောဖက်ပြုချက်များ၏ မှန်ကန်တိကျမှုကို အတည်ပြုခြင်းများနှင့် ဘုရားသခင်၏ယေရှုစလင်မြို့ သစ်သို့ဖိတ်ခေါ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်နေသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်များက ကျွန်ုပ် တို့အားကြေပြသည်မှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို ယုံကြည် သူဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရပြီး သူတည်းဟူသောသန့်ရှင်းသူများအတွက် ယေရုရှလင်မြို့သည်ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးအဖြစ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသော သန့်ရှင်းသူများ ကိုဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌ သူ့အားချီးမွမ်းကြစေရန် စီမံထားသည်။ ဤ အကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုကျွန်ုပ်သည်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားသန့်ရှင်းသူများဖြစ်စေရန် အခွင့်ခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖေါ်ပြရန် မှာစကားလုံးဖြင့်ဖေါ်ပြနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဘုရားရှေ့တော်၌ အပြစ်အလုံးစုံမှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခံရသော ကောင်း ချီးထက်သာ၍ ကြီးမားသောကောင်းချီးခံစားရသူ ဤကမ္ဘာ၌မရှိ ပါသလား။မရှိတစ်ဦးမျှမရှိပါ။
ယနေ့အဖို့ အဓိကအကျဆုံးသော ကျမ်းပိုဒ်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ နောက်ဆုံးအခန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲ၌ ဘုရားသခင်သည် လူ အားလုံးအတွက်အသေးစိတ်စီမံချက်ရေးဆွဲထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက်ဤဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားသည် ဤ စီမံချက်အားလုံးကိုပြည့်စုံစေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါ နှုတ် ကပတ်တော်များကိုဘုရားသခင်သည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ပုံစံအတိုင်းချမှတ် ခဲ့သောလူသားတို့အတွက် ဘုရားရှင်၏လုပ်ငန်းတော်များကို ပြည်စုံအပြီး သတ်စေရန်အတွက် ဖျက်ဆီးခြင်းလုပ်ငန်း၏ဖြစ်စဉ်များကို ဖေါ်ပြသော ကျမ်းအပြစ်မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါနှုတ်ကပတ်တော်များအား ဖြင့်ဘုရားသခင်က ကြိုတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးသော ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်မြို့တော်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်သူ၏ ဥယျာဉ်တော်
 
အခန်းကြီး (၂၁)ပါ အခန်းငယ် (၁၇-၂၁) တို့က ဘုရားသခင်မြို့ တော်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါသည်။ “မြို့ရိုးထုကိုတိုင်း၍ လူ အတောင်ကဲ့သို့သောကောင်းကင်တမန်အတောင်အားဖြင့် တစ်ရာလေး ဆယ့်လေးတောင်ရှိ၏။မြို့ရိုးကိုက်သည် နဂါးသွဲ့ကျောက်ဖြစ်၏။ မြို့သည် လည်း ကြည်လင်သောဖန်နှင့်တူသော ရွှေစင်ဖြစ်၏။ မြို့ရိုးအမြစ်တို့ သည်ကျောက်မြတ်အမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံကြ၏။ ပထမအမြစ်ကား နဂါးသွဲ့ ဖြစ်၏။ဒုတိယအမြစ်ကားကျောက်နီ၊သတ္တမအမြစ်ကားခရုသုလိတ်၊ အဌမ အမြစ်ကားမျက်ရွှဲ၊နဝမအမြစ်ကားဥဿဖရား၊ဒသမအမြစ်ကား ခရုသုပြတ်၊ ဧက္လသမအမြစ်ကား ဝါကိနု၊ ဒသမအမြစ်ကား ဂေါ်မုတ်ဖြစ်သတည်း တံခါး ရွက်တစ်ဆယ့်နှစ်ရွက်အသီးသီးတို့သည် ပုလဲတပြားစီဖြင့်ပြီး၍ ပုလဲတစ် ဆယ့်နှစ်ပြားဖြစ်ကြ၏။မြို့လမ်းမသည် ကြည်လင်သော ဖန်ကဲ့သို့သော ရွှေစင်ဖြစ်၏။”
ဤဗ္လျာိတ်ကျမ်းပါနှုတ်ကပတ်တော်များကဘုရားသခင်မှသူ၏ဒုတိ ယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း ခံရပြီးသူများသို့ပေးအပ်မည် ယေရုစလင်မြို့တော် သစ်အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြသော ဤယေရုရှ လင်မြို့တော်သစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌တည်ရှိပြီး အဖိုးတန်သောကျောက် မြတ်တစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးနှင့်အတူ ပုလဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မြို့တံခါးတစ် ဆယ့်နှစ်မျိုးဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။
ထို့နောက် အခန်းကြီး (၂၂) တွင် ယေရုစလင်မြို့တော်သစ်၏ ဥယျာဉ်တော်ထဲ၌ တွေ့ရသောသဘာဝအကြောင်းကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ အခန်းငယ် (၁)က ပြောသည်မှာ “တဖန်ကျောက်သလင်းကဲ့သို့ ကြည် လင်၍ ဘုရားသခင်နှင့်သိုးသူငယ်၏ပလ္လင်တော်ထဲက ထွက်သော အ သက်ရေစီးရာမြစ်ကိုကောင်းကင်တမန်သည် ငါ့အားပြလေ၏။ ဘုရားသ ခင်၏ မြို့တော်ထဲ၌ကမ္ဘာဦးအစဥယျာဉ်ထဲ၌ စီးဆင်းခဲ့သော ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသည့်မြစ်လေးစင်းကဲ့သို့ ကျောက်သလင်းကဲ့သို့ ကြည်လင်သော မြစ်တစ်စင်း၊ ဤဥယာဉ်ထဲ၌ စီးဆင်းလျှက်ရှိသည်။ ဤဥယျာဉ်တော်သည် အနာဂတ်၏ဖြောင့်မတ်သူများပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာနေထိုင်ရမည့်ဥယျာဉ် တော်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါသည်။ 
အဓိကကျသော ကျမ်းပိုဒ်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်မှာ ဤဥယျာဉ်တော်ထဲ၌အသက်သစ်ပင် ပေါက်လျှက်ရှိပြီး ၄င်းအသက်သစ် ပင်မှအသီးတစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးသီးသည်။ လစဉ်လတိုင်း အသီးများသီးလျှက်ရှိ သည်။ ထိုသစ်ပင်မှအရွက်တို့သည် လူမျိုးတို့အတွက် အနာရောဂါငြိမ်းစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ဘုံ၏သဘာဝသည် သူ၏သစ်သီးများကိုသာ စား သုံးနိုင်သည်မဟုတ်ဘဲ သူ၏အရွက်များသည်လည်း အနာရောဂါကို ငြိမ်း စေနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရပါသည်။ 
 
 
ဖြောင့်မတ်သူတို့ ရရှိသောကောင်းချီး
 
ကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်မှာ ဘုရားသခင်၏မြို့တော် တွင် “နောက်တဖန်ကျိန်ခြင်းဘေးတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ။ ထိုမြို့၌ ဘုရားသ ခင်နှင့်သိုးသူငယ်၏ပလ္လင်တော်ရှိ၍ဘုရားသခင်၏ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား ဝတ်ကိုပြုလိမ့်မည်”ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်သော ဘုရား သခင်နှင့်အတူအပြစ်အားလုံးမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသော ကျွန်ုပ်တို့သည် ထို အရပ်သို့ အတူတကွ စိုးမိုးကြလိမ့်မည်ဟု ပြောပြပါသည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ် အားလုံးပယ်ဖျက်ခြင်းခံရပြီးသောကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကမ္ဘာ၌နေထိုင်စဉ် အ ပြစ်အားလုံးပျောက်ကွယ်ခြင်းတည်းဟူသောကောင်းချီးကိုသာ ခံစားရမည် မဟုတ်။ သို့သော် သူတို့အားလုံးသည်ဘုရားသခင်၏ သားသမီးအဖြစ်သို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ရောက် ကြ သောအခါတွင်လည်း မြောက်များစွာသော ကောင်းကင်တမန်များကသူတို့ ကို ပြုစုကြလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သခင်ဘုရားနှင့်အတူ ထာဝရစိုးစံကြရလိမ့် မည်။
ကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်မှာ ဖြောင့်မတ်သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှထိုကဲ့သို့သောကောင်းချီးများကို ခံစားရပြီး အသက်ရေစီး ရာမြစ်၌အသက်ပင်၏အသီးများကို စားသောက်လျှက်နေရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်း တို့မှာသူတို့ခံစားရသော ကောင်းချီးများ၏ အစိပ်အပိုင်းအချို့သာဖြစ်ပြီးထို အရပ်၌ အနာရောဂါများကင်းငြိမ်းလိမ့်မည်။
ထိုအရပ်၌ သူတို့သည် ဤကမ္ဘာ၏အလင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ နေရောင်မှအလင်းကိုသော်လည်းကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ကို နိုင်ငံ တော်တည်းဟူသောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောနိုင်ငံ၌ ဘုရား ရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကအလင်းဖြစ်လျှက် ဘုရားရှင်နှင့်အတူ ထာဝရနေကြ ရလိမ့်မည်။အခြားတစ်နည်းဖြင့် ပြောရလျှင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်း ကောင်းကိုသက်ဝင်ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် သူတို့၏အပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံရသော ဘုရားသခင်၏သားသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ နေထိုင်ကြ ရလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာဖြောင့်မတ်သူများ ခံစားရသော ကောင်းချီးပင်ဖြစ် သည်။ 
တမန်တော်ရှင်ယောဟန်သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုစီရင်ရေးသားသော သခင်ယေရှု၏ တမန်တော်တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးအဝင် ဖြစ်လျှက်၊ ရှင်ယော ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့် ပထမ၊ဒုတိယနှင့်တတိယသြဝါဒစာများကိုလည်းဓမ္မ သစ်ကျမ်းတွင် ရေးသားသောယောဟန်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ရောမဧရာဇ် ကို ဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သဖြင့် ပတ်မိုစ်ကျွန်း၌ နယ်နှင် ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်း၌နယ်နှင်ခံရစဉ်ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကောင်း ကင်တမန်ကို ယောဟန်ထံစေလွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ဤကမ္ဘာ၌ဖြစ်ပျက်လာမည့်အ ရာများကိုသူ့အားဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးမည့်အရာကို သူအားဖေါ် ပြပြီးသန့်ရှင်သူများနောက်ဆုံး၌ ဝင်စားနေထိုင်ရမည့်အရပ်ကိုလည်း၊ သူ့ အားဖေါ်ပြခဲ့သည်။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့အား ကမ္ဘာဦးကျမ်းက ဖန်ဆင်းခြင်း၏စီမံ ကိန်းကိုဖေါ်ပြပေးသည်ဆိုလျှင်ဤဗျာဒိတ်ကျမ်းသည်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အ ဖို့ပြည်စုံသောစီမံကိန်းတူ ကားချပ်သဖွယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သ ခင်ဘုရားသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၄၀ဝ၀ခန့်ကပင် လူသားတို့အားယေရှု ခရစ်အားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်အားလုံးကို ပျောက်ကွယ်စေမည်ဟုပြောပြခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလစေ့ရောက်လာသောအခါ ဤကမ္ဘာသို့ယေရှုခ ရစ်တော်ကို ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ရန်စေလွှတ်မည်၊ နှစ်ခြင်းဆရာယော ဟန်ထံ၌ရေနှစ်ခြင်းခံစေမည်၊လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ ယေရှုခရစ်၏အသွေး သွန်းခြင်းဖြင့် လူတို့၏အပြစ်ကိုပျောက်စေမည်ဟူသော သူ၏ကတိတော် ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းကာလ၌ ပြည့်စုံစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
လူသားတို့သည်နတ်ဆိုး၏လှည့်ဖျားမူအောက်သို့ သက်ဆင်းရ သောအခါ၊ အပြစ်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်း ထောင်ချောက်ထဲသို့ ကျရောက်ရ သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားကဤအပြစ်များမှာ ဤအပြစ်အလုံးစုံမှ လွတ်မြောက်စေမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဘုရားသ ခင်သည် ယေရှုခရစ်ကိုစေလွှတ်လျှက် သူ့အားရေနှစ်ခြင်းခံစေလျှက်၊အ သွေးသွန်းစေလျှက် လူသားတို့အားသူတို့၏ အပြစ်မှလွတ်မြောက်စေခြင်း တို့ကို ပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်၊အပြစ် များမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသူများအတွက်မည်သို့သောဂုဏ်ကျက်သရေ တော် တို့က စောင့်စားလျှက်ရှိသည်ကို၄င်း၊ အခြားစာဖက်၌အပြစ်ရှိသူများအ တွက် မည်သို့သောတရားစီရင်မူက စောင့်စားနေသည်ကို၄င်း၊ အသေးစိတ် မှတ်တမ်းထားလျှက်ရှိသည်။ တခြားတနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ အားပြောပြနေသည်မှာ၊ သူ့အားသစ္စာရှိစွာယုံကြည်ပါသည့်ဟု အခိုင်အမာ ပြောဆိုကြစေကာမူ၊ငရဲထဲ၌အဆုံးသတ်ရမည်သူများစွာ ရှိနေကြောင်းရှင် မသဲ ၇း၂၁-၂၃တွင် ပြောပြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားသည်၊ အပြစ်သားများကို သူတို့၏အပြစ်မှ ကယ်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့အား ထပ်မံ မှာကြားသည်မှာ ဖြောင့်မတ်သူတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသောနှုတ်ကပတ်တော်၏ကောင်း ချီးများအကြောင်းကို ချိတ်ပိတ်မထားရန်မှာကြားပါသည်။
 
 
မည်သူတို့သည်မတရားသောသူနှင့် ညစ်ညမ်းသူများဖြစ်ကြသနည်း
 
အခန်းငယ် (၁၁) က ဖေါ်ပြထားသည်မှာ “မတရားသောသူသည်၊ မတရားသဖြင့်ပြုစေဦး၊ ညစ်ညူးသောသူသည်ညစ်ညူးစေဦး၊ ဖြောင့်မတ် သောသူသည် ဖြောင့်မတ်စေဦး၊ သန့်ရှင်းသောသူသည် သန့်ရှင်းစေဦး” ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်မတရားသော သူဆိုသည်မှာမည်သူနည်း။ မတရားသောသူဆိုသည်မှာအခြားသောသူ မဟုတ်ဘဲ၊ သခင်ဘုရားကပေး တားသောရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ သတင်းကောင်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မယုံ ကြည်သောသူဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လူတို့သည်အချိန်တိုင် တွင် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သူတို့အား သခင်ဘုရားကပေးထားသောရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သူတို့၏အသက်တာကို ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်အား ချီးမွမ်းလျှက်အသက်ရှင်နေရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘု ရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် လူတို့ထံမှချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်သူဖြစ်ပြီး၊ ထို့အပြင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခြင်းဂဂုဏာ ဝတ်လုံဖြင့်လွှမ်းခြုံ ပေးသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သူအားဂုဏ်တော်ကို ချီမွမ်းသောအသက်တာဖြင့် ရှင်သန်နေရမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား မနာခံသော သူတို့သည်ညစ်ညူးသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတစေ မယုံကြည် ကြ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရှင်မသံခရစ်ဝင် (၇း၂၃) ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားက ဘာသာ ရေးဖြင့်အသက်မွေးနေကြသူတို့သည် သူ့အပေါ်၌နှုတ်ဖြင့် သာယုံကြည် ကြသည်။ “သင်တို့ကိုငါအလျင်မသိ။အဓမ္မအမှုကိုပြုသောသူတို့ ငါထံမှ ဖယ်ကြ”ဟုပြောခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားကသူတို့အား “အဓမ္မအ မှုကိုပြုသောသူတို့”ဟုခေါ်ခဲ့ပါသည်။သခင်ဘုရားက သူတို့အား ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဆိုင် ရာသတင်းကောင်းကိုစိတ်ပါ လက်ပါယုံကြည်ရမည့်အစား၊ သူတို့၏လုပ် ဆောင်မှုများအတွက်သာ ယေရှုအားယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဓမ္မလူသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏စိတ်ကူးပေါက်ရာစကားအားဖြင့်ဘု ရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောင်းလဲတတ်သူဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ကူးပေါက် ရာထင်ရာစိုင်း ယုံကြည်ပြီးမည်သည့်အရာမဆိုလုပ်ချက်စိတ်ပေါက်သူဖြစ် သည်။
ယေရှုကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင်က အခြေတကျတည်ဆောက်ထားသည့်အရာမှန်သမျှကိုလက်ခံ ကြရမည်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ဤယုံကြည် ခြင်းကဘုရားသခင်၏အကြံအစည်နှင့် သူ၏ကယ်တင်ခြင်းပြီးဆုံးချိန်ကို ကွဲပြားခြားနားအောင်လုပ်ဆောင်ခွင့်မပြုပါ။အဓိကကျမ်းပိုဒ်၏အ ကြောင်း အရာမှာ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကယ်တင်ခြင်းကို မိမိတိုယ်ပိုင်အ ရည် အသွေးထဲသို့ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်လျှက် ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရ အ သက်ကိုပေးမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များကို ပြောင်းလဲမူပြုပြီး၊ မိမိလိုရာဆွဲလျှက်ယုံကြည်တတ်သော သူများကိုမူ ငရဲ သို့ပို့လိမ့်မည်။
“မတရားသောသူသည် မတရားသဖြင့်ပြုစေဦး” ဤအကြောင်း အရာကအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သူတို့၏ခေါင်းမာမူဖြင့် ဘုရားသခင် စီစဉ်ထားသော ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်မခံကြပေ။ သူတို့သည်မတရား သောသူများဖြစ်ကြကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ပါပြောပြပါသည်။ ဤသည်မှာအ ပြစ်သားများ ယနေ့တိုင်အောင်မတရားသောသူဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း ပင်ဖြစ်သည်။
၄င်းကျမ်းပိုဒ်ကပင် ဆက်လက်ပြီး “ညစ်ညူးသောသူသည်၊ ညစ် ညူးစေဦး”ဟုဆက်ဆိုထားပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာက သူတို့သည် အပြစ်ရှိကြသော်ငြားလည်း၊၄င်းအပြင်ယေရှုကရေနှင့်ဝိညာဉ်အားဖြင့်သူတို့ အပြစ်ကိုပျောက်ကွယ်စေသောဖြစ်ရပ်မှန်ရှိ သော်ငြားလည်း၊ သူတို့တွင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သူတို့အပြစ်များကို စင်ကြယ်စေရန်မည်သို့မျှ ရည်ရွယ် ချက်မရှိသောသူများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်၊ ဤယုံကြည့်ခြင်းကင်းမဲ့သော သူများကိုသူတို့ ယုံကြည်သည့်အတိုင်းပင် ချန်ထားခဲ့မှာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူတို့ကို တရားစီရင်လိမ့်မည်။ ဘုရားသ ခင်ကလူတို့အားအသိတရားကို ပေးထားခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏နှလုံးသား ထဲရှိအပြစ်ကိုကောင်းစွာ ခွဲခြားသိမှတ်နိုင်ရန် ဘုရားသခင်က အဖြစ်နိုင်ဆုံး အခြေအနေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။သူတို့သည် ယခုတိုင်အောင် သူတို့ ၏နှလုံးသားကိုစင်ကြယ်စေရန် သို့မဟုတ် ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်း ကောင်းကို သိရှိနားလည်ရန်ရည်ရွယ်ချက် မရှိသေးဘဲဖြစ်နေကြသည်။ ဘုရားသခင်ကဤလူများကို သူတို့အလိုရှိသည့်အတိုင်း နေထိုင်ခွင့်ပြုမည် ဟုပြောခဲ့ပါသည်။
သုတ္တံကျမ်း(၃၀း၁၂)က“ငါသည်စင်ကြယ်၏ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်သော်လည်း မိမိအညစ်အကြေးမှ မဆေးကြောသေးသောလူတစ်မျိုး” ရှိသည်ဟုဆိုထားပါသည်။ယခုခေတ် ဘာသာရေးသမားများဖြစ်သော ခရစ် ယာန်များနှင့်အလားတူပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိတို့အပြစ်များကိုပင်လျှင် ဆေး ကြောရန်အလိုမရှိကြပေ။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူကိုယ်တော်တိုင်က ဘုရား စင်စစ်ဖြစ်တော်မူသော ယေရှုသည်ဤကမ္ဘာသို့ကြွလာပြီး အပြစ်သားများ ကို ကယ်တင်ရန်အတွက်လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်မဆိုင်း မတွတင်ယူပြီး သူ၏ရေနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းဖြင့် သူတို့အပြစ်အားလုံးကို ဆေး ကြောကာကားတိုင်၌ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း အသေခံခြင်းဖြင့် ဤအပြစ် အားလုံးအတွက် တရားစီရင်ခြင်းကိုခံယူခဲ့သည်။ ထိုနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အထဲမှ ယုံကြည်သောသူတို့သည် အပြစ်မှအမှန်တကယ်ပင် ကယ်တင် ခြင်းခံကြရသည်။ 
ယေရှုခရစ်တော်က အပြစ်သားများကို ကယ်တင်ခဲ့သော ရေနှင့် ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းတည်းဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်ကို နား လည်သိရှိလျှက် ယုံကြည်သောသူမည်သူ့ကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရား သည်သူ/သူမတို့၏အပြစ်များသည် မည်သို့သော အပြစ်မျိုးဖြစ်စေကာမူ ပဓာနမထားဘဲ ဂရုမထားဘဲဤပုဂ္ဂိုလ်များကို သူတို့၏အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ် ပေးရန်ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သည်။သို့တိုင်အောင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှခွင့် လွှတ်ခြင်းကို မရရှိကြသေးသောသူများ ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော ပုဂ္ပိုလ်များမှာသူတို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောရန် ကြိုးပန်းလိုစိတ်ပင် မရှိ ကြသောသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား သူတို့အလိုရှိသည့် အတိုင်းခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေဘို့ ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာဘုရားသခင်သည် တရားစီရင်သော ဘုရားဖြစ် ကြောင်းပြသခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ထာဝရမီး လောင်ကျွမ်းနေသော ကန့်မီးလျှံ့ထဲသို့ ပစ်ချခံရလိမ့်မည်။ ထို့နောက် သူတို့သည်တကယ်တရားစီရင်သော ဘုရားစင်စစ်မှာ မည်သူဖြစ်ကြောင်း ကိုနားလည်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည် ယေရှုအား သူတို့၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ်ဝန်ခံကြသည့်တိုင်အောင် သူတို့သည်သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အသိတရား ကိုသာလိမ်လည်ကြသည်မဟုတ် သူတို့သည် အခြားသောသူများ၏ အသိ တရားကိုလည်း ညစ်ညမ်းစေသောသူများဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်သူတို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို ပစ်ပယ်ကြ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏လုပ်ရပ်အတိုင်း ဘုရားသခင်က သူတို့အား ပြန်လည်ပေးဆပ်စေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ရောက်လာသော အခါဘုရားသခင်သည် သူ၏အမျက်ဒေါသနှင့် ထိုက်တန်သူတို့အပေါ် သို့ သူ၏အမျက်ဒေါသကို ကျရောက်စေလိမ့်မည်။
 
 
လူအသီးသီးတို့အား မိမိတို့အကျင့်အတိုင်း ဆပ်ပေးလိမ့်မည်
 
ဤကမ္ဘာပေါ်၌ လူအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်အား တွေ့သောသူနှင့်မတွေ့သောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘု ရားသည် လူတိုင်းကိုသူ/သူမတို့၏ လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်း ပြန်ပေးလိမ့်မည်။
မည်သူမျှ မိမိအလိုအလျောက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ပေ။ သို့သော် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ယေရှုထံမှသာလာသည်။ သူသည်လူသားများ ၏ အပြစ်အားလုံးကိုသူ့အပေါ်သို့ရေနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းဖြင့် မဆိုင်းမတွခံယူ ပြီး ကမ္ဘာ၏အပြစ်များကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်သို့ သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ထို့ အပြင် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌လူသားတို့မိမိတို့ဖာသာရင်ဆိုင်ရမည့် အပြစ်အ တွက် တရားစီရင်မှုအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ လူသားတို့သည် ဤအမှန် တရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ဤ အမှန်တရားကို ယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင်ကို တွေ့သောသူဖြစ် သည်။
အပြစ်မရှိသောသူများကိုလည်းကောင်း၊ ဤသစ္စာတရားကို နား လည်ပြီး ယုံကြည်သောသူများကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်က ဤ ကမ္ဘာတွင်သတင်းကောင်းကို ဟောပြောရန်နှင့်သူ၏သန့်ရှင်းသော နှုတ်က ပတ်တော်ကို သူတို့အသက်ရှင်သည့်အတိုင်းထိန်းသိမ်းကြရန် တောင်းဆို ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်ကပြောသည်မှာ “သန့်ရှင်းသောသူသည် သန့် ရှင်းစေဦး” ကျွန်ုပ်တို့ဤမိန့်ကြားချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားထဲ၌ ထိန်း သိမ်းထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းသောယုံကြည်ချက်ကို ကာကွယ်ရ မည်။ထို့နောက်ပြည့်စုံသောသတင်းကောင်းကို အမြဲတမ်းဟောပြောနေရ မည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကမ္ဘာတွင် ဤစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို လစ်လျူရှုသော လူပေါင်းများစွာ ကျန်ရှိ နေသေးပြီးရလဒ်အားဖြင့် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် လုံးဝမှားယွင်းနေကြ သည်။
ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် နှစ်တို့ဖြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသော သြဝ္လါကို ချွင်းချက်မရှိထောက်ခံသူများ ရှိနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရားက လူသားတို့၏အပြစ်များကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော် ငြားလည်း ယခုတိုင်အောင်ပင် ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် သူတို့၏အပြစ်များမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် နေ့စဉ်ဆုတောင်းလျှက်ရှိနေကြသေးသည်။ နေ့စဉ်အ ရေးအကြီးဆုံး အခြေခံအချက်အဖြစ်နောင်တအတွက် သူတို့၏ ဆုတောင်း ချက်များကိုလျူဘွယ်ပစ္စည်းတဖွယ် တင်ဆက်လျှက် သူတို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောရန်၊ သူတို့၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု တိုးပွားလာစေရန် ကြိုးပန်းကြ သည်။ဤသို့ဖြင့်နောက်ဆုံး၌သူတို့သည် သန့်ရှင်းသူများဖြစ်လာပြီး နောက် ထပ်၍ မည်သည့်အပြစ်မျှမကျူးလွန်နိုင်တော့သူများ ဖြစ်လာကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ယေရှုအတွက် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာကြသည်။ သို့သော်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သား၊ ဘုရင်ပရောဖက်နှင့်အမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပရောဟိတ် ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်၏ အစေခံကျွန်တို့သည် လူတိုင်းထိုအ ပြစ်မှ မှန်ကန်စွာခွင့်လွှတ်စေမည့် သူတို့၏အလုပ်ကို သေချာအောင် လုပ်ဆောင်ကြရုံသာမကဘဲ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဘော်ဆောင်ဖက်ကဲ့သို့ လူတိုင်းကိုအမှန်တရားဆီသို့ ဦးဆောင်လျှက်ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင်၏အ စေခံကျွန်များဆိုသောသူတို့သည် နှုကပတ်တော်ရေးသားချက်အရ ဖြစ်ပေါ် လာမည့် ဖြစ်ရပ်များ၏တိကျသော ဗဟုသုတများကို သိရှိနားလည်ထားကြ သူများဖြစ်သည်။
အခန်းငယ် (၁၂-၁၃) က “ငါသည် အလျင်အမြန်ပြန်လာမည်။ ငါသည်အကျိုးအပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ လူအသီးသီးတို့အား မိမိတို့အ ကျင့်အတိုင်း ဆပ်ပေးမည်။ငါသည်အလဖဖြစ်၏။ သြမေဃလည်းဖြစ်၏။ အဦးဆုံးသောသူ၊နောက်ဆုံးသောသူလည်းဖြစ်၏။” အကယ်စင်စစ် ကျွန်ုပ် တို့၏သခင်ဘုရားသည် အလဖနှင့်သြမေဃအစနှင့်အဆုံး၊ ပထမနှင့်နော်က ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိရန် ပြောခဲ့သည့်အတွက် အရာရာတိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။
ဘုရားသခင်သည် ပထမရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ ပါဝင်သော သန့် ရှင်းသူတို့အားဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤကောင်းကြီး မင်္ဂလာသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သခင် ဘုန်းသည် သန့်ရှင်းသူတို့၏သတို့သား ဖြစ် လာ၏။ ယခုအချိန်မှစ၍ သတိုးသားအတွက်ပြုလုပ်ရန် ကျန်ရှိ နေသေး သောအရာတို့သည် သတိုးသမီးကို ကာကွယ်ခြင်း၊ ကောင်းကြီး ပေးခြင်း နှင့် သူ့နိုင်ငံတော်၌ ထာဝရအတူ နေထိုင စေခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
 
 

ပညတ်တော်တို့ကို ကျင့်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိ၏

 
အခန်းငယ်(၁၄)ကိုဆက်လက်လေ့လာသောအခါ အဓိကကျမ်းပိုဒ် က“အသက်ပင်နှင့်ဆိုင်၍မြို့တံခါးအတွင်းသို့ဝင်အံ့သောငှါ ပညတ်တော်တို့ ကိုကျင့်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။” ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အခြေခံ၍ လူအများတို့ကကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကို ကျင့် ကြံခြင်းမှလာသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊တစ်နည်းအားဖြင့် လိုက်နာခြင်းမှ လာသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အခိုင်အမာပြောဆိုကြသည်။
သို့သော် အမှန်အားဖြင့် “သူ၏ပညတ်တော်ကိုကျင့်ခြင်း” ဆိုသည် မှာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ရေးသားချက်အား လုံးကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ရှင်ယောဟန်က ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်။ “ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ဟူမူကား သားတော် ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရမည်။သားတော်ပညတ်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်း ချင်းချစ်ရမည်ဟူသောပညတ်တော်ပေတည်း” (၁ယော ၃း၂၃)။ ထို့ကြောင့် စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည် သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် အားလုံးကို ကယ်တင်ရန်အတွက် ဆက်ကပ်လျှက် သတင်းကောင်းကို ဟောပြောခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကို သူ၏ရှေ့မှောက် တွင် ကျင့်ကြံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားဆိုသည်မှာယေရှုခရစ်၏နှစ်ခြင်းဆရာ ယောဟန်ထံမှ ရယူခဲ့သောရေနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ် အလုံးစုံတို့သည်အစွန်းအထင်းမရှိပယ်ဖျက်ခံရပြီးဖြစ်သည်ဟူသောအချက် ပင်ဖြစ်သည်။ ဤရေနှစ်ခြင်းလမ်းကိုလိုက်လျှောက်လျက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘု ရားသခင်၏ကားတိုင်ပေါ်မှအသွေး၊ သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် သူ၏ ကောင်းကင်သို့ပြန်ကြွခြင်းတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွား သူများ ဖြစ်စေပြီး သူ၏အမှန်တရား၌ အသက်တာသစ်ဖြင့် နေထိုင်ကျွန်ုပ်တို့အား နေထိုင်ခွင့်ပြုစေခဲ့သည်။ 
ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးနောက် မည်သည့်အချိန်၌မဆို ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ထဲသို့ ပြန်ကျသွားသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အလုံးစုံမှစင်ကြယ်စေခဲ့သောနှုကပတ်တော်၏အမှန်တရားဆီသို့ ပြန်လာကြရမည်။ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဇစ်မြစ်သည်မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်နိုင် ခြင်းမရှိဘဲအပြစ်သာပြုနိုင်ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လျှက်ကျွန်ုပ် တို့၏အားနည်းချက်များ၊ချို့ယွင်းချက်များနှင့်အပြစ်များကိုယူဆောင်လျှက် သခင်ဘုရားနှစ်ခြင်းခံယူခဲ့သောယော်ဒန်မြစ်၏ ယုံကြည်ခြင်းသို့ တဖန်ပြန် သွားလျှက်ယေရှုနှင့်အတူ ရေနှစ်ခြင်းခံယူပြီး လက်ဝါးကားတိုင်၌သေဆုံး ခဲ့သောခရစ်တော်နှင့်အတူသဂြိုဟ်ခြင်းခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ထိုကဲ့သို့ကျွန်ုပ် တို့ပြုလုပ်လျှင် နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပြီး နောက် ထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်မှလွတ်မြောက်လျှက် အပြစ်မှစင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောခြင်းခံကြရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းတည်း ဟူသောကိုယ်စားအသေခံခြင်းကိုပြန်လည်အတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပိုင်ဆိုင်လျက်သူ၏ထာဝရနှင့်လုံး ဝပြည့် စုံသော ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သူ့အားကျေးဇူးတင်ကြရမည်။
ယေရှုသည် ဤကမ္ဘာကြီး၏ အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ပြဿနာကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသိတရားနှင့်အတူတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ် တို့၏ သခင်ဘုရားကဤကမ္ဘာ၏အပြစ်အလုံးစုံတို့ကို ရေနှစ်ခြင်းခံယူခြင်း ဖြင့် ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်ငြားလည်းအသက်ရှင်သော ကျွန်ုပ်တို့ လူသားတို့သည် သခင်ဘုရားက ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို သူ၏ရေနှစ်ခြင်း ဖြင့် ဆေးကြောခဲ့သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိကြဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ကိုယ်ပိုင်အသိတရားများသည် အပြစ်သားကဲ့သို့ပင် ဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရ လျက်ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ အပြစ်များ ကျန်ရှိသေးကြောင်းခံစားရန် သင့်လျော်ပါသည်။ အမှန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်တော်ပေးထားသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ယုံမျှနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးသည် အမှန် တကယ်ပင် ဆေးကြောခံရပြီးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားကို ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်က နာ ကျင်စေသည်ဆိုလျှင် ဤအပြစ်၏ဒဏ်ရာကို မည်သည့်အမှန်တရားက ပျောက်ကင်းစေမည်နည်း။
ဤဒဏ်ရာများသည်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်း ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အားလုံးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။ တနည်းအား ဖြင့်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားသည်ယောဒန်မြစ်၌ ယောဟန်ထံရေ နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏အပြစ်အလုံးစုံကို သူ့အပေါ်တင် စေပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အလုံးစုံကို ကာရာနီကုန်းပေါ်ရှိ လက်ဝါးကားတိုင်သို့ သယ်ဆောင်သွားပြီး ၄င်းအပေါ်၌ သူ၏အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ တစ် ခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ် သော အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခံရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်သော အပြစ်များ သည် ဆေးကြောပြီးဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့် အားဖြင့် ကျူးလွန်သောဤအပြစ်များအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံး ကို ဆေးကြောပြီးဖြစ်သည်ဟူသော သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ကို နောက်တဖန် ပြန်လည်၍ အတည်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။
ဤကမ္ဘာ၏အပြစ်များသည် ယေရှုခရစ်တော်က သူ၏နှစ်ခြင်းကို ခံယူပြီး လက်ဝါးကားတိုင်၌ အသေခံခြင်းအားဖြင့် ဆေးကြောပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အကယ်၍ သူတို့သည် အဆက်မပြတ်ဆေးကြောခံရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျင့်ကြောင့်ဖြစ်သော ပုဂ္ဂလိကအပြစ်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏အပြစ်များသော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ကြိမ်(သို့မဟုတ်) သုံး ကြိမ် ဆေးကြောရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် အနည်းငယ်စီတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ရရှိနိုင်သည် ဟု သင်ကြားပေးပါက ထိုသူ/သူမတို့ဟောပြောသောသတင်းသည် မှား ယွင်းသောသတင်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာ၏အပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ပျောက်ကွယ်စေခဲ့သည် ဟေဗြဲသြဝါဒ(၉း၂၇)က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြ သည်မှာ “လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍ထို့နောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်း ကို ခံရသတည်း။” ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကြောင့် တစ်ခါသေရသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အရ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လည်း တစ်ကြိမ်တည်းရရှိသည်။ ဤကမ္ဘာမြေသို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို သူ့အပေါ်သို့တစ်ကြိမ်တည်းခံယူ ပြီး တစ်ကြိမ်ထဲသာသေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း တစ်ကြိမ်တည်းသာ မိမိနေရာအရပ်၌ တရားစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဤဖြစ်ရပ်များကို အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဤအရာသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အားလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းယုံကြည်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် အားလုံးအတွက် ထာဝရခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် မှန်ကန်သောလမ်းပင်ဖြစ်ပါ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ထိုအချိန်က ကျူးလွန်ခဲ့သောအ ပြစ်များက ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကို အချိန်တိုင်းတွင် နာကျင်ထိခိုက်စေ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည့်အရာများမှာ ယခင်ကဖြစ်ခဲ့ သော ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ ကို ဆေးကြောခဲ့သည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွန်းထင်နေသော နှလုံးသားများကို ဆေးကြောရန်နှင့် အနာပျောက်ကင်းစေရန်ဖြစ်သည်။ “သခင်ဘုရား ကျွန်ုပ်သည်အားနည်းချို့ ယွင်းချက်များအလွန်များလှပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်ကိုထပ်မံ၍ ကျူး လွန်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သခင်ဘုရား၏အလိုတော်အတိုင်း ဘဝတစ် သက်တာလုံးနေထိုင်ရန်တတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ သို့သော် အရှင်သည် ယောဒန် မြစ်၌ ရှင်ယောဟန်ထံတွင်ရေနှစ်ခြင်းခံယူစဉ်နှင့် ကားတိုင်ပေါ်၌ အသွေး တော်သွန်းလောင်းခဲ့စဉ်က အရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလည်း တာဝန်ယူခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။ ဟာလေလုယ။ သခင်ဘုရားကို ကျွန်ုပ် ချီးမွမ်းပါသည်။”
ယင်းကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးနှင့်အတူသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အ ပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်ခံခဲ့ရခြင်းကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ၍ အတည်ပြုခြင်းဖြင့် သခင်ဘုရားကိုအစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဗျာဒိတ်ကျမ်း ၏နောက်ဆုံးသောအခန်းက ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်သစ်ပင်တည်းဟူသော ယေရှုခရစ်တော်၏နောက်သို့လိုက်ခြင်းနှင့်သခင်ဘုရားသည် တစ်ကမ္ဘာလုံး ၏ အပြစ်အလုံးစုံကိုဆေးကြောခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်း အားဖြင့်အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသော မြို့နှင့်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ရသော အခွင့်ကို သူတို့၏ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းပြောပြပါသည်။
သန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ ဝင်ရောက်လိုသောသူသည် ယေရှုခ ရစ်တော်သည်သူ၏ရေနှစ်ခြင်းကိုတစ်ကြိမ်တည်းခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးကိုသွန်းလောင်းခဲ့ခြင်းဖြင့်လူသားတို့၏ထာဝရအပြစ်များအတွက် ကိုယ်စား အသေခံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့အားလုံးသည် အားနည်းချို့ယွင်းသော အပြုအမူအမြောက်အများရှိနေ ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ်တော်၏ ရေနှစ်ခြင်း နှင့်အသွေးတော်သွန်းခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည် ချက်ကိုဘုရားသခင်က အမှန်တရားအဖြစ်အတည်ပြုပေးမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ် တို့အားလုံးသည်လည်း အသက်သစ်ပင်ရှိရာသို့ သွားနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်၏နှစ်ခြင်းခံခြင်းနှင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းကို ယုံကြည် ခြင်းတစ်ခုတည်းကသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယေရုရှလင်မြို့သစ်၌ စီးဆင်း နေသော အသက်ရေစီးရာမြစ်ရေကိုသောက်သုံးခွင့်နှင့် အသက်သစ်ပင်၏ အသီးတို့ကို စားရသောအခွင့် ရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် မည်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ မည်သည့်အခါတွင်မျှ ရယူခွင့်မပြု သော ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်ဝင်ရောက်နိုင်သော အရည်အချင်း မှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းမှသာ ရရှိနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကာကွယ်ရမည်။ ထို့အတူ အခြားသောသူများ ကိုလည်း ဟောပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူပင် “သူ၏ပညတ်တော်ကို လိုက်လျှောက်ခြင်း” ဟူသောစကားစုမှာ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဤ ကမ္ဘာကြီးကို အောင်နိုင်ရမည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပြီးထိန်းသိမ်းရန်၊ထို့ နောက်တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ သတင်းကောင်းဟောပြောရန်အတွက် မိမိကိုယ် ကိုမိမိဆက်ကပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ရှင်မသဲခရစ်ဝင် (၂၂) ၌ ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့ကို မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပုံ ပြင်ဥပမာပြောပြခဲ့ပါသည်။ ဤပုံပြင်၏နိဂုံးချုပ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံကို မဝတ်ဆင်သောသူတို့သည် ပြင်အရပ်မှောင်မိုက်ထဲသို့ လွှတ်ပစ်ခံရမည်။ (မဿဲ၂၂း၁၁-၁၃) ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သိုးသူငယ်၏ မင်္ဂလာ ဆောင်ညစာစားပွဲသို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲရန်အတွက် မင်္ဂလာဝတ်စုံကို မည်သို့ ဝတ်ဆင်ရမည်နည်း။ သိုးသူငယ်မင်္ဂလာဆောင်ညစာစားပွဲသို့ ဝင်ရောက် ခွင့်ရရန်စွမ်းဆောင်နိုင်သောမင်္ဂလာဝတ်စုံမှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်း ကောင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ထားသောဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို သင်ယုံပါ သလား။ ထိုသို့ယုံကြည်လျှင် သင်သည်ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲ၌ လှလှပပဝတ်ဆင်ပြီးဖြစ်နေမည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အပြစ်ကင်း စင်သောသားတော်၏ သတို့သမီးအဖြစ် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ဝင်ရောက်နိုင် လိမ့်မည်။
ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အ ပြစ်များကို နေ့စဉ်ကျူးလွန်နေကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်မှောက်၌ အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးသော ဖြောင့်မတ်သူတို့ သာလျှင်သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူ သူတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံမှ သူတို့၏နေ့စဉ်ကျူးလွန်သောအပြစ်များကိုဆေးကြောခြင်းခံယူရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်စုံပြီးသူများဖြစ်ကြသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပြစ် မှခွင့်လွှတ်ခြင်း မခံခဲ့ရသူများသည်သူတို့အပြစ်များကို ဆေး ကြောပေးရန် အတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏အ ပြစ်များကို သူတို့၏နေ့စဉ်နောင်တအတွက် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် မိမိတို့ဖာ သာမိမိတို့သန့်ရှင်းအောင် မည်သည့်အခါတွင်မျှ စွမ်းဆောင်နိုင်ကြမည်မ ဟုတ်ပေ။
အခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကျူးလွန်သော အ ပြစ်များကို သူ၏စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းအားဖြင့်သာလျှင် ဆေးကြော နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည်။ ရေနှင့်သွေးတို့၏ နှုတ် ကပတ်တော်အားဖြင့် သခင်ဘုရားထံမှအပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံရသူများ သည်လည်း သူတို့ဘဝတစ်လျှောက် ဖြတ်သန်းလာခဲ့စဉ်ကျူးလွန်ခဲ့သောအ ပြစ်များအတွက်အပြစ်မှ တရားစီရင်ခြင်းတည်းဟူသော ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ ကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ကွယ်ပျောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိအပြုအမှုအားဖြင့် ကျူး လွန်ခဲ့သောအပြစ်များကို ထာဝရအပြစ်ဖြေခြင်းတည်းဟူသော ကယ်တင် ခြင်းဖြင့် ဆေးကြောနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ဤအရာသည် အကြောင်းမ ဟုတ်လျှင် အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရားက ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အား လုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် မဆေးကြောခဲ့လျှင် တခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ အမြဲတမ်းအပြစ်ကင်းသူ ဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း။
ကောင်းကင်ဘုံ၏ သန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း။ အသက်သစ်ပင်တည်းဟူသော ယေရှုခရစ်တော် နှင့်မည်ကဲ့သို့အတူနေနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ပျောက် ကွယ်စေသော ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် စင်ကြယ်သောသူအစွန်းအထင်းမရှိသောသူအဖြစ် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာ၌အပြစ်ပြု မိသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားရှေ့မှောက်သို့ သွားရောက်ပြီး ဤ အပြစ်ကိုလည်း သခင်ဘုရားကပျောက်ကွယ်စေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ခိုင်မာစေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် အလားတူအပြစ်များအားလုံးမှ လွတ် မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဤကိစ္စကို ကျွန်ုပ်ပြောရသ နည်းဆိုသော် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသူတို့သည် သူတို့၏နေ့စဉ် အပြစ်များမှ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရနိုင်သော အထူးအ ခွင့်အရေးရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်ဖြစ်လင့်ကစား ဘုရား သခင်ရှေ့မှောက်၌အလွန်ကြီးမားသော ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် လင်ရှိမယားနှင့်ပြစ်မှားသောအမှုကို ကျူးလွန်ပြီး ထိုသူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ် သောသူ၏သစ္စာရှိ လက်အောက်ခံငယ်သားကိုလည်း သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်လင့်ကစားဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားရှင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဂရုဏာတော် အတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းခဲ့သည်။
“အပြစ်မှလွှတ်ခြင်း၊ ဒုစရိုက်အပြစ်ကို ဖုံးအုပ်ခြင်းသို့ရောက်သော သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ထာဝရဘုရား အပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်၍လှည့် စားတတ်သော စိတ်သဘောနှင့် ကင်းစင်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။”
မည်သူသည် ဤကမ္ဘာပေါ်နှင့် ဘုရားရှေ့၌ မင်္ဂလာအရှိဆုံးသူဖြစ် သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခံရသောသူသည် အခြား သောသူများထက် မင်္ဂလာအရှိဆုံးသူဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ အပြစ်များ ထပ်မံကျူးလွန်သည့် အခါတိုင်းတွင် သခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ပျောက်ကွယ် စေပြီဆိုသော အမှန်တရားဖက်သို့ ရှေ့ရှုလျှက် အသက်စမ်းချောင်းသို့နေ့ စဉ်သွားရောက်ကာကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ထေးနေသောနှလုံးသားကို နေ့စဉ်ဆေး ကြောကြရမည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်မြောက်ခြင်းကို ပြန်လည်၍ စားမြုံ့ပြန်ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရား၏ မဟာဂရုဏာတော် ကယ်တင် ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ပထမရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ ပါဝင်သော သန့် ရှင်းသူတို့အား ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤကောင်း ကြီးမင်္ဂလာသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိမည် ဖြစ် သည်။ ထိုနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုန်းသည် သန့်ရှင်းသူတို့၏ သတို့သား ဖြစ်လာ၏။ ယခုအချိန်မှစ၍ သတိုးသားအတွက် ပြုလုပ်ရန်ကျန်ရှိ နေသေး သောအရာတို့သည်သတို့သမီးကိုကာကွယ်ခြင်း၊ကောင်းကြီးပေးခြင်းနှင့် သူ့ နိုင်ငံတော်၌ ထာဝရအတူ နေထိုင်စေခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
 
 

အသက်သစ်ပင်ကိုခစားသူများ

 
အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသော ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားထံ အမြဲတမ်း တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရသည့်ကြောင်းရင်းမှာ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အ ပြစ်အားလုံးကို ပပျောက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန်အတွက်ဖြစ် သည်။ကယ်တင်ခြင်း ဂရုဏာတော်အကြောင်းကို ပြန်လည်အမှတ်ရရန် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်၍ ဆင်ခြင်ရမည်။ ထို့အကြောင်းကြောင့်ဘုရားသခင် ၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းတို့ဖြင့် ပို၍ပင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သတင်းကောင်းကို ဟော ပြောရသည့် အကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်သည်။
မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားလှသည့် ခရစ်ယာန်များ သည်သူတို့အားကျမ်းစာကို မှန်ကန်စွာသင်ကြားပေးနိုင်သော ဘုရားသ ခင်၏အစေခံကျွန်များနှင့် မဆုံဆည်းနိုင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် သူတို့၌နှုတ် ကပတ်တော်ကို နားလည်မှုလွဲမှာခြင်းများ စွဲကပ်လျှက်ရှိပြီး သူတို့၏ယုံ ကြည်မှုမှာလည်းမှားယွင်းလျက်ရှိနေကြသည်။ ယခုတိုင်အောင်ပင် နောင် တအတွက် ဆုတောင်းဆပ်ကပ်ခြင်းကို နံနက်တိုင်းနှင့်ညများတွင် ရှည် လျားစွာဆက်ကပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အပြုအမှုများ၌ နစ်မွန်းနေသောသူများ ရှိနေကြသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဤကဲ့သို့ သူတို့ပြုလုပ်နေကြပါသ နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုကဲ့သို့ သူတို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သူတို့၏ အပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ခံရမည်ဟု ယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအ ပြုအမှုများကို သူတို့အလွန်ယုံကြည်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ တို့သည်မှားယွင်းသောဩဝါဒကို သင်ယူမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအပြုအမူများသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ မဖြောင့်မတ်သောသူတို့ ၏ အပြုအမူသာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသော်လည်း ကောင်း၊ သူ၏မပြောင်းလဲသော မေတ္တာကိုလည်းကောင်း၊ နားမလည်သော သူများသည် သနားစရာကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်။
ကျမ်းစာသည် ပေါ့ပေါ့ဆဆတွက်ဆရမည့်အရာမဟုတ်ပေ။ ၄င်း သည်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏အလိုအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆို၍ ရနိုင်သော အရာမဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူအပေါင်းတို့သည် ကျမ်းစာကို မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်အယူအဆကို အခြေခံလျှက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြ သည်။သင်ကြားကြသည်။ ပြီးလျှင် ယုံကြည်ကြသည်။ ရလဒ်မှာအထက်က ဖော်ပြသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းနှင့်သူ၏မေတ္တာကိုလျစ်လျူရှုလျှက်ရှိနေကြဆဲပင်ဖြစ်သည်။ကျမ်း စာ၏အပိုဒ်တိုင်းသည်တိကျသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိကြသည်။ကျမ်းစာသည်အပြစ် မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးသောပရောဖက်များကသာလျှင် မှန်ကန်စွာ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်နိုင်ကြသည်။
အသက်သစ်ပင်ထံသို့ ဆပ်ကပ်ခြင်းသည် ဤကမ္ဘာ၌နေထိုင်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သခင်ဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရား သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုကွယ်ပျောက်စေပြီးဖြစ်ကြောင်း နေ့စဉ်အ မှတ်ရစေရန်သူ၏ဂုဏ်တော်အားချီးမွမ်းရန်နှင့်ဤသတင်းကောင်းကို ဟော ပြောရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသောကျွန်ုပ်တို့ သည်လည်း သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ပေါ်တင်ယူပြီး ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်ရနေရန်နှင့်ဤသစ္စာတရားကို နေ့စဉ်အတည်ပြုရန် သူ့ အားပျော်ရွှင်စွာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရားထံ တော်၌ ဝတ်တွားရန်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ဖြစ်စေကာမူ ဤအကြောင်းအရာသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ခရစ်ယာန်တို့သည်ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အဓိပ္ပါယ်မှားယွင်းဖွင့် ဆိုနေကြသည်ဟု ပုံကြီးချဲ့ပြောဆိုရန်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် သူတို့သည် သူတိုု့၏နေ့စဉ် အ ခြေခံအလုပ်ဖြစ်သောအပြစ်အတွက်ဝန်ချသည့် ဆုတောင်းခံခြင်းဖြင့် သူတို့ ၏အပြစ်များဆေးကြောခံရပြီးဖြစ်သဖြင့် သူတို့သည်လည်း ကောင်းကင်ဘုံ သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာ ယုံကြည်ရန်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဤအချက်သည် ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိကဆိုလိုရင်းမဟုတ်ပါ။
အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ခံရပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသား၌ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမှုကြောင့် ကျူးလွန် ခဲ့သောအပြစ်များကို ပြေပျောက်စေပြီဖြစ်ကြောင်းကို အတည်ပြုရင်းနှင့် ငြိမ်သက်မှုကျန်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံ ခွင့်လွှတ် ခြင်းခံရပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်၏ချည် နှောင်ခြင်းခံရတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ဤသည်မှာ ကောင်းကင်ဘုံရှိအသက် သစ်ပင်သို့ သွားရောက်ရာလမ်းပင်ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာသည် လူတို့၏စိတ်ကူးအတွေးအခေါ်မှ ခြုံငုံ၍ကြည့်ပါက ခြားနားသောရှုထောင့်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အမှန်တရားကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက် ပထဦးစွာကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသော ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များထံမှ အမှန်တရားကို ကြားနာခြင်း၊ လောက သင်ယူခြင်းပြုလုပ်ရမည်။
မြို့တော်၏အပြင်ဖက်မှပုဂ္ပိုလ်များအခန်းငယ်(၁၅)က“ပြင်၌ကား၊ ခွေးဖြစ်သောသူ၊ ပြုစားတတ်သောသူ၊ မတရား သောမေထုန်၌မှီဝဲသောသူ၊ လူ့အသက်ကိုသတ်သောသူ၊ ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူ၊ သစ္စာပျက်ခြင်းကို နှစ်သက်၍ပြုသောသူအပေါင်းတို့သည် ရှိကြ၏” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤနှုတ်ကပတ်တော်က ရည်ညွှန်းထားသည်များမှာ နောက်ဆုံးကာလ၌ ရှိ နေကြသောဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသူများဖြစ်သည်။ ဤအ ချက်သည် ရိုးရိုးလေးနှင့်အံ့သြစရာကောင်းလှသော ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရား ၏ထိုသူများကို တိတိကျကျ သရုပ်ဖော်ထားချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ခွေးတို့၏အကျင့်တစ်ခုမှာ အစာကိုပြန်အန်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူတို့စားသောအစာများကို သူတို့သည်ပြန် အန်ချသည်။ တ ဖန်ပြန်၍စားသည် တဖန်ပြန်၍အန်ချသည်။ ထို့နောက်သူတို့အန်ချပြီးသော အရာများကိုပြန်စားကြသည်။ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားက“ခွေး” တို့သည်မြို့တော်ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုပြောထားပါသည်။
ဤခွေးတို့သည် မည်သူ့ကိုရည်ညွှန်းထားပါသနည်း။ ဤနေ ရာတွင် “သခင်ဘုရားကျွန်ုပ်သည် အပြစ်သားဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးပါ။” ထို့နောက် ဘုရားသခင်ကို သီချင်းများ သီဆိုလျှက် ချီးမွမ်းကြသည်။ “ငါသည် ခွင့်လွှတ်ခံရပြီ။သင်သည် ကျွန်ုပ် တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပြီ။ ငါတို့အားလုံးခွင့်လွှတ်ခံရပြီ။” သို့သော် နောက်တစ် ခဏ လေးမှာပင် ဤပုဂ္ဂိုလ်များက ဤသို့ ငိုကြွေးကြပြန်သည်။ “သခင် ကျွန်ုပ် တို့သည်အပြစ်သား ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကို နောက်တစ် ကြိမ် ခွင့်လွှတ်ပါကကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှ အပြစ်မကျူးလွန်တော့ပါ။” ထို့နောက် သီချင်းထပ်ဆိုကြပြန်သည်။ “ငါသည် ကရာနီသွေးအားဖြင့် အပြစ်မှခွင့် လွှတ်ခံရပြီ။”
လူတို့သည် မိမိတို့အမှန်တကယ် ခွင့်လွတ်ခံရခြင်းရှိ/မရှိကို အသေ အချာမသိဘဲလျက် ရှေ့သို့ဆက်သွားလိုက်၊ နောက်သို့ပြန်ဆုတ်လိုက်နှင့် အပြစ်၌သာနေကြသည်။ကျမ်းစာကပြောထားသော “ခွေး” ဆိုသည် ဤသို့ သောလူစားများကို ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ခွေးတို့သည် နေ့စဉ်ဟောင်တတ် ကြသည်။ သူတို့သည် နံနက်တွင်ဟောင်သည်။ မွန်လွဲပိုင်းတွင်လည်း ဟောင်သည်။ထို့နောက် ညနက်တွင်လည်းဟောင်ပြန်သည်။ လူတို့သည် ခွေးကဲ့သို့ အတိအကျမဟောင်ကြပါ။ သို့သော်သူတို့သည် သူတို့၏အပြစ် များမှခွင့်လွှတ်ခံရပြီးသည့်တိုင်အောင် သူတို့သည် အပြစ်သားမျာဖြစ်သည် ဟုငိုကြွေးလျှက်ရှိကြသည်။ သူတို့သည် တစ်မိနစ်တာမျှ ဖြောင့်မတ်သူများ ဖြစ်ကြပြီး နောက်တစ်မိနစ်တွင် အပြစ်သားများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားကြ သည်။
ဤနည်းဖြင့် သူတို့သည် ခွေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြလျှက် ဝမ်းထဲရှိအစာ များကို အန်ချပြီး ပြန်စားကြသည်။ ထို့နောက်ထပ်ပြန်စားရန် အတွက် အန် ချကြပြန်သည်။ ထိုသို့ပြောရလျှင် နှလုံးသားထဲ၌ အပြစ်ပြုလုပ်ဆဲရှိသော ခရစ်ယာန်များကိုကျမ်းစာက“ခွေး”ကဲ့သို့ရည်ညွှန်း ထားသည်။ဤသို့ သော ခွေးများသည် မည်သည့်အခါတွင်မျှမြို့တော်ထဲသို့ဝင်ရမည်မဟုတ်ဘဲ မြို့ တော်ပြင်ဘက်တွင်သာ ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ပြုစားတတ်သောသူသည် မည်သူဖြစ်သနည်း။ ဤသူ တို့သည် ဘုရားကျောင်းမှန်မှန်တက်သော အပြစ်မဲ့သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းစွာအသုံးချလေ့ရှိသောသူ၊ သူတို့၏ချိုသာသောအပြောအဆိုဖြင့် သူတစ်ပါး၏ငွေကို လုယူသောသူနှင့်နိမိတ်လက္ခဏာအတုများနှင့် အံ့သြ ဘွယ်ရာများဖြင့် သူတို့၏အနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေမည်ဟု အခိုင်အ မာပြောဆိုလျှက်လူအများကို လှည့်စားသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့ သည် သန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့မဝင်ရကြပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ တို့သည်ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုအချီးနှီးဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ မတရားသောမေထုန်၌ မှီဝဲလျက် အကျင့်မကောင်းသော သူ၊ လူသတ်သမား၊ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်သူတို့နှင့် လိမ်ညာပြောဆိုခြင်း ကို နှစ်သက်ပြီးကျင့်သုံးလေ့ရှိသောသူတို့သည် မြို့တော်ထဲသို့ မဝင်ရောက် နိုင်ကြ။ နောက်ဆုံးသောကာလ ရောက်လာသောအခါ ခွေးနှင့်ပြုစားတတ် သောသူတို့သည်လူတို့ကိုလှည့်စားကြလိမ့်မည်။ထို့နောက်ခန္တီခရစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အန္တီခရစ်သည် လူအများတို့ကို အံ့သြဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာနှင့် သင်္ကေတအတုများဖြင့် လှည့်ဖြားသူဖြစ်ပြီး သူတို့၏ဝိညာဉ်ကို ခိုးယူခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်လျက်ရပ်တည်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားထက်ပို၍ မြင့်အောင် ကြံစည်လျက်သူ့အားဝတ်ပြုစေသည်။ သူ၏ပေါင်းပါအားလုံးတို့ သည် မည်သည့်အခါတွင်မျှမြို့တော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ် ပေ။ 
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ရှိဆဲပင်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြ သူများ၏လှည့်ဖြားမှုအောက်သို့ ကျဆင်းစေခဲ့လျှင်လည်းကောင်း၊ သို့မ ဟုတ်အံ့သြဘွယ်ရာနိမိတ်လက္ခဏာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အာရုံကို နှိုးဆွ ပြီး လှည့်စားခြင်းများခံရခဲ့လျှင်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြို့တော် ပြင်ပ၌ အန္တီခရစ်နှင့်စာတန်တို့နှင့်အတူ ငိုကြွေးခြင်း၊အံသွားကြိတ်ခဲခြင်း တို့ကို နှုတ်ကပတ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည့်အတိုင်း ခံစား လျှက် ဘဝနိဂုံးချုပ်ရလိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၁၆-၁၇) က “ငါယေရှုသည် အသင်းတော်တို့အဘို့ ဤအရာများကိုသင်တို့အားသက်သေခံစေခြင်းငှါ၊ငါ၏ကောင်းကင် တမန် ကိုစေလွှတ်၏။ ငါသည်ကားဒါဝိဒ်၏အမြစ်ဖြစ်၏။ အန္တရာယ်လည်းဖြစ်၏။ ထွန်းတောက်သောမိုဃ်းသောက်ကြယ်လည်းဖြစ်၏။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်မင်္ဂ လာဆောင်သတို့သမီးကလာခဲ့ပါဟုဆိုကြ၏။ကြားသောသူကလည်း လာခဲ့ ပါဟုဆိုပါစေ။ ရေငတ်သောသူသည်လာပါစေ။ အလိုရှိသောသူသည် အ ဘိုးကိုမပေးဘဲ အသက်ရေကိုယူပါစေ။”
သင်သည်သင်၏အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို အခမဲ့ရပါသလား။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏သခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးအပ်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသ တင်းကောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရေကို သောက်သုံးစေရန် တတ်စွမ်း နိုင်သည်။ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ငတ်မွတ်နေသူ မည်သူမ ဆိုဖြစ်စေ၊ နှုတ်ကပတ်တော်ဆာငတ်နေသူဖြစ်စေ၊ အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်း တရားကို အသည်းအသန်အလိုရှိနေသော သူမည်သူမဆိုဖြစ်စေ၊ထိုလူအ ပေါင်းတို့ကို ဘုရားသခင်သည်သူ၏ဂရုဏာတော်ဖြင့် လွှမ်းခြုံပေးပြီး၊ သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်တည်းဟူသောသူ၏ကယ်တင်ခြင်း အသက်ရေသို့ဝင် ရောက်ရန်သူ၏ဖိတ်ကြားချက်ကိုအထူးတိုးချဲ့ထားသည်။ အပြစ်မှခွင့်လွှတ် ခြင်းကို လက်ခံရရှိခြင်းသည်။ အသက်ရေစီးဆင်းရာ ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်သို့ဝင်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံတုန့်ပြန်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်သည်။
 
 
သခင်ယေရှုလာပါစေ၊အာမင်
 
အခန်းငယ် (၁၉) က “အကြင်သူသည် ဤဝါစောင်၏အနာဂတ္တိစ ကားအချို့ကိုနှုတ်ပယ်၏။ ဤဝါစောင်၌ရေးထားသောအသက်ပစ်နှင့်၄င်း၊ သန့်ရှင်းသောမြို့တော်နှင့်၄င်း၊ထိုသူစပ်ဆိုင်သောအခွင့်ကို ဘုရားသခင် နှုတ်ပယ်တော်မူမည်။”
ဘုရားသခင်ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်လမ်းကိုမဆို မယုံ ကြည်နိုင်ကြပါ၊ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေး စိတ်ကူးကိုသာ အခြေခံချင်ကြပါသည်။ အကယ်၍ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်၌ နေသားထားခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ပြောနိုင်သောအရာအားလုံးမှာ “ဟုတ်ကဲ့”မျှသာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍တစ်စုံတစ်ယောက်က နှုတ်ကပတ် တော်ကို “မဟုတ်ဘူး” ဟုပြောပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားက ထိုသူ/သူ မတို့လည်း၊ “သင်တို့သည်ငါ၏သားသမီးများမဟုတ်ကြ” ဟုနှိမ်လျှက်ပြော လိမ့်မည် ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ နှုတ် ပယ်ခြင်းမလုပ်နိုင်ပါ။သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်အထဲ၌ ရေး ထားသည့်အတိုင်းကိုသာ ယုံကြည်ကြရမည်။
ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များကိုသာ ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ဘုရားသ ခင်၏အသင်းတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပြောစကားများကို ယုံကြည်ခြင်းသည်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်သည့်အရာများ ဖြစ်သည်။ လူပေါင်းများစွာတို့သည်၊ သူတို့၏ယုံကြည်ထဲမှ ရေနှင့်ဝိညာဉ် ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို ထုတ်ပယ်ထားဆဲဖြင့်သည့်အတိုင်း သူတို့၏နှ လုံးသားများတွင် အပြစ်ကျန်ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သူ များသာလျှင်ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဝင်ခွင့်ရှိသည်ဟု နှုတ် ကပတ်တော်က သူတို့အားအထပ်ထပ်အခါခါ ပြောပြနေသည့်တိုင်အောင်၊ သူတို့သည်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းကို သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းမှ ပစ်ပယ် ထားလျှက်ရှိနေသေးသည်။ ၄င်းအစားသူတို့၏အပြစ်မှ နောင်တရသော ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ရုပ်ဝတ္ထုအလှူများပေးလှူခြင်းစသည့် မရမကတောင်း ဆိုခြင်း အပြုအမူများကိုဖြည့်စွတ်ထားလျှက်ရှိသည်။
ယေရှုကိုသူတို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်သူများသည်လူသား အားလုံး၏အပြစ်များသည် ယေရှု၏ယော်စွန်မြစ်၌၊ ယောဟန်ထံခံယူခဲ့ သော ရေနှစ်ခြင်းဖြစ်ယေရှုထဲသို့လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို သူ တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူ ဝန်ခံနိုင်ရမည်။အကယ်၍ယေရှု၏ရေနှစ်ခြင်း ကိုချန်လှပ်ခဲ့ပါက သင်သည်သင်၏ယုံကြည်ချက်ကို အခြေခံအားဖြင့် စွန့် လွှတ်သူဖြစ်သည်။ တခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင်၊အကယ်၍သင်သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းကိုမယုံကြည်ခဲ့ဘူးဆိုလျှင်၊ လက်ဝါးကား တိုင်ပေါ်မှအသွေးတော်သည်၄င်း၊ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း သည် ၄င်း၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ သင်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်မူရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏အပြစ်အားလုံးကို ပျောက်ကွယ်သွားအောင် အခမဲ့လုပ်ဆောင်ပေးသည်ကို ယုံကြည်သောသူသည်သာလျှင်၊ ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်သူတို့သာလျှင်၊ တမန်တော်ရှင်ယေဟန်က အခန်းကြီး (၂၀)တွင် ပါသကဲ့သို့ သခင်ယေ ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းကို ကျယ်လောင်စွာအော် ဟစ်နိုင်မည်ဖြစ် သည်။ 
အခန်းငယ် (၂၀)က “ငါသည်အလျင်အမြန်ပြန်လာမည် မှန်ပေ၏” ဟုဤအရာများကို သက်သေခံသောသူမိန့်တော်မူ၏။ အာမင်သခင်ယေရှု ကြွလာတော်မူပါ။” ဤအရာကိုဖြောင့်မတ်သူများကသာ ပြောနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ဖြောင့်မတ်သူတို့ဆုတောင်းထားသည်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင် ဘု ရားသည် ဤကမ္ဘာမြေသို့မကြာမီပြန်ကြွလာမည်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံ ရပြီးသောဖြောင့်မတ်သူများသာလျှင် သခင်ဘုရားအပြန် ပြန်ကြွလာမည့် အတွက် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ကြများဖြစ်ပြီး စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့် နေကြသည်။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ဘုရားအားလက်ခံရန် ပြင်ဆင် ထားကြသောသူများသည်၊ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်း၏ဝတ်ရုံကို ဆင်မြန်းထားသူများသာဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့မှာအပြစ်ကင်းစင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားသည် ဖြောင့်မတ်သူတို့၏ စောင့်ကြိုမူကို တုံပြန်ရမည့်နေ့တည်းဟူသောဤကမ္ဘာသို့သူပြန်လာရမည့် နေ့ရက်ကို စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အား နှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော် နှင့်အတူ ဆုချမှာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သန့်ရှင်းသူ များကိုအသက်ရေစီးဆင်ရာ ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ဟူသော သူ၏ကြီးမား သည့် ကောင်းချီးဝတ်ရုံကိုဆင့်မြန်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သခင် ဘုရားကို စောင့်ကြိုရသောအချိန်သည် ကြာမြင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်နိုင်သောအရာများမှာ၊အမင်၊ သို့သော်လည်းသခင် ယေရှုပြန်လည်ကြွလာပါ ဟူ၍သာပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်။ ထျို့အပြင်ကျွန်ုပ် တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းတို့ဖြင့် သခင်ဘုရား ပြန်လာမည့်ရက်ကို တောင့်တလျှက်ရှိကြပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အခန်းငယ် (၂၁) တွင် “ငါတို့သခင်ယေရှု ခရစ်၏ကျေးဇူးတော်သည် သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၌ ရှိစေသတည်း” ဟုအ ဆုံးသတ်ထားပါသည်။ ရှင်ယောဟန်သည် ဤဗ္လျာိတ်ကျမ်းကို လူတိုင်းအတွက်သူ၏နောက်ဆုံးကောင်းချီးပေး ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ထားပါသည်။ နောက်ဆုံး၌ သူ၏ ကောင်းချီးပေး ဆုတောင်းခြင်းကို သူ၏နှလုံးသား မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သော ယေရှု၌လူတိုင်းယုံကြည်ကြရန် ကယ်တင်ခြင်းရစေရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ မြို့တော်သို့ဝင်ခွင့်ရရန်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ချစ်သော သန့်ရှင်းသူများဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့ကို သူချစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များမှ လွတ်မြောက်စေကြောင်းနှင့်သူ၏လူများဖြစ်စေကြောင်းဆိုလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမှာ ရိုးရိုးလေးနှင့်ထူးဆန်းလျက် ကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်ပြီးထိုအကြောင်းကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကြရလိမ့်မည်။
ဤအချက်သည် ကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသောအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏နိုင်ငံတော်ထဲ၌ ထာဝရနေထိုင်ခွင့်ရရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ဤစစ်မှန်သော သတင်းကောင်းကို ကြားနာရခြင်းအားဖြင့် ‘ုတိယအကြိမ်မွေးဖွားသူများဖြစ်ရန် အခွင့်ပေးပြီးသူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးနှင့် တရားစီရင်ခြင်းတို့မှ လွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားကို သူ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်လျက်ချီးမွမ်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လုံခြုံစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်မှာ အလွန်ကံကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်က ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာ ကောင်းချီးပေးခံရသော သူများဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ပရောဖက်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကို မကြားနာရသေးသောဝိညာဉ်အားလုံးထံသို့ အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခံရခြင်း သတင်းကောင်းကို ဖြန့်ဝေရပါမည်။၄င်းအပြင် သတင်းကောင်း၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဗ္လျာိတ်ကျမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်း သူတို့အားဟောပြော ကြရမည်။
လူတိုင်းယေရှုကို ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်လျှက် ဆုတောင်းပါသည်။ သူသည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်နှင့် တရားသူကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးကာလသို့ရောက်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ဘုရားပေးသော သန့်ရှင်းသည့် နယ်မြေဖြစ်သော ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသစ်သို့ ဝင်ရောက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သခင်ယေရှု၏ ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့အားလုံးအပေါ်၌ သက်ရောက်ပါစေသော၊။