Search

Geloofsverklaring

 • We geloven

  dat de Bijbel, die alleen uit het Oude en het Nieuwe Testament bestaat, verbaal geïnspireerd is door de Heilige Geest, onfeilbaar is in de originele manuscripten en het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is.

 • We geloven

  dat de ene drie-enige God eeuwig bestaat in drie personen: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 • We geloven

  dat Adam, geschapen naar het beeld van God, verleid werd door Satan, de heerser van deze wereld en viel. Vanwege Adams zonde, hebben alle mensen schuld geërfd, zijn geheel verdorven en moeten opnieuw geboren worden door de Heilige Geest voor de zaligmaking.

 • We geloven

  dat Jezus Christus God is, geboren werd uit een maagd, gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan, gekruisigd werd als het Lam van God, herrees van de dood en opsteeg naar de hemel, waar Hij momenteel wordt verheerlijkt aan de rechterzijde van de Vader.

 • We geloven

  dat de zaligmaking bestaat uit de vergeving van zonden, door Christus' gerechtigheid en het geschenk van het eeuwige leven dat alleen ontvangen wordt door het geloof en niet door werken.

 • We geloven

  dat de terugkomst van Jezus Christus nabij is, en dat het zichtbaar is en persoonlijk.

 • We geloven

  dat diegenen die gered worden, zullen opstijgen naar een eeuwigdurend leven en gezegend zullen zijn in de hemel en dat zij, die niet gered zijn, opgewekt zullen worden tot een eeuwigdurende bewuste straf in de hel.

 • We geloven

  dat de Kerk, het lichaam van Christus, alleen bestaat uit de wedergeborenen, die door de Heilige Geest in Christus worden gedoopt ten tijde van de wedergeboorte, voor wie Hij nu bidt in de Hemel en voor wie Hij zal terugkomen.

 • We geloven

  dat Christus de Kerk gebood om de wereld in te gaan en het evangelie aan iedereen te prediken en zij die geloven te dopen en te onderwijzen.