Search

Onze Evangelische Liedjes

"Zingt den Heere een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven" (Psalm 98:1).

Alleen de wedergeboren christenen weten dat de Heer geweldige dingen heeft gedaan. De Heer heeft ons perfect met Zijn doopsel en bloedvergieten aan het Kruis gered. En niemand kan een nieuw lied schrijven of componeren dat Hij zou accepteren, behalve zij. En niemand kan de nieuwe liederen leren, behalve degenen die werden verlost van de zonden van de wereld (Openbaring 14:3).

Hier presenteren we nieuwe evangelische liedjes voor alle wedergeboren christenen van de wereld. Deze Geest vervulde liedjes zijn absoluut origineel.

We zullen zo snel mogelijk nieuwe nummers toevoegen.

Totaal 0
  • Geen data gevonden.