Search

Over de Schrijver

Dominee Paul C. Jong

Als pastor, had ds. Paul C. Jong lang moeite om het antwoord te vinden op het ontvangen van de vergeving van zonden. Zijn zoektocht bracht hem ertoe, zoals geopenbaard in het Woord van God, de gerechtigheid van Jezus Christus te ontdekken, die kwam door het evangelie van het water en de Geest. Deze ontdekking leidde hem naar zijn huidige ambt. Tot op de dag van vandaag wijdt ds. Jong zijn leven aan de literaire dienst van The New Life Mission, het evangelie van het water en de Geest samen met zijn medewerkers te verkondigen, om het ware evangelie over de hele wereld te verspreiden. Zijn boeken zijn vertaald en gepubliceerd in meer dan 90 talen, en ze zijn nu beschikbaar en worden in meer dan 150 landen gelezen. Veel van zijn lezers ontvangen de vergeving van zonden en de Heilige Geest van God dankzij zijn boeken, want deze boeken zijn gebaseerd op het ware geschreven Woord van God. Samen met zijn medewerkers over de hele wereld geeft ds. Jong zijn dankbaarheid en glorie aan God voor al dit prachtige werk. Halleluja!