Search

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Algemene Voorwaarden
  Laatst bijgewerkt 8 augustus 2019
 • Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden” “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw relatie met https://www.bjnewlife.org/ website (de “Dienst”) beheerd door The New Life Mission (“ons”, “wij”, of “onze”).
 • Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u de service gebruikt.
 • Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service en deze gebruiken. .
 • Door de service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden dan heeft u mogelijk geen toegang tot de service.
 • Accounts
  Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account voor onze service.
 • U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze service of een service van derden is.
 • U stemt ermee in uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.
 • Links naar andere Websites
  Onze service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door The New Life Mission.
 • The New Life Mission heeft geen controle over en aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent en stemt u ermee in dat The New Life Mission niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.
 • We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacy beleid te lezen van websites en services van derden die u bezoekt.
 • Toepasselijk Recht
  Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Republiek Korea, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.
 • Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de service.
 • Veranderingen
  We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, proberen we dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden.
 • Door onze service te blijven gebruiken nadat deze revisies van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de service.
 • Neem Contact met ons op
  Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden.