Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

De Heilige Geest.

De Heilige Geest die in me aanwezig is - Hoe u gegarandeerd de Heilige Geest kunt ontvangen
  • ISBN8983144912
  • Pagina’s395

Nederlands 3

De Heilige Geest die in me aanwezig is - Hoe u gegarandeerd de Heilige Geest kunt ontvangen

Rev. Paul C. Jong

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Deel Eén - Preken
1. De Heilige Geest werkt binnen Gods Woord van de Belofte (Handelingen 1:4-8) 
2. Kan iemand werkelijk de Heilige Geest verkrijgen door zijn eigen inspanningen? (Handelingen 8:14-24) 
3. Ontving u de Heilige Geest toen u geloofde? (Handelingen 19:1-3) 
4. Diegenen die hetzelfde geloof hebben als de Discipels van Jezus (Handelingen 3:19)  
5. Wilt u gemeenschap met de Heilige Geest hebben? (1 Johannes 1:1-10) 
6. Geloof dat de Heilige Geest in u aanwezig is (Mattheus 25:1-12) 
7. Het prachtige evangelie dat de Heilige Geest aanwezig laat zijn in de gelovigen (Jesaja 9:6-7) 
8. Door wie stroomt het levende water van de Heilige Geest? (Johannes 7:37-38) 
9. Het evangelie van Zijn doopsel dat ons reinigde (Efeziërs 2:14-22) 
10. Wandelt door den Geest! (Galaten 5:16-26 en 6:6-18) 
11. Om uw leven vervuld te houden van de Heilige Geest (Efeziërs 5:6-18) 
12. Een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest (Titus 3:1-8) 
13. De werken en gaven van de Heilige Geest (Johannes 16:5-11) 
14. Wat is de ware bekering voor de ontvangst vande Heilige Geest? (Handelingen 2:38) 
15. U kunt de inwoning van de Heilige Geest alleen ontvangen als u de waarheid kent (Johannes 8:31-36) 
16. De missie van de mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen (Jesaja 61:1-11) 
17. We moeten geloof en hoop hebben in de Heilige Geest (Romeinen 8:16-25) 
18. De waarheid die u naar de inwoning van de Heilige Geest leidt (Jozua 4:23) 
19. Het prachtige evangelie dat het voorhangsel van de Tempel scheurde (Mattheus 27:45-54) 
20. De persoon die de inwoning van de Heilige Geest heeft, leidt anderen naar de ontvangst van de Heilige Geest (Johannes 20:21-23) 

Deel Twee - Appendix
1. Getuigenissen van Zaligmaking 
2. Vragen en Antwoorden 
 
De meest besproken onderwerpen in het huidige Christendom zijn `zaligheid van de zonde" en `de inwoning van de Heilige Geest." Maar slechts weinig mensen weten precies wat deze twee concepten betekenen, ondanks het feit dat het de belangrijkste binnen het Christendom zijn. Erger nog, we kunnen geen enkel bijbels geschrift vinden dat ons de bovenstaande onderwerpen duidelijk onderwijst. Er zijn veel Christelijke schrijvers die de gaven van de Heilige Geest verheerlijken of die het leven beschrijven dat vervuld is van de Heilige Geest. Maar geen van hen durfde de fundamentele vraag te behandelen, "Hoe kan een gelovige zeker de Heilige Geest ontvangen?" Waarom? De verrassende waarheid is dat zij er niet volledig over kunnen schrijven is omdat zij niet de exacte kennis erover hebben. Zoals de profeet Hosea uitriep: "Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is," zijn tegenwoordig niet weinig Christenen aangetrokken door religieus fanatisme, hopend de Heilige Geest te ontvangen. Ze geloven dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen door in een toestand van waanzin en hysterie te bereiken. Maar het niet overdreven om te zeggen dat hun zogenaamde geloof het Christendom tot niet meer dan Sjamanisme verlaagt en dat zulk fanatisme van Satan uitgaat.De schrijver Eerwaarde Paul C. Jong, durft de waarheid te verkondigen. Hij behandeld volledig de wezelijke onderwerpen die de meeste geestelijke schrijvers lange tijd uit de weg zijn gegaan. Eerst omschrijft hij de betekenis van de `wedergeboorte` en `de inwoning van de Heilige Geest,` en legt hij de onvermijdelijke relatie tussen de twee cruciale concepten. Daarna bespreekt hij het hele scala van omschrijvingen die zich bezig houden met de Heilige Geest, van "hoe men de geesten kan onderscheiden` tot `de weg naar Geest-vervulde levens." Voor meer informatie adviseert de schrijver u het boek te lezen dat op deze webpagina staat geadverteerd.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel