Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-1] တဲတော်သည် အပြစ်သားများ၏ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ညွှန်ပြသည်။ (ထွက် ၂၇း ၉-၂၁)

တဲတော်သည် အပြစ်သားများ၏ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ညွှန်ပြသည်။
(ထွက် ၂၇း ၉-၂၁)
တဲတော်ဝင်း ကာရန်မူကား၊ အလျားအတောင်တရာရှိသော ပိတ်ချော နှင့် တောင်ဘက်၌ ကုလားကာကို လုပ်ရမည်။ထိုကုလားကာဘို့ တိုင် နှစ် ဆယ်၊တိုင်ခြေစွပ်နှစ်ဆယ်ကို ကြေးဝါနှင့်လုပ်၍ တိုင်တံစို့၊ တိုင်တန်းတို့ကို ငွေဖြင့်ပြီးစေရမည်။ ထိုနည်းတူ၊ မြောက်ဘက်၌ ကာရန် အလျားအတောင် တရာရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွငွေတံစို့၊ ငွေတန်းပါသော ကြေးဝါထိုင် နှစ်ဆယ်၊ကြေးဝါခြေစွပ်နှစ်ဆယ်ရှိရမည်။ဝင်းအနောက်ဘက်အနံ၌ကာရန်အလျားအတောင်ငါးဆယ်ရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ တိုင်တဆယ်၊ ခြေ စွပ်တဆယ်ရှိရမည်။ဝင်းအရှေ့ဘက်၌လည်း အနံအတောင်ငါးဆယ်ရှိရ မည်။တံခါးဝတဘက်တချက်၌ ကာရန်၊ အလျားဆယ်ငါးတောင်ရှိသော ကု လားကာနှင့်တကွ တိုင်သုံးတိုင်၊ခြေစွပ်သုံးခုရှိရမည်။ဝင်းတံခါးဝ၌ ကာရန်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး ၍၊ ချယ်လှယ်သော ကုလားကာအတောင်နှစ်ဆယ်နှင့်တကွ တိုင်လေးတိုင် ခြေစွပ်လေးခုရှိရမည်။ဝင်းပတ်လည်၌တိုင်ရှိသမျှတို့သည်ငွေတံစို့၊ငွေတန်း၊ ကြေးဝါခြေစွပ်နှင့် ပြည့်စုံရမည်။ဝင်းသည် အလျားအတောင်တရာ၊ အနံ ငါးဆယ်၊ အမြင့်ငါးတောင်ရှိ၍၊ ပိတ်ချောနှင့်ကြေးဝါ ခြေစွပ်ဖြင့် ပြီးရမည်။ အမှုတော်ထမ်းဘို့ တဲတော်အသုံးအဆောင်ရှိသမျှကို၎င်း၊ တဲတော်တံသင်၊ ဝင်းနှင့်ဆိုင်သော တံသင်ရှိသမျှကို၎င်း ကြေးဝါနှင့်လုပ်ရမည်။ပရိသတ် စည်းဝေးရာ တဲတော်တွင်၊ သက်သေခံချက်ထားရာအရပ်ကို ကာသော ကုလားကာပြင်မှာ၊မီးခုံ၌အစဉ်မပြတ်မီးထွန်းစရာဘို့၊သံလွင်သီးကိုထောင်း ၍ယူသော သံလွင်ဆီစစ်ကို၊ ဣသရေလအမျိုးသား တို့သည် ဆောင်ခဲ့ရကြ မည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့။အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ ညဦးမှ သည် နံနက်တိုင်အောင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထိုအမှုကို စီရင်ရမည်။ ဣသ ရေလအမျိုးတို့သည်၊ သားအစဉ်အဆက်စောင့်ရသော ပညတ်တော် ဖြစ်သ တည်း။
 
 
တဲတော်၏ဝင်း (ပရဝုဏ်)သည် စတုဂံပုံဖြစ်လျက် အလျားတောင်တစ် ရာရှိသည်။သမ္မာကျမ်းစာရှိတစ်တောင်၏ အတိုင်းအရှည်မှာ တံတောင်ဆစ် မှ လက်ဖျားအထိဖြစ်၍ယနေ့ဆိုလျှင် (၁၈) လက်မ (သို့) (၄၅) စင်တီမီ တာနှင့် ညီမျှလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တဲတော်ပရဝုဏ်၏ အရှည်အတောင် (၁၀ဝ) သည် ယခုခေတ်တွင် ပေပေါင်း (၁၅၀)(သို့) (၄၅) မီတာ နှင့် သော် ၎င်း၊အနံသည်အတောင် (၅၀) ဟု ဖော်ပြထားသဖြင့် (၇၅)ပေ (သို့) (၂၂.၅) မီတာနှင့်အသီးသီးညီမျှလိမ့်မည်။ ဤအိမ်တော်မှာ ဓမ္မဟောင်းကာလရှိ ဣသရေလလူမျိုးများအကြားဘုရားသခင်၏ကျိန်းဝပ်ရာဌာနဖြစ်သည်။ 
 
 
တဲတော်၏အပြင်တန်တိုင်းပတ်လည်ကိုအကာအရံပြုလုပ်ထားသည်
 
တဲတော်၏အပြင်တန်တိုင်းပတ်လည်ကိုအကာအရံပြုလုပ်ထားသည်
တဲတော်၏ အရှေ့ဖက်သို့ မျက်မူထားသည့်ဝင်းတံခါးသည် အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင် ချည်ထည်အားဖြင့် ကာရံ ထားပါသည်။ ထိုတံခါးပေါက်မှဝင်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်နှင့် ကြေးဝါအင်တုံကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ ကြေးဝါအင်တုံကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ တဲ တော်၏ကိုယ်ထည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ တဲတော်ကိုသန့်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဘု ရားသခင်၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာထားသည့်နေရာတည်းဟူသောအသန့်ရှင်းဆုံးနေရာ အခန်းဟူ၍ ခွဲခြားထားပါသည်။ တဲတော်၏ ပရဝုဏ်ကို တိုင် (၆၀) စိုက်လျက်အဖြူရောင်ချည်ထည်ဖြင့် ကာရံထားပါသည်။ တဲတော်၏ ကိုယ်ထည်ကို ပျဉ်ပြား (၄၈)ချပ်၊ တိုင် (၉) ချောင်းဖြင့် ဆောက်လုပ် ထားပါသည်။ တဲတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ပြောမည့်စကားကို နားလည် နိုင်ဖို့တဲတော်၏ဖွဲ့စည်းပုံအနေအထားကိုအနည်းဆုံးပုံကြမ်းဖော်နိုင်ရမည်။
ဘုရားသခင်သည် ပျဉ်ပြား (၄၈) ချပ်ဖြင့် ကာရံဆောက်လုပ်ထား သည့် တဲတော်၏ကိုယ်ထည်တွင် ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် တဲတော်အပေါ်ဝယ် နေ့အချိန်တွင်မိုးတိမ်တိုင်၊ ညအချိန်တွင် မီးတိုင်အဖြစ် သူ၏မျက်မှောက်တော်ကို ဣသရေလလူမျိုးများအား ထင်ရှားပြသပေးခဲ့ သည်။ တဲတော်၏ ကိုယ်ထည်ဖြစ်သည့် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတွင်ဘုရားသ ခင်၏ဘုန်းတော်ပြည့်ဝလျက်ရှိသည်။ သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် ရှေ့တော်မုန့် တင်ရာစားပွဲ၊ မီးခုံတိုင်၊ နံ့သာပေါင်း မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်နှင့် အသန့်ရှင်း ဆုံး နေရာတွင် သက်သေခံချက် သေတ္တာတော်နှင့် ဂရုဏာပလ္လင်တို့တည် လျက်ရှိသည်။ တဲတော်၏စည်းစနစ်အရထိုနေရာသည် သာမာန် ဣသရေ လလူမျိုးများ မဝင်ရသည့်နေရာအဖြစ် ကန့်သတ်ထားပြီးယဇ်ပုရော ဟိတ် များသာ ဝင်နိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၉း၆-၇ ထဲတွင် ဤသို့ရေး
သားဖော်ပြထားပါသည်။“ထိုသို့ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ပြင်ဆင်လျက် ရှိသောအခါယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဝတ်ပြု၍ ပထမတဲတော်အတွင်းသို့ အစဉ်ဝင်ရကြ၏။ ဒုတိယတဲတော်အတွင်းသို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတစ်ပါး တည်းသာ မိမိအပြစ်ကြောင့်၎င်း၊လူများအပြစ်ကြောင့်၎င်း၊ ပူဇော်သော အ သွေးကိုဆောင်၍ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ခါတည်းသာဝင်ရကြ၏။” ယနေ့တွင် ဤကျမ်းပိုဒ်မှ ကျွန်ုပ်တို့အား ရွှေယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောရေနှင့်ဝိညာဉ် တော် ဧဝံဂေလိတရားကို လက်ခံယုံကြည်သော သူတို့သာ ဘုရားသခင်နှင့် အတူ အသက်ရှင်၍ အစေခံနိုင်လိမ့်မည်ဟု ပြောဆိုနေလျက်ရှိသည်။
စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားသည့် ရှေ့တော်မုန့်ဆိုသည်မှာ အဘယ် နည်း။ ၎င်းအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆိုလိုသည်။ နံ့သာပေါင်း မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းအနေဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတွင်သက်သေခံချက် သေတ္တာနှင့် ၎င်းအပေါ်တွင် ရွှေစင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကရုဏာပလ္လင်
ရှိသည်။ ထိုပလ္လင်အပေါ်တွင် ခေရုဗိမ်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည် အ တောင်ကိုဖြန့်၍မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက်နေသောပလ္လင်ဖြစ်သည်။ ပဋိညာဉ် သေတ္တာထဲတွင် ပညတ်တော် (၁၀)ပါး ရေးသွင်းထားသည့် ကျောက်ပြား (၂)ပြား၊ အပွင့်ပွင့်သည့် အာရုန်၏ လှံတံ၊ မန္နမုန့်ထည့်ထားသည့်အိုးစသည် တို့ကို ထည့်ထားပါသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို ရွှေစင်(ကရုဏာပလ္လင်) ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားလျက် ခေရုဗိမ်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည် ကရုဏာ
ပလ္လင်ကို ငုံ့၍ကြည့်လျက်ရှိသည်။
 
 
အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသောသူတို့သည် မည်သည့်နေရာတွင် အသက်ရှင်ရမည်နည်း။
 
အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသောသူတို့သည်သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် နေ ထိုင်ခွင့်ရှိသည်။သန့်ရှင်းရာဌာနကို ရွှေဖြင့် ကွပ်ထားလျက် ပျဉ်ပြား (၄၈) ပြားဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ထိုအကြောင်းအရာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လက်တစ်ဆုပ်ခန့် ပမာဏရှိသော ရွှေကိုမဆိုထားဘဲပျဉ်ပြား (၄၈) ပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ရွှေထရံပြားကို စိတ်ထဲမှ ခန့်မှန်းကြပါ။ မည်မျှအထိ အ ရောင်တောက်ပမည်နည်း။ သန့်ရှင်းရာဌာနနှင့်အခြားအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းမှန်သမျှကို ရွှေစင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်အလွန်တောက်ပလျက်ရှိ သည်။မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်နှင့် ကြေးဝါအင်တုံတို့ကို အပြင်တံတိုင်းတွင် ချ ထားလျက်ကြေးဝါဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အပြင်တံတိုင်းတော်၏တိုင်များ ကို ကြေးဝါဖြင့်ကွပ်ထား၍အဖြူရောင်ချည်ထည်ဖြင့် ပရဝုဏ်ကိုကာရံထား လျက်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုအရာများနှင့်မတူဘဲ သန့်ရှင်းရာဌာနရှိ မီးခုံတိုင်၊ ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာ စားပွဲတို့ကိုမူကား ရွှေစင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါ သည်။ သန့်ရှင်းရာဌာန၏ ထရံ (၃) ဖက်အပါအဝင် အသုံးအ ဆောင်မှန် သမျှကို ရွှေစင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အစဉ်အမြဲတောက် ပလျက် ရှိသည်။
ရွှေ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအားဖြင့် အစဉ်တောက်ပလျက်ရှိသော သန့် ရှင်းရာဌာန၏အတွင်းခန်းဆိုသည်မှာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော သန့်ရှင်းသူ များသည် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ထဲတွင် အဖိုးတန်သော ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေ လိတရားကို ယုံကြည်သော သန့်ရှင်းသူတို့၏ အသက်တာသည်သန့်ရှင်းရာ ဌာနရှိရွှေစင်ကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် နေထိုင်သူသည် သန့် ရှင်းသူ၏အသက်တာဖြင့် နေထိုင်သူဖြစ်လျက်၊ အသင်းတော်တွင် ကောင်း ကြီးခံစားရသည့်အသက်တာပိုင်ရှင်၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ကျွေး မွေးခြင်းခံရသောသူ၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင် ၏ပလ္လင်တော်ခြေရင်းသို့ ချည်းကပ်ခွင့်ရသောသူ၊ ကျေးဇူးတော်ဝတ်လုံကို နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ခွင့်ရရှိသောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သော အသက်တာသည် သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်သန်နေထိုင်ရသည့် အသက် ရှင်မှုဖြစ်သည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ခံရသောသန့်ရှင်းသူများသာလျှင် အဖိုးတန်သောယုံကြည်ခြင်း အသက်တာ ဖြင့် သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် အသက်ရှင်နိုင်ကြောင်း သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် မှတ်သားရမည်။
 
 
ဘုရားသခင်အနေဖြင့်သန့်ရှင်းရာဌာန၏အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ကိုရှင်း လင်းစွာခွဲခြားထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
 
နေအိမ်မှန်လျှင် ခြံစည်းရိုးရှိသကဲ့သို့ တဲတော်သည်လည်း ပရ ဝုဏ်ကို တိုင်(၆၀)စိုက်လျက် အဖြူရောင်ချည်ထည်ဖြင့် ကာရံထားသည်။ တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးသည်အရှေ့ဖက်တွင်ရှိလျက် အကျယ်အားဖြင့် (၉) မီတာ (သို့) ပေ (၃၀)ရှိ၍ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်နှင့်အဖြူ ရောင်ချည်ထည်တို့ဖြင့် အားလုံးမြင်သာအောင် ယက်လုပ်ထားပါသည်။
တဲတော်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ထံမှ ဘုရားသခင်အလိုရှိသည့်တောက်ပသော ယုံကြည်ခြင်းသည် အဘယ် သို့သော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ကို၎င်း၊ ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်သည့်ယုံကြည် ခြင်းသည် အဘယ်သို့ ဖြစ်သည်ကို၎င်း၊ တဲတော်၏တန်ဆာပလာကို အ သုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သို့ကယ်တင်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာ များကို ရှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ တဲတော်၏ အတွင်းပိုင်းရှိ ရွှေကဲ့သို့တောက်ပသည့်ယုံကြည်ခြင်းကိုသိနိုင်ဖို့ ရှေးဦးစွာ ကြေးဝါအင်တုံ၊ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၊ တန်တိုင်းတော်ကို ကာရံထားသည့် ချည်ထည်နှင့်အ ခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို လေ့လာရမည်။ ထိုသို့လေ့လာသောအခါ ရွှေရောင်အားဖြင့် တောက်ပလျက်ရှိသော သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်နိုင်သည့် ယုံကြည်ခြင်းကို တွေ့ရလိမ့်မည်။
တဲတော်၏ အပြင်တန်တိုင်းတော်ကား အဘယ်သို့နည်း။ ထိုနေ ရာတွင် ကြေးဝါအင်တုံနှင့် ကြေးဝါမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ရှိသည်။ တန်တိုင်း တော်သည် သစ်သားတိုင် (၆၀)ရှိပြီး၊အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ကာရံ ထားပါသည်။ ထိုသစ်သားတိုင်သည် ခိုင်မာပေါ့ပါးသည့်အကာရှသစ် သား တိုင် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထိုသစ်သားတိုင်သည် (၂.၂၅) မီတာ(၇.၅ပေ) အမြင့်ရှိသဖြင့် ထိုပရဝုဏ်ကိုကျော်၍ သာမာန်လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မမြင်နိုင်ပါ။ တဲတော်အတွင်းပိုင်းကို တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ် ခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုမှသာလျှင် ကြည့်၍ရနိုင်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ ကြည့်၍မရသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ လူ့အပိုင်းမှကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ဘုရားသ ခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်နိုင်ပါဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
တန်တိုင်းတော်အတွက် အသုံးပြုသည့်တိုင်၏ ခြေရင်းတွင် ကြေး ဝါခြေစွပ်တစ်ခုစီပြုလုပ်ထားပြီး၊ထိပ်ဖျားတွင်ချိတ်ဆွဲ၍ ရနိုင်သည့် ငွေသား ချိတ်များကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ထိုတိုင်သည် သူ့ဖာသာသူ မရပ်တည်နိုင် သဖြင့် ငွေသားချိတ်ကွင်းဖြင့် ဆွဲထားရမည်။ ထိုတိုင်များခိုင်ခံ့စွာ ရပ်တည် နိုင်ဖို့ ငွေသားချိတ်ကွင်းများကို ကန့်လန့်အနေအထားဖြင့် ကြိုးဖြင့်ကြေးဝါ ခြေစွပ်မှတဆင့် ဆွဲထားရမည်(ထွက် ၃၅း၁၈)။
 
 

တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးအတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်းများကား အဘယ်နည်း။

ခြံဝင်းတံခါးတန်တိုင်းတော်၏တံခါးအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများမှာအပြာ ရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်များဖြစ်သည်။ ထိုတံခါးသည် အမြင့်(၂.၂၅) မီတာ (၇.၅)ပေနှင့် အကျယ် (၉) မီတာ (ပေ-၃၀)ရှိသည်။ တန်တိုင်းတော်၏တံခါးသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်ဖြစ်သဖြင့်တိုင်(၄)ချောင်းပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲ ထားရမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ထားမှသာလျှင် တန်တိုင်းတော်၏အတွင်းပိုင်းကို လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အလွယ်တကူ တွေ့မြင်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင် လိမ့် မည်။
တန်တိုင်းတော်၏တံခါးအတွက် အသုံးပြုသောအပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ သားတော် ယေရှုခရစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်း(၄)မျိုးကို အသုံးပြုကာ ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်မှကယ်တင်လိမ့်မည်ဆိုသည့်အချက်ကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါသည်။ တိုင် (၆၀)အားဖြင့်ချိတ်ဆွဲကာရံထားသည့် အဖြူရောင်ချည်ထည်ဆိုသည်မှာသူ၏သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သို့မည်ပုံကယ်တင်မည်ဆိုသည့် အချက်ကိုရှင်းလင်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် တန်တိုင်းတော်၏တံခါးအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဘုရားသခင်သည် ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ တန်တိုင်း တော်၏ တံခါးအတွက် အသုံးပြုသည့်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်၊အဖြူရောင်ချည်ထည်တို့ကိုတဖန်ပြန်လည်ကြည့်ရှုကြပါစို့။ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန် အရောင်(၄)မျိုးပါသည့် ချည်ထည်သည်အင်မတန်အရေးကြီးပါသည်။အကယ်၍ထိုပစ္စည်းများသည် ထိုမျှလောက် အရေးမကြီးခဲ့သော ကျမ်းစာထဲတွင် အသေးစိတ်မှတ် တမ်း တင်မည် မဟုတ်ပါ။
တန်တိုင်းတော်၏တံခါးအတွက် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းမှန်သမျှကို ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ဖို့ရန် လိုအပ်သောအရာများ ဖြစ်သည်။ တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးအတွက် အသုံးပြုသည့် အပြာရောင်၊ ခ ရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်တို့သည်အပေါ်ယံကြော မျှသာ အသုံးလိုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ထိုအရောင်(၄)မျိုးပါသော ချည်ထည် အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်း ဗျာဒိတ်တော်ကို ဖွင့်ပြဖို့ ဖြစ်သည်။ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သိနာတောင်ပေါ်တွင် မောရှေအား တဲတော် ၏ နမူနာပုံစံကို ပြသလျက် ထိုပုံအတိုင်း ဆောက်လုပ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
 
 

အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီးရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချည်ထည်တို့၏အနက် အဓိပ္ပါယ်ကား အဘယ်နည်း

 
သန့်ရှင်းရာဌာန၏ တံခါးနှင့်အသန့်ရှင်းဆုံးဌာန၏ တံခါးကို အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ထည်တို့ဖြင့် ယက်လုပ် ထားပါသည်။ ထိုအရာများသာမက ဧဖု (နစ့သိ)နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ ရင် အုပ်တန်ဆာကိုလည်း အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင် ချည်ထည်အားဖြင့် ယက်လုပ်ထားပါသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ထည်ဆိုသည်မှာ အဘယ် နည်း။ သခင်ဘုရားအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ဖို့ရန် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ထည်သည် အဘယ်ကြောင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သနည်း။ဤကိစ္စရပ်ကိုသေချာစွာကျွန်ုပ်တို့ ဆန်းစစ်ရမည်။
ရှေးဦးစွာ အပြာရောင်ချည်ထည်မှ ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ ခံယူခြင်းကိုဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၏ ထူး ခြားချက်ကို မျက်ကွပ်ပြုထားသောသူများအနေဖြင့် အပြာရောင်ချည်ထည် သည်ယေရှု၏ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကိုရည်ညွှန်းလိုကြောင်းသိနိုင်မည် မဟုတ် ပါ။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း မခံရသေးသူတစ်ဦးအနေဖြင့်အပြာရောင်ချည် ထည်ဆိုသည်မှာ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားစစ်စစ်ဖြစ်လျက် အသွေးအသား
အားဖြင့်လောကသို့ကြွလာတော်မူ၏ဟု ယေဘုယျဆန်ဆန်ပြောလိမ့်မည်။ အခြားသောသူများအနေဖြင့်“အပြာရောင်ချည်ထည်ဆိုတာက နှုတ်ကပတ် တော်ကို ဆိုလိုတာပဲ” ဟုပြောလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာမှ ရည်ညွှန်းထားသည်ကား အပြာရောင်ချည်ထည်ဆိုသည်မှာ ယေရှုသည် လောကသို့ ကြွလာလျက် ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းအားဖြင့် လောက၏ အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဆက် လက်၍ အပြာရောင်ချည်ထည်ဆိုသည်မှာ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ လက် ဖြင့် ယေရှု၏ရေနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။နှုတ်ကပတ်တော်မှ တဲတော်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုရာဝယ်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ယုံ ကြည်ခြင်းအတွက်အရေးပါကြောင်းဘုရားသခင်ဖော်ပြလိုသည်ကို အံ့သြ ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် တွေ့ခဲ့ရပါသည်။
အလှူငွေကောက်ခံသည့်အခါ ဆုတ်ဖြဲခြင်းခံရသော ယဇ်ပုရော ဟိတ်မင်းကြီး၏ဝတ်လုံသည်လည်းအပြာရောင်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်းကြီး၏ ခေါင်းပေါင်းကိုအပြာရောင်ချည်ထည်ဖြင့် ယက်လုပ်ထားပြီးမှ ရွှေပြားကိုလည်း ထိုခေါင်းပေါင်းပေါ်တွင်အပြာရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် တပ် ထားရမည်။ ထိုရွှေပြားပေါ်တွင် “ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းခြင်း” ဟူ သော စာသားကိုထွင်းထားရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး၏ ခေါင်းပေါင်း ပေါ်တွင်အပြာရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ဆွဲထားသည့်ရွှေပြားကို ကြည့်ခြင်းအား ဖြင့် ယေရှုခရစ်၏ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့် ရှင်းခြင်းကို ပေးနိုင်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါသည်။
ထိုသို့အားဖြင့် ရွှေပြားကို စည်းထားသည့် အပြာရောင်ချည်ကြိုးကို အသုံးပြုလျက်ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ဘု ရားသခင်ပြောဆိုနေလျက်ရှိသည်။တစ်နည်းအားဖြင့်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံတည်းဟူသောအပြာရောင်သည် အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်သည်။ ယေ ဘုယျအားဖြင့် အပြာရောင်ချည်ထည်သည် ကောင်းကင်ပြာကိုအမှတ်ရစေ သော်လည်း ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုသာ ရည်ညွှန်းလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချည်ထည်အနက် အ ပြာရောင်သည်ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံကို တိကျစွာ ရည်ညွှန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်ချည်ထည်၏ထူးခြားသော အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်မှာ ယေရှုခရစ်သည် ရေနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူခြင်း အားဖြင့်လောကအပြစ်အား လုံးကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လေပြီဟူ၍ဖြစ်သည်။ (မ ၃း၁၅) အကယ်၍ယေ ရှုခရစ်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် အယောက်စီတိုင်း၏ အပြစ်ကို ယူ တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူများအနေဖြင့် သခင် ဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းခြင်းကိုဆက်ကပ်နိုင်မည်လား။ ယေရှုခံယူခဲ့သော ဗတ္တိ ဇံမပါဘဲ သန့်ရှင်းခြင်းဝတ်လုံကို ဘုရားသခင်၏ရှေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဝတ်ဆင် နိုင်မည်လား။
ဘုရားသခင်အနေဖြင့် မောရှေကိုပြသခဲ့သည့်အတိုင်း တဲတော်မှ တန်တိုင်း၏တံခါးကို အပြာရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ယက်လုပ်ဖို့ အမိန့် ပေးရသည့် ဝိညာဉ်ရေးရာအနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သင်သိပါသလား။ တန်တိုင်း တော်၏တံခါးမှဘုရားသခင်ကျိန်းဝပ်ရာတဲတော်အတွင်းပိုင်းဆီသို့ ဦးတည် ချက်ပေးခြင်းမှာ ယေရှုခရစ်ကို ဆိုလိုသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အဘယ်သူမျှ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ယေရှုခရစ်ကိုရည် ညွှန်းထားသည့် တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးကို အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့်ယက်လုပ်ထားရာသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ဦးတည်ထားသည့် သမ္မာတရားကို ဘု ရားသခင်ဖော်ပြလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ခရမ်းရောင်ချည်ထည်၏ အ ဓိပ္ပါယ်မှာ ယေရှုသည် ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ အနီရောင်ချည်ထည်၏အ ဓိပ္ပါယ်မှာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်ယေရှုခရစ်သွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေး တော်ကိုဆိုလိုသည်။အပြာရောင်ချည်ထည်တစ်မျိုးတည်းကသာ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုရည်ညွှန်းလို ခြင်းဖြစ်သည်။
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည်များမှ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံဘုရားသခင်၏ လူ့ဇာတိကို ခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ ဤချည်ထည်၏ အရောင်သုံးမျိုး အားဖြင့် ပေါ်လွင်ထင်ရှားခဲ့သည့် ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သော အရာများအား ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်မှောက်တွင် ဖြောင့်မတ်စွာသွားနိုင်မည့် ယုံ ကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ သောယေရှုသည် လူ၏ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် လောကသို့ကြွလာလျက် ရေ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းအားဖြင့်အပြစ်သားများ၏အပြစ်ကိုယူတင် ဆောင် ရွက်လျက်အားလုံးကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးအခကို ပေးဆပ်ရင်း အမင်္ဂလာ ကိုခံယူသည့်အသွေးတော် သွန်းလောင်းခြင်း စသည့်အကြောင်းအရာ များ သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည်တို့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ
အနက်အဓိပ္ပါယ်များပင် ဖြစ်သည်။
အပြာရောင်ချည်ထည်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်(သို့)နှုတ်ကပတ် တော်၏ ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က သင်သိထား သောအချကိရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။သို့သော်လည်း ယခုအခါ အပြာရောင် ချည်ထည်သည် အမှန်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၏ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိလိမ့်မည်။ယေရှုသည်ရေ၌နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့ခြင်းအား ဖြင့် လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီဆိုသည့်အချက် သည်အလွန်ပင်အရေးပါသကဲ့သို့ ချန်လှပ်ထား၍ မရသည့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ရှိတဲတော်မှသမ္မာတရားအဖြစ်ဘုရားသခင်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောဆို နေခြင်းဖြစ်သည်။
 
 

ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဝန်ထုတ်ကိုယေရှုခရစ် တော်မှထမ်းရွက်ခြင်းကို ခေါ်သည်

ယေရှု၏ဗတ္တိဇံတဲတော်၏ တန်တိုင်းတော်ကို ကာရံထားသော တိုင်များကို အကာရှသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ တိုင်ခြေရင်းတွင် ကြေးဝါခြေစွပ် များကို တပ်ဆင်လျက်တိုင်၏ ထိပ်အုပ်များကို ငွေသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါ သည်။ထိုအရာများမှရှေးဦးစွာအပြစ်သားများအနေဖြင့်အပြစ်အတွက် တ ရားစီရင်ခြင်းကို ခံရမည့်အကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ထိုသို့ အပြစ်တရားစီရင် ခြင်းကို တစ်ကြိမ်ခံယူဖူးသောသူသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ထို သို့အပြစ်တရားစီရင်ခြင်း မခံဖူးသောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရဘဲ ဘု ရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်သို့ရောက်သောအခါ ထာဝရအပြစ်တရားစီရင်ခြင်း ခံရလျက် အဖိုးအခကို ပေးဆပ်ရလိမ့်မည်။
“အပြစ်၏ အခကားသေခြင်းပေတည်း” (ရော ၆း၂၃) ဟု သမ္မာ ကျမ်းစာတွင်ရေးသားထားသည့်အတိုင်း အပြစ်သားများသည် အမှန်ပင် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းသည့်ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရ လိမ့်မည်။ အပြစ်သားများအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏အပြစ်တရားစီရင် ခြင်းကို တစ်ကြိမ်ခံရပြီးမှ သူ၏ကျေးဇူးတော်ဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်လျက်
အသက်ရှင်ခွင့် ရရှိလိမ့်မည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဆိုသည်မှာ ထိုအရာကို ဆိုလိုသည်။ အပြာရောင်ချည်ထည် ယုံကြည်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ယေရှုခရစ် သည် ဗတ္တိဇံခံယူသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင် ရွက်လျက် အနီရောင်ချည်ထည် ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာယေရှုသည် အ ပြစ်သားများကို ကယ်တင်ဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အပြစ်တရားစီရင်ခံ
ရခြင်းတည်းဟူသော အပြစ်အတွက် တစ်ကြိမ်အသေခံခြင်းဖြင့် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တရား စီရင်ခြင်းကို မကျော်ဖြတ်နိုင်သောသူသည် မယုံကြည်သောကြောင့် ထာဝ ရအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံယူဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေသည်ဟုကောင်းမွန်စွာ သဘော ပေါက်ရမည်။
ယေရှုခရစ်ခံယူခဲ့သည့် ဗတ္တိဇံ၏အဓိပ္ပါယ်မှာအပြစ်မှ ကျွန်ုပ်တို့ အား ကယ်တင်ဖို့ရန်အပြစ်အားလုံးကို သူ့အပေါ်ယူတင်ဆောင်ရွက်လေပြီ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်သူကိုယ်တိုင် အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင် ရွက်ဖို့ရန် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ လက်ဖြင့်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ခံယူတော် မူ၏။ ယေရှုသည် ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်လျက်ပင် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ဖို့ရန် ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် လောကသို့ကြွလာပြီးမှ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး ကိုယ်စား ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ဗတ္တိဇံကို ပေးခြင်းအားဖြင့် လောက သားအားလုံး၏အပြစ်ကို ယူတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသကာလ လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်ဝယ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံဖို့ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ဆက်ကပ် လျက် အပြစ်သားကိုယ်စား အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသောအခါ အသွေးနှင့် ရေစီးထွက်စေခဲ့ပါသည်။တဲတော်၏တန်တိုင်းတော်မှတံခါးသည် ကယ်တင်
ရှင်ဖြစ်သော ယေရှု၏အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကယ်တင် ခြင်းအမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသေးစိတ် စနစ်တကျဖော်ပြပေးလျက် ရှိသည်။ တဲတော်မှ တန်တိုင်းတော်၏တံခါးအားဖြင့် ယေရှုသည် အပြစ်သားများ၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ တင်ပြထားပါသည်။
အဖြူရောင်ချည်ထည်ဆိုသည်မှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းပါဝင်သည့်သမ္မာကျမ်းစာမှ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ဖော် ပြချက်ရှိကြောင်း ဆိုလိုသည်။အဖြူရောင်ချည်ထည်ကို လက်ရာပြောင် မြောက်စွာအဘယ်သို့ ယက်လုပ်ထားခဲ့သနည်း။ ဘုရားသခင်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အဘယ်သို့ ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း အဖြူရောင်ချည်ထည်ကို အသုံးပြုလျက် အသေးစိတ်ပြောပြလျက်ရှိသည်။
ချည်ထည်များကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကွဲပြားခြားနားသည့်အရောင် ပါသောချည်ကြိုးများဖြင့် စနစ်တကျ ယက်လုပ်ထားကြောင်း တွေ့ရလိမ့် မည်။ထိုသို့ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးတို့အား တဲတော်မှ တန် တိုင်းတော်၏ တံခါးအတွက် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူ ရောင်ချည်ထည်အဖြစ် ယက်လုပ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါသည်။ထိုအရာမှ ယေ ရှုသည်ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာအားဖြင့် လောကသို့ ကြွလာလျက် သမ္မာကျမ်းစာ
တွင် လျှို့ဝှက်ထားသည့်အရာတည်းဟူသော အသွေးတော် (လက်ဝါး ကပ်တိုင်) နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် (ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဖြစ် တော်မူ၏) သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ တံခါးဝဖြစ်သည်။ ဘု ရားသခင်၏ တိကျသော နှုတ်ကပတ်တော် ဖော်ပြချက်အရယေရှုခရစ် အပေါ် လျော်ကန်သင့်မြတ်သောယုံကြည်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကို ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် အပြည့်အဝ ကယ် တင်ခြင်းကို ခံယူရရှိကြပါပြီ။
ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ကယ်တင်ခဲ့ ခြင်းမဟုတ်ပါ။တဲတော်ကို ကြည့်သောအခါ ဤအရာမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရလိမ့်မည်။ ယေရှုအနေဖြင့် အပြစ်သားများကို စနစ်တကျ ကယ်တင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပရဝုဏ်၏တိုင်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသည် မည်မျှအထိ စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားကြောင်းတွေ့ရ လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် ပရဝုဏ်၏တိုင်ကို (၆၀) လုံးပြုလုပ်ဖို့ အမိန့်ပေး ခဲ့သနည်း။(၆) နံပါတ်သည် လူကို ရည်ညွှန်းသကဲ့သို့ (၃) နံပါတ်သည် ဘု ရားသခင်ကို ရည်ညွှန်းထားသည်။ ဗျာ (၁၃) တွင် (၆၆၆)နံပါတ်ပေါ်လာ လျက် ထိုနံပါတ်သည် သားရဲ၏ နံပါတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပညာရှိသောသူ သည် နားလည်လိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်(၆၆၆) နံပါတ် ၏အနက်မှာ လူသည်ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ပြုမူလျက်ရှိနေသည်ဆိုသည့်အ
ဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည်။ လူသား၏ဆန္ဒကားအဘယ်နည်း။ ဘုရားနှင့်ဆိုင်သော ပြီးပြည့်စုံသူတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ မဟုတ်ပါလား။ အကယ်၍ ထိုသို့ဘုရား နှင့် ဆိုင်သော ပြီးပြည့်စုံသူဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဒု တိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံလျက်ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်ဖို့လိုသည်။ တိုင် (၆၀) ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ထိုသို့ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ထိုသို့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိမည့်အစား ဘုရားနှင့် ဆိုင်သော သဘောသဘာဝအထဲတွင် လူ့အပိုင်းမှ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ကု သိုလ်ကောင်းမှုများကို ပေါင်းထည့်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဝါကြွားနေကြလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့သောအကြောင်းကြောင့် ဇာတိတပ် မက်ခြင်းအလိုအရ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အနက်ဖွင့်လျက် လူတို့ ကြံစည် ထားသည့် အတွေးအခေါ်ဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လျက် ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်သော အမှုကိုပြုကြကုန်၏။ ထိုသို့ ကြိုးစားကာ သူတို့၏ ဇာတိပ ကတိအလို ပြည့်စုံသောအခါ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ထံမှ ဝေး သောအရပ်သို့ ထွက်ခွာသွားကြလေ့ရှိသည်။
 
 
တဲတော်၏အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးသည်ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ် တော်ကိုဖွင့်ပြသောအရာဖြစ်သည်
 
သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ လူတို့အား ရောက်ရှိစေခြင်းနှင့်တူသော အပြစ် သားများကိုယေရှုခရစ်၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်တဲတော်မှ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၊ ကြေးဝါ၊ အင်တုံတိုင် များ၊ ကြေးဝါ ခြေစွပ်၊ ငွေသားထိပ်အုပ်၊တွယ်အပ်၊ ငွေသားချိတ်စသည့် အရာများကို လိုအပ်သည်။ ထိုအရာအားလုံးသည် သန့်ရှင်းရာဌာန၏ အ ပြင်ဖက်တွင် တွေ့ရသဖြင့် အပြစ်သားတစ်ဦး ဖြောင့်မတ်လာစေဖို့ရန် ထို အရာများလိုအပ်လျက်ရှိသည်။
လူသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားလျက် အသက် ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ထိုအရာများအားလုံးကို လိုအပ်သည်မှာ မှန်သော် လည်း အပြာရောင်ချည်ထည် (ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ)သည် အရေးကြီးဆုံး သောအရာဖြစ်သည်။ တဲတော်ရှိ တံတိုင်းတော်၏တံခါးပိတ်ကို ပြုလုပ်ဖို့ ရန် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်ထည် လိုအပ်သည်။ထိုချည် ထည်သုံးမျိုးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ပထမအနေဖြင့် ယေရှု သည်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူသည့်အခါလောကသားအားလုံး၏ အပြစ်ကိုယူတင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဒုတိယအနေဖြင့် ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ ဟုခံယူခြင်းနှင့်တတိယအနေဖြင့်ယေရှုသည်ယောဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်၏ လက်ဖြင့်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့သောကြောင့် အပြစ်တရား စီရင်ခြင်းကိုခံယူဖို့လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံတော်မူ၏စသည့်အဓိပ္ပါယ် ရှိသောအချက်တို့ ထိုတရားထဲတွင်ပါဝင်ဖြစ်သည်။ အပြစ်သား တစ်ဦး သည်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးမှ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာဖို့ စနစ်တကျဖွဲ့ စည်းထားသည့်။ ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်း အမှန်ရှိရမည်။
သမ္မာကျမ်းစာကိုဖတ်သည့်အခါ သခင်ဘုရားသည် မည်မျှလောက် စည်းစနစ်ကျသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့သော ဘုရားသခင်သည် အဖြူရောင်ချည်ထည်ကို စနစ်တကျ ယက်လုပ်ထားသ ကဲ့သို့ ကယ်တင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုထက်သာလွန်၍ကြည့်မည်ဆို လျှင် ဘုရားသခင်အနေဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးတို့အား ယက်လုပ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့
သည်။ တဲတော်မှ တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချည်ထည်များဖြစ်လျက် (၉) မီတာ အကျယ်ရှိ သည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အဝေးမှ ကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း တဲတော်၏ အတွင်းပိုင်းကို ရုတ်တရက်မြင်တွေ့၍မရနိုင်အေင် ဘုရားသ ခင်စီမံထားတော်မူသည်။
တိုင်စိုက်လျက် ချိတ်ဆွဲကာရံထားသော အဖြူရောင်ချည်ထည်ဖြင့် ပရဝုဏ်ကိုကာထားရခြင်းမှာဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆိုလို သည်။ထိုအရာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် နှင့်အဖြူရောင် ချည်ထည်အားဖြင့် ယက်လုပ်ထားသော ယေရှုခရစ်၏ အမှု တော်မြတ်လုပ်ငန်းလေးမျိုးကို မယုံကြည်ဘဲ တဲတော်အတွင်းသို့ချဉ်းကပ် ၍မရနိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်စေပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ရေ၊အသွေးတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အသုံးပြုလျက် ယေရှုအား ဖြင့်အပြစ်သားများ၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောသုတ်သင်ခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ပေးသည်သာမက တဲတော်တံခါးအပါအဝင် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အပြစ်သားကို ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်စေဖို့ ဘုရား သခင်ပြုလုပ်သည့်အခါ လိုအပ်ကြောင်း နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် စနစ်တ ကျကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြပေးပါသည်။ တန်တိုင်းတော်မှ တံခါးပိတ်ကို အ ပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ထည်ဖြင့်လက်ရာ ပြောင်မြောက်စွာ ယက်လုပ်ဖို့ ဘုရားသခင် အမိန့်ပေးထားသဖြင့် ဣသရေ လလူမျိုးများမြင်သာသည့် အရွယ်ပမာဏ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အ နေဖြင့် အပြစ်သားများကိုဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်စေဖို့ ထိုပုံဆောင်ချက် အားဖြင့် အရေးကြီးသည့် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက် စေနိုင်ခဲ့ပါသည်။
တဲတော်ရှိ တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးအတွက် အသုံးပြုသည့် အကာ ရှသစ်သားနှင့်တူသောကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ထဲမှ အပြည့် အဝ ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းအပြာရောင်ချည်ထည် (ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ) အနီရောင်ချည်ထည် (လက်ဝါးကပ်တိုင်မှအသွေးတော်) ခရမ်းရောင်ချည် ထည် (ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်) တို့အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအရာကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ နားလည်မည်ဆိုလျှင် ယုံကြည်သူတိုင်း
ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ဖြစ်သည့် သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှုစကားပြောတော်မူလျက်ရှိသည်။
 
တောက်ပသော ရွှေရောင်ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာအားဖြင့် အ သက်ရှင်နိုင်ဖို့ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောလျက် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်တော်သို့ သွားရမည့်အကြောင်း သူသည် ကျွန်ုပ် တို့အား ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား တဲတော်ပုံစံကိုပြ၍ထိုအတိုင်း ဆောက်လုပ်ခိုင်းရာမှထိုနေရာဌာနကို အသုံး ပြု၍ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်ကိုဆေးကြောဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ သန့် ရှင်းရာဌာနနှင့် တဲတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ပြန်လည်စု စည်းကြပါစို့။ တဲတော်ရှိ တန်တိုင်းတော်အားဖြင့် ယေရှု၏ ရေ၊ အသွေး တော်၊ ဝိညာဉ်တော်ကိုအသုံးပြုလျက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းအ ပေါ်ဆက်လက်ယုံကြည်ချက်ထားဖို့ဘုရားသခင်အနေဖြင့်ဆက်လက်၍မိန့် တော်မူ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသည် အပြာရောင်ချည်ထည်၊ခရမ်းရောင်ချည် ထည်၊ အနီရောင်ချည်ထည်တို့ဖြင့် ယက်လုပ်ထားသောအရာဖြစ်သည်။
တဲတော်ရှိ တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးအပေါ်ယုံကြည်ခြင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်းကြီးသည် ယဇ်ကောင်အပေါ်တွင် လက်တင်၍သတ်ပြီးမှ အသွေးသွန်း ခြင်း၊ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ခြေထောက်နှင့် လက်ကိုကြေးဝါအင်တုံတွင် ဆေးကြောခြင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ခြင်း အချက်အလက်များမှ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိတရားအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းသာ သန့်ရှင်းရာဌာ နတွင်ဘုန်းတော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ဖို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရစေနိုင်သည့် ရွှေစင် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိမြင်စေနိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် တဲတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော် နှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ကျွန်ုပ်တို့အား ခံစားပိုင်ခွင့်ပေးထားပါ သည်။ တဲတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သွန်းလောင်းသည့် ဘုရားသခင် ၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ကျွန်ုပ်တို့အား သိခွင့်ရရှိစေသည်။ ကယ်တင် ခြင်း ကျေးဇူးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်
ပလ္လင်ရှေ့သို့ သွားရောက်ခွင့်ရရှိပြီး၊ တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့ ကြောင်းသဘောပေါက်စေခဲ့သည်။ ဤအရာကိုသင်သည် သဘောပေါက်ပါ သလား။ တဲတော်အားဖြင့် သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သို့ကယ် တင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကို မည်သို့စနစ်တကျ ချမှတ်ထားခဲ့ ကြောင်း၊ ထိုစီမံကိန်းကို သခင်ဘုရားသည် မည်သို့အတိအကျအကောင်အ ထည်ဖော်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုသို့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် အပြစ် သားများသည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းလင်းစွာ တွေ့နိုင်သည်။
ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ပိုင်းတစ်စကိုသာယုံကြည်လာခဲ့ပါသ လား။ အပြာရောင်သည်ကောင်းကင်၏ အရောင်သာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည် ပါသလား။ ခရမ်းရောင်ချည်ထည်ဆိုသည်မှာ ယေရှုသည် ဘုရင်တကာတို့ ၏ဘုရင်ဖြစ်လျက် အနီရောင်ချည်ထည်တည်းဟူသော သူ၏လောကသို့ ကြွလာခြင်းဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းဖြစ် ကြောင်းကိုသာ သင်သည်ယုံကြည်နေပါသလား။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သော် ယခု
ကာလသည် မှန်ကန်သောယုံကြည်ခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရမည့် အချိန်ဖြစ် သည်။ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည်အပြာရောင်ချည်ထည်ယုံကြည် ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကောင်းမွန်စွာသဘောပေါက်ပြီးဘုရားသခင်သင့်အား ပေး ထားသည့် တိုင်းတာ၍ မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားသည့် ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးကို လက်ခံလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်ကို အသုံးပြုခြင်း တစ်ခုတည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် နည်း။ အကြောင်းမှာ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်တည်းဟူသော အရောင်သုံးမျိုး အားဖြင့် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့တိကျစွာ ကယ် တင်ခဲ့ကြောင်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စကားပြောသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တဲတော်ကို အသုံးပြုလျက် ယေရှုခရစ်၏ ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ဆောင်ချက်အသေးစိတ်ကို ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောဆို နေလျက် ရှိသည်။ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား တဲတော်ကို ဆောက် လုပ်ဖို့ အမိန့်ပေးပြီးမှ ထိုသို့သောနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ် တင်ဖို့ တဆက်တည်း ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုကတိတော်အတိုင်း ယေ ရှုသည်အသွေးအသားအားဖြင့် လောကသြွို့ကလာလျက် ယောဒန်မြစ်တွင်
ရေ၌ဗတ္တိဇံကို ခံယူခြင်း(အပြာရောင်)ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူ တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ယေရှုသည် အပြစ်သား အားလုံးကို အပြစ်ထဲမှ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်း သည် မည်မျှအထိ လက်ရာပြောင်မြောက်မှု၊ တိကျမှန်ကန်မှု၊ ထူးခြားမှုရှိ မည်နည်း။
သန့်ရှင်းရာဌာနကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝင်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မီးခုံတိုင်၊ ရှေ့ တော်မုန့်တင်ရာစားပွဲ၊နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တို့ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ကျွန်ုပ်တို့မဝင်ရောက်မီရွှေရောင်တောက်ပသည့် သန့် ရှင်းရာဌာနတွင် ခေတ္တအသက်ရှင်ဖို့ စိတ်နှလုံးကိုရှေ့တော်မုန့်တည်းဟူ သော နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝလင်စွာ ကျွေးမွေးထားရမည်။ အဘယ်
မျှလောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်ဝမည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံ တော်သို့မဝင်ရောက်မီ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူအနေဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်လျက် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ခံယူပြီးမှ အသင်းတော်ဘောင်အတွင်း နေထိုင်ဖို့ဖြစ်
သည်။သန့်ရှင်းရာဌာနတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်မှ ကျွန်ုပ် တို့အား အသက်မုန့်ကို ပေးလျက်ရှိသည်။
သန့်ရှင်းရာဌာနတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်တွင် မီးခုံတိုင်၊ ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာစားပွဲ၊ နံ့သာပေါင်း မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်တို့ ရှိ သည်။ မီးခုံတိုင်ကို အကိုင်းအခက်၊အရွက်၊ ဘူးသီး၊ ပန်းပွင့်စသည်ဖြင့် တ ဆက်တည်းရွှေဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်။ မီးခုံတိုင်ကို ရွှေစင်အတိဖြင့် တဆက် တည်း ဤသို့ထုလုပ်ရသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာကျွန်ုပ်တို့သန့်ရှင်းသူများသည်ဘု ရားသခင်၏အသင်းတော်တွင် စည်းလုံးမှုရှိရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ရှေ့တော်မုန့်အဖြစ်စားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောမုန့်သည် တဆေး မဲ့မုန့်ဖြစ်သဖြင့် ညစ်ညမ်းသည့်လောကဆိုင်ရာ သွန်သင်ချက်ကင်းလွတ် သောဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် အစားအစာဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းရာ ဌာနတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဘု ရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တဆေးမပါသောမုန့်ကို သွန်သင်လျက် ဘု ရားသခင်၏ရှေ့တော်တွင်မကောင်းမှုကို ရှောင်လျက် ဖြူစင်သောယုံကြည် ချက်ဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ရမည်။
အသန့်ရှင်းဆုံးဌာန၏ ကုလားကာရှေ့တည့်တည့်တွင် နံ့သာပေါင်း မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကိုချထားရမည်။ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘု ရားသခင်ထံ ဆုတောင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သန့်ရှင်းရာဌာန၏ အသုံးအ ဆောင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုလျက် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ သွားသည့်အခါ စည်းလုံးညီညွှတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများအကြောင်းကိုဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ် တို့အားသွန်သင်ပေးလျက်ရှိသည်။ဖြောင့်မတ်သောသူသည်သာ ဆုတောင်း ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိသည့်နည်းတူ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ ဆု တောင်း သံကိုသာ နားညောင်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ (ဟေရှာ - ၅၉း၁-၂၊ ယာ ၅း၁၆) ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းသောသူများသာ သူ့ကိုဖူးတွေ့ခွင့်ရ လိမ့်မည်။
ထိုနည်းတူစွာ သန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ အသင်း တော်တွင် နေထိုင်ရခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အဘယ်မျှလောက် တန်ခိုးနှင့်ပြည့်ဝမည်နည်း။ တဲတော်အတွက် အသုံးပြုသည့် သော့ချက် တန်ဆာပလာများမှာ အပြာရောင်ချည်ထည် (ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်း)၊ အနီ ရောင်ချည်ထည် (ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်
ရွက်လျက် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံယူဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံ တော်မူခြင်း)ခရမ်းရောင်ချည်ထည်(ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏) စသည့်အရာများဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည့် ယုံကြည်ချက်သည် မပျက် စီးနိုင်တော့ပါဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ဤအရောင် (၃)မျိုးမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိသည်။ယေရှုသည် ဘုရားသ ခင်ဖြစ်လျက် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်နှင့်ပြည်စုံသောသူကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံသောအခါ ဘုရား သခင်ကျိန်းဝပ်သည့်ရွှေရောင်တောက်ပသော သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိ လိမ့်မည်။ အကယ်၍အရောင်သုံးမျိုးအားဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့် ယေရှု၏ လုပ် ဆောင်ချက်ကို မယုံကြည်ဘဲ အခြားနည်းလမ်းအားဖြင့် ယုံကြည်မည်ဆို လျှင် မည်သို့ပင် ပြင်းထန်စေကာမူ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန် မှန်သမျှတို့သည်လည်းဝင်ခွင့်မရနိုင်ပါ။
 
 
တဲတော်၏တန်တိုင်းတော်တွင်မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နေထိုင်သောသူ
 
ယနေ့ခရစ်ယာန်အများစုမှာ သူတို့၏ယုံကြည်ချက်ကို ဝန်ခံသော် လည်း သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်မရရှိကြပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့သည် အပေါက်အလမ်း မတည့်သည့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ကြိုး စားနေသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်၊ ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူသော ယေရှု၏ အသွေးတော်တစ်မျိုးတည်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သူများမှလွဲ၍အခြားသူများမဖြစ်နိုင် ပါ။ ယေရှုကို အပေါ်ယံကြောမှ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ အသွေး တော်တစ်မျိုးတည်းကိုသာယုံကြည်ကာ မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့တွင် မတ် တပ်ရပ်လျက် “သခင်၊ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားပဲ ဖြစ်သေးတယ်။ ခွင့် လွှတ်ပါ သခင်။ ကျွန်တော်ကိုယ်စားလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သခင်၊ကိုယ်တော်ကို ကျွန်တော် ချစ်ပါတယ်”ဟု အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့စွာ ဆုတောင်းကြလေ့ရှိသည်။
မနက်ပိုင်းတွင်ထိုသို့ဆုတောင်းလျက်နေ့ခင်းပိုင်းတွင် အသက်တာ ဟောင်းသို့ပြန်သွားပြီးမှ ညနေပိုင်းတွင်လည်း တူညီသော ဆုတောင်း ချက်ကို ပြန်တောင်းသည့်အကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့မီးရှို့ရာ ယဇ် ပလ္လင်ရှေ့မှောက်တွင် မနက်တိုင်း၊ ညနေတိုင်း၊လစဉ် ဆုတောင်းသောသူ သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို မခံရဘဲ သူတို့၏ စိတ်ထဲတွင် တွေးထင်ထား သည့်အတိုင်း ယုံကြည်လျက် မှားယွင်းခြင်းအထဲသို့ ကျဆင်းသောသူများ ဖြစ်သည်။
သူတို့အနေဖြင့် ယဇ်ကောင်ကို ယူလာလျက် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင် ပေါ်ဝယ် မီးတောက်မီးလျှံဖြင့် ပူဇော်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယဇ်ကောင်၏ အသားသည် လောင်ကျွမ်းလျက်၊ ညော်နံ့လည်း သင်းပျံ့သည်သာမက မီး ခိုးများလည်း ထွက်လျက် ရှိနေပါသည်။ မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်သည် အပြစ် များကို ဆေးကြောပေးဖို့ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းသည့်နေရာမဟုတ်ဘဲ
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းသည့်ငရဲမီးအိုင်ကိုသတိရစေသည့်နေရာဖြစ် သည်။
သို့သော်လည်း လူတို့အနေဖြင့် မနက်တိုင်း၊ ညနေတိုင်း ထိုနေရာ သို့သွားလျက် “သခင်၊ ကျွန်တော်အပြစ်လုပ်မိပြန်ပြီ။ ကျွန်တော့်အပြစ် များကို ခွင့်လွှတ်ပါ” ဟု ပြောကြပါသည်။ ထို့နောက် သူတို့က အမှန်ပင် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီဟုစိတ်ထင်လျက် ကျေနပ်အားရမှုဖြင့် အိမ်သို့ပြန် သွားကြလေ့ရှိသည်။ သူတို့အနေဖြင့် ဝမ်းသာစွာဖြင့် “ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ် ခြင်းခံရပြီ၊ ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံရပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ခွင့်လွှတ် ခြင်းခံရပြီးပါပြီ” ဟု သီချင်းစာသား သံစဉ်အားဖြင့် သီဆိုကြွေးကြော်လျက် ရှိသည်။ ထို့နောက်များမကြာမီ အပြစ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်ပြန်သောအခါ မီး ရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ခြေရင်းသို့ တစ်ဖန်ပြန်သွားလျက် “သခင်၊ ကျွန်တော်အ ပြစ်သားပါ” ဟု ပြန်၍ ဝန်ခံကြပါသည်။ ထိုသို့ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ရှေ့တွင် နေ့စဉ်ဆုတောင်းနေသောသူသည် ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသည်ဟု ဆိုစေကာ မူ အပြစ်သားတစ်ဦးပင် ဆက်လက် ဖြစ်နေသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုသို့သောသူသည်သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရမည် မဟုတ်ပါ။
ထိုသို့ဆိုလျှင် အပြစ်အားလုံး ဆေးကြောခြင်းကို ခံရလျက် အ ဘယ်သူသည် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရမည်နည်း။ ဘု ရားသခင်ချမှတ်ထားသည့်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ထည် ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိ၍ ယုံကြည်သောသူသည် ဝင်ခွင့်ရလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ယုံကြည်လက်ခံထားသောသူသည် ယေရှု၏အသေခံခြင်းအားဖြင့် အပြစ် များအားလုံးကို သူ့အပေါ် လွှဲပြောင်းပေးသောသူ ဖြစ်သဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်ကို ဖြတ်ကျော်ကာ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံ ယူခြင်းကို အမှတ်ရစေသည့် ကြေးဝါအင်တုံ၌ခြေထောက်နှင့် လက်များကို ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးမှ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိလိမ့်မည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်သောသူ သည်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသည်သာမက အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော ယုံကြည်ခြင်းရှိသဖြင့်ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ခွင့်ရလိမ့် မည်။
သမ္မာကျမ်းစာအရ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် အပြာရောင်ချည် ထည်ဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု ဝန်ခံသောသူများစွာ ရှိသော်လည်း ယနေ့ တွင် အပြာရောင် ချည်ထည်တည်းဟူသောယေရှု၏ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ခံယူယုံကြည်သူနည်းပါးနေလျက် ရှိသည်။ ဤအချက်သည်အင်မတန် စိတ် မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံဖို့ သက်သက်ကြွလာခြင်းမဟုတ်ဘဲ အ လွန်အရေးပါသည့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်တည်းဟူသော သူ၏ဗတ္တိဇံကို ချန်လှပ်ထားခြင်းသည်အလွန်ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာကောင်းသည့်အချက်ဖြစ်သည်။အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ထည် ယုံကြည်ချက်ရှိ သောသူသာလျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်ဟု သင်သည် သဘောပေါက်လျက် ခံယူနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
 
 
တဲတော်၏အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်သခင်ဘုရားအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ချက်သည် အမှန်ပင်ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးနိုင်သည်။
 
သခင်ဘုရားအနေဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အား ကယ်တင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ တဲတော်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ဘုရား ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ သောအမှုသည် မည်မျှအထိ လက်ရာပြောင်မြောက်သည်ကို တွေ့နိုင်ပါ သည်။ ဤအရာအတွက် လုံလောက်စွာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်ထည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်လျက် ထိုအရောင်သုံးမျိုးနှင့်ဆိုင် သောယုံကြည်ချက်ကိုပေးထားသောကြောင့်အဘယ်မျှလောက်သခင်ဘု ရားအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရမည်နည်း။
အပြစ်သားများအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အ ပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရဘဲ ကျေးဇူးတော်ဝတ်လုံဖြင့်သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရ နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူအနေဖြင့် အပြစ်စီရင်ခြင်း မခံရဘဲ တဲတော်တံခါးမှ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ခွင့်ရနိုင်မည်လား။ သူတို့ သည် ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ရောက်ရှိသွားသောအခါ “မျက်စိကန်းစေသည့် ကျိန်ခြင်းမင်္ဂလာကို ခံရ လျက်”ဘုရားရေ ဒီနေရာကတော့ တကယ်တောက်ပတဲ့ အလင်းရောင် ရှိတဲ့ နေရာဘဲ၊ ငါအခုဘာမှမမြင်ရတော့ပါလား။ ကျွန်တော်အပြင်မှာနေ တုန်းကတော့ သန့်ရှင်းရာဌာနထဲ ရောက်ရင်အားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့ရမှာဘဲလို့ ထင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် အခုဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။ ဘာ ကြောင့် ကျွန်တော်မျက်စိ လုံးဝကန်းသွားရတာလဲ။ အားလုံးကမှောင်မိုက် အတိဖြစ်သွားပြီ။ သန့်ရှင်းရာဌာနရဲ့ အပြင်ဖက်မှာနေတုန်းက ကျွန်တော် အရာအားလုံးကို မြင်နိုင်တယ်။ သန့်ရှင်းရာဌာနက လင်းထိန်တောက်ပ တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုမှောင်မိုက်တဲ့နေရာဖြစ် သွားတာလဲ”ဟုပြောဆိုကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင် နှင့်အနီရောင်ချည်ထည်ယုံကြည်ချက်မရှိသောကြောင့်ဝိညာဉ် ရေးရာမျက် စိကွယ်နေသဖြင့်ထိုသို့မမြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်အပြစ်သားသည် သန့်ရှင်းရာဌာနကို ဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
သခင်ဘုရားအနေဖြင့် သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် ထိုသို့ကျွန်ုပ်တို့အား မျက်စိကန်းစေရမည့်အစား အစဉ်သဖြင့် ထိုနေရာ တွင် နေထိုင်လျက် ကောင်းကြီးခံစားစေဖို့ အလိုရှိပါသည်။တဲတော်၏ အစိတ်အပိုင်းကဏ္ဍအ သီးသီးတွင် တွေ့ရသည့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်နှင့် အဖြူ ရောင်ချည်ထည်ကို အသုံးပြုလျက် အနာဂတ္တိကျမ်းတွင် ဟောပြောခဲ့သည့်
အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းနည်းစနစ်ကိုအတိအကျပြောပြခဲ့သ ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားသူသည်အမှန်ပင်အပြစ်ထဲမှလွတ်မြောက်စေခဲ့သူဖြစ်သည်။
သခင်ဘုရားအနေဖြင့် ရေ၊ အသွေးတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော် (၁ယော-၅း၄-၈)ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကန်းခြင်း မရှိတော့ဘဲ သူ၏ ကျေးဇူးတော် ရောင်ခြည်အောက်တွင် ထာဝစဉ်နေထိုင်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် နှင့် အဖြူ ရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ သခင်ဘုရားသည် စည်းစ နစ်ကျသော နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကတိပေးလျက် ထိုကတိ တော် ပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း မိန့်တော်မူ၏။
လက်ရာပြောင်မြောက်လှစွာ ယက်လုပ်ထားသည့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည် အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ယေရှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီဟု ယုံကြည်ပါသလား။မှန်ပေ၏။ပရမ်းပတာကယ်တင်ခြင်းမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိ ပါသလား။ မဟုတ်ပါ။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်ထည် ကို မယုံကြည်ဘဲ ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အပြာရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ရည်ညွှန်းထား ခြင်းမဟုတ်ပါ။ထိုအရာအားဖြင့် ယေရှုသည် ယော်ဒန်မြစ်တွင် အပြစ်သား တိုင်း၏ အပြစ်မှန်သမျှကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ဖို့ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ခံယူခြင်း ဖြစ်သည်။
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းတည်းဟူသော အပြာရောင်ချည် ထည်ကို မယုံကြည်ဘဲလျက် လူတို့သည် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ရှေ့တွင် မတ် တပ်ရပ်လျက်ရှိနေကြပါသည်။ထိုနေရာကိုကျော်လွန်လျက် ကြေးဝါအင်တုံ နေရာရှိသည့်နေရာတိုင်အောင် သွားနိုင်ကြသော်လည်း သန့်ရှင်းရာဌာနကို မူကား ဝင်ခွင့်မရရှိနိုင်ကြပါ။ တဲတော်တံခါးကိုဖွင့်လျက် သန့်ရှင်းရာဌာန သို့ဝင်နိုင်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လျက် ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြော ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်။သို့သော်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်မည်ဆိုလျှင် မည် သူမဆိုသန့်ရှင်းဌာနသို့ ဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ဖို့ မည်မျှ အကွာအဝေးသို့ ကျွန်ုပ်တို့သွားရမည်နည်း။ တဲတော် အတွင်းသို့ဝင်ခွင့်ရ သည်နှင့်တပြိုင်နက် ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ခံရခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင် ရှိသည့်နေရာတည်းဟူသောသော သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ရောက်မှသာ ရရှိ လိမ့်မည်။
 
 
တဲတော်၏အပြင်နှင့်အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်ချက်တို့၏ ကွာခြားချက်
 
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်နှင့် အင်တုံတို့ကို တဲတော်၏တန်တိုင်းတော်အ တွင်း ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်၍ ခြံစည်းရိုးကို သစ်သားတိုင်၊ ငွေသားနှင့်ကြေး ဝါတို့အားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။တဲတော်အတွင်းသို့ ဝင်မည်ဆိုလျှင် အ သုံးအဆောင် ပစ္စည်းများသည် အလွန်ထူးခြားမှုရှိကြောင်း တွေ့ရလိမ့်မည်။ အဓိကသော့ချက်အနေဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားခဲ့သောတဲတော်၏စရိုက် လက္ခ ဏာမှာရွှေအိမ်တော်ဟု ခေါ်ဝေါ်တင်စားခံရခြင်းဖြစ်သည်။ တဲတော်၏ နံရံကိုအကာရှသစ်သား (၄၈) ချပ်ဖြင့် ကာရံထားသဖြင့်၊ နံရံမှာ သုံးဖက် သုံးတန်ဖြစ်လျက်ထိုပျဉ်ပြားအားလုံးကိုရွှေပြားများဖြင့်ကွက်ထားပါသည်။ ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာစားပွဲနှင့်နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်သည်လည်း အ ကာရှသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်၍ရွှေစင်ဖြင့်ကွပ်ထားသကဲ့သို့၊ မီးခုံတိုင်ကိုလည်း ရွှေစင်အတိဖြင့်ထုလုပ်ထားပါသည်။ တဲတော်အတွင်းပိုင်းရှိ အသုံးအ ဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် (သို့) ရွှေဖြင့်ကွပ်ထား
သည်ဟု ပြော၍ရနိုင်ပါသည်။
တစ်ဖက်မှ ပြန်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် သစ်သားချောင်းများကို ထူ၍ ထောင်သည့်အခါခြေစွပ်များကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ထိုခြေစွပ် များကို ငွေသားဖြင့်ပြုလုပ်၍ပရဝုဏ်တိုင်၏ ခြေစွပ်များကို ကြေးဝါဖြင့်ပြု လုပ်ထားပါသည်။ ထို့ပြင် တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးတိုင်ခြေစွပ်များကို လည်း ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ တဲတော်၏ ပျဉ်ပြားခြေစွပ်သည် ငွေသားဖြစ်သည့်အခါ တန်တိုင်းတော်၏ တိုင်ခြေစွပ်သည် ကြေးဝါဖြစ် သည်။ မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသနည်း၊ အနက်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ တော်သို့ ရောက်ရှိလာသူတိုင်း ရှေးဦးစွာ တရားစီရင်ခြင်း ခံရလိမ့်မည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တရားစီရင်ခြင်းခံရသဖြင့် သေဒဏ်ကျခံရမည့်သူသည်ဘုရားသ ခင်ထံသို့ မည်သည့်နည်းလမ်းအားဖြင့် သွားနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် သေသောသူဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်ထံသို့ သွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
တဲတော်မှ တံခါးတိုင် (၅) ချောင်း၏ ခြေစွပ်ကို ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ် ထားသဖြင့်ကြေးဝါ၏အလိုအရ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အတွက် တရားစီ ရင်ခြင်းခံဖို့ ရှိသောကြောင့်ယေရှုသည် ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ခံယူသည့် အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လျက် ထိုအပြစ် များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားကျခံပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ့်အ ပြစ်ကိုကိုယ်ခံရမည့်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ယောက် သောသူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကြောင့် ကိုယ်စားဝင်၍ ခံယူပေးခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားတစ်စုံတစ် ယောက်သာသူ အသေခံပေးခဲ့ပါပြီ။ ထိုသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အပြစ်၏အဖိုးအခကိုပေးဆပ်ခဲ့သည့်အနေဖြင့် အသေခံ တော်မူသောသူကား ယေရှုခရစ်မှလွဲ၍ အခြားမရှိနိုင်ပါ။
အပြာရောင်င်ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်း ဆိုသည်မှာယေရှုသည်ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ် အားလုံးကို လွှဲပြောင်းရယူပြီးမှခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းကိုခေါ် သည်။ ယေရှုခရစ်သည် လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုယူတင်ဆောင် ရွက်ဖို့ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာအတွက် ဘုရားသခင်သည် လူ၏အသက်တာကို ပေးလျက် အပြစ်အားလုံးကို ရှင်းလင်းခဲ့သဖြင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ရင်ဆိုင် နိုင်စရာအကြောင်း မရှိတော့ပါ။ အနီရောင်ချည်ထည်ဆိုသည်မှာ ယေရှုခ ရစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်ကို ယုံ ကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့ခံယူရမည့်အပြစ် ဒဏ် စီရင်ခြင်းတွင် ယေရှုခရစ်တော်က ကိုယ်စားပြု၍ ဝင်ခံပေးသည်ဟု ယုံ ကြည်ရမည်။
ယေရှုသည် ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းအားဖြင့်သူ၊ သူမ၏အပြစ် အားလုံးကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ထိုအပြစ်၏ အဖိုးအခကို ပေးဆပ်ဖို့ရန် သူ၏ခန္ဓာကိုယ်မှ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်ကိုသွန်းလျက် အသေခံတော်မူ၏ဟု ယုံကြည်သောသူသည်သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိ လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် တဲတော်မှ တံခါး၏တိုင်ခြေစွပ်ကိုကြေးဝါဖြင့် ပြုလုပ် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းယေရှုခရစ်အနေဖြင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ခံယူလျက် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားဝင် ၍ ခံပေးခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရမည်။
ယေရှုခရစ်သည် ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည် (ခရမ်းရောင် ချည်ထည်)ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ခံယူခဲ့သည်။ (အပြာရောင်ချည်ထည်) ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးအခကိုခံယူဖို့လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အ သွေး တော်သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ (အနီရောင်ချည်ထည်) အထက်ပါဖော်ပြ ချက်အတိုင်း သဘောပေါက်၍ ယုံကြည်သောသူကို သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင် ထိုက်သောသူဟု ခမည်းတော်ဘုရားမှ ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ယေရှုကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို တစ်ခါခံယူဖူးသောသူ၊ သန့်ရှင်း ရာဌာနသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အပြစ်အားလုံးမှ ယေရှုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်သောသူကိုဘုရားသခင်သည် အခွင့်ပေး လိမ့်မည်။
တဲတော်မှ တံခါးတိုင်များ၏ ခြေစွပ်ကို ကြေးဝါဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါ သည်။ကြေးဝါ၏ဝိဉာဉ်ရေးရာအနက်အဓိပ္ပယ်မှာ သူတို့သည် အာဒံ၏ သား စဉ်မြေးဆက်မှ မွေးဖွားလာသောကြောင့် မည်မျှပင် အခြေအနေဆိုးဝါးနေ စေကာမူ အပြာရောင်ချည်ထည် (ယေရှု၏ ရေနှစ်မင်္ဂလာ)၊ အနီရောင်ချည် ထည် (အပြစ်သားနေရာမှ ယေရှု၏ အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရခြင်း)၊ခရမ်းရောင် ချည်ထည် (ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏)ဟု ယုံကြည်သူတိုင်း သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဘုရားသခင်သည် ဝင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ တံခါးတိုင် ငါး ချောင်းမှ ကြေးဝါခြေစွပ်သည်ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို ပြောပြ လျက်ရှိရာ ရောမ ၆း၂၃တွင် ဤသို့ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ “အပြစ်၏ အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူး တော်ကား ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝရအသက်ပေတည်း။” ယေရှုသည်ရေ၊အသွေးတော်၊ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ဖြေလွှတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဥပက္ခာမပြုဘဲကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ထားရမည်။
 
ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းလျှင် အခြေအနေပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိဘဲ သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီဟု မဆိုလိုပါ။သို့မဟုတ် ဘုရားကျောင်း ပုံမှန်တက်နိုင်သည့်ကိစ္စကို ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဟု သတ်မှတ်၍မရပါ။ယော ဟန် (၃) ထဲတွင် သခင်ဘုရားအနေဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် မွေးဖွားသော သူသည်သာလျှင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရလိမ့််မည်ဟုမိန့်တော်မူ ၏။ ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာရှိစွာယုံကြည်သောဂျူးလူမျိုးခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ နိကောဒင်အား ယေရှုက “သင်သည် ဣသရေလလူတို့တွင် ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင်ဤအမှုအရာကိုမသိသလော့။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မ မွေးသောသူ မည်သည်ကားဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရ”ဟု မိန့် တော်မူ၏။ အပြာရောင်ချည်ထည် (ယေရှုသည် ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူ သည့်အခါ တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်
ရွက်ခဲ့ပါပြီ)၊ အနီရောင်ချည်ထည် (ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေ ခံတော်မူ၏)၊ခရမ်းရောင်ချည်ထည် (ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင်ဘုရား၊ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်၏)စသည့်ယုံကြည်ချက်ရှိသောသူသည်သာ လျှင် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရသောသူဖြစ်သည်။တဲတော်၏ အစိတ်အပိုင်း ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အပြာရောင်၊ အနီရောင်၊ခရမ်းရောင် ချည်ထည်အားဖြင့် ယေရှုသည်အပြစ်သားများ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း
ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။
လူများစွာတို့သည် ဤသမ္မာတရားနှင့်အညီ ယေရှုကို ယုံကြည် ခြင်း၊ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်သော နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမ သိခြင်းဘဲ ယုံကြည်ပါသည်ဟု ပြောဆိုနေကြလျက်ရှိသည်။ ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းကို မခံယူဘဲယေရှုကိုယုံကြသည်ပါသည်ဟု ဝန်ခံသော်လည်း သန့်ရှင်း ရာဌာန (သို့) ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် (သို့) လျော်ကန်သင့်မြတ်သည့်ယုံကြည် ခြင်းအသက်တာတွင် အသက်ရှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ခရစ်ယာန်အများစု အသိအမှတ်ပြုသော ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းသည် လူတို့တီထွင်ကြံဆထားသော အတွေးအခေါ်များသာဖြစ်သည်။ ထိုသို့မ ဖြစ်နိုင်ပါ။ယေရှု၏နာမကိုခေါ်ရုံမျှဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ယေရှုအနေဖြင့် သူ့အတွက် မည်သို့လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်ကိုအသေးစိတ်မသိဘဲ ယုံကြည် ပါသည်ဟု နှုတ်မြွက်ကာမျှဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရမည်ဆို လျှင်ယုံကြည် ခြင်းသည် အလွန်ပင်လွယ်ကူလှကြောင်း အံ့သြဖွယ်ရာတွေ့ရှိကြလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန်လူသစ်တစ်ဦးအနဖြင့် “သူသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ၊ သင် သည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ၊ အားလုံးခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ” ဆိုသည့် သီချင်းသံ ကိုကြားရမည်ဆိုလျှင်သင်သည်ဤအချက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရလိမ့်မည်။ ယုံကြည်သူအများစုအနေဖြင့် မည်သည့်အချက်ကို အဓိကထား၍သက်သေ ခံနေကြလျက်ရှိသနည်း။ သူတို့၏အနေအထားမှာ လုံလောက်မှုရှိပါပြီဟု ထင်ကောင်းထင်မိကြပါလိမ့်မည်။ ထိုအချက်သည် အံ့သြကောင်းသော အရာမဟုတ်ပေဘူးလား။ထိုအချက်မှန်ကန်နေမည်ဆိုလျှင် လူတို့အနေဖြင့် ဘုရား၏အမည်နာမကိုဟစ်၍ခေါ်ကာမျှဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊သူတို့စိတ် ကြိုက် အသက်တာကို အသက်ရှင်နေကြစေကာမူ၊ ကယ်တင်ခြင်းဆို သည့််အရာကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောအရာဖြစ်ကြောင်းမှတ်ယူကြလိမ့်် မည်။ထိုသို့ မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက်သည့် ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံဖို့ ဘုရားသခင်သည် ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခြားတစ် ဘက်တွင် ယေရှု၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို မသိဘဲကယ် တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟု ပြောသောသူများသည် ပညတ်တရားနှင့်လျော်ညီ မှုမရှိပါ။
 
 
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဝိညာဥ်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်
 
ယေရှုသည် ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ကြွလာလျက် ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ခန္ဓာနှင့်စပ်ဆိုင် သောဖခင်ယောသပ်သည်လက်သမားဖြစ်သည်အညီ ယေရှုသည်လည်း အ သက် (၂၉) နှစ်မပြည့်မီ တိုင်အောင် မိသားစုကိုလုပ်ကျွေးဖို့ ဖခင်နှင့်အတူ လက်သမားလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အသက် (၃၀)နှစ်ပြည့်သောအခါသူ၏ ဘုရား ပေးတာဝန်တည်းဟူသောလူထုပရိတ်သတ်ဆိုင်ရာအမှုတော်မြတ်ကို စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ယေရှုသည် ဘုရားဇာတိနှင့်လူ့ဇာတိ နှစ်မျိုးစလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထား သကဲ့သို့ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားသော ဖြောင့်မတ်သူများသည်လည်း ကွဲပြား ခြားနားသည့်သဘောသဘောသဘာဝနှစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းဝိညာဉ်နှင့်အသွေးအသားရှိသောသူများဖြစ်သည်။တစ် စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့် ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသည်ဟုဝန်ခံသောအခါ ဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသဖြင့် သူ၊ သူမ၏ ဝိဉာဉ်လည်း ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဝိဉာဉ်မွေးဖွားခြင်းမရှိဘဲ ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ခံဖို့ကြိုးစားသေသူသသည် ခန္ဓာအားဖြင့် ကြိုး စားသဖြင့် နိကောဒင်ကဲ့သို့ဒုတိယမွေးဖွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုသည် ဘုရားဇာတိအပြည့်အဝရှိသောသူ ဖြစ်သော်လည်း အသွေးအသားပိုင်းတွင် အားနည်းသောသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းခံရပြီဟု ဆိုလျှင်ခန္ဓာအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ဝိဉာဉ်အားဖြင့် မွေးဖွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ထားရမည်။
အကယ်၍‌ယေရှုကိုကြည်ပါသည်ဟုဝန်ခံသူတိုင်းသည်ဒုတိယ မွေး ဖွားသောသူဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်သည် စေတနာရှိသောသင်းအုပ်ဆရာ တစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမူကား သမ္မာတရား ကိုမယုံကြည်သော သူများကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ သမ္မာ တရားကို သိစေလိုသောစေတနာစိတ်ဖြင့် တဲ့တိုးပြောခြင်းများ လိုအပ် တော့မည် မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။လူတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်၌ မည်သို့ သန့်ရှင်းရမည်ဆိုသည့် အကြောင်းအရာကို ရှင်းပြရာတွင်ကျွန်ုပ်သည် ကောင်းစွာပြုမူသောသူ၊ ရိုးသားသောသူ၊ စေတနာရှိသောသူ၊ နူးညံ့သော သူ၊ဟာသဉာဏ်ရှိသော သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မည်။ အမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည်လည်းထိုသို့ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေသော်လည်းမဖြစ်နိုင်သေး ပါ။ “ဒီပါစတာကတော့ ယေရှုကဲ့သို့ကရုဏာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ သူတော်စင်လိုပါ ပဲ”ဟုသင်၏ထင်မြင်ယူဆရှိလာသည်အထိကျွန်ုပ်မစွမ်းဆောင်နိုင် သေးပါ။ အကြောင်းမူကား ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲအနည်းငယ် သော ကရုဏာစိတ်၊ စေတနာစိတ်၊ သနားစိတ်ရှိရုံမျှဖြင့် သူသည်ဒုတိ အကြိမ်မွေးဖွားပြီးပြီဟုသတ်မှတ်၍မရပါ။ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် လူသည် ဒုတိ ယအကြိမ် မွေးဖွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူ၏အခြားခန္ဓာဖြစ်သည့် ဝိဉာဉ်သည်ဒုတိယအ ကြိမ်မွေးဖွားနိုင်သည်။
ယေရှုကိုယုံကြည်သောအခါ “သမ္မာတရားကိုလည်း သိကြသဖြင့် ထိုတရားသည်လည်းသင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့်”(ယော ၈း၃၂) ဆိုသည့်တရားကို နားလည်ကြလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားတစ်ပါးတည်းသာလျှင် ဒုတိအကြိမ် မွေးဖွားခြင်း၊ အပြစ်၏ချည်နှောင်မှုထဲမှ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စေခြင်းအမှုတို့ကို တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်။သမ္မာကျမ်းစာကို လျော် ကန်သင့်မြတ်စွာသိခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ဟောပြောခြင်းရှိမှသာသန့်ရှင်းရာ ဌာနနှင့်အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းတည်းဟူသောစစ်မှန် သောယုံကြည်ခြင်း အသက်တာကိုရရှိနိုင်မည်။ ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော် ဧဝံဂေ လိတရားမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ကို ဒုတိယမွေးဖွားစေသည်ဆိုသည့် အချက် သည် သမ္မာတရားဖြစ်လျက် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို လွတ်စေသည့် အပြင် ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် ဘုရားသခင်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းရ သောအခွင့်ကို ရရှိစေနိုင်သည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို စိတ် နှလုံးထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် ဝိ ညာဉ်ရေးရာ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားသောသား၊ သမီးဖြစ် အသက်ရှင်လျက် ဝမ်းမြောက်စွာ သခင်ဘုရားနှင့်အတူအလင်းကို ပြသနိုင်သောအခွင့် ရရှိ လိမ့်မည်။
ယေရှုအပေါ်မျက်ကန်းယုံကြည်ချက်ထားခြင်းသည် မှန်ကန်သော အရာမဟုတ်ပါ။လူ့အမြင်မှ ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်သည် ချွင်းချက် များစွာရှိသောသူဖြစ်သည်။ နှုတ်အားဖြင့်မြွက်ဆိုခြင်းမျှသာမဟုတ်ဘဲ တစ် စုံတစ်ရာလုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင်လည်းကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်ကို အမှန် တကယ်သဘောပေါက်ခဲ့ရပါသည်။ သာဓကအနေဖြင့် ကြည့်မည်ဆိုလျှင်
စခန်းသွင်းသမ္မာကျမ်းစာ ရက်တိုသင်တန်းတစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်လျက် တက်ရောက်လာမည့်သန့်ရှင်းသူများ၊ လူသစ်များကို နှုတ်ကပတ်တော်ဝေ ငှသည့်အခါနှစ်သိမ့်အားပေးခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် သမ္မာ ကျမ်းစာ၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ရသင့်သလောက်မရသည်ကိုကြည့် ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုအချို့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိ ခဲ့ရပါသည်။ ပြင်ဆင်သည့်ကာလမှလွန်၍ သင်တန်းစခါနီးတွင် အခြားအာ ရုံစိုက်ရမည့်အရာများစွာ ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ သန့်ရှင်းသူများ၊ လူသစ် များအနေဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းမွန်စွာကြားရလျက် ကယ်တင် ခြင်းခံရသည့် အချိန်ကောင်းရှိဖို့ရန် သင်တန်းအစီအစဉ်ကိုသာ၍ ဂရု တစိုက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်အရာများကို အဘယ်ကြောင့် မပြင်ဆင်ခဲ့သ
နည်းဆိုသည့်အချက်အပေါ်ကျွန်ုပ်အံ့သြခဲ့ရပါသည်။ ပြင်ဆင်မှုအားနည်း ချက်ကြောင့်တစ်နေ့ကုန်မနားမနေ ကြိုးစား၍ အလုပ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း ထင်သလောက်ခရီးမ ရောက်ခဲ့ပါ။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်သည် ချွင်းချက်များ စွာရှိသောသူ ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ခဲ့ရပါသည်။
“ဘာလို့ဒါကို ငါမလုပ်နိုင်ရတာလဲ။ ဘာလို့ဒါကို ငါမစဉ်းစားမိ သလဲ။ ပိုပြီးဂရုတစိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို ဘာလို့မလုပ်ခဲ့ရတာလဲ။” ဧဝံဂေ လိတရားအတွက် အစေခံသည့်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ချွင်းချက်ကို မကြာခ ဏတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ထိုအခါကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်ကိုဤသို့ ပြန်လည်သုံးသပ် မိပါသည်။ “ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာ ငါဘယ်သူလဲဆိုတာကို ပြလိုက်တာပဲ။ ငါ့ရဲ့အားနည်းချက်က ဘယ်လောက်များသလဲ။” ကျွန်ုပ်သည် နှုတ်မြွက် ကာမျှဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်လှည့်ဖြားခြင်းလည်းမဟုတ်ဘဲသေးငယ်သောအမှုကိုဂရုမစိုက်ခဲ့သောကြောင့်ပရမ်းမတာဖြစ်ခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကိုခံရသည့်အကြောင်း ဝန်ခံလိုပါသည်။မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် သော အခါ ချွင်းချက်အပြည့်နှင့်လူသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
 
 

အပြာရောင်ချည်ထည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိပါသည်။

 
လူတို့အနေဖြင့်အမှားမပါဘဲမည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင် သည်ဟုထင်မြင်ယူဆလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာ ကို စတင်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် အားနည်းချက်၊ ချွင်းချက်များ စတင်ပေါ်ထွက် လာသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။သူတို့သည်မိမိဟာကွက်များ ကိုတွေ့သော်လည်း ရှောင်လွဲ၍မရနိုင်ဘဲ အမှား (သို့) အပြစ်ကိုကျူးလွန် ကြပါသည်။ လူတို့အနေဖြင့် မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အခါ ယုံ ကြည်ခြင်းလည်းအားကောင်းနေသဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရ မည်ဟု မျှော်လင့်ကြပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်သည် ဘယ်သောအခါမှ မပြောင်းလဲပါ။ ချွင်းချက်မပါ သည့်ခန္ဓာကိုယ်မရှိသကဲ့သို့အမှားကိုအစဉ်သဖြင့်ကျူးလွန်ကာ ချွင်းချက်ကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ အကယ်၍သင့်အနေဖြင့် ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ် ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်နေမည်ဆိုလျှင် ထိုကု သိုလ်သည်မျှပင်ရှိစေကာမူ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်တွင်အသုံးမဝင် သည့် အရာဖြစ်လိမ့်မည်။သခင်ဘုရား၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားနိုင်မည့်တစ်ခုတည်း သောအရာမှာ သခင်ဘုရား၏ ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ပြီဆို သည့် ဤအချက်ကို ယုံကြည်ချက်ဖြစ်၍ထိုအရာအားဖြင့် သန့်ရှင်းဌာနအ တွင်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝင့်ခွင့်ရလိမ့်မည်။
သခင်ဘုရားအနေဖြင့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည် ထည်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမကယ်တင်ခဲ့သော် သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရ နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းမည်မျှပင် အားကောင်းစေကာ မူ ဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ထိုသို့ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ခန္ဓာ နှင့်စပ်ဆိုင်သော ယုံကြည်ချက်သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးတတ်လာပြီးနိုင်ငံ တော်သို့ ဝင်စားခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွား အောင်ပြုလုပ်နိုင်သောသူသာလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိမည်ဆို လျှင် ယုံကြည်ချက်အားနည်းသောသူသည် မည်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်မည်နည်း။ လူပြုသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နေ့စဉ်နောင်တ ရခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားခွင့်မရရှိလျှင် ယုံ ကြည်ခြင်းတိုးပွားစေသည့်နည်းလမ်းအားဖြင့် မည်သို့ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ထို သို့ဖြစ်စေလိုလျှင် အစကနဦးမှစ၍ ခန္ဓာကိုယ်၌ အပြစ်တင်စရာမရှိဘဲ နေရ မည် (သို့)နေ့စဉ်အစာရှောင်ဆုတောင်းလျက် နောင်တရဖို့လိုအပ်သဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းဖို့ အဘယ်သူသည် ထိုအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်မည်နည်း။
အကယ်၍ ဘုရားသခင်အနေဖြင့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်ချည်ထည်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်ခဲ့သော်မည်ကဲ့သို့ နိုင်ငံ တော်သို့ ဝင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်မည်နည်း။ လောလောဆယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း အားကောင်း၍ နေနိုင်သော်လည်းမကြာမီအားလျော့သွားနိုင် ပါသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းအင်အား အတက်အကျ မကြာခဏဖြစ်ပေါ် လာမည်ဆိုလျှင် စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီး နောက်ဆုံးထိုယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်ရ သည့်အနေအထားသို့တိုင်အောင် ရောက်နိုင်ပါသည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ခါ စအနေအထားထက်ပင်သာ၍ များပြားသောအပြစ်ကို ပြုနိုင်ပါသည်။ သို့ သော်လည်း မပြည့်စုံသော အပြစ်သားများကို အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းအရ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားပြည့်စုံစွာ ကယ်တင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ သူသည် ကျွန်ုပ်
တို့အား အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ကို ပေးခဲ့ပါသည်။
ဤသို့သောအထောက်အထားများရှိမှသာလျှင် ယဇ်ပုရောဟိက် မင်းကြီးသည်နဖူးပေါ်ရှိရွှေပြားပေါ်တွင် “ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းခြင်း” ဟု (ထွက် ၂၈း၃၆-၃၈) ရေးသားထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လည်း ရေးသားနိုင် ကြလိမ့်မည်။ထို့နောက်ယဇ်ပုရောဟိက်၏တာဝန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထမ်းဆောင် နိုင်ကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားအဖို့သန့်ရှင်းစေနိုင်သောသူ၊သက်သေခံချက် ရှိသောသူသည် တစ်ဖက်မှယဇ်ပုရောဟိက်၏ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် နေစဉ်မှာပင်ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုအစေခံခွင့်ရရှိသဖြင့်စိတ် နှလုံးထဲမှ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်အပြစ်အားလုံး ဆေး ကြောခံရသောသူဖြစ်သည်။
ယဇ်ပုရောဟိက်မင်းကြီး၏ ခေါင်းပေါင်းအပြာရောင်ကို ချည်ကြိုး အပြာရောင်တပ်ဆင်လျက် ၎င်းအပေါ်တွင် ရွှေပြားကို တွဲချည်ထားပါ သည်။အဘယ်ကြောင့်ထိုရွှေပြားကိုအပြာရောင်ခေါင်းပေါင်းပေါ်တွင် အပြာ ရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် တွဲချည်ဖို့ ဘုရားသခင်အမိန့်ပေးခဲ့ပါသနည်း။ သခင်ဘု ရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ဖို့ရန် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြင့်လော ကသားများ၏အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ထို အရာသည်အပြာရောင်ချည်ကြိုး၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ယေရှု အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ချက်မည်မျှပင်ကောင်းစေကာမူ ဓမ္မဟောင်းခေတ် တွင် လက်တင်သည့် ပုံစံအတိုင်း ဓမ္မခေတ်တွင်သခင်ဘုရားအနေဖြင့် ပြစ် အားလုံးကို ဆေးကြောသုတ်သင်ဖို့ရန် ရေနှစ်ခြင်းမခံခဲ့သော်ယေဟောဝါ ဘုရားထံမှ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ရွှေပြားကို
အပြာရောင်ချည်ကြိုးဖြင့်ခေါင်းပေါင်း(ဦးထုပ်)ပေါ်တွင် တွဲ၍ချိတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ရွှေပြားပေါ်တွင်“ထာဝရဘုရားအဖို့သန့်ရှင်း”ဆိုသည့်စာသား ကို နဖူးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ယဇ်ပုရောဟိက်မင်းကြီးကို တွေ့မြင်သူ တစ်ဦးအနေဖြင့်သူသည်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသူဖြစ်သောကြောင့် ဘု ရား သခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် သန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ရမည်ဆိုသည့် အ သိစိတ်ဓာတ်ရှိလိမ့်မည်။ ထိုအသိစိတ်မှ ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင်လူ သည်အဘယ်သို့သန့်ရှင်းနိုင်မည် ဆိုသည့်အချက်ကို စဉ်းစားစေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်း မည်ကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်လာသည့်ဆိုသည့် အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သန့်ရှင်းသောသူ များ မည်သို့ဖြစ်လာသနည်း။ မဿဲ၃း၁၅ကို ဖတ်ကြပါစို့။ “ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ ကို အကုန်အစင်ကျင့်သိသည်ဖြစ်၍၊ယခုအခွင့်ပေး ပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ဝန်ခံလေ၏။” ယေရှု သည်သူခံယူခဲ့သည့် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်တရားအလုံးစုံထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။အကြောင်းမှာ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လေပြီဟု ယုံကြည်သောသူ သည် အပြစ်ကင်းစင်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်။ ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကို မခံယူခဲ့ သော် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်ကင်းစင်ပါပြီဟု အဘယ်သို့ ပြောဆိုဝံ့မည်နည်း။ သင်အပြစ်အတွက် ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံခဲ့သည် ဟု နောင်တရလျက် မျက်ရည်ကျပြီး ဝန်ခံသည့်ယုံကြည်ချက်တစ်ခု တည်းအာဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုသင်သည်းခံယူထားပါလား။ ယေရှု ခရစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံခြင်းအပေါ်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖို့ အ ခက်အခဲရှိသူများအနေဖြင့်ဆွေမျိုးရင်းချာမရှိခြင်း၊ အဖိုးအဖွားသေဆုံးခြင်း၊ ရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရခြင်း၊ ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်း စသည့်အကြောင်း အရာများအနက် တစ်ခုခုကို စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုအရာများ စဉ်း စားလျက်ပင်ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အတွက်မျက်ရည်မကျနိုင်သေးလျှင် သင်၏အပြစ်သည် ဆေးကြောခြင်းအဘယ်သို့ ခံရမည်နည်း။
“ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းခြင်း”ဆိုသည့်စာသားကို ရွှေပြားပေါ် တွင်ရေးထားသည့်အရာကို အပြာရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိက်မင်း ကြီး၏ ဗေါင်းဦးထုပ်ပေါ်တွင်ပတ်ထားသဖြင့် ယေရှုခရစ် ဗတ္တိဇံခံယူသော အခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု မရှိဘဲအမှားများစွာကျူးလွန်သောသူအဖြစ်လင့်ကစားကျမ်းစာတွင်ရေးသားထားသည့်အတိုင်းအပြာရောင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တစ်စုံတစ်ယောက် သည် ပြည့်စုံသောသူ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ် သည်အား နည်းလျက်ရှိသော်လည်းအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည်ယုံ ကြည်ချက်တည်းဟူသော ပြီးပြည့်စုံသည့် ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတ ရားမှ ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံယူခြင်းအားဖြင့် လောကသားအားလုံး ၏အပြစ်များကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်လျက်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အပြစ် ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်အကြောင်းကို ယုံကြည်လက်ခံသောအခါဖြောင့် မတ်သောသူဖြစ်လာသဖြင့် ထိုဧဝံဂေလိတရားကို အရှက်ကကြောက်မရှိဘဲ ရဲဝံ့စွာဟောပြော လာနိုင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ဦးအဖြစ် ယုံကြည့်လျက် အသက်ရှင်နိုင်သကဲ့သို့လူတိုင်းအား ဖြောင့်မတ်သောယုံ ကြည်ခြင်းကို ဟောပြော သက်သေခံနိုင်လိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးဂရုဏာတော်အတွက် ကျေးဇူးတော်ချီး မွမ်း၍ မကုန်နိုင်ပါ။ကယ်တင်ခြင်းသည်ပရမ်းပတာရလာခြင်းမဟုတ်သော ကြောင့် သာ၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိထားသော ကယ်တင်ခြင်းသည် သေသေသပ်သပ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘဲရလာ သည့်အသေးအဖွဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့်သ ခင်သခင်ဟုခေါ်သည့်အခါတိုင်း သူသည် ကယ်တင်ခြင်းကို ရနိုင်မည်မ ဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် ရနိုင်လာသည့် အထောက်အထားတစ်ခုမှာ သခင်ဘုရား၏ စနစ်တကျ ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ထည်ဖြစ်သည့်ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံး ဖယ်ရှားခြင်းခံရ
သဖြင့်ဤကြီးမားသည့် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမည်။
ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သောသူတိုင်း စိတ်နှလုံးထဲတွင်သက်သေကိုရလိမ့်မည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာမှ ရေးသားဖော်ပြ ထားပါသည်။ (၁ ယော၅း၁၀) အကယ်၍ ထိုသက်သေကိုမရသောသူသည် ဘုရားသခင် အပေါ်လိမ်လည်သောသူဖြစ်သဖြင့် စိတ်နှလုံးထဲတွင် တိကျ သောသက်သေအထောက်အထားရှိရမည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့် “ခင်္ဗျားကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတစ်ခုကိုပြပါလား။ လူတစ်ယောက်ဟာ အပြစ်ဆေးကြော ခြင်းခံရမယ်ဆိုရင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဆုကျေးဇူးအဖြစ် လက်ခံရရှိတဲ့အတွက် ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ အထောက်အထားဘဲလို့ ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီအထောက် အထားကို ပြပါဦး”ဟု စိန်ခေါ်၍ တောင်းဆိုလာမည်ဆိုလျှင်လည်း သင့် အတွက်တွန့်ဆုတ်နေစရာမလိုပါ။ သင်သည်အောက်ပါအတိုင်းရဲရင့်စွာ အ ထောက်အထားကိုပြသနိုင်ပါလိမ့်မည်။ “ယေရှု၏ အပြည့်အဝကယ်တင် ခြင်းဖြစ်တဲ့ ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရား ကျွန်တော့မှာရှိတယ်။ ကိုယ် တော်က ကျွန်ုပ်ကို ပြည့်စုံစွာ ကယ်တင်ခဲ့လို့ ကျွန်တော့မှာ အပြစ်မရှိတော့ဘူး။”
အကယ်၍ သင်၏စိတ်ထဲတွင် ကယ်တင်ခြင်းခံရသည့် အထောက် အထားမရှိခဲ့သော်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လူတို့အနေဖြင့် ယေရှု ကိုမည်မျှပင် ခိုင်ခန့်စွာယုံကြည်စေကာမူ ကယ်တင်ခြင်းကို ရနိုင်မည်မ ဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သောအရာ သည် တစ်ဖက်သတ်မေတ္တာသာလျှင်ဖြစ်နိုင် သည်။ ထိုသို့သောမေတ္တာကို ထားသောသူသည် မည်မျှပင်စိတ်ထဲတွင်ခံ စားနေစေကာမူ အချည်းနှီးပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မကြိုက်မနှစ် သက်သောသူတစ်ဦးအနေဖြင့်နှလုံးသားလှုပ်ခါခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ တစ်စုံ တစ်ရာမျှော်လင့်နေခြင်း၊ မေတ္တာသက်ဝင်ခြင်း၊ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မေတ္တာ မတုံ့ပြန်ခဲ့သော် သေလုမတတ်ဖြစ်နေခြင်း စသည့်အရာများဖြစ်ပျက်နေ သော်လည်း အကျိုးထူးရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူ့အတွက် စိတ်နှလုံးကြေ ကွဲသည့်တိုင်အောင် ခံစားနေရသော်လည်း အပြစ်ဆေးကြောခြင်းမခံရ သေးသူအတွက် ဘုရားသခင်သည်လက်ကိုဆန့်လျက် ပွေ့ဖက်နိုင်မည် မ ဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သောမေတ္တာသည် အပြစ်သား၏ဘုရားသခင်အပေါ်ထား ရှိသည့် တစ်ဖက်သတ်မေတ္တာသာလျှင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မည်ဆိုလျှင် သူ၏သမ္မာတရားကို ယုံကြည်လျက်ချစ်ရည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မေတ္တာသည် တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်၍မရ ပါ။ ဘုရားသခင်ကိုမချစ်မီ ရှေးဦးစွာသူ၏စစ်မှန်သောမေတ္တာကို ဖွင့်ပြောရ မည်။ ကိုယ့်ကိုမချစ်သော သူအပေါ် အချစ်အားလုံးပုံအပ်ထားမည်ဆိုလျှင် ရင်ကွဲနာကျလျက် အဆုံးသတ်ရလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခြင်းဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင် ပေးခဲ့သောကြောင့် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံရတော့မည်မဟုတ်ပါ။ သူ သည်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားခွင့်၊ သင်နှင့်အတူအသက်ရှင်ခွင့်၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုခံယူနိုင်သည့် ဆုကျေးဇူး တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ အားပေးလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအနေဖြင့် ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ မရေတွက်နိုင်သော ဝိဉာဉ်ရေးရာကောင်းကင်ကြီးမင်္ဂ လာများကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ ဤသို့အထွေထွေသော ကောင်းကျိုး အဖြာဖြာကို ဖြစ်ထွန်းစေသည့်ကယ်တင်ခြင်းကို ဘုရားသခင်ပေးထား သည့်အရာ (သို့) ကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးစုံကို သူ့ထံမှလက်ခံရရှိနိုင်သည် ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်။
 
 
ကယ်တင်ခြင်းကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်
 
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ထည်ဖြင့် သခင်ဘုရား အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခြားနားသောချည်ထည် ပစ္စည်းသုံးမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းယက်လုပ်ထားသောအရာဖြင့်သူသည် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ထည်ယုံကြည်ခြင်း သည် ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးမှလွဲ၍ အခြား မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးအားဖြင့် သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင် ခွင့်ရရှိသည်သာမက နေထိုင်ခွင့်ပါရရှိလိမ့်မည်။
ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားမှ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အား ပြန်လည် ဖြောင့်မတ်စေလိမ့်မည်။ ၎င်းအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်ထဲသို့ ဝင်ခွင့်နှင့် သန့်ရှင်းသောအသက်တာတွင် အသက်ရှင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးလိမ့်မည်။ စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားဖြင့် ဝိဉာဉ်ဆိုင်ရာ ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသောက်ခွင့်ရသည့်အပြင်ကိုယ်တော်၏ကျေးဇူးတော်ကို ရရှိစေလိမ့်မည်။ ထိုအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် ပလ္လင်သို့ချဉ်းကပ်လျက် ဆုတောင်းခြင်းအခွင့်၊ ကြွယ်ဝလှစွာသော ကျေးဇူး တော်ဆိုင်ရာရရှိနိုင်သည့်ယုံကြည်ချက်တို့ကို ရရှိစေလိမ့်မည်။ ကယ်တင် ခြင်းတစ်ပါးတည်းအားဖြင့်သာထိုသို့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုကျွန်ုပ် တို့အား ဘုရားသခင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသည် အလွန်အဖိုးတန်သောအရာဖြစ်သည်။
ကျောက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအိမ်ကို တည်ဆောက် ဖို့ယေရှုရှင်မိန့်မှာတော်မူ၏။(မ-၇း၂၄) ထိုကျောက်သည် ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းမှတစ်ပါး အခြား အရာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုသို့ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရလျက် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် အသက်တာကိုလျှောက်လှမ်းမည်ဆိုလျှင် ကယ်တင်ခြင်းမှဖြောင့်မတ် ခြင်း၊ ထာဝရအသက်အတွက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းကင်ဘုံသို့ ဝင်စားခြင်း စသည့်အကျိုးထူးများ ခံစားရလိမ့်မည်။
ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည့်ကာလရောက်လုနီးပါပြီ။ ထို့ကြောင့် ယခုကာ လတွင်တိကျသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သာ၍ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ အ ကြောင်းရှိပါသည်။ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည်ယုံကြည် ချက်မပါဘဲ (သို့) ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာအကြောင်းကို ပြောဖို့မလိုဘဲ ယေရှုကိုအကြမ်းဖြင့် ယုံကြည်ရုံသက်သက်အားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက် သောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟုအချို့သောသူတို့အနေဖြင့်ပြော ဆိုနေကြလျက်ရှိသည်။
သို့သော်လည်း စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသော သူသာလျှင်ဘုရားသခင်အသိအမှတ်ပြုသည့်ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာတွင် ရှင်နိုင်သောကြောင့် ဤသို့ထပ်ခါတလဲလဲ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပြောနေရ ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်ဆေးကြောခြင်း ခံရသူတည်းဟူသော သန့်ရှင်းသော သူ၏ စိတ်နှလုံးသည် သန့်ရှင်းသောဝိဉာဉ်တော် ကိန်းဝပ်သည့်ဗိမာန်တော် ဖြစ်လျက် သန့်ရှင်းသောသူ၏ ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကိုညစ်ညူးစေ မည်မဟုတ်ပါ။
ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ဦး၏ အသက်ရှင်ပုံမှာ အပြစ်သားတစ်ဦး ၏ အသက်ရှင်ပုံနှင့် ကွာခြားလျက်ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ စံနှုန်းသတ် မှတ်ချက်အရ ကြည့်မည်ဆိုလျှင်အပြစ်သားများ၏ အသက်ရှင်နေထိုင်မှု သည် အစဉ်သဖြင့် နိမ့်ကျလျက်ရှိပါသည်။ သူတို့၏အသက်တာသည် ဟန် ဆောင်မှုနှင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိသည်။ ပညတ်တရားနှင့်အညီ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့
သူတို့အနေဖြင့် ခက်ခဲစွာကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ မည်သည့်အဆင့်အတန်း ဖြင့် လျှောက်လှမ်းရမည်၊ မည်သို့ပြောဆိုရမည်၊ မည်သို့ရယ်မောရမည် စ သည့်အချက်များကို သတ်မှတ်ချက်အသီးသီးချမှတ်ကြလေ့ရှိသည်။
သို့သော်လည်း ဖြောင့်မတ်သောအသက်တာတွင် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်အသက်ရှင်နေစဉ်ထိုအရာများမှဆွဲချလိမ့်မည်။ “သင်၏ဘုရားသ ခင်ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးကြွင်းမဲ့ ဉာဏ်ရှိသမျှ၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှ ဖြစ်ချစ်လော့”ဟု ဖြေင့်မတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဘုရားသခင်သည် အသေး စိတ် ဖော်ပြထားလျက်ရှသည်။ ဤအချက်သည် ဖြောင့်မတ်သူတစ်ဦး အတွက် အသက်ရှင်ရမည့် ပုံစံတစ်ရပ်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်ပေးထားခြင်း
ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ချစ်လျက် ခွန်အားရှိသမျှနှင့် သူ၏အလိုတော်လိုက်လျောက်ခြင်းသည်တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောအမှုဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းတို့ ကယ်တင်ခြင်းခံယူရရှိနိုင်ဖို့ သူ၏အမှု တော်မြတ်ထဲတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ ဤအရာသည် ခရစ်ယာန်များ၏ အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားသော ခရစ်ယာန်များသစ္စာရှိစွာ အသက်ရှင်သည့်အင့်ကို မမှီနိုင်သော်လည်း အပြစ်မဖြစ်ပါဟု ယူဆနေမည် ဆိုလျှင် ထိုအဆင့်၌ပင်သင်သည် ကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမ ခံရမီကာလ ရှေးရိုးစွဲပရက်စီဘီတီရီယန်းအသင်းတော်တွင် ပါဝင်သဖြင့် ပ ညတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အတတ်နိုင်ဆုံးတသွေမတိမ်း လိုက် နာခဲ့ပါသည်။ ယခုခေတ်လူများအနေဖြင့် ထိုသို့တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာခြင်း
များကို မတွေ့ရသော်လည်း ကျွန်ုပ်သည် ဘာသာရေးကို လေ့လာလိုက် စားသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ နေ့စဉ်အသက်တာတွင် တင်းကြပ် စွာလိုက်နာခဲ့ပါသည်။ စောင့်ရှောက်ဖို့ပညတ်တော်ထဲတွင်ဥပုသ်နေ့ကို သန့် ရှင်းစေဖို့ပေးထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်သည် ဥပုသ်နေ့တွင် အလုပ်လုံးဝ မ လုပ်သည့်အပြင် ကားကိုပင်မစီးဘဲ နေခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ ပညတ် တော်ကို တင်းကြပ်စွာ စောင့်ခိုင်းမည်ဆိုလျှင် စောင့်နိုင်သောသူရှိမည်ဟု မထင်ပါ။ ပညတ်တရားကို လိုက်လျှောက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းမတိုင်မီကာလ၏ အနေအထားဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းသောသူတစ်ဦး ဖြစ်စေကာမူ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို မပြည့် စုံစေနိုင်သည်သာမက အချဉ်းနှီးသက်သက်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
စာဖတ်သူများသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် ထည် ယုံကြည်ခြင်းကို လက်ခံထားသူများဖြစ်နေပါသလား။ အကြောင်းမူ ကားယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းသည်ဤချည်ထည်အရောင်သုံးမျိုးထဲတွင်ပါဝင် လျက်အရာကို ယုံကြည်သောသူသည်သာသန့်ရှင်းရာဌာသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိလိမ့် မည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀ဝ၀ ခန့်ကပင် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမှာ ပြီး ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့မသိကျွမ်းမီကပင် သူသည်ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်း
အားဖြင့်အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လျက် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းအ တွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခဲ့ပါသည်။
 
 
အပြစ်ထဲမှကယ်တင်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ချမှတ်ထားခဲ့ပါသည်
 
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို မခံရသောသူသည် တဲတော်သို့ဝင်၍ မရ သော်လည်းအချို့သောသူတို့သည် သတ်မှတ်ထားသော တန်းတိုင်းတော်၏ တံခါးမှမဟုတ်ဘဲ အခြားနေရာမှ ကျော်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြလျက်ရှိသည်။ “ဘာကြောင့်ဒီတံတိုင်းတော်ရဲ့အကာအရံဟာ အဖြူရောင်ချည်ထည်ဖြစ်နေ ရတာလဲ”ဟု သူတို့သည် ပြောလေ့ရှိသည်။ ထိုအရာသည် သူတို့အတွက် ဝန် ထုပ်ဝန်ပိုး အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သတို့အနေဖြင့် ထိုအဖြူရောင်ကိုအနီ (သို့မ ဟုတ်) အပြာရောင်ဆိုးထား ကြလေ့ရှိသည်။ ယခုကာလတွင်ဖက်ရှင်လည်း အမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ပရဝုဏ်၏ အကာအရံသည် အလွန်ဖြူသောအရောင်၊စူးရှသောအရောင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကာအရံသည် အဘယ်ကြောင့် ထိုမျှလောက်မြင့်မားလျက် ရှိနေပါသနည်း။ ၎င်း၏ အမြင့် မှာ (၂.၂၅) မီတာ (၇.၅) ပေဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်၏ အရပ်အမောင်းမှာ (၂) မီတာ ပင်မပြည့်သောကြောင့်ထိုအမြင့်ကို မည်သို့ကျော်နိုင်မည်နည်း။ “ကောင်းပြီ၊ ငါလှေကားထောင်ပြီး တက်မှပဲ။”
ထိုသို့သောသူများသည် လူပြုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအားဖြင့် ဝင် ဖို့ကြိုးစားနေသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အလှူငွေ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်း၊ သည်းခံခြင်းများအားဖြင့်တဲတော်၏ပရဝုဏ်ကို ကျော်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားသူများ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ “ဒီခြံစည်းရိုးအမြင့်(၂.၂၅) မီတာ (၇.၅) ပေအမြင့် လောက်ကတော့ ငါခုန်နိုင်ပါသေးတယ်” ဟုဆိုလျက်ခုန်ကျော်ဝင်နေကြ လျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ တဲတော်၏ပရဝုဏ်ကို ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအား ဖြင့် ကျော်ဝင်ပြီးမှ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုနေ့မှစ၍ ရှေ့ သို့ကြည့်သောအခါ တဲတော်၏အရှေ့မျက်နှာစာတွင် ကြေးဝါအင်တုံချထား သည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။
တဲတော်မှပရဝုဏ်တိုင် တစ်ချောင်း၏ အမြင့်သည် (၂.၂၅) မီတာ (၇.၅)ပေအမြင့်သာရှိသော်လည်းတဲတော်ဖြစ်သည့်သန့်ရှင်းရာဌာန၏ တံခါး တိုင်သည် (၄.၅) မီတာ(၁၅) ပေမြင့်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တဲတော်၏ပု ရဏ်ကို ဆန္ဒပြင်းပြသူ မည်သူမဆိုဝင်၍ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တဲတော် ၏ ပရဝုဏ်သည် (၂.၂၅) မီတာ (၇.၅) ပေအမြင့်မျှသာ ရှိသောကြောင့် လူ နည်းလူ့ဟန်ဖြင့်ခုန်၍ ကျော်ဝင်နိုင်သော်လည်း တဲတော်သို့ဝင်မည်ဆိုလျှင် (၄.၅) မီတာ(၁၅) ပေ အမြင့်ရှိသော တဲတော်တံခါး၏အမြင့်ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့
လိုအပ်လိမ့်မည်။ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် (၂.၅) မီတာ (၈.၃) ပေ) အမြင့်ကိုခုန်နိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားသည့် အမြင့် (၄.၅) မီတာ (၁၅) ပေအမြင့်ကိုမူ ခုန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လူ၏အတိုင်းအ တာသည် ကန့်သတ်ချက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်၏ ဆိုလိုရင်းမှာ လူတစ်ယောက်အ နေဖြင့် ယေရှုကိုစတင်ယုံကြည်သောအခါ ဘာသာရေးတစ်ခုကို သမားရိုး ကျနည်းဖြင့် ခံယူသကဲ့သို့သာလျှင်ယုံကြည်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ထို အတိုင်းအတာမှ ယေရှုကို မိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသော် လည်း ဘာသာကြီး(၄) ရပ်၏ရှုထောင့်မှနေ၍ လက်ခံခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ လူတို့အနေဖြင့်သူတို့ရွေးချယ်သည့် နည်းလမ်းအားဖြင့် ယုံကြည်နိုင်သော် လည်းစစ်မှန်သောဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
စစ်မှန်သော ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူနိုင်ဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက် အနေဖြင့်ယုံကြည်လျက် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည်ဖြင့် ယက်လုပ်ထားသောတံခါးကို ဖြတ်သန်းရလိမ့်မည်။ သမ္မာတရား၏ တံခါး ပေါက်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုသည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်သော သူသည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသော သူဖြစ်လျက်သူသည် ရေ၊ အသွေးနှင့်ဝိဉာဉ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တော် မူ၏။ချည်ထည် အရောင်သုံးမျိုးအားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ယေရှု၏အမှု တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ရေ၊အသွေးနှင့်ဝိဉာဉ်တော်ဆိုင်ရာယုံကြည် ချက်မှလွဲ၍အခြားမဖြစ်နိုင်ပါ။လူတို့အနေဖြင့်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ပိုင်ခွင့်ရှိ သည်မှာ မှန်သော်လည်း ထိုသို့သော ယုံကြည်ချက်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း မခံရသကဲ့သို့ ကြီးမားသည့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလည်း မရရှိ်နိုင်ပါ။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားတစ်ပါးတည်းအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာ ဘုရားသခင်၏အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကြီးမားသည့် ကျေးဇူးတော်၊ ကယ် တင်ခြင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီဲးမင်္ဂလာကိုရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ခြင်း၏ရယ်ရွည်ချက်ကား ဘုရားသခင်၏ ကျေး ဇူးတော်ဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်သည်။
တဲတော်သည်ထောင့်မှန်စတုဂံပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောသာ မန်အဆောက်အဦးတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်ဟုသင့်နေဖြင့် ခံယူထားပါသလား။ ထိုခံယူချက်သည် သင့်အဖို့အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည်ဟုတ်ပါ။ တဲ တော်ဆိုသည်မှာ ပြည့်စုံသော ယုံကြည်ချက်ကိုဆိုလို၍ ထိုယုံကြည်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တိကျမှန်ကန်စွာ ထားရမည်။
တဲတော်အကြောင်းကို စေ့စပ်စုံလင်စွာ မသိရှိခဲ့သော် ၎င်း၏အမြင် သည်ပရဝုဏ်၏အမြင့်ဖြစ်သော (၂.၂၅) မီတာ (၇.၅) ပေမျှသာ ရှိသည်ဟု လွဲမှားစွာ သင်ယူဆလိမ့်မည်။ ထိုကိစ္စရပ်သည် အရေးမကြီးပါ။ တံတိုင်း တော်အတွင်းသို့ မဝင်နိုင်သော်လည်းအပြင်မှကြည့်မည်ဆိုလျှင် တဲတော် သည် တံတိုင်းတော်ထက် နှစ်ဆခန့်မျှ မြင့်မားနေကြောင်းတွေရလိမ့်မည်။ တဲတော်၏အောက်ခြေကို မမြင်ရသော်လည်း မျှော်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်တဲ တော်၏တံခါးကို ရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရမည်။ ဖြစ်သဖြင့် တဲတော်သည် တံ တိုင်းတော်ထက်နှစ်ဆမြင့်မားကြောင်း တွေ့ရလိမ့်မည်။
ယေရှုကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသောသူ သည်တဲတော်မှပရဝုဏ်၏တံခါးမှဝင်၍မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်နှင့် ကြေးဝါအင်တုံ ကိုဖြတ်လျက် မိမိယုံကြည်ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံယူပြီးမှသန့်ရှင်းရာ ဌာနသို့ဝင်နိုင်လိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်နိုင်ဖို့ အတ္တစိတ်ကို ငြင်းပယ်ရ မည်။သန့်ရှင်းရာဌာတွင်ရှိသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများသည် ပြင်ပတွင်ရှိ သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ကွာခြားလျက်ရှိသည်။
စာတန်မာရ်နတ်မုန်းတီးမှုအရှိဆုံးသောအရာကားအဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းသင်သိအပါသလား။ ထိုအရာမှာ အတွင်းနှင့်အပြင်စည်းခြားထား သော မျဉ်းကြောင်းပေတည်း။ သန့်ရှင်းရာဌာန၏ အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပိုင်း ကိုစည်းခြားထားသူများအကြားတွင်ဘုရားသခင်သည် အလုပ်လုပ်လျက်ရှိ သောကြောင့်စာတန်သည် အလွန်မုန်းတီးသဖြင့်လူတို့အနေဖြင့် ထိုသို့သော မျဉ်းကြောင်းကို မရေးဆွဲမိဖို့ စာတန်သည်ဟန့်တားလျက်ရှိသည်။ဘုရား သခင်စည်းခြားသော ယုံကြည်ခြင်းမျဉ်းကို တိတိကျကျရေးဆွဲသောအားဖြင့်
အလုပ်လုပ်သည်ကိုသတိရပါ။ ထိုသို့စည်းခြားထားသောမျဉ်းကို သေးသေး ကွဲကွဲရေးဆွဲသူတို့အပေါ် ဘုရားသခင်သည် အားရကျေနပ်သောစိတ်ရှိ လျက် သူတို့၏ တောက်ပသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် အ သက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာကို သူသည်သွန်းလောင်း လိမ့်မည်။
တဲတော်၏ပြင်ပတွင်ရှိသော တန်ဆာပလာအားလုံးကို ဘုရား သခင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားသဖြင့် လူတို့အနေဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခွင့် ကို ရရှိနိုင်သည်။ ဤအရာကိုယုံကြည်လျက် သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်မည်ဆို လျှင်သာ၍ကြီးမားသည့်ကျေးဇူးတော်နှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို သင်သည်ခံ ရလိမ့်မည်။
 
 
ကရုဏာပလ္လင်ဆိုသည်မှာကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးလက်ခံရရှိနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
 
ပဋိညာဥ်သေတ္တာ
အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတွင် သက်သေခံလျက် ကျောက်ပြားထည့်ထား သည့်ပဋိညာဉ်သေတ္တာအထက်တွင်အတောင် ဖြန့်လျက်အောက်သို့ ငုံ့ကြည့် သည့်ခေရုဗိမ်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါး၏အရုပ်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ ခေရုဗိမ် နှစ်ပါးစပ်ကြား နေရာကို ကရုဏာပလ္လင်ဟုခေါ်သည်။ ကရုဏာပလ္လင်သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သွန်းလောင်းရာ အရပ်ဖြစ်သည်။သက်သေခံ ချက်ကျေက်ပြားထည့်ထားသည့် ပဋိညာဉ်သေတ္တာ၏ အဖုံးပေါ်သို့ ဣသရေ လလူမျိုး အားလုံးအတွက် ယဇ်ပုရေဟိတ်မင်းကြီး ပူဇော်သည့်ယဇ်ကောင် ၏အသွေးကို ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် ပက်ဖျန်းရမည်။ ထို့နောက်ဘုရာဘုရား သခင်သည် ကရုဏာပလ္လင်တော်သို့ဆင်းသက်လျက် ဣသရေလလူမျိုးများ အတွက် ကျေးဇူးတော်ကိုသွန်းလောင်းလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းအရာကို ယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၊ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်မှုလမ်းပြမှုတို့ကိုစတင်ရရှိလာလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည် စစ် မှန်သောဘုရားသခင်၏လူဖြစ်လျက်သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ခွင့်ရလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခရစ်ယာန်များစွာရှိသည့်အနက် အချို့သည် ယုံ ကြည်ခြင်းရှိသောကြောင့် သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသော်လည်း ခရစ် ယာန်အများစုသည် သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိစေနိုင်သည့် ယုံကြည်ချက် မရှိကြပါ။ သင်ရရှိထားသည့်ယုံကြည်ချက်သည်မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ် သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လိုအပ်သော ယုံကြည်ချက်အမျိုး အစားမှာ ကယ်တင်ခြင်းမျဉ်းကြောင်းကို တိကျစွာရေးဆွဲလျက် ဘုရားသခင်၏ကြီး မားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိစေမည့်အပြင် သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည့် ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ထိုသို့သောယုံကြည်ချက် အမျိုးအစားကို အလွယ် တကူရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူတို့အနေဖြင့်တိကျသည့်မျဉ်းကြောင်းကိုရေးဆွဲသောအခါ စာတန်သည် အလွန်မုန်းတီးလျက် လာ၍ချက်ချင်းဖျက်လိမ့်မည်။ “ခင်ဗျား အဲဒီလို ယုံ ကြည်နေစရာမလိုပါဘူး။ တစ်ခြားလူတွေလည်း အဲဒီခံယူချက်ကိုမခံယူ ကြ ပါဘူး။ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ။ သူများနည်းတူမျှောလိုက်ပါ။” ထိုသို့ပြောဆိုခြင်း အားဖြင့်စာတန်သည်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တိကျသည့်မျဉ်းကြောင်း ကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်။ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အားနည်းချက် ကိုထောက်ပြလျက်ဒုက္ခဘေးအန္တရာယ်ကိုကြုံတွေ့စေလိမ့်မည်။ ဘုရားသ ခင်နှင့်ကွဲကွာစေဖို့ စာတန်၏လှည့်ဖြားသည့်စကား နောက်သို့ လိုက်ပါသူ တစ်ဦး သင်သည်ဖြစ်နေပါသလား။ သို့မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းကိုနေ့စဉ် သ တိရသောသူ၊အသင်းတော်ထဲတွင်ပါဝင်သူ၊ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်
နောက်သို့လိုက်သောသူဘုရားသခင်ပေးအပ်သည့်ကယ်တင်ခြင်းဆုကို လက် ခံရရှိသောသူသင်သည်ဖြစ်နေပါသလား။
အမှန်အားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံရသောသူသည် မိမိ၏ ကယ်တင်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်အောက်မေ့ရမည်။ သူတို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲသက်ရှင်နေထိုင်လိုသူများဖြစ်သည်။ဧဝံဂေလိတရားအပေါ်ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်းသည်ကောင်းသော အမှုဖြစ်သည့်အပြင် မရှိမဖြစ်ပြုလုပ်သင့်သောအရာဖြစ်သည်။ သင် သည်ထိုသို့ကျင့်ကြံနေသူတစ်ဦးဖြစ်နေပါသလား။ “ဒီပုံပြင်ဟောင်းကြီးက တော့လာပြန်ပြီ။ဇာတ်အိမ်ဇာတ်ကွက်တွေသာပြောင်းသွားတယ်အကြောင်း အရာက ဒါပါပဲ။ဒီလိုလုပ်ရတာဟာ အရမ်းငြီးငွေစရာကောင်းတာပဲ။
ထိုသို့ ပြောသောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိပါသလား။ တူညီသောပုံ ပြင်တစ်ပုဒ်ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ဆိုဖို့ ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းနေ မည်ဆိုလျှင် အင်မတန် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသောအမှုဖြစ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင် ခြင်းကိုနေ့စဉ်စားမြုံ့ပြန်ဖို့သမ္မာကျမ်းစာမှဖော်ပြထားမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ် တို့ ၏အနေဖြင့် မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်နည်း။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း များအနေဖြင့် ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကိုဖော်ပြထားသည့်ကြား မှအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို လူတို့အားဟောမည်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင် ၏ရှေ့မှောက်တွင်မည်မျှအထိ ညစ်ညူးသောအမှုဖြစ်မည်နည်း။ သမ္မာကျမ်း စာရှိ စကားလုံးတိုင်းမှ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို ဖော်ပြ လျက်ရှိသည်။ “ကယ်တင်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ဝိညာဥ်ရေးရာအသက်တာစာတန်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၊ဘုန်း တော်ထင်ရှားခြင်း၊ကျေးဇူးတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၊ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ထာဝရအသက်၊မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စသည့်အ ကြောင်းအရာများမှာသန့်ရှင်းသူများအတွက်အဓိကကျသောခံယူချက်ဖြစ်သဖြင့် ထိုအရာများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားနှင့် ဆက်စပ် လျက်ရှိသည်။ ထိုအရာကို မဟောဘဲ အခြားတရားကိုဟောမည်ဆိုလျှင် ထိုသို့သော ဟောပြောချက်သည် မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်သာလျှင်ဖြစ် လိမ့်မည်။ ခေါင်းစဉ်တူသော်လည်း အထဲကစာသားမတူသော သွန်သင် ချက်သည်လွဲမှားသောသွန်သင်ချက်ဖြစ်သည်။ အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်အားဖြင့် တူသော်လည်း အတွင်းသဏ္ဍာန်အားဖြင့် မှားယွင်းသောဘာသာရေးမှ ပေါ် ထွက်လာသည့်ဧဝံဂေလိတရား၊ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတို့သည် ကွဲပြားမှုရှိလိမ့်မည်။
မှားယွင်းသောဘာသာရေး၏ လှည့်ဖြားတတ်သောစကားမဟုတ် ဘဲ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသင်းတော်မှ နေ့စဉ် ဖြန့်ဝေခြင်း အတွက် မည်မျှအံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်လျက်နေပါသနည်း။ အသင်းတော်နှင့်ဆက် သွယ်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရ ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော် ဧဝံဂေလိတရားကိုနေ့စဉ်သွန်သင်သောအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏အသင်တော်
သည်သန့်ရှင်းသူများအားဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို နေ့စဉ်ဆင်ခြင်စေ ခြင်း၊ သူ့ကိုဆုတောင်းခြင်း၊ သူ့ကိုရိုသေလေးမြတ်ခြင်း၊ အပြစ်မကျူးလွန်ဘဲ နေနိုင်သည့်အသက်တာတွင်နေထိုင်နိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးထူးများဖြစ်ထွန်းစေပါလိမ့်မည်။ အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုပေးသည့်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ပတ် တော်ကို သင်ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ထပ်ခါတလဲလဲကြားရခြင်းသည် ဝမ်း မြောက်ဖွယ်ရာကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါလား။ ကျွန်ုပ်လည်းအထူးသဖြင့် ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိပါသည်။
အကယ်၍ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ဘဲ အခြား သောဧဝံဂေလိတရား ဟောပြောမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်သည်လည်း ကြီး မားသည့်ဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အား ရေနှင့်ဝိညာ ဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရား မဟုတ်ဘဲ အခြားတရား လူတို့တီထွင်ထားသော သွန်သက်ချက်ကို အတင်းအကြပ်ဟောခိုင်းမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရလိမ့်မည်။ ထိုသို့မထွက်ပြေးသည့်တိုင်အောင် ကျွန်ုပ် အနေဖြင့် အခြားတရားဟောရမည့်အရာ မရှိပါ။ အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းတရားဟောရမည့်အချက်များစွာရှိသော်လည်းထိုအရာများ သည် ဒုတိယမွေးဖွားဖြင်းခံယူပြီးသူများအတွက်မလိုအပ်သောအရာ၊ပျက် စီးတတ် သောဆေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောသွန်သင်ချက်သာလျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်ဖြစ်သော ယေရှုအားဖြင့် ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော်ဧဝံဂေလိ တရားအားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သဖြင့် ထိုတရား သည်အဖိုးတန်သောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ထပ်ခါ တလဲလဲစဉ်းစားသည့်အခါ ချိုမြိန်သောအရသာကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သင့် အား ကျွန်ုပ်ပြောပြရမည့် ပုံဝတ္ထုများများရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ် တင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည့် ရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို ပြောပြဖို့ရန် ဆန္ဒအလွန်ပင်ပြင်းပြလျက်ရှိပါသည်။ ထိုတရားကို ကျွန်ုပ်နှစ်ခြိုက်မိပါ သည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းတရားကိုဟောပြောခြင်းအားဖြင့် အတိတ်ကာလ တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် မကောင်းသောအရာများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ သခင်ဘု ရားအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အားမည်သို့ကယ်တင်ခဲ့ပုံကို သတိရခြင်း၊ ထပ်မံ၍ကျေး ဇူးတင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းအစားအစာကိုပြန်၍စားခြင်းစသည့် အကျိုးထူး များရရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုအရှိဆုံး အသက်တာကို ခံ စားရရှိပါသည်။
ဤကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတတ်တော်ကို ကြားရသောအခါ သင် သည်လည်းအလွန်သဘောကျမည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ “နေ့တိုင်းဒီ အကြောင်းအရာပဲထပ်နေတာပဲ”ဟု သင့်အနေဖြင့် စောဒကတက်နိုင်စရာ အကြောင်းရှိသော်လည်း စိတ်နှလုံးထဲမှ အလေးအနက်ခံယူမည်ဆိုလျှင် “အခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြားရတဲ့အခါပိုပြီးကောင်းလာတာကိုတွေ့ရ တယ်။ ကြားခါစတုန်းကတော့ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်မှန်းမသိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အ ဆက်မပြတ်ကြားတဲ့အခါမှာ ဒီအကြောင်းအရာလို နားထောင်လို့ကောင်း တဲ့အရာ မရှိတော့ဘူလို့ထင်ရတယ်။ ဒီနေ့ကြားရတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ ဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပါပဲ။ဒါပေမယ့် နိဂုန်းချုပ်တဲ့ပုံစံက တော့ အရင်ကပုံစံအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အရမ်းပဲဝမ်းမြောက်မှု ကို ခံစားနေရပါတယ်။” သင်၏စိတ်ထဲတွင် ဤသို့ခံစားရမည်ဟု ကျွန်ုပ်အ
နေဖြင့် တပ်အပ်၍ပြောနိုင်ပါသည်။
ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဤနေရာတွင် ယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော် ကိုကျွန်ုပ်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။တရားဟောဆရာအနေဖြင့်ယေရှု၏နှုတ် ကပတ်တော်ကို ဟောပြောရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ သောအကြောင်းအရာများနှင့်သမ္မာကျမ်းစာမှရေနှင့်ဝိဉာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတ ရားကိုသွန်သင်ဖြန့်ဝေခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်မှလုပ်ဆောင် ရမည့်တာဝန်ဖြစ်သဖြင့် အခြားမရှိပါ။ အသင်းတော်ထဲတွင် အသက်ရှင်ရ သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို ယုံကြည်ခြင်းမှ ဦးဆောင်နေလျက်ရှိပါ သည်။ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ရွှေသားဖြင့် ထုလုပ်ထားသည့် အ လက် (၇) လက်ပါသော ရွှေဆီမီးခုံတိုင်ကို ထွန်းညှိခြင်း၊ ရွှေအိမ်တော်တွင် ရှေ့တော်မုန့်ကို သုံးဆောင်ခြင်း၊ နံသာပေါင်းမီးရှို့ရာယဇ်လ္လင်ရှေ့တွင် ဆု တောင်းခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သို့သွားခြင်း၊ ကိုယ်တော်ကိုကိုး ကွယ်ခြင်း၊ရွှေအိမ်တော်တွင်အသက်ရှင်ခြင်းစသည့်အမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှလွဲ၍ အခြားမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဘုရားသခင်ပေးထားသည့်အသက်တာတွင် ယုံကြည်ခြင်း၏ဦး ဆောင်မှုဖြင့်ယခုသင်နှင့်ကျွန်ုပ် လျှောက်လှမ်းခွင့်ရလျက် ရှိနေပါသည်။ အ ပြစ်ဆေးကြောခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ရွှေအိမ်တော်ထဲတွင်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။“ငါတို့၏အပြင်လူသည် ပျက် စီးခြင်းရှိသော်လည်း အတွင်းလူမူကား တည်ဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်” (၂ ကော-၄း၁၆)။ တဲတော်အားဖြင့် ပေါ်လွင်ထင်ရှားခဲ့သည့် အပြာရောင်၊ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည် ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်သည်ရွှေရောင်တောက်ပသောဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တွင်အသက် ရှင်နေထိုင်ခွင့် ရလိမ့်မည်။
အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း အလုံးစုံထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ် တင်ခဲ့သောကြောင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို အစဉ်ချီးမွမ်းလိုပါသည်။ ဟာလေလုယာ။